donderdag 20 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 204
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  201-210
 >  204 
NIEUWSBRIEF 204

 hspace=0

Nieuwsbrief 204 (5 t/m 11 december 2005)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.


NIEUWS

 • abortus:
  • Eveline Brandt: Abortus - een zaak van de politiek of van de vrouw ? (Trouw, 10 december 2005). Is abortus een zaak van de vrouw of van de politiek? Na de recente evaluatie van de Wet Afbreking Zwangerschap (WAZ) werd hierover gisteren in De Rode Hoed verhit gedebatteerd. Een bloemlezing uit de stevige standpunten.
  • Petra Noordhuis: 'Vrouw heeft niet het alleenrecht bij abortus' (ND, 10 december 2005). ,,Abortus is een politieke zaak. Daardoor zijn wij, oude dames, nog steeds met het onderwerp bezig.'' Volgens Hilly Molenaar, een voormalige Dolle Mina, is dit het antwoord op de vraag 'Abortus: vrouwenkeuze of politieke zaak', waarover gistermiddag werd gedebatteerd in De Rode Hoed.
 • arbeid > ontslagregels:
  • 'Last in, first out' niet langer hoofdregel bij ontslag (Ministerie van SZW, persbericht 7 december 2005). 'Last in, first out'verdwijnt als hoofdregel bij bedrijfseconomische ontslagen. Het afspiegelingsbeginsel, waarbij ontslagen meer gespreid worden over de verschillende leeftijdscategorieën in een bedrijf, wordt het leidende principe. Dit betekent dat werknemers met vergelijkbare functies worden ingedeeld in leeftijdsgroepen en dat binnen die leeftijdsgroepen de werknemer met het kortste dienstverband het eerst wordt voorgedragen voor ontslag. Het gewijzigde Ontslagbesluit treedt op 1 maart 2006 in werking.
 • alimentatie:
  • Theo Richel en Wim Orbons: Koppel alimentatieplicht aan omgangsregeling (ND, 6 december 2005). Een aantal gescheiden vaders probeert de kinderalimentatie te ontlopen. In verreweg de meeste gevallen lukt dat niet. Wat wel lukt is dat bijna de helft van de vaders geen of nauwelijks contact heeft met zijn kinderen, omdat moeders omgangsregelingen straffeloos negeren.
 • arbeid > bijstandsmoeders en herintreders:
  • GroenLinks wil banen voor bijstandsmoeders (GroenLinks.nl, 7 december 2005). GroenLinks wil dat alleenstaande moeders in de bijstand een deeltijdbaan krijgen voor een voltijdsalaris. Gemeenten moeten kinderopvang en zonodig een opleiding regelen. Hiermee wordt de armoede van de vrouwen en hun kinderen effectief bestreden en staan moeders niet jarenlang buiten de arbeidsmarkt.
  • Femke Halsema en Ineke van Gent: Van aanrecht naar baanrecht - een investeringsplan voor bijstandsmoeders (GroenLinks, december 2005). In deze notitie doet GroenLinks een serie voorstellen om alleenstaande ouders in de bijstand aan het werk te helpen. Wij willen ons er niet bij neerleggen dat tienduizenden ouders, en hun kinderen, jaren op rij in armoede moeten leven. De trend die in de Armoedemonitor van SCP en CBS (29 november 2005) staat beschreven – een forse stijging van de armoede in Nederland – moet worden gekeerd. De voorstellen in deze notitie bieden, met de beschikbare budgetten van rijksoverheid en gemeenten, perspectief aan de alleenstaande ouders in de bijstand: op een opleiding, een baan, een fatsoenlijk inkomen, een goede kinderopvang.
  • Armoedeval. Antwoord dd. 2 december 2005 van minister De Geus (SZW) op vragen van TK-lid Noorman-den Uyl. Hieruit: De herintredeval is verslechterd voor herintreders met een partner die een hoger inkomen verdient. Vooral in gezinnen met jonge kinderen is bij herintrede sprake van slechts een beperkte inkomensvooruitgang. In 2006 worden daarom allerlei maatregelen getroffen, zoals verhoging van de combinatiekorting, verhoging van de arbeidskorting en verhoging van de overheidsbijdrage aan de kinderopvang.
 • arbeid > werkloosheid:
  • Bijna een miljoen onvrijwillig zonder werk (CBS webmagazine, 5 december 2005). In 2004 telde de werkloze beroepsbevolking 480 duizend mensen. Daarnaast waren er een half miljoen mensen die wel werk wilden, maar die niet op korte termijn aan de slag konden of die niet actief naar werk zochten. Ook de groep die géén werk (ca. 3 miljoen) wil wordt kleiner, vooral doordat minder vrouwen thuisblijven om voor hun gezin te zorgen. In 2004 waren dat er 250.000 minder dan in 2001.
  • Hoge werkloosheid onder vrouwen. Antwoord dd. 2 december 2005 van minister De Geus (SZW) op vragen van TK-leden Hamer en Stuurman (PvdA). Uit cijfers van het CWI blijkt dat in september 2005 meer vrouwen dan mannen werkloos zijn: 353.000 tegen 333.000. Minister De Geus: De stijging komt vooral voor rekening van vrouwen tussen 45 en 64 jaar, voor wie de kosten van kinderopvang vrijwel geen rol spelen. .. Waar vrouwen in kleine deeltijdbanen participeren kan hun positie op de arbeidsmarkt minder stevig zijn. .. Het generieke beleid ter bestrijding van de werkloosheid komt ook vrouwen ten goede. Wel is er voor allochtone vrouwen een aparte regiegroep.  
 • emancipatieproces:
