donderdag 20 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 215
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  211-220
 >  215 
NIEUWSBRIEF 215

hspace=0

Nieuwsbrief 215 ( 23 t/m 29 oktober 2006)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.


TERUG VAN WEG

Door een samenloop van omstandigheden konden wij over de periode januari t/m september 2006 geen nieuwsbrief emancipatie.nl verzenden. Gelukkig kan dat nu weer wel. Eén van de problemen die we inmiddels hebben opgelost is het in- en uitschrijven van abonnees: dat is nu geheel geautomatiseerd. Onderaan elke nieuwsbrief en elk attenderingsmailtje vindt u voortaan een link voor adreswijzigingen of voor het uitschrijven.


NIEUWS

 • Afghanistan, Irak > seksueel geweld:
  • 'Afghaanse en Iraakse vrouwen meer mishandeld' ( RefD, 27 oktober 2006). Vrouwen in Irak, Afghanistan en Somalië worden in toenemende mate slachtoffer van geweld, met name als ze zich openlijk inzetten voor vrouwenrechten, aldus Noeleen Heyzer, directeur van het Ontwikkelingsfonds voor Vrouwen van de Verenigde Naties (Unifem). Ze pleit voor maatregelen om voor de fysieke veiligheid zorg te dragen van vrouwen in landen waar conflicten heersen of hebben geheerst, bv. het scheppen van banen en het waarborgen van rechtsbescherming.
 • arbeid > (on)gelijke behandeling:
  • Kamer steunt SP: vrijstelling missies ook voor jonge vaders (SP.nl, 24 oktober 2006). SP-Kamerlid Krista van Velzen is blij met de steun van de meerderheid van de Tweede Kamer voor haar motie om de discriminatie tussen vaders en moeders in de Krijgsmacht op te heffen. De motie eist dat mannelijke militairen met een kind tot 5 jaar vrijstelling kunnen krijgen van buitenlandse missies, net zoals dat al geldt voor vrouwelijke militairen. 
  • De Geus pleit voor voorkeursbehandeling vrouwen (Volkskrant, 24 oktober 2006). ‘Er is in Nederland geen gebrek aan goede vrouwen, maar ze moeten wel meer op topfuncties komen.’ Om dat te bewerkstellingen pleitte minister Aart Jan de Geus van Sociale Zaken dinsdagmiddag voor een voorkeursbehandeling van vrouwen bij sollicitaties. Voorts: 'De waardering van het werk moet niet afhankelijk zijn van sekse’, aldus De Geus. Maar volgens de minister moet het probleem van de ongelijke beloning op de werkvloer zelf worden aangepakt en bespreekbaar worden gemaakt. Overheidsmaatregelen kondigde De Geus niet aan.
  • Emine Bozkurt en Jet Bussemaker: 'De werkvloer is van iedereen' (pvda.nl, 17 oktober 2006). De PvdA wil de diversiteit op de werkvloer bevorderen. Daarom overhandigden PvdA europarlementariër Emine Bozkurt en Tweede-Kamerlid Jet Bussemaker het eerste exemplaar van het PvdA plan voor diversiteit: ‘De werkvloer is van iedereen’ aan Alexander Rinnooy Kan, voorzitter van de Sociaal Economische Raad. In dit plan staan actiepunten en praktijkvoorbeelden  hoe diversiteit op de werkvloer bevorderd kan worden en discriminatie bestreden.
 • arbeidsduur:
  • Signaal FNV-leden aan politiek: 40-urige werkweek is 3x niks (FNV, 25 oktober 2006). Politici die denken dat een 40-urige werkweek een oplossing is voor de vergrijzing, kunnen dat idee beter laten varen. Althans dat vind de overgrote meerderheid van de FNV-leden. Zo is 73% het oneens met de stelling dat de 40-urige werkweek een goede oplossing is om de gevolgen van de vergrijzing te tackelen Vooral vrouwen (80%) en 35- tot 44-jarigen (78%) zijn deze mening toegedaan.
 • arbeid > werkloosheid > jongeren:
