donderdag 20 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 213
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  211-220
 >  213 
NIEUWSBRIEF 213

hspace=0

Nieuwsbrief 213 (13 t/m 19 februari 2006)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.


NIEUWS

 • abortus:
 • abortus > zelfbeschikkingsrecht:
  • Uitspraken van den Anker mensonterend (AD, 18 februari 2006). De Stichting Welzijnsbevordering Antillianen Arubanen (SWA) in Rotterdam is woedend op wethouder M. van den Anker (Veiligheid en Gezondheidszorg). Volgens een woordvoerder van de stichting zijn haar uitspraken over gedwongen abortus bij (Antilliaanse) tienermoeders ,,mensonterend.’’ ,,Onbegrijpelijk dat Antilliaanse meisjes in een term worden gevat met verslaafden en geestelijk gehandicapten.’’ Volgens het Landelijk Bureau ter Bestrijding van Rassendiscriminatie geven de uitlatingen van Van den Anker voeding aan racistische opvattingen.
  • Gedwongen abortus kàn niet (AD, 17 februari 2006). Hans Kröber van de Maaskringgroep, die huisvesting, begeleiding en activiteiten voor verstandelijk gehandicapten verzorgt, huivert ervan. Hij vindt dat de Rotterdamse wethouder Van den Anker zich op een hellend vlak begeeft. Bij veel politieke partijen in de gemeenteraad zijn de voorstellen van Van den Anker verkeerd gevallen. Met name de christelijke partijen in Rotterdam hebben met afgrijzen gereageerd op het voorstel.
  • Verbod op zwangerschap risico-moeder (AD, 17 februari 2006). Kinderen moeten bij dreiging van geweld, mishandeling of incest nog voor hun geboorte onder toezicht van de staat worden gesteld, zegt wethouder Marianne van den Anker (veiligheid). Ze wil ook af van het taboe op gedwongen abortussen of anticonceptie bij verslaafde ouders, verstandelijk gehandicapte ouders en (Antilliaanse) tienermoeders.
  • 'Gedwongen abortus bij verslaafden' (Nederlands Dagblad, 16 februari 2006). Zwangere verslaafden, verstandelijk gehandicapten en Antilliaanse tienermeisjes moeten indien nodig gedwongen een abortus ondergaan. Dat stelt de Rotterdamse wethouder Van den Anker (Volksgezondheid). ,,Soms is het beter dat je zegt: 'dit kind mag gewoon niet geboren worden'.''
  • 'Tieners en verslaafden dwingen tot abortus' (Elsevier, 16 februari 2006). De Rotterdamse wethouder Marianne van den Anker (Leefbaar Rotterdam) vindt dat zwangere verslaafden, Antilliaanse tienermeisjes en verstandelijk gehandicapten indien nodig moeten worden gedwongen om een abortus te ondergaan.
 • anticonceptie:
  • Broer Scholtens: Anti-acnémiddel verkocht als 'pil' (Volkskrant, 15 februari 2006). Vele tienduizenden vrouwen slikken een anticonceptiepil die daar niet voor bedoeld is. Dat die - overigens werkzame, maar wel 'zware' - pil toch voor anticnceptie wordt voorgeschreven zou te maken kunnen hebben met de vergoeding: de anticonceptiepil wordt niet vergoed, een anti-acnemiddel wel.
 • arbeid:
  • De Geus pleit voor meer werkende vrouwen (Trouw, 11 februari 2006). Nederland heeft behoefte aan meer werkende vrouwen, stelt minister de Geus (SZW) op de SGP Jongerendag. Om de gevolgen van vergrijzing tegen te gaan, is het belangrijk dat meer vrouwen 'hun talenten benutten'.
 • arbeid > combinatie arbeid en zorg:
  • hspace=0  Nederland is wereldkampioen deeltijdwerken (RondomTien.nl, 16 februari 2006; indien informatie niet meer op deze pagina staat, zoek op dezelfde site via het archief). De meeste vrouwen hier werken in kleine deeltijdbanen. Dat moet anders, vinden de Europese Commissie en de Nederlandse regering. Onze economie kan het zich niet langer permitteren dat zó veel vrouwen zó weinig werken. Maar Nederlandse vrouwen hebben blijkbaar weinig trek in meer werken. Gasten in deze uitzending: Rian van Velzen (zakenvrouw en moeder), Anouchka van Miltenburg (VVD-Kamerlid), Marike Stellinga (journaliste Elsevier) en werkende ouders.
