woensdag 19 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 206
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  201-210
 >  206 
NIEUWSBRIEF 206

hspace=0

Nieuwsbrief 206 (19 t/m 31 december 2005)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.   


NIEUWS

 • arbeid > Japan:
  • Leonoor Kuyk: Traditie kluistert Japanse vrouwen nog altijd aan huis (Trouw, 20 december 2005). Zelfs toen de 33-jarige Mari Oishi uit Kyoto hoog in het management zat van een Japans elektriciteitsbedrijf, vonden haar mannelijke collega’s dat zij voor de thee moest zorgen. De verhoudingen tussen mannen en vrouwen zijn in Japan nog heel traditioneel. Mari kwam erachter dat carrière maken in Japan zou betekenen dat ze nooit kinderen zou krijgen. Ze verhuisde onlangs naar Nederland.
 • arbeid > gelijke beloning:
  • Vijfde Voortgangsbrief gelijke beloning. Brief dd. 21 december 2005 van minister De Geus aan de Tweede Kamer. Hieruit: Er is per 15 december 2005 voor een periode van 12 maanden een werkgroep Gelijke Beloning, dat werkt! ingesteld, onder voorzitterschap van Paulien Osse. Taak: het bevorderen van bekendheid van wettelijke regels over gelijke beloning en de naleving daarvan. Ook: voorlichting geven over de inmiddels ontwikkelde instrumenten.
 • arbeid en zorg:
  • De glazen tussenwand. Reactie dd. 19 december 2005 van minister De Geus (SZW) op het rapport van de Nederlandse Gezinsraad. Hieruit o.m.:
   • De informatie is niet geheel actueel, want gebaseerd op gegevens over met name verlofregelingen en de levensloopregeling in 2003.
   • betaald ouderschapsverlof: 62% van de mannen en 58% van de vrouwen die ouderschapsverlof opnemen in 2004 kreeg doorbetaald. Laatste nieuws:  inmiddels neemt 18% van de vader ouderschapsverlof op.
   • verlenging kraamverlof vaders: is aan de sociale partners.
   • voorlichting over verlofrechten: gebeurt via www.verlofregelingen.szw.nl
   • kinderopvang: voor lage inkomens is de kinderopvang al zeer betaalbaar. Voor midden- en hogere inkomens komt voor 2006 130 miljoen extra beschikbaar.
   • stimulans en op peil houden van kennis van ouders die voor de kinderen zorgen. Is belangrijk, maar taak van gemeenten.
 • dagindeling > leeftijd:
  • Dit geld(t) voor alle leeftijden (leeftijd.nl, december 2005). Expertisecentrum LEEFtijd en de Nederlandse Gezinsraad (NGR) werken in het Europese project ‘Dagindeling’ samen aan het deelproject ‘Dit Geld(t) Voor Alle Leeftijden’. In dit project worden voor drie organisaties, te weten Kraamzorg Twente, Stichting Amstelring en Wehkamp, drie scans ontwikkeld en uitgevoerd die betrekking hebben op tijdsbeleid.
 • Europese Unie > gelijke behandeling:
  • Verslag van de Raad WSBVC van 8 december 2005. Brief van minister De Geus dd. 16 december 2005. Hieruit: Zoals verwacht werden wel akkoorden bereikt op het PROGRESS programma en de zogenaamde herschikkingsrichtlijn voor de gelijke behandeling van mannen en vrouwen.
 • geweld tegen vrouwen > kerkgenootschappen:
  • Cokki van Limpt: Misbruikende dominee vraagt om weerwerk (Trouw, 20 december 2005). Seksueel misbruik door predikanten kan desastreus zijn, zowel voor de slachtoffers als voor de kerk. „Preventie is goed, maar biedt geen garanties', zegt Alexander Veerman, die in Kampen promoveert op het thema misbruik.
 • geweld tegen vrouwen > Rusland:
 • importbruiden:
  • Verdonk kan importbruid via België amper aanpakken (AD, 20 december 2005). Minister Verdonk kan op korte termijn weinig doen tegen Nederlanders die de inburgeringsregels omzeilen door even in België te gaan wonen en dan hun buitenlandse partner laten overkomen. Een oplossing van het complexe probleem is volgens haar alleen in Europees verband mogelijk.
 • inburgering:
  • Commentaar Wet Inburgering (E-Quality, december 2005). Op verzoek van de TK-Commissie Integratiebeleid heeft E-Quality commentaar gegeven op de Wet Inburgering. Het commentaar betreft:
   • kinderopvang;
   • de positie van bijstandsmoeders zonder arbeidsplicht
   • zwangerschapsverlof voor inburgeringsplichtigen
   • verblijfsrechtelijke gevolgen
   • voortrajecten
 • jongen of meisje? > China:
  • Jongen of meisje: Echo wordt strafbaar in China (Elsevier, 27 december 2005). In China worden zwangere vrouwen die uitsluitend een echo laten maken om te weten of ze een jongetje of een meisje krijgen strafbaar. Zij riskeren een gevangenisstraf van drie jaar.
 • kinderopvang:
  • De Geus: extra geld naar VNG en GGD voor versterking toezicht kinderopvang (Ministerie van SZW, 28 december 2005). De controles door de GGD op de kwaliteit van de kinderdagverblijven en de handhaving daarvan door de gemeenten wordt versterkt. Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft hiervoor subsidies toegekend aan de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) en de Vereniging Gemeentelijke Gezondheidsdiensten (GGD) Nederland.
  • 'Werkgevers betalen voor kinderopvang'. Zalm wil verplichting (NRC-Handelsblad, 21 december 2005). Het kabinet gaat werkgevers verplichten om mee te betalen aan kinderopvang, indien medio volgend jaar blijkt dat nog steeds minder dan 90 procent van de werkgevers dat uit zichzelf doet. Dat zegt minister Zalm (Financiën, VVD) vandaag in een interview in De Telegraaf.
 • leefvormen > seksuele voorkeur > Oostenrijk:
  • Nu ook Oostenrijks pleidooi erkennen homo-relaties (RefD, 16 december 2005).  De Oostenrijkse minister van Justitie, Karin Gastinger, heeft vrijdag geopperd dat homo’s en lesbiennes in Oostenrijk het recht moeten krijgen op partnerschapsregistratie. Het Tsjechische parlement heeft vrijdag een soortgelijk wetsvoorstel gesteund.
 • Meerjarenbeleidsplan 2000-2010:
  • Ook maatschappelijke participatie doelstelling emancipatiebeleid (Ministerie van SZW, persbericht 19 december 2005).
   Naast een hogere arbeidsdeelname van vrouwen, wordt ook maatschappelijke participatie doelstelling van het emancipatiebeleid. Dat is nodig, omdat (nog) niet iedereen in staat is een zelfstandig bestaan op te bouwen en economische zelfstandigheid te bereiken. Dit heeft meestal te maken met een laag opleidingsniveau. Verder belemmert gebrekkige kennis van de Nederlandse taal en samenleving vooral vrouwen uit etnische minderheden. Bij maatschappelijke deelname gaat het om bijvoorbeeld vrijwilligerswerk in buurt of school, gastouderschap of actief lidmaatschap van een vereniging. Op deze manieren kunnen vrouwen kennis en vaardigheden ontwikkelen en daarmee hun rol in opvoeding en schoolprestaties van hun kinderen versterken. Zo legt grotere participatie nu de basis onder maatschappelijk succes van de volgende generatie volwassenen.
   Dit staat in de Evaluatie Meerjarenbeleidsplan Emancipatie waarmee de ministerraad heeft ingestemd op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, tevens coördinerend bewindspersoon voor Emancipatiebeleid. De notitie schetst op hoofdlijnen wat er in de periode 2000-2005 op emancipatiegebied is bereikt en gaat in op de beleidsprioriteiten voor de periode 2006-2010.
 • onderwijs > prestaties mannen en vrouwen: 
  • VWO'ers meest succesvol in hoger onderwijs (CBS webmagazine, 19 december 2005). Ruim 80% van de vijf vwo-scholieren die aan een studie in het hoger beroepsonderwijs beginnen, behalen een diploma in het hoger onderwijs, tegen 70% van de studenten die vanuit het mbo en het havo komen. Vrouwen presteren beter dan mannen. In het HBO slaagt uiteindelijk 88% van de vrouwen en 76% van de mannen. In het WO liggen die percentages (na 9 jaar) op 85% (vrouwen) en 72% (mannen).
 • overleden:
  • David Mol overleden (emancipatieweb.nl, 21 december 2005). Woensdag 21 december overleed onverwacht David Mol, op 56-jarige leeftijd. David, sinds 1999 in dienst bij de Directie Coördinatie Emancipatiebeleid (DCE) was een van de drijvende krachten achter het beleidsthema Dagindeling. Vanuit zijn oprechte overtuiging wilde hij werken aan het verbeteren van de combinatie van arbeid en zorg in Nederland, een idealist in overheidsdienst.
 • prijzen > Catharine Halkesprijs:
 • religieuze symbolen:
  • Piet de Jong: CDA wil nu principieel signaal afgeven (ND, 22 december 2005). De CDA-fractie in de Tweede Kamer heeft een signaal willen afgeven door voor de motie-Wilders te stemmen. Die motie bepleit een verbod op boerka's in de publieke ruimte. CDA-Kamerlid van der Camp licht het standpunt toe.
  • Burkaverbod komt in de buurt van riskante stemmingmakerij (Trouw, 22 december 2005). Bijna letterlijk op een achternamiddag heeft de Tweede Kamer zich uitgesproken voor een boerka-verbod in de publieke ruimte. Dit gebeurde op voorstel van het onafhankelijke kamerlid Wilders, die daarmee zijn eerste politieke succes boekte. Hij kan de uitspraak zien als een stap op weg naar een verbod op hoofddoekjes, waarvan hij heeft gezegd ze ’rauw te lusten’. In dat benauwende perspectief is het te betreuren dat doorgaans verstandige partijen als het CDA en de VVD zich voor dit karretje hebben laten spannen.
  • Juristen achten verbod op boerka wel haalbaar. Verdonk: Totaalverbod botst met grondrechten (Trouw, 22 december 2005). Een algemeen verbod op het dragen van een boerka is niet mogelijk, aldus minister Verdonk. Maar advocaten en wetenschappers zien wel mogelijkheden.
