woensdag 19 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 222
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  221-230
 >  222 
NIEUWSBRIEF NR 222
hspace=0

Nieuwsbrief 222 (18 december 2006 t/m 7 januari 2007)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.
NIEUWS
 • abortus:
  • P.E.Treffers: Overheid moet abortus niet moeilijker maken (NRC-Handelsblad, 3 januari 2007). De toegang tot abortus moet blijven zoals die nu is. Anders verdwijnt een deel van de abortussen weer in de illegaliteit. De voortreffelijke column van Margo Trappenburg (Opiniepagina, 22 december), over de 'noodtoestand' die wettelijk voorwaarde is om tot het afbreken van de zwangerschap over te mogen gaan, verdient een aanvulling. De wet waarin die voorwaarde is vastgelegd dateert van 1984. Echter, feitelijk is het afbreken van een zwangerschap op niet strikt medische indicatie toegestaan vanaf mei 1967.
  • Margo Trappenburg: Kindeke (NRC-Handelsblad, 22 december 2006). Column over het onderwerp 'abortus' in de formatie [...] Wat kunnen we verwachten? Een echte wetswijziging is niet waarschijnlijk. In de Wet Afbreking Zwangerschap is vastgelegd dat abortus is toegestaan als de zwangere vrouw in een noodsituatie verkeert, die volgens haar niet op een andere manier kan worden beëindigd. Daar kan zelfs de Christen Unie wel mee uit de voeten. Voor de hand liggender is een koerswijziging in de uitvoeringspraktijk.
  • Gunilla Kleiverda: Vrouw beslist of sprake is van noodsituatie (NRC-Handelsblad 23 december 2006, ingezonden brief).
   Naar aanleiding van een EO-uitzending die concludeerde dat abortus in verband met kleine afwijkingen weinig voorkomt in Nederland, bepleit de ChristenUnie een aanscherping van de noodsituatie (NRC Handelsblad, 11 december).
   In Nederland stelt de abortuswet dat het de vrouw is die beslist of zij vindt dat er sprake is van een noodsituatie. Daarvoor hebben vrouwen onder het motto 'baas in eigen buik' in het verleden hard gevochten. De geïnterviewde gynaecoloog van het AMC meldde in de uitzending duidelijk, dat de AMC-artsen er alles aan gedaan hebben om de ouders op andere gedachten te brengen, zoals gesprekken met een plastisch chirurg, psycholoog en maatschappelijk werk. De ouders kozen desalniettemin voor een abortus, waarbij de foetus later ook andere subtiele afwijkingen bleek te hebben, mogelijk passend bij een syndroom. Kennelijk hebben de ouders aangevoeld dat er misschien iets meer mis was.
   De suggestie van de ChristenUnie om de noodsituatie niet door de vrouw aan te scherpen, gaat voorbij aan het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Zij zijn de enigen die weten en voelen of zij een al dan niet gewenst kind in de toekomst dat kunnen bieden, wat hun goed dunkt. Laten we ervoor waken, mocht de ChristenUnie in het kabinet komen, dat deze verworvenheid niet teloorgaat. Daarbij hulde aan de artsen van het AMC, die op zeer zorgvuldige wijze het ouderpaar begeleid hebben, maar die uiteindelijk het zo belangrijke zelfbeschikkingsrecht gerespecteerd hebben, hoe moeilijk dit ook voor een ieder was.
  • Ross aan Tweede Kamer: Ook verplichte bedenktijd bij vroege abortus (NRC-Handelsblad, 22 december 2006) Vrouwen die hun zwangerschap binnen zestien dagen in een kliniek willen afbreken, worden verplicht vijf dagen bedenktijd in acht te nemen. Deze behandeling valt namelijk onder de abortuswet, vindt demissionair staatssecretaris Ross (Volksgezondheid, CDA).
  • Brief van 21 december 2006 van staatssecretaris Ross-Van Dorp aan de Tweede Kamer (Ministerie van VWS, 21 december 2006).
  • 'Helft vrouwen aborteert Down-kind' (RefD, 15 december 2006). Bijna de helft van de vrouwen in Nederland die in verwachting is van een kind met het syndroom van Down, laat dat aborteren. Dat percentage zal naar verwachting stijgen tot 55 procent. Aldus drs. Gert de Graaf, wetenschappelijk medewerker van de Stichting Downsyndroom.
 • abortus > India:
  • Alarm over doden meisjesfoetussen (AD, 19 december 2006). Parlementariërs en voorvechters van vrouwenrechten hebben alarm geslagen over een UNICEF-rapport waaruit blijkt dat in India dagelijks ongeveer 7000 vrouwelijke foetussen worden geaborteerd. Parlementslid Gurudas Dasgupta riep de regering gisteren op ‘in verzet te komen tegen de ziekelijke voorliefde voor het mannelijke kind’. Echoscopie mag wettelijk niet worden misbruikt om een abortus in te leiden, maar dit verbod wordt in de praktijk op grote schaal overtreden.
 • arbeid:

Vrouwen meer werken, ja maar..
Verslag van de SZW-conferentie op 13 december 2006

 • arbeid > bedrijfsopleidingen:
  • Eén op de drie werknemers volgt een bedrijfsopleiding (CBS webmagazine, 18 december 2006). In 2005 heeft 35 procent van de werknemers in de particuliere sector een bedrijfsopleiding gevolgd. In 1999 was dat nog 41%. Meer mannen dan vrouwen: 37% van de mannen volgde een bedrijfsopleiding, 31% van de vrouwen.
 • arbeid > ouderschapsverlof:
  • Claudia Kammer: Bij ouderschapsverlof: Ambtenaren dreigen geld mis te lopen (NRC-Handelsblad, 23 december 2006). Ambtenaren die ouderschapsverlof opnemen, krijgen hun vrije uren in 2007 niet meer voor 75 procent doorbetaald, behalve als ze meedoen aan de levensloopregeling.
  • Zes maanden verlof voor ouderschap (Eindhovens Dagblad, 18 december 2006). Werknemers krijgen voortaan recht op ouderschapsverlof van een halfjaar. Minister De Geus van Sociale Zaken denkt zo meer vrouwen te stimuleren om te gaan werken.Nu mag een ouder hooguit voor de helft van de werktijd verlof opnemen in het eerste halfjaar na de geboorte van een kind.
 • arbeidsduur:
  •  Iris Pronk en Wilma van Meteren: Vrouw en werk | Stramien van negen tot vijf moet op de schop (Trouw, 6 januari 2007). ’s Middags theedrinken met de kinderen en toch carrière maken – dat lijkt nog toekomstmuziek. Flexibele werktijden zouden vrouwen kunnen verleiden om weer (en meer) te gaan werken. Maar Nederland werkt nog steeds van negen tot vijf. De werkende vrouw is geen luxe maar pure noodzaak, zei FNV-voorzitter Agnes Jongerius onlangs in deze krant. Overheid en bedrijfsleven moeten haar dus het hof maken, met goede kinderopvang én flexibele werktijden. Die zouden moeders beter in staat moeten stellen om werk en privé-leven te combineren.
 • eerwraak:
  • Politie belet eerwraak (AD, 3 januari 2007). Moorden uit eerwraak waren in 2005 een veelvoorkomend misdrijf in de regio Den Haag. Vorig jaar, 2006, was het er niet één; volgens de politie vanwege voortijdige opsporing en voorkoming.Het voornameljk in de Turkse gemeenschap voorkomende principe van eerwraak heeft vorig jaar in de Haagse regio in tegenstelling tot 2005 geen enkel dodelijk slachtoffer geëist. In dat jaar deden zich in de regio Haaglanden negen gevallen van eerwraak voor, zo blijkt uit de eindrapportage over het project Multi-Etnische Politie-eenheid (MEP).
  •  Vrouwen ook regelmatig dader van eerwraak (De Volkskrant, 30 december 2006). Vrouwen komen lang niet altijd uitsluitend in beeld als slachtoffer van eerwraak. Zij kunnen actief betrokken zijn bij gewelddadige vormen van eerherstel. In de praktijk blijkt tevens dat mannen ook regelmatig het slachtoffer zijn van geweld rond eerwraak. Dat concluderen de politiekorpsen Haaglanden en Zuid-Holland-Zuid vrijdag in hun eindrapportage over eergerelateerd geweld.
 • emancipatie > proces en beleid:
  • Elma Drayer: Keuzevrijheid is met gemak het heiligste begrip uit het vrouwenwoordenboek (Trouw, 4 januari 2006). Er was het lichtgewicht Philomena Bijlhout dat het precies negen uur volhield. Daarna kwam warhoofd Khee Liang Phoa, eveneens van de LPF. En toen werd het stil. Sinds het aantreden van Balkenende II in mei 2003 kent Nederland geen staatssecretariaat meer voor emancipatiezaken. En het zou mij verbazen als de post terugkeerde in het kabinet waaraan dezer dagen wordt geknutseld. Want met die vrouwen komt het vanzelf wel goed, denken wij. Daar hebben we geen aparte staatssecretaris, laat staan een minister voor nodig. Dat klusje kan de bewindsman van sociale zaken er wel zo’n beetje bij doen. Zou het heus?