  • Sarah-Mie Luyckx: Deeltijdarbeid | Vrouwen kunnen werk en gezin nauwelijks scheiden (Trouw, 11 februari 2006). Parttime en flexibel werken blijken niet de ultieme remedie om werk en zorgtaken goed te combineren, toont onderzoek van psycholoog Karen van Rijswijk aan. Vrouwelijke deeltijders zijn te veel in de ban van het gezin, en worden daar niet gelukkig van. Zie ook:
  • Mieke Fiers: Dagelijks spitsuur (Univers, 9 februari 2006). Op je werk aan thuis denken. En andersom. Een probleem dat je door minder werken niet automatisch oplost, concludeert promovenda Karen van Rijswijk. Zelfs niet in het flexibele leventje van een wetenschapper.
  • Parttime werk niet altijd goed voor werk-thuisbalans (Universiteit Tilburg, 3 februari 2006). Parttime werk en flexibele werktijden houden het gevaar in dat werknemers op het werk meer bezig zijn met thuis. Psychologe Karen van Rijswijk stelt in haar proefschrift dat aangepaste werktijden waarschijnlijk de werk-thuisbalans alleen verbeteren als de tijden afgestemd zijn op de persoonlijke behoeften.
 • benoemingen: 
  • Dr. Ineke Boerefijn is per 1 maart benoemd tot bijzonder hoogleraar op de Opzij-wisselleerstoel van het Centrum voor Gender en Diversiteit aan de Universiteit van Maastricht (De Volkskrant, 16 februari 2005, bericht niet online).
   • Boerefijn gaat de komende tweeënhalf jaar onderzoek doen naar mensenrechten van vrouwen en het geweld tegen vrouwen. Ze is de vierde bijzonder hoogleraar op de Opzij-wisselleerstoel. Boerefijn is tot nu toe werkzaam bij het Studie- en Informatiecentrum Mensenrechten van de Universiteit Utrecht. Ze is benoemd op de Maastrichtse leerstoel vanwege haar deskundigheid op het gebied van de internationale bescherming van de rechten van de mens. Ze publiceerde veel over het VN-Vrouwenverdrag en over geweld tegen vrouwen. De Opzij-wisselleerstoel werd ingesteld bij het 25-jarig jubileum van het maandblad Opzij in 1997. Het ruime thema van de leerstoel, 'Vrouwen in conflictsituaties', kan worden toegespitst op thema's als migrantenvrouwen, vrouwen in conflict/oorlogssituaties, gehandicapte vrouwen, maar ook op het gelijkheidsdenken in brede zin of op huiselijk geweld. De Opzij-leerstoel werd eerder bekleed door dr. Maaike Meijer, dr. Liesbet van Zoonen en dr. Marli Huijer.
   • Meer over de Opzij-leerstoel.
  • Kabinet benoemt 20 ambassadeurs (regering.nl, 3 februari 2006 ). Op de lijst van 20 ambassadeursbenoemingen staan 5 vrouwen: drs. M. L. A. C. van den Assum (Nairobi, Kenia), mr. I. L. van Veldhuizen (PV bij de OVSE in Wenen), ir. A. P. Remmelzwaal (Accra, Ghana), drs. D. E. Bonis (Damascus, Syrië), drs. C. M. Trooster (Zagreb, Kroatië).
 • consument:
  • Vrouw behandeld als dom blondje (AD, 17 februari 2006). Bedrijven, die vaak door mannen worden geleid, moeten radicaal anders gaan denken om vrouwen als klant te winnen en te behouden. Dat stelt de econome Diana Jaffé in haar zojuist in Nederland verschenen boek De vrouw is koningin. Marketingmethodes zijn gebaseerd op mythes, zegt Popcorn: ,,Zo denken mannen dat vrouwen het leuk vinden om naar de supermarkt te gaan. Dat is niet zo, vrouwen haten het.’’
 • demografie:
  • Nog nooit groeide de bevolking zo traag (Volkskrant, 11 februari 2006). Hieruit: In Frankrijk wordt ook een van de oorzaken bestreden: de overheid stimuleert met hoge premies en ruime kinderopvang gericht het aantal geboorten. In Nederland is een actieve geboortepolitiek geen issue. Balkenende zei dat het kabinet wel degelijk ‘oog heeft voor het functioneren van het gezin’. Zo betalen ouders in het nieuwe zorgstelsel geen premie meer voor hun kinderen.
