maandag 17 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 207
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  201-210
 >  207 
NIEURSBRIEF 207

hspace=0

Nieuwsbrief 207 (1 t/m 8 januari 2006)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.
        


NIEUWS

 • arbeid:
  • Veel minder mensen uit de bijstand aan het werk (CBS webmagazine, 2 januari 2005). In 2003 nam het aantal mensen dat afhankelijk is van een bijstandsuitkering toe tot 420.000. Het aantal  bijstandsgerechtigden dat werk vond daalde sterk. Mannen met bijstand stroomden tussen september 2002-september 2003 vaker uit naar werk dan vrouwen :  8% tegen 5%.
  • Mannen minder intiem met vrouwelijke collega's (Managersonline, 1 januari 2006). Ruim eenvijfde van de mannen is voorzichtiger geworden met het aanraken van vrouwelijke collega's. De verminderde intimiteit wordt vooral ingegeven door alle negatieve publiciteit rondom ongewenste intimiteiten, zo blijkt uit een representatieve steekproef van Psychologie Magazine onder 300 mannen en vrouwen.
 • arbeid > beloning:
  • Lonen vrouwen stijgen harder (NRC-Handelsblad, 6 januari 2006). Voor het eerst stijgen de salarissen van vrouwen harder dan die van mannen. Hoogopgeleide mannen verdienen gemiddeld nog steeds meer dan vrouwen, maar die lijken de achterstand in te halen, blijkt uit de jaarlijkse loopbaanenquête van weekblad Intermediair.
  • Vrouwen lopen salarisachterstand in (ND, 6 januari 2005). Uit het Intermediair-onderzoek onder ruim 7000 hoogopgeleiden komt naar voren dat de lonen van vrouwen werkzaam in de IT vorig jaar met 5,5 procent stegen. De salarissen van mannen in de sector klommen met 3,8 procent. ''Zelfs in een traditioneel mannenbolwerk als de industrie gaan vrouwen er harder op vooruit''.
  • Salarissen stijgen weer. Intermediair Loopbaanenquète 2005 (Intermediair, 2 januari 2006). Eenmaal aan de slag hebben jonge hoogopgeleiden weinig last van de recessie. In salaris gingen ze er het afgelopen jaar zelfs behoorlijk op vooruit, blijkt uit de Intermediair Loopbaanenquête 2005. Verrassend: vrouwen lopen hun salarisachterstand langzaam maar zeker in.
   • Vrouwen verdienen gemiddeld nog steeds minder dan hun mannelijke collega’s, maar ze lijken die achterstand in te halen. Het is moeilijk om voor deze ontwikkeling een verklaring te vinden. Wel is bekend dat vrouwen tegenwoordig eerder afstuderen dan hunmannelijke leeftijdsgenoten en steeds hoger zijn opgeleid. In een langzaam aantrekkende economie kijken bedrijven vaak het eerst naar onderbenut talent in de eigen organisatie als er nieuwe activiteiten worden begonnen. Het is heel goed mogelijk dat de nieuwe generatie vrouwelijke go-getters vaker wordt uitverkoren om die nieuwe functies te vervullen.
 • arbeid > deeltijd:
  • ABVAKABO roept op tot aktie (PWnet, 4 januari 2006). Voorzitter Edith Snoey van de vakbond Abvakabo FNV roept alle vrouwen die in deeltijd werken en meer uren aan de slag willen op, om hun rechten op te eisen bij hun werkgever. Ze wil een collectieve actie organiseren.
  • Aktie voor deeltijders (weblog Edith Snoey, voorzitter ABVAKABO, januari 2006). Wat me verbijsterde:  ‘Tegelijk wil de werkgeversorganisatie voorkomen dat werknemers met een deeltijdbaan meer uren opeisen. Werkgevers vrezen dat met name vrouwen die nu veelal in deeltijd werken, massaal meer werk zullen eisen.' Nou breekt mijn spreekwoordelijke klomp. Altijd hoor ik kabinet en werkgevers roepen dat er in dit land meer moet worden gewerkt. Dat er teveel parttimers zijn en dat dat komt door al die vrouwen die in deeltijd werken. ... Ik roep alle vrouwen die meer uren willen werken op zich collectief bij hun werkgever te melden op een nader te bepalen dag. Ik ben bereid deze actie te organiseren. Meld je aan bij de Actie voor Deeltijders (ook voor mannen). Zie ook:
   • Minder deeltijd (NRC-Handelsblad, 30 december 2005, commentaar). Deze week heeft VNO-NCW weer een pleidooi gehouden voor langer en flexibeler werken, kortere vakanties en minder vrije tijd in ruil voor meer loon. Maar de vele werknemers met kinderen die vaak midden in hun loopbaan staan, zullen dan nog minder tijd overhouden om hun kinderen op te vangen tijdens de schoolvakanties. ... Werkgevers kunnen beter streven naar minder deeltijdbanen dan naar minder vakantie.
   • Gijs Herderschêe: Meer loon in ruil voor vakantie (Volkskrant, 29 december 2005). De werkgevers willen vrije dagen schrappen in ruil voor een hoger salaris. Zo hopen zij langer werken aantrekkelijker te maken, aldus een vertrouwelijke notitie van de grootste werkgeversorganisatie VNO-NCW. 
  • Potentieel parttimers blijft vaak onbenut (Managersonline, 4 januari 2006). Onderzoek naar de motivatie en tevredenheid van Nederlandse medewerkers laat zien dat parttimers meer voldoening uit hun werk halen dan fulltimers. Maar organisaties spelen hier in hun HR beleid nauwelijks op in, aldus  Effectory. In veel organisaties krijgen fulltimers voorrang op parttimers. Vooral op het gebied van beloning en arbeids-omstandigheden zijn grote verschillen te zien.
 • arbeid > Japan:
  • Werkende moeders onmisbaar in Japan (Volkskrant, 28 december 2005). De Japanse regering heeft dinsdag een plan vastgesteld om werkende moeders meer ondersteuning te bieden en het aantal vrouwen in de top van het overheidsapparaat te vergroten. Het streven is dat vrouwen in 2010 minstens 30 procent van de ambtelijk top uitmaken; op dit moment is dat 21,5 procent.
 • genitale verminking > Ghana:
  • hspace=0  Vrouwenbesnijdenis in Ghana (tweevandaag.nl, 6 januari 2006). In het straatarme Ghana worden vrouwen nog altijd besneden. De complicaties van zo'n besnijdenis kunnen iemands gezondheid totaal verwoesten, maar medische voorzieningen zijn er beperkt. De Nederlandse uroloog Hans Wall probeert hier iets aan te doen. Hij verzamelt ziekenhuisspullen die hier overtollig zijn geworden en daar nog gebruikt kunnen worden. Het gaat vaak om verouderde aparatuur. Zes maanden per jaar opereert hij belangeloos, vooral ook de vrouwen die zijn besneden.
 • emancipatie > islam:
  • 'Koran sluit emancipatie vrouwen niet uit' (Telegraaf, 6 januari 2006). De traditie van familie-eer staat de seksuele emancipatie van Turkse en Marokkaanse meisjes en vrouwen in de weg. Maar de koran biedt uitgangspunten om de (seksuele) emancipatie van deze groep te bevorderen, aldus de Rutgers Nisso Groep in een literatuurstudie naar de seksualiteit en relaties van Turkse en Marokkaanse Nederlanders.
 • Europeaan van het Jaar:
  • Readers' Digest zet Hirsi Ali op één (Sp!ts, 6 januari 2006). Het VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali is door het blad Reader's Digest uitgeroepen tot Europeaan van het jaar. Ze ontvangt de onderscheiding wegens haar 'moed en volharding om het lot van onderdrukte islamitische vrouwen op de Nederlandse en Europese politieke agenda te zetten'.
 • Europese Unie > arbeid:
  • Meer vrouwen aan het werk (Managersonline, 6 januari 2006).  In de Europese Unie is het aantal werkende vrouwen verder toegenomen. Het verschil met de mannen wordt alsmaar kleiner, aldus Eurostat woensdag. Van de vrouwen in de EU heeft 56,3% een baan, tegen 71,2% van de mannen.
 • geweld tegen vrouwen:
  • Bijna kwart meer zedendelicten in Zuid-Holland Zuid (Volkskrant, 2 januari 2005). In het politiedistrict Zuid-Holland-Zuid heeft de politie in 2005 te maken gekregen met bijna 23% meer zedendelicten dan in peiljaar 2003. Deze stijging heeft een relatie met huiselijk geweld. Daar is meer aandacht voor, wat heeft geleid tot meer meldingen. Veel zedenzaken vinden plaats in de relationele sfeer.
