woensdag 19 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 218
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  211-220
 >  218 
NIEUWSBRIEF 218

 hspace=0

Nieuwsbrief 218 (13 t/m 19 november 2006)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.


NIEUWS
 • Afghanistan:
 • arbeid > werkloosheid:
  • Werkloosheid vrijwel ongewijzigd (CBS, 16 november 2006). Na een eerdere snelle daling is de werkloosheid in de periode augustus-oktober 2006 vrijwel gelijk gebleven. Het percentage werkloze mannen bedraagt 4,2%, dat van vrouwen ligt een stuk hoger: 6,4%.
 • arbeidsduur:
  • Werknemers willen terug naar 40-urige werkweek (RefD, 16 november 2006). Van de Nederlanders die tussen de 31 en 38 uur werken wil 80 procent weer een werkweek van 40 uur, zo bleek uit een peiling van TNS NIPO. De werknemers willen er wel meer loon voor terugzien. Voor iemand die nu 36 uur werkt, zou dat een loonstijging van 10% inhouden. Balkenende: ''Dat kan worden uitbetaald in loon, maar ook in bijvoorbeeld scholing'.
 • armoede:
  • Geef alle moeders in de bijstand binnen een jaar nieuwe kansen (GL, 16 november 2006). Alle moeders i de bijstand moeten snel weer kunnen werken aan een nieuwe toekomst. Ze worden afgeschreven, zo blikt uit het Armoedebericht 2006, en leven in armoede. Gemeenten moeten hen binnen een jaar een voorstel doen ommee te kunnen doen: van aanrecht naar baanrecht.
  • Armoede stijgt, maar daalt daarna (SCP, 16 november 2006). In 2004 moest 10,3% van de huishoudens rondkomen van een laag inkomen. Ramingen wijzen op een verdere stijging in 2005, maar in 2006 buigt de negatieve trend om. Eenoudergezinnen met minderjarige kinderen hebben de grootste kans op armoede. Zo hadden in 2004 vier op de tien eenoudergezinnen met minderjarige kinderen een inkomen onder de lage-inkomensgrens. Ook alleenstaanden tot 65 jaar lopen een groter risico dan gemiddeld.
   • Armoedebericht 2006 (SCP en CBS, 16 november 2006). Hieruit o.m.:
   • De huishoudens met een laag inkomen bevatten in totaal 1,4 miljoen mensen. Hieronder vormen minderjarige kinderen een betrekkelijk grote groep. Ook vrouwen maken relatief vaak deel uit van een huishouden met een laag inkomen.
   • In huishoudens met een laag inkomen zijn vrouwen duidelijk in de meerderheid. Ook was in 2004 het aandeel vrouwen onder ouderen die deel uitmaken van een huishouden met een laag inkomen, met 71% nog steeds aanzienlijk.
   • In 2004 had nog één op de acht à negen eenoudergezinnen te maken met langdurig lage inkomensten maken. Dat is ruim drie keer zo hoog als gemiddeld.
  • 'Veel werkende Nederlanders leven in armoede' (Volkskrant 14 november 2006). Meer dan 235.000 huishoudens in Nederland leven op de armoedegrens, terwijl zij wel een baan hebben. Die situatie verergert wanneer mensen binnenkort tot maximaal vier jaar buiten de cao om aan het werk kunnen worden gezet als tegenprestatie voor een uitkering, aldus de Sociale Alliantie in een manifest. Vooral in de zorg zijn er volgens de alliantie veel kansen om in de vorm van zogenoemde participatiebanen ‘van arbeid een medicijn tegen armoede te maken’. Staatssecretaris Van Hoof (SZW) wees erop dat het verhogen van uitkeringen het minder aantrekkelijk kan maken werk te zoeken.
  • Sociale Alliantie: Manifest 2006. Hieruit onder meer:
   • Het feit dat vrouwen onevenredig hoog vertegenwoordigd zijn in de lage inkomensgroepen en dus vaker dan mannen geconfronteerd worden met armoede heeft veel te maken met hun zwakkere positie op de arbeidsmarkt en met de maatschappelijke en economische onderwaardering van zorg.
   • Van de huidige generatie ouderen leeft nog steeds een grote groep uitsluitend van de AOW-uitkering. Binnen deze groep is de positie van alleenstaande vrouwen ongunstiger dan die van mannen. Dit is onder meer toe te schrijven aan het feit dat deze vrouwen vaak een groot deel van hun werkzame leven hebben besteed aan hun gezin, waardoor ze geen kans hebben gehad een pensioen op te bouwen.
   • Het armoedepercentage ligt bij (im)migrante huishoudens drie tot vier maal zo hoog als bij autochtone huishoudens. Deze hoge armoedepercentages houden verband met de ongunstige arbeidsmarktpositie van migranten, onder meer de geringe arbeidsmarktparticipatie van Turkse en Marokkaanse vrouwen, het hoge aandeel Surinaamse en Antilliaanse bijstandsmoeders.
