donderdag 20 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 201
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  201-210
 >  201 
NIEUWSBRIEF 201

 hspace=0

Nieuwsbrief 201 (31 oktober t/m 13 november 2005)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.    


NIEUWS

 • abortus:
  • Geen garantie op bedenktijd abortus (ND, 11 november 2005). Staatssecretaris Ross-van Dorp (Volksgezondheid) vindt het nog te vroeg om te bevestigen dat de zorgvuldigheidseisen van de abortuswet gehandhaafd blijven. Aanstaande maandag wordt de lang verwachte evaluatie van de Wet afbreking zwangerschap aan de bewindsvrouw aangeboden. Het kabinet reageert daar begin 2006 op.
  • 'Vroeg geboren baby's eerder behandeld' (Trouw, 3 november 2005). Kinderartsen gaan de grens verlagen, waarop ze vroeg geboren baby's in leven proberen te houden. Nu worden baby's behandeld als ze 25 à 26 weken oud zijn. Die grens wordt verlaagd naar 24 weken. Abortus is volgens de Nederlandse wet mogelijk tot 24 weken, de grens voor levensvatbaarheid.
  • hspace=0 De abortuspraktijk in Nederland (NOVA tv. 1 november 2005). Artsen die in Nederland abortus uitvoeren vinden dat de verplichte bedenktijd van vijf dagen uit de wet moet worden gehaald, zo blijkt uit een telefonische enquête die NOVA hield onder de 17 abortusklinieken in Nederland. Ook de gynaecologen die abortussen uitvoeren in ziekenhuizen vinden de vijf dagen bedenktijd overbodig.
 • abortus > Portugal:
  • Portugees Hof: geen abortusreferendum (RefD, 29 oktober 2005). Het constitutioneel hof van Portugal heeft vrijdag vanwege procedurele onregelmatigheden de plannen van de socialistische regering om een nieuw referendum te houden over verruiming van de abortuswetgeving verworpen. De regering wil abortus tot de tiende week van de zwangerschap volledig legaliseren.
 • alleenstaande moeders:
  • Kinderen groeien vaker op bij moeder (RefD, 2 november 2005).  Het aantal kinderen dat bij een alleenstaande moeder opgroeit zal alleen maar stijgen. Als gevolg hiervan schuift Nederland steeds meer in de richting van een matriarchale samenleving, zoals in de Caraïben. Moeders worden steeds belangrijker. Aldus hoogleraar demografie dr. J. Latten in de Jantje Betonlezing.
 • arbeid:
  • 'Afblijven!' (Sp!ts, 7 november 2005). Grappen over seks waar je niet van gediend bent, een baas die ongewenst handtastelijk wordt, collega's die een pornografische afbeelding op je computer zetten als je even naar de wc bent - seksuele intimidatie kan vele vormen aannemen. Tot nu toe moesten slachtoffers bewijzen dat hun iets vervelends was overkomen, maar er lijkt nu verandering op til.Een werknemer hoeft nu niet meer te bewijzen dat er iets ontoelaatbaars is gebeurd - als een werknemer enigszins aannemelijk kan maken dat er sprake is van seksuele intimidatie, is het, volgens het wetsvoorstel, aan de 'wederpartij' om aan te tonen dat dat niet het geval is. 
  • Signaleringsrapport beroepsziekten 2005. Brief dd. 3 november 2005 van staatssecretaris van Hoof (SZW) aan de Tweede Kamer. Hieruit: Een aantal signalen worden in het bijzonder onder de aandacht gebracht: het aantal mensen dat met geweld en intimidatie op de werkplek wordt geconferonteerd is toegenomen. En: zwaar werk tijdens zwangerschap vroegtijdig beperken. Er zijn aanwijzingen dat  dit leidt tot vroeggeboorte en een laag geboortegewicht.  
 • arbeid > krijgsmacht:
  • hspace=0 Weinig vrouwen in het leger (Twee Vandaag, 7 november 2005). Staatssecretaris Van Der Knaap ( Defensie) deed vorig jaar de belofte dat van elke tien militairen die het leger aanneemt, er minstens drie vrouw zijn. Omdat resultaat uitblijft, komen de PvdA en de militaire vakbond AFMP vandaag met een alternatief plan.