  • JeugdwerkLoosheid daalt. Persbericht SZW dd. 24 oktober 2006. Het aantal werkloze jongeren is de afgelopen twee jaar teruggelopen,met 2 procentpunt 15 naar 13%. Ook het aantal WW- uitkeringen is met een daling van 47% bijna gehalveerd, terwijl het aantal bijstandsuitkeringen aan jongeren daalde met 30%. 
   • Nota Jeugdwerkloosheid. Redactie: nog in de analyse noch in de oplossingsrichtingen worden sekse-verschillen genoemd. In het cijfermateriaal blijkt het volgende:
    • Op dit moment zijn er 24.000 meisjes van 15-22 jaar tegen 21.000 jongens buiten het volledig dagonderwijs die niet participeren. Van de meisjes hebben er 14.000 geen startkwalificatie (ca, 58%), van de jongens 11.000 (ca. 48%)
    • De werkloosheid onder niet-westerse allochtonen is gemiddeld 2x zo hoog als gemiddeld, nl. 28% tegen 14%.
    • Binnen de groep niet-westerse allochtonen is de werkloosheid onder meisjes iets sterker gestegen dan onder jongens.
 • arbeid > zwangerschap:
  • KLM houdt zwangere stewardessen aan de grond (Volkskrant, 23 oktober 2006). KLM houdt alle zwangere stewardessen binnenkort aan de grond. Nu mag iemand tot de 26ste week van de zwangerschap doorvliegen. Maar vanaf 1 januari mag een stewardess niet meer de lucht in zodra bekend is dat ze een kind verwacht. Dit is beter voor haar gezondheid, zegt de woordvoerder.
 • arbeid > zelfstandig ondernemersschap:
  • Yvonne Doorduyn: Moederverlof mogelijk voor zelfstandigen (De Volkskrant, 24 oktober 2006). Zelfstandig onderneemsters krijgen vanaf volgend jaar recht op zwangerschapsverlof. Gedurende zestien weken krijgen zij een uitkering van maximaal het minimumloon. Het betreft jaarlijks ongeveer 5500 onderneemsters en meewerkende partners. Met steun van het CDA eist de PvdA dat minister De Geus van Sociale Zaken mannelijke en vrouwelijke ondernemers op deze manier gelijk behandelt. ‘Het is een kwestie van beschaving’, vindt PvdA-Kamerlid Jet Bussemaker. ‘Nu gaat het bedrijf er soms aan ten onder.’ Nederland handelt volgens Bussemaker bovendien in strijd met het VN-Vrouwenverdrag en het Europees Sociaal Handvest. ‘Daarin staat dat de overheid voor zwangere vrouwen een inkomensvervangende regeling moet garanderen.’
  • Voor- en nadelen publieke regeling bij zwangerschap en bevalling vrouwelijke zelfstandigen. Brief dd. oktober 2006 van minister De Geus (SZW) aan de Tweede Kamer. De minister noemt 3 voordelen en 6 nadelen. Zijn conclusie: Daarbij is ook van belang dat de keuze voor een publieke regeling zou leiden tot kosten waarvoor thans geen dekking is. Voorts is van belang dat thans nog rechtszaken lopen. Derhalve zal het kabinet thans aan deze schets van voor- en nadelen geen conclusie verbinden.
  • 'Hof zet zwangere zelfstandige in de kou' (ND, 21 otober 2006). Zo’n 10.000 vrouwen met een zelfstandig beroep die tussen augustus 2004 en 1 augustus dit jaar zijn bevallen, kunnen geen aanspraak maken op een zwangerschapsuitkering. Ook zelfstandige vrouwen die nu zwanger worden, mogen worden gediscrimineerd, zegt advocate Gabbi Mesters. Een beroep op een Europese richtlijn over gelijke behandeling wees het hof van de hand. De regels geven landen ruimte om ze zelf te interpreteren en Nederland heeft dat nog niet gedaan. Daarvoor heeft de regering nog tot 21 december 2007.
 • asielbeleid:
  • Kim van Keeken: 'Een mening hebben leer je niet zo snel af' (Volkskrant, 25 oktober 2006). Uitgeprocedeerde Afghaanse asielzoeksters kunnen best terug, vindt minister Verdonk. Maar, zegt Marwa (13), zeven jaar hier, vrouwen zijn daar minderwaardig. Er komt actie. ... Mina Shenwari (19) heeft twee weken geleden een negatief besluit gekregen van de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND). ‘Zie je mij al in Afghanistan?’ De mbo-scholiere (in spijkerbroek, strakke blouse en met iPod om haar nek) zwaait nog eens met haar lange zwarte haren. ‘Daar moet ik thuiszitten en trouwen met iemand die ik niet kan uitkiezen.’