   • Mantelzorgers vormen een risicogroep als zij door hun (langdurige en intensieve) zorgtaken overbelast dreigen te raken en moeite hebben met de combinatie arbeid en zorg. Zij hebben vaak geen andere keuze dan in deeltijd te gaan werken of zelfs te stoppen met werken. Mantelzorgers die zorg verlenen met een PGB krijgen wel een kleine compensatie, maar dit is niet te vergelijken met een salaris uit arbeid en er wordt ook niet voorzien in de pensioenopbouw.
 • bordeelverbod:
  • CDA: gemeente moet bordeel en growshop kunnen weren (De Volkskrant, 13 november 2006). Gemeenten moeten de mogelijkheid krijgen bordelen, growshops en belwinkels te weren als ze vrezen dat die overlast veroorzaken. Het CDA zal een initiatiefwetsvoorstel hiertoe indienen.
 • E-Quality en Gezinsraad:
  • Fusie E-Quality en de Nederlandse Gezinsraad (e-quality.nl, 15 november 2006). E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie in de multiculturele samenleving, en de Nederlandse Gezinsraad (NGR) gaan per 1 januari 2007 fuseren. De organisaties gaan samen verder onder de naam: E-Quality, kenniscentrum voor emancipatie, gezin en diversiteit. Door het productaanbod én de inhoudelijke focus te verbreden kan de nieuwe organisatie beter inspelen op actuele en urgente beleidsvraagstukken en het maatschappelijk debat.
 • Etty Hillesumlezing:
  • Haci Karacer: Terug bij af (NRC-Handelsblad, 17 november 2006). Integrale tekst van de Etty Hillesum-lezing.
 • Frankrijk:
  • Peiling: 'Royal presidentskandidate Franse socialisten' (Volkskrant, 16 november 2006). De leden van de Socialistische Partij (PS) van Frankrijk hebben volgens de eerste peilingen de 53-jarige Ségolène Royal aangewezen als hun kandidate voor de presidentsverkiezingen in 2007. Royal maakt volgend jaar kans de eerste vrouwelijke president van Frankrijk te worden.
 • geld > beleggen:
  • Ruurd Ubels: Hebberige vrouwen (ND, 16 november 2006). Volgens sommige onderzoeken beleggen mannen weliswaar vaker dan vrouwen, laatstgenoemden beleggen wél beter. Mannen hebben vaak een zo'n groot zelfvertrouwen - zie ook hun gedrag in het verkeer - dat ze overmoedig worden. Dat machogedrag verblindt hen voor risico's en op de beursvloer is dat - net zoals in het verkeer - bepaald geen pré.
 • geweld tegen vrouwen:
  • Meer jeugd vast in zedenzaken (ND, 16 november 2006). Het aantal zedendelinquenten tot achttien jaar dat voor aanranding, verkrachting of schennispleging met de politie in aanraking komt, is in vijftien jaar verdrievoudigd. Vooral het aantal jongeren dat zich voor een aanranding moet verantwoorden, stijgt explosief. Onduidelijk is of jongeren meer seksuele misdrijven plegen, of dat slachtoffers sneller naar de politie stappen.
  • Vooral jonge vrouwen voelen zich onveilig (Volkskrant, 13 november 2006). Niet ouderen, maar jonge vrouwen tussen 15 tot 24 jaar voelen zich het vaakst onveilig, zo blijkt uit onderzoek van het SCP. Van de jonge vrouwen voelt 38% zich wel eens angstig of onveilig, tegenover 28% voor de Nederlandse bevolking als geheel. Van de niet-westerse allochtonen voelt 33% zich soms onveilig. Mannen van boven de 65 zeggen het minst vaak zich onveilig te voelen.
  • Vooral jonge vrouwen voelen zich onveilig. (SCP, 10 november 2006). Ruim een kwart van de Nederlandse bevolking (28%) voelde zich in 2004 en 2005 wel eens onveilig. Met name vrouwen en  recente slachtoffers van criminaliteit (vooral van geweld) voelen zich relatief onveilig. In tegenstelling tot wat vaak wordt gedacht, voelen ouderen zich helemaal niet zo onveilig: het zijn vooral de jonge vrouwen (15-24 jaar) die zich relatief onveilig voelen (38%). Verder voelen niet-westerse allochtonen zich onveiliger dan autochtonen (33%, respectievelijk 25%).
  • Politie plaatst bord na verkrachting (De Volkskrant, 13 november 2006). De politie heeft maandag een speciaal bord met een getuigenoproep neergezet op de dijk bij de camping in Zevenhuizen. Daar is zaterdag 4 november op klaarlichte dag een 32-jarige vrouw uit Zevenhuizen bruut verkracht.
 • glazen plafond:
  • Evaluatie Ambassadeursnetwerk Doorbreken Glazen Plafond en toekomst netwerk. Brief dd. 9 november 2006 van minister De Geus (SZW). Hieruit o.m.: Men is positief over de formule in combinatie met initiatief vanuit de overheid. Ambassadeurs plaatsen wel kanttekeningen: het netwerk is slechts één van de instrumenten die ingezet kunnen worden, het is vooral geschikt voor het creëren van bewustwording en minder voor het daadwerkelijk bereiken van verandering in bedrijven buiten het netwerk. Door sommigen wordt gepleit voor een vernieuwde opzet, met meer sturing op (externe) effectiviteit en verbreding naar diversiteit.
   • Wilma Henderikse, Felix Hentenaar, Saskia Schalkwijk: Ambassadeursnetwerk gevolgd. Juli 2006. Het ambassadeursnetwerk is één van de instrumenten om het aandeel vrouwen op hogere posities te vergroten. Van belang is dat het niet geïsoleerd gebruikt wordt, maar juist verbonden met andere instrumenten.Door een mix van instrumenten, gericht op hetzelfde doel, tegelijkertijd en in samenhang in te zetten zal meer bereikt worden. Naast het middel ambassadeursnetwerk denken we daarbij bijvoorbeeld aan het stimuleren van onderlinge vergelijking van bedrijven door middel van benchmarken.
 • homobeleid:
  • 'Zeven ton voor allochtone homo's' (AD, 12 november 2006). Minister Rita Verdonk (VI) heeft namens het.kabinet 700.000 euro beschikbaar gesteld om homoseksualiteit onder allochtonen bespreekbaar te maken. Zij maakte dit in Amsterdam bekend tijdens een discussiemiddag met homokiezers. Uit recent onderzoek bleek dat 80% van de Turkse en 88% van de Marokkaanse jongeren zegt geen homo in zijn vriendenkring te accepteren.
 • homohuwelijk:
  • Zuid-Afrika legaliseert homohuwelijk (RefD, 14 november 2006). Zuid-Afrika is het eerste land op het Afrikaanse continent waar een huwelijk tussen mensen van dezelfde sekse mogelijk wordt. Het parlement in Kaapstad stemde dinsdag met een grote meerderheid in met een wetsvoorstel om het homohuwelijk te legaliseren.
 • krijgsmacht:
  • Tonny van der Mee: Jorritsma: laat prostituees maar thuis! (AD, 14 november 2006, weblog). Ene mevrouw Jorritsma, burgemeester van Almere, had het lumineuze plan om prostituees mee te sturen op de missie naar Afghanistan. Zeg maar een uitlaatklep onder de gordel voor alle gierende hormonen en opgekropte frustraties tussen de oren.
 • ontwikkelingssamenwerking:
  • Hivos zet emancipatie opnieuw op de kaart (hivos.nl, persbericht 16 november 2006). November 2006 is voor Hivos actiemaand. Met een landelijke campagne en een internationaal congres zet Hivos gelijke rechten voor vrouwen opnieuw op de politieke en maatschappelijke agenda. En dat is hard nodig. Want als het gaat om gelijke rechten voor vrouwen in ontwikkelingslanden, maar ook in Nederland, moet er nog veel gebeuren. Investeren in vrouwen is een belangrijke voorwaarde voor duurzame ontwikkeling. Meer aandacht, geld en een Ambassadeur voor Vrouwenrechten bij het ministerie van Buitenlandse Zaken zijn de inzet.
 • religieuze symbolen:
  • Toch algemeen verbod op gezichtssluier (De Volkskrant, 17 november 2006). Er komt toch een algemeen verbod op gezichtsbedekkende kleding in de semi-openbare ruimte, zoals op straat en in de busaldus meldde minister Rita Verdonk (V&I). Volgens de minister zijn er toch geen juridische belemmeringen om een dergelijk verbod in te stellen.
  • Algemeen verbod gezichtsbedekkende kleding (persbericht Ministerie van Justitie, 17 november 2006). De ministerraad heeft ingestemd met een voorstel van minister Verdonk voor Vreemdelingenzaken en Integratie om zo spoedig mogelijk een wetsvoorstel in te dienen om te komen tot een algemeen verbod voor het dragen van gezichtsbedekkende kleding in de (semi) openbare ruimte. Het kabinet vindt het namelijk onwenselijk dat gezichtsbedekkende kleding - waaronder de boerka - wordt gedragen in de openbare ruimte uit overwegingen van openbare orde, veiligheid en bescherming van (mede) burgers.
  • Vaticaan tegen gezichtssluier (NRC-Handelsblad, 15 november 2006). 'Gasten', zo zei kardinaal Martino, 'moeten de wetten van hun gastlanden volgen, dus ook een verbod op het bedekken van het gezicht.'