  • Michiel Kruijt: Discussie sluierwet duurt al even (De Volkskrant, 22 december 2005). In Nederland is de discussie over het verbieden van religieuze kledingstukken een aantal keren opgelaaid. Zo wilde de LPF begin 2004 een hoofddoekjesverbod voor ambtenaren. Kort daarvoor had het Franse parlement de ‘sluierwet’ aangenomen, die het dragen van hoofddoeken, keppeltjes en kruisen op openbare scholen verbood.
   • Achtergrond | Bart Dirks: 'Een bivakmuts op straat is ook verboden' (De Volkskrant, 22 december 2005). Sinds december 2004 geldt in Vlaanderen een modelreglement op basis waarvan gemeenten vrouwen kunnen verbieden een burqa te dragen.
   • Peiling | Frank van Zijl: Terechte beknotting ? (De Volkskrant, 22 december 2005). Een meerderheid in de Tweede Kamer vindt dat het dragen van een burqa in het openbaar moet worden verboden. Wenselijk?
   • Commentaar | Burqa-verbod ongewenst (De Volkskrant, 22 december 2005). Tot verrassing ook van de Tweede Kamer zelf, sprak een meerderheid van de volksvertegenwoordigers zich dinsdag uit voor een verbod op het dragen van een burqa in het openbaar.
  • Gé Grubben: Is een burkaverbod mogelijk ? (LBR.nl, 21 december 2005).  De burka staat volop in de belangstelling. Een meerderheid in de Tweede Kamer is voorstander van een algemeen burkaverbod in Nederland. Is zo’n verbod binnen de huidige wetgeving mogelijk? Volgens het LBR niet. Gé Grubben, beleidsmedewerker, schreef naar aanleiding van die Kamerwens en het optreden van de gemeente Utrecht tegen burkadraagsters in de bijstand een uitgebreid artikel over de materie.
  • Kamer wil verbod op burqua's in openbare ruimte (NRC-Handelsblad, 21 december 2005). Een meerderheid in de Tweede Kamer wil een verbod op het dragen van burqa’s in de openbare ruimte. Een motie van Tweede-Kamerlid Wilders (Groep Wilders) werd gisteravond door de fracties van CDA, VVD, LPF en Groep Nawijn gesteund.
  • Achtergrond | EU worstelt met islamitische kleding (NRC-Handelsblad, 21 december 2005). In geen enkel land in de EU geldt een algemeen verbod op het dragen van de burqa. Wel is in een aantal ervan het dragen van de allesbedekkende gezichtssluier (behalve de ogen) incidenteel verboden.
  • Hoofdartikel | Geen burqaverbod (NRC-Handelsblad, 21 december 2005). [...] Lokale overheden en andere instellingen zijn mans genoeg om de burqa te verbieden als die hinder oplevert. De regering in Den Haag hoeft daar niet tussen te komen.
  • Kamer: verbied dragen burqa in het openbaar (De Volkskrant, 20 december 2005). Het dragen van een burqa in het openbaar moet worden verboden. Dit vindt een meerderheid in de Tweede Kamer. CDA, VVD, LPF en de Groep Nawijn steunden dinsdag een motie van het Kamerlid Geert Wilders die het kabinet opriep een burqaverbod in te stellen. Minister Verdonk voor Integratie onderzoekt de komende weken of dit mogelijk is.
  • Verbod op boerka in openbare ruimte (AD, 20 december 2005). Er moet een verbod komen op het dragen van een boerka in de openbare ruimte in Nederland. Dat vindt de Tweede Kamer die op initiatief van Wilders het kabinet opriep om met een verbod te komen. Een boerka, een islamitisch gewaad dat de vrouw helemaal bedekt, draagt volgens de partijen niet bij aan de integratie van vrouwen in de Nederlandse samenleving.
 • vakbeweging > gelijke behandeling:
  • CNV tekent resolutie voor gelijkheid vrouwen en mannen (cnvinternationaal.nl, 23 december 2005). “Om de ongelijke positie van vrouwen en mannen op de werkvloer en binnen de vakbeweging te veranderen, hebben wij strategieën gedefinieerd. Wij doen nu onze uiterste best om deze in de praktijk te brengen, zodat we meer gelijkheid bereiken.” Deze resolutietekst is door CNV en 14 vakbondscollega’s uit Azië en Afrika ondertekend.
  • Positie van vrouwen moet verbeteren (cnvinternationaal.nl, 6 december 2005). In de Millenniumdoelen die door de Verenigde Naties zijn opgesteld staat onder andere het streven naar gelijkheid tussen mannen en vrouwen. CNV Internationaal geeft gehoor aan dat streven en vraagt aandacht voor de positie van vrouwen, zowel in rijke industrielanden als in ontwikkelingslanden. Uit de Beleidsnota Gender van CNV Internationaal blijkt namelijk dat de positie van vrouwen allerminst gelijk is aan die van mannen.
 • weduwen/weduwnaars:
  • Kamer bepleit verlaging huurlasten weduwen en weduwnaars (GroenLinks.nl, 20 december 2005). Ouderen die na verlies van hun partner de huur niet meer kunnen betalen, krijgen een extra tegemoetkoming. Dat is het gevolg van de aangenomen motie van Ineke van Gent (GroenLinks) en Bas-Jan van Bochove (CDA).