 • eiceldonatie:
  • Eveline Brandt: Medische ethiek | Eicellen als handelswaar (Trouw, 14 februari 2006). Wie is de eigenaar van weefsel dat het lichaam heeft verlaten? Van wie is de eicel die wordt gebruikt in stamceltechnologie? Hebben vrouwen iets te zeggen over een eicel die zij ’gedoneerd’ hebben? De Amerikaanse filosofe Donna Dickenson zoekt naar antwoorden op lastige vragen in de bio-ethiek. Ze krijgt daarvoor de Spinozalens, een grote wetenschappelijke prijs.
 • Europese Unie > gelijke rechten:
  • Zes Europese regeringsleiders pleiten voor een European Pact for Gender Equality. In deze brief aan de fungerend EU-voorzitter, de Oostenrijkse premier Schüssel, pleiten zes regeringsleiders voor een Europees Pact voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen. Was getekend: Göran Persson (premier Zweden), Jacques Chirac (president Frankrijk), José Zapatero (premier Spanje), Matti Vanhanen (premier Finland), Jiri Paroubek (premier Tsjechië) en Anders Rasmussen (premier Denemarken).
 • gendermainstreaming > tussenrapportage visitatiecommissie:
  • Gendermainstreaming - Reactie van de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties op de Tussenrapportage van de VCE (BZK, zonder datum). Hieruit: De Tussenrapportage laat zien dat er verbeteringen mogelijk zijn. Tegelijkertijd is er bij een fors aantal beleidsterreinen meer aandacht voor gender mainstreaming dan de VCE laat zien, en worden als gevolg daarvan dus ook resultaten geboekt.
   • Tussenrapportage VCE. Brief dd. 9 december 2006 aan de bewinspersonen BZK. Hieruit: De commissie constateert dat er binnen BZK, afgezien van de kort geleden opgezette Gender Commissie, geen beleid is op het gebied van gender mainstreaming. Een duidelijke visie ontbreekt, er is geen gevoel van urgentie te bespeuren. De commissie heeft overigens wel waardering voor de aandacht die BZK besteedt aan het beleid gericht op de bevordering van een divers personeelsbestand bij overheid en in openbaar bestuur. De commissie betreurt het echter dat de aandacht voor vergroting van het aandeel van vrouwen in de politiek daarbij is verminderd. De commissie constateert verder dat BZK geen genderdeskundigheid opbouwt en te weinig aandacht schenkt aan de integratie van een genderperspectief in het BZK-beleid.
 • homohuwelijk > Tsjechië:
  • Veto Tsjechische president tegen homohuwelijk (BN/De Stem, 17 februari 2006). De Tsjechische president Klaus heeft zijn veto uitgesproken over een wetsvoorstel waardoor mensen van hetzelfde geslacht kunnen trouwen. Klaus noemde het wetsvoorstel onlangs in een interview ,,een tragische fout''.
 • huiselijk geweld:
  • Tijdelijk huisverbod voor pleger huiselijk geweld (regering.nl, 17 februari 2006). Burgemeesters mogen een huisverbod opleggen bij huiselijk geweld of (een ernstig vermoeden van) kindermishandeling. Het huisverbod geldt voor tien dagen en mag worden verlengd met maximaal vier weken. Met dit wetsvoorstel van minister Donner (Justitie) en minister Remkes (BZK) wil het kabinet huiselijk geweld verder terugdringen.
  • Mishandeling en misbruik van Rotterdamse pubers 'aanzienlijk' (Volkskrant, 16 februari 2006). Het seksueel misbruik en de mishandeling van Rotterdamse pubers in huiselijke kring is 'aanzienlijk'. Dat blijkt uit nog niet eerder gepubliceerde cijfers van de Rotterdamse Jeugdmonitor op basis van 10.000 interviews. Van de meisjes zeiden er 429 thuis te worden mishandeld. 238 gaven aan seksueel te worden misbruikt. Van de jongens zeiden respectievelijk 367 en 50 hetzelfde. De scholieren zitten in de brugklas of de derde klas van het voortgezet onderwijs. Wethouder van den Anker pleit voor een harde aanpak.