  • Kantoor haalt gesluierde advocate van zaak af (De Volkskrant, 13 november 2006). Een islamitische advocate die weigerde haar gezichtssluier tijdens een zitting van een immigratierechter af te doen, is maandag door haar kantoor van de zaak afgehaald en door een van haar bazen vervangen.
 • seksualiteit:
  • Simone de Schipper: Minder seks samen, meer solo of op het web (Volkskrant, 16 november 2006). Nederlanders vrijen minder dan 15 jaar geleden. Zes van de tien stellen doen het nooit tot hooguit eens per week, tegen vier van de tien in 1991. Ruim de helft van de mannen en bijna de helft van de vrouwen vindt dat ze te weinig seks hebben.
  • Dafna Holzer: Minder seks dan vaak gewild (AD, 16 november 2006). Ondanks meer bloot op straat en in de media houdt de volwassen Nederlander zich redelijk rustig op seksgebied: driekwart heeft op dit moment seks met één partner en de frequentie van seks is de afgelopen vijftien jaar zelfs gedaald.
   • Vrouwen zijn de afgelopen vijftien jaar wél actiever geworden. Had in 1991 55% ‘wel eens’ gemasturbeerd, nu is dat 75%. Ook het aantal partners van vrouwen is fors toegenomen: in 1991 had 14% van de vrouwen vijf minnaars of meer gehad, nu geldt dat voor 37%.
 • Tweede Kamerverkiezingen 2006 > emancipatiebeleid:
  • Fel debat en aanvaringen (Het Parool, 16 november 2006). CDA-lijsttrekker Jan Peter Balkenende en zijn PvdA-collega Wouter Bos hebben elkaar woensdag fel onder vuur genomen tijdens het lijsttrekkersdebat van het tv-programma EénVandaag. [Verderop in dit bericht:] Ook GroenLinks-lijsttrekker Femke Halsema en André Rouvoet (ChristenUnie) namen aan het debat deel. Halsema zei dat het ''emancipatiebeleid de afgelopen jaren stilstond''. ''Nederland heeft een achterhoedepositie in de wereld'' als het gaat om werkende vrouwen. Zij wil af van ''subsidie'' op thuisblijven van vrouwen door de niet-werkende partner een belastingvoordeel te gunnen. Rouvoet vindt dat er meer mogelijkheden moeten komen voor vrijwilligerswerk.
 • TweedeKamerverkiezingen > kandidatenlijsten:
  • Percentages vrouwen op kandidatenlijsten (Vrouwenbelangen, november 2006). Vrouwenbelangen heeft een overizcht gemaakt met grafieken: per partij wordt aangegeven voor ieder mogelijk te behalen zetels hoe hoog het percentage vrouwen is. Bijvoorbeeld: de lijst van het CDA is vrij onevenwichtig verdeeld over mannen en vrouwen. Bij de PvdA is er balans van 50/50, en bij de VVD begint het goed maar zakt het snel. En: in de voorspelde groei van de SP kan het percentage vrouwen met 5 à 10% toenemen.
 • vrouwen in uniform:
  • Dénis van Vliet: In politierok past geen wapenstok (AD, 14 november 2006). De splinternieuwe rokken voor politieagentes blijken geen zak te hebben waarin een wapenstok past. De rokken, waarvan er al duizenden zijn gemaakt, zijn daardoor ongeschikt voor het werk op straat.
 • vrouwen veiligheid en conflict:
  • Slotdocument Taskforce Vrouwen Veiligheid en Conflict. Brief dd. 10 november 2006 van minister De Geus (SZW) ter aanbieding van:
   • Slotdocument Taskforce Vrouwen, Veiligheid en Conflict, oktober 2006. Hieruit o.m:
    • Wanneer over gender(on)gelijkheid wordt gesproken, gaat het over machtsverhoudingen tussen mannen en vrouwen. Voor, tijdens en na conflict zijn deze verhoudingen aan verandering onderhevig. Dit kan zowel in positieve als in negatieve zin zijn.
    • Er is op nationaal niveau coordinatie nodig, bij het ministerie van Buitenlandse Zaken, en een integrale benadering.
    • Er zou (meer) geld beschikbaar moeten komen voor het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek naar gender en conflict.
    • Nederland zou zich moeten inzetten voor grotere aandacht van de Europese Commissie voor het thema vrouwen en gewapend conflict, één van de 12 thema's  van Beijing Platform for Action, en aandringen op het ontwikkelen van indicatoren op dit thema.
    • Er zijn geregelde monitorings- en evaluatiemomenten nodig. Hierbij is het onder meer van belang om sekse-specifieke data te gebruiken.
 • vrouwenhandel:
  • Vaticaan: Mensenhandel erger dan slavernij (Volkskrant, 14 november 2006). De huidige handel in mensen is nog erger dan de vroegere slavernij van Afrikanen. Kardinaal Renato Martino riep op de moderne vormen van slavernij - kinderen die dwangarbeid verrichten en vrouwen die worden gedwongen zich te prostitueren - te bestrijden.


