donderdag 20 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 226
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  221-230
 >  226 
NIEUWSBRIEF 226

hspace=0

Nieuwsbrief 226 (19 februari  t/m 4 maart 2007)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.


NIEUWS
 • abortus:
  • Annelies van der Veer: Eén abortus is meer dan genoeg (De Volskrant, 1 maart 2007, online op hoeiboei.nl). Als het aan André Rouvoet (CU) en andere christenen ligt dan had ik nu een volwassen zoon of dochter. Wat (orthodoxe) gelovigen ook goed vinden, is dat ik die zoon of dochter helemaal niet had gekend maar na negen maanden vrijwillig had afgestaan aan adoptie-ouders. Dat zijn volgens de laatste mode van 2007 de oplossingen voor ongewenste zwangerschappen. Maar abortus: geen.
  • FIOM: adoptie geen alternatief (RefD, 28 februari 2007). Ook het afstand doen van een kind kan, net als bij abortus, psychosociale problemen opleveren en trauma’s. Aldus de Stichting Ambulante Fiom in een reactie op het besluit van het nieuwe kabinet om vrouwen vaker te wijzen op de mogelijkheid van adoptie als alternatief voor abortus. De FIOM is bang dat adoptie de mogelijkheid van abortus te veel verdringt.
  • 'Abortus kan voor iedere vrouw in Zweden' (ND, 27 februari 2007). Zweden overweegt abortus mogelijk te maken voor vrouwen uit de hele wereld. Tot de achttiende zwangerschapsweek kunnen vrouwen zonder opgave van redenen vragen om een abortus en die in Zweden laten uitvoeren. Aldus het wetsvoorstel van christendemocratische minister van Gezondheid en Sociale Zaken, Göran Hägglund. Die kondigde al op 16 januari in een rede aan dat hij van plan is een wetsvoorstel van deze strekking in te dienen. Zweden heeft al de meest liberale abortuswet van Europa, maar staat abortus alleen toe aan eigen inwoners.
  • PvdA alert bij uitvoering afspraken abortus (RefD, 19 februari 2007). De PvdA zal „extra waakzaam” zijn bij de uitwerking van de medisch-ethische paragraaf van het regeerakkoord, aldus partijleider Bos zaterdag op het PvdA-congres in Zwolle. „We zullen actief letten op de uitvoering van de afspraken in het regeerakkoord over abortus en euthanasie”, hield Bos zijn partijgenoten voor. Het congres eiste in twee moties dat de PvdA-fractie erop toeziet dat de bedenktijd bij de OTB zo kort mogelijk duurt; het liefst zou het congres helemaal geen bedenktijd zien bij de OTB. Bos: „Het is aan de vrouw om te bepalen of ze 5 minuten of 5 dagen bedenktijd nodig heeft voordat ze besluit tot een OTB.”
 • arbeid > intimidatie:
  • Nieuwe ARBOwet bevat onderwerp pesten (MKet, 21 februari 2007). De nieuwe Arbowet, die per 1 januari van kracht is, bevat het onderwerp pesten. Werkgevers zijn verplicht om beleid te voeren om pesten, seksuele intimidatie, agressie en geweld tegen te gaan. Volgens deskundige Alie Kuiper hebben veel werknemers te maken met ongewenste omgangsvormen op het werk.
 • arbeidsparticipatie:
  • ‘Aanrechtsubsidie’ houdt vrouw thuis. Meer vrouwen aan het werk krijgen is een geldkwestie (NRC-Handelsblad, 2 maart 2007). Hun grootste hoop vestigen de economen op vrouwen. De meesten werken in deeltijd. Daarom reageren vrouwen volgens hoogleraar Van Ours relatief sterk op financiële prikkels om meer te werken. Vergeleken met mannen die vaker een maximaal aantal uren werken, hebben vrouwen veel meer te kiezen. „En wat meer werken netto gezien oplevert, maakt zeker uit bij die beslissing”, zegt zijn collega Theeuwes.
  • Maaike Wind: Arbeidsmarkt | Alleen de top gebaat bij flexwerk (Trouw, 27 februari 2007). De arbeidsmarkt verlangt meer flexibiliteit van werknemers. Maar willen en kunnen we dat wel? Volgens hoogleraar Kompier niet. „De meeste mensen willen zekerheid.” Om de concurrentiepositie van Nederlandse bedrijven te verbeteren moeten werknemers flexibeler worden. De Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR) wil dit, ondernemersorganisatie VNO-NCW is al jaren voorstander en ook GroenLinks is inmiddels om. De partij stelt dat mensen hierdoor meer kansen op de arbeidsmarkt krijgen.
 • beeldvorming:
  • Kijkwijzer uitgebreid met criterium 'vrouwonvriendelijk' (De Volkskrant, 2 maart 2007). Het NICAM, de organisatie achter Kijkwijzer, heeft een nieuwe versie van dit classificatiesysteem geïntroduceerd. Voortaan worden films, dvd's en televisieprogramma's waaronder ook muziekclips, ook beoordeeld op vrouwonvriendelijkheid. Daarnaast krijgen muziekclips een specifieke classificatiemethode, meldde de organisatie vrijdag.