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


ONZE ANDERE SITES

gelijkebehandeling.nl:


SERVICEPAGINA

Oproepen:

 • LOVER zoekt redacteur met idealen. Heb je belangstelling? Stuur dan voor 15 januari 2005 een e-mail met je motivatie en cv naar de redactie: M.Buhring@iiav.nl of per post naar: Redactie LOVER Obiplein 4 1094 RB Amsterdam Voor meer informatie kun je contact opnemen met: Manu Buhring 06- 45330594.

AKTUEEL

In ons Tijdschriftenrek :

Agenda > Toegevoegd:

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


EMANCIPATIE ALGEMEEN

Prijzen en lezingen:


VARIA

Signalementen:

European Women's Lobby - Newsflash December 2005

 • EWL News
 • EWL Representation
 • European & International news in brief
 • World AIDS Day 2005
 • News from the European Parliament
 • Update on violence against women and women’s human rights
 • Events
 • Publications - Web Sites
 • Funding - call for papers

 • Eerste homoparen in Londen gehuwd (NRC-Handelsblad, 22 december 2005). Gisteren was de eerste dag dat homoseksuele mannen en lesbische vrouwen in Engeland en Wales op grond van een nieuwe wet een ‘civil partnership’ met elkaar konden aangaan. Daarmee krijgen ze min of meer dezelfde rechten als heteroseksuele echtparen. In totaal waren er gisteren zo’n 700 homohuwelijken, waaronder dat van de popzanger Elton John.
 • Pieter Klein Beernink: Klantenkaart laat consument volstrekt koud (Telegraaf, 18 december 2005). Klanten gaan gewoon hun eigen gang. Of ze nu een klantenkaart hebben, airmiles krijgen of zegeltjes plakken. Het enige dat werkt, zo ondervond de onderzoekster, is een aparte benadering van mannen en vrouwen.


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.