  • Lize Alink: De voltooide emancipatie (Binnenlands Bestuur, 5 december 2005, commentaar). Conclusie: Uiteraard is er over de man/vrouw-verhouding ook een genuanceerder verhaal te vertellen en zijn er ook andere geluiden. Maar afgezien hiervan: een overheid die er vanuit gaat dat de emancipatie is voltooid, heeft het goed mis.
 • geweld tegen vrouwen > slachtofferhulp:
  • Slachtoffers krijgen gratis advocaat (ND, 9 december 2005). Slachtoffers van gewelds- en zedenmisdrijven kunnen straks rekenen op een gratis advocaat die hen bijstaat in de strafzaak. Een meerderheid van de Tweede Kamer zal met een wetswijziging minister Donner van Justitie hiertoe dwingen.
 • geweld tegen vrouwen > België:
  • Bert Lanting: Brusselse vrouwen uit straatbeeld verdwenen (Volkskrant, 5 december 2005). Vrouwen en meisjes worden volgens de Brusselse staatssecretaris voor Gelijke Kansen Brigitte Grouwels in sommige wijken van de Belgische hoofdstad steeds vaker lastig gevallen door allochtone jongeren die vinden dat zij ‘onzedelijk’ gekleed gaan. Grouwels wil dat de overheid met een actieplan komt om een einde te maken aan het intimideren van vrouwen door allochtone jongeren. ‘We hebben geen vijftig jaar gevochten voor onze bevrijding om nu te worden teruggeworpen in de tijd’, zegt ze. 'Ook in de Parijse voorsteden zijn vrouwen uit het straatbeeld verdwenen. De mannen vinden daar dat zij de heersers van de straat zijn.'
 • geweld tegen vrouwen > Congo:
  • Ann de Ron: Verkrachting is ongeveer de norm in Congo (ND, 9 december 2005). Ondanks het officiële einde van de oorlog worden vrouwen nog steeds verkracht. Het wordt bijna de norm en het gebeurt met zo'n sadisme dat de term verkrachting nog niet sterk genoeg is, stelt Marie-Noël Cikuru, die in het Congolese Bukavu slachtoffers van seksueel geweld bijstaat. Gisteren sprak zij de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers toe. ,,Hoe verklaar je dat een man na een verkrachting zijn geweer afvuurt in de vagina van de vrouw?''
 • glazen plafond > wettelijke maatregelen > Noorwegen:
  • Oslo zet quotum op vrouwelijke bestuursleden (RefD, 9 december 2005). In Noorwegen is donderdag een wet goedgekeurd die eist dat het aandeel vrouwelijke bestuursleden van Noorse bedrijven ten minste 40 procent bedraagt. Het is voor het eerst dat een land een dergelijke wet invoert die geldt voor meer dan 500 Noorse bedrijven, waaronder beursgenoteerde ondernemingen.
 • kinderopvang:
  • Onderzoek naar proceskwaliteit kinderopvang. Brief dd. 2 december 2005 van minister De Geus (SZW) aan de Tweede Kamer. Hieruit: Er zijn onregelmatigheden opgetreden in het onderzoek van de NCKO. Het totaalbeeld blijft echter dezelfde, alleen zijn de resultaten iets minder precies.
  • De markt voor kinderopvang 2004. Brief dd. 1 december 2005 van minister De Geus (SZW) aan dee Tweede Kamer ter aanbieding van:
   • De markt voor kinderopvang. Onderzoek door SEO Economisch Onderzoek. Hieruit: Voor 90% ouders is in de onmiddellijke nabijheid kinderopvang beschikbaar. 30% moet in een grote regio zoeken om keus te hebben uit 3 of meer locaties. De waardering voor de kwaliteit is in het algemeen hoog.
 • levensloop > Beglië:
  • Lut Verstappen: Eisen voor een meer vrouwvriendelijk Generatiepact klinken steeds luuider (Divazine, 8 december 2005). Zowel vakbonden als vrouwengroepen wijzen steeds nadrukkelijker op de risico's die de aangekondigde eindeloopbaanmaatregelen inhouden voor het inkomen van vrouwen. Zij eisen dat het Generatiepact meer rekening houdt met de verschillende loopbanen van mannen en vrouwen.
 • politieke rechten > glazen plafond:
  • Congres PvdA kiest nieuw partijbestuur (PvdA.nl, 10 december 2005). Die voordracht werd gedaan door een commissie onder leiding van Jacques Wallage. Absoluut wapenfeit: voor het eerst in haar bestaan heeft de partij een bestuur dat uit meer vrouwen dan mannen bestaat.
 • politieke rechten > SGP:
  • Gerard Beverdam: Geef kiesverenigingen de ruimte (ND, 10 december 2005). Teleurgesteld, verdrietig, aangeslagen. Zo voelt Bas van der Vlies zich nu in de SGP een crisis over de 'vrouwenkwestie' is ontstaan. De partijleider vindt dat het hoofdbestuur ,,ernstig moet overwegen'' het lokale kiesverenigingen toe te staan zelf de afweging over de kandidatenlijst te maken.
   SGP-top zwicht niet voor druk (ND, 10 december 2005). Het hoofdbestuur van de SGP is niet van plan op te stappen naar aanleiding van de crisis die in de partij is ontstaan over het vrouwenstandpunt. Volgens SGP-voorzitter Kolijn zou dat de commotie alleen maar groter maken.
  • Krimpense SGP'er vindt vrouwen o.k. (AD, 8 december 2005). Binnen de SGP in de regio is de discussie over de ’vrouwenkwestie’ goed op gang gekomen.
  • Hoofdbestuur SGP verdient steun (RefD, 9 december 2005, commentaar). Hieruit:  De lijn van de SGP is al sinds haar oprichting duidelijk, wanneer het gaat om de positie van de vrouw in de politiek. Die lijn moet in de huidige discussie het uitgangspunt zijn.