 • consumenten:
  • Marketeers onderschatten invloed vrouwen op koopgedrag (MKBnet, 21 februari 2007). De helft van de vrouwen vindt dat marketeers niet begrijpen wat vrouwen belangrijk vinden. Eveneens 50% meent dat fabrikanten hen producten wil verkopen door in te spelen op hun gebrek aan zelfvertrouwen. 68% kan zich niet identificeren met vrouwen in reclameboodschappen. Volgens Philippa Roberts, medeauteur van het boek `Inside her pretty little head`, voelen vrouwen zich beledigd door reclame die de doelgroep behandelt of ze alleen belangstelling hebben voor voedsel, kleding en cosmetica.
  • Seada Nourhussen: Vrouwen lijden onder schoonheidsideaal (Trouw, 2 maart 2007). Vrouwen die psychische schade ondervinden van reclames van de cosmetische industrie, kunnen dat binnenkort melden. Er is een kans dat fabrikanten voor de rechter worden gesleept. „Veel vrouwen lijden onder de door de industrie gepropageerde schoonheidsidealen”, zegt initiatiefneemster Sunny Bergman (34). Zij maakte de kritische VPRO-documentaire ’Beperkt houdbaar’ – die op 8 maart, Internationale Vrouwendag, wordt uitgezonden.
 • emancipatiebeleid:
  • Jaco van Lambalgen: Verloren jaren voor de emancipatie (Opzij, maart 2007). Het scheidende kabinet heeft teleurstellend weinig aan emancipatie gedaan, constateert de Visitatiecommissie Emancipatie in haar onlangs verschenen eindrapport. Interview met voorzitter Tineke Lodders. 'Een goede minister is zó belangrijk'.
  • Bas Paternotte: Kabinet vrouwonvriendelijk (Metro, 26 februari 2007). Het nieuwe kabinet scoort een 4 op de FemMeetlat die GroenLinks vandaag presenteert. De partij heeft de effecten van het regeerakkoord onderzocht op de positie van vrouwen. GroenLinks-fractievoorzitter Femke Halsema wil dat het regeerakkoord wordt aangepast: “Het is tijd voor een emancipatieoffensief, dit lijkt nergens op.” De partij wil dat het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) onderzoek gaat doen naar wat in het regeerakkoord is afgesproken over de emancipatie van vrouwen. “Ik weet zeker dat zij hetzelfde zullen concluderen als wij”, aldus Halsema tegen Metro.
  • GroenLinks geeft kabinet 4 voor emancipatie (Elsevier, 22 februari 2007). GroenLinks geeft het nieuwe kabinet het rapportcijfer 4 voor het beleid om de emancipatie van vrouwen te bevorderen. Nederland scoort daarin volgens de oppositiepartij veel slechter dan andere landen en haalt de eigen doelstellingen bij lange na niet. GroenLinks wil dat het Sociaal en Cultureel Planbureau een emancipatie-effectrapportage uitvoert op het regeerakkoord.
  • Nieuw kabinet scoort dikke onvoldoende voor emancipatie (GroenLinks, 22 februari 2007). GL heeft met de FemMeetlat een analyse gemaakt van de effecten van het regeeraccoord op de positie van vrouwen. Het nieuwe kabinet scoort met een bedroevende 4. Daarom pleit Femke Halsema voor aanpassing van het regeeraccoord: Nederland moet eindelijk zorgen dat vrouwen hun achterstanden inhalen.
   • Nederland scoort dikke onvoldoende voor emancipatie. Notitie GroenLinks, 22 februari 2007 
    • Arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid: 5
    • Kinderopvang:                                                           7
    • Zorg en verlof                                                            4
    • Baas over eigen lijf                                                    4
    • Positie van vrouwen wereldwijd:                               1
 • emancipatiebeleid > organisatie/bevoegdheden:
  • Koninklijk besluit van 22 februari 2007 houdende departementale herindeling met betrekking tot de emancipatie en kinderopvang (Staatscourant, 27 februari 2007, nr. 41, p. 8). In dit KB wordt geregeld dat de Minister van OCW wordt belast met 'de behartiging van de aangelegenheden op de terreinen van emancipatie en van kinderopvang' voor zover deze tot 22 februari 2007 was opgedragen aan de Minister van SZW.
  • Emancipatieportefeuille naar minister Plasterk. Zie: Gesteggel portefeuilles (NRC-Handelsblad, 21 februari 2007, kadertekst bij 'De oudste mag dicht bij de koningin'). [...] Op Onderwijs gaan de onderdelen Cultuur en Media naar minister Plasterk (PvdA), die verder ook het hoger onderwijs en emancipatie gaat doen. De beide staatssecretarissen Van Bijsterveldt (CDA) en Dijksma (PvdA) krijgen respectievelijk het middelbaar onderwijs plus volwasseneneducatie en het lager onderwijs plus kinderopvang.

