maandag 17 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 202
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  201-210
 >  202 
NIEUWSBRIEF 202

hspace=0

Nieuwsbrief 202 (14 t/m 27 november 2005)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek. 


NIEUWS

 • abortus:
  • Vijf dagen bedenktijd afschaffen ? (NRC-Handelsblad, 19/20 november 2005). De stelling luidde: 'De verplichte bedenktijd van vijf dagen voor vrouwen die een abortus willen moet worden afgeschaft'. Na 250 stemmen luidde de stand: 67% eens, 26% oneens, 7% geen mening. Lees de argumenten.
  • Meindert van der Kaay: Abortuswet: CDA wil vijf dagen blijven nadenken (Trouw, 17 november 2005). Buitenlands abortustoerisme is nooit ontstaan, en Nederlandse vrouwen lieten zich niet lichtvaardig aborteren. Uit vrees dat dat juist wel zou gebeuren kwam ooit ’vijf dagen bedenktijd’ in de abortuswet. De vrees werd niet bewaarheid. Toch wil het CDA geen gemorrel aan de termijn.
  • Joyce Outshoorn: Zie je wel, de abortuswet werkt heel goed (Trouw, 17 november 2005). De abortuswet werkt goed, maar de morning-afterpil moet er niet onder gaan vallen. Wel is het de hoogste tijd de vijf dagen bedenktijd te schrappen. 'Als deze onder de abortuswet komt te vallen, dan gaat de verstrekking verlopen via de abortushulpverlening; een vrouw kan hem dan niet zonder recept krijgen.; een vrouw kan hem dan niet bij de huisarts krijgen.'
  • Vaste vijf-dagen termijn bij abortus moet variabel worden (Trouw, 15 november 2005). Er moet een variabele bedenktijd komen in de abortuswet, menen onderzoekers van het Academisch medisch centrum in Amsterdam. De huidige vaste termijn van vijf dagen is voor veel vrouwen emotioneel te belastend. „De termijn is geen doel op zich', stellen de onderzoekers. Een kamermeerderheid is voor, maar staatssecretaris Ross (Volksgezondheid) loopt op eieren.
  • Bedenktijd abortus kan vervallen (Volkskrant, 15 november 2005). De verplichte bedenktijd van vijf dagen voor vrouwen die een abortus willen, kan worden geschrapt. Hulpverleners en vrouwen vinden de wachttijd overbodig en bevoogdend, blijkt uit de eerste evaluatie van de abortuswet. Staatssecretaris Ross (CDA) van Volksgezondheid ziet vooralsnog geen redenen de wet op dit punt te wijzigen. De regeringspartijen zijn verdeeld over het laten vallen van de vijfdagentermijn. Het CDA-Kamerlid Buijs noemt het verdwijnen van de termijn ‘onwenselijk’. Coalitiepartners VVD en D66 willen er wel van af en weten zich gesteund door PvdA en GroenLinks. De VVD betwijfelt of zij de kwestie belangrijk genoeg vindt om de confrontatie te zoeken met het CDA.
  • Rouvoet: CDA, rug recht in abortuslobby (ND, 14 november 2005). Het CDA moet onverbloemd laten zien dat het de abortuswetgeving niet wil verruimen. Die oproep doet ChristenUnie-leider Rouvoet. Hij is bang dat het CDA zwicht voor de druk van de coalitiegenoten VVD en D66 en de abortusklinieken. Die willen dat de vijf dagen bedenktijd bij een abortusaanvraag wordt geschrapt.
  • Gerard Beverdam: Abortusgrens en bedenktijd centraal in evaluatie (ND, 14 november 2005). De langverwachte evaluatie van de abortuswet verschijnt vandaag. Belangrijke discussiepunten zijn of de abortusgrens omlaag moet en of er iets moet veranderen aan de wettelijke bedenktijd van vijf dagen, voordat de abortus daadwerkelijk wordt uitgevoerd.
  • 'Breng overtijdbehandeling onder in abortuswet' ((Volkskrant, 14 november 2005). De overtijdbehandeling die nu tot en met zestien dagen na de verwachte menstruatie mogelijk is, moet worden ondergebracht in de abortuswet,aldus professor J. Gevers (Amsterdamse Academisch Medisch Centrum AMC) bij de presentatie van de evluatie van de abortuswet.
  • Ross ontvangt evaluatie Wet afbreking zwangerschap (VWS, 14 november 2005). Staatssecretaris Ross neemt in maart 2006 een standpunt in over de adviezen rond de Wet afbreking zwangerschap (Waz). Zij ontving vandaag de evaluatie van de abortuswetgeving. Hierin wordt geconcludeerd dat de wet in het algemeen goed wordt nageleefd. Op een aantal punten kan volgens de onderzoekscommssie bijstelling plaatsvinden.
 • abortus > Italië:
  • Michaël Zeeman: Vaticaan stort zich in abortusdebat (Volkskrant, 23 november 2005). ‘De geest van de Italiaanse abortuswet wordt voortdurend geschonden en de consulenten zijn hooguit verstrekkers van een verwijsbriefje voor een abortus,’ aldus l' Oservatore Romano. Terwijl het Vaticaan aandringt op uitvoeriger consultatie, waarschuwt minister voor Gelijke Kansen Stefania Prestigiacomo voor ‘Amerikaanse toestanden’, waarbij tegenstanders ‘piketdiensten gaan houden bij abortusklinieken’.
 • allochtone meisjes:
  • Depressieve meisjes zoeken sneller hulp (ND, 12 november 2005). Marokkaanse meisjes met depressieve gevoelens zoeken vaker dan verwacht hulp op internet. Een in april geopende website met een zelftest is tot nu toe ingevuld door 2700 bezoekers van 15 tot 23 jaar. De website www.depri-en-dan.nl werd gelanceerd toen uit onderzoek van de GGZ bleek dat depressies onder Hindoestaanse, Turkse en Marokkaanse meisjes veel voorkomen. Ook bleek het aantal zelfmoorden onder Marokkaanse meisjes hoog.
 • alimentatie:
  • Eveline Brandt: Alimentatie wordt vaak als machtsmiddel gebruikt (Trouw, 22 november 2005). Ongeveer 70 procent van de gescheiden mannen wil of kan geen alimentatie betalen. ,,Een zeer zorgelijke ontwikkeling', vindt echtscheidingsonderzoeker Ed Spruijt (Universiteit Utrecht). Er zijn steeds meer mensen –lees: mannen– die vanwege de ’economische tegenwind’ niet kunnen betalen, zegt het LBIO. Maar er zijn er ook die niet wíllen betalen, als ze bijvoorbeeld hun kind te weinig mogen zien naar hun zin. Spruyt: ''Niemand zegt het hardop, maar het geld wordt vaak als machtsmiddel gebruikt.”