 • gezinshereniging:
  • Rechter: gezinshereniging kan soepeler (NRC-Handelsblad, 28 december 2005). Nederland legt de Europese richtlijn inzake het recht op gezinshereniging uit 2003 te beperkt uit. Ook als kinderen van migranten langer dan vijf jaar gescheiden van hun ouders wonen, kan er nog sprake zijn van een gezinsband, aldus de Haarlemse rechtbank .
 • kerkgenootschappen:
  • Peter Bergwerff: Vrouw (ND, 7 januari 2006). Hoewel te verdedigen valt dat er nauwelijks nog een nieuw gezichtspunt terzake kan worden aangedragen, flakkert van tijd tot tijd de discussie over de 'vrouw in het ambt' in orthodox-christelijke kring weer op. Ook deze week was dat het geval, naar aanleiding van weer een nieuwe publicatie over dit vooralsnog onoplosbare probleem.
 • kinderopvang:
  • Geen verplichte werkgeversbijdrage aan kinderopvang (VNO-NCW, 21 december 2005). VNO-NCW is fel gekant tegen het voorstel van minister Zalm (Financiën) om een verplichte werkgeversbijdrage aan de kinderopvang in te voeren als op 1 juli blijkt dat minder dan 90% van de werkgevers daar vrijwillig aan bijdraagt.
 • onderwijs en opleiding:
  • Vrouw studeert sneller af (RefD, 6 januari 2005). Vrouwen studeren sneller af dan mannen. Bij vrijwel alle studierichtingen in het hoger beroepsonderwijs en op universiteiten behalen zij hun diploma gemiddeld op jongere leeftijd dan mannelijke studiegenoten, zo blijkt uit CBS-onderzoek.
  • Jaarboek Onderwijs in cijfers 2006 (CBS, 6 januari 2006). In 2004 had 65% van de personen in de leeftijd van 15-64 jaar minimaal hoger secundair onderwijs afgerond. In 1996 was dat 58%. Verder:
   • Drie van de tien geslaagden in de hoogste categorie MBO stroomden in 2003 door naar het hbo. Bij mannen was de animo voor een vervolgopleiding iets groter dan bij vrouwen.
   • Meer dan de helft van de studenten in het hoger onderwijs is vrouw. Mannen kiezen vooral bedrijfskunde, vrouwen gezondheidszorg en welzijn. 
   • Ongeveer 54 procent van de geslaagden voor doctoraalexamen of master was vrouw. De gemiddelde leeftijd van de geslaagden was 25,1 jaar. Dit is even oud als acht jaar geleden. Bij alle studierichtingen behaalden vrouwen hun diploma op een gemiddeld jongere leeftijd dan mannen.
   • Ook in het HBO geldt dat bij vrijwel alle studierichtingen vrouwen op jongere leeftijd afstuderen dan mannen.
 • onderwijs > lerarenopleidingen:
  • Leerling rekent beter dan leraar (NRC-Handelsblad, 2 januari 2005). Meer dan de helft van de eerstejaarsstudenten aan de lerarenopleiding voor het basisonderwijs (pabo) is slechter in rekenen dan een goede basisschoolleerling uit groep 8. Van de vrouwelijke pabo-studenten bleef 57 procent onder de norm, van de mannen 30 procent.
 • prostitutie:
  • Illegale prostituees meer in trek (AD, 2 januari 2005). Prostituees zonder verguning blijven terrein winnen op hun collega's die er wel een hebben. Het aantal bordelen met vergunning is gedaald van 800 naar 750.
 • religieuze symbolen:
  • Hoofddoekje doet supermarkt de das om (Reformatorisch Dagblad, 4 januari 2005). De Tweede Kamer is nog niet uitgepraat over een verbod op de boerka of de eerste zitting van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) in het nieuwe jaar staat in het teken van een ander voor sommige moslima’s belangrijk kledingstuk: de hoofddoek. Opnieuw genoeg stof tot bezinning.
 • seksuele intimidatie:
  • Britse IND gaf visa in ruil voor seks (De Volkskrant, 4 januari 2006). Het Britse ministerie van Binnenlandse Zaken begint een onderzoek naar een mogelijk schandaal bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) in Londen. Ambtenaren zouden buitenlanders visa hebben verstrekt in ruil voor seks.