  • Gerard van Beverdam: 'Gezonde discussie in SGP-bestuur onmogelijk' (ND, 9 december 2005). SGP-burgemeester J. van Belzen van Barendrecht is uit het hoofdbestuur van zijn partij gestapt, vanwege het tumult rond samenwerking met de ChristenUnie. Hij noemt het ,,buitengewoon jammer'' dat het hoofdbestuur in meerderheid vasthoudt aan de strenge regels ten aanzien van ChristenUnie-vrouwen.
  • Twee leden SGP-bestuur stappen op (RefD, 8 december 2005). De onrust in de SGP houdt aan nu twee leden van het hoofdbestuur, ds. J. H. van Daalen en J. van Belzen, hun functie hebben neergelegd, en SGP-burgemeester van Putten zijn lidmaatschap heeft opgezegd. Aanleiding is het besluit om lijstaaneenschuiving met de CU niet toe te staan omdat daardoor vrouwen op verkiesbare plaatsen komen te staan.
  • Gerco Verdouw: 'Vrouwenstandpunt is beginsel geworden' (RefD, 7 december 2005). Wethouder H. Akkerman uit Gorinchem is vanaf woensdag partijloos. Woensdagavond zegt hij op de ledenvergadering officieel zijn lidmaatschap van de SGP op. „Dit is geen impuls, maar het gevolg van een reeds lang bekend standpunt.”
  • SGP'ers stappen over naar CU (RefD, 7 december 2005). Enkele lokale SGP-politici maken de overstap naar de ChristenUnie. Zij zijn het niet eens met het SGP-partij-bestuur, dat samenwerking met de CU in hun woonplaats verbiedt vanwege de verkiesbaarheid van vrouwen.
  • Gun SGP-kiesverenigingen wat ruimte (RefD, 7 december 2005). Gun SGP-kiesverenigingen die alleen door samenwerking met de ChristenUnie een zetel kunnen behalen in gemeenteraden ruimte. Dat stelt C. van ’t Hof, die de partijleiding oproept zich opnieuw te bezinnen.
  • SGP en ChristenUnie (RefD, 6 december 2005, commentaar). Hieruit: Uitleggen is misschien ook extra lastig in een periode waarin het SGP-standpunt over de positie van de vrouw voortdurend kritiek ontmoet of tot rocessen leidt. ...De SGP moet zich in haar interne discussie niet laten sturen door de Clara’s of de medestanders van Grabijn, maar ook niet door lokale samenwerkingsverbanden.
  • SGP verbiedt lijsten vanwege CU-vrouw (RefD, 5 december 2005). Het SGP hoofdbestuur heeft definitief een streep gehaald door het voornemen van vier kiesverenigingen  om bij de gemeenteraadsverkiezingen met één lijst uit te komen met de ChristenUnie. Alle vier reageren zij onthutst op de beslissing van het hoofdbestuur. „Teleurstellend, onbegrijpelijk en inconsequent'', zegt C. van 't Hof (Gorinchem).
  • SGP-besluit over vrouw uitgesteld (RefD, 2 december 2005). Het SGP-hoofdbestuur maakt begin volgende week definitief bekend of vier SGP-kiesverenigingen tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen mogen samenwerken met ChristenUnieafdelingen in hun woonplaats. De vier kiesverenigingen willen akkoord gaan met een CU-vrouw op een verkiesbare plaats. Het SGP-hoofdbestuur wil tot nu toe niet verder gaan dan acceptatie van CU-vrouwen als ze door voorkeursstemmen worden gekozen of tussentijds opvolgen.
 • prijzen:
  • OPZIJ eert strijdsters tegen ondemocratische SGP (Parool, 3 december 2005). Het maandblad Opzij heeft de Harriët Freezerring toegekend aan de juriste Elsbeth Boor en het Proefprocessenfonds Clara Wichmann voor hun strijd om de SGP zo ver te krijgen dat zij vrouwen toegang tot die partij verleent.
  • Elsbeth Boor: Dankwoord voor de Harriet Freezerring (OPZIJ, 2 december 2005). Natuurlijk over de SGP ( 'Hier staat, in normaal Nederlands vertaald, dat de mannenbroeders de stemmen van de SGP- vrouwen niet kunnen missen, anders hadden ze hun Kamerzetels namelijk allang moeten inleveren.'), de meisjes en vrouwen in de SGP (' In de Trouw van 21 november komt een aantal jonge SGP-vrouwen aan het woord, die onder meer zeggen de rechtszaak niet nodig te hebben om hun positie te bevechten: “Het gebeurt hier allemaal wel, maar 20 jaar later”. Enig historisch besef, meisjes, dan zouden jullie weten dat jullie bijna een eeuw achterlopen!') en een aantal actiepunten: naamrecht, wetsvoorstel-Luchtenveld over opvoedingsplan en echtscheiding, en armoede onder (ook) toekomstige generaties oudere vrouwen.
 • religieuze symbolen > Bangladesh|:
  • Vrouwen zonder sluier zijn vogelvrij (ND, 10 december 2005). Radicale moslims in Bangladesh hebben vrijdag gedreigd vrouwen die geen hoofddoek dragen te doden. Ook niet-moslims kunnen het slachtoffer worden, aldus de verboden Jamaat-ul-Mujahideen (JMB), die verantwoordelijk wordt gehouden voor een recente serie bomaanslagen. Het dreigement wordt vanaf januari uitgevoerd.
 • seksuele voorkeur > Polen:
  • Ekke Overbeek: Polen: Homo zijn best, mits stiekem (Trouw, 8 december 2005). De opkomst van katholiek-nationalistische politici heeft Polen in de schijnwerpers gezet als een intolerant land, waar demonstraties worden verboden en homo-activisten zeggen te worden geďnfiltreerd. Maar wie niet in het oog loopt, kan rustig zijn gang gaan.

