maandag 17 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 212
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  211-220
 >  212 
NIEUWSBRIEF 212

hspace=0

Nieuwsbrief 212 (6 t/m 12 februari 2006)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.


NIEUWS

 • arbeid:
  • 'Vrouw te weinig aan het werk' (Nederlands Dagblad, 8 februari 2006). Nederland haalt de Europese doelstelling om in 2010 65 procent van de vrouwen aan het werk te hebben waarschijnlijk niet. Dat stelde minister De Geus van Sociale Zaken gisteren bij de presentatie van de tussenrapportage van de Visitatiecommissie Emancipatie (VCE).
  •  Elsbeth Stoker: Meer vrouwen op de arbeidsmarkt (Volkskrant, 7 februari 2006). Steeds meer vrouwen hebben een baan. Waren in 2001 nog iets minder dan 3 miljoen vrouwen actief op de arbeidsmarkt, inmiddels zijn dat er 3,2 miljoen, ofwel 59%. Vooral alleenstaande moeders gaan vaker aan de slag. Het CBS concludeerde eind 2004 in een rapport met het SCP dat de emancipatie van vrouwen achterblijft. Het streven van het ministerie van SZW om 65% van de vrouwelijke beroepsbevolking aan het werk te hebben in 2010, wordt in dit tempo niet gehaald, concludeert Vergeer (CBS).
  • Vrouwen in opmars op de arbeidsmarkt (CBS webmagazine, 6 februari 2006). Steeds meer vrouwen zijn actief op de arbeidsmarkt (12 uur of meer, en werkzoekend) : in 2001 nog iets minder dan 3 miljoen vrouwen, in 2005 is dat aantal toegenomen tot bijna 3,2 miljoen. De toename tussen 2001 en 2004 kwam voor ruim een kwart op het conto van alleenstaande moeders. De bruto arbeidsparticipatie van mannen daalde sinds 2001 met 2 procentpunten tot 76,5 procent in 2005, vooral onder mannen tussen 15 en 45 jaar.
 • arbeid > arbeid en zorg:
  • Sara de Sloover: Cheque voor wassen, poetsen en strijken (Volkskrant, 6 februari 2006). Terwijl in Nederland binnenkort zwart huishoudelijk werk legaal wordt gemaakt, maken de Belgen al twee jaar gebruik van een ander succesvol systeem: de dienstencheque voor burgers.
 • (Betty) Friedan:
  • Amerikaanse feministe Friedan overleden (NRC-Handelsblad, 4 februari 2006). De bekende Amerikaanse feministe Betty Friedan is zaterdag overleden in Washington. Friedan geldt als een van de grondlegsters van het moderne feminisme. De schrijfster en filosofe was een van de oprichtsters van onder meer de Amerikaanse Nationale Organisatie voor Vrouwen en ijverde voor een betere abortuswetgeving.
 • gelijke rechten > Japan:
  • Krijgt Japan een keizer of een keizerin? (Volkskrant, 8 februari 2006). Prins Akishino en prinses Kiko (Japan) verwachten in september hun derde kind. Keizer Akihito van Japan krijgt dus misschien toch nog een kleinzoon. De meeste Japanners hadden zich er al mee verzoend dat op den duur een vrouw zou plaatsnemen op de Chrysantentroon. Maar nu bestaat er toch weer een kans dat de dynastie in mannelijke lijn kan worden voortgezet. De opinies zijn aan het verschuiven: drie maanden geleden zag 77 procent van de Japanners graag een vrouw op de troon, nu nog maar 63 procent. Een keizerlijk kleinzoontje zou de traditie veiligstellen.
 • gendermainstreaming > tussenrapportage Visitatiecommissie:
  • Het FNV Magazine van 8 februari 2006 houdt een poll met de vraag 'Ministeries krijgen ondersteuning bij het halen van de emancipatiedoelstelling van dit kabinet. Wat vindt u ervan ?'. De mogelijke antwoorden: Het werd eens tijd | Goed plan ! | Die doelstelling halen ze toch niet meer | Had dit kabinet dan een emancipatiedoelstelling ? Stem zelf of zie de resultaten.
  • Defensie aan top emancipatiebeleid (Ministerie van Defensie, persbericht 9 februari 2006). De visitatiecommissie Emancipatie, die het emancipatiebeleid bij de rijksoverheid volgt, beoordeelt en stimuleert, heeft op dinsdag (7 februari) haar tussenrapportage gepresenteerd. In de persconferentie werd Defensie apart genoemd als ‘best presterende ministerie’.
  • Tussenrapportage 2005 VCE inzake SZW. Reactie dd. 7 februari 2006 van minister De Geus (SZW) op de tussenrapportage van de Visitatiecommissie Emancipatie inzake het ministerie van SZW. Zie ook:
  • Dat moet echt beter. Commentaar van de Nederlandse Vrouwen Raad (NVR) n.a.v. de gelijknamige tussenrapportage van de Visitatiecommissie Emancipatie (VCE).
  • Emancipatiebeleid zakt weg. Europese beloftes niet gehaald om meer vrouwen aan de slag te hebben (Trouw, 7 februari 2006). Nederland haalt de Europese doelstelling om over vier jaar 65 procent van de vrouwen aan het werk te hebben waarschijnlijk niet. Dat stelde minister De Geus van sociale zaken vandaag bij de presentatie van de tussenrapportage van de Visitatiecommissie Emancipatie (VCE).
