woensdag 19 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 220
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  211-220
 >  220 
NIEUWSBRIEF 220

 hspace=0

Nieuwsbrief 220 (4 t/m 10 december 2006)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.


NIEUWS

 • arbeid:
  • Hard werken is slecht voor de economie (ikon, 6 december 2006). Teveel mensen worden ziek in hun hoofd en de economische schade daarvan is enorm. Dat zegt Rifka Weehuizen, econome aan de Universiteit Maastricht; lid van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid, in een rapport over de relatie tussen geestelijke gezondheid en economische ontwikkeling. In dit rapport, Mentaal Kapitaal, beschrijft Weehuizen het sombere beeld van een steeds kennisintensievere samenleving en de mens die het niet meer bijhoudt.
 • armoede:
  • Vooral vrouwen naar voedselbank (Stentor, 8 december 2006).  DEVENTER - Vooral alleenstaande vrouwen, vooral mét maar ook zónder kinderen, zijn aangewezen op de Voedselbank. Dat blijkt uit gegevens van de Deventer organisatie. ‘Het aantal vrouwen, mét en zónder kinderen, is maar liefst 66 procent. Dat geeft toch te denken. Slechts 16 procent bestaat uit alleenstaande mannen. De rest zijn gezinnen.’
 • België: > allochtone vrouwen:
  • Vrouwen doen boekje open (Brusselnieuws, 9 december 2006). Bij de 25ste verjaardag van het vrouwencentrum Dar al Amal neemt een groep waarover zo vaak wordt gesproken, nu zelf het woord. “Allochtone vrouwen vormen een maatschappelijke groep die vaak uitvoerig wordt besproken door de pers, de politiek en de hulpverlening, maar helaas krijgen ze vaak geen kans om zelf het woord te nemen.” Dat is de motivering achter het boek 'Vrouwen van Molenbeek'.
 • België > ICT:
  • Nieuwsbrief Ada, december 2006. Belgische nieuwsbrief over acties die worden ondernomen om de toegang van vrouwen tot de ICT-sector te vergemakkelijken.
 • benoemingen:
  • Kamervoorzitterschap | Kamer kiest Verbeet (PvdA) tot haar voorzitter (Trouw, 6 december 2006). PvdA-kamerlid Gerdi Verbeet (55) is gisteren gekozen tot voorzitter van de Tweede Kamer. Zij wordt na Jeltje van Nieuwenhoven de tweede vrouwelijke voorzitter van de Tweede Kamer. Ook de Eerste Kamer wordt op dit moment geleid door een vrouw, CDA’er Timmerman-Buck.  In de profielschets voor Kamervoorzitter stond dat bij gelijke geschiktheid de voorkeur aan een vrouw zou worden gegeven.
  • Verbeet (PvdA) nieuwe Kamervoorziter (AD, 6 december 2006). Gerdi Verbeet (PvdA) is woensdag gekozen tot voorzitter van de Tweede Kamer. Verbeet (55) is de tweede vrouw in de geschiedenis die Kamervoorzitter wordt.
  • Birgit Donker hoofdredacteur NRC-Handelsblad (Volkskrant, 6 december 2006). NRC Handelsblad, vaak gezien als een deftige krant voor oudere mannen, krijgt een jonge vrouw als baas: waarnemend hoofdredacteur Birgit Donker (41) is woensdag door de redactie voorgedragen als nieuwe hoofdredacteur van de krant.
 • emancipatieproces:
  • Tjerk Gualthérie van Weezel: 'Hou je mond dicht en je buik in'. Op het web: vrouwenemancipatie (De Volkskrant, 9 december 2006). In een 'brief aan de informatrice' stelt de actiegroep women-on-top dat de emancipatie nog lang niet af is. Duizend vrouwen hebben de brief online ondertekend. De brief zelf levert weinig discussiestof op, maar het onderwerp leeft wel. Sites: www.women-on-top.nl | www.opzij.nl | www.viva.nl.
  • Kees Kraaijveld: Terug naar de keukentafel (De Volkskrant, 2 december 2006). Sinds vijftig jaar zijn vrouwen na het huwelijk niet langer wettelijk handelingsonbekwaam. Maar nog altijd worden ze, zodra er kinderen zijn, huishoudsters. Ze moeten harder vechten voor hun carrièrekansen.
