woensdag 19 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 200
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  191-200
 >  200 
NIEUWSBRIEF 200

hspace=0

Nieuwsbrief 200 (17 t/m 30 oktober 2005)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.    


NIEUWS

 • aardbeving Pakistan/India:
  • Vrouwen dubbel slachtoffer in rampgebied Pakistan. XminY steunt wederopbouw vrouwenorganisaties (xminy.nl, oktober 2005). Verontrustende berichten over geweld tegen vrouwen en vrouwenhandel bereikten ons deze week via Blue Veins (klik hier of hier), een organisatie in het noorden van Pakistan die zich inzet voor de rechten van vrouwen en waar XminY al geruime tijd intensieve contacten mee heeft. Blue Veins kwam meteen in actie na de aardbeving. Ze stuurden een team van 28 vrijwilligers, voedsel, kleding, dekens en materiaal naar de ergst getroffen gebieden. Zij richten zich vooral op medische hulp voor vrouwen en kinderen die alleen zijn achtergebleven en het meest kwetsbaar zijn.
 • arbeid:
  • Tutjes hebben niets te zoeken bij de brandweer (Noordhollands Dagblad, 25 oktober 2005). Vrouwen zijn in het Beverwijkse brandweerkorps volledig gelijk aan mannen. Geluiden dat de toelatingseisen voor vrouwen te zwaar zijn, zoals Diana Rijk Willems van het Netwerk Brandweervrouwen laatst stelde, gaat hier dan ook niet op, zegt Angelique Zonneveld.
  • Elsje Jorritsma: Jongere moet werkritme opdoen (NRC-Handelsblad, 20 oktober 2005). Iemand onder de 27 krijgt in Amsterdam niet zomaar een uitkering meer. Werk, een stageplek of een opleiding, dat is wat ze kunnen krijgen als ze zich melden voor een uitkering. In Den Haag hebben ze dit jaar ook de leeftijdsgrens van de zogenoemde 'sluitende aanpak' verruimd van 23 tot 25. Groepen zoals tienermoeders, die niet voltijds kunnen werken, gaan in deeltijd opleidingen volgen en vrijwilligerswerk doen.
 • arbeid > seksuele intimidatie:
  • VNO-NCW: bewijslast intimidatie niet omkeren (VNO-NCW, 24 oktober 2005). De Europese richtlijn die de positie van werknemers die zich seksueel geďntimideerd voelen, moet verbeteren, “is een voorbeeld van ongewenste Europese regelgeving”. Het Nederlandse wetsvoorstel dat op deze richtlijn is gebaseerd, is “schadelijk en overbodig”, aldus VNO-NCW in een brief aan de Tweede Kamer.
 • arbeidsongeschiktheid:
 • discriminatie > religie:
  • Froukje Santing: Klacht moskeeën over discriminatie Inspraakorgaan (NRC-Handelsblad, 20 oktober 2005). De besturen van ruim twintig Turkse en Marokkaanse moskeeën in Amsterdam dienen vandaag een klacht in tegen het Inspraakorgaan Zuid-Europese Gemeenschappen. Het inspraakorgaan wakkert ,,de haat tegen moslims aan'', aldus woordvoerder Haci Karacaer van de Turkse moskeevereniging Milli Görüs Noord-Nederland. De organisatie stelde onder meer voor om aparte gebedsruimten voor mannen en vrouwen in moskeeën te verbieden en in Amsterdam een burkaverbod in te voeren: ,,Mannen die hun vrouw in een burka laten lopen zijn een smet op de mensheid''.
 • gelijke rechten > vrouwenstaking IJsland: 
  • Gelijkheid | Zelfs IJslandse vrouwen hebben nog 'een lange weg te gaan' (Trouw, 25 oktober 2005). Exact om acht minuten over twaalf stopten gisteren tienduizenden IJslandse vrouwen met wassen en werken. Exact op dat moment, omdat dertig jaar geleden dat tijdstip symbool stond voor de achterstand van vrouwen. Die kregen in 1975 64 procent minder salaris dan mannen voor hetzelfde werk. De vrouwen legden daarom het werk neer toen 64 procent van de werkdag om was.
 • gelijke rechten > Japan:
  • Commissie pleit in eindrapport voor vrouw op Japanse troon (RefD, 25 oktober 2005). De keizerlijke troon moet ook voor vrouwen toegankelijk zijn, is de conclusie van een commissie die in opdracht van de Japanse regering onderzoek deed naar het Japanse hof. De Japanse wetgeving bepaalt sinds 1947 dat alleen mannen de troon mogen bestijgen. 