  • 'Nederlands asielbeleid is ziekmakend' (Volkskrant, 23 oktober 2006).  ‘De politiek moet kinderrechten en de rechten van vrouwen boven het vreemdelingenrecht stellen. Het huidige asielbeleid is ziekmakend,’ aldus professor Ivan Wolffers van het VU Medisch Centrum. Het huidige asielbeleid houdt ook te weinig rekening met vrouwelijke asielzoeksters die zijn verkracht. ‘Uit onderzoek blijkt dat 60 procent van de asielzoeksters een verhaal van seksueel misbruik heeft in het land van herkomst’.
 • demografie:
  • Nederlander leeft langer dan gedacht (De Volkskrant, 24 oktober 2006). Nederlandse mannen leven in 2050 gemiddeld 6 jaar langer dan nu. Vrouwen leven in 2050 3,5 jaar langer. De toename van de levensverwachting is hoger dan aanvankelijk geraamd. Ze leidt op termijn tot hogere premies voor pensioenen en lijfrenteverzekeringen.
 • emancipatiebeleid:
  • Dikke onvoldoende voor minister De Geus (GroenLinks, 25 oktober 2006). GL geeft minister de Geus een dikke onvoldoende voor het emancipatiebeleid. In de afgelopen jaren is de positie van vrouwen verslechterd. Tegelikertijd presenteert GL een vacature voor een nieuwe minister van Emancipatiebeleid: in ieder geval moet zij (V/M) ambitieuzer en daadkrachtiger ziijn dan de huidige minister.
  • Jet Bussemaker en Aysel Çaliskan: Allochtone vrouw wil nog verder (De Volkskrant, 24 oktober 2006). Minister De Geus heeft de emancipatie voltooid verklaard. Maar allochtone vrouwen zitten er nog middenin. Actie is hard nodig.
 • gelijke beloning:
  • Verschillen in beloning nog steeds te groot (Volkskrant, 23 oktober 2006). ...Maar overal krijgen vrouwen minder betaald dan mannen. Nergens binnen de Europese Unie - op Malta na - zijn de loonverschillen zo groot als in Nederland. Het gemiddelde brutouurloon van mannen bedraagt 17,06 euro en dat van vrouwen 14,57 euro. .. Een groot deel van de loonverschillen is verklaarbaar, omdat mannen vaker in hogere functies werken en andere beroepen kiezen. Maar al een aantal jaar signaleert Sociale Zaken een onverklaarbaar verschil van 7%.
  • Nog grote verschillen in beloning (NOS Teletekst, 23 oktober 2006, integrale tekst). De loonverschillen in Nederland zijn groter dan in andere Europese landen, zegt de Werkgroep Gelijke Beloning na onderzoek van de Stichting Loonwijzer. In februari komt een eindrapport. Opvallend is dat mannelijke ambtenaren van 45 jaar en ouder gemiddeld 10% en ouder dan hun leeftijdgenoten in het bedrijfsleven. Aangenomen werd tot nu toe dat in het bedrijfsleven meer wordt verdiend dan bij de overheid. Jonge vrouwen in bedrijven verdienen gemiddeld 10 tot 20% minder dan jonge mannen en bij de 45-plussers is het verschil gegroeid tot 30%. Dat komt vaak doordat mannen hogere functies hebben.
 • Groot-Britannië > religieuze symbolen:
  • Discussie gezichtssluier kan tot rellen leiden (Trouw, 22 oktober 2006). De discussie die momenteel in Groot-Brittannië gaande is over het dragen van een gezichtssluier (nikab) door islamitische vrouwen dreigt uit de hand te lopen en zou rellen kunnen uitlokken, zegt voorzitter Trevor Phillips van de Britse Commissie voor Rassengelijkheid. Oud-minister van buitenlandse zaken Jack Straw ontketende eerder deze maand een discussie over de nikab, door te zeggen dat hij van gesluierde moslimvrouwen die hem op zijn kantoor bezochten eist dat zij tijdens een gesprek met hem hun nikab afdoen.