   ‘Wij vrouwen eisen’, klonk het afgelopen dinsdag op de opiniepagina van de Volkskrant. Een collectief van topvrouwen riep om het einde van de feminisering van de armoede, om meer solidariteit met vrouwen in het buitenland en om een genderbalance van minimaal 40 procent mannen en minimaal 40 procent vrouwen aan de top. Dat is klare taal. Strijdbaar ook. Het pamflet heeft een feministische toon die we in Nederland al te lang niet meer hadden gehoord. De juiste toon, want er valt voor vrouwen nog een wereld te winnen.
  • Elisabeth Kool: Vrouwen zijn nog veel te schaapachtig (De Volkskrant, 2 december 2006). Heeft u het pamflet ondertekend? Meer vrouwen aan de top, zo werd (Forum, 28 november) gevraagd aan het nieuwe kabinet. Of dacht u: waarom is dat nodig? Dat sommige vrouwen de top ambiëren, betekent toch niet dat vrouwen er speciaal geschikt voor zijn? Als je zo naar ze kijkt, op straat en in de statistieken, zijn vrouwen dan niet gewoon te schaapachtig om grote uitdagingen aan te gaan? Inderdaad is het bijvoorbeeld wel opmerkelijk dat sinds de opkomst van de zorgvaders, de kinderwagens een stuk handzamer zijn geworden en voorzien van technische snufjes. Vrouwen modderen aan met onhandige spullen en kijken niet verder dan hun neus lang is, blijkbaar.
  • Elisabeth Kool: Het ideaal van androgynie. Een kwart eeuw zonder Joke Smit (De Groene Amsterdammer, 1 december 2006). Een kwart eeuw geleden overleed Joke Kool-Smit, grondlegger van de tweede feministische golf in Nederland. 'Gelijkheidsfeministe' Smit streefde naar een samenleving van androgyne mensen. Haar ideaal is nog altijd relevant.
 • geweld tegen vrouwen:
  • Criminaliteit daalt, geweld neemt toe (NRC-Handelsblad, 4 december 2006).De criminaliteit is in 2005 voor het derde achtereenvolgende jaar afgenomen. Wel steeg het aantal geweldsmisdrijven tegen personen, voor het vierde achtereenvolgende jaar. „Opvallend” noemt de politie de toename met 13 procent van gewelddadige seksuele misdrijven in deze steden. Voorts: er zijn er meer personen aangehouden, vooral minderjarigen en jongvolwassenen. Opvallend is het aandeel vrouwelijke verdachten.
 • glazen plafond:
  • Er heerst een mutsige, calvinistische cultuur (Volksrant, 9 december 2006). Interview met Lizzy Venekamp (Opportunity). Hoe komt het dat de AEX-top enkel buitenlandse vrouwen telt? ‘Het komt vooral door de organisatiecultuur, waarin vrouwen zich niet altijd thuis voelen, en door de percepties over geschikt leidersschap.'
  • God heeft geen vijfdaagse werkweek geschapen (Volkskrant,, 9 december 2006). Interview met de directeur personeelszaken van KPN. Hij verklaart het grote aantal vrouwelijke managers uit de selectie aan de poort. En: 'Werken in deeltijd – vier dagen of drieënhalve dag – is een wijdverbreide gewoonte. Er is voldoende vrijheid om de zorg te regelen.’
  • Merijn Sengers, Xander van Uffelen: Aantal vrouwen in top is onbekend (VOlkskrant, 9 december 2006). Over het doorbreken van het zogenoemde ‘glazen plafond’ voor vrouwen zijn duizend-en-een – goedbedoelde – adviezen geschreven. Maar wie denkt dat daarmee een goed beeld bestaat over de moeite die vrouwen hebben om de hogere managementniveaus bij overheid en bedrijfsleven te bereiken, komt bedrogen uit. Er zijn wel algemene cijfers beschikbaar, maar van individuele bedrijven bestaat echter geen vergelijkend overzicht van het aantal vrouwen in managementposities. Sterker, de bedrijven hebben zelf vaak geen cijfers paraat over hoeveel vrouwen een leidinggevende positie bekleden. Het gebrek aan cijfers over vrouwen in managementposities is een groot probleem’, zegt ook onderzoekster Wilma Henderikse van het adviesbureau VanDoorneHuiskes.