  • De Geus: Nederland haalt doelstelling emancipatie niet (Volkskrant, 7 februari 2006). Nederland haalt de Europese doelstelling om in 2010 65% van de vrouwen aan het werk te hebben waarschijnlijk niet. Dat stelde minister De Geus van Sociale Zaken dinsdag bij de presentatie van de tussenrapportage van de Visitatiecommissie Emancipatie (VCE). Volgens VCE-voorzitter Tineke Lodders is het emancipatiebeleid op de verschillende ministeries weggezakt. Ze pleit voor een nieuwe impuls: ‘Het moet echt beter!’
  • Ministeries krijgen extra hulp bij emancipatie (SZW, 7 februari 2006). Ministeries die dat willen, krijgen dit jaar extra ondersteuning bij het realiseren van de emancipatiedoelstelling van het kabinet. Het kabinet wil dat departementen bij alles wat ze doen aandacht besteden aan het man/vrouwperspectief, de zogeheten gendermainstreaming. Hierdoor kan de kwaliteit en de effectiviteit van het beleid verbeteren, aldus het kabinet. De ondersteuning wordt verzorgd door EQuality.
  • Kabinetsstandpunt Samenvattende tussenrapportage VCE. Brief dd. 7 februari 2006 van minister De Geus (SZW) aan de Tweede Kamer. Hieruit nog: De kennisuitwisseling in de Interdepartementale Coordinatiecommissie Emancipatiebeleid ICE zal worden geďntensiveerd.
  • Emancipatiebeleid departementen toe aan een nieuwe impuls (persbericht VCE, 7 februari 2006). In het beleid van de departementen wordt te weinig aandacht gegeven aan emancipatie-aspecten, zo blijkt uit de tussenrapportage van de Visitatiecommissie Emancipatie (VCE). Er wordt op de departementen niet consequent nagedacht over gevolgen die het beleid kan hebben voor de posities van vrouwen en mannen. Dit is mede toe te schrijven aan het feit dat op de meeste departementen onvoldoende kennis aanwezig is om dit goed te kunnen doen. De aandacht voor gender mainstreaming bij de departementen zakt in veel gevallen weg als er binnen het departement geen centrale stimulering en ondersteuning is. De commissie beveelt de minister van SZW aan om de coördinerende en stimulerende rol weer actief op te pakken. Het visitatieproces tot nu toe heeft bij de departementen merkbaar weer beweging gebracht in het denken over emancipatie. Het gaande houden daarvan is geen taak voor een tijdelijke commissie als de VCE, maar een permanente zorg voor de politiek en ambtelijk verantwoordelijken.
 • genitale verminking:
  • hspace=0 Vrouwenbesnijdenis vanuit Nederland (tweevandaag.nl, 8 februari 2006). In Nederland is vrouwenbesnijdenis verboden. En sinds deze maand is het in Nederland verboden een meisje naar het land van herkomst te sturen om te laten besnijden. Ouders lopen in beide gevallen kans op twaalf jaar gevangenisstraf. Maar is het hard bestraffen van deze oeroude traditie de manier om deze te beëindigen? Hoe kijken Somaliërs er zelf tegenaan?
 • kinderopvang > tussenschoolse opvang:
  • Carlijne Vos: Overblijven regelen niet zo gemakkelijk (Volkskrant, 8 februari 2006).  Overblijven is niet langer alleen een zaak van ouders. Vanaf volgend schooljaar is de school verantwoordelijk. Ze moeten niet meer blindvaren op pnbeperkte inzet van vrijwilligers. Terwijl scholen naar oplossingen zoeken, grijpen commerciële bedrijven hun kans.
 • seksualiteit > moslima's:
 • seksuele voorkeur:
  • Bart Jungmann: Blijf met je tengels van homo's af (Volkskrant, 6 februari 2006). Een nieuwe generatie moet het COC weer een leidende rol in het publieke debat bezorgen. Frank van Dalen gaat de derde fase in homo-emancipatie inluiden. Wettelijk is alles geregeld, nu de praktijk nog.
 • politieke rechten > stem op een vrouw
  • hspace=0 Standpunt.nl (NCRV-radio) ging donderdag 9 februari 2006 over de stelling 'We moeten 7 maart op een vrouw stemmen'. Als toelichting werd gegeven:
   • Over een maand zijn de gemeenteraadsverkiezingen. En als het aan minister De Geus van Sociale Zaken ligt stemmen we dan allemaal op een vrouw. Want die zijn in de lokale politiek fors in de minderheid. Slechts één op de vijf burgemeesters is vrouw, en het percentage vrouwelijke wethouders is met zestien procent nog veel lager. Om dit verschil vlot te trekken heeft de minister opgeroepen om bij de verkiezingen op 7 maart te stemmen op een vrouw.
    Maar zitten we wel te wachten op meer vrouwen in het gemeentelijke pluche? En is de oproep van De Geus niet overbodig? Bovendien is het opmerkelijk dat juist híj met deze oproep komt, want uitgerekend De Geus heeft de afgelopen jaren flink bezuinigd op bijvoorbeeld de kinderopvang. Of is zijn oproep terecht en verdienen vrouwen massaal onze stem?
   • de uitslag van de stemming op de website stand.nl
   • de discussie op de website stand.nl