 • kinderopvang:
  • Philippe Remarque: Opvang kind basisvoorziening (De Volkskrant, 17 februari 2006). Oppositiepartij PvdA dient een wetsvoorstel in om van de kinderopvang een basisvoorziening te maken. Ouders hoeven dan niet meer bij twee werkgevers en de belastingdienst geld bijeen te ‘sprokkelen’, maar krijgen van de belastingdienst een inkomensafhankelijke bijdrage aan de crèchekosten.
  • PvdA: maak kinderopvang toegankelijker (Trouw, 17 februari 2006). De kinderopvang moet toegankelijker en minder bureaucratisch worden. De kosten voor ouders moeten omlaag en de opvang moet 'meer gericht zijn op de ontwikkeling van het kind'. Dat wil de PvdA in de Tweede Kamer. In een initiatiefwetsvoorstel stelt de grootste oppositiepartij onder meer voor een vergoeding naar draagkracht van de ouders in te voeren.
  • Edine Wijnands: Au pair betaalbaar alternatief voor dure crèche (ND, 16 februari 2006). Zo'n drie jaar geleden besloten Annette Kraan en Dominik Veltman uit Breda om een au pair in huis te nemen voor hun zoontje Sebastian. Ze zijn inmiddels niet meer de enigen in hun straat. De au pair is er, ook als bij het kinderdagverblijf de deur allang in het slot is getrokken. En een au pair is betaalbaar, dat is voor sommigen nog belangrijker. Soms zelfs stukken goedkoper dan de crèche. De sterke opmars van de au pair begon met de invoering van de nieuwe Wet Kinderopvang, vorig jaar.
  • Hondsmoe van crèche naar school (RefD, 13 februari 2006). ''Kinderopvang op school is een verfrissend idee. Slechts 35 procent van de vrouwen werkt fulltime. We zijn nog steeds een klassieke mannenmaatschappij. Hoog tijd om een doorbraak te forceren”, aldus minister Pechtold -nooit vies van ferme uitspraken- tijdens een debat van Onderwijsbond CNV. Hij kreeg tegengas, maar was toen zelf al vertrokken.
 • leefvormen:
  • Walter Devenijns: Vrouw is man beu (AD, 14 februari 2006). Het CBS meldt dat tweederde van de vrouwen tussen de 45 en 62 jaar helemaal geen vaste relatie meer wil. Bij vrouwen met kinderen is dat aantal zelfs nog hoger. Ook de mannen staan niet te springen om zich te binden. Alle datingsites en aandacht voor de singles ten spijt, blijken oudere Nederlanders tussen de 45 en 62 jaar helemaal niet op zoek te zijn naar een partner.
  • Eveline Brandt: Alleenstaande wordt de nieuwe hoeksteen (Trouw, 14 februari 2006). Het percentage Nederlanders dat alleen woont, blijft stijgen. Een op de vier mannen tussen de 18 en 62 jaar woont niet samen met een partner en heeft geen relatie. Bij vrouwen is dit een op de vijf. ,,De individualisering in de zin van alleen wonen neemt toe”, zegt prof. Jan Latten van het CBS. ,,Mannen binden zich minder snel. Vrouwen houden er eerder rekening mee dat ze moeder willen worden; mannen van 30 zijn de wereld nog aan het verkennen. Zij hebben geen haast om vader te worden, en krijgen vaak een jongere partner.”
  • Meer mensen wonen zonder partner (CBS webmagazine, 13 februari 2006). Mannen van 18–62 jaar wonen vaker zonder partner dan vrouwen: één op de vier mannen en één op de vijf vrouwen. Dit komt vooral omdat er meer alleenstaande mannen zijn dan alleenstaande vrouwen. Verder wonen meer mannen dan vrouwen nog bij hun ouders. Jongens verlaten namelijk gemiddeld op latere leeftijd het ouderlijk huis dan meisjes. Vrouwen zijn vaker alleenstaande ouder. Na een echtscheiding blijven de kinderen doorgaans bij de moeder wonen.
