woensdag 19 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 210
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  201-210
 >  210 

hspace=0

Nieuwsbrief 210 (23 t/m 30 januari 2006)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.


NIEUWS
 • abortus:
  • Meer abortussen bij Surinaamse vrouwen (Volkskrant, januari 2006). De Centra voor Anticonceptie, Seksualiteit en Abortus (CASA) hebben vorig jaar aanzienlijk meer abortussen uitgevoerd bij Surinaamse vrouwen.  In totaal is het aantal abortussen in klinieken van CASA vorig jaar gedaald van 9918 naar 9645. Bij meer dan de helft van de abortussen ging het om allochtone vrouwen.
 • arbeid:
  • Femke van Zeijl: Kneuteren met deeltijdbaantje (CNV, 24 januari 2006). Kampioen deeltijd, is dat nou een scheldwoord of niet? Ik kom er niet uit. Nederland heeft procentueel de meeste parttimers ter wereld. ... In een uitgelekte nota van de grootste werkgeversorganisatie VNO-NCW ...., zo bleek onlangs in de Volkskrant: Inderdaad, we moeten meer uren buffelen, zelfs overtollige vakantiedagen inleveren in ruil voor meer salaris. .. Denk nu niet dat de werkgevers staan te wachten op die vrouwen die hun volledige arbeidspotentieel willen benutten, welnee. In hetzelfde document staat dat de CAO-onderhandelaars er maar fluks voor moeten zorgen dat die deeltijders geen gebruik kunnen maken van hun recht op méér arbeid.
 • arbeid > ontslagverbod:
  • Opheffen ontslagverboden niet aan de orde (CNV, 23 januari 2006). CNV-bestuurder Yvon van Houdt is niet onder de indruk van het voorstel van VNO/NCW-secretaris van sociale zaken René Blijlevens om het aantal ontslagverboden uit te dunnen. 'Deze ontslagverboden zijn pas in de jaren negentig ingevoerd. Het zijn vooral werkende vrouwen die hierdoor beschermd worden en we hadden destijds goede redenen om deze afspraken te maken.'
  • Miranda Megens: 'Maak ontslag gemakkelijker' (AD, 23 januari 2006). Werkgeversorganisaties VNO-NCW en MKB-Nederland willen het ontslagverbod van honderdduizenden werknemers opheffen. De werkgevers willen dat werknemers met ouderschapsverlof, werknemers die deeltijd hebben aangevraagd en werknemers die weigeren op zondag te werken voortaan ook ontslagen mogen worden. Aldus René Blijlevens, secretaris sociale zaken bij VNO-NCW.
 • (echt)scheiding > kinderen:
  • Monic Slingerland: Scheiden valt kinderen zwaar (Trouw, 25 januari 2006). Hieruit: In vier van de vijf gevallen blijven de kinderen bij hun moeder wonen. Dat is al jaren een constant gegeven. Wat wel veranderd is, is dat die moeders meer zijn gaan werken en dat er meer moeders een betere baan hebben. Dat zou een verklaring kunnen zijn voor het gegeven dat steeds meer mensen met kinderen uit elkaar gaan.
 • Europese Unie > gender institute:
  • Gender Equality Institute up and running in 2007 ? (Europees Parlement, 24 januari 2006). The Committee on Women's Rights adopted on Tuesday a first reading report on plans to set up a European Institute for Gender Equality.  It is hoped the institute will be able to start work next year.
 • Europese Unie > genitale verminking: 
  • Oostenrijk zet genitale verminking op Europese agenda (HNL.be 24 januari 2006). Oostenrijk neemt het voorzitterschap van de Europese Unie te baat om de strijd tegen traditionele praktijken waarvan vrouwen het slachtoffer worden, voor het eerst op Europees niveau te tillen. De Oostenrijkse minister van Gezondheid en Vrouwenzaken, Maria Rauch-Kallat, heeft collega's uit de 25 lidstaten uitgenodigd om woensdag in Brussel over 'gezamenlijke actie' tegen praktijken als genitale verminking, gedwongen huwelijken en eerwraak te praten.  
 • Europese Unie > work and family life:
  • Questionnaire on reconciling work and family life (SZW, 23 januari 2006). Minister De Geus (SZW) zond de antwoorden op deze Questionnaire aan de Committee Equal Opportunities for men and women van de Raad van Europa, en in afschrift aan de Tweede Kamer.