 • glazen plafond:
  • Aantal vrouwen aan de top stijgt (RefD, 28 oktober 2005). Vrouwen zijn nog steeds ondervertegenwoordigd aan de top van bedrijven en instellingen. Maar hun aandeel stijgt wel. In de industrie is het aandeel vrouwen in de raden van bestuur gestegen van 1,9% (2000) naar 6,5% (2004). Van alle hoogleraren in Nederland is slechts 6% een vrouw.
  • Vierde ambassadeursnetwerk 'Glazen Plafond' van start (SZW, 27 oktober 2005). Het 4e netwerk van ambassadeurs dat zich gaat bezighouden met de bevordering van de doorstroming van vrouwen naar topfuncties bestaat uit 7 vrouwen en 9 mannen.Voorzitter van dit ambassadeursnetwerk is Jos Nijhuis, voorzitter van de Raad van Bestuur van PricewaterhouseCoopers Nederland.  Vrouwen aan de top van bedrijven en instellingen nog steeds zijn ondervertegenwoordigd. Het aandeel vrouwen in managementfuncties is nu 25%.
  • Mannen kiezen eerder voor uitdagende taken dan vrouwen (persbericht UvA, oktober 2005).  Irene de Pater onderzocht de verschillen tussen mannen en vrouwen in voorkeuren, keuzen, verdeling en uitvoer van taken, en of deze kunnen bijdragen aan de verklaring van het sekseverschil in carričresucces. Zij concludeert dat - hoewel mannen en vrouwen uitdagende taken even leuk vinden - vrouwen minder snel uitdagende taken kiezen wanneer deze daadwerkelijk uitgevoerd moeten worden. Vrouwen richten zich bij hun taakkeuze meer op het voorkomen van mislukking; mannen kiezen juist taken waarmee ze hun capaciteiten kunnen laten zien.
  • Meer vrouwen aan top Nederlandse bedrijven (Zibb.nl, 14 oktober 2005). Nederlandse vrouwen staan niet in de lijst met 25 machtigste dames in het Europese bedrijfsleven, aldus de Financial Times. Wel drie vrouwen die bij een Nederlands bedrijf werken: Nancy McKinstry, Linda Cook en Marie-Christine Lombard. Vorig jaar was McKinstry nog de enige link met Nederlandse bedrijven.
 • kinderopvang:
  • Weinig educatie in de crčche (RefD, 19 oktober 2005). Het kabinet streeft ernaar dat volgend jaar de helft van het aantal ’doelgroepkinderen’ deelneemt aan programma’s voor voor- en vroegschoolse educatie (VVE). Uit onderzoek in opdracht van het ministerie van SZW bleek onlangs dat slechts een handvol kinderdagverblijven VVE aanbiedt.
  • Anki Duin en Janneke Plantenga: Doen die opvang, maar wel doordacht (Trouw, 19 oktober 2005). Naschoolse kinderopvang regel je niet op een koopje. Het kabinet moet een plan maken, op basis van voorbeelden hier en in het buitenland.
  • Bart-Jan Spruyt: Plan kinderopvang is wrede barmhartigheid (ND, 19 oktober 2005). Het plan om scholen van half acht 's ochtends tot half zeven 's avonds voor kinderopvang te laten zorgen, is in strijd met het wezen van de moeder en de oerbehoeften van het kind. Het plan getuigt van de wrede barmhartigheid van de liberale staat, meent Bart Jan Spruyt.
  • Meeste ouders zien weinig in plan Van Hoof (Trouw, 17 oktober 2005). 13% van de ouders met kinderen op de basisschool staat positief tegenover het plan van staatssecretaris Henk van Hoof (SZW) om bijstandsmoeders in te zetten voor naschoolse opvang, aldus onderzoek door bureau Regioplan. De meeste ouders geven de voorkeur aan opvang door leidsters die daarvoor zijn opgeleid.
 • leefstijl:
  • Samenleven is nog geen polygamie (ND, 28 oktober 2005). Een echtpaar kan zonder belemmering een samenlevingscontract aangaan met een derde persoon. Juridisch is er niets op tegen, maar de SGP wil maatregelen tegen dit 'opstapje naar polygamie'. Advocaat N.P. Gelling, gespecialiseerd in familierecht. ,,Strikt juridisch kan iedereen een contract sluiten, maar zo'n overeenkomst is geen huwelijk. Van polygamie is alleen sprake als iemand twee keer trouwt.''
  • SGP: Donner zet deur open naar polygamie (Volkskrant, 27 oktober 2005). De fractie van de SGP maakt zich grote zorgen nu minister Donner (Justitie) in haar ogen een begin maakt met de introductie van polygamie (veelwijverij) in Nederland. Donner heeft geen bezwaar tegen echtparen die een samenlevingscontract sluiten met een derde persoon.