 • politieke rechten > stem op een vrouw:
  • Elma Drayer: Koortsachtig probeer ik lijstjes te maken van even dappere mannelijke politici (Trouw, 16 februari 2006). Toch sympathiek van minister Aart Jan de Geus, de man die ooit zei dat de emancipatie nu wel was voltooid. Gemeentepolitiek, ontdekte hij, is nog steeds een mannenzaak. Maandag begint zijn campagne om de kiezers (m/v) tot vrouwvriendelijk stemgedrag te verleiden. Hoe anders is de situatie inmiddels in de landelijke politiek. Vooral het laatste jaar maken vrouwelijke politici opmerkelijk furore.
  • Campagne Stem op een vrouw. Vragen van TK-lid Van der Vlies (SGP) dd. 16 februari 2006 aan minister De Geus (SZW). Onder andere: Is deze campagne ook wat vrouwen zelf willen? Is dit een taak van de overheid? Hoeveel kost de campagne? Bent u bereid de campagne te heroverwegen?
  • De Geus houdt campagne voor meer vrouwen in de gemeenteraad (Ministerie van SZW, persbericht 15 februari 2005). Met het motto 'Stem op een vrouw' houdt minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, in samenwerking met tien gemeenten en politieke partijen, vanaf maandag 20 februari een 10-daagse campagne om meer vrouwen in de gemeenteraad te krijgen. Recent riep de minister Nederlandse mannen al op 'om bij de gemeenteraadsverkiezingen op 7 maart op een vrouw te stemmen zodat de gemeenteraad een betere afspiegeling van de bevolking wordt'.
  • Jellie Kiefte-Boersma: Stem op kwaliteit, niet op geslacht (ND, 14 februari 2006). Minister De Geus roept mannen op op 7 maart een voorkeursstem aan vrouwen te geven bij de gemeenteraadsverkiezingen. Het is merkwaardig dat door de regering zelf, over de hoofden van de betrokkenen heen, gesuggereerd wordt dat mannen stemadvies nodig hebben en dat vrouwen niet op eigen kracht gekozen kunnen worden. ..Goed functionerende vrouwelijke gemeenteraadsleden met opgroeiende kinderen redden het alleen met een stabiele achterwacht. Dat geldt trouwens ook voor de mannelijke gemeenteraadsleden: alleen als hun vrouw er honderd procent achterstaat en bereid is vele uren alleen voor het gezin op te draaien, kunnen ze hun rol als volksvertegenwoordiger goed vervullen.
 • politieke rechten > SGP:
  • Sander Wageman: Christen Unie, helemaal zichzelf (Sp!ts, 16 februari 2006). André Rouvoet in Zoetermeer: 'Daarom is het ook geen reële gedachte dat we in Den Haag op korte termijn met de SGP samengaan. Het vrouwenstandpunt staat dat in de weg.' In Zoetermeer is Helen du Bois de eerste en enige vrouw voor de combinatiepartij ChristenUnie/SGP. Ze is bovendien de eerste vrouwelijke lijsttrekker voor de SGP ooit.
  • Piet de Jong: 'SGP moet vrouwelijk talent benutten' (ND, 13 februari 2006). Jongerenvoorzitter Christian van Bemmel daagde De Geus uit te verklaren waarom hij zijn oproep deed. ,,Toen ik erover nadacht om op 7 maart op een vrouw te stemmen bedacht ik me dat de SGP daar niet mee uit de voeten kan. Daarom heb ik een pleidooi gehouden voor het benutten van talenten. Wie weet wat er dan in de toekomst nog kan gebeuren?'' En daarmee kwam de minister weg. De discussie ging ook over prostitutie.
  • Minister De Geus breekt lans voor actieve rol vrouwen in SGP (SZW, 11 februari 2006). Minister De Geus (SZW) toonde op de SGP Jongerendag begrip voor de gevoeligheid van dit onderwerp bij de SGP. 'Maar ik weet ook dat er veel vrouwen zijn met uitgesproken politiek talent. Binnen jullie kring zal dat niet anders zijn. Mag je die talenten onbenut laten als de samenleving er om vraagt? Ik vind van niet,' zei minister De Geus in zijn toespraak.