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


ONZE ANDERE SITES

Onze andere sites > emancipatie.pagina.nl:

 • meisjesbesnijdenis.nl: voorlichtingssite van de stichting Pharos.
 • De Allochtone Vrouwen Telefoon biedt een vertrouwelijk gesprek en geeft advies en informatie. Ze is er voor alle allochtonen en voor alle betrokken organisaties. Het telefoongesprek kan gaan over grote, maar ook over kleine zorgen. Enkele voorbeelden zijn opvoeding van de kinderen, relatieproblemen, financiële onzekerheid of de verblijfsvergunning. Ook kunnen de bellers informatie krijgen over tal van onderwerpen en instellingen.

vrouwendag.nl:

 • toegevoegd: Amsterdam : FNV-bijeenkomst 4 maart, OPZIJ-bijeenkomst 8 maart en Paradise Now 8 maart

AKTUEEL

Agenda > Toegevoegd:

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


FOCUS

 

Meerjarenbeleidsplan Emancipatie 2006 - 2010

In onze serie Opinies over het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie 2006 - 2010 de vijfde bijdrage:

 • Evelien Tonkens: Marie werd wijzer. Aart-Jan ook? De kern van emancipatie is dat er een einde komt aan vrouwen als afhankelijke wezen, als vulling en reservepost. Dat vrouwen eindelijk écht gelijk gaan delen in macht, status en inkomen, en niet meer als vanzelfsprekend naar die hoek van de samenleving worden gemanoeuvreerd waar gratis hard werken en niet zeuren verlangd wordt. Zo bezien is dit de meest anti-emancipatoire nota die in jaren geschreven is.

Eerder publiceerden we:Evelien Tonkens, hoogleraar Actief Burgerschap (UvA), lid Tweede Kamer (Groen Links, 2002-2005)


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.