donderdag 20 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 209
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  201-210
 >  209 
NIEUWSBRIEF 209
hspace=0

Nieuwsbrief 209 (16 t/m 22 januari 2006)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.  

NIEUWS
 • arbeid > seksuele intimidatie:
  • Peter Bergwerff: Seksgeweld (ND, 19 januari 2006). Op het eerste gezicht lijkt er alle reden de VVD bij te vallen in haar verzet tegen een wetsvoorstel van minister De Geus, dat in geval van seksuele intimidatie op de werkvloer de beschuldigde maar moet zien te bewijzen dat hij het niet gedaan heeft. Toch valt er veel te zeggen voor het standpunt van de rest van de Tweede Kamer, die gisteren De Geus' plan wél onderschreef. Uniek is de toepassing van het beginsel van de 'omgekeerde bewijslast' overigens niet. In het geval van werknemers die lijden aan een beroepsziekte, ligt die bijvoorbeeld ook bij de werkgever. En als het gaat om seksuele intimidatie, geldt in Engeland al enige tijd een vergelijkbare wet.
  • Sterkere positie slachtoffers seksuele intimidatie (AD, 18 januari 2006). Slachtoffers van seksuele intimidatie op het werk krijgen een sterkere positie tegenover de rechter. De Tweede Kamer steunde woensdag een wetswijziging van minister De Geus (SZW) om de bewijslast bij seksuele intimidatie te verschuiven van klager naar de beschuldigde partij.
  • Tweede Kamer behandelt het wetsvoorstel tegen seksuele intimidatie. Uittreksel uit het ongecorrigeerd stenogram van de vergadering van de Tweede Kamer van woensdag 18 januari 2006.
 • arbeid > werkloosheid:
  • Werkloosheid onder mannen daalt fors (De Volkskrant, 20 januari 2006). Mannen jonger dan 45 jaar profiteren van het herstel op de arbeidsmarkt. De werkloosheid onder mannen is in het laatste kwartaal van 2005 fors gedaald. In totaal daalde de werkloosheid in deze groep in een jaar tijd met 26 duizend. De werkloosheid onder vrouwen bleef nagenoeg gelijk.
  • Werkloosheid neemt verder af (CBS, 19 januari 2006). Deze daling komt volledig voor rekening van de mannen. In deze periode waren 214.000 mannen werkloos. De werkloosheid onder vrouwen bleef vrijwel onveranderd op het niveau van 232.000. In 2005 bedroeg het jaargemiddelde bij de mannen 238.000. Dit is 8.000 lager dan een jaar eerder. Het gemiddelde bij de vrouwen steeg daarentegen met 12.000 tot 245.000.
 • arbeid en zorg:
  • Wie wil er nog kinderen? (E-Quality, 17 januari 2006). Reactie van E-Quality op de Netwerk-uitzending van 15 januari 2006. Hieruit o.m.: De documentaire presenteert de combinatie van arbeid en de zorg voor kinderen grotendeels als probleem voor vrouwen. Echter, hun partners hebben ook een belangrijke verantwoordelijkheid. Maanen nemen vaker ouderschapsverlof op. En: Het zou voor de beeldvorming daarom goed zijn om ook hoog opgeleide zmv-gezinnen op te nemen in soortgelijke documentaires.
  • Kabinet bewijst gezinnen slechte dienst (PvdA, 16 januari 2006). Uit onderzoek van ‘Netwerk’ blijkt dat veel vrouwen denken dat het hebben van kinderen niet te combineren is met een baan. PvdA Tweede-Kamerleden Hannie Stuurman (woordvoerder emancipatiebeleid) en Mariëtte Hamer (woordvoerder kinderopvang en onderwijs): ‘Het kabinet jaagt vrouwen eerder weer achter het aanrecht dan naar de arbeidsmarkt. Daar moet snel verandering in komen.’ Ze komen daarom met een aantal voorstellen.
  • Vrouwen: kind en baan niet te combineren (AD, 15 januari 2006). Bijna driekwart (72 procent) van de kinderloze vrouwen in de leeftijd van eind twintig tot begin veertig denkt dat het hebben van kinderen niet te combineren is met ,,een veeleisende baan.’’ Ruim tweederde (68 procent) vindt dat werkgevers het makkelijker moeten maken om zorgtaken en werk te combineren, aldus onderzoek van NOVA.
  • hspace=0Wie wil er nog kinderen ? (netwerk.tv, 15 januari 2006). Vrouwen in Nederland kiezen er steeds vaker voor om geen kinderen te krijgen. Het is voor jonge vrouwen niet meer vanzelfsprekend om moeder te worden. Daardoor daalt het geboortecijfer dramatisch. In Netwerk een opzienbarende enquête over het moederschap.
 • Chili:
  • Bachelet nieuwe president van Chili (Volskrant, 16 januari 2006). De socialist Michelle Bachelet wordt de eerste vrouwelijke president van Chili. 'Wie zou vijf of tien jaar geleden hebben geloofd dat Chili een vrouwelijke president zou kiezen’, zei een geëmotioneerde Bachelet. Ze kondigde aan dat haar kabinet evenveel mannen als vrouwen zal tellen.
 • emancipatiebeleid:
 • Europese Unie > Europees Parlement: 
  • Resolutie 'Toekomst van de Lissabon-strategie vanuit genderperspectief' aangenomen (Europees Parlement, 19 januari 2006.