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


ONZE ANDERE SITES

Onze andere sites > vrouwenverdrag.nl:

Aan alle geinteresseerden,
 
Intussen alom zo beroemd dat hij niet nader hoeft te worden geintroduceerd: terug uit New York en borrelend met nieuwtjes over de Toestand van Vrouwen in de Wereld!

Op donderdag 16 maart is het weer zo ver: Kees Flinterman vertelt over de laatste vergadering van CEDAW. Behalve broodjes komen onderwerpen ter tafel als vrouwenhandel in Macedonie en Cambodja, armoede van vrouwen (Venezuela en Mali), de introductie van quota in de politiek (Venezuela), genderproblemen van vluchtelingen en inheemse groepen (Australie), en seksestereotypen als uitdaging (Togo).

Kom ook lunchen met verse ontwikkelingen en broodjes: donderdag 16 maart, van 12.15 - 13.15 uur, Toon Peterszaal, Achter Sint Pieter 200, Utrecht. Zoals altijd is iedereen welkom. Svp aanmelden, tenminste een week van tevoren, bij ondergetekende. Tot 16 maart!
 
Marjolein van den Brink - Gender & Recht - Achter Sint Pieter 200 - tel. 030-2537106 - e-mail: m.vandenbrink@law.uu.nl

vrouwendag.nl:


SERVICEPAGINA

Oproepen:

Leontine moet bij het FNV-vrouwensecretariaat blijven

     Donderdag 9 februari 2006 - Tot onze verbijstering hoorden we dat Leontine Bijleveld ontslag aangezegd heeft gekregen door de FNV. Hét vrouwengezicht van de FNV, het FNV-vrouwensecretariaat, sinds mensenheugenis. Dé brug tussen vakbeweging en vrouwenbeweging in al haar diversiteit.
    
We kunnen ons niet voorstellen wat zij misdaan moet hebben om haar gedwongen vertrek bij het FNV-vrouwensecretariaat te rechtvaardigen. Gedwongen vertrek van Leontine bij het FNV-vrouwensecretariaat is een klap in het gezicht van de vrouwenbeweging (en voor alle inzet van Leontine zelf).
    
Wij zijn altijd in de waan geweest dat het FNV voor werknemers in het algemeen opkomt en als werkgever voor haar werknemers in het bijzonder. Daarnaast voor haar leden.
    
