woensdag 19 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 205
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  201-210
 >  205 
NIEUWSBRIEF 205
hspace=0

Nieuwsbrief 205 (12 t/m 18 december 2005)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.
        

NIEUWS

 • abortus:
  • Effecten bedenktijd abortus slecht onderzocht (ND, 13 december 2005). De vijf dagen bedenktijd voor zwangere vrouwen dreigen klakkeloos uit de abortuswet te worden geschrapt. Volgens hulpverleningsinstantie Stichting Ambulante Fiom heeft de onderzoekscommissie nauwelijks de effecten van de verplichte termijn onderzocht. 20% van de zwangere vrouwen is positief over de bezinningsperiode van vijf dagen. 40% van de vrouwen staat er neutraal tegenover.
 • alcoholgebruik:
  • Hilbert Meijer, Annemarie van Donselaar: Meiden vaker veeldrinkers (ND, 16 december 2005). Het alcoholgebruik onder jonge meiden is zo snel toegenomen, dat het nationaal gezondheidsinstituut NGIZ alarm slaat. In vier jaar tijd is het aantal drinkende meisjes van twaalf jaar toegenomen met 30 procent. En één op de vijf meisjes van veertien jaar is minstens een keer per maand dronken. ,,Tot en met 14 jaar zijn meiden zelfs vaker dronken dan jongens'', aldus NIGZ jongerencoördinator Martijn Planken.
  • Nieuwe alcoholcampagne voor jongeren van start: jonge meiden over de grens door drank (NIGZ, 15 december 2005). Veel meiden gaan door drank verder met seks dan zij aanvankelijk wilden. Achteraf voelen ze spijt of schaamte. Door de drank vrijen ze bovendien minder veilig. Ze vergeten het condoom of schatten de risico’s van onveilig vrijen laag in. Zie ook:
 • arbeid en zorg > herverdeling:
  • Theo Stielstra: Mannen steeds vaker met ouderschapsverlof (De Volkskrant, 13 december 2005). Ouderschapsverlof begint langzamerhand ook bij mannen aan te slaan. In 2000 waren negen van de honderd verlofaanvragen van een man, vorig jaar is dat gestegen naar achttien mannen. Volgens het CBS, dat deze cijfers verzamelde, is de stijging te verklaren uit het feit dat werknemers steeds vaker gedeeltelijk worden doorbetaald.
  • Steeds meer mannen nemen ouderschapsverlof (CBS webmagazine, 12 december 2005). Vrouwen nemen twee keer zo vaak ouderschapsverlof op als mannen. Maar het percentage mannen dat ouderschapsverlof opneemt in tussen 2000 en 2004 gestegen van 9% naar 18%. En: Het doorbetalen van loon tijdens de verlofperiode lijkt een stimulans om gebruik te maken van ouderschapsverlof. Bij mannen wordt met 62% iets vaker doorbetaald dan bij vrouwen (58%).
 • arbeid > sociale zekerheid:
  • Hof: transseksuele vrouw moet nu pensioen krijgen (RefD, 16 december 2005). De advocaat-generaal van het Europese Hof van Justitie heeft Groot-Brittannië donderdag op de vingers getikt. Het land moet een transseksuele vrouw (een man die zich operatief in een vrouw liet veranderen) vanaf haar 60e jaar pensioen uitbetalen en niet pas op een leeftijd van 65 jaar.
 • arbeidsvoorwaarden:
  • Eén op de 11 werknemers heeft auto van de zaak (CBS webmagazine, 12 december 2005). Hieruit: Het zijn vooral mannen die een auto van de zaak hebben. Een op de 7 mannelijke werknemers heeft een auto van de zaak, terwijl dit bij vrouwelijke werknemers maar 1 op de 38 is.
 • arbeidsparticipatie:
  • Werkloosheid licht afgenomen (CBS, 15 december 2005). In de afgelopen drie maanden was 6,2% van de beroepsbevolking werkloos tegen 6,3% in 2004. Deze daling van de jeugdwerkloosheid komt vrijwel volledig voor rekening van de mannen. Het merendeel van hen lijkt niet meer op zoek te zijn naar werk voor ten minste twaalf uur in de week, maar heeft een kleinere baan aanvaard, volgt een opleiding of doet een combinatie hiervan. De werkloosheid onder vrouwen was bijna even hoog als een jaar geleden.