  • Leger moet instroom vrouwen versoepelen (Volkskrant, 7 november 2005). De Tweede Kamer verlangt extra maatregelen om vrouwen toe te laten tot de krijgsmacht. Staatssecretaris Van der Knaap van Defensie heeft er wel oren naar. PvdA-Kamerlid Eijsink presenteert vandaag plannen voor onder meer opleidingsbataljons die uitsluitend uit vrouwen bestaan. CDA-Kamerlid Aasted-Madsen stelt dat er ‘een langduriger fysieke training’ voor vrouwen moet komen.
  • PvdA-plan voor meer vrouwen bij defensie (PvdA, 7 november 2005). Ondanks plannen van staatssecretaris van der Knaap is het aandeel van vrouwen binnen de krijgsmacht nauwelijks gestegen. PvdA Tweede-Kamerlid Angelien Eijsink heeft daarom samen met miliaire vakbond AFMP/FNV het plan ‘Zonder actie, geen reactie’ gepresenteerd, met hierin concrete voorstellen om het aandeel van vrouwen te vergroten en het mannenbolwerk van Defensie te doorbreken. Naast een aantal pilots stellen Eijsink en de militaire vakbond zeven concrete maatregelen voor.
  • PvdA wil meer vrouwen in het leger (Volkskrant, 5 november 2005). De PvdA-fractie in de Tweede Kamer heeft samen met de FNV-bond AFMP een actieplan opgesteld om meer vrouwen in het leger aan het werk te krijgen. Ondanks het vrouwvriendelijk beleid van staatssecretaris van der Knaap (Defensie), is het aantal vrouwen in de krijgsmacht sinds 2000 nog nauwelijks gestegen.
 • arbeid > Europese Unie:
  • Monique Kremer: Europese vergelijking verzorgingsstaten en arbeidsdeelname van vrouwen (Universiteit Utrecht, november 2005). In Europa zijn de meeste vrouwen aan het werk; er heeft met recht een revolutie plaatsgevonden. Toch zijn er binnen Europa grote verschillen en veranderingen. Nederlandse vrouwen zijn pas laat gaan werken en werken vooral in deeltijd. Terwijl Deense vrouwen al veel langer en vooral fulltime werken. Daarentegen werken Belgische vrouwen historisch gezien meer dan de Nederlandse, maar gaan steeds meer in deeltijd werken. Vaak wordt gedacht - door wetenschappers en beleidsmakers - dat dit komt door zorgbeleid in verzorgingsstaten. Dat klopt niet helemaal, stelt Monique Kremer. Het Deense belastingsstelsel is zeer voordelig voor eenverdieners, toch werken de meeste vrouwen. Het Vlaamse kinderopvangstelsel is uitgebreid en zeer goedkoop, maar vrouwen gaan nauwelijks meer werken. Niet de financiële stimulansen zijn voor moeders het allerbelangrijkste. Bij hen gaat het vooral om morele idealen van zorg: wie zorgt er voor mijn kinderen als ik aan het werk ben? Die zorgidealen verschillen in Europa. De Deense overheid promoot het ideaal van professionele zorg; moeders met weinig schuldgevoel fulltime aan het werk. De Nederlandse deeltijddominantie kan verklaard worden door het ideaal van parental sharing: samen zorgen. In België heeft kinderopvang de vorm van surrogaatmoederschap - oppasmoeders -; er is dus nog steeds een sterke moederschapideologie. Engeland kent nauwelijks een alternatief ideaal van zorg dat het traditionele moederschapideaal kan vervangen. Kortom: de verschillen en veranderingen in arbeidsdeelname van vrouwen zijn terug te voeren op welk cultureel ideaal van zorg door de overheid gepromoot wordt. Verzorgingstaten doen er nog steeds toe, maar vooral als culturele motor.
   • Monique Kremer promoveert dinsdag 16 november 2005 aan de Universiteit Utrecht (10.30 uur, Academiegebouw, Domplein) op dit onderzoek 'How Welfare States Care. Culture, Gender and Citizenship in Europe'.
   • Samenvatting van de dissertatie
 • arbeid > India:
  • Gijs Moes: Indiase textiel heeft ze graag onderdanig (Trouw, 7 november 2005).  Meer dan 200000 jonge vrouwen werken in textielbedrijven in Bangalore. Ze worden vaak slecht behandeld en zijn nauwelijks georganiseerd. .. Seksuele intimidatie is het grootste probleem in de textielfabrieken”, zegt advocate Hemalatha Mahishi, die de werkneemsters regelmatig verdedigt. „Vrouwen worden lastiggevallen en misbruikt.”   
 • arbeid en zorg:
  • Moeders druk met halen en brengen (CBS webmagazine, 7 november 2005). Werkende moeders met kinderen jonger dan twaalf jaar zijn 2,5 keer zo vaak op pad voor halen en brengen als werkende vaders.
