woensdag 19 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 217
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  211-220
 >  217 
NIEUWSBRIEF 217

 hspace=0

Nieuwsbrief 217 (6 t/m 12 november 2006)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.


NIEUWS

 • arbeid > verlofregelingen:
  • FNV: overheid moet loon doorbetalen bij verlof (Volkskrant, 10 november 2006). De overheid moet zorgen dat werknemers die ouderschaps- of zorgverlof opnemen, 70 procent van hun salaris krijgen doorbetaald. Dat is volgens FNV-voorzitter Agnes Jongerius nodig om meer vrouwen aan de slag te krijgen. Nu stoppen zij volgens haar nog te vaak met hun baan of gaan minder werken zodra zij kinderen krijgen. Aldus het FNV-actieplan voor vrouwen ‘Sterk in je werk’
  • FNV: betaal loon door tijds verlof (FNV, 10 november 2006). De overheid moet zorgen voor een wettelijke regeling voor doorbetaling van 70% van het loon tijdens het ouderschapsverlof voor werknemers, zegt Agnes Jongerius bij de presentatie van het actieplan 'Sterk in je werk’ over vrouwen en werk. Het betaalde ouderschapsverlof moet volgens de FNV buiten de levensloopregeling worden gehouden.
   • Sterk in je werk. Actieplan vrouw en werk. FNV, 10 november 2006. Met vier speerpunten: zeggenschap over werktijden, werken moet lonen, kinderopvang een basisvoorziening, en betaald ouderschapsverlof en zorgverlof.

 • arbeidsduur:

  • Meeste werknemers willen geen langere werkweek (CBS webmagazine, 6 november 2006). Vier van de vijf werknemers zijn tevreden met de lengte van hun werkweek. Voltijders zijn vaker tevreden dan deeltijders. Vooral mensen met een kleinere deeltijdbaan willen meer uren gaan werken. Vijftigplussers geven juist aan minder te willen werken. Er zijn nauwelijks voltijders met ADV of ATV die terugwillen naar een 40-urige werkweek.

 • arbeidsmarkt  > discriminatie:

  • Wijn houdt vol: geen discriminatie op de arbeidsmarkt (ND, 7 november 2006). Minister Joop Wijn (economische zaken) neemt niets terug van zijn opmerking dat werkgevers niet discrimineren op de arbeidsmarkt. Het onderzoek waarop hij zich baseerde kan hiervoor echter niet worden gebruikt, zo blijkt uit een interview op de VPRO-radio met projectleidster Marloes de Graaf van de Stichting Economisch Onderzoek gisteren.
 • eerwraak:
  • Verdonk wil eerwraak harder bestraffen (AD, 8 november 2006). Plegers van eerwraak moeten net als terroristen een extra zware straf kunnen krijgen. Daders met een buitenlandse identiteit moeten eerder het land worden uitgezet dan nu het geval is, zei minister Rita Verdonk (VI) bij de presentatie van een boek over eergerelateerd geweld, dat is uitgegeven door het Inspraak Orgaan Turken (IOT). Verder wil ze dat uitlokkers van eerwraak vervolgd worden, zoals vaders die hun zonen ophitsen, omdat die als minderjarigen minder zwaar gestraft worden.
  • Dorien Pels: Amsterdamse meisjes worden steeds vaker slachtoffer eerwraak (Trouw, 8 november 2006). Amsterdamse hulporganisaties zien dat eerwraak onder jonge meisjes steeds vaker voorkomt. De Amsterdamse PvdA slaat alarm. Hoe vaak een meisje door haar eigen familie wordt gestraft omdat ze zich te losbandig zou gedragen, weet niemand. De Amsterdamse politie meldt enkele recente zaken, waaronder moord, zelfmoord, bedreiging en vermissing. Scholen zien meisjes na de vakantie soms niet terug.
  • Aimée Kiene en Mariken Smit: Eerwraak miskend in Amsterdam (Volkskrant, 7 november 2006). Amsterdam loopt hopeloos achter in de aanpak van eerwraak. Dat blijkt uit een onderzoek onder politie, scholen, jeugdzorg en vrouwenopvang, verricht door de PvdA-fractie in Amsterdam. Alle instanties signaleren een toename van dit soort geweld. Toch houdt de politie geen cijfers bij. Samenwerking tussen hulpverleners ontbreekt en er is een groot gebrek aan opvang voor minderjarigen die worden bedreigd.
  • Blinde vlek voor eerwraak (Het Parool, 7 november 2006). Hulpverleningsinstanties in Amsterdam doen te weinig om eerwraak te voorkomen, en de politie weet te weinig van het verschijnsel. Dat zegt PvdA-raadslid Karina Schaapman in een rapport dat ze later deze week presenteert. ''Hulpverleners, opvangcentra, scholen: niemand heeft de expertise in huis om te signaleren dat eergerelateerd geweld in het spel is, laat staan dat men het ziet als alleen nog maar sprake is van dreiging,'' zegt Schaapman. In Den Haag en Rotterdam wordt meer gedaan.
 • Europa > emancipatiebeleid:
  • Dossier Handleiding Europees emancipatiebeleid (v/m). E-Quality, 8 november 2006. Een nieuw webdossier dat u de weg wijst naar documenten – van beleidsvoorstellen tot wetgeving, van resoluties tot achtergrondstudies – over emancipatie, gelijke behandeling m/v, gender, gender mainstreaming en non-discriminatiebeleid op diverse gronden.
 • gender budget analyse:
  • Directeur Robert Mul, Rekenkamer Rotterdam: Gender budget analyse: “Een prachtig instrument!” (emancipatieweb.nl, november 2006). Deze zomer zijn de sportbegrotingen van zes gemeenten tegen het licht gehouden: wie trekt het meest profijt van het overheidsbeleid? Voor het onderzoek is gebruik gemaakt van de gender budget analyse, een tamelijk nieuw instrument voor doelgericht begroten. Directeur Robert Mul van de Rekenkamer Rotterdam, lid van de klankbordgroep, ziet kansen.
 • gezondheidszorg > bevalling:
  • Stuitende subsidie (NRC-Handelsblad, 7 november 2006), hoofdredactioneel commentaar). Voor een zwangere vrouw met een complicatie moet het onrustbarend zijn dat verloskundigen extra subsidie krijgen als ze niet doorverwijzen naar een specialist. Dat gebeurt helaas wel. Dat is het verkeerde soort marktwerking, die gericht is op het welzijn van de zorgverzekeraar en niet van de patiënt. ... Een subsidie van zorgverzekeraars die de behandelwijze van verloskundigen probeert te beïnvloeden, is een vorm van onethische belangenverstrengeling. Zie ook:
   • Bonus verloskundigen voor beperken keizersnee (NRC-Handelsblad, 4 november 2006). Verloskundigen kunnen extra geld krijgen van verzekeraars als zij minder vrouwen voor een keizersnede doorverwijzen naar een gynaecoloog. Dat heeft de organisatie van verloskundigen (KNOV) afgesproken met Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Voorzitter prof. Jan Nijhuis van de vereniging van gynaecologen NVOG noemt het onveilig als verloskundigen op eigen houtje kinderen gaan draaien. Hij is bang dat er ongelukken zullen gebeuren.
 • gezondheidszorg > borstimplantaten:
  • Borstfabrikant vergoedt na jaren schade aan vrouwen (Trouw, 7 november 2006). De Amerikaanse fabrikant van borstimplantaten Dow Corning heeft de eerste schadevergoedingen uitbetaald aan Nederlandse vrouwen die ziek werden van protheses van het bedrijf. Zie ook:
   • Nicole Lucas: Fabrikant had een flinke kluif aan implantatenzaak (Trouw, 7 november 2006). Van Ginkel (Consumentenbond): „De schaderegeling geldt alleen voor vrouwen die voor 1 juli 1993 een prothese hebben gekregen. Inmiddels zijn er echter veel medische dossiers vernietigd.
 • glazen plafond:
  • Shell zoekt vrouw (MKBnet, 4 november 2006). De doelstelling om 20% van het Shellmanagement uit vrouwen te laten bestaan staat nog steeds, alleen het oorspronkelijke tijdsdoel, per 2008, is inmiddels losgelaten. Er zijn simpelweg te weinig vrouwen voor de hoeveelheid aangeboden banen. De Exexcutive Committee heeft dan ook het Shell Professional Women`s Network in Nederland geïnitieerd. Het is een studie waarbij onderzoek werd gedaan naar manieren waarop Shell succesvoller vrouwen kan aantrekken.
 • handen schudden (zie ook onder 'afschaffen Commissie Gelijke Behandeling'):