  • Merijn Sengers, Xander van Uffelen : Glazen plafond bij Rijk hardnekkigst (Volksrkant, 9 december 2006). Vrouwen hebben bij de overheid een kleinere kans om manager te worden dan in het bedrijfsleven. Het percentage vrouwen dat het glazen plafond doorbreekt, is in het bedrijfsleven anderhalf keer zo groot. Dit blijkt uit een onderzoek van de Volkskrant naar de aantallen vrouwelijke medewerkers en managers bij de rijksoverheid en bij de 24 bedrijven uit de beursgraadmeter AEX. Voorts:
   • Bij de overheid bezetten vooral mannen posities in het middenmanagement. Dat is opvallend, omdat bij de ministeries relatief veel vrouwen werken.
   • In het bedrijfsleven werken minder vrouwen (37 procent), maar zij bezetten wel meer managementfuncties (27 procent).
 • Indonesië > prostitutie:
  • Michel Maas: Vijf minuten 'bewegen' brengt 10 euro op (Volkskrant, 6 december 2006). Makelaars ronselen meisjes voor de prostitutie. En ouders weten vaak donders goed wat met hun dochter zal gebeuren.
 •  Joke Smitprijs:
  • De Geus benoemt jury voor Joke Smit-prijs en roept op tot voorstellen voor kandidaten (Ministerie van SZW, persbericht 8 december 2006). Voorzitter van de jury is mevrouw mr. A.H. Brouwer-Korf, burgemeester van Utrecht; de leden zijn mevrouw prof. dr. H. Ghorashi, bijzonder hoogleraar management van diversiteit en integratie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en de heer drs. M.A. Ruys, secretaris-generaal van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
   • Voorstellen voor kandidaten voor de prijs kunnen schriftelijk worden ingediend tot 22 januari 2007 op het volgende adres: Jury Joke Smit-prijs, p/a Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, Directie Coördinatie Emancipatiebeleid, t.a.v. mw. J.C.C. Stigter, Postbus 90801, 2509 LV, Den Haag of per email: jstigter@minszw.nl.
 • meiden:
  • Zairah Khan, Bob Wester, Kirsten Zimmerman & Dieuwertje Huijg: ‘Een slimme meid…’. Reacties op de open brief van Cisca Dresselhuys aan de meiden van nu (LOVER, december 2006). In de vorige LOVER schreef Cisca Dresselhuys een open brief aan de meiden van tegenwoordig. ‘Hecht aan een eigen loon’, zo riep zij op in haar brief over het belang van economische zelfstandigheid. Drie meiden en een jongen reageren.
  • Willem Beusekamp: Leuk, met grote mond en hoofddoek (De Volkskrant, 5 december 2006). Van Allah’s Angels naar De Meiden van Halal: drie Marokkaanse zussen uit Amsterdam-West jagen hun gasten de stuipen op het lijf. De reacties zijn furieus. ‘Wij zijn gewoon drie geestige meiden.'
 • mensenrechten:
  • 10 december 2006 - Internationale dag van de rechten van de mens (Tiye, persbericht 8 december 2006). Tiye International, een koepel NGO van landelijke organisaties van zwarte, migranten en vluchtelingen vrouwen , onderschrijft dat 10 december door de Verenigde Naties is uitgeroepen tot de internationale dag voor de rechten van de mens. Temeer daar anno 2006 de fundamentele rechten de van de mensen nog steeds overal ter wereld geschonden worden.
 • Marokkaanse vrouwen:
  • Máxima bezoekt Marokkaanse vrouwen in Amsterdam (Elsevier.nl, 8 december 2006). Prinses Máxima bezoekt vrijdagmiddag in Amsterdam-West een organisatie die Marokkaanse vrouwen aan werk helpt. De organisatie, Oemnia, bestaat vijf jaar en heeft in die tijd ruim vierhonderd vrouwen begeleid. De aandacht van prinses Máxima gaat specifiek uit naar het project Sharika. Dat is erop gericht vrouwen van Marokkaanse afkomst bij te scholen, om zo hun financiële onafhankelijkheid te vergroten. Ook hoopt de organisatie dat er door het project meer vrouwelijke Marokkaanse ondernemers komen.