  • Gescheiden vaders betalen vaak alimentatie niet meer (De Volkskrant, 18 november 2005). Gescheiden vaders betalen vaak geen alimentatie voor hun kinderen. Ongeveer 70 procent van de gescheiden ouders die de bijdrage moeten betalen, kan of wil niet aan de verplichting voldoen.
  • Vaders ontduiken vaak betaling alimentatie (AD, 17 november 2005). Gescheiden vaders proberen op grote schaal onder het betalen van hun alimentatie uit te komen. Bijna 70 procent van hen wil of kan niet aan deze verplichting voldoen. Het gaat in totaal om 12.000 zaken. Bij 20 procent van de kwesties lukt de betaling na bemiddeling nog steeds niet, zo concludeert het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO). ''De situatie in een gezin is dan vaak al schrijnend te noemen'', benadrukt directeur De Bakker. ,,Iedere dag wachten is er dan al een te veel.''
  • Alimentatieplicht massaal ontdoken (ND, 17 november 2005). Gescheiden vaders ontduiken massaal de plicht alimentatie te betalen voor hun kinderen. Ongeveer zeventig procent die de bijdrage moeten betalen, wil of kan dit niet. Een derde blijft na intensieve bemiddeling nog steeds in gebreke. Hierdoor zitten al twaalfduizend gezinnen in de problemen. Volgens directeur L. de Bakker (LBIO) neemt het aantal probleemgevallen mede door de economische terugval snel toe. Mensen verliezen hun baan of hun bedrijf, waardoor ze de alimentatie niet meer kunnen betalen. Maar er zijn ook veel ex-partners die alles doen om onder de alimentatieplicht uit te komen.
 • anticonceptie > slechte moeders:
  • Dick Hofland: Geen kinderen voor verstandelijk gehandicapten (ND, 24 november 2005). Verstandelijk gehandicapten kunnen vaak niet goed voor een kind zorgen. Hanneke Veeren, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Artsen voor Verstandelijk Gehandicapten (NVAVG), vindt dat we er alles aan moeten doen om te voorkomen dat deze groep kinderen krijgt. 'Met tweederde gaat het niet goed. Bij de rest gaat het niet goed genoeg.'
  • 'Dwing slechte moeders tot anticonceptie' (AD, 24 november 2005). De PvdA wil dat moeders die hun kind ernstig hebben verwaarloosd of mishandeld worden gedwongen tot het gebruik van anticonceptiemiddelen zodat ze niet opnieuw zwanger worden. Het CDA reageert terughoudend op het PvdA-voorstel. ,,Er zijn internationale verdragen die gedwongen anticonceptie of sterilisatie afwijzen. Bovendien zijn er morele, juridische en ethische bezwaren’’. De VVD wil nog niet reageren.
  • Marc Peeperkorn: We gaan beslist niet iemand steriliseren (Volkskrant, 24 november 2005). De PvdA wil slechte moeders verbieden opnieuw kinderen te maken. Anticonceptie gebeurt bij voorkeur in overleg met de ouder, maar desnoods onder dwang. ‘Het gaat om het belang van toekomstige kinderen.’
  • PvdA wil wet voor gedwongen anticonceptie (Volkskrant, 23 november 2005). Moeders die hun kind ernstig hebben verwaarloosd of mishandeld, moeten kunnen worden gedwongen tot gebruik van anticonceptiemiddelen zodat nieuwe zwangerschappen worden voorkomen. De rechter moet de straf opleggen. Volgens initiatiefneemster TK-lid Van Dijken (PvdA) staat nog niet vast hoe de vrouw gedwongen moet worden tot het gebruik van de anticonceptie, en wie moet toezien op uitvoering van de wet.
 • anticonceptie > mannen:
  • Europese mannen maken zich zorgen om anticonceptie (TNS-NIPO, 17 november 2005). Meer dan de helft van de mannen maakt zich zorgen om de anticonceptie van hun partner. Ze zijn bang dat hun partner de pil vergeet en herinneren haar er dan ook aan om deze in te nemen, zo blijkt uit internationaal onderzoek door TNS NIPO. De Spaanse mannen (80%) zijn het meest bezorgd, gevolgd door de Franse en Duitse mannen (beiden 60%). De Nederlandse mannen (41%) maken zich, net als zowel de Deense als de Zweedse mannen (beiden 36%) zich het minst druk.
 • arbeid:
  • Meer werkende vrouwen zijn 'een succes' (ND, 24 november 2005). De belastingherziening die in 2001 werd ingevoerd, is een succes, aldus de evaluatie die minister Zalm naar de Tweede Kamer heeft gestuurd. Als succesfactoren worden in de evaluatie o.a. genoemd dat er meer gehuwde vrouwen buitenshuis zijn gaan werken. Vooral gehuwde vrouwen zonder jonge kinderen en vrouwen met een laagopgeleide partner zijn meer buitenshuis gaan werken.
  • Werkloosheid licht gedaald (NRC-Handelsblad, 17 november 2005). De werkloosheid is in het afgelopen kwartaal licht gedaald. In totaal zochten 484.000 mensen werk, drieduizend minder dan tussen juli en september. Vooral mannen profiteren van de betere arbeidsmarkt. De werkloosheid onder vrouwen steeg juist licht ten opzichte van het jaar ervoor, van 7,1 naar 7,3 procent, terwijl het percentage werkzoekende mannen daalde van 5,5 naar 5,3 procent.
  • Werken onder hoge tijdsdruk neemt af (CBS Webmagazine, 14 november 2005). Het aandeel werkenden dat melding maakt van werken onder hoge tijdsdruk lag in 2004 op 27%, minder dan tijdens de hoogconjunctuur eind jaren negentig, toen het om 33% van de werkenden ging. Mannen melden vanaf dertig jaar vaker een hoge werkdruk dan vrouwen. Bij de 20-29-jarigen zijn er naar verhouding meer vrouwen met een hoge werkdruk. Rond hun dertigste, wanneer er kinderen komen, maken veel vrouwen de overstap naar deeltijdwerk.