  • Hilbert Meijer: CGB schermt voortdurend met religie (ND, 10 november 2006). VVD- minister Verdonk wil van de Commissie Gelijke Behandeling af omdat de oordelen haar niet bevallen. Terwijl haar partij ooit geharnasd voorstander was van de commissie die iedereen gelijk wil behandelen. Met reacties van : Alex Castermans, voorzitter CGB; Sietse Voogt, advocaat; Ed Sinke, woordvoerder minister Verdonk; Jacob Pot, CU; Kees van der Staay, SGP; en Bart Enbers van het Vader Rijncollege.

  • Balkenende: moeite met uitspraak (ND, 10 november 2006). CDA-leider Jan Peter Balkenende heeft grote moeite met de uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) dat een islamitische docente van een school in Utrecht mag weigeren mannelijke collega's de hand te schudden. En: D66-lijsttrekker Alexander Pechtold wil dat Prinses Máxima vicevoorzitter wordt van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB).

  • Lot Folgering: 'School bepaalt handschudden' (AD, 10 november 2006). Minister Verdonk wil af van de antidiscriminatiecommissie die een handenweigerende docente in het gelijk stelde. Etiquettekenner Van Ditzhuyzen verbaast zich over de uitspraak van de commissie: ‘De school is gastheer en die zet de toon.’ Ook voor schooldirecteur Bart Engbers heeft de Commissie Gelijke Behandeling afgedaan.

  • Frank Renout: 'Het is gewoon een teken van respect' (AD, 10 november 2006). Ook in Frankrijk wordt er wel eens een moslima bij de (semi-)overheid geschorst omdat ze weigert haar sluier af te doen of mannen een hand te geven. ,,Het is hier niet anders dan in Nederland,’’ zegt antropologe Dounia Bouzar. ,,Hun weigering is gebaseerd op een interpretatie van de woorden van de Profeet, maar een eenzijdige interpretatie.’’