Ronald Plasterk, Minister van OCW, verantwoordelijk voor het emancipatiebeleid

 • Portefeuilleverdeling kabinet Balkenende-IV  (kabinetsformatie2006.nl).
  • 'Taken die niet aan een staatssecretaris zijn toebedeeld, liggen bij de minister van het betreffende departement'.
  • 'De verantwoordelijkheid voor het beleid ten aanzien van emancipatie en ten aanzien van kinderopvang wordt bij het ministerie van OCW belegd'. 
 • 6 vragen aan Ronald Plasterk (regering.nl). [...] Wat zou u als minister graag willen bereiken? Ik wil bereiken dat de schooluitval gehalveerd wordt. Dat doe ik samen met staatssecretaris Marja van Bijsterveldt. Discriminatie van en geweld tegen homo's bestrijden. De emancipatie van de vrouw is nog lang niet klaar. Ik wil aandacht hebben voor de arbeidsmarkt en het zogeheten glazen plafond. Cultuur en kunst als verrijking van het leven. Extra steun voor de publieke omroep.

  • Het onderwerp 'emancipatiebeleid' in het dossier voor de nieuwe bewindspersonen van SZW (Ministerie van SZW, februari 2007). Uittreksel uit het 'Dossier Nieuwe bewindspersonen SZW 2007' (klik hier voor integrale tekst) dat werd gepubliceerd op www.minszw.nl.
   • Dit dossier is vastgesteld vóór het gereedkomen van het Regeerakkoord; de inhoud daarvan is er dus niet in verwerkt. Daardoor geeft het de informatie die ambtelijk SZW gereed had gemaakt voor de nieuwe coördinerend bewindspersoon emancipatiebeleid (een functie die in de kabinetsformatie uiteindelijk aan de Minister van OCW werd gegeven). Deze informatie betreft voornamelijk een beschrijving van kerntaken, formatie-opbouw, hoofdonderwerpen en relevante actoren en overleggen van de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE). Deze directie maakt(e) deel uit van het Directoraat-Generaal Arbeidsverhoudingen en Internationale Betrekkingen (DG AVIB).
  • Ronald Plasterk coördinerend minister voor homobeleid (homo-emancipatie.nl, 18 februari 2007). Ronald Plasterk, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (PvdA) wordt de coördinerend minister van homobeleid in het nieuwe kabinet. Hij neemt die rol over van de staatssecretaris van VWS. Al ruim 20 jaar is VWS het coördinerend ministerie voor homobeleid. Ook de portefeuille emancipatie verhuist in zijn geheel naar OCW onder de nieuwe staatssecretaris Sharon Dijksma. Daarmee is voor het eerst in jaren de coördinatie van het homobeleid en het beleid voor vrouwen-emancipetie op hetzelfde ministerie terechtgekomen. Dat biedt kansen, zeker voor lesbische vrouwen en transgenders.
 • geweld tegen vrouwen:
  • Karin Sitalsing: Huisverbod voor dader geweld is rechtvaardiger (Volkskrant, 20 februari 2007).In Groningen begint een proef met een huisverbod voor geweldplegers in het gezin. Lienja van Eijkern van het Advies- en Steunpunt huiselijk geweld Groningen legt uit. ‘De pleger krijgt, bij een nieuwe dreiging, een huisverbod voor tien dagen. Onmiddellijk, ook midden in de nacht, komen drie hulpverleners in actie: een voor het slachtoffer, een voor de kinderen en een voor de pleger. De pleger moet zelf voor onderdak zorgen of kan in de crisisopvang terecht.’
 • glazen plafond:
  • Staatssecretaris Heemskerk installeert Ambassadeursnetwerk Glazen Plafond (EZ, 27 februari 2007). De doorstroom van vrouwen naar de top stagneert. Niet al het vrouwelijk talent wordt benut. Dat is een slechte zaak in economisch opzicht én in sociaal opzicht, aldus staatssecretaris Frank Heemskerk (EZ) bij de installatie van het nieuwe, vijfde, Ambassadeursnetwerk Glazen Plafond. Voorzitter van het nieuwe netwerk is Sybilla Dekker, oud-minister van VROM.