   • In februari vorig jaar deed de Visitatiecommissie Emancipatie verslag van haar voorlopige bevindingen. De aandacht voor de vrouwenzaak, concludeerde ze, is de laatste jaren lelijk ’weggezakt’. De ministeries die er oog voor zouden moeten hebben, leunen achterover, de politieke wil ontbreekt.
   • En onlangs verscheen de tweejaarlijkse Emancipatiemonitor. De ’vaart’ is eruit, staat ook in dit rapport. De emancipatie ’stagneert’.
   • Veertig jaar na het beroemde essay ’Het onbehagen bij de vrouw’ van Joke Kool-Smit is er maar één conclusie mogelijk: het onbehagen is compleet verdwenen.
 • E-Quality:
 • gezondheid:
  • Strijken en dweilen tegen kanker (Het Parool, 29 december 2006). Vrouwen die de kans om borstkanker te krijgen willen verkleinen, zouden vaker de stofzuiger, strijkbout of afwaskwast ter hand moeten nemen. Wetenschappelijk onderzoek heeft aangetoond dat huishoudelijke taken het risico op borstkanker aanmerkelijk verkleinen, meldde de Britse krant The Times vrijdag. [...] De onderzoekers wijzen erop dat alle vormen van beweging die niet met het werk te maken hebben, tegen de kankersoort helpt. Huishoudelijk werk zou echter het meeste effect sorteren.
   • David Rose: Housework can help you to beat breast cancer, women are told (Timesonline, December 29, 2006). Doing housework can cut substantially a woman’s risk of developing breast cancer, according to researchers. A study comparing the beneficial effects of different types of exercise found that moderate housework had the biggest obvious effect.
 • glazen plafond > wetenschap:
  • Radboud gaat 'onconventioneel' werven (ScienceGuide, 5 januari 2007). Radboud-voorzitter De Wijkerslooth maakt zich zorgen over het zeer lage percentage vrouwelijke hoogleraren dat vorig jaar benoemd is aan zijn universiteit. Slechts 2 van de 36 profs. ‘Het lijkt wel of al die benoemingsadviescommissies volkomen in elkaar zijn gesukkeld’, zei De Wijkerslooth bij de nieuwjaarsontvangst. Hij kondigde bijzondere en ‘onconventionele’ maatregelen aan om deze trend te keren.
 • inkomen:
  • Inkomen ouderen stijgt gestadig (SZW, 18 december 2006). Het gemiddelde inkomen van oudere mannen en vrouwen zal de komende jaren verder toenemen, zo blijkt uit onderzoek. Het inkomen stijgt doordat ouderen steeds hoger zijn opgeleid en vaker een hoger loon hebben gehad waardoor ook hun pensioen hoger uitvalt. Dat geldt ook voor vrouwen, die bovendien ook steeds vaker zelf een aanvullend pensioen opbouwen doordat ze een baan hebben.
 • integratie:
  • 'Integratie komt van twee kanten' (turksnl.net, 6 januari 2007). Bijna een op de vijf inwoners van Nederland is allochtoon. Het gaat steeds beter met hun integratie. Steeds meer gaan op in een nieuwe middenklasse. Maar dan moeten we ze niet in de handen van een kleine groep radicalen drijven.
 • kerkgenootschappen > Frankrijk:
  • Franse katholieken massaal voor gehuwde priesters (Trouw, 4 januari 2007). Een grote meerderheid van de Franse katholieken - 81% - is voorstander van opheffing van het verplichte priestercelibaat en - 79% - van de toelating van vrouwen tot het ambt. Dat blijkt uit een enquête die gisteren is gepubliceerd in het blad Le Monde des Religions.
 • kinderopvang > naschoolse opvang:
   • Carlijne Vos: Wachtlijsten naschoolse opvang verwacht (De Volkskrant, 2 januari 2007). Naschoolse opvangorganisaties zullen volgende schooljaar moeten uitwijken naar buurtcentra, sportverenigingen of culturele centra om aan de groeiende vraag te kunnen voldoen. Zonder hulp van gemeenten om deze locaties beschikbaar te stellen, zullen opnieuw forse wachtlijsten ontstaan.
 • kinderwagens in openbaar vervoer > Amsterdam:
  • [Amsterdam] hspace=0  Vanaf januari: maximaal één kinderwagen per bus (Trouw, 29 december 2006). Vanaf 1 januari mag er nog maar één kinderwagen per bus of tram mee. Meer kinderwagens of buggy's mogen alleen opgeklapt mee. De maatregel wordt ingevoerd om valpartijen in bussen te voorkomen.
  • [Amsterdam] Nanda Millenaar: Kinderwagens moeten wachten op de volgende tram. Vijf vragen (Trouw, 28 december 2006). Het Gemeentelijk Vervoerbedrijf Amsterdam (GVB) gaat het meenemen van kinderwagens in trams per 1 januari 2007 beperken. GroenLinks-raadslid Maarten van der Meer ziet liever dat het vervoerbedrijf gewoon wat creatiever wordt.
  • [Amsterdam] Kinderwagens inklappen in tram (NRC-Handelsblad, 28 december 2006). Het Amsterdamse openbaarvervoerbedrijf GVB gaat vanaf 1 januari 2007 minder kinderwagens meenemen in trams en bussen. De kinderwagens mogen voortaan alleen op de plek voor rolstoelen staan. Als het vol is, of als er iemand in een rolstoel komt, moeten ouders kinderen op de arm nemen en de wagen inklappen. Het nieuwe beleid was volgens de woordvoerder van het GVB hard nodig. De situatie in de tram was onduidelijk, kinderwagens stonden in het gangpad en mensen konden er niet door.
  • Kinderwagenplek in Amsterdamse trams en bussen (gvb.nl, persbericht Gemeentelijk Vervoerbedrijf A'dam, 18 december 2006).
 • kosten van kinderen:
  • Belastingkorting voor ouders omgezet in uitkeerbare kindertoeslag (Ministerie van SZW, persbericht 18 december 2006). De kinderkorting, een korting die ouders krijgen op de te betalen belasting, wordt met ingang van 2008 vervangen door een kindertoeslag. Hierdoor profiteren voortaan ook ouders met een laag inkomen van deze tegemoetkoming in de onderhoudskosten van kinderen. Dat staat in een wetsvoorstel van demissionair staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dat bij de Tweede Kamer is ingediend.
 • onderwijs:
  • José Groen: Het vwo is een meisjeszeef (NRC-Handelsblad, 28 december 2006). Jongens worden in het onderwijs de dupe van een te ver doorgeschoten emancipatie van de vrouw. Het onderwijs is gefeminiseerd.[...] Laten we aannemen dat jongens niet dommer zijn dan meisjes, dan moeten we de oorzaak hiervan ergens anders zoeken. Ik durf de stelling aan dat, als gevolg van de feminisering van de onderbouw van het vwo een deel van de mannelijke studenten voortijdig door het putje gespoeld wordt.
  • Meisjes kiezen vaker dan jongens voor basisvariant exacte vakken (CBS webmagazine, 18 december 2006). Jongens en meisjes maken even vaak de keuze om geen exact vak in hun examenpakket op te nemen. Dit geldt voor zowel vwo als havo. Jongens die wel exacte vakken kiezen, volgen er over het algemeen meer dan meisjes. Ook doen meisjes veel vaker alleen de basisvariant van een exact vak.
 • participatie > besturen:
  • Ministerie van SZW geeft subsidie voor meer vrouwen in besturen (Ministerie van SZW, persbericht 21 december 2006). Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid geeft subsidie aan negen emancipatieprojecten die het aantal vrouwen in raden, commissies en besturen moet vergroten. Het gaat om vrouwen in een achterstandspositie, bijvoorbeeld vrouwen die weinig invloed hebben op besluitvorming. De projecten krijgen in totaal een bedrag van 0,8 miljoen euro.
