woensdag 19 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 211
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  211-220
 >  211 
NIEUWSBRIEF 211

hspace=0

Nieuwsbrief 211 ( 30 januari t/m 5 februari 2006)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.


NIEUWS

 • arbeid:
  • Vierdaagse werkweek biedt voordelen (MKB-net, 3 februari 2006). Veel tweeverdieners kiezen ervoor om beide vier dagen per week te werken, het zogenoemde 4/4-model. Op deze manier krijgen zij meer tijd voor hobbies, het huishouden en de opvoeding van hun kinderen, terwijl zij toch hun carrierepad kunnen vasthouden. Ook voor de werkgevers zou het 4/4-model positief zijn. Inmiddels zijn er verschillende grote bedrijven die de vierdaagse werkweek stimuleren, bijvoorbeeld bank-verzekeraar ING en verzekeraar Interpolis.
 • arbeid > allochtone vrouwen:
  • Willem Beusekamp: Als het de vrouw goed gaat gedijt de wijk (Volkskrant, 3 februari 2006). Het Amsterdamse stadsdeel De Baarsjes probeert met Bouwen aan Burgerschap 160 geïsoleerde vrouwen weer bij de maatschappij te betrekken. Desnoods met een strafkorting op de uitkering.
  • Allochtone vrouwen langzaam uit isolement (AD, 2 februari 2006). Het project ’Meedoen: bouwen aan Burgerschap’ in de Chassébuurt in Amsterdam-West begint zijn vruchten af te werpen. Steeds meer veelal allochtone vrouwen komen langzaamaan uit het isolement waarin ze soms al tientallen jaren verkeren.  Aangezien het geen gemakkelijke taak is om de ongeveer 160 sterk geïsoleerde vrouwen in de buurt te activeren, heeft de DWI een onverbiddellijke stok achter de deur: korting op de uitkering. ... Sommige vrouwen zitten al dertig jaar thuis.
  • Nieuwe regiegroep gaat allochtone vrouwen helpen aan het werk te komen (Ministerie van SZW, persbericht, 31 januari 2006). De regiegroep Allochtone vrouwen en arbeid gaat vrouwen uit etnische minderheidsgroepen helpen hun positie op de arbeidsmarkt te verbeteren. Ze is op het gebied van werk de opvolger van de commissie Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen (PaVEM), die vanaf medio 2003 twee jaar lang gemeenten heeft geholpen om meer allochtone vrouwen bij de samenleving te betrekken. Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft het werkplan van de regiegroep naar de Tweede Kamer gestuurd en zal het instellingsbesluit deze week publiceren in de Staatscourant.
 • arbeid > combinatie arbeid en zorg:
  • Belastingvrij klussen in en rond het huis (FNV, januari 2006). Werkster, oppas en hulp in de huishouding kunnen straks bij particulieren aan de slag, zonder dat ze belasting of premie hoeven te betalen, zo luidt het voorstel van de Raad voor Werk en Inkomen, waar ook de FNV in zit. De raad heeft twee verschillende oplossingen bedacht. In de ene variant hoeft de werkster of klusser geen belasting te betalen en draagt de opdrachtgever geen premies af. Het bedrag dat de werkster belastingvrij mag bijverdienen is vijfhonderd euro per maand. In de andere variant bouwt de werkster of oppas wel sociale zekerheidsrechten op, maar zijn de kosten voor inhuur fiscaal aftrekbaar voor de opdrachtgever. De dienstverlener mag zelf kiezen voor een variant.
  • RWI wil legale plek voor huis-, tuin- en keukenklussen op de arbeidsmarkt (RWI, 26 januari 2006). Werkgevers, werknemers en gemeenten hebben in de Raad voor Werk en Inkomen (RWI) een akkoord bereikt over de ontwikkeling van een markt voor persoonlijke dienstverlening. Het gaat bv. om schoonmaak in huis, hulp bij wassen en strijken, kinderoppas, boodschappen doen, hulp bij maaltijdbereiding, eenvoudig onderhoud in de tuin en verschillende vormen van persoonlijke begeleiding van chronisch zieken, gehandicapten en ouderen.
 • Europese Unie > rapport over Nederland:
 • Europees Parlement > geweld tegen vrouwen:
 • Europees Parlement > gelijkheid mannen en vrouwen:
 • (Betty) Friedan:
  • Feminist author Betty Friedan dies at 85 (NYT, 4 Februari 2006). Betty Friedan, whose manifesto ''The Feminine Mystique'' became a best seller in the 1960s and laid the groundwork for the modern feminist movement, died Saturday, her birthday. She was 85.
   •  ''A woman has got to be able to say, and not feel guilty, `Who am I, and what do I want out of life?' She mustn't feel selfish and neurotic if she wants goals of her own, outside of husband and children,'' Friedan said.
 • emancipatiebeleid > gemeente Den Haag:
  • Meebeslissen is meetellen; Haagse vrouwen binden de strijd aan met de politiek (Persbericht Importante, februari 2006). Op 19 februari 2006 presenteert Sjaak Bral een emancipatiequiz in het Theater aan het Spui. Vlak na de gemeenteraadsverkiezingen, tijdens een speciale en feestelijke bijeenkomst op 9 maart 2006 in het Nutshuis, doen de pas gekozen raadsleden uit de doeken hoe zij het toekomstig Haags emancipatiebeleid vorm gaan geven.
 • kinderopvang:
  • Gonnie ten Haaft: Wachtlijsten in de kinderopvang verdwijnen. Tijd om naar de crèches te kijken (Trouw, 3 februari 2006). Voor veel ouders is de afstand tot de crèche een van de belangrijkste criteria waarop ze hun keuze baseren. Tot voor kort vroegen veel ouders zich verder nauwelijks af op welke punten ze kunnen letten. De wachtlijsten waren vaak lang, met een plek waren ze al blij. Inmiddels zijn deze wachtlijsten korter of zelfs verdwenen, omdat het aantal plaatsen in kinderdagverblijven is toegenomen en omdat de wet kinderopvang (ingegaan op 1 januari 2005) een aantal ouders juist van een crèche deed afzien.
 • mantelzorg:
  • Mantelzorgers bouwen straks WW-rechten op (AD, 4 februari 2006). De tijd die mantelzorgers kwijt zijn aan de zorg voor een ziek familielid of kennis, wil minister De Geus (SZW) vanaf volgend jaar deels meetellen als arbeidsverleden. Op die manier bouwen vrijwilligers toch rechten op voor een werkloosheidsuitkering. Hij streeft naar invoering per 1 januari 2007.
  • Wetsvoorstel mantelzorgforfait in WW-stelsel. Brief dd. 3 februari 2006 van minister De Geus (SZW) aan de Tweede Kamer, in reactie op de motie-Verburg (CDA). In algemene zin is een mantelzorgforfait niet uitvoerbaar. De uitvoeringskosten echter langs een systeem zoals door de motie wordt aangegeven hoeft wetgeving niet in de weg te staan. Het amendement biedt namelijk voldoende ruimte om in overleg met UWV te kijken op welke wijze en vanaf welk moment het mantelzorgforfait ingevoerd kan worden.
  • Vrijstelling sollicitatieplicht voor vrijwilligers (RefD, 31 januari 2006). CDA en PvdA willen dat werklozen die vrijwilligerswerk doen of mantelzorg verlenen, worden vrijgesteld van sollicitatieplicht. Zij brengen dit in bij de behandeling van de Werkloosheidswet.
 • onderwijs > seksuele voorkeur:
  • Zorgplicht scholen voor homoseksuele docent (Commisie Gelijke Behandeling, 31 januari 2006). Iedere werkgever heeft een zorgplicht voor een discriminatievrije werkomgeving, bijvoorbeeld door het formuleren van een doelgroepenbeleid. De Commissie Gelijke Behandeling (CGB) heeft naar aanleiding van een verzoek hiertoe van een docent geoordeeld dat zijn werkgever, een scholengemeenschap, geen expliciet homobeleid hoeft te formuleren.
 • vaderschap/moederschap:
  • Mineke van Essen: Staat van het kind / Vaders gaan meer op moeders lijken (Trouw, 4 februari 2006). Vaders zijn niet minder betrokken, maar nemen juist vaker de lasten van de kinderen op zich. Minder ’man-van-leuke-dingen’, meer afwassen. Eerder concludeerde Trouw dat het met vaders in de opvoeding juist weer de verkeerde kant op gaat. Wellicht ligt dat aan de vraagstelling: allerlei klusjes als afwassen e.d. werden niet meegerekend. Toch neemt de betrokkenheid van vaders bij het gezinsleven wel uiterst traag toe.
 • mensenhandel:
  • Kabinet wil mensenhandel en loverboys strenger aanpakken (AD, 4 februari 2006). Het kabinet wil mensenhandel en seksuele uitbuiting van jongeren harder aanpakken. Om beter te weten wat er in die wereld omgaat, worden slachtoffers van loverboys geregistreerd. Ook komt er een landelijk informatiepunt jeugdprostitutie.
  • Aanvullende maatregelen tegen mensenhandel (Regering.nl, 3 februari 2006). Het kabinet neemt aanvullende maatregelen om mensenhandel te bestrijden, nl:
   • Er komt een landelijk handelingsprotocol over hoe te handelen bij mensenhandel.
   • Organisaties krijgen meer voorlichting over het tijdig herkennen van signalen van mensenhandel of uitbuiting van jongeren.
   • Er komt een betere registratie van jeugdprostitutie, waaronder slachtoffers van loverboys.
   • Slachtoffers die meewerken aan het onderzoek, kunnen een tijdelijke verblijfsvergunning krijgen.
 • religieuze symbolen > onderwijs:
  • School weigert moslima (RefD, 31 januari 2006). Een onderwijsinstelling in Utrecht weigert een moslima toe te laten tot de opleiding, omdat zij mannen geen hand wil geven. Het is voor zover bekend de eerste keer dat een school op deze grond een leerling weert. Het Bureau Discriminatiezaken Utrecht wil een oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling. Zie ook:
   • Ewout van der Staay: 'Bij Christelijke cultuur horen ook regels' (RefD, 31 januari 2006). Ze viert vandaag haar twintigste verjaardag. Maar het is pas echt feest voor Fatima Amghar als de Commissie Gelijke Behandeling binnenkort oordeelt dat een school haar had moeten toelaten tot de opleiding voor onderwijsassistente. „Ik heb goede hoop.”
 • seksuele voorkeur:
  • COC viert 60-jarig bestaan (Trouw, 29 januari 2006). Het kabinet moet 'mede-verantwoordelijk' blijven voor de integratie van homoseksuelen in de maatschappij. Dat zegt voorzitter Frank van Dalen van homo-organisatie COC Nederland tijdens de feestelijke opening van het jubileumjaar. De federatie is 's werelds oudste organisatie voor homo's en lesbiennes.
  • Pieter de Lange: Homo's 'stevig gediscrimineerd' (AD, 26 januari 2006). Homoseksuele mannen en lesbische vrouwen worden in Rotterdam ’stevig gediscrimineerd', zo is de voorlopige conclusie van de Rotterdamse anti-discriminatieraad Radar na een uitgebreid onderzoek onder 300 homo's en lesbo's in de stad. Onder de ondervraagden zijn mensen die hun baan zijn kwijt geraakt of hun huis uit zijn gepest wegens hun seksuele geaardheid. Het onderzoek wordt binenkort besproken met wethouder Van den Anker.
 • Sudan > vrouwenuniversiteit:
  • Sybilla Claus: Op een universiteit voor vrouwen ben je vrij (Trouw, 3 februari 2006). Vrouwenuniversiteit Al Ahfad in Soedan hoort bij de beste van het land. Door het islamitisch bewind met zachte hand te benaderen, kan Al Ahfad groeien. De 5000 studentes voelen zich nergens zo vrij als hier. „Wij houden ons op de achtergrond. Soms doet het regime moeilijk, soms laten ze de teugels vieren. Wij volgen die beweging. Maar altijd doceren wij mensenrechten.”
 • Verenigde Naties > Unifem:
  • 'Schrap eenderde van de VN-organisaties' (De Volkskrant, 4 februari 2006). Agnes van Ardenne wil radicale hervormingen bij de VN. Veel organisaties zijn overbodig en verspillen geld. Van haar krijgen ze daarom geen geld meer. Maar volgens UNDP-topman Kemal Dervis moeten rijke landen de hand in eigen boezem steken.
   • Uit dit interview: Het gevaar van het huidige tempo van de hervormingen bij de VN is evenwel dat landen het heft in eigen hand nemen. Door hun troetelkindjes binnen het VN-systeem meer geld te geven, en de contributies aan lelijke stiefdochters terug te brengen. Nederland geeft het voorbeeld hoe dat werkt. Van Ardenne: ‘Eind 2003 heb ik de geldkraan voor Unifem, de VN-organisatie voor vrouwenemancipatie, dichtgedraaid. Een aparte VN-organisatie als Unifem zou helemaal niet moeten bestaan, want iedere VN-organisatie moet emancipatie in het beleid opnemen.’ Volgens Van Ardenne is dat sindsdien ook gebeurd. Dat besluit veroorzaakte niettemin flinke opschudding in de ontwikkelingswereld. ‘Het was verschrikkelijk wat daarna gebeurde. Al mijn collega-ministers uit het buitenland belden me. ‘‘Agnes, wat doe je nu? Unifem, je bent zelf toch een vrouw?’. Maar Van Ardenne blijft ‘de macht van de portemonnee’, zoals ze het zelf noemt, in stelling brengen. ‘Vanwege de uitstekende prestaties van de UNDP heb ik de Nederlandse contributie aan hen verhoogd. Dat kan ook stimulerend zijn voor andere VN-organisaties.’

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


ONZE ANDERE SITES

vrouwendag.nl > Internationale Vrouwendag 8 maart 2006:


  SERVICEPAGINA

  Oproepen:


  AKTUEEL

  Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


  FOCUS

  Meerjarenbeleidsplan Emancipatie 2006 - 2010

  In onze serie Opinies over het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie 2006 - 2010 de vierde bijdrage:

  Eerder publiceerden we:  Erna Hooghiemstra
  Directeur Nederlandse Gezinsraad


  VARIA

  Signalementen :

  • Remco Tomesen: Met casual games geld verdienen aan vrouwen (VNU-net, 30 januari 2006). In Europa werd in 2005 naar schatting voor een bedrag van zo'n 55 miljoen euro verdiend aan casual games, eenvoudige online computerspelletjes die vooral onder vrouwen populair zijn. Rutger Peters: Traditioneel spelen vooral mannen tot dertig jaar computerspelen. Voor casual games geldt dat ze vooral populair zijn onder vrouwen vanaf een jaar of dertig tot zo’n 65 jaar; ongeveer 70 procent van de spelers is vrouw. .. De belangrijkste reden waarom vrouwen spelletjes spelen, is om tijd voor zichzelf te nemen.''  


  ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

  • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
  • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.