  • Heemskerk wil kwart vrouwen in top Economische Zaken (RefD, 27 februari 2007). De top van het ministerie van Economische Zaken moet over vier jaar, aan het einde van deze kabinetsperiode, voor een kwart uit vrouwen bestaan, aldus de nieuwe staatssecretaris Heemkerk. De verhoudingen op zijn departement zijn „behoorlijk scheef':  er is geen enkele vrouw op zijn departement secretaris–generaal of directeur–generaal. Hij installeerde het vijfde Ambassadeursnetwerk Glazen Plafond, dat komend jaar onder leiding staat van oud-minister Sybilla Dekker.
  • Edine Wijnands: Mannen en kinderen houden vrouwen van top weg (BN | De Stem, 24 februari 2007). Al ruim twintig jaar werkt Ingrid Scheifes in gemeentelijke organisaties. Al die tijd zag de huidige wethouder van de gemeente Moerdijk dat er meer mannen dan vrouwen aan de top stonden.
  • Edine Wijnands: Voorbeeldvrouw (BN | De Stem, 24 februari 2007). Anne Pleune (43), hoofd sociale zaken, gemeente Tholen: 'Toen ik in 2002 deze baan kreeg, was ik de eerste vrouwelijke leidinggevende van de gemeente Tholen.
  • Edine Wijnands: Nauwelijks vrouwen in top van gemeenten (BN | De Stem, 24 februari 2007). Vrouwen maken nauwelijks kans op een leidinggevende positie binnen een gemeente. Dat blijkt uit onderzoek dat deze krant heeft gedaan in 23 West-Brabantse en Zeeuws-Vlaamse gemeenten. Gemiddeld blijkt nog geen negentien procent van alle leidinggevenden binnen de ambtelijke organisaties een vrouw, terwijl gemiddeld 43 procent van alle werknemers vrouwelijk is.
 • homohuwelijk > gewetensbezwaren:
  • CDA: Ter Horst om tafel met gemeenten over homohuwelijk (De Volkskrant, 2 maart 2007). Het CDA wil dat minister Guusje ter Horst (Binnenlandse Zaken) met de gemeenten om tafel gaat om duidelijk te maken hoe ze om moeten gaan met ambtenaren van de burgerlijke stand die geen homohuwelijk willen voltrekken.
  • Bas Hengstmengel : Gewetensbezwaar | Ambtenaar mag best homohuwelijk weigeren (Trouw, 27 februari 2007). Het punt van de trouwambtenaar die moeite heeft met homohuwelijken wordt sterk overdreven. Nog nooit is daarom zo’n huwelijk afgelast. Mag een gemeente van haar ambtenaren eisen dat ze homohuwelijken sluiten? De Commissie Gelijke Behandeling oordeelde op 15 maart 2002 dat deze eis aan trouwambtenaren een indirect onderscheid op grond van godsdienst inhoudt, omdat vooral gelovigen erdoor worden benadeeld.
 • Iran:
  • Eiland alleen voor vrouwen (NOS Jeugdjournaal, 22 februari 2007). Een eiland waar alleen vrouwen mogen komen. In Iran hebben ze dat bedacht, omdat daar in de wet staat dat mannen en vrouwen niet samen mogen zwemmen of zonnen.
 • onderwijs > schoolkeuze:
  • Mirjam Janssen: Leerkrachten voorspellen even goed als CITO (NRC-Handelsblad, 23 februari 2007). Hoe komt het toch dat de wetenschap het soms verliest van het gezonde verstand? Die vraag rijst bij het interview met onderwijssocioloog/oud-politicus Paul Jungbluth. Volgens hem zijn vrouwelijke leerkrachten 'te lief' en leidt dat er toe dat ze allochtone leerlingen uit bescherming een te laag advies geven. Er zijn betere verklaringen voor het verschil tussen advies en score. Schooladviezen zijn gebaseerd op jarenlange observatie van een kind, terwijl de Citotoets maar een momentopname is.
  • Derk Walters: Leerkracht is te lief bij het schooladvies (NRC-Handelsblad, 22 februari 2007). Leerkrachten vertonen misplaatste empathie met zwakke leerlingen, zegt socioloog Paul Jungbluth. De feminisering van het onderwijs is de oorzaak. Feminisering in het basisonderwijs – steeds meer onderwijzers zijn vrouw – heeft niet alleen nadelige effecten op jongetjes die geen jongensachtig gedrag meer zouden mogen vertonen in de schoolbanken.
 • Pakistan:
  • Fanatieke moslim vermoordt Pakistaanse bewindsvrouw (Volkskrant, 20 februari 2007). De bewindsvrouw Zilla Huma Usman is volgens de politie om het leven gebracht door een moslimfanaticus. De dader was kennelijk verbolgen over het feit dat de minister geen traditionele vrouwenkleding en evenmin een hoofddoek droeg. Hij is volgens de politie eerder verdachte geweest bij moorden op vrouwen.