 •  rechtspraak > etniciteit:
  • Iris van den Boom: Rechterlijke macht is te wit (AD, 7 december 2006). Mirjam Siesling onderzocht voor het Willem Pompe Instituut in Utrecht de realiteit van de multiculturele samenleving in de rechtbank. Om precies te zijn: de manier waarop advocaten omgaan met de etnische achtergrond van een strafzaak. ''In multiculturele strafzaken speelt de sociale kant een grote rol. Zoals bij eerwraak. Iemand pleegt een moord - al dan niet in opdracht - om de eer van de familie te herstellen. Dat soort geweld is in het thuisland van de verdachte ook wel strafbaar, maar er wordt toch anders over gedacht.’’
 • religieuze symbolen:
  • Gerrit Maneschijn: Boerkaverbod is net zo erg als boerkagebod (Trouw 7 december 2006). De groeiende anti-moslimlobby doet wat ze kan om het dragen van boerka’s te verbieden. Zo’n verbod is echter in strijd met de vrijheid van godsdienst.
 • Sociaal Cultureel Rapport 2006:
  • Investeren in vermogen. Op zoek naar inspirerende voorbeelden en  kansrijke perspectieven. Sociaal Cultureel Rapport 2006 (persbericht SCP, 7 december 2006). Allochtonen succesvol in het onderwijs en op de arbeidsmarkt, het onderwijs investeert meer in getalenteerde jeugd, twee miljoen koplopers in de kennissamenleving, een groeiend aantal moeders werkt voltijds enz. Dit zijn enkele waarnemingen uit Investeren in vermogen, het Sociaal en Cultureel Rapport 2006. Hieruit:
   • Groeiend aantal voltijds werkende moeders. Van alle werkende moeders met minderjarige kinderen werkt een kleine 10% ten minste 35 uur per week. De afgelopen jaren nam het aantal voltijds (dwz 35 of meer uur per week) werkende moeders toe van 136.000 in 1996 tot 180.000 in 2005. Deze moeders zijn relatief hoog opgeleid en vaker dan gemiddeld werkzaam op een hoger of wetenschappelijk beroepsniveau. Uit interviews blijkt dat flexibele werktijden voor deze moeders cruciaal zijn om hun voltijdbaan te kunnen combineren met de zorg voor hun kinderen.
   • Veel Nederlanders verlenen informele zorg. Informele zorg wordt in Nederland vaak, veel, lang en met grote vanzelfsprekendheid verleend. In 2001 hielpen ruim 3,5 miljoen Nederlanders een huisgenoot, familielid, vriend of buur. Voor ruim een kwart van de informele zorgverleners vormt de hulpverlening een behoorlijke belasting; 7% van de hulpverleners raakt overbelast (circa 250.000 mensen) en daardoor ziek of overspannen dan wel in conflict met het werk of het eigen gezin. (noot redactie: in tegenstelling tot de eerdere hoofdstukken wordt in dit hoofdstuk vrijwel geen aandacht besteed aan de genderdimensie) 
 • Verenigde Naties > Arabische landen:
  • Emancipatie | VN : gelijkheid van vrouwen in Arabische wereld is vaak facade (Trouw, 7 december 2006). In de Arabische wereld blijft vooruitgang op het gebied van vrouwenemancipatie vaak symbolisch. „Voor veel Arabische leiders zijn politieke rechten voor vrouwen een soort democratische façade. Vrouwen vormden een makkelijk te manipuleren symbool voor landen om politieke kritiek op hun ondemocratische omstandigheden te vermijden.” Dit constateert het Arab Human Development Report 2005. Belangrijkste obstakel voor een verbetering van de positie van vrouwen in de Arabische wereld blijft de invloed van islamitische bewegingen met een conservatieve kijk op de rol van vrouwen in de samenleving.