 • gelijke beloning:
 • geweld tegen vrouwen:
  • Petra Noordhuis: Groepsverkrachting ouder dan muziekzender (ND, 24 januari 2006). Studenten van de Hogeschool Rotterdam hebben gisteren nagedacht over groepsverkrachting. Groepsverkrachtingen waren er eerder dan de ranzige videoclips op muziekzenders als MTV, hield stadspedagoog Frans Spierings hun voor. Er wordt nogal eens gesuggereerd dat groepsverkrachting een probleem van allochtonen is. Ten onrechte, volgens Spierings.
  • CDA: godsdienstvrijheid inperken (Trouw, 23 januari 2006). Vervolging wegens haatzaaien moet mogelijk worden als een man oproept tot het slaan van onwillige vrouwen, zo bepleit CDA-fractieleider Maxime Verhagen. Op grond van de bestaande wet tegen aanzetten tot haat of discriminatie is de kans groot dat het openbaar ministerie niet tot vervolging zal overgaan. De vrijheid van meningsuiting en de godsdienstvrijheid staan vervolging in de weg. ,,Mensen met kwalijke uitingen komen nu te gemakkelijk bij de rechter weg doordat de wet niet scherp genoeg is geformuleerd”.
 • geweld tegen vrouwen/meisjes > internet:
  • Jaus Müller: Strippen is gevaarlijk achter de webcam (NRC-Handelsblad, 28 januari 2006). Brian N. wist meer dan tien meisjes voor de webcam uit de kleren te praten. Hij dreigde de beelden openbaar te maken als ze niet vaker stripten. Gisteren stond hij voor de rechter.
 • kindermishandeling:
  • Ouder-en-kindcentra effectief (NRC-Handelsblad, 28 januari 2006). Het aantal meldingen door hulpverleners van vermoedens van kindermishandeling is in Amsterdam het afgelopen half jaar gestegen van vijftig naar honderd per maand. Dit blijkt uit cijfers van Vangnet Jeugd van de GGD, waar in Amsterdam ‘professionals’ (politie, huisartsen, consultatiebureau-artsen, verpleegkundigen, verloskundigen, ziekenhuizen) zorgen over een kind kunnen melden.
 • kinderopvang:
  • Marjan van den Berg: Kamer stelt eisen aan kwaliteit van opvang kinderen op school (De Volkskrant, 27 januari 2006). Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer wil niet dat scholen kinderopvang kunnen aanbieden zonder kwaliteitseisen of de mogelijkheid een tegemoetkoming in de kosten te krijgen. Opvang op school moet voldoen aan dezelfde criteria die voor erkende kinderopvanginstellingen gelden.
  • Stok achter de deur voor vergoeding kinderopvang (Trouw, 27 januari 2006). Een werkgeversbijdrage voor kinderopvang wordt vanaf volgend jaar wettelijk verplicht, als blijkt dat werkgevers niet voldoende aan de opvang willen meebetalen. Dat heeft minister Aart Jan De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (CDA) vrijdag gemeld. Hoeveel werkgevers bijdragen aan kinderopvang bepaalt of De Geus het wetsvoorstel indient. De resultaten van een onderzoek naar de hoogte van de werkgeversbijdrage worden in juni bekend gemaakt. De Geus heeft dat vrijdag laten weten aan de Tweede Kamer en de werkgevers- en werknemersorganisaties in de Stichting van de Arbeid.
  • Kabinet werkt uit voorzorg aan verplichte werkgeversbijdrage kinderopvang (Ministerie van SZW, 27 januari 2006). Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid bereidt een wetsvoorstel voor om de werkgeversbijdrage voor kinderopvang per 1 januari 2007 verplicht te stellen. Of het daadwerkelijk komt tot een wettelijke verplichtstelling hangt af van de resultaten van een onderzoek in mei naar de mate waarin werkgevers financieel bijdragen aan de kosten voor kinderopvang van hun werknemers. Onderzocht wordt hoeveel procent van de werknemers beroep kan doen op een ‘volwaardige’ regeling. Dit betekent dat een werknemer aanspraak moet kunnen maken op een vergoeding van ten minste een zesde deel van de kosten voor opvang van kinderen tot en met de basisschoolleeftijd.