  • Verdonk: Commissie Gelijke Behandeling afschaffen (AD, 8 november 2006). Minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) vindt dat overwogen moet worden de Commissie Gelijke Behandeling af te schaffen. Ze heeft zich zeer gestoord aan een recente uitspraak van de commissie. Die bepaalde dat een VMBO-school niet van een islamitische docente mag eisen dat ze mannen een hand geeft.Verdonk noemde dat ,,te gek voor woorden''.
  • Michiel de Hoog: 'Handen geven is de kern van de samenleving' (Volkskrant, 8 november 2006).  De Commissie Gelijke Behandeling oordeelde dat het Vader Rijn College in Utrecht een docente die handen weigert niet mag schorsen. Directeur Bart Engbers wil het er niet bij laten zitten. ‘We hebben vrijwel uitsluitend leerlingen uit kansarme wijken. Die hebben het al moeilijk genoeg om aan werk te komen. Dan helpt het niet bij een sollicitatie als ze geleerd hebben dat ze geen hand hoeven te geven.’
  • Docent niet verplicht tot handenschudden (RefD, 7 november 2006). Openbare scholen mogen niet van docenten eisen dat ze mensen van het andere geslacht de hand schudden, als de docenten daar moeite mee hebben. Leerkrachten zelf mogen geen onderscheid maken tussen het begroeten van mannen en vrouwen. .. Met haar jongste uitspraak zwicht de commissie niet voor kritische geluiden van onder anderen Kamerlid Wilders op haar eerdere uitspraken.
  • Commissie: Moslimdocente mag hand weigeren (Volkskrant, 7 november 2006). Het Vader Rijn College in Utrecht mag niet van een islamitische docente eisen dat ze handen geeft, aldus oordeelde de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). Het kan in bepaalde functies noodzakelijk zijn, maar net als in eerdere gevallen oordeelde de CGB dat die noodzaak nu niet is aangetoond. ‘Per geval beoordelen wij in hoeverre een werkgever de afweging heeft gemaakt tussen de verplichting te zorgen voor een discriminatievrije werkvloer en ruimte te laten voor invulling van het geloof door werknemers’, aldus CGB-voorzitter Alex Geert Castermans.
  • Wet stelt handenschudden niet verplicht (CGB, 7 november 2006). Een VMBO-college in Utrecht mag niet van een islamitische docente eisen dat ze handen geeft, zo oordeelt de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). De vrouw besloot met ingang van het nieuwe studiejaar om geloofsredenen mannen niet meer de hand te geven, waarop de school haar schorste. De docente heeft overigens aangegeven mannen en vrouwen op gelijke wijze te zullen begroeten.
 • inkomenspositie:
  • Jeroen Trommelen: 'Oudere vrouwen zijn het nieuwe proletariaat' (Volkskrant, 10 november 2006). Het nieuwe proletariaat bestaat opmerkelijk vaak uit oudere vrouwen met witte-boorden banen. Dat constateert onderzoekster Kitty Roukens (UvA) die het afgelopen jaar in samenwerking met de Volkskrant de positie van werkende armen in Nederland onderzocht. 'Opvallend is hoe vaak het gaat om oudere vrouwen in eenvoudige administratieve of dienstverlenende banen. Ze zitten op de schopstoel en krijgen de laagste inkomens. Een zorgelijke categorie, temeer omdat het de voorlopers zijn van dit soort vrouwen in de AOW. Aan pensioenopbouw hebben ze ook niet veel. ....Ook in Amerika bestaat het nieuwe proletariaat uit vrouwen met witte-boordenwerk of in de dienstverlening en Afro-Amerikanen.'
 • kinderopvang:
  • Balkendende: CDA werkt niet mee aan 'staatscrèche' (Volkskrant, 6 november 2006). Het CDA zal niet meewerken aan het gratis maken van de kinderopvang, iets waar PvdA en VVD voor zijn. ‘De boodschap is: u moet uw kinderen naar de staatscrèche sturen en we straffen ouders die dat niet doen met fiscale maatregelen door de combinatiekorting af te schaffen. Dat is een miskenning van de keuzevrijheid van de ouders . Daar gaan wij als CDA nooit, nooit mee akkoord’, aldus Balkenende. 
  •  'Gratis kinderopvang onbespreekbaar' (AD, 6 november 2006). CDA-lijsttrekker Balkenende heeft maandag hard uitgehaald naar de plannen van PvdA en VVD voor gratis kinderopvang. Volgens Balkenende ontnemen die partijen ouders hun keuzevrijheid. „Daar zullen we nooit, maar dan ook nooit, mee akkoord gaan.”
 • moslima's:
  • Rob Zoutberg: Moslima's praten over feminisme (NOS journaal, 3 november 2006). In Barcelona start vandaag een internationaal congres over islamitisch feminisme. Er worden honderden deelneemsters verwacht, afkomstig uit islamitische landen uit de hele wereld. Het thema is drie dagen lang vrouwenstrijd en discriminatie uit naam van de Koran. Ook ‘lastige’ onderwerpen als polygamie, echtscheiding, abortus, seksuele rechten en leiderschap door vrouwen worden niet geschuwd.
 • politiek:
  • Yvonne Wiggers: 'Durf keihard vrouw te zijn' (AD, 8 november 2006). Het zijn doorzetters, ze zijn ambitieus en bepaald niet vies van de camera. Rita Verdonk, Maria van.der Hoeven, Nebahat Albayrak en Femke Halsema: politicus én vrouw. ,,Ik was laatst met Femke Halsema en Agnes Kant in debat,’’ zegt Albayrak. ,,Toen het een beetje fel werd, was het meteen: wat een kippenhok. Bij mannen heet zoiets een goed debat.’’
  • Balkenende: homo kan CDA-leider zijn (Telegraaf, 8 november 2006). Een homoseksueel kan leider zijn van het CDA. Partijleider Jan Peter Balkenende, die als Tweede Kamerlid tegen het homohuwelijk stemde, zei ook dat hij het zou accepteren als zijn dochter, mocht zij lesbisch blijken te zijn, met een vrouw zou willen trouwen.
 • prijzen:
  • Dwarse agenten gelauwerd (Het Parool, 7 november 2006). De agenten Mos Florie en Nico Sukel krijgen de Clara Meijer-Wichmann Penning 2006 voor hun verdediging van de mensenrechten in Nederland. De twee onderzochten op de Wallen jarenlang vrouwenhandel en trokken aan de bel omdat met hun bevindingen te weinig werd gedaan.
 • religieuze symbolen:

  • Kabinet: nog geen algeheel verbod boerka (AD, 10 november 2006).  Het kabinet vindt het dragen van een boerka, een sluier die het lichaam van top tot teen bedekt, onwenselijk maar kan op dit moment nog geen algemeen verbod instellen. Wel wordt actief gezocht naar juridische ruimte om te komen tot een verbod op gelaatsbedekkende kleding.


Afschaffen Commissie Gelijke Behandeling

Reacties en commentaren

 • Reactie Landelijk Bureau ter  bestrijding van Rassendiscriminatie (LBR) op uitspraak Verdonk over afschaffing CGB (lbr.nl, 9 november 2006). Het LBR heeft kennis genomen van de uitspraak van minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie in het programma Nederland Kiest, dat zij wil overwegen om de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) op te heffen. Zij deed deze uitlating naar aanleiding van het recente oordeel van de CGB over een Utrechtse docente die weigert om mannen een hand te geven. Het LBR heeft grote moeite met de uitspraak van mw. Verdonk. Het lijkt erop dat zij haar zwaarwegende standpunt baseert op een enkel oordeel van de CGB dat volgens de minister ‘niet bevorderlijk voor de integratie’ is. De regering is op dit moment bezig om de Algemene wet gelijke behandeling, op grond waarvan de CGB haar oordelen baseert, te evalueren. Daarbij worden ook de werkzaamheden van de CGB betrokken. Wanneer deze evaluatie is afgerond, is het moment geschikter om een oordeel over de werkzaamheden van de Commissie uit te spreken.
 • De kwestie-handenschudden mag niet met dooddoeners worden afgedaan (Trouw, Commentaar, 10 november 2006). In een samenleving met verschillende culturen is het verstandig, zelfs logisch dat scholen een gedragscode opstellen waaraan iedereen in de schoolgemeenschap zich behoort te houden. Wat dertig jaar geleden vanzelfsprekend was, zoals de gewoonte elkaar ter begroeting een hand te geven, hoeft dat nu niet meer te zijn.
 • Frits Abrahams: Afschaffen (NRC-Handelsblad, 9 november 2006). [...] Gisteravond kwam Rita Verdonk met haar nieuwste variant van niet-willen-luisteren. De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft een haar onwelgevallig advies uitgebracht over een moslimdocente die geen hand wil geven aan mannen. Dat hoeft ook niet, zegt de commissie tegen de openbare school die deze docente heeft geschorst. Daar is een interessante discussie over mogelijk, maar wat zegt Rita? Afschaffen die commissie. Ze praat erover alsof de CGB een vuurrood, door jihadstrijders geïnfiltreerd orgaan is. In werkelijkheid is die commissie een gezelschap van brave juristen die zich uitputtend over allerlei maatschappelijk zeer relevante kwesties buigen, zoals: moet u uw zwangerschap tijdens uw sollicitatiegesprekken melden (nee, en de werkgever heeft ook niet het recht ernaar te vragen); mag een mannelijke collega in dezelfde functie en met dezelfde opleiding meer verdienen dan een vrouw? (in beginsel niet, maar de commissie onderzoekt elk geval op de werkplek.
 • Michiel de Hoog: 'Handen geven is de kern van de samenleving' (De Volkskrant, 9 november 2006). De Commissie Gelijke Behandeling oordeelde dat het Vader Rijn College in Utrecht een docente die handen weigert niet mag schorsen. Directeur Bart Engbers wil het er niet bij laten zitten.
 • Folkert Jensma: Hand of knik - het gaat om respect (NRC-Handelsblad, 8 november 2006). Een lerares mocht niet geschorst worden omdat zij geen handen meer wil schudden. De Commissie Gelijke Behandeling vindt dat respectvol groeten ook op een andere manier kan.