 • arbeid en zorg > Italië:
  • Pauline Valkenet: Vrouwen geven elkaar een uurtje cadeau (Trouw, 2 november 2005). In het Italiaanse Concesio geven vrouwen seksegenoten een uurtje van hun tijd. Zodat die zich kunnen ontworstelen aan alle verplichtingen: „Vrouwen zijn niet alleen maar werkneemster of partner of moeder.''
 • emancipatieproces > Saoedi-Arabië:
  • hspace=0 Saoedische oplossingen (VPRO Tegenlicht, 6 november 2005, Saoedische oplossingen). Video van de aflevering van 7 november 2005.
 • gelijke rechten > Spanje:
  • Spaanse prinses bevalt van dochter (Volkskrant, 31 oktober 2005). Het meisje maakt de kans als eerste prinses dezelfde rechten te krijgen als een jongen. De socialistische regering heeft plannen om de regeling af te schaffen waarbij mannen voorrang hebben bij de troonsopvolging.
 • glazen plafond:
  • Schaduwmacht groeit, Brinkman nummer 1 (GroenLinks, 10 november 2005). De svchaduwmachtvan adviescommissies groeit nog steeds. In het afgelopen anderhalf jaar zijn 24 nieuwe adviescommissies ingesteld. Redactie: Bij de top-10 is 1 vrouw: Joan Leemhuis-Stout (nr 2)
  • eBaybaas machtigste zakenvrouw (Telegraaf, 31 oktober 2005). Meg Whitman, bestuursvoorzitter van het Amerikaanse veilinghuis eBay, is door het zakenblad Fortune voor de tweede keer op rij uitgeroepen tot machtigste zakenvrouw ter wereld. Het klassement met de 50 meest invloedrijke zakenvrouwen is maandag gepubliceerd. Op de lijst prijkt geen enkele Nederlandse zakenvrouw.
  • Ambassadeursnetwerk 2005/6 van start voor meer vrouwen in de top (PriceWaterhouseCoopers, 28 oktober 2005). Voorzitter Jos Nijhuis, voorzitter van de Raad van Bestuur van PricewaterhouseCoopers koos als thema ‘Ambities verzilveren’ en heeft drie speerpunten: een grotere diversiteit bereiken bij de organisaties van de deelnemende ambassadeurs, de voordelen van een grotere diversiteit voor organisaties meetbaar maken en het thema op de Nederlandse politieke agenda zetten.  “Met ambities verzilveren bedoelen we vrouwen stimuleren hun ambities te realiseren.''
 • glazen plafond > wetenschap:
  • Cathalijne Boland: VU benoemt meer vrouwelijke hoogleraren (Intermediair, 7 november 2005). De VU stelt deze week vier leerstoelen in voor vrouwelijk toptalent. De universiteit probeert zo een slechte score op te vijzelen: slechts 6,9 procent van haar hoogleraren is vrouw, lager dus dan het landelijk gemiddelde van 9,3%. De vier VU-vrouwen mogen vijf jaar op hun Fenna Diemer-Lindeboomleerstoelen zitten.
 • integratie:
  • Adri Vermaat: Sommige gebruiken passen hier niet, in onze cultuur (Trouw, 11 november 2005). Moslims die hun echtgenotes verbieden Nederlandse taalles te volgen, moeten ’moreel’ worden uitgesloten van de samenleving, aldus wethouder van de Anker (Rotterdam). Ook moslims die hun dochter(s) ertoe dwingen met een geloofsgenoot te huwen, horen op morele gronden niet thuis in Nederland.
  • Esther Hageman: Enkele feiten over de migrant in Nederland (Trouw, 9 november 2005). Over allochtonen in Nederland is veel debat. Zo verwees Ayaan Hirsi Ali onlangs naar het hoge kindertal van moslims. Ook klinken er uitspraken over schoolverlaters zonder diploma, over criminaliteit en over familiaal geweld. Trouw brengt enkele feiten en cijfers. Over aantallen, herkomst, gezinshereniging, tradtionele opvattingen, huiselijk geweld, criminaliteit en onderwijs.
 • IVF:
  • Marc Peeperkorn: Medicijnen mogen niet worden geweigerd (Volkskrant, 11 november 2005). Hieruit: Meer moeite heeft de VVD-bewindsman met de wens van de Kamer om alle IVF-behandelingen (reageerbuisbevruchting) per 1 juli 2007 weer te vergoeden via de basisverzekering. Hoogervorst beloofde vóór 1 mei met een voorstel te komen, waarbij hij een eigen bijdrage voor de IVF niet uitsluit.