  • Eveline Brandt: Lieve meisjes komen niet ver. Stop dus met ploeteren, met aardig en behulpzaam zijn (Trouw, 11 november 2005). Susan was prettig gezelschap, vonden haar collega’s. Ze werkte altijd hard en het was fijn als zij bij vergaderingen was. ... Aan het begin van haar carrière leverde dit gedrag haar wel wat op. Maar nu stond ze al bijna twintig jaar stil in het bedrijf waar ze werkte, terwijl ze hogerop wilde. Ze begreep het niet. Lois Frankel - auteur van Opzij! Opzij! Opzij! - , die haar observeerde en later coachte, begreep het wel. Susan gedroeg zich als een meisje.
 • arbeid > horizontale segregatie:
  • Meer mannen in vrouwenberoepen dan andersom (RefD, 22 november 2005). Vrouwelijke automonteurs en lassers zijn er nauwelijks. Mannen worden maar zelden dokterassistent of gezinsverzorger. Anno 2004 zijn er nog steeds beroepen waarin vrijwel alleen mannen of alleen vrouwen werken, zo blijkt uit cijfers van het CBS.
  • Een top-tien van mannen- en vrouwenberoepen (CBS Webmagazine, 21 november 2005). Er zijn anno 2004 nog steeds beroepen die vrijwel volledig aan mannen of aan vrouwen voorbehouden zijn. Het gaat dan vooral om beroepen op laag en middelbaar niveau. Bouw en techniek zijn mannenbolwerken: meer dan 99% van de werkenden is man. Vrouwen werken vooral in verzorging en administratie. Mannen werken naar verhouding vaker in vrouwenberoepen dan vrouwen in mannenberoepen. Van de bejaarden-, zwakzinnigen- en ziekenverzorgenden was bijvoorbeeld rond de 6 procent man. In de hogere beroepen is er een gelijkere verdeling man-vrouw.
 • arbeid en zorg:
  • Maatwerk UWV en ontheffing sollicitatieplicht WW. Brief dd. 18 november 2005 van minister De Geus (SZW) aan de Tweede Kamer. Hieruit:
   • Introductie Calamiteitenontheffing. Het kabinet heeft besloten tot het introduceren van een calamiteitenontheffing. In geval van een ernstige crisis in de directe familie, bijvoorbeeld bij ernstige ziekte of een sterfgeval van een partner of kind van de WW-gerechtigde, kan de noodzaak aanwezig tijdelijk ontheffing te verlenen van de sollicitatieplicht van enkele weken. Ook het laten verstrijken van de inschrijving bij het CWI in een dergelijke ontheffingsperiode zou niet tot een sanctie moeten leiden.
   • Vrijstelling i.v.m. vrijwilligerstaken en mantelzorg. De Commissie Gelijke Behandeling zal begin 2006 advies uitbrengen over de gelijke behandelingsaspecten (m.n. leeftijdsgrenzen) over een structurele regeling in deze.
  • Isobel Wijnberg: Mantelzorgers in beeld: koers op emancipatie en integratie (Staatscourant 10 november 2005, tekst op E-Quality.nl). De vraag is of een structurele inzet op een vergroting van de arbeidsparticipatie van vrouwen, zowel vanuit het oogpunt van emancipatie als vanuit sociaal-economisch perspectief, niet meer rendement oplevert dan een zorgbeleid dat een groter beroep doet op mantelzorg, met het risico daarmee vrouwen terug te dringen van de arbeidsmarkt.
  • 'Nieuwe Welzijnswet slecht voor vrouwen' (AD, 11 november 2005). De nieuwe welzijnswet wmo is slecht voor werkende vrouwen. De wet heeft een negatief effect op de arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen. Vooral vrouwen van 55 tot 65 jaar, vrouwen die net geen voltijd baan hebben, allochtone vrouwen en vrouwen op het platteland lopen risico.
  • Arbeidsparticipatie vrouwen daalt door groter beroep op mantelzorg (NIZW, 9 november 2005). De voorgenomen Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) doet nadrukkelijk een beroep op de eigen verantwoordelijkheid van mensen om voor elkaar te zorgen. Het grote beroep op mantelzorg zal waarschijnlijk een nadelig effect hebben op de arbeidsparticipatie en economische zelfstandigheid van vrouwen. Ook is de verwachting dat de arbeidsverdeling tussen mannen en vrouwen schever zal worden door de Wmo. Aldus de conclusie in de emancipatie-effectrapportage op de WMO.
   • Marjolein Morée: Een EER voor de Wmo. Emancipatie-effectrapportage inzake de Wet maatschappelijke ondersteuning. EIZ/NIZW, oktober 2005.
 • emancipatiebeleid:
  • Begroting 2006 Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Antwoorden dd. 22 november 2005 van minister De Geus (SZW) op vragen over de begroting 2005. Inzake emancipatie: vanaf bladz. 69.
  • Maarten Brakema: Emancipatie is stiefkind (AD, 11 november 2005). De Haagse politieke partijen besteden in hun verkiezingsprogramma’s veel te weinig aandacht aan de emancipatie van vrouwen. „Wij zijn echt teleurgesteld,’’ aldus de directeur van het Vrouwen Informatie Punt en Centrum voor Emancipatie Importante, Charlie Ortega.
   • De lijsttrekkers van politieke partijen gaan op initiatief van Importante op dinsdag 15 november met elkaar in debat over emancipatie. Aanvang 19.00 uur in de raadzaal van het stadhuis aan het Spui.
 • emancipatieproces > Saoei-Arabië:
  • hspace=0  Saoedische oplossingen II. Ook het tweede deel van Saoedische oplossingen (uitgezonden 13 november 2005) is nu op internet te zien. Herhaling op t.v.: zondag 20 november 2005, 11.00 uur (Net 3).
 • gender paradox > I.Q.:
  • De ''gender paradox'' in de studentenpopulatie van de Erasmus Universiteit Rotterdam (EUR.nl, november 2005).
  • Reactie prof. Lamberts op berichten over zijn rede.
  • Martijn van Calmthout: Mijn zorg is juist het falen van mannen (Volkskrant, 15 november 2005). Rector Steven Lamberts van de Erasmus Universiteit in Rotterdam verwees vorige week in zijn dies-rede naar een inmiddels zeer omstreden studie, waaruit zou blijken dat jongens een hoger IQ hebben dan meisjes. Nu zegt hij o.m.:
   • 'Die opmerking over het IQ-verschil was een volstrekt terloopse. Iets wat eigenlijk toevallig langskwam toen ik mijn rede voorbereidde. Ik dacht dat het aardig was.’