Wij willen dat Leontine behouden blijft voor het FNV-vrouwensecretariaat.

Onderteken met je naam en eventueel organisatie.
Stuur de mail naar:
Agnes.Jongerius@vc.fnv.nl 
met een c.c. aan
Leontinemoetblijven@hotmail.com  
en stuur het door naar anderen.

Lin McDevitt-Pugh - Marjan Sax - Gisela Düting - Ireen Dubel - Saskia Poldervaart - Rita Naloop - Özden Kutluer - Hellen Felter. Zie ook een nadere toelichting op deze oproep.

 • De Stichting Ariana studiefonds voor Afghaanse vrouwen zoekt per 1 juli 2006 een nieuwe penningmeester. De stichting Ariana is een vrijwilligersorganisatie in Maastricht die zich inzet om fondsen te verwerven voor het verlenen van studietoelagen aan Afghaanse meisjesstudenten in Kabul. Het bestuur van de Stichting bestaat uit 7 vrouwen waarvan 3 van Nederlandse en 4 van Afghaanse afkomst. De stichting Ariana verleent op dit moment aan 36 studenten een studietoelage en heeft in Kabul een goed functionerende partner, het Educational Center for Women (ECW).
  • Als u een geschikte kandidaat kent, wilt u haar of hem attent maken op deze vacature?
  • Reacties naar Ruth de Kanter (voorzitter Stichting Ariana).

AKTUEEL

Agenda > Toegevoegd:

 • vrijdag 25 en zaterdag 26 maart 2006: Festival vrouwenfilms Assen. Gaat het Festival Vrouwen-films wel door na 25 jaar? Deze vraag hebben we het afgelopen jaar vaak gekregen. Met gepaste trots kunnen we zeggen: Ja, het festival gaat door!

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


EMANCIPATIE ALGEMEEN

Emancipatie algemeen > Vrouwen in en uit het nieuws:

 •  hspace=0  Angela Schijf - actrice - radio-interview (NPS, Kunststof, 23 januari 2006). Ze lijkt haar leven te leven in de allerhoogste versnelling. Toen ze vijftien was kreeg Angela Schijf haar eerste rol in Goede Tijden Slechte Tijden. Inmiddels heeft de actrice zich bewezen in onder andere de musical 42nd Street, de serie Meiden van De Wit en de film Van God Los. Momenteel toert ze rond met het toneelstuk Petits Crimes, een whodunit over het huwelijk.
 • hspace=0  Annelies Verbeke - schrijfster - radio-interview (NPS, Kunststof, 10 januari 2006). Voor haar debuut Slaap! ontving de Vlaamse schrijfster Annelies Verbeke onder andere de Debuutprijs 2004 en een Gouden Ezelsoor. In haar tweede roman Reus beschrijft ze weer de banaliteit van het leven op vervreemdende wijze. Twee zussen van rond de dertig verlangen veel van het leven, maar het leven werkt niet altijd mee.
 • hspace=0  Carin Goeijers - documentairemaakster - radio-interview (NPS, Kunststof, 6 februari 2006). In de documentaire God is my DJ volgt documentairemaakster Carin Goeijers de organisator van grootschalige dance events, Duncan Stuttenheim. Dit portret over hedonisme en de zoektocht naar diepere zingeving draait momenteel in de bioscoop. Voor een eerdere documentaire, De Nieuwerwetse Wereld, ontving zij een Gouden Kalf.
 • hspace=0  Lenny Kuhr - zangeres - radio-interview (NPS, Kunststof, 10 februari 2006). Het nieuwe album van zangeres Lenny Kuhr bevat volgens critici “frisse teksten en plezierige melodieën”. De gelijknamige theatertournee Panta Rhei, toert momenteel door het land. Haar eerste bekendheid kwam in 1969 toen ze het songfestival won met het liedje De troubadour. In de jaren '80 was ze een van de populairste artiesten in de lichte muziek door hits als Visite.


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.