De reactie van de Commissie gelijke behandeling

 • Reactie Commissie gelijke behandeling op uitspraak Verdonk over opheffing (cgb.nl, 9 november 2006). De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) is een bij wet ingesteld, onafhankelijk juridisch college. Zij biedt burgers en organisaties een laagdrempelige mogelijkheid om zaken aan de wet te toetsen. “De wetgever heeft ons in 1994 in het leven geroepen om toe te zien op gelijke behandeling in met name arbeid en onderwijs; de terreinen die bepalend zijn voor maatschappelijke participatie,” zegt Alex Geert Castermans, voorzitter van de CGB. 'Doel van de Algemene wet gelijke behandeling is om te zorgen dat mensen ongeacht zaken als afkomst, geloof, geslacht, leeftijd of politieke voorkeur volwaardig kunnen deelnemen aan de Nederlandse samenleving. Dat onze oordelen niet altijd begrepen of opgevolgd worden, is een gegeven. Maar de opheffing van de CGB, zoals minister Verdonk die suggereert, is in strijd met internationale verplichtingen. Bovendien gaat dat voorbij aan de honderden oordelen per jaar waarin wij loonverschillen op grond van geslacht of discriminatie op grond van leeftijd of handicap onderzoeken. In 70% van de zaken waarin sprake is van discriminatie, worden onze oordelen ook daadwerkelijk opgevolgd en dat vinden wij een mooie score.'

De berichtgeving over de uitspraak van Verdonk

 • Michiel de Hoog: Verdonk: overwegen Commissie gelijke behandeling af te schaffen (De Volkskrant, 9 november 2006). Minister Verdonk van Integratie vindt dat er ‘sterk moet worden overwogen’ om de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) af te schaffen.
 • Verdonk wil commissie kwijt na uitspraak (NRC-Handelsblad, 9 november 2006). De Commissie Gelijke Behandeling moet worden opgeheven. Dat zei minister Verdonk (Vreemdelingenzaken en Integratie, VVD) gisteren in Nova. Verdonk reageerde op een uitspraak van de Commissie waarin wordt gesteld dat een Utrechtse vmbo-school niet van een islamitische lerares mag eisen dat ze mensen een hand geeft.

De campagne-uitspraak van Verdonk

De commissie-uitspraak

 • Persbericht | Wet stelt handenschudden niet verplicht (cgb.nl, 7 november 2006). Een VMBO-college in Utrecht mag niet van een islamitische docente eisen dat ze handen geeft. Dat oordeelt de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) na een verzoek van beide partijen. De vrouw besloot met ingang van het nieuwe studiejaar om geloofsredenen mannen niet meer de hand te geven, waarop de school haar schorste. De docente heeft overigens aangegeven mannen en vrouwen op gelijke wijze te zullen begroeten.
 • Uitspraak Commissie gelijke behandeling van 7 november 2006 in een zaak van een VMBO-docente tegen een VMBO-school inzake haar godsdienstvrijheid.

 

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


ONZE ANDERE SITES

 emancipatie-lokaal.startpagina.nl:

 • Vrouweninformatieplein Groningen. Stichting Savante en de Openbare Bibliotheek Groningen hebben gezamenlijk het Vrouwen Informatiepunt Groningen opgericht. De Openbare Bibliotheek heeft de collectie van de voormalige Vrouwenbibliotheek Savante in de eigen collectie geïntegreerd en blijft deze onderhouden en uitbreiden. Daarnaast is er een website (www.vrouweninformatieplein.nl) ontwikkeld met informatie voor vrouwen in de provincie Groningen. Daarin wordt samengewerkt met andere organisaties, zodat het een portal wordt met veel informatie over de thema’s: arbeid, lichaam & psyche, leefvormen, migrantenvrouwen, emancipatie en cultuur.

gelijkebehandeling.nl


AKTUEEL

Agenda (toegevoegd):