  • Lex de Jonge: 'Seksisme' in jaarrede rector (AD Rotterdam, 12 november 2005). Met een ’seksistische’ rede heeft de rector magnificus van de Erasmus Universiteit zich de woede op de hals gehaald van universiteitsmedewerkers. Rector magnificus Steven Lamberts van de Erasmus Universiteit Rotterdam noemt het in zijn jaarrede ’een probleem’ dat er meer vrouwen aan universiteiten studeren dan mannen. Ook stelt hij dat opleidingen met een hoog percentage mannelijke studenten ’van cruciaal belang zijn voor Nederland als kennisland’. De gewraakte rede is inmiddels van de website van de universiteit gehaald.
 • genitale verminking:
  • Vrouwenbesnijdenis komt vaker voor dan gedacht (Volkskrant, 24 november 2005). Vrouwenbesnijdenis komt vaker voor dan gedacht, zo blijkt uit een rapport van UNICEF. Jaarlijks worden naar schatting drie miljoen meisjes slachtoffer van genitale verminking. Tot nu toe werd uitgegaan van twee miljoen gevallen per jaar.
  • Vrouwenbesnijdenis komt veel meer voor dan gedacht (UNICEF, 24 november 2005). Vrouwenbesnijdenis blijkt veel meer voor te komen dan voorheen werd verondersteld. Jaarlijks worden ongeveer drie miljoen vrouwen en meisjes in de Afrikaanse landen beneden de Sahara en het Midden-Oosten besneden. Besnijdenis van vrouwen en jonge meisjes is zeer pijnlijk en is een flagrante schending van hun rechten. In het rapport, met de titel Changing a Harmful Social Convention: Female Genital Mutilation/Cutting, wordt gesteld dat de strijd tegen vrouwenbesnijdenis een lang en complex proces is.
 • geweld tegen vrouwen:
  • UK: New poll finds that third of people believe women who flirt partially responsible for being raped (Amnesty International, 21th November 2005). ICM Poll shows widespread ignorance of extent of rape and low conviction rates.  Amnesty director Kate Allen: ''It is shocking that so many people will lay the blame for being raped at the feet of women themselves. The government must launch a new drive to counteract this sexist 'blame culture'.
  • Donner: onderzoek groepsverkrachtingen (Nederlands Dagblad, 19 november 2005). Minister Donner laat een wetenschappelijk onderzoek verrichten naar het fenomeen groepsverkrachtingen. Daarin zal ook aandacht zijn voor de mogelijke rol van internetgebruik en seks op televisie.
  • Politie registreert etnische afkomst (AD, 16 november 2005). Twee politieregio's beginnen in januari met een proef om de etnische afkomst bij huiselijk geweld te registreren. Daarmee wil minister Donner (Justitie) inzicht krijgen in de mate van huiselijk geweld onder allochtonen. De registratie vindt plaats in de regio's Zuid-Holland Zuid en Twente. De afkomst van zowel daders als slachtoffers wordt bijgehouden.
 • glazen plafond > andere landen:
  • Merkel gekozen tot eerste vrouwelijke kanselier (Volkskrant, 22 november 2005). De Bondsdag heeft de christen-democrate Angela Merkel dinsdag gekozen tot eerste vrouwelijke bondskanselier van Duitsland.
  • Noorwegen eist vrouwen in top (NRC_Handelsblad, 12 november 2005). Het Noorse kabinet komt met strenge wetgeving die het bedrijfsleven verplicht veel meer vrouwen in het topmanagement te benoemen. In de raden van bestuur van het bedrijfsleven moeten minimaal 40% vrouwen zitten. De wet moetop 1 januari volgend jaar van kracht gaan. Bij overtreding van de wet mag de overheid bedrijven sluiten of opsplitsen.
 • integratie:
  • Voortgangsrapportage Emancipatie en Integratie. Brief dd. 15 november 2005 van minister De Geus (SZW) aan de Tweede Kamer. Hieruit: Het is voor gemeenten niet eenvoudig kwantitatieve gegevens te verzamelen. Dit komt vermoedelijk omdat zij nog vooral bezig zijn met de ontwikkeling van projecten en in mindere mate met de implementatie daarvan. En: Aan het SCP is opdracht gegeven in 2005 een Sociale Atlas vrouwen uit etnische minderheden op te stellen, als verdieping van de eerdere CP-publicatie Emancipatie in Estafette. Ook vermeldt de minister een aantal activiteiten zoals een Toolkit participatie, de campagne Thuis in Nederland, contactmethodieken, maatjesprojecten, bemiddelingsmethodieken en mannenprojecten.
 • kerkgenootschappen > sekse:
  • Vrouwenrapport strandt (Nederlands Dagblad, 26 november 2005). De protestantse synode heeft gisteren verhinderd dat een geschrift waarin wordt gesteld dat het klassieke gereformeerde huwelijksformulier geweld tegen vrouwen aanwakkert, wordt verspreid in plaatselijke kerken.
 • kerkgenootschappen > seksuele voorkeur:
  • Pastorale homo-groep boos, Bodar vol lof (Nederlands Dagblad, 26 november 2005). Krenkend en onderdrukkend, vindt een groep homoseksuele pastores de richtlijn van het Vaticaan over homoseksualiteit en priesterschap. De in Rome wonende priester Antoine Bodar is juist enthousiast over het stuk.
  • Michaël Zeeman: Vaticaan wil geen priesters met 'homo'- neigingen (Volkskrant, 24 november 2005). ‘De Kerk kan tot de seminaries of tot de gewijde orden geen mensen toelaten die de homoseksualiteit praktiseren, die krachtige homoseksuele neigingen vertonen of die zich inlaten met de zogeheten gay-cultuur.’ Dat is de centrale aanbeveling in het document ‘Criteria om roepingen te beoordelen van personen met homoseksuele neigingen’ dat a.s. dinsdag verschijnt. 'Het zou buitengewoon oneerlijk zijn wanneer een kandidaat voor priesterwijding zijn eigen homoseksualiteit zou verhullen’,aldus het stuk. ‘Die houding verdraagt zich slecht met de waarheid, de loyaliteit en de beschikbaarheid van hen die beweren geroepen te zijn om Christus en zijn Kerk te dienen binnen het priesterambt.’
 • kinderopvang:
  • Kabinet: advies kinderopvang (Nederlands Dagblad, 26 november 2005). Het kabinet vraagt nog advies aan de Onderwijsraad en het Centraal Planbureau (CPB) over kinderopvang op scholen voordat dit per 1 januari 2007 ingevoerd wordt. Als uit de adviezen blijkt dat er nog te veel obstakels zijn, kan de kinderopvang in 2007 ook in stappen gestalte krijgen.
  • Raoul du Pré: Basisschool doet straks zelf opvang (De Volkskrant, 26 november 2005). Basisscholen mogen de voor- en naschoolse kinderopvang zelf verzorgen. Zij kunnen hiervoor bijvoorbeeld de hulp van ouders of vrijwilligers inroepen. De manier waarop de opvang wordt georganiseerd, moet wel worden goedgekeurd door de ouderraad.
  • Lijstverbinding SGP-CU levert in vier plaatsen problemen op (De Volkskrant, 25 november 2005). De SGP heeft vier van haar kiesverenigingen verboden een lijstverbinding aan te gaan met de ChristenUnie omdat die vrouwen op een prominente plaats op de lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen heeft staan. Dit heeft SGP-voorzitter Kolijn vrijdag bevestigd.
  • Stappenplan voor- en naschoolse opvang (Regering.nl, 25 november 2005).Het kabinet komt in april 2006 met een concreet stappenplan voor de invoering van voor- en naschoolse opvang. Het voorstel voor invoering wordt samen met scholen, ouderorganisaties en kinderopvang uitgewerkt.
  • Geef kinderen hoogste prioriteit (ND, 19 november 2005). Als de overheid meer investeert in kinderbeleid, is dat uiteindelijk gunstig voor de economie, aldus deskundigen op een congres over kinderbijslag, georganiseerd door de SVB. Staatssecretaris Van Hoof deelde die mening niet: ,,Gezinsbeleid is vooral een zaak van ouders.'' Esping-Andersen hield de paar honderd belangstellenden voor dat het Scandinavische model voor kinderopvang, waarbij zwaar gesubsidieerde opvang voor iedereen openstaat, tot nu toe de beste resultaten oplevert.
  • Minder vrouwen werken door dure kinderopvang (Volkskrant, 17 november 2005).De hoge kosten van de kinderopvang zijn een belangrijke oorzaak dat er meer vrouwen werkloos zijn dan mannen, zegt . FNV-voorzitter Jongerius. Uit de nieuwe kwartaalcijfers van het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) blijkt dat er nu 353.000 vrouwen werkloos zijn, tegen 333.000 mannen. Voor het eerst in drie jaar overtreft het aantal werkloze vrouwen het aantal mannen zonder werk. Volgens Jongerius tonen de cijfers opnieuw aan dat investeren in de kinderopvang ‘geen luxe maar noodzaak’ is om meer vrouwen aan de slag te krijgen.
  • Kinderopvang. Antwoord dd. 9 november 2005 van minister De Geus (SZW) op vragen van TK-lid Koser-Kaya (D66). Hieruit inzake administratieve lasten: Ik laat in 2006 reeds onderzoek doen naar de omvang van de administratieve lasten van burgers bij kinderopvang. Mede op grond van de onderzoeksresultaten streef ik naar een (verdere) reductie daarvan. De resultaten zal ik u aanbieden vóór september 2006.
 • leefvormen > seksuele voorkeur:
  • Homohuwelijk in trek (AD, 14 november 2005). Het aantal homoparen in Nederland is de afgelopen jaren sterk toegenomen. Begin 2005 waren er bijna 53.000 samenwonende mannen- en vrouwenparen. Tien jaren geleden waren dat nog geen 39.000. Zie ook:
   • Ruim 50.000 homoparen (CBS Webmagazine, 14 november 2005). Het aantal mannenparen (29.000) overtreft het aantal vrouwenparen (24.000). Ondanks de sterke toename vormen de paren van gelijk geslacht maar iets meer dan 1% van het totaal aantal samenwonende paren.
 • levensloopregeling:
  • Douwe Douwes: Langere looptijd voor levensloopregeling (De Volkskrant, 16 november 2005). Werknemers krijgen meer bedenktijd voor de levensloopregeling. Ook wie zich na 1 januari aanmeldt, kan aan de nieuwe, fiscaal gestimuleerde spaarregeling meedoen. Staatssecretaris Wijn van Financiën, die verantwoordelijk is voor fiscale zaken, heeft dat dinsdag toegezegd.
 • politieke rechten > SGP:
  • Vrouwenstandpunt SGP niet monddood maken (ND, 21 november 2005). Op basis van tal van bijbelse gegevens is niet vol te houden dat vrouwen principieel uit de politiek geweerd moeten worden. Die conclusie trok Wim van Duijn gisteravond tijdens het congres van de SGP-Jongeren over de 'vrouwenkwestie'. Critici werden in de hoek gezet van emancipatiedrijvers en zouden in de ban zijn van de tijdgeest. ,,Zo wordt je verdacht én monddood gemaakt'', zei Van Duijn. Partijvoorzitter Wim Kolijn heeft namens het hoofdbestuur erkend, in gesprek met een delegatie van kritische burgemeesters en wethouders, dat ook voorstanders van de vrouw in de politiek ,,volwaardige SGP'ers zijn''.
  • Piet de Jong: SGP-vrouwen (ND, 21 november 2005). De emancipatiedrijvers verenigd in het Clara Wichmann proefprocessenfonds willen met juridische instrumenten de SGP in het nauw drijven. Ze hebben bij de Haagse rechtbank, via de indirecte route van de staat, de SGP een eerste slag toegebracht. Tegen die achtergrond is het moedig dat de SGP-jongeren zich door dat ongunstige klimaat niet laten afschrikken inhoudelijk het debat te voeren over het vrouwenstandpunt van de SGP. Met die voortgaande inhoudelijke bezinning staat nu al vast dat het debat over het vrouwenstandpunt onverminderd zal doorgaan.
  • Piet de Jong: SGP-jongeren bepleiten meer ruimte voor vrouw (ND, 21 november 2005). Twee dagen lang spraken de SGP-jongeren over de positie van de vrouw. Niet alleen met de partijtop. Ook vrouwen waren uitgenodigd hun mening te geven. Zij willen meer ruimte voor deelname aan het werk van de SGP. Een zee van groene kaarten en een tiental rode kaarten gaan de lucht in. Daarmee geven de SGP-jongeren, eerlijk verdeeld over meisjes en jongens, aan dat wat hen betreft het vrouwenstandpunt van de moederpartij gewijzigd moet worden. .. Nieuw op het congres was de inhoudelijke inbreng van een drietal SGP-dames.
  • SGP-jongeren: meer ruimte voor vrouw (RefD, 18 november 2005). SGP-jongeren hebben geen bezwaar tegen vrouwen die volwaardig lid zijn van een kiesvereniging. Ook met vrouwelijke bestuursleden hebben zij geen moeite, zo bleek uit een peiling op een SGP-jongerencongres over de positie van de vrouw.
  • Remkes zet subidie aan SGP stop (ND, 17 november 2005). De SGP krijgt vanaf komend jaar geen subsidie meer. Dat heeft minister Remkes (Binnenlandse Zaken) aan de Tweede Kamer geschreven, in antwoord op vragen van de VVD. De partij heeft een noodplan achter de hand, mocht er vanaf 2006 geen subsidie meer binnenkomen. ,,Dan moet worden gedacht aan giftenacties en verhoging van de contributie. Op zulke maatregelen bereiden we ons wel voor, maar zover is het dus nog niet''.
  • SGP bereidt inzamelingsacties voor (Volkskrant, 17 november 2005). De SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij) bereidt inzamelingsacties voor om het wegvallen van de rijkssubsidie financieel te kunnen opvangen en het voortbestaan van de partij zeker te stellen. Dat is nodig omdat Minister Remkes (BZK) als gevolg van de rechterlijke uitspraak inzake de 'vrouwenkwestie' per 1 januari 2006 de jaarlijkse subsidie van 800.000 euro beeindigt.
  • Geen subsidie voor organsaties die vrouwen discrimineren (RefD, 16 november 2005). Behalve aan de SGP geeft de overheid voor zover bekend geen subsidie aan maatschappelijke organisaties die vrouwen uitsluiten of discrimineren, zo bleek uit antwoorden van minister Remkes.
  • Subsidiering SGP. Antwoord dd. 14 november 2005 van minsters Remkes en Pechtold (BZK) op vragen van TK-leden Luchtenveld en Hirsi Ali (VVD). Hieruit:  Subsidieaanvragen van de SGP die na het vonnis binnen komen van de SGP zullen worden afgewezen op de in het vonnis genoemde gronden en onder de daarin genoemde omstandigheden; al genomen subsidiebeslissingen worden niet teruggedraaid. En: Naar mijn weten worden er buiten de subsidierelatie die met de SGP is aangegaan op grond van de Wet subsidiëring politieke partijen, geen andere subsidierelaties onderhouden met de in artikel 7 van het Vrouwenverdrag bedoelde organisaties waarvan vrouwen niet op gelijke voet lid kunnen worden dan mannen.
 • prostitutie:
 • religieuze symbolen:
 • sociale zekerheid > zwangerschap/bevallingsuitkering > zelfstandigen:
  • Rechter veroordeelt discriminerende verzekeraar (RefD, 16 november 2005). Duizenden zwangere zelfstandigen hebben weer zicht op een arbeidsongeschiktheidsverzekering. De  rechter heeft de hoogzwangere advocate G. Mesters in het gelijk gesteld. Movir, dochteronderneming van Nationale Nederlanden, heeft zich schuldig gemaakt aan discriminatie en moet Mesters alsnog een volledige arbeidsongeschiktheidsuitkering geven. Proefprocessenfonds Clara Wichmann: 'Deze uitspraak is van groot belang voor andere verzekeraars die ook discriminerende bepalingen in hun polissen opnemen.'
  • Zwangerschap: Particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen voor zelfstandigen. Brief dd. 11 november 2005 van minister De Geus (SZW) aan de Tweede Kamer. Hieruit: Het zwangerschapsrisico is mee te verzekeren, hoewel niet alle verzekeraars hiervoor verzekeringen aanbieden. Voor een zwangerschapsuitkering geldt doorgaans een wachttijd van 6 maanden tot 2 jaar. Zwangerschap die optreedt binnen de wachttijd wordt uitgesloten. Ik heb de ILO en de Commissie Gelijke Behandeling in september jl. over de uitsluiting om advies gevraagd.
 • Verenigde Staten:
  • Jan Tromp: Reli-rechts in VS belaagt wolf in poppenkleren (De Volkskrant, 26 november 2005). Een winkelbedrijf dat meisjes aanmoedigt ''sterk, slim en dapper'' te zijn, is het doelwit van demonstranten. Poppen als Molly, Kit en Felicity zouden een dekmantel zijn van radicaal-feministen.
 • vrouwenopvang:
  • 'Organiseer vrouwenopvang anders' (RefD, 24 november 2005). Vrouwen die slachtoffer zijn van huiselijk geweld worden te veel „weggestopt” in blijf-van-mijn-lijfhuizen. Behalve op deze geheime locaties zou er een goed beveiligde opvangmogelijkheid moeten komen op een algemeen bekend adres, aldus directeur Roel van de Stichting Blijf van m'n Lijf Alkmaar. De helft van de vrouwen die nu in blijf-van-mijn-lijfhuizen verblijven hoeven niet per se op een geheim adres te worden ondergebracht.
 • zelfverminking:
  • Aimée Kiene: Vijf procent van de pubers snijdt zichzelf (Volkskrant, 24 november 2005). Ruim 5 procent van de jongeren tussen 14 en 17 jaar heeft zichzelf opzettelijk iets aangedaan. Ze hebben in hun eigen lichaam gesneden of gekrast, een overdosis pillen ingenomen en/of geprobeerd zelfmoord te plegen. Twee keer zoveel meisjes als jongens verwonden zichzelf. Meer dan de helft van de meisjes en jongens noemde als motief voor hun gedrag dat ze wilden sterven.
 • zwangerschap:
  • Zwangere vrouw vaker in het ziekenhuis (Trouw, 24 november 2005). De kans dat een vrouw tijdens haar zwangerschap wegens complicaties wordt opgenomen in een ziekenhuis, is fors gestegen. Het aantal opnames nam met 41% toe tussen 1995 en 2003. Ook het aantal baby’s dat kort na de geboorte wordt opgenomen, is gestegen: met 20%. Mogelijke oorzaken: het toenemend aantal zwangere vrouwen ouder dan 35 jaar, en het groeiend aantal allochtone vrouwen.

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


SERVICEPAGINA

Vacatures:

 • Bestuur IDEA zoekt voorzitter. IDEA is de stedelijke organisatie in Utrecht voor emancipatie, interculturele samenwerking, projectontwikkeliing en bebliotheek- en informatievoorziening. Idea staat voor Informatie,  Diversiteit, Emancipatie en Aktiviteiten. Voor de voorzitter geldt in het bijzonder: ervaring met het besturen van een gesubsidieerde non-profitinstelling, een netwerk in Utrecht en ervaring als voorzitter. Reageren: tot 10 december (gesprekken worden gevoerd in week 50)
 • Women's Global Network for Reproductive Rights zoekt Communications Officer. 32 uur, standplaats Amsterdam. Reageren uiterlijk 20 november 2005.

AKTUEEL

In ons Tijdschriftenrek :

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


EMANCIPATIE ALGEMEEN

Overleden:

 • Marie-José van Bavel overleden. Donderdag 24 november overleed, na een kort ziekbed, Marie-José van Bavel, medewerkster van de Directie Communicatie van het Ministerie van SZW. Ze was onder andere langdurig betrokken bij vormgeving en uitvoering van het emancipatiebeleid, eerst als woordvoerder van het ministerie, later als speechschrijver voor een reeks bewindspersonen.

Lily Boeykens (1930-2005)

 • Lily Boeykens overleden (vrouwendag.be). Op 22 november 2005 overleed in Antwerpen Lily Boeykens, een vooraanstaand feministe, onder andere mede-oprichtster van het Vrouwen Overleg Komité (VOK) en drijvende kracht achter de eerste Vrouwendag in België (1972).

Prijzen en lezingen:

 • Annie Romeinprijs naar Maria Stahlie, ,,  (Opzij, november 2005). ‘Het werk van Maria Stahlie getuigt,’ aldus de jury, ‘van een grenzeloze fantasie en originaliteit. Haar proza is lyrisch, intelligent en lichtvoetig. Ze dompelt de lezer onder in een door haar zorgvuldig geschapen wereld, een wereld die intrigeert en hongerig maakt naar meer. Zij is in staat het onmogelijke te laten gebeuren zonder dat het ongeloofwaardig wordt.’
 • Harriët Freezerrring 2005 toegekend aan Elsbeth Boor en het Clara Wichmann Proefprocessenfonds (Opzij, november 2005). De prijs is toegekend voor hun jarenlange inzet om de SGP te dwingen vrouwen toegang te verlenen tot die partij. Na jarenlange strijd won het fonds in september 2005 bij de rechtbank in Den Haag een belangrijk gedeelte van zijn eis: de Nederlandse staat mag de SGP niet langer subsidiëren. De Amsterdamse juriste Elsbeth Boor was al die jaren de initiator en drijvende kracht achter dit proces. 
 • Wie verdient de emancipatieprijs 2006? (Den Helder, november 2005). Vanaf 1995 kent de gemeente Den Helder elk jaar een emancipatieprijs toe aan een persoon, organisatie of instelling die zich verdienstelijk maakt of heeft gemaakt voor de emancipatie van vrouwen in onze gemeente. De emancipatieprijs bestaat uit een kunstvoorwerp met oorkonde. De twaalfde emancipatieprijs wordt op of rond 8 maart 2006, bij de viering van de Internationale Vrouwendag, uitgereikt. Voordrachten kunt u tot 10 december 2005 sturen aan: Gemeente Den Helder, afdeling Onderwijs, Welzijn en Sport, Postbus 36, 1780 AA Den Helder.


DEN HAAG

VARIA

NIEUW !

In de loop van 2006 willen we onze rubriek over de feministe Joke Smit (1933-1981) omzetten in een zelfstandige website jokesmit.nl.

Dankzij de welwillende medewerking van de Stichting Historic Future beschikken we inmiddels over een complete digitale versie van de bundel 'Er is een land waar vrouwen willen wonen', de verzamelde feministische teksten (1967-1981) van Joke Smit. Die is nu al in te zien of te downloaden. In de loop van 2006 zullen de afzonderlijke artikelen online komen op de nieuwe website.

Een van de producten die het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) voor het onderwijs maakt, betreft full text informatie over de geschiedenis van de vrouwenbeweging.
Met dank aan de schrijver en uitgever is dit veelgevraagde boek de eerste in de rij:

Feminisme : Politiek veelstromenland / Anneke Ribberink. - Leiden : Stichting Burgerschapskunde : Nederlands Centrum voor Politieke Vorming, 1987. - 64 p. : ill. : lit.

“De eerste periode waarin het feminisme sterk op de voorgrond trad, wordt aangeduid met de term ‘eerste feministische golf’. Deze grote, internationale beweging duurde globaal van 1850 tot 1920. Zij was op haar sterkst in de Verenigde Staten, het land van herkomst, en in Engeland. In Nederland kwam zij vooral op gang na 1870.
Van ca. 1920 tot de tweede helft van de jaren zestig boette de feministische stroming aan kracht in. In de late jaren zestig leefde ze weer op, waardoor er gesproken werd van een ‘tweede feministische golf’ “ staat in de introductie te lezen.

In dit boek wordt aandacht besteed aan de geschiedenis van het feminisme, aan de ideologische wortels, aan de zogenaamde eerste en tweede feministische golf en het feminisme in de jaren tachtig, de achtergronden hiervan en , de invloed op de samenleving.

Gesignaleerd:

 • Yvette Konijn: Culturele bagage. Het belang van oral history voor migrantenvrouwen (LOVER, december 2005). In de historische canon – vol van oorlogen en veldslagen en staatsmannen – is voor het alledaagse leven en voor niet-dominante bevolkingsgroepen maar weinig plek ingeruimd. Het resultaat: een v, ertekend beeld van de geschiedenis. Om deze leemte in de recente geschiedschrijving te vullen, zijn historici sinds een paar decennia druk doende om de levensverhalen van ‘gewone’ burgers op te tekenen. Vooral voor migrantenvrouwen is orale geschiedenis onmisbaar, stelt Yvette Kopijn.
 • Iris van der Tuin: De opvolgster van Haraway en Butler. Het veelbelovende gedachtegoed van Karen Barad (LOVER, december 2005). Nog niet veel mensen hebben gehoord van Karen Barad. Maar volgens Iris van der Tuin gaat daar snel verandering in komen, want ze snijdt interessante kwesties aan. Vijf redenen om deze theoretica goed in de gaten te gaan houden!
 • Geëmancipeerde vrouwen : boeken belangrijker dan seks (OPZIJ, 22 november 2005). Uit OPZIJ-lezersonderzoek blijkt: Goed opgeleide, geëmancipeerde vrouwen vinden betaald werk en boeken belangrijker dan seks. Op de vraag ‘ik kan me geen leven voorstellen zonder’ komt een betaalde baan op de zesde plaats, terwijl seks op de negende plaats eindigt. Bij de doorsnee Nederlandse vrouw komt werk pas op de elfde plaats en seks al op de zevende plaats. Andere kenmerken van deze Opzij-vrouwen: ze hebben meer zelfvertrouwen dan de doorsnee Nederlandse vrouw, maar zijn minder behulpzaam en ook minder bescheiden.
 • Vrouwen betalen meer voor auto dan man (RefD, 24 november 2005). Autodealers laten vrouwen meer betalen voor een nieuwe auto. Kortingen en leuke extra’s die mannen krijgen gaan de vrouwen voorbij. Uit een onderzoek van het Britse autoblad ’What Car?’ blijkt dat vrouwen gemiddeld zo’n 534 pond, ruim 800 euro, meer moeten betalen.
 • Campagne 88 dagen. Campagne van MamaCash: Tussen vandaag en 8 maart 2006 kun je helpen vrouwen te beschermen tegen huiselijk-, seksueel- en oorlogsgeweld en hen gelijke behandeling op de arbeidsmarkt garanderen. Je kunt overheden dwingen actie te ondernemen voor vrouwen en grensverleggende initiatieven steunen. Stem voor de She Changes the World - prijs. Laat je informeren. Steun MamaCash. En steun vanaf 20 december de petitie aan de EU.
 • Kaartenserie She Changed The World. Vele Nederlandse vrouwen hebben zich de afgelopen eeuwen met hart en ziel ingezet om op allerlei gebieden gelijke rechten en kansen voor vrouwen te bewerkstelligen.Mama Cash en het IIAV willen deze vrouwen opnieuw voor het voetlicht brengen en hebben twee kaartenseries uitgegeven die u nu kunt bestellen. Prijs per serie: 10 euro (+ verzendkosten). 
  • Serie I : Anna Maria van Schurman/ Belle van Zuylen/ Wilhelmina Drucker/ Aletta Jacobs/Johanna Naber/ Raden Adjeng Kartini/ Rosa Manus/ Clara Wichmann/ Sophie Redmond/ Corry Tendeloo 
  • Serie II: Willemijn Posthumus-van der Groot/ Marga Klompé/ Joke Smit/ Fokkelien van Dijk-Hemmes/ Asta Elstak/ Henny de Swaan/ Tania Leon/Anneke van Baalen/ Dorelies Kraakman/ Andreas Burnier
 • hspace=0  Baas in eigen buik. Of mag het allemaal wel weer iets minder (Nederland 3, Buitenhof, 13 november). Maandag 14 komt het ministerie van VWS  met het evaluatierapport 20 jaar abortuswet. In Buitenhof een blik vooruit met Vonne van der Meer, schrijfster en gynaecoloog  Gunilla Kleiverda. 
  • Herhaling zondagnacht in de 'carrousel' op Nederland 3 en maandagmiddag 13.20 op Nederland 1


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.