NIEUWSARCHIEF (berichten van voor 1 december 2005)
 • emancipatie > ontwikkelingen veertig jaar:
  • Intermediair: 2005, nr 48 (29 november 2005) Jubileumnummer. Met voor/over vrouwen en mannen aparte katernen. Online staan: 
   • Roos Kuiper: Hoe de arbeidsmarkt in veertig jaar veranderde. Er zijn meer vrouwen op de arbeidsmarkt dan veertig jaar geleden. En ook meer managers en computers. Wat is er uitgekomen van de voorspellingen uit de jaren zestig? Zijn we echt beter af?
   • Janka Stoker en Evert de Vos: Intermediairs Grote Leiderschapsonderzoek. Vrouwelijke managers zijn net zo ambitieus als hun mannelijke collega’s en behalen even goede of zelfs betere resultaten, zo blijkt uit nieuw baanbrekend onderzoek van Intermediair en de Rijksuniversiteit Groningen. Waarom stoten ze dan toch niet door naar de top? Door vooroordelen.
   • Henk Noort: Bindingsangst bestaat niet. Hoezo bindingangst? Meer mannen zeggen een vaste relatie te ambiëren dan vrouwen. Psycholoog Henk Noort doorgrondde de verlangens van de moderne man en prikte daarbij een paar hardnekkige mythes door. Wij mannen blijken veel gecompliceerder dan we altijd dachten; en vrouwen veel simpeler.
   • Astrid Smit: Mannen denken ook .... maar anders. Mannenhersenen verschillen op tal van punten van vrouwenhersenen en werken ook anders. Het hormoon testosteron lijkt voor die verschillen verantwoordelijk. Hoe het komt dat mannen zo anders doen.
   • Astrid Smit: Vrouwen- en mannenbladen: zij wil emotie, hij geen gezeur.  Nog steeds kun je aan de buitenkant wel zien of een blad voor vrouwen of voor mannen is bedoeld. Maar de verschillen worden kleiner – en binnenin al helemaal.
   • Lorain O'Mahoney: Cosmetische industrie zit man op de huid. Vele miljoenen euro’s steekt de cosmetische industrie jaarlijks in het onderzoek naar antirimpelproducten. De veroudering van de huid valt inderdaad te beďnvloeden. Maar de spullen waar je dat effectief mee doet, heten: geneesmiddelen.
   • Daphne van Paassen: Vrouwen en kinderen eerst. Het aantal vrouwelijke ondernemers groeit. En dat is goed. Want vrouwen doen het doorgaans beter dan mannen.
 • huiselijk geweld > wereldwijd:
  • Landmark Study Domestic Violence (WHO, 29 november 2005). WHP Report finds domestic violence is widespread and has serious damage to health. It reveals that intimate partner violence is the most common form of violence in women's lives - much more so than assault or rape by strangers or acquaintances. Director Lay Yong-wook: 'The study shows how important it is to shine a spotlight on domestic violence globally and treat it as a major public health issue.'
 • zwangerschapsuitkering > zelfstandigen:

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


AKTUEEL

In ons Tijdschriftenrek :

 • E-Quality Matters, december 2005, met artikelen over:
  • Discriminatie in reďntegratie
  • EER voor de WMO
  • Simone Filippini over emancipatie en diversiteitsbeleid op het ministerie van Buitenlandse Zaken
  • Inbetaalde zorg
  • Column door Paula Kibbelaar over Antilliaanse en Arubaanse tienermoeders.

Agenda > Toegevoegd:

 • vrijdag t/m zondag 9, 10, 11 december 2005: Lesbian Festival.Een veelzijdig, cultureel festival met workshops, exposities, lezingen, optredens, films, discussies en feest. Plaats: Diverse locaties in Amsterdam . Kaarten zijn alleen nog te verkrijgen bij de voorverkoopadressen of aan de zaal.
 • donderdag 15 december 2005: Uitreiking Prof dr.  C.Halkes Scriptieprijs. Uitreiking van de zesde Prof. dr. C. Halkes Scriptieprijs uitreiken voor de meest vernieuwende scriptie op het terrein van gender, seksualiteit, emancipatie en vrouwenstudies 2005. Er zijn drie genomineerden. Tijd: 16.00 - 18.00 uur.  Plaats: Huize Heyendael, Beelkamer, Geert Grooteplein 9, Nijmegen.

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


FOCUS

 Onze Vrouw in New York:

 • Mathilde van de Brink: Gender equality, development and peace. Uitgebreid verslag over haar verblijf in New York als de  'vrouwenvertegenwoordiger' in 2005 bij de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties. Over onder meer UNIFEM en andere vrouweninstituties, vrouwenopvang in New York, Afghanistan en het debat in de Veiligheidsraad over Resolutie 1325: Vrouwen als actieve participanten in het vredesproces. 