  • Marc Kruyswijk: Keurmerk kinderopvang genegeerd (AD, 25 januari 2006). De meeste ouders gaan bij de keuze voor kinderopvang niet af op erkende kwaliteitskeurmerken of de nieuwe inspectierapporten van de GGD. Uit onderzoek van Kinderopvangonline onder 540 ouders en 175 kinderopvangorganisaties blijkt dat de meeste ouders geen idee hebben dat er keurmerken bestaan voor de kinderopvang.
  • Kinderopvang en onderwijs. Brief dd. 16 januari 2006 van de VNG aan de Tweede Kamer met het oog op het AO kinderopvang en onderwijs op 26 januari 2006. Hieruit o.m.:
   • Wij vinden het tegenstrijdig dat in de opvatting van de regering scholen niet aan dezelfde kwaliteitscriteria hoeven te voldoen als kinderopvangorganisaties bij het aanbieden van buitenschoolse opvang.
   • Er moet een concreet antwoord komen op een aantal vragen. Wat is de reikwijdte van de verplichting van scholen om kinderopvang te organiseren? Geldt deze verplichting voor alle ouders, of alleen voor ouders die arbeid en zorg combineren zoals in de Wet kinderopvang (en AWIR) is gedefinieerd? Onder welke voorwaarden zullen scholen straks zelf kinderopvang buiten het kader van de Wet kinderopvang mogen aanbieden? Wordt de Wet kinderopvang daartoe gewijzigd? Wat zijn dan de gevolgen voor gemeenten m.b.t. de verantwoordelijkheid voor onderwijshuisvesting?
 • media > seksuele voorkeur:
  • Annemarie Raaff: Tolerantie lesbo's is dun laagje (Sp!ts, 24 januari 2006). Het enige tijdschrift over de vrouwenliefde 'Zij aan Zij' rolt vrijdag voor de honderdste keer van de persen. Oprichtster en hoofdredactrice Ria van Oosten (46) over het begin van het blad en over het terrein dat nog te winnen valt op het gebied van homo-acceptatie. ''Ook in soaps komen vaker homoseksuele personages voor. Het begint er langzaam op te lijken, maar er is nog een hoop te doen op het gebied van acceptatie!''
 • onderwijs > seksuele voorkeur:
 • onderwijs > misbruik:
  • Vrouwen misbruikt als oefenpop (Elsevier, 27 januari 2006). Vrouwen die een gynaecologische operatie ondergaan, worden regelmatig 'betast' zonder dat ze daarvoor toestemming hebben gegeven. De verdoofde patiënten worden als 'oefenpoppen' gebruikt door geneeskundestudenten. Dat schrijft het Algemeen Dagblad.
  • Ronald van Geenen: Vrouwen 'oefenpop' tijdens narcose (Algemeen Dagblad, 27 januari 2006). Vrouwen die een gynaecologische operatie ondergaan, worden zonder het te weten geregeld ingezet als levende oefenpop.
  • Ronald van Geenen: 'Het is geen verkrachting, maar voelt wel zo' (Algemeen Dagblad, 27 januari 2006). De geneeskundestudente (25) voelde zich gedwongen vaginaal onderzoek te oefenen bij patiënten die daar geen weet van hadden.
 • politieke rechten > SGP:
  • Minder lokale samenwerking CU-SGP vanwege vrouw (ND, 24 januari 2006). ChristenUnie en SGP werken bij de komende gemeenteraadsverkiezingen in 41 gemeenten met een gemeenschappelijke lijst. Eerder waren dat er 49. Op de ChristenUnie-kandidatenlijsten komen steeds meer vrouwen voor. De ingediende kandidatenlijsten tonen dat bijna 19% van de kandidaten vrouw is, aldus Van Rhee. De ChristenUnie-stuurgroep Inclusief (bevordering vrouwenparticipatie) streeft overigens naar 25%.
 • vaderschap:
  • Babyblues bij papa's (e-gezondheid.be, 23 januari 2006). Dat pas bevallen moeders de babyblues kunnen krijgen is algemeen bekend. Dat ook mannen die vader zijn geworden depressief kunnen worden is veel minder bekend. De gevolgen zijn nochtans niet te onderschatten, vooral voor de ontwikkeling van het kind. Vroegtijdig opsporen en ingrijpen is dus de boodschap.
 • zwangerschap:
  • Marc Peeperkorn: PvdA wil babypas zwangere vrouwen (De Volkskrant, 28 januar 2006). Zwangere vrouwen moeten een boekje krijgen waarin hun medische achtergrond staat beschreven. Deze ‘moederpas’ – later ook elektronisch beschikbaar – kan volgens de PvdA miscommunicatie tussen artsen, verloskundigen en kraamverzorgers voorkomen, waardoor er minder baby’s sterven.