Tweede Kamerverkiezingen 2006
 • emancipatiebeleid:
  • Fel debat en aanvaringen (Het Parool, 16 november 2006). CDA-lijsttrekker Jan Peter Balkenende en zijn PvdA-collega Wouter Bos hebben elkaar woensdag fel onder vuur genomen tijdens het lijsttrekkersdebat van het tv-programma EénVandaag. [Verderop in dit bericht:] Ook GroenLinks-lijsttrekker Femke Halsema en André Rouvoet (ChristenUnie) namen aan het debat deel. Halsema zei dat het ''emancipatiebeleid de afgelopen jaren stilstond''. ''Nederland heeft een achterhoedepositie in de wereld'' als het gaat om werkende vrouwen. Zij wil af van ''subsidie'' op thuisblijven van vrouwen door de niet-werkende partner een belastingvoordeel te gunnen. Rouvoet vindt dat er meer mogelijkheden moeten komen voor vrijwilligerswerk.
 • integratie:
  • Michiel Kruyt: Integratie blijft grote uitdaging (De Volkskrant, 17 november 2006). De Volkskrant vergelijkt de verkiezingsprogramma’s. Probleem 8: hoe zorgt Nederland ervoor dat immigranten beter integreren? Hieruit o.m:
   • Vier partijen willen ook iets veranderen aan de eisen die worden gesteld aan gezinsvorming. GroenLinks wil de inkomenseis van 120% van het minimumloon afschaffen, SP vindt dat die op het minimumloon moet worden gesteld. EénNL stelt daarentegen dat de eisen moeten worden verscherpt.
   • Een betere bestrijding van discriminatie blijft in geen partijprogram ongenoemd. PvdA wil dat undercover recherchewerk wordt toegestaan om ongeoorloofd onderscheid op te sporen, en pleit ook voor een naming and shaming-beleid ten aanzien van discriminerende bedrijven. De VVD wil dat de sollicitant bij discriminatie zelf naar de kantonrechter kan stappen. SP stelt een hogere strafmaat voor. GroenLinks wil dat de Commissie Gelijke Behandeling de bevoegdheid krijgt om bestuurlijke boetes op te leggen bij ernstige overtredingen. De partij wil ook bij de overheid anoniem solliciteren invoeren.
   • PvdA, SP, GroenLinks, D66 en ChristenUnie willen een generaal pardon voor asielzoekers die onder de oude Vreemdelingenwet vallen.
 • kandidatenlijsten:
  • Percentages vrouwen op kandidatenlijsten (Vrouwenbelangen, november 2006). Vrouwenbelangen heeft een overizcht gemaakt met grafieken: per partij wordt aangegeven voor ieder mogelijk te behalen zetels hoe hoog het percentage vrouwen is. Bijvoorbeeld: de lijst van het CDA is vrij onevenwichtig verdeeld over mannen en vrouwen. Bij de PvdA is er balans van 50/50, en bij de VVD begint het goed maar zakt het snel. En: in de voorspelde groei van de SP kan het percentage vrouwen met 5 à 10% toenemen.