 • politiek > besluitvorming:
  • Recordaantal vrouwen wereldwijd in parlementen (Volkskrant, 1 maart 2007). Het aantal vrouwen in parlementen wereldwijd was nog nooit zo groot. Het aandeel steeg de afgelopen tien jaar met 6 procent tot een record van bijna 17 procent in 2006. De groei van het aantal vrouwelijke parlementariërs nam het laatste jaar echter wel af. Als deze tendens aanhoudt, zij er pas in 2077 evenveel vrouwelijke als mannelijke parlementariërs.
 • religieuze symbolen:
  • Wilders maakt wetsvoorstel voor boerkaverbod (De Volkskrant, 23 februari 2007). De Partij voor de Vrijheid (PVV) gaat een eigen wetsvoorstel indienen om het dragen van een boerka in het openbaar te verbieden. Dat heeft fractieleider Geert Wilders vrijdag aangekondigd in een reactie op uitlatingen van minister Ella Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie. De CDA-Kamerleden Sterk en Van de Camp hebben de minister gevraagd haar uitspraken toe te lichten.
  • Karatebond: spelen met hoofddoekje mag niet (Volkskrant, 21 februari 2007). De karate-do Bond Nederland houdt vast aan de beslissing dat een karateka uit Utrecht geen wedstrijden mag spelen met haar hoofddoekje om. Volgens de woordvoerder conformeert het bestuur zich daarmee aan Europese en wereldwijde regels van gelijkheid en heeft de beslissing niets met discriminatie te maken.
 • sport:
  • Anja Sligter: 'Ik was altijd een heel stil meisje' (Volkskrant, 28 februari 2007). Allochtone vrouwen mogen niet altijd sporten, maar ouders willen toch ook dat ze normaal over straat kunnen. De zaal van de Enschedese sportschool Aykac toont een volmaakt geïntegreerde wereld. Turkse, Afghaanse, Tsjetsjeense, Marokkaanse, Bosnische jongens en meisjes: ze ‘sparren’ met evenveel Nederlandse jongeren. Leeftijd, lengte, niveau en sekse doen er niet toe.
  • Prijzengeld mannen en vrouwen eindelijk gelijk in Londen (tennisinfo.be, 22 februari 2007). Het prijzengeld dat verdiend kan worden op Wimbledon is eindelijk gelijk voor mannen en vrouwen. Zo zal nu op alle Grand Slams evenveel prijzengeld worden uitgereikt aan mannen en vrouwen.
 • thuiszorg:
  • Thuiszorg 2005: minder cliënten, meer uren zorg (CBS webmagazine, 26 februari 2007). Het aantal personen van 18 jaar of ouder dat in 2005 AWBZ-gefinancierde thuiszorg heeft ontvangen, is ten opzichte van 2004 verminderd met ruim 12.000 (2%)  tot 596 duizend personen, maar het aantal thuiszorguren in 2005 is  met 1% gestegen. De afname betreft vooral vrouwen tot 85 jaar.
 • troostmeisjes:
  • Eric Brassem: Japan | 'Troostmeisjes niet gedwongen' (Trouw, 3 maart 2007). Het Japanse leger heeft in de Tweede Wereldoorlog géén vrouwen gedwongen tot prostitutie, zo beweert premier Shinzo Abe. Ook LDP-voorzitter Nariaki Nakayama bestrijdt dat vrouwen werden gedwongen. Serieuze historici twijfelen niet aan de militaire dwangprostitutie in de door Japan bezette landen.
 • vrouwenhandel:
  • Menno van Dongen: 'Moderne slavernij is hier ontoelaatbaar' (Volkskrant, 28 februari 2007). De hoogste baas van het OM wil de netwerken van mensenhandelaren hard aanpakken. De gemiddelde straf voor mensenhandel was in 2006 slechts een jaar en zeven maanden. Interview met topman Harm Brouwer. 'Met vrouwenhandel kun je veel geld verdienen, het is moeilijk te bewijzen en de straffen zijn relatief laag. Klopt dat?'
 • vrouwenpvang:
 • zelfbeschikkingsrecht:
  • Britse vrouwen mogen eicellen verkopen (Volkskrant, 19 februari 2007). Vrouwen in Groot-Brittannië mogen voortaan hun eicellen voor wetenschappelijk onderzoek verkopen. De vergoeding is vastgesteld op 250 pond (circa 345 euro) plus reiskosten. 


