donderdag 20 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 216
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  211-220
 >  216 
NIEUWSBRIEF 216
hspace=0

Nieuwsbrief 216 ( 30 oktober t/m 5 november 2006)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.
NIEUWS

 • arbeidsparticipatie:
  • Veel Nederlanders werken, maar wel in deeltijd (CBS webmagazine, 30 oktober 2006). Het percentage Nederlanders met een betaalde baan ligt internationaal gezien behoorlijk hoog. Daar staat tegenover dat er nergens zoveel mensen in deeltijd werken als in Nederland. Dit geldt zowel voor mannen als vrouwen.
   • de arbeidsparticipatie in Nederland is 73%, tegen gemiddeld 65% in de EU. Nederland ligt ongeveer gelijk met de Verenigde Staten Zweden en Engeland
   • de arbeidsparticipatie van mannen behoort met zelfs 80% tot de hoogste ter wereld - samen met Denemarken en IJsland
   • de arbeidsparticipatie van vrouwen ligt op 66%
   • Nederland = deeltijdkampioen: 50% werkt in deeltijd. Bij vrouwen ligt dat percentage op 75% tegen gemiddeld 33% in de Europese Unie.  Bij mannen is het 23%, het hoogste ter wereld.
 • arbeid > discriminatie:
  • Onderzoeksbureau: wél discriminatie op de arbeidsmarkt (Volkskrant, 2 november 2006). Hieruit nog: E-Quality zegt reikhalzend uit te zien naar de eerste landelijke ‘discriminatiemonitor arbeidsmarkt’, die in opdracht van het ministerie van Sociale Zaken zal worden opgesteld.
  • Discriminatie allochtonen op de arbeidsmarkt (E-Quality, 2 november 2006). Staassecretaris Wijn: ‘Allochtonen ondervinden geen nadeel bij sollicitaties’. Geslacht en etniciteit zouden veel minder een rol spelen dan opleiding en werkervaring. E-Quality vindt deze cvonclusies zeer opmerkelijk. Onder meer: Uit onderzoek van Regioplan, het SCP (Jaarboek Integratie) en uit analyse van E-Quality blijkt dat laag opgeleide niet-westerse allochtone meisjes niet profiteren van de recente aantrekkende arbeidsmarkt. Zij zijn relatief het vaakst werkloos (36,3%). Zie ook:
  • Bos hecht geen geloof aan onderzoek Wijn (Trouw, 2 november 2006). PvdA-leider Wouter Bos vindt niet dat onderzoek in opdracht van het ministerie van Economische Zaken heeft aangetoond dat werkgevers niet discrimineren bij het aantrekken van personeel. Er is slechts naar de opstelling gevraagd van werkgevers in theoretische situaties en heeft dat geleid tot ,,sociaal wenselijke antwoorden''. ,,Echte onderzoeken'' geven een heel ander beeld'', aldus Bos.
  • Wijn: anoniem solliciteren niet nodig (Trouw, 1 november 2006). Minister Joop Wijn (EZ) vindt anoniem solliciteren niet nodig. Uit onderzoek in opdracht van zijn ministerie blijkt dat werkgevers bij vacatures voor mensen met weinig scholing nauwelijks letten op afkomst. Stiptheid (zoals op tijd komen voor een gesprek) en netheid (geen piercings) vinden werkgevers belangrijker. De FNV deelt Wijns conclusie niet.
  • Scholing belangrijker dan afkomst (persbericht EZ, 1 november 2006). Uit onderzoek onder bedrijven die regelmatig personeel aannemen met maximaal een afgeronde VMBO-opleiding blijkt dat opleiding en werkervaring de belangrijkste beoordelingsfactoren zijn om te worden uitgenodigd voor een gesprek. Geslacht en etniciteit spelen een veel kleinere rol.
 • benoemingen:
  • Véronique Timmerhuis nieuwe algemeen secretaris SER (SER, 3 november 2006). Het dagelijks bestuur van de SER heeft de raad voorgesteld om mevrouw dr. V.C.M. (Véronique) Timmerhuis te benoemen in de functie van algemeen secretaris. De ondernemingsraad heeft hierover positief geadviseerd. Als algemeen secretaris krijgt zij de leiding over het SER-secretariaat waar ongeveer 125 mensen werken.
 • discriminatiebestrijding:
  • Halsema voor verplicht naleven uitspraak Commissie Gelijke Behandeling (RefD, 31 oktober 2006). GroenLinkslijsttrekker Halsema wil overheden verplichten uitspraken van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) na te leven. Als de nieuwe regering die na de komende formatie aantreedt niet zelf met een voorstel komt, overweegt de GroenLinkspolitica serieus met een initiatiefwetsvoorstel te komen.
 • discriminatie en geweld tegen vrouwen > Afghanistan:
  • Afghaanse vrouwen niet beter af (RefD, 1 november 2006). De beloften die zijn gedaan aan Afghaanse vrouwen na de val van het extremistische talibanregime in 2001, hebben niet geleid tot echte veranderingen, aldus de belangenorganisatie Womankind Worldwide in een rapport. Miljoenen Afghaanse vrouwen en meisjes hebben in hun directe omgeving te kampen met systematische discriminatie en geweld.
 • emancipatiebeleid > begroting 2006:
 • Haags Participatieteam:
  • Nieuwsbrief Haags Partipatie Team, november-december 2006. Eerste digitale Nieuwsbrief van het Haags Participatie Team. Het P-Team werkt samen met de landelijke PAfemme commissie (voorheen: PAVEM) en is opgericht voor het stimuleren van vrouwen uit etnische minderheden om actief deel te nemen aan de Haagse samenleving. Verschil in achtergrond, leeftijd en cultuur geven kleur aan de stad !
 • huiselijk geweld:
  • Annelieke Dijkstra: 'Hulpverlening huiselijk geweld faalt' (AD, 29 oktober 2006). Slachtoffers van huiselijk geweld zoeken vaak vergeefs naar hulp. Door wachtlijsten, ondeskundige hulpverleners en gebrek aan samenwerking tussen instanties staan de voornamelijk vrouwelijke slachtoffers nog herhaaldelijk in de kou, zegt Jandirk Veenstra van TransAct. In hun programma’s besteden Politieke partijen volgens hem nauwelijks iets over huiselijk geweld.
 • kinderopvang:
  • VVAO: vrouwen met een hogere opleiding stellen aan kinderopvang heel andere eisen dan dat het gratis is (VVAO, oktober 2006). De VVAO vindt een aanzienlijke uitbreiding van het ouderschapsverlof, flexibiliteit bij de werkgevers en de kwaliteit van de opvang veel belangrijker dan het kostenaspect. Ook vinden zij dat opvang door professionals evenveel waardering moet krijgen als opvang door ouders en familieleden.De VVAO heeft de lijsttrekkers van politieke partijen hierover in een notitie geinformeerd.
   • Kinderopvang. Notitie van de VVAO. Hieruit onder meer:
    • werkgevers en partners moeten zich flexibeler opstellen: beide partners moeten ervoor kunnen kiezen om vier dagen te gaan werken zonder blijvende schade aan hun verdere loopbaanperspectief. De fulltime-draad kunnen zij ten alle tijden weer oppakken.
    • het betaald ouderschapsverlof voor vrouwen wordt uitgebreid tot zes maanden en mannen krijgen een betaald verlof van een maand.
  • Laila Faulk: Een vertrouwd adres (SCP, 1 november 2006). Onderzoek naar het kinderopvanggebruik van ouders van Turkse en Marokkaans afkomst. Vertrouwen lijkt een sleutelbegrip bij de keuzes die worden gemaakt. Vertrouwen in de opvang door familie brengt een hoog informeel kinderopvanggebruik met zich. Wantrouwen in formele kinderopvang lijkt een reden voor de lange twijfel van ouders om te kiezen voor een kinderdag-, gastouder- of buitenschoolse opvang en een motief om hiervan geen gebruik te maken.
 • krijgsmacht:
  • Krijgsmacht hannest met traditioneel rollenpatroon van mannen en vrouwen (Trouw, 30 oktober 2006, hoofdredactioneel commentaar). In juni van dit jaar zag het emancipatorische perspectief voor de krijgsmacht er rooskleurig uit. Vorige week nam de Tweede Kamer een motie aan, die het jonge vaders mogelijk maakt buitenlandse missies te weigeren. Maar vrijdag al lieten Van der Knaap en minister Kamp de Kamer weten dat het feest niet door kan gaan: het vrijstellen van deze groep heeft te verstrekkende gevolgen voor de inzetbaarheid en uitzendbaarheid van de operationele eenheden, zo concluderen beide bewindslieden.
 • levensloop:
  • Nederlandse Vereniging van Banken: Levensloop dient aantrekkelijker te worden (Ernst & Young, 3 november 2006). De levensloopregeling heeft het in beginsel in zich een succes te worden. De regeling dient dan wel met enkele gerichte aanpassingen aantrekkelijker te worden gemaakt. Dat stellen de banken, die inmiddels negen maanden ervaring hebben met dit nieuwe product. Op basis van die ervaring en de reacties van klanten doet de Nederlandse Vereniging van Banken een aantal concrete voorstellen om tot verbetering van de regeling te komen.
 • politiek:
  • Nederlanders matig geinteresseerd in politiek (Politieke Barometer, 2 november 2006, tijdelijke link). Hoe geïnteresseerd zijn Nederlanders in de politiek? De meeste Nederlanders, 58%, matig, 20% heeft geheel geen interesse in de politiek. En 23% is sterk geinteresseerd. Mannen hebben vaker interesse in de politiek dan vrouwen.
 • prostitutie:
  • Sietsje Altink en Sylvia Bokelman: Rechten van prostituees (Amsterdam, De Rode Draad, oktober 2006). Een rapportage over de waarnemingen van De Rode Draad in het Nederlandse prostitutieveld, ruim vijf jaar na de opheffing van het algemeen bordeelverbod, en een pleidooi voor een Kaderwet voor de prostitutie (Prostitutiewet).
 • religieuze symbolen > andere landen:
  • Erdal Balci: Turkije | Langzaam verdwijnt de hoofddoek (Trouw, 1 november 2006). Veel leden van de Turkse elite zijn ervan overtuigd dat het moslimfundamentalisme in opmars is, omdat ze steeds meer vrouwen een hoofddoek zien dragen. Het risico van een staatsgreep door het leger neemt hierdoor toe. Maar volgens onderzoekers is de hoofddoek in werkelijkheid op zijn retour.
  • Duits debat over hoofddoekjes ontspoort (RefD, 31 oktober 2006). Een Duitse afgevaardigde van Turkse komaf moet voor haar leven vrezen omdat ze moslimvrouwen in de Bondsrepubliek heeft opgeroepen hun hoofddoekjes af te leggen.