EMANCIPATIE ALGEMEEN

Prijzen en lezingen:

 • donderdag 15 december 2005: Uitreiking Prof dr.  C.Halkes Scriptieprijs. Uitreiking van de zesde Prof. dr. C. Halkes Scriptieprijs uitreiken voor de meest vernieuwende scriptie op het terrein van gender, seksualiteit, emancipatie en vrouwenstudies 2005. Er zijn drie genomineerden. Tijd: 16.00 - 18.00 uur.  Plaats: Huize Heyendael, Beelkamer, Geert Grooteplein 9, Nijmegen.

VARIA

Signalementen:

 • Campagne Wereldvrouwen vandaag van start CNV, 8 december 2005). Waarom is het nog steeds zo moeilijk om als vrouw door te dringen tot de top? Om deze vraag gaat het in de campagne 'Wereldvrouwen'van CNV Internationaal.
 • Ook met God praten vrouwen makkelijker (Trouw, 9 december 2005). Vrouwen bidden vaker en soepeler dan mannen. Ze maken net zo graag contact met God als met de mensen om hen heen, concludeert godsdienstpsychologe Barbara Roukema-Koning.
 • Margreet Vermeulen: Geboorte juist niet medicaliseren (Volkskrant, 9 december 2005). Nederland heeft hogere babysterftecijfers dan Zweden. De thuisbevalling, waarin Nederland vooroploopt, ligt daardoor onder vuur. Onzin, zegt de Amerikaanse neonatoloog Marshall Klaus.
 • Erik Boogaards: Slimme meid is op salaris voorbereid (AD, 5 december 2005). Een vrouw schrijft een boek om vrouwen te helpen met hun geldzaken. Is dat in deze tijd nog nodig, dan...? Nienke Oosterbaan, de schrijfster van de Geldgids voor de Handygirl signaleert dat steeds meer vrouwen er in slagen geld te verdienen. Maar dat betekent niet dat ze hun zaakjes allemaal goed regelen.
 • Bidden en de 'vrouwelijke attentie' (Friesch Dagblad, 3 december 2005). Mannen en vrouwen bidden verschillend. Vrouwen zoeken verbondenheid met God, mannen overdenken hun levensdoelen. Dat blijkt uit onderzoek door godsdienst-psychologe drs Barbara Roukema-Koning. Zij promoveert maandag 12 december 2005 aan de Radboud Universiteit te Nijmegen

Zo doet ze dat!

 • Nicolien Brzesowsky en Irene Geerts: Zo doet ze dat! Werkende moeders aan het woord.  Prijs € 15,90, Uitgeverij Pimento, ISBN: 9049999859, 192 pagina’s, 126 tips. In Zo doet ze dat! vertellen vrouwen over de oplossingen die zij zelf hebben gevonden, en ze geven elkaar tips en adviezen om de combinatie werk en kinderen zo niet vlekkeloos dan wel soepeler te laten verlopen.
  • Hoe maak je goede afspraken met je partner? ‘Kijk met een brede blik naar jullie financiële plaatje. Beperk je niet tot de vraag of de kosten van de kinderopvang wel gedekt worden door het inkomen van degene die het minst verdient. Bedenk samen: wat hebben wij ervoor over om allebei te blijven werken? Beschouw dat als een investering in de toekomst.’
  • Hoeveel aandacht hebben je kinderen nodig? ‘Natuurlijk zijn kinderen liever vrij en thuis bij jou dan op school of op de crčche: jijzelf zit ook liever op de Malediven dan op je werk. Dat betekent niet dat het slecht is voor jou of je kind dat je het achterlaat en aan het werk gaat.’
  • Hoe maak je goede afspraken met je werkgever? ‘Werk standaard iets meer dan in je contract staat. Spreek af dat je die uren flexibel mag opnemen als dat nodig is, en zorg ervoor dat alle collega’s van die regeling op de hoogte zijn. Zo geef je jezelf concreet ruimte voor noodgevallen zonder dat je je daarover schuldig hoeft te voelen.’
 • hspace=0  Balans tussen kind en carričre (tweevandaag.nl, 22 november 2005). Hoe combineren vrouwen hun moederschap met hun werk en omgekeerd? Twee onderzoekers stelden deze vraag aan 20 moeders. De antwoorden, ontboezemingen en tips verwerkten ze in het boek 'Zo doet ze dat!' In TweeVandaag een portret van twee werkende moeders, en hun geheim...  
 • Op 17 januari 2006 verzorgen de auteurs in samenwerking met het tijdschrift SIS een workshop voor werkende moeders in Felix Meritis in Amsterdam.


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.