  • Resolutie 'Homofobie in Europa' aangenomen (Europees Parlement, 18 januari 2006). Uit de Resolutie: ''doet een beroep op de Commissie er middels de afronding van het op artikel 13 van het Verdrag gebaseerde anti-discriminatiepakket voor te zorgen dat discriminatie op grond van seksuele geaardheid op alle gebieden wordt verboden door voorstellen voor nieuwe richtlijnen te doen of door een algemeen kader voor te stellen waarmee alle gronden van discriminatie en alle gebieden worden bestreken.''
 • gelijke behandeling > Verenigde Staten:
  • Vrouwen eisen een miljard schadevergoeding (Sp!ts, 16 januari 2006). Zes vrouwelijke bankiers uit New York eisen $1,4 miljard van hun werkgever. Ze worden naar eigen zeggen structureel achtergesteld bij hun mannelijke collega's en bovendien als sekssymbool behandeld, meldt Zibb.nl.
 • geweld tegen vrouwen > hulpverlening:
  • hspace=0  Dit gaat nooit meer weg. Leven in een blijf-van-mijn-lijf huis (ikontv.nl, De Donderdag Documentaire, 12 januari 2006). Een documentaire over mishandelde vrouwen die de eerste stappen zetten naar een nieuw leven na het geweld. De makers verbleven enkele maanden in een Amsterdams blijf-van-mijn-lijf-huis en konden zo een intiem portret maken van het dagelijkse leven van drie vrouwen waarin tranen, geroddel, komische momenten en drama's elkaar in een zeer rap tempo afwisselen.
 • glazen plafond:
  • Joris Roes: Primeur: een vrouw als hoofdredacteur (Brabants Dagblad, 21 januari 2006). Annemieke Besseling (41) volgt op 1 april Tony van der Meulen (59) op als hoofdredacteur van het Brabants Dagblad. Het Brabants Dagblad krijgt daarmee als eerste Nederlandse krant een vrouwelijke hoofdredacteur.
   • Tony van der Meulen: Het is een vrouw (Brabants Dagblad, 21 januari 2006). Hieruit: Waarom heeft het dan tot 2006 geduurd voor een Nederlandse krant een vrouwelijke hoofdredacteur kreeg? Ik zou het niet weten. Maar bij het argument ’ze solliciteren niet’ word ik altijd argwanend. Want dat hangt ook samen met de sfeer in een bepaald beroep. Kranten zijn lang een mannenbolwerk geweest, met vrouwen voor het maatschappelijk werk.
 • IVF > embryo-selectie:
  • IVF-selectie embryo's moet mogelijk zijn (NRC-Handelsblad, 19 januari 2006). Bepaling van genetische eigenschappen bij een IVF-embryo, zogenoemde embryoselectie, moet worden toegestaan als dat dodelijke ziekten kan voorkomen of genezen, aldus een advies van de Gezondheidsraad. De genetische techniek moet verboden blijven, vindt de Gezondheidsraad, voor bijvoorbeeld selectie van het geslacht van de baby en voor selectie op spierkracht voor sportprestaties.
 • kinderopvang:
  • FNV: Gebruik meevaller voor basisvoorziening kinderopvang (FNV.nl, 20 januari 2006). De FNV vindt  dat de het kabinet de jongste meevaller van 2 tot 2,5 miljard euro deels zou moeten aanwenden om van kinderopvang een basisvoorziening te maken. 'Met 1 miljard is het mogelijk dat kinderen 2 dagen per week gratis opgevangen kunnen worden', aldus voorzitter Agnes Jongerius: 'Het zou een gigantische boost zijn voor de arbeidsparticipatie van vrouwen.''
 • moederschap en vaderschap:
  • Edwin Kreulen: De staat van het kind / Hulde aan de moeders (Trouw, 21 januari 2006). Het gaat goed met het gemiddelde gezin in Nederland. Een pluim voor de moeders, zegt pedagoog Bas Levering. Toch ziet hij te vaak dat ouders hun kinderen geen strobreed in de weg leggen. „Regels zijn belangrijk. Niet om ouders greep te geven op kinderen, maar om kinderen greep te geven op de wereld.' Volgens Levering hebben Nederlandse moeders op veel van hun buitenlandse collega’s voor dat ze grote openheid betrachten.
  • Edwin Kreulen: Vaders minder belangrijk (Trouw, 21 januari 2006). Kinderen in Nederland vinden hun vader minder belangrijk dan vijf jaar terug. Bijna een derde van de mannen brengt nauwelijks tijd met de kinderen door. Dat blijkt uit het TNS-NIPO-onderzoek ’De staat van het kind’, in opdracht van Trouw. Eind 2000 beschouwde nog ruim de helft van de kinderen tussen 10 - 18 jaar vader én moeder als belangrijkste opvoeder. Nu is dat gedaald tot 43%. Vooral onder meisjes hebben vaders aan belang ingeboet.
 • normen/waarden:
  • Minister Verdonk wil omgangscode voor heel Nederland (Volkskrant, 21 januari 2006). Minister Verdonk (VI) wil een code voor heel Nederland waarin gedragsregels voor burgers staan. Uitgangspunten moeten de Nederlandse waarden en normen zijn zoals het spreken van de Nederlandse taal op straat, niet discrimineren en gelijkheid tussen man en vrouw.
 • Polen:
  • Solidarnosc in actie tegen Pepsico (FNV, 18 januari 2006). Onder aanvoering van Solidarnosc vindt vandaag een nationale protestdemonstratie plaats bij het hoofdkantoor van PepsiCo in Warschau. Reden voor de demonstratie is het ontslag van voorzitter Slawomir Zagrajek van voedingsbond van Solidarnosc. De vakbondsman trad op tegen de voortdurende seksuele intimidatie van vrouwelijke werknemers. In de afgelopen tijd zijn in het bedrijf 8 vrouwen ontslagen die klaagden over seksuele intimidatie door het management. Zie ook onze eerdere melding op 13 januari jl:
   • Steun de email-actie Seksuele intimidatie! Eight women workers wit Pepsico Poland who were victims or witnesses of sexual harassment by one of the supervisors were fired or forced to resign in December 2004. Now also the Union-Chairman is sacked for assisting the victims. Pepsico Poland refuses to adress sexual harassment on the plant. Send a solidarity-mail!
 • seksueel misbruik:
  • Marokkaanse jongens vaak misbruikt (Trouw, 21 januari 2006). De politie moet de namen van pedoseksuelen openbaar maken. Dat zegt het Amsterdams Centrum Buitenlanders (ACB), dat een notitie schreef over seksueel misbruik van met name Marokkaanse jongens. Uit onderzoek blijkt dat 1 op de 10 Marokkaanse jongens zegt ooit seksueel misbruikt te zijn. Andere signalen zijn ook verontrustend: de zichtbare aanwezigheid van zeer jonge allochtone jongens op het Centraal Station en in de Amsterdamse parken, die gelden als afwerkplekken.
  • Oebele Kooistra: Jongens huilen niet. Seksueel geweld tegen allochtone jongens (Amsterdams Centrum Buitenlanders, 20 januari 2006). Seksueel misbruik komt al voor bij jongens vanaf 10 jaar, vaak door familieleden en pedoseksuelen. Vanaf 12 jaar is tevens sprake van geweld wegens seksuele voorkeur van en prostitutie en vanaf 18 jaar ook seksueel geweld in mannenrelaties. Marokkaanse jongens zijn oververtegenwoordigd als slachtoffer van seksueel misbruik door pedoseksuelen en prostitutie. Dit omdat zij vaker dan andere allochtone jongens zonder toezicht op straat rondhangen. Maar ook omdat zij goed ‘in de markt’ liggen. Samenvatting
 • politieke rechten > SGP:
  • SGP-jongeren mogen bij SP folders drukken (Reformatorisch Dagblad, 16 januari 2006). Moeten politieke jongerenorganisaties de SGP-jeugd de helpende hand bieden nu die door een subsidiestop wordt getroffen? „Ze mogen bij ons best hun folders drukken.”
 • prijzen:
  • Dames in het Wit, Ibrahim en Reporters winnaars Sacharov-prijs (EP, 19 januari 2006). EP-voorzitter Josep Borrell heeft woensdag de Sacharovprijs uitgereikt aan o.m. de Cubaanse protestbeweging 'Vrouwen in Wit' en de Nigeriaanse advocate en strijdster voor de mensenrechten Hauwa Ibrahim. De Vrouwen in het Wit betogen iedere zondag in Havanna tegen de detentie van hun familieleden en vrienden. Ibrahim bindt als advocate in Nigeria de strijd aan met de toepassing van de sharia.
  • Hirsi Ali voorgedragen voor Nobelprijs (Volkskrant, 17 januari 2006). Het Noors parlementslid Christian Tybring-Gjeddeheeft Kamerlid Ayaan Hirsi Ali voorgedragen als kandidaat voor de Nobelprijs voor de Vrede 2006. ' Zij vecht voor gelijkwaardigheid, gelijke behandeling, vrijheid van meningsuiting en vrijheid van godsdienst met haar leven als inzet’.
 • religieuze symbolen:
  • Sportschool wil geen hoofddoekje zien (RefD, 17 januari 2006). Een sportschool in Zaandam heeft twee allochtone meisjes de toegang geweigerd omdat ze een hoofddoekje droegen. Daarop stapten de twee naar de Commissie Gelijke Behandeling (CGB).
 • religieuze symbolen > Australië:
  • Politie-agent in West-Australië mag tulband of hoofddoek (De Volkskrant, 16 januari 2006). In de deelstaat West-Australië hebben politieagenten voortaan de keus uit twee alternatieven voor de platte pet: wie sikh is mag een blauwe tulband dragen, moslima’s mogen desgewenst een blauwe hoofddoek om. Beide accessoires zijn voorzien van het metalen politie-insigne en de voorgeschreven geruite band. De politie hoopt hierdoor meer sikhs en moslims aan te trekken.
 • uithuwelijking:
  • hspace=0  Badal: twee halen, één betalen (ikontv.nl, De Donderdag Documentarie, 19 januari 2006). Als het aan haar moeder had gelegen, was de Arabisch-Israëlische regisseuse Ibstisam Mara'ana uitgehuwelijkt via de zogenaamde badal, een soort van package-deal waarbij een broer en zus uit één gezin trouwen met een broer en zus uit een ander gezin. Deze huwelijksuitwisseling is vooral bedoeld om ook minder huwbare dochters van een echtgenoot te voorzien.
 • VN-Vrouwenverdrag:
 • vrouwenhandel/mensenhandel:
  • Menno van Dongen: Klanten hebben niets aan gedwongen seks (Volkskrant, 17 januari 2006). Hoerenlopers die misstanden constateren, kunnen bellen met de tiplijn Meld Misdaad Anoniem. Ook ‘recensenten’ van hookers.nl doen verslag. Zij noemen Naomi met de blauwe plekken een TMM, een te mijden meid. Nationaal rapporteur mensenhandel Dien Korvinus: ‘Er werken in Nederland ten minste 3500 vrouwen gedwongen in dit vak; en dat is nog een voorzichtige schatting.’ Ze is blij dat met de nieuwe campagne. ‘Ik pleit daar al vier jaar voor.’