Pariteia

Mannen aan zet voor gender equality

De European Movement in Brussel heeft (met steun van de EU) samen met organisaties in Italië, Letland, Nederland, Polen en Spanje het project Pariteia opgezet. Een van de acties van dit project is de verspreiding van een intentieverklaring , waarmee ondertekenaars verklaren een meer rechtvaardige verdeling van taken en functies tussen mannen en vrouwen actief te willen bevorderen. Voor een toelichting : zie de begeleidende brief  van de Nederlandse tak van Pariteia.

 

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


ONZE ANDERE SITES

emancipatie.startpagina.nl:

 • Zina - platform voor empowerment van vrouwen met een islamitische achtergrond.

AKTUEEL


Aktueel > Tijdschriftenrek:

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


Emancipatie algemeen 

Biograsfische berichten:

 • Zangeres Mariska Veres overleden (De Volkskrant, 4 december 2006). Mariska Veres is zaterdagmiddag in Den Haag overleden. Dat heeft Willem van Kooten, eigenaar van platenmaatschappij Red Bullet laten weten. De zangeres van de band Shocking Blue, vooral wereldberoemd door de hit Venus, was 59 jaar.

VARIA

Signalementen:

Jort Kelder leidt discussies met 40 vrouwen. Hij doet dat vanaf zaterdag (9 december) in het nieuwe debatprogramma 'Parla'. In 10 afleveringen discussiëren veertig vrouwen over een breed scala van onderwerpen. In de eerste uitzending, 21.10 uur op Nederland 2, zijn dat onder meer Annemarie Jorritsma en Mariska Hulscher.
Om er zeker van te zijn dat het gesprek gaat over wat mensen nu beweegt, legde een gerenommeerd onderzoeksbureau namens de KRO aan 500 mannen en vrouwen 30 actuele stellingen voor. Zij mochten kiezen welke tien in Parla aan de orde komen. De uitkomst staat op de website parla.kro.nl. Bezoekers kunnen onder andere via een forum aangeven of ze het eens of oneens zijn met de stellingen. [Radio.NL]

Nederland 2, KRO
21.10 - 22.00 uur.

Eén van de stellingen waarover in de eerste uitzending wordt gesproken: Kabinetsvrouwen mogen niet zwanger worden. Welk kabinet er komt is nog niet helder. Premier Balkenende heeft het liefst nog meer vrouwen op het bordes bij de koningin dan de vorige keer. Maar mogen die vrouwen tijdens hun zittingsperiode dan ook zwanger worden? In de laatste kabinetsperiode gingen twee staatssecretarissen maar liefst twee keer met zwangerschapsverlof. En is dat bevallen? Dat de collega's er een tandje bij moesten zetten, daar is overheen te komen. Veel principiëler is de vraag: mogen vrouwen in deze uitzonderlijke positie, als volksvertegenwoordigers en opgeroepen door de koningin, precies die vier jaar het schip verlaten en kiezen voor hun moederschap?


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF  

Begin november 2006 is de verzending van de nieuwsbrief gelijkebehandeling.nl en de nieuwsbrief emancipatienl hervat. Vul uw e-mailadres in om een of beide nieuwsbrieven te ontvangen.
  

e-mailadres: 

  

Selecteer uw interesses:

Nieuwsbrief emancipatie.nl [*]:

Nieuwsbrief gelijkebehandeling.nl:

Perslijst stichting emancipatie online:

Inschrijven      Uitschrijven

 

[*] NB: De nieuwsbrief emancipatie.nl wordt ook toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.