 • kinderen > kinderbijslag:
  • Kamer: meer geld voor kinderbijslag (RefD, 25 oktober 2006). Het CDA wil de kinderbijslag fors verhogen. De PvdA wil niet zo ver gaan, maar wil wel de bezuinigingen op de kinderbijslag in 2004 en 2005 ongedaan maken.
 • kinderen  > kinderopvang:
  • Japke-d. Bouma: School moet makelaar in kinderopvang worden (NRC-Handelsblad, 25 oktober 2006). Vanaf 1 augustus 2007 moet het voorbij zijn: het ‘gesleep met kinderen’ van basisschool naar kinderopvang, en van opvang naar huis. Vanaf die datum kunnen ouders die dat wensen, hun kinderen om 7.30 uur naar school brengen. En hoeven ze hen pas weer om 18.30 uur op te halen. Aldus de nieuwe Wet op het primair onderwijs. Maar zal het echt helpen?
  • FNV: bijdrage ouders in kinderopvang (AD, 25 oktober 2006). Ouders moeten een inkomensafhankelijke bijdrage betalen voor de kinderopvang, staat in een FNV-voorstel. De FNV wil een basisvoorziening voor alle soorten opvang. Ouders met een inkomen boven de 10.000 euro zouden maximaal vijf procent van de kosten zelf moeten betalen. Voor alleenstaande ouders is het drempelbedrag 20.000 euro. Zie ook:
   • FNV ontvouwt plan basisvoorziening kinderopvang. Persbericht dd. 24 oktober 2006. De kinderdagverblijven, peuterspeelzalen en de voorschoolse educatie moeten opgaan in een brede basisvoorziening voor kinderopvang. De nieuwe kinderopvang moet openstaan voor alle kinderen tot 13 jaar, ongeacht of de ouders een betaalde baan hebben. Er geldt een inkomensafhankelijke ouderbijdrage met een maximum van 5 procent van het netto-inkomen.
   • Samenvatting FNV-plan kinderopvang
  • FNV wil kinderopvang niet helemaal gratis (De Volkskrant, 24 oktober 2006). De FNV vindt dat ouders een inkomensafhankelijke bijdrage moeten betalen als kinderopvang een basisvoorziening wordt. Volgens de grootste vakbeweging van Nederland mag een eigen bijdrage gevraagd worden bij een inkomen van 10.000 euro per ouder. Dat staat in het dinsdag gepresenteerde FNV-voorstel voor een basisvoorziening kinderopvang. De inkomensafhankelijke bijdrage mag volgens de vakcentrale nooit meer zijn dan 5 procent van het netto inkomen.
  • Eefje Oomen: Controle op kindercrèche onvoldoende (AD, 24 oktober 2006). Ouders kunnen nog steeds niet op de kwaliteit van de crèche van hun kind aan, zo blijkt uit het rapport ‘De eerste stappen’ van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI). De GGD voert nog veel te weinig inspecties uit.
  • Minister De Geus wil vervolgonderzoek naar toezicht door gemeenten op kwaliteit kinderopvang (Ministerie van SZW, persbericht 23 oktober 2006). Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid laat onderzoeken of het toezicht door gemeenten op de kwaliteit van kinderopvangcentra en het handhaven van regels in 2006 is verbeterd. Aanleiding is een rapport van de Inspectie voor Werk en Inkomen (IWI) waaruit blijkt dat gemeenten in 2005 nog onvoldoende hebben gedaan om hun taken op het gebied van toezicht op de kinderopvang vorm te geven. “Gelet op de rapportage van IWI mag er niet zonder meer van uit worden gegaan dat dit in 2006 wel het geval is”, schrijft de minister in een brief naar de Tweede Kamer.
 • levensloop > verlofregelingen:
  • Kamer wil meer verlof ouders en scholing (AD, 25 oktober 2006). Een meerderheid van de Tweede Kamer van CDA en PvdA wil het recht op ouderschapsverlof uitbreiden. Ook moet de overheid werknemers financieel ondersteunen als zij verlof opnemen voor scholing.