  • Jonge mannen drinken het meest (CBS webmagazine, 17 oktober 2005). In 2004 dronk de Nederlander gemiddeld 7,7 glazen alcohol per week, tegen 8,3 in 2001. Meer mannen dan vrouwen drinken. Zwaar drinken komt bij mannen bovendien vier keer zo vaak voor als bij vrouwen. Jonge meiden doen nauwelijks onder voor jonge jongens als het gaat om zwaar drinken: meer dan een op de twintig jongens en bijna een op de twintig meiden van 12–17 jaar is een zware drinker.
 • onderwijs > segregatie:
  • Vooral jongens kiezen voor profiel techniek (RefD, 26 oktober 2005). Het meest exacte profiel in het studiehuis voor de bovenbouw van havo en vwo is natuur en techniek (N&T). Deze richting blijkt vrijwel uitsluitend door jongens te worden gekozen. Minder dan 5% van de meisjes kiest hiervoor, aldus concludeert onderzoekster A. van Langen in haar promotieonderzoek.
  • Weinig vrouwen met technische beroepsopleiding (CBS-webmagazine, 17 oktober 2005). Ongeveer de helft van alle mbo-geslaagden vrouw in Nederland was vrouw. Andere Europese landen wijken daar niet veel van af. Maar bij techniek en ambachten zijn vrouwen overal fors ondervertegenwoordigd. Nederland scoorde het allerlaagst met slechts 8% vrouwelijke mbo-gediplomeerden tegen 30% in Zweden.
 • prijzen > internationaal:
  • Sacharov-prijs naar Cubaanse vrouwen (Telegraaf, 26 oktober 2005). De Sacharov-prijs van het Europees parlement is dit jaar toegekend aan de Cubaanse vrouwenbeweging Damas De Blanco. De activistes delen de prijs met de Franse journalistenorganisatie RSF en de Nigeriaanse advocate Hauwa Ibrahim. De Damas De Blanco (Dames In Het Wit) protesteren tegen de detentie van hun dissidente mannen en zonen. Ibrahim verdedigt vrouwen die wegens echtbreuk ter dood zijn veroordeeld.
 • prostitutie:
  • Europese prostituees eisen erkenning beroep (Volkskrant, 17 oktober 2005). Prostituees uit heel Europa hebben maandag in Brussel een verklaring opgesteld waarin ze opsommen welke rechten ze eisen. Ze willen onder meer dat hun beroep wordt erkend, wat in veel landen nog niet het geval is. Ook willen ze dezelfde behandeling krijgen als mensen in alle andere beroepen, ook in de sociale zekerheid.
 • religieuze symbolen:
  • Mohamed Ajouaou: Hoofddoek: In de Koran staat het dus niet (Trouw, 22 oktober 2005). Voorstanders van de hoofddoek beroepen zich op de Koran. Maar zij halen eruit wat er níet instaat: kijk zelf maar, zegt theoloog Ajouaou.
  • Islamitisch college wijst vrouw zonder hoofddoek af (ND, 17 oktober 2005). Bij de Commissie Gelijke Behandeling dient vandaag de zaak van Samira Haddad (32). De moslima stapte naar de commissie nadat ze op de scholengemeenschap was afgewezen als docente Arabisch omdat ze geen hoofddoek wilde dragen. ,,Het geloof zit niet in een hoofddoek, het zit in je hart.'' .. ''Mijn vader komt uit Tunesië, daar is het voor vrouwen verboden in het openbaar een hoofddoek te dragen.''
 • Rosa Parks:
 • seksualiteit > Europa:
  • Oprichting European Sexuality Resource Center (persbericht IIAV, 12 oktober 2005). Op 12 oktober lanceerde het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging (IIAV) het European Sexuality Resource Center (ESRC). Dit centrum zal informatie ter beschikking stellen over alle aan seksualiteit gerelateerde onderwerpen. Het ESRC wordt een samenwerkingsverband tussen diverse informatiecentra, voorlichtingscentra, belangenbehartigingsorganisaties, onderzoekscentra en het wetenschappelijk onderwijs.
 • seksuele voorkeur > etniciteit:
  • Verdonk bevordert bespreekbaarheid homoseksualiteit. Persbericht Justitie dd. 26 oktober 2005. Minister Verdonk wil de bespreekbaarheid van homoseksualiteit binnen etnische kringen bevorderen. Daarvoor trekt ze 350.000 euro uit. Een grote rol in dit proces wil ze toekennen aan Forum, het instituut voor multiculturele ontwikkeling. Forum wil samenwerken met andere etnische samenwerkingsverbanden zoals het LOM, de moslimorganisatie CGI en organisaties die zich bezighouden met het homo-emancipatiebeleid.
 • seksueel geweld > huiselijk