  • Frank Renout: Pensioenleeftijd moet omhoog (AD, 15 december 2005). De Nederlandse vrouwen werken te weinig. De pensioenleeftijd moet omhoog. En openingstijden bvan winkels kunnen verder worden uitgebreid, zo vindt de OESO. Belangrijke oorzaak dat de economie zich hier trager herstelt is dat 60% van de vrouwen slechts parttime werkt.
 • arbeidsmarktbeleid:
 • emancipatie:
  • Vrouwen kunnen niet goed tegen kritiek van de baas (Telegraaf, 15 december 2005). Kritiek van de baas of een collega komt bij veel vrouwen harder aan dan kritiek van de partner of vriendinnen. De emancipatie heeft er niet voor gezorgd dat vrouwen beter bestand zijn tegen kritiek, maar ze zijn wel strijdbaarder en zelfstandiger, zo blijkt uit onderzoek van OPZIJ.
 • Europese Unie > anti-discriminatie:
 • glazen plafond / glazen muur:
  • Eerste vrouw aan top bouwfederatie (Bouwunie, 15 december 2005). De leden van de algemene vergadering van Bouwunie verkozen juriste Hilde Masschelein tot nieuwe gedelegeerd bestuurder. Tijdens de Bouwunie-persconferentie over 'vrouwen in de bouw' van 15 december stelde Hilde Masschelein de actiepunten voor waaraan Bouwunie onder haar leiding werkt.
   • Vrouwen in de bouw: zij zijn met weinig maar wel gelukkig in hun job (Bouwunie, 15 december 2005). Onbekend maakt onbemind. Deze spreuk geldt zeker voor de aantrekkingskracht van de bouwsector op vrouwen en meisjes. In de bouw zijn vrouwen een minderheid en maar heel weinig meisjes volgen een bouwopleiding. Maar zij die voor de bouw kiezen, hebben er hun plaats gevonden en voelen zich goed.
  • Iris Dijkstra: Te weinig ICT-vrouwen (Sp!ts, 12 december 2005). Alle overheidscampagnes ten spijt, is nog steeds slechts één op de acht ICT'ers een vrouw. Dat zijn er veel te weinig, vindt expertisebureau VHTO, want bedrijven zitten te springen om vrouwelijk ICT-talent.
 • politieke rechten > SGP:
  • Peter Bergwerf: SGP. (ND, 17 december 2005). Waarschijnlijk gaat het te ver een al te directe relatie te veronderstellen tussen het vonnis van de rechter inzake stopzetting van de overheidssubsidie aan de SGP en de recente turbulentie binnen deze partij. Maar wel is het opvallend dat de rechterlijke beslissing niet heeft geleid tot het sluiten van de gelederen.
  • SGP schept ruimte voor CU-vrouw (ND, 13 december 2005). Het SGP-hoofdbestuur heeft het besluit over samenwerking met de ChristenUnie in Enkhuizen, Zoetermeer, Amersfoort en Gorinchem 'opgeschort'. Volgens voorzitter W. Kolijn betekent dit dat de lijstcombinaties nu toch tot stand kunnen komen.
  • Bestuur SGP komt terug op besluit (RefD, 13 december 2005). Het  Hoofdbestuur gaat, in nauwe samenspraak met de Tweede Kamerfractie, opnieuw in gesprek met de vier kiesverenigingen, met de uitdrukkelijke intentie de lijstineenschuivingen toe te staan.
  • Teun Lagas: Vrouwenkwestie | Breuk in SGP ternauwernood afgewend (Trouw, 13 december 2005). De zeeën gingen erg hoog de afgelopen dagen, over de vrouwenkwestie. Het hoofdbestuur van de Staatskundige Gereformeerde Partij wist gisteren ternauwernood een dreigende versplintering van de oudste partij van Nederland te voorkomen.
  • Raoul du Pré: SGP draait verbod terug op samenwerking CU-vrouwen (De Volkskrant, 13 december 2005). Het hoofdbestuur van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) heeft maandag het omstreden verbod op samenwerking met ChristenUnie-vrouwen teruggedraaid. De onrust over dit verbod liep de afgelopen dagen hoog op in de partij. 
  • Petra de Koning: Kieskwestie vrouwen doet SGP wankelen (NRC-Handelsblad, 12 december 2005). De SGP verkeert in een crisis, nadat twee leden van het bestuur opstapten. Mag een vrouw op de lijst of niet? Wethouder Jan Boogaard uit het Zuid-Hollandse Korendijk vreest ,,het ergste'' voor zijn partij. ,,Het zou me niks verbazen'', zegt SGP-lid Janssen, ,,als de partij het vrouwenlidmaatschap nu gaat toestaan om de partij niet helemaal in de afgrond te storten.''
  • SGP draait besluit vrouwen op de lijst terug (Volkskrant, 12 december 2005). Bij de gemeenteraadsverkiezingen in maart 2006 jaar mogen er tóch vrouwen staan op de gecombineerde kandidatenlijsten van de SGP en de ChristenUnie, zo besloot het hoofdbestuur, naar eigen zeggen om de eenheid in de partij te bewaren.
  • Samenwerking CU-SGP. Persverklaring dd. 12 december 2005 van de SGP. Uitgangspunt is het door het Hoofdbestuur onverkort gehandhaafde standpunt dat het regeerambt niet in overeenstemming is met de roeping van de vrouw. Voor de korte termijn heeft het Hoofdbestuur om de eenheid binnen de partij te bewaren besloten het besluit d.d. 2 december op te schorten.
  • Coen van de Luytgaarden: 'Met de SGP kan ik niet verder' (Noordhollands Dagblad, 9 december 2005). Hoewel rechtgeaarde SGP'er keert Klaas Kooiman uit Enkhuizen zijn partij de rug toe. Veertig jaar lang diende hij, in volle overtuiging, het staatkundig gedachtegoed. Wat hem echter opbreekt, is het gewraakte 'vrouwenstandpunt'. ,,Daar kan ik geen respect voor opbrengen.''
 • prijzen:
 • prostitutie:
  • Roel van Duijn: Bevrijd vrouwen uit de seksslavernij (Trouw, 14 december 2005). Sinds de opheffing van het bordeelverbod bloeit de escortbranche. Het lost niks op die onzichtbare bedrijven aan vergunningen te binden. Verbied ze. Volgens de Amsterdamse politie is het grootste deel van de 20000 prostitutees in Amsterdam afkomstig uit het buitenland en in feite slavin. De gangbaarste vorm van onzichtbare prostitutie is de escortservice.
  • Dorien Pels: Controle op prostitutie is veel te laks (Trouw, 12 december 2005). Er wordt in Nederland veel te laks opgetreden tegen misstanden in de prostitutie. Die ernstige kritiek komt van Jan Piedfort, hoofdinspecteur van de Antwerpse politie. Piedfort: „Verschil met Nederland is dat vrouwen hier als ze meewerken aan een proces tegen mensenhandelaren verzekerd zijn van een verblijfsvergunning.”
  • Dorien Pels: Werken op de Wallen heeft niets romantisch (Trouw, 12 december 2005).  Zijn de Wallen een ’gezellig symbool van een tolerante stad’? Volgens Karina Schaapman, raadslid voor de PvdA, moet Amsterdam snel van dat idee af. Want veel prostituees worden onderdrukt of gedwongen tot het werk. Op het illegale circuit is al helemaal geen zicht. Schaapman krijgt inmiddels gehoor bij het stadsbestuur. ’Kijk, hier zitten de vrouwen als vee opgestapeld.’
 • religieuze symbolen:
  • School blijft bij draagplicht hoofddoekje (Volkskrant, 16 december 2005). Het Islamitisch College Amsterdam (ICA) legt de uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling over het verplicht dragen van een hoofddoekje naast zich neer. Directeur Bijkerk: De commissie heeft alleen vastgesteld dat de hoofddoek ‘technisch gesproken niet noodzakelijk is voor het geven van Arabische les. ‘Maar het gaat ons niet om technische noodzaak, maar om een geloofsovertuiging.’
 • veiligheid en conflict:

NIEUWSARCHIEF (berichten van voor 12 december 2005)

 • politieke rechten:
  • Vertrouwenspersoon Inclusief (CU, 1 december 2005). De werkgroep Inclusief bevordert de participatie van vrouwen in de politiek. Sinds dit najaar is Coby van der Stoep vertrouwenspersoon voor Inclusief. 'Vrouwen kunnen zich bij mij melden (telefonisch of per mail) als ze vanwege hun vrouwzijn niet worden gehoord, betrokken of benoemd voor politieke functies. Samen met de klaagster kijk ik wat er aan de hand kan zijn en welke activiteiten daarbij passen.'

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


ONZE ANDERE SITES

gelijkebehandeling.nl:

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


EMANCIPATIE ALGEMEEN

Prijzen en lezingen:


VARIA

Signalementen:

 • Helga Kormos: De betaalde oppas-oma (AD, 14 december 2005). Je moeder betalen als ze de kinderen opvangt terwijl jij werkt? Het kan met toeslagen van de belastingdienst en werkgevers mits aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan. Gastouderbureau Via Trumpy is er in gespecialiseerd.


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.