  • Duitse parlementariër bedreigd om uitspraken over hoofddoek (De Volkskrant, 31 oktober 2006). Het Turkse parlementslid Ekin Deligöz van de Duitse Groenen-partij is met de dood bedreigd nadat zij moslimvrouwen in Duitsland had gewezen op hun recht geen hoofddoekje in het openbaar te dragen. Dit is dinsdag door Groenen-woordvoerders gezegd. Deligöz heeft inmiddels politiebescherming gekregen. Verscheidene politici, onder wie minister van Binnenlandse Zaken Wolfgang Schaüble, noemden het onacceptabel dat een standpuntbepaling in de hoofddoekjeskwestie kan leiden tot dreigementen met de dood.
 • sociale zekerheid > AOW:
  • Zorgende AOW'er niet langer gekort op uitkering (persbericht SZW, 31 oktober 2006). AOW’ers die samenwonen omdat één van hen door de ander moet worden verzorgd, worden niet langer gekort op hun uitkering. Wel moet aan een aantal voorwaarden worden voldaan. De Eerste Kamer is hiermee akkoord gegaan. Nu worden ouderen die bij elkaar wonen vanwege een zorgrelatie nog beschouwd als samenwonend.
 • sport > seksuele voorkeur:
  • Campagnes in sport om homofobie te bestrijden (AD, 2 november 2006). De John Blankenstein Foundation - een nieuwe organisatie - gaat met campagnes proberen homoseksualiteit in de sport bespreekbaar te maken, te beginnen bij het voetbal. Homoseksualiteit is volgens belangenvereniging COC in de sport nog altijd een taboe. ,,Zeker in de voetbalwereld is homofobie erg hardnekkig'', zegt voorzitter Frank van Dalen.
 • verkiezingen:
  • Oproep aan de lijsttrekkers (E-Quality, 30 oktober 2006). Met het oog op de verkiezingen op 22 november 2006 doet een aantal organisaties, die staan voor gelijke behandeling en non-discriminatie, een oproepen aan de politieke partijen om deze visie actief uit te dragen tijdens de verkiezingscampagne.
 • wetenschap:
  • Competent, maar niet altijd geschikt (OCW, 31 oktober 2006). De doorstroom van vrouwen naar hogere posities in de wetenschap is nog lang niet goed genoeg. Hierdoor komt de doelstelling om in 2010 in Nederland 15% vrouwelijke hoogleraren te hebben in gevaar. Minister Van der Hoeven: constante aandacht voor doorstroming van vrouwen in de wetenschap is nog steeds noodzakelijk.
   • Marieke van den Brink. Margo Brouns: Gender en excellence. Landelijk onderzoek naar benoemingsprocedures van hoogleraren, 10 oktober 2006. Hieruit o.m.: er geen relatie is tussen de aard van de sollicitatieprocedure – open of gesloten – en het aandeel vrouwen dat benoemd wordt. Wel worden er meer vrouwen aangenomen als de commissie bestaat uit mannen én vrouwen. .. Het tijdelijk verminderen van werkzaamheden, bv. verzorgen van kinderen, komt niet overeen met het beeld van de 'echte' wetenschapper.
 • zelfstandig onderneemsters:
  • Aantal 'working moms at home' groeit (MKB, 2 november 2006). Veel moeders die een bedrijf beginnen denken zo zorgtaken beter in te kunnen vullen dan bij werken in loondienst. In 2005 was één op de drie starters vrouw, in 2000 was dat nog 1 op de vier. In totaal hebben 200.000 vrouwen een eigen bedrijf tegen ruim een half miljoen mannen. Het aantal parttime ondernemers neemt daarnaast spectaculair toe: van 113.000 in 2003 naar 143.000 in 2006. Het lijkt erop dat vooral vrouwen het ouderschap combineren met een onderneming aan huis.
 • zelfstandig onderneemsters > zwangerschap:
  • MKB-Nederland ondersteunt zwangere zelfstandigen (MKB.nl, 2 november 2006). MKB-Nederland is zeer content dat minister Wijn van Economische Zaken overweegt om een zwangerschapsuitkering van drie maanden te introduceren voor zelfstandigen. De minister wil hier deze kabinetsperiode nog een besluit over nemen. Het alternatief van Wijn, een acceptatieplicht voor verzekeraars waarmee vrouwen zich kunnen verzekeren voor de periode dat ze uit de running zijn, acht MKB-Nederland minder gepast. Vrouwen in loondienst krijgen immers 100 procent doorbetaald tijdens hun zwangerschaps- en bevallingsverlof, terwijl zelfstandig ondernemers een dure verzekering moeten afsluiten.
 • zorg > thuiszorg:
  • Werkomstandigheden in thuiszorg verbeterd (SZW, 1 november 2006). Tien procent van de organisaties voor thuiszorg in Nederland doet veel te weinig aan het voorkomen van ziekte en arbeidsongeschiktheid. Het werk in de thuiszorg is lichamelijk zwaar. Werknemers werken vaak in ongunstige houdingen en moeten veel zwaar tillen. Ook krijgen de thuishulpen te maken met onveilige situaties, zoals agressie en geweld door klanten. De werkomstandigheden zijn verbeterd ten opzichte van eerdere jaren, toen sprake was van overtredingen bij bijna alle instellingen. De Arbeidsinspectie zal voorlopig niet meer in de thuiszorg controleren.