Verenigde Naties

VN-rapporteur Geweld tegen Vrouwen: Nederland moet zijn emancipatiebeleid en zijn beleid inzake geweld tegen vrouwen veel beter gaan organiseren

 • VN-rapporteur Geweld tegen Vrouwen rapporteert over de situatie in Nederland (VN-Mensenrechtenraad, 7 februari 2007, advance edited version). De conclusies:
 • 86. Gender equality has considerably advanced in the Netherlands over the last decades thanks to an active emancipation policy driven by the Government and civil society.  Contrary to widely held beliefs, however, the emancipation project is not yet completed, let alone self-sustainable.  This is indicated by the fact that women in the Netherlands, including native Dutch women, are still strongly underrepresented in decision-making positions and the labour market in general.  Moreover, a majority of women are not economically independent.
 • 87. The Government’s gender-mainstreaming strategy does not effectively address remaining inequalities since it delegates fragments of the problem associated with gender inequality to various entities, often as gender-neutral tasks.  Overall coordination, monitoring and accountability mechanisms for different government agencies as well as gender-budgeting practices are lacking.
 • 88. Domestic violence is the most prevalent form of violence against women in the Netherlands.  While significant efforts to address the issue exist, they are typically formulated as a gender-neutral security issue.  VAW in the private sphere is lumped together with violence against inherently vulnerable groups, thereby de-linking the problem from its root causes and prevailing power dynamics.
 • 89. Women belonging to immigrant communities face particular problems of gender inequality that also translate into violence.  Culturally essentialized perceptions of violence experienced by these women have increased stigmatization and discrimination against women and men of immigrant backgrounds, which is making the efforts to eradicate gender discrimination within these communities more difficult.  These women’s vulnerability to violence is fostered by increasingly restrictive immigration laws that have unequal consequences for women.
 • 90. Women in prostitution still face violence, despite the legalization and regulation approach and the Government’s efforts to enforce a zero-tolerance policy towards trafficking and sexual exploitation.  Additionally, a grey sex sector continues to escape regulation and monitoring.  Furthermore, the overtly regulation-oriented policy has failed to enhance the ability of women in prostitution to effectively pursue their interests in the sex sector.
 • 91. Overall, without a comprehensive policy on violence against women that is defined within the context of gender inequality, a fragmented, gender-neutral and “law and order”-focused approach prevails, which undermines the effectiveness of the many commendable programmes in place to address the problem.
 • Zie voor de verdere conclusies en aanbevelingen p. 22 en volgende van het rapport.