  • Yvonne Noorduyn: Regeling levensloop wordt verruimd (Volkskrant, 25 oktober 2006). De levensloopregeling waarmee werknemers sinds 1 januari kunnen sparen voor verlof, wordt in 2007 met nieuwe belastingvoordelen aantrekkelijker. Een Kamermeerderheid van CDA en PvdA wil spaarders die 4,5 maand verlof opnemen voor scholing of de zorg voor kinderen een belastingbonus geven van 2250 euro.
  • Nieuwe levensloopregeling van het FNV (samenvatting, 24 oktober 2006). De levensloopregeling moet worden omgebouwd tot een regeling voor zowel tijd als geld. Daarbij moet er een wettelijk recht zijn om zes maanden verlof op te nemen, stelt de FNV in reactie op de voorstellen van een Kamermeerderheid die de levensloop aantrekkelijker moeten maken. FNV-bestuurde Wind Wind noemt het positief dat de Kamer de fiscale korting bij ouderschapsverlof uitbreidt en deze ook geeft bij scholingsverlof. Bovendien is het 'winst' dat de Kamer de levensloopregeling 'eindelijk' openstelt voor zelfstandigen zonder personeel.
   • De verplichte keuze tussen sparen voor tijd (levensloop) of geld (spaarloon) vervalt.
   • Bovendien moet in de wet een verlofrecht van minimaal 6 maanden worden vastgelegd zodat de werkgever het verlof niet zomaar kan weigeren. Nu geldt dit recht alleen bij de opname van ouderschapsverlof.
   • Verder wil de FNV met een hogere belastingkorting de regeling ook aantrekkelijker maken voor de lagere- en middeninkomens.
 • onderwijs > glazen plafond:
  • Schoolleiders: meer vrouwen in management school (RefD, 25 oktober 2006). Acht op de tien leraren in het basisonderwijs zijn vrouw, maar niet meer dan een op de vier heeft een leidinggevende functie. De AVS organiseert op 30 november hierover een conferentie. 'Er zit veel meer potentieel in vrouwen, maar dit wordt niet benut', zegt AVS-voorzitter Duif.
 • prostitutie:
  • Marieke van Doorninck: Seksindustrie: Prostitutie is niet normaal, maar wel legaal (Trouw, 26 oktober 2006). Zes jaar na afschaffing van het bordeelverbod is het nog steeds bar gesteld met de positie van prostituees. Net als iedereen moeten zij veilig kunnen werken. Dat prostitutie geen normaal werk is, zoals Karina Schaapman stelt, betekent niet dat ze de voorstellen van GroenLinks om de positie van prostituees te verbeteren principieel kan verwerpen.
  • Willem Breedveld: Met een hoerenkast wil je geen oorlog winnen. Maar de vraag is hoe je wint in Afghanistan (Trouw, 25 oktober 2006). Hoe winnen we de oorlog in Afghanistan? Minister Kamp heeft daar uitgesproken opvattingen over. Maar ik durf te wedden dat het nimmer in zijn hoofd is opgekomen met dat doel een goed uitgerust legertje prostituees in te zetten, als uitlaatklep voor de opkropte spanningen van de manschappen.
  • Gerard Reijn: Prostituees te velde? (Volkskrant, 23 oktober 2006).  Annemarie Jorritsma vindt het een goed idee om prostituees mee te sturen met militairen op buitenlandse missies. Goed idee, zo’n uitlaatklep voor de manschappen?
 • religie > islam:
  • Özdemir: Het is nuttiger om te zeggen: laten we samen kijken hoe de islam vrouwvriendelijker kan worden (Trouw, 24 oktober 2006). Hieruit: Zoek liever uit waarom deze vrouw bevestiging zoekt in de islam in plaats van in een carrière. Of beter nog, dat ze deze wil combineren. En werk samen met feministische theologen als Rifat Hassan en vrouwen als Amina Waddud. Deze wijzen de traditionele interpretatie van de Koran door mannen af en zoeken naar een nieuwe leer die gunstiger is voor de vrouw. 