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


ONZE ANDERE SITES

Onze andere sites > emancipatie.startpagina.nl > zelf aangemelde homepages:


SERVICEPAGINA


Emancipatie algemeen > Biografische berichten:


AKTUEEL

Agenda > Toegevoegd:

 • donderdag 30 november 2006: Digitaal ganzenborden voor scholieren. De vrouw beslist (IIAV, persbericht 17 november 2006). Wie de maatschappelijke en politieke inrichting van het Nederland van vandaag beter wil leren begrijpen en het verband tussen de wetten en de werkelijkheid wil doorgronden, kan niet om de Tweede Feministische Golf heen. Met name in het voortgezet onderwijs is aandacht voor deze periode daarom geen luxe maar noodzaak. Het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) ontwikkelde een digitaal lespakket in de vorm van het beroemde vrouwenganzenbord uit de jaren zeventig.
  Vanaf 30 november kan het spel op www.devrouwbeslist.nl gespeeld worden. De lancering is op die dag op het A. Roland Holst College in Hilversum.


Klik voor vergroting

 • donderdag 7 december 2006: Wat kost dat eigenlijk ? Onderbenutting van vrouwelijk talent in de wetenschap. Jaarconferentie EQUAL-project. Den Haag, Ministerie van OCW. 14.00 - 18.00 uur.
 • Klik op de afbeelding hiernaast voor het volledige programma.
 • Aanmeldingen via www.participatiealsprioriteit.nl of info-equal@cgd.unimaas.nl .

 

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


DEN HAAG : Tweede Kamerverkiezingen 2006

Nieuw: De stelling van Femke Halsema: Weg met de aanrechtsubsidie! Met commentaren van Carmen Breedveld, Hans Spekman en Lilian Callender
Nieuw: Een betere navigatie, en meer structuur. Zie
Wat moet je als vrouw en man weten voor je gaat stemmen?
Nieuw:
De stelling van Jan Peter Balkenende (CDA): Geen tijd voor gezin. Met commentaren van Brigitte van der Burg, Trude Maas, Joop Schippers en Jos Nijhuis
Nieuw: Verkiezingsprogramma's nader bezien: gezinsbeleid, en prostitutie en vrouwenhandel, geweld en asielbeleid
Nieuw:Verkiezingsprogramma's nader bezien: arbeid/participatie
Nieuw: Politieke issues participatie, vergrijzing en zorg, gezinsbeleid: wat is de relatie met emancipatie?
Nieuw: De stelling van Mark Rutte (VVD). Jaco van Lambalgen vroeg commentaar aan Jet Bussemaker, Jolande Sap, Fieke van der Lecq en Yvonne van Houdt. Is economische zelfstandigheid voor de VVD nog wel een issue?


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF 

Begin november 2006 is de verzending van de nieuwsbrief gelijkebehandeling.nl en de nieuwsbrief emancipatienl hervat. Vul uw e-mailadres in om een of beide nieuwsbrieven te ontvangen.
  

e-mailadres: 

  

Selecteer uw interesses:

Nieuwsbrief emancipatie.nl [*]:

Nieuwsbrief gelijkebehandeling.nl:

Perslijst stichting emancipatie online:

Inschrijven      Uitschrijven

 

[*] NB: De nieuwsbrief emancipatie.nl wordt ook toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.