  • Marc Peperkorn: IVF te duur voor veel echtparen (Volkskrant, 8 november 2005). Echtparen met een laag inkomen zien vaker af van IVF (in vitro fertilisatie) sinds ze de eerste behandeling zelf moeten betalen, z blijkt uit onderzoek van de Vereniging voor Obstretrie en Gynaecologie. ‘IVF wordt een elitebehandeling en dat is geen goede zaak’.
  • Aantal IVF-behandelingen gedaald (RefD, 8 november 2005). Het aantal IVF-behandelingen is in 2004 voor het eerst gedaald tot 15.297, 3% minder dan in 2003 toen het aantal behandelingen nog met 6% steeg. Kremer denkt dat minder mensen gebruik maken van IVF, omdat de eerste behandeling niet meer wordt vergoed.
 • loverboys:
  • Gerard Beverdam: Loverboy nu ook in dorpen (ND, 5 november 2005). Loverboys veranderen hun technieken, blijkt uit onderzoek in Zwolle. Ze wijken uit naar kleinere gemeenten en richten zich op wat oudere meisjes, en zitten niet stil. ,Zo snel als wij doorhebben welke technieken ze gebruiken, ontwikkelen zij alweer nieuwe'', zegt een maatschappelijk werker van het Scharlaken Koord.
 • onderwijs:
  • Beta-talenten in Nederland onderbenut (Radboud Universiteit, oktober 2005). Annemarie van Langen concludeert in haar promotie-onderzoek: Nederlandse scholieren hebben nóg minder belangstelling voor een bètaopleiding dan leerlingen uit andere westerse landen. Vooral meisjes kiezen minder vaak voor bèta dan ze zouden kunnen. Minder dan 5% van alle meisjes op havo en vwo kiest voor het profiel Natuur & Techniek (N&T), terwijl velen van hen qua wiskundeprestaties nauwelijks onderdoen voor de jongens die dit profiel kiezen.
 • man-vrouw-verschillen:
  • Gerard Reijn: Rector Erasmus vindt jongens stuk slimmer (De Volkskrant, 12 november 2005). Jongens zijn intelligenter dan meisjes. De endocrinoloog Steven Lamberts, rector magnificus van de Erasmus Universiteit in Rotterdam, heeft het zelf in de British Journal of Psychology gelezen. Het IQ van jongens ligt gemiddeld vijf punten hoger dan dat van meisjes. Genieën, met een IQ hoger dan 155, zijn vijf keer zo vaak man als vrouw.
 • politieke rechten:
  • Vrouw kandidaat voor SGP (AD Zoetermeer, 9 november 2005). Voor het eerst in de geschiedenis van de SGP zou een vrouw de verkiezingslijst kunnen aanvoeren. Een kandidaat uit Zoetermeer kan deze historische rol vervullen. Het huidig ondersteunende raadslid Helen du Bois is namelijk de belangrijkste kandidaat voor het lijsttrekkerschap van de gecombineerde lijst ChristenUnie/SGP voor de gemeenteraadsverkiezingen van 7 maart 2006.
  • Gerard Vroegindeweij: Clara's brengen ons niet van de wijs (RefD, 4 november 2005). Niks opstapje naar vrouwelijke SGP-Kamerleden. Niks toegeven aan druk vanuit de rechterlijke macht. Het bestuur van de SGP-jongeren heeft volgens voorzitter Christian van Bemmel een eigen afweging gemaakt in het voorstel om vrouwen volwaardig te laten participeren in de organisatie.
  • SGP-jeugd wil vrouw in bestuur (RefD, 4 november 2005). De leiding van de SGP-jongerenorganisatie wil vrouwen toelaten tot haar bestuur. Het SGP-hoofdbestuur ziet geen bezwaren:  Het werk van de jongerenorganisatie valt van de SGP-jeugd niet onder het regeerambt. Eventuele aanvaarding van het voorstel betekent niet dat vrouwen tijdens openbare bijeenkomsten de algehele leiding mogen hebben. Dat blijft voorbehouden aan mannen.
 • prijzen:
  • 1325Award: nieuwe prijs voor vrouwen, veiligheid en vrede (SZW, 28 oktober 2005). Ter gelegenheid van  de 5e verjaardag van resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de Verenigde naties over vrouwen, vrede en veiligheid, heeft.Nederland de 1325Award ingesteld. De Award bestaat uit een geldbedrag van 15.000 euro en een speciaal ontworpen kunstwerk. De prijs zal volgend jaar in maart, rond Internationale Vrouwendag, worden uitgereikt aan een individu of een maatschappelijke organisatie die op een inspirerende wijze bijdraagt aan de uitvoering van ‘1325’. Jury: Annemarie Jorritsma, Thea Hilhorst, Dick Berlijn, Ayaan Hirsi Ali, Eimert van Middelkoop, Clairy Polak en Robert de Groot.