 • religieuze symbolen:
  • Leendert van der Valk: Directeur vmbo-school over ontslag moslimdocente: “Vreselijk dat docente zichzelf isoleert” (NRC-Handelsblad, 22 december 2006). Het Utrechts Vader Rijn College ontsloeg deze week een docente die mannen geen hand wil geven. Directeur Bart Engbers: 'Wat zij doet is een teken van segregatie.' Beneden in de aula staat de kerstborrel klaar. Om de paar minuten stappen collega's met de beste wensen de kamer van Bart Engbers binnen. Maar voor de directeur van het Vader Rijn College, een vmbo-school in Utrecht, is het geen bevredigende afsluiting van het jaar. Eerder deze week stuurde hij de lerares die geen handen wil schudden met mannen een aanzegging tot ontslag. In september had hij haar al geschorst. Het ontslag gaat lijnrecht in tegen de uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) die de docente gelijk gaf. Engbers: 'Ik vind dat een school duidelijk moet zeggen: 'zo doen wij dat hier'. Over sommige dingen hoef je niet te discussiëren.'
 • seksuele voorkeur > Zwitserland:
  • Zwitserse homo's kunnen zich laten registreren (RefD, 4 januari 2006). De afgelopen dagen hebben diverse Zwitserse homoparen gebruik gemaakt van de nieuwe mogelijkheid hun partnerschap te laten registreren.  
   De Amsterdamse integratiehoogleraar Halleh Ghorashi (Vrije Universiteit) pleit voor terugkeer van de democratische deugden als respect, tolerantie, nieuwsgierigheid en openheid. De specifieke focus van de leerstoel is de positie van vrouwen uit etnische minderheidsgroepen. „Maar ik probeer het breder te trekken: emancipatie hangt ook af van de omgeving“, zegt Halleh Ghorashi. „Ook vind ik het woord integratie te beperkt. Integratie is belangrijk, mensen moeten zich kunnen redden in hun nieuwe land. Maar we moeten het ook kunnen hebben over hoe Nederland als samenleving verandert. Wat is ervoor nodig om deze nieuwe Nederlanders zich hier thuis te laten voelen? Diversiteit is niet meer weg te denken. Daarom wil ik onderzoeken hoe de voordelen van diversiteit meer kansen kunnen krijgen.“
 • sport:
  • Marije Randewijk: De baan ? Vrouwen willen er niet aan (De Volkskrant, 29 december 2006). Bij het onderdeel scratch kwam eenderde van het deelnemersveld gewoon niet opdagen. En tijdens de 500 meter tijdrit klokte winnares Willy Kanis een tijd die bijna drie seconden (!) sneller was dan de nummer twee. De internationale wielerunie (UCI) wil graag meer vrouwen op de wielerbaan in actie zien. Maar die missie blijkt zelfs in Nederland – al twee jaar achtereen winnaar van de wereldbeker voor landen – uitdagender dan gedacht.
  • Vrouwen mogen niet springen (wintersport.blog.nl, 21 december 2006). Het International Olympic Committee (IOC) heeft besloten dat  skispringen (ook wel skivliegen genoemd) als Olympische sport voorlopig nog niet voor vrouwen opengesteld wordt. Dit op grond van het feit dat de sport, die in 16 bij het ISF (International Ski Federation) aangesloten landen door vrouwen wordt beoefend, door het IOC als 'nog niet ontwikkeld genoeg' wordt gezien. Ook wordt het technisch niveau nog niet hoog genoeg geacht. Het ISF is hier fel tegen.
 • Verenigde Naties:
 • Verenigde Naties > Kinderrechtencomité:

 • In mei 2006 promoveerde Marjolein van den Brink (Universiteit Utrecht) op het proefschrift ''Moeders in de mainstream. Een genderanalyse van het werk van het VN-kinderrechtencomité''. Dit boek staat inmiddels integraal online. 
 • Vrouwen en kinderen: het wordt maar al te vaak verondersteld dat zij dezelfde belangen hebben. Dat dat niet altijd het geval is, laat het proefschrift van Marjolein van den Brink zien, waarin zij het werk van het VN-Kinderrechtencomité onder de loupe neemt.
  Rechten voor kinderen blijken in de praktijk vaak gunstig uit te pakken voor vrouwen (verbod op discriminatie van buitenechtelijke kinderen), maar de rechten van vrouwen kunnen ook juist worden beperkt met een beroep op 'het belang van het kind' (toegang tot de arbeid).
  In 1995 constateerden de Verenigde Naties dat de positie van vrouwen nog steeds te wensen overliet. Zij spraken af in het vervolg bij al hun activiteiten rekening te houden met de positie van vrouwen. Het VN-Kinderrechtencomité moet sindsdien rekening houden met de consequenties voor moeders (en vaders) van zijn aanbevelingen.
  Wanneer het Comité bijvoorbeeld Noord-Korea adviseert dat 24-uursopvang voor kinderen ongewenst is, moet het bedenken dat de sluitingstijden van kinderdagverblijven veel meer effect hebben op de arbeidsmarktparticipatie van moeders dan van vaders. En wanneer Frankrijk volgens het Comité niet langer toe mag staan dat vrouwen anoniem bevallen, brengt het daarmee wederom vrouwen in een lastig parket.
  Uit de analyse van de promovenda blijkt dat een behoorlijk aantal aanbevelingen gunstig is voor vrouwen, maar dat er nog veel te verbeteren is. Vooral het idee dat het 'toevoegen van vaders en roeren maar' altijd de beste oplossing is voor alle problemen van kinderen, verdient volgens van den Brink enige nuancering.