Achtergrondinformatie over het werk van de VN-rapporteur Geweld tegen vrouwen

CSW-vergadering in New York, 26 februari - 9 maart 2007:


Vrouwendag

 • Waar te koop ?

  In De Groene Amsterdammer van 2 maart 2007 veel aandacht voor Internationale Vrouwendag. Op www.groene.nl staan de volgende artikelen online: 

  • Aukje van Roessel: Bent u zwanger, heren ? (De Groene Amsterdammer, 2 maart 2007). Dat hebben ze snel voor elkaar gekregen, die Turken en Marokkanen. Zijn nog geen vijftig jaar in Nederland en zitten nu al met twee vertegenwoordigers in het kabinet. Daar hebben wij vrouwen dan toch eigenlijk veel te lang over gedaan.
  • Patricia de Jonge: 'Ik gruw van die machocultuur'. Interview met staatssecretaris van Defensie Cees van der Knaap (De Groene Amsterdammer, 2 maart 2007). Defensie is nog steeds een mannenbolwerk. Tot ergernis van staatssecretaris Cees van der Knaap, die meer vrouwen in het leger ‘keihard nodig’ vindt.
  • Marte Kaan: Meisje-meisjes en bimbo's. Seksualiteit en emancipatie (De Groene Amsterdammer, 2 maart 2007). De boeken Female Chauvinist Pigs en Stout laten zien wat de mindfuck van deze tijd is: omdat vrouwen eindelijk mogen tonen dat ze borsten en dijen hebben, moeten ze ze gebruiken ook. Wat schieten we daarmee op ?
  • Rob Hartmans: Toen wij vrouwen de ploeg uitvonden (De Groene Amsterdammer, 2 maart 2007). Recensie van: Tine de Moor & Jan Luiten van Zanden: Vrouwen en de geboorte van het kapitalisme in West-Europa. Boom, 121 blz., € 18,50.


  Alleen voor abonnees online: 

  • Margreet Fogteloo: Liever sterk dan stout. Feminisme anno 2007 (De Groene Amsterdammer, 2 maart 2007). De één wil bedrijven en organisaties verplichten tot een ‘genderbalans’, de ander pleit voor een herwaardering van het moederschap. Of voor lekker stout zijn. Aan initiatieven geen gebrek, maar waar gaat het nu eigenlijk écht om in het hedendaagse feminisme?
  • Jann Ruyters: 'Vrouwen moeten hun gelatenheid onderzoeken'. Interview met de Britse schrijfster Rachel Cusk (De Groene Amsterdammer, 2 maart 2007). In haar romans excelleert Rachel Cusk in het geestig en genadeloos beschrijven van eigentijds vrouwelijk onbehagen. Tussen de jaren vijftig en nu ziet ze veel gelijkenissen. ‘Ik zie nu vooral de herrijzenis van een conservatieve, narcistische vrouwelijkheid.’
  • Jan van der Putten: Weg met de meisjes. Geboortepolitiek in China (De Groene Amsterdammer, 2 maart 2007). China, het land dat opteert voor het wereldleiderschap, kent traditioneel een zeer vrouwvijandige mentaliteit. Daar zal voorlopig weinig verandering in komen.
  • Marijn Kruk: Royale blunders. De eerste vrouwelijke franse presidentskandidaat (De Groene Amsterdammer, 2 maart 2007). Ségolène Royal zou de eerste vrouwelijke president van Frankrijk worden. Maar haar campagne is hopeloos in het slop geraakt. De vraag is of oude mannen kunnen helpen.
  • Rob Hartmans: Wat de vrouw wou (De Groene Amsterdammer, 2 maart 2007). De radicale feministes uit de tweede helft van de vorige eeuw kwamen geïsoleerd te staan, terwijl de grote meerderheid profiteerde van een stug volgehouden strijd voor concrete verbeteringen en groeiend zelfbewustzijn. Bespreking van: Marian van der Klein & Saskia Wieringa (red.): Alles kon anders: Protestrepertoires in Nederland, 1965-2005. Aksant, 184 blz., € 17,50.