   • Nomineren: Vanaf 27 oktober 2005 kunnen (onder andere) organisaties die zich bezig houden met ontwikkelingssamenwerking individuen of organisaties nomineren voor de 1325Award via de internetsite www.1325award.nl.
 • religieuze symbolen > rechten van de mens > Turkije:
  • Turkije mag hoofddoek verbieden (Volkskrant, 11 november 2005). Turkije mag het dragen van hoofddoeken op universiteiten verbieden, aldus het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg.
  • Hof steunt verbod hoofddoekjes (NRC-Handelsblad, 11 november 2005).  Het Europese Hof voor de Mensenrechten heeft vandaag geoordeeld dat het Turkse verbod op het dragen van hoofddoekjes aan universiteiten gerechtvaardigd is. Volgens het Hof is het verbod niet strijdig met de vrijheid van gedachte, geweten en godsdienst, zoals vastgelegd in het Europese Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens.
 • seksuele voorkeur:
  • Meer allochtone jongeren tegen homoseksualiteit (RefD, 4 november 2005). Steeds meer allochtone jongeren in Rotterdam wijzen homoseksualiteit af. Vooral Turkse jongens uit de eerste klas van het voortgezet onderwijs zijn negatief, aldus de Rotterdame Jeugdmonitor.
  • 'Homo-sollicitant niet direct afwijzen' (RefD, 4 november 2005). Scholen kunnen niet op voorhand homoseksualiteit als grond voor afwijzing van sollicitanten gebruiken, aldus mr. A. G. Castermans van de Commissie Gelijke Behandeling gistermiddag tijdens het congres ”Christen en recht” in Putten.
 • sociale dienstplicht:
  • Mirjam Hommes: Emancipatie: Meiden slecht af met sociale dienstplicht (Trouw, 7 november 2005). Nu weer zit de sociale dienstplicht in de 55 punten die Peter R. de Vries ontvouwde als opmaat voor zijn entree in de politiek. .. Er wordt bij al die overwegingen een belangrijk element vergeten, dat ook de discussie over het basisinkomen steevast doet stuklopen, namelijk de gelijke behandeling van vrouwen en mannen, van meiden en jongens.
 • vrouwelijke staatshoofden > Afrika:
  • politieKees Broere: Oma Ellen toch populairder dan King George (Volkskrant, 11 november 2005). Voor het eerst is in Afrika een vrouw tot president gekozen. Ellen Johnson Sirleaf (66) wordt zo goed als zeker de nieuwe leider van Liberia. Vooral de vrouwen van Liberia hebben op haar gestemd.
 • vrouwenhandel:
  • Herman Veenhof: Sterke slachtoffers (ND, 29 oktober 2005). Vrouwenhandel in Nederland, vijf jaar nadat prostitutie legaal werd. .. Als het om een vrije keuze gaat, zou dat in Nederland in theorie goed moeten werken. Prostitutie is sinds 2000 legaal, de belasting- en arbodienst staan klaar om inkomen en werkwijze verantwoord te administreren. ...  Maar ergens is iets misgegaan. Niks is clean en transparant. Vrouwenhandel en prostitutie genereren rond een miljard euro per jaar, in Nederland. In ons land werken rond dertigduizend hoeren, van wie het overgrote deel van buiten de EU is en illegaal.
 • Verenigde Staten:
  • Bush nomineert ultraconservatief Alito voor Hooggerechtshof (De Tijd, - Belgie, 31 oktober 2005). Met Alito hoopt Bush het Supreme Court het conservatieve overwicht te geven om de abortuswetgeving ongedaan te maken. Hij vindt het een plicht van vrouwen om eerst hun echtgenoot op de hoogte te brengen/toestemming te vragen. 
  • Kiezen tussen een jongen of een meisje (Planet.nl, 27 oktober 2005). Een zwangerschapskliniek in de Verenigde Staten mag mensen met een kinderwens laten bepalen of ze een meisje of een jongen krijgen. Het gaat voorlopig om een testfase. In veel landen, waaronder Nederland, is het gebruik van de methode voor geslachtsbepaling verboden. Francoise Shenfield, lid van de Europese sociëteit voor menselijke reproductie en embryologie en verbonden aan het universiteitsziekenhuis van Londen: “Als je overtuigd bent van de gelijkheid binnen de internationale gemeenschap dan is het kiezen van het geslacht van een kind geen probleem. Maar die gelijkheid bestaat niet, de ene sekse wordt geprevaleerd boven de andere”.