FOCUS > MEERJARENBELEIDSPLAN EMANCIPATIE 2006 - 2101 

Meerjarenbeleidsplan Emancipatie 2006 - 2010

In onze serie Opinies over het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie 2006 - 2010 de derde bijdrage:

 • Trees Pels: Emancipatie is níet vanzelfsprekend ! Hieruit: Het Beleidsplan haalt wenselijkheid en werkelijkheid door elkaar. Het emancipatiebeleid en het integratiebeleid zijn niet eenduidig. Ze nemen, ieder vanuit de eigen optiek en doelstellingen, eerder maatschappelijke belangen als uitgangspunt, dan het levensplan van vrouwen zelf.
 • Joke Swiebel : Emancipatie Internationaal : de doelstellingen zijn goed, maar waar blijven de instrumenten? en o, wat een fouten en omissies! Hieruit: Over gendergelijkheid zegt Ontwikkelingssamenwerking:  Dit anglicisme verhult dat het om machtsverschillen gaat en om systematische uitsluiting. Emancipatie en weerbaarheid van vrouwen spreken veel meer en zijn feitelijk ook de doelstellingen van ons buitenlands beleid” (blz. 48). Bravo! Kijk, die notie vinden wij in het emancipatiebeleid voor Nederland, zoals in dit Beleidsplan 2006-2010 nauwelijks meer terug.
 • Jantine Oldersma: Lekker concreet. En nu de doelstellingen gaan halen! Hieruit: Wat onmiddellijk opvalt is dat het nieuwe Meerjarenbeleidsplan een stuk dunner is, en ook concreter. Vage bespiegelingen ontbreken grotendeels. Er zijn handzame tabelletjes die nog eens samenvatten wat precies de beleidsvoornemens zijn. Het kabinet formuleert duidelijke doelen, en ook op veel plaatsen indicatoren. Tel je zegeningen. Maar het kan beter!   

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


ONZE ANDERE SITES

vrouwendag.nl > inteernationale vrouwendag 2006 > toegevoegd:

 • Groningen - activiteiten Stichting 8 maart.


AKTUEEL

Tijdschriftenrek:

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.