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


ONZE ANDERE SITES

Onze andere sites > vrouwendag.nl

emancipatie.startpagina.nl:

 • Op de website vrouwennuvoorlater.nl wordt u uitgenodigd uw herinneringen aan de woelige jaren zeventig te delen, en dan met name die aan de Tweede Feministische Golf. De site bevat allerhande tekst- en beeldmateriaal, van ansichtkaarten tot huisgroepenvergaderingsnotulen, van krantenartikelen tot festivalprogramma's.
 • Op de website ‘Haar Geschiedenis’ vertellen vrouwen van Indische, Surinaamse en Marokkaanse afkomst verhalen over hun leven. De verhalen roepen een beeld op van krachtige, zelfbewuste vrouwen die in verschillende situaties en werelden steeds opnieuw hun plek weten te veroveren.
  Naast fragmenten uit levensverhalen zijn er korte items opgenomen over belangrijke historische momenten in de geschiedenis van vrouwen van Indische, Surinaamse en Marokkaanse afkomst. Ook vindt u er informatie over vrouwen die een pioniersrol hebben vervuld in hun geschiedenis. De interviewfragmenten en de tekst items kunt u zoeken op datum, op thema, op persoonsnaam. ‘Haar Geschiedenis’ is het resultaat van een samenwerkingsproject tussen ZAMI (zelforganisatie van zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen), de Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland (MVVN), het (voormalige)  Indisch Huis en het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV).
  De verhalen en items over de geschiedenis van vrouwen van Indische, Surinaamse en Marokkaanse afkomst werden geschreven door desk researchers en interviewers afkomstig uit de ‘eigen’ groep.
 • Political and Feminist Economists

SERVICEPAGINA

Aktueel > Tijdschriftenrek:

Oproepen:

 • European Sisters: Speak Out! De Nederlandse ontwikkelingsorganisatie MYBODY is van start gegaan met een campagne voor de naleving van vrouwenrechten in Europa. In de campagne ‘European Sisters Speak Out!!’, wil MYBODY enkele tienduizenden handtekeningen verzamelen en die aan alle EU-leiders aanbieden, voordat zij op 25 maart bijeenkomen in Berlijn voor het 50-jarig bestaan van de EU.
 • actualisering (per 20 februari 2007) van de lijst van ondertekenaars van de Open Brief aan de PvdA van Wij Vrouwen Eisen (24 januari 2007).
 • actualisering (per 17 februari 2007) van de lijst van ondertekenaars van de Open Brief aan de PvdA van Wij Vrouwen Eisen (24 januari 2007).

AKTUEEL

Agenda > Toegevoegd:

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


VARIA

Gesignaleerd:

 • Nieuw broeierig vrouwenfeest (AD, 1 maart 2007). Vanaf vrijdag is Amsterdam een feest speciaal voor vrouwen rijker: Girlesque (een samentrekking van girls en burlesque). De initiatiefneemsters vonden dat het tijd was voor een nieuwe avond omdat er niet veel is voor lesbische vrouwen. ‘Er zijn een paar kroegen en af en toe wordt er eens iets georganiseerd, maar het houdt niet over’, aldus Bianca Moerel en Lot van Bemmel zelf.


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF 

Begin november 2006 is de verzending van de nieuwsbrief gelijkebehandeling.nl en de nieuwsbrief emancipatienl hervat. Vul uw e-mailadres in om een of beide nieuwsbrieven te ontvangen.
  

e-mailadres: 

  

Selecteer uw interesses:

Nieuwsbrief emancipatie.nl [*]:

Nieuwsbrief gelijkebehandeling.nl:

Perslijst stichting emancipatie online:

Inschrijven      Uitschrijven

 

[*] NB: De nieuwsbrief emancipatie.nl wordt ook toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.