TWEEDE KAMERVERKIEZINGEN 2006

 • Joop Schippers: Wouter Bos als deeltijdpremier (HRM, september 2006, samenvatting). Wouter Bos was de afgelopen jaren deeltijd-partijleider: één dag in de week zorgde hij voor zijn kind.Het is dan ook niet verwonderlijk dat premierskandidaat Bos tijdens een bijeenkomst over emancipatie de vraag kreeg: hoe gaat u dat dadelijk doen als u premier wordt? Zie in dit verband:
  • Premier: ik ben nooit thuis (ND, 28 oktober 2006). Premier Balkenende (50) heeft nauwelijks tijd voor zijn gezinsleven. ,,Ik eet bijna nooit thuis’’, bekent de CDA-lijsttrekker in een persoonlijk getoonzet gesprek in ND. Het CDA beschouwt zich als gezinspartij, maar voor Balkenende heeft de politiek vooralsnog voorrang.
 • Kieskompas, initiatief van Trouw met de Vrije Universiteit
 • FNV lanceert kieswijzer 2006. Goed nieuws voor alle kiezers die werk en inkomen belangrijk vinden bij het bepalen van hun stem voor de verkiezingen. Vanaf vandaag kunnen zij terecht bij de FNV Kieswijzer 2006.
 • Job van de Dande, Yvonne Wiggers: 'Wij stenigen geen vrouwen' (AD, 24 oktober 2006). Lijsttrekker Geert Wilders van de Partij voor de Vrijheid beantwoordde gisteren als eerste in de AD-serie Dichtbij de Lijsttrekker vragen van lezers. 'In Nederland kennen we de scheiding tussen kerk en staat. We hebben geleerd dat je conflicten niet moet oplossen met geweld: wij stenigen geen vrouwen en we hangen geen homo’s op. Het is niet eng of xenofoob om te zeggen: dat willen we hier niet.’’

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


AKTUEEL

Agenda > Toegevoegd:

Tijdschriftenrek

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


VARIA

Onze vrouw in New York:

Signalementen:


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

Begin november 2006 is de verzending van de nieuwsbrief gelijkebehandeling.nl en de nieuwsbrief emancipatienl hervat. Vul uw e-mailadres in om een of beide nieuwsbrieven te ontvangen.
  

e-mailadres: 

  

Selecteer uw interesses:

Nieuwsbrief emancipatie.nl [*]:

Nieuwsbrief gelijkebehandeling.nl:

Perslijst stichting emancipatie online:

Inschrijven      Uitschrijven

 


[*] NB: De nieuwsbrief emancipatie.nl wordt ook toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.