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


ONZE ANDERE SITES

emancipatie.pagina.nl:

 • NEVI Vrouwennetwerk Inkoop. Deze nieuwe 'bloedgroep' is in 2003 van start gegaan nadat vrouwen binnen het inkoopvak aangaven de behoefte te hebben om eens gezamenlijk op een andere manier tegen inkoop aan te kijken en daarover te discussiëren. De inkoopwereld wordt vaak gezien als een echte mannenaangelegenheid. Het NEVI Vrouwennetwerk Inkoop laat zien dat vrouwen het vak op een andere wijze dan mannen benaderen. Er wordt op vakinhoudelijk gebied gediscussieerd, presentaties en workshops gegeven.
 • Stichting Ariana - studiefonds voor Afghaanse vrouwen.

vrouwendag.nl > activiteiten 2006:


SERVICEPAGINA

Oproepen:

 • Solidarnosc in actie tegen Pepsico (FNV, 18 januari 2006). Onder aanvoering van Solidarnosc vindt vandaag een nationale protestdemonstratie plaats bij het hoofdkantoor van PepsiCo in Warschau. Reden voor de demonstratie is het ontslag van voorzitter Slawomir Zagrajek van voedingsbond van Solidarnosc. De vakbondsman trad op tegen de voortdurende seksuele intimidatie van vrouwelijke werknemers. In de afgelopen tijd zijn in het bedrijf 8 vrouwen ontslagen die klaagden over seksuele intimidatie door het management. Zie ook onze eerdere melding op 13 januari jl:
  • Steun de email-actie Seksuele intimidatie! Eight women workers wit Pepsico Poland who were victims or witnesses of sexual harassment by one of the supervisors were fired or forced to resign in December 2004. Now also the Union-Chairman is sacked for assisting the victims. Pepsico Poland refuses to adress sexual harassment on the plant. Send a solidarity-mail!