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


DEN HAAG / Tweede Kamerverkiezingen 2006

 • Nieuw: De stelling van Jan Peter Balkenende (CDA): Geen tijd voor gezin. Met commentaren van Brigitte van der Burg, Trude Maas, Joop Schippers en Jos Nijhuis
  Nieuw: Verkiezingsprogramma's nader bezien: gezinsbeleid, en prostitutie en vrouwenhandel, geweld en asielbeleid
  Nieuw:Verkiezingsprogramma's nader bezien: werk/participatie
  Nieuw: Politieke issues participatie, vergrijzing en zorg, gezinsbeleid: wat is de relatie met emancipatie?
  Nieuw: De stelling van Mark Rutte (VVD). Jaco van Lambalgen vroeg commentaar aan Jet Bussemaker, Jolande Sap, Fieke van der Lecq en Yvonne van Houdt. Is economische zelfstandigheid voor de VVD nog wel een issue?

 • Balkenende: homo kan CDA-leider zijn (Telegraaf, 8 november 2006). Een homoseksueel kan leider zijn van het CDA. Partijleider Jan Peter Balkenende, die als Tweede Kamerlid tegen het homohuwelijk stemde, zei ook dat hij het zou accepteren als zijn dochter, mocht zij lesbisch blijken te zijn, met een vrouw zou willen trouwen.
 • Yvonne Wiggers: 'Durf keihard vrouw te zijn' (AD, 8 november 2006). Het zijn doorzetters, ze zijn ambitieus en bepaald niet vies van de camera. Rita Verdonk, Maria van.der Hoeven, Nebahat Albayrak en Femke Halsema: politicus én vrouw. ,,Ik was laatst met Femke Halsema en Agnes Kant in debat,’’ zegt Albayrak. ,,Toen het een beetje fel werd, was het meteen: wat een kippenhok. Bij mannen heet zoiets een goed debat.’’
 • Kieswijzer IkVader. Kinderopvang, onderwijs, kinderbijslag, gezinsbeleid - de lijsttrekkers raken niet uitgepraat over deze 'vaderthema's'. Aan de hand van achttien stellingen kun je ontdekken hoe zij werkelijk denken over de onderwerpen die voor jou als vader van belang zijn.


VARIA

Signalementen :

 • Monique de Heer: Nederland is klaar voor de nanny. Maar waar blijft ze? (Trouw, 11 november 2006). Vermoeid kijkend zakte ze neer op de bank, de studente die wij wilden inhuren om op onze pasgeboren zoon te passen. „Hij slaapt toch wel veel, hè, want ik moet wel studeren”, meldde ze. „Die wordt het dus niet”, dachten wij, en zochten door. Veel werkende ouders leggen een zoektocht af langs de mogelijkheden van een oppas thuis, de crèche, uitwisseling met andere ouders, of opa en oma.
 • Rob Schouten: Zouden er veel sportkinderen zijn die verpleegster willen worden of filiaalhouder?   (Trouw, 9 november 2006). In de reclame komt een jonge vader in een voetbalshirt naar zijn pasgeboren kind kijken. Hij schrikt als hij ziet dat het een meisje is.
 • Een vertrouwd adres. welke opvattingen hebben Trukse en Marokkaanse ouders over kinderopvang in Nederland en welke beweegredenen spelen mee bij het besluit al dan niet voor een bepaald type kinderopvang te kiezen? Vertrouwen lijkt een sleutelbegrip bij de keuzes die worden gemaakt. Vertrouwen in de opvang door familie brengt een hoog informeel kinderopvanggebruik met zich. Wantrouwen in formele kinderopvang lijkt een reden voor de lange twijfel van ouders om te kiezen voor een kinderdag-, gastouder- of buitenschoolse opvang en een motief om hiervan geen gebruik te maken.


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

Begin november 2006 is de verzending van de nieuwsbrief gelijkebehandeling.nl en de nieuwsbrief emancipatienl hervat. Vul uw e-mailadres in om een of beide nieuwsbrieven te ontvangen.
  

e-mailadres: 

  

Selecteer uw interesses:

Nieuwsbrief emancipatie.nl [*]:

Nieuwsbrief gelijkebehandeling.nl:

Perslijst stichting emancipatie online:

Inschrijven      Uitschrijven

 

[*] NB: De nieuwsbrief emancipatie.nl wordt ook toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.