NIEUWSARCHIEF (berichten van voor 1 januari 2006)

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


SERVICEPAGINA

Oproepen:

 • Aktie voor deeltijders (weblog Edith Snoey, voorzitter ABVAKABO, januari 2006). Wat me verbijsterde:  ‘Tegelijk wil de werkgeversorganisatie voorkomen dat werknemers met een deeltijdbaan meer uren opeisen. Werkgevers vrezen dat met name vrouwen die nu veelal in deeltijd werken, massaal meer werk zullen eisen.' Nou breekt mijn spreekwoordelijke klomp. Altijd hoor ik kabinet en werkgevers roepen dat er in dit land meer moet worden gewerkt. Dat er teveel parttimers zijn en dat dat komt door al die vrouwen die in deeltijd werken. ... Ik roep alle vrouwen die meer uren willen werken op zich collectief bij hun werkgever te melden op een nader te bepalen dag. Ik ben bereid deze actie te organiseren. Meld je aan bij de Actie voor Deeltijders (ook voor mannen).

AKTUEEL

Agenda > Toegevoegd:

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


EMANCIPATIE ALGEMEEN

Biografische berichten:

 • Zwemmen: Olympisch kampioene Van Vliet overleden (NRC-Handelsblad, 6 januari 2006). Voormalig olympisch zwemkampioene Nel van Vliet is woensdag op 79-jarige leeftijd in Naarden overleden. De winnares van de gouden medaille op de 200 meter schoolslag (Londen 1948) stierf aan de gevolgen van kanker.
 • John Volkers: Een laat gerijpt talent op de schoolslag (De Volkskrant, 6 januari 2006). Olympisch zwemkampioene Nel van Vliet is woensdag op 79-jarige leeftijd overleden. Ze won in 1948 bij de Spelen in Londen de gouden medaille op de 200 meter schoolslag. Daarna stopte ze.

Prijzen:

 • In 2006 wordt weer de Triomf uitgereikt, een tweejaarlijkse integratieprijs voor een persoon of instantie die een belangrijke bijdrage heeft geleverd aan de positieverbetering en integratie van allochtone vrouwen in Nederland. Kandidaten kunnen tot 22 februari 2006 worden voorgedragen.


DEN HAAG

VARIA

Signalementen:

 • Martin van der Laan: Zoveel ouder worden we niet (Trouw, 6 januari 2006). Langer doorwerken is nodig, beweren economen en politici. Ze zeggen er niet bij dat de 65-plusser-van-nu helemaal niet zoveel betere kansen heeft op hoge ouderdom dan die uit 1960. Maar: 65-plussers worden weinig ouder dan vroeger, en gezonder zijn ze evenmin. Joop Garssen (CBS) : ,,Iedereen verwart de levensverwachting bij de geboorte met het aantal jaren dat we aan het eind hebben gewonnen.” Zo rekent de huidige mens zich rijk. Maar de oude dag voor mannen is nu gemiddeld slechts 1,8 jaar langer dan een halve eeuw geleden. Het zij gezegd: voor vrouwen is het duidelijk meer, zo’n 3,6 jaar.
 • Man wil feiten, vrouw wil relaties (Telegraaf, 29 december 2005). Mannelijke internetters surfen veel vaker naar nieuws, aandelen, sport en porno dan vrouwen. De websurfende dames zijn op hun beurt weer vaker op zoek naar informatie over gezondheid, religie en relaties, zo blijkt uit Amerikaans onderzoek. Verder gebruiken mannen het internet doorgaans intensiever dan vrouwen.


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.