Verkiezingen 2206 
 • Nederlanders matig geinteresseerd in politiek (Politieke Barometer, 2 november 2006, tijdelijke link). Hoe geïnteresseerd zijn Nederlanders in de politiek? De meeste Nederlanders, 58%, matig, 20% heeft geheel geen interesse in de politiek. En 23% is sterk geinteresseerd. Mannen hebben vaker interesse in de politiek dan vrouwen.
 • Oproep aan de lijsttrekkers (E-Quality, 30 oktober 2006). Met het oog op de verkiezingen op 22 november 2006 doet een aantal organisaties, die staan voor gelijke behandeling en non-discriminatie, een oproepen aan de politieke partijen om deze visie actief uit te dragen tijdens de verkiezingscampagne.

Nieuw: Verkiezingsprogramma's nader bezien: participatie
Nieuw: Politieke issues participatie, vergrijzing en zorg, gezinsbeleid: wat is de relatie met emancipatie?
Nieuw: De stelling van Mark Rutte (VVD). Jaco van Lambalgen vroeg commentaar aan Jet Bussemaker, Jolande Sap, Fieke van der Lecq en Yvonne van Houdt. Is economische zelfstandigheid voor de VVD nog wel een issue?

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


ONZE ANDERE SITES

gelijkebehandeling.nl:


AKTUEEL

Agenda > Toegevoegd:

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


DEN HAAG


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

Begin november 2006 is de verzending van de nieuwsbrief gelijkebehandeling.nl en de nieuwsbrief emancipatienl hervat. Vul uw e-mailadres in om een of beide nieuwsbrieven te ontvangen.
  

e-mailadres: 

  

Selecteer uw interesses:

Nieuwsbrief emancipatie.nl [*]:

Nieuwsbrief gelijkebehandeling.nl:

Perslijst stichting emancipatie online:

Inschrijven      Uitschrijven

 

[*] NB: De nieuwsbrief emancipatie.nl wordt ook toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.