 • Verenigde Staten:
  • Pelosi: ruimer abortus, minder religie in politiek (ND, 3 januari 2007). Niet eerder wist een vrouw zo hoog op te klimmen binnen de door mannen gedomineerde Amerikaanse politiek. Morgen zal de Democrate Nancy Pelosi worden ingezworen als Afgevaardigdenvoorzitter. In de eerste honderd uren van het nieuwe Congres wil ze onder meer de minimumlonen verhogen en meer mogelijkheden creëren voor stamcelonderzoek.

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


ONZE ANDERE SITES

 vrouwenverdrag.nl:

 emancipatie.startpagina.nl:

emancipatie-lokaal.startpagina.nl:


SERVICEPAGINA

Emancipatie algemeen > Biografische berichten:

 • Biografie over Annelien Kappeyne van de Coppello verschenen (PolitiekParlementPartij, 1 november 2006). In Den Haag is gisteren een beknopte biografie verschenen over VVD-politica Annelien Kappeyne van de Coppello. De biografie, met de titel 'Annelien Kappeyne van de Coppello. Strijdvaardig en eigenzinnig', is geschreven door Martijn van der Kooij.

AKTUEEL

Tijdschriftenrek :

Agenda > Toegevoegd:

 • woensdag 17 januari 2007 (17.00 - 18.00 uur, Amsterdam, IIAV): International Feminism in The Hague, 1930. Lezing door Ellen Dubois. Zij is verbonden aan de University of California, Los Angeles (UCLA) en wordt beschouwd als de grandlady van de vrouwengeschiedenis. Ze houdt een lezing over het in 1930 gehouden congres over Internationaal Recht. Ze gaat dieper in op de feministische campagne die in die tijd gevoerd werd. De lezing wordt in het Engels gehouden.
  Transnationaal feminisme heeft een langere geschiedenis dan algemeen bekend is. In 1930 kwam een zeer diverse groep feministen in Den Haag bijeen en trachtte het Internationale Recht te beïnvloeden. Deze geïllustreerde lezing zal dat verhaal vertellen en belicht de rol van Latijns-Amerikaanse vrouwen in de strijd voor gelijke burgerrechten voor vrouwen op internationaal niveau.

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


VARIA

Signalementen:

Nederlandse van het jaar

 • Henrico Prins: Genderbril (Volkskrant, 18 december 2006). Verkiezing Nederlander van het Jaar. ..In dat verband maken we graag melding van het initiatief dat de afgelopen dagen ontwikkeld is door Marlies Klooster en Tamar Doorduin die met hulp van het IIAV een alternatieve kandidatenlijst hebben ontwikkeld waarop louter vrouwen figureren. ‘Wij hopen dat de Volkskrant bij een volgende verkiezing de oogkleppen afzet en de genderbril op’, schrijven ze. Wat een genderbril is, weten we gelukkig niet, maar we beloven nogmaals beterschap. Later deze week komen we terug op de vrouwenlijst, die elders in dit weblog - bij de reacties op het stukje Over de helft - volledig is opgenomen. Daar staat ook te lezen dat dinsdag een site opent waar iedereen zijn stem kan uitbrengen.
 • Marlies Klooster, Tamar Doorduin en een groot aantal mede-ondertekenaars: Nederlandse van het jaar. Open brief aan De Volkskrant (iiav.nl, 16 december 2006). Op de longlist voor de 'Nederlander (sic) van het jaar' staan vrijwel uitsluitend mannen. De lijst is gemotiveerd als volgt: 'We raadpleegden onze vakspecialisten en nomineerden dertig mensen die voor die eretitel in aanmerking komen - meestal omdat ze een prestatie van formaat hebben geleverd, soms omdat ze simpelweg deden wat ze moesten doen, in elk geval omdat het nu wel eens tijd werd.'
      
  Ondanks deze zeer ruime criteria kon de raad van vakspecialisten slechts drie passende vrouwen vinden. Gelukkig viel dat heel veel mensen op en barstte op het bijpassend Volkskrantforum de discussie los. Redacteur Henrico Prins verweert zich in de krant van 11 december met: 'De samenstellers hullen zich maar wat graag in het boetekleed, als hun tenminste duidelijk gemaakt kan worden wie ze over het hoofd hebben gezien. Actrice Carice van Houten? Mwoah. Tja. Had gekund. Anderen?'.
      
  Natuurlijk zijn er anderen. Vrouwen (als Carice van Houten) die in 2006 een prestatie van formaat leverden of deden wat ze moesten doen zonder dat daar schamper over hoeft te worden gedaan. Wij hopen dat de Volkskrant bij een volgende verkiezing de oogkleppen afzet en de genderbril op.
 • Op dezelfde pagina waar deze open brief online staat, vindt u ook de alternatieve longlist 'Nederlandse van het jaar' en een mogelijkheid tot mede-ondertekening van de open brief.


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF  

Begin november 2006 is de verzending van de nieuwsbrief gelijkebehandeling.nl en de nieuwsbrief emancipatienl hervat. Vul uw e-mailadres in om een of beide nieuwsbrieven te ontvangen.
  

e-mailadres: 

  

Selecteer uw interesses:

Nieuwsbrief emancipatie.nl [*]:

Nieuwsbrief gelijkebehandeling.nl:

Perslijst stichting emancipatie online:

Inschrijven      Uitschrijven

 

[*] NB: De nieuwsbrief emancipatie.nl wordt ook toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.