AKTUEEL

Agenda > Toegevoegd:

 • vrijdag 17 maart: Netwerk- en discussiebijeenkomst Roadmap Gender Equality (Den Haag, Nieuwspoort, 14.00 - 18.00 uur). Binnenkort presenteert de Europese Commissie haar beleidsvoornemens voor het Europese emancipatiebeleid tot 2010. Deze beleidsvoornemens zullen functioneren als een ‘routekaart voor de toekomst’. Het Europees Parlement zal deze ‘Roadmap’ vervolgens bespreken, waarna vaststelling volgt door de Raad van Ministers. De netwerkbijeenkomst Roadmap Gender Equality start met een algemene bespreking van de Roadmap, en gaat vervolgens nader in op de sociaal-economische aspecten en de consequenties voor het buitenlandbeleid van de EU.
 • dinsdag 21 maart 2006: Maatschappelijk verantwoord inkopen. Organisatie: NEVI Vrouwennetwerk. Doelgroep: Vrouwen met minimaal 3 jaar inkoopwerkervaring, een HBO+ -opleiding en een leidinggevende of strategische inkooprol. Tijd: 13.00 - 17.00 uur. Plaats: Hotel Lapershoek, Utrechtseweg 16, 1213 TS Hilversum

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


FOCUS


Meerjarenbeleidsplan Emancipatie 2006-2010. Op 19 december 2005 zond minister De Geus (SZW) namens het kabinet het Meerjarenbeleidsplan Emancipatie 2006-2010 aan de Tweede Kamer. Op 22 februari 2006 [huidige planning] bespreekt de vaste Kamercomissie SZW het Plan in een Algemeen Overleg met minister De Geus. Mede ten behoeve van de discussie in de Tweede Kamer verzamelt Emancipatie.nl reacties en commentaren op het nieuwe Meerjarenbeleidsplan. De komende weken publiceert emancipatie.nl reacties en commentaren van o.m. Evelien Tonkens (hoogleraar Universiteit van Amsterdam, oud-lid Tweede Kamer), Jantine Oldersma (Joke Smit Instituut), Trees Pels (Verweij-Jonker Instituut), Joke Swiebel (oud-Europarlementariër), Arthie Schimmel (oud-lid Tweede Kamer), Erna Hooghiemstra (directeur Nederlandse Gezinsraad) en Annelou Ypeij (Universiteit van Amsterdam).


VARIA

Signalementen :

 • Het land in: Maastricht. Interview met Anneke Odekerken-Holtkamp, deken in Maastricht (Adocatie.nl.12 januari 2006). Ze behoort tot de weinige vrouwelijke dekens, en kan zich kwaad maken over emancipatie-onderwerpen. ''De Universiteit van Maastricht heeft het idee opgevat faculteiten te belonen als ze vrouwelijke hoogleraren benoemen. Maar dan gaan ze wel eerst vijf jaar bekijken hoe de betreffende vrouw functioneert. Dat is toch niet van deze tijd? Ik vind het schandelijk, bij mannelijke hoogleraren is er ook niet zo'n testperiode.'
 • Abortus een vrouwenzaak? (AD, 17 januari 2006). Abortus lijkt alleen een vrouwenzaak. Maar hoe gaat het met de verwekker van de geaborteerde foetus? De universiteit van Utrecht wil onderzoeken hoe mannen zich voelen nadat een door hun verwekte vrucht is geaborteerd. AD-verslaggeefster Martine Boelsma wil graag in contact komen met mannen die ervaring hebben met dit onderwerp. Mail uw reactie naar m.boelsma@ad.nl, graag mét telefoonnummer.

MAGHREBIA: nieuw online magazine voor de zelfbewuste Marokkaanse vrouw.

Verschijnt 12 maal per jaar. Met de rubrieken Verhalen, Columns, Kunst & cultuur, Lmusiqa, Wah Wah, Forum, Opinie en Maghrebia (Mocrochic, Dolle Zina, Hippe hoofddoek, Onzichtbare vrouwMaghrebia van de maand, Maghrebella).


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.