NIEUWSARCHIEF (berichten van vóór 31 oktober 2005)

 • gelije beloning:
  • Linda de Mol best verdienende actrice (Janvis, augustus 2004). Nederlandse tv-rouwen verdien minder dan tv-mannen, aldus maandblad Quote. Linda de Mol verdient weliswaar het meest, 900.000, maar de nummer 2 van de vrouwen, Caroline Tensen, zit met 450.000 ruim onder de eerste 3 mannen die 600.000 krijgen.

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


ONZE ANDERE SITES

emancipatie.pagina.nl:


SERVICEPAGINA

Vacatures:


AKTUEEL

Agenda > Toegevoegd:

 • dinsdag 29 november 2005: VrouwEnCarrièredag. Met o.a. Monique Brummans, Marjet van Zuijlen en Oldenbroek. Plaats: Station Galgenwaard, Utrecht. Inschrijven kan via www.i-br.nl

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


DOSSIERS

Dossiers van derden > IIAV:


EMANCIPATIE ALGEMEEN

Biografische berichten:

 • Ellie Smolenaars: Passie voor vrijheid. Clara Wichmann (1885-1922). Amsterdam, uitgeverij Aksant, ISBN 90 5260 173 9, 248 pagina’s, geïllustreerd, € 24,90. Passie voor vrijheid is de biografie van een hoogbegaafde vrouw: Clara Wichmann. Het korte leven van de juriste en essayiste Clara Wichmann (1885-1922) staat in het teken van haar zoektocht naar vrijheid. Haar levensverhaal speelt zich af in een gegoed en geleerd Nederlands-Duits milieu dat, wreed verstoord door de Eerste Wereldoorlog en de Russische Revolutie, op drift raakt. Het is het requiem van een tijdperk waarin vrouwen voor het eerst mochten stemmen en studeren om vervolgens, zoals Clara Wichmann, je talent nauwelijks te kunnen inzetten en in diepe depressies te geraken.

Vrouwen in en uit het nieuws:

 • SYBILLA DEKKER. Sanne ten Hove: Een verdomd aardige carrièrevrouw zonder politieke genen (Volkskrant, 8 november 2005). Bouwondernemers dragen haar op handen vanwege haar zakelijke, nuchtere aanpak. Maar Kamerleden vinden de VROM-minister te afwachtend. ‘Ze is de minister van de papieren en het overleg.’

Prijzen en lezingen:

 • 1325Award: nieuwe prijs voor vrouwen, veiligheid en vrede (SZW, 28 oktober 2005). Ter gelegenheid van  de 5e verjaardag van resolutie 1325 van de Veiligheidsraad van de Verenigde naties over vrouwen, vrede en veiligheid, heeft.Nederland de 1325Award ingesteld. De Award bestaat uit een geldbedrag van 15.000 euro en een speciaal ontworpen kunstwerk. De prijs zal volgend jaar in maart, rond Internationale Vrouwendag, worden uitgereikt aan een individu of een maatschappelijke organisatie die op een inspirerende wijze bijdraagt aan de uitvoering van ‘1325’. Jury: Annemarie Jorritsma, Thea Hilhorst, Dick Berlijn, Ayaan Hirsi Ali, Eimert van Middelkoop, Clairy Polak en Robert de Groot.
  • Nomineren: Vanaf 27 oktober 2005 kunnen (onder andere) organisaties die zich bezig houden met ontwikkelingssamenwerking individuen of organisaties nomineren voor de 1325Award via de internetsite www.1325award.nl.


DEN HAAG

VARIA

Gesignaleerd:

Tweede en derde golf

 • Vilan van de Loo: Het nieuwe onbehagen. Op naar een derde feministische golf. (Nieuw, verschijnt oktober). Uitgeverij Inmerc, € 9,95 9066118040. Bevat ook een kortingsbon voor:
 • Vilan van de Loo: De vrouw beslist. De tweede feministische golf in Nederland. Uitgeverij Inmerc, € 19,95 9066115440. (Nieuw, verschijnt november).

Emancipatie algemeen > Biografische berichten:

 • Pieter van der Ven: Mannendag om de wereld te weerstaan (Trouw, 11 november 2005). Mannendag op Urk. De mannenbroeders van het geloof hebben wat extra’s nodig – uit dat besef zijn ’mannendagen’ ontstaan. .. De mannen op Urk – van Urk, maar ook uit Friesland, van de Veluwe en elders – zijn met ongeveer 150. Opvallend is het grote aantal betrekkelijk jonge vaders.
 • Nederlanders zijn de snelste koks (ND, 8 november 2005). Nederlanders draaien het snelst een maaltijd in elkaar, gemiddeld in 40 minuten per dag, ofwel jaarlijks ongeveer 243 uur. Russen besteden wereldwijd de meeste tijd aan koken, dagelijks meer dan anderhalf uur. Nog altijd koken vrouwen vaker dan mannen.
 • Menno de Bruyne: Zwakke vrouwenhanden (ND, 31 oktober 2005). Het zal wel even wennen zijn, te zijner tijd. Koning Willem de Vierde in plaats van koningin Beatrix. Een Koning in plaats van een Koningin. Er is zelfs al een boekje geschreven met bespiegelingen over de overgang van een matriarchaat naar een patriarchaat - van een vrouwenregering naar een mannenregering. Verdwijnt het vrouwelijke element uit het koningschap, of zal koningin Máxima dat weten te compenseren?
 • Succesvolle aanpakken diversiteit gebundeld in publicatie Diversity Award (Opportnity, 26 oktober 2005). Tussen 2002 en 2005 kende VNO-NCW driemaal een Diversity Award toe aan een Nederlands bedrijf met een verdienstelijke track record op het gebied van diversiteit m/v. In de brochure “Werk maken van diversiteit, een renderende praktijk” zijn de aanpak van de winnaars en een aantal genomineerden gebundeld. Verkrijgbaar bij Opportunity, oib@opportunity.nl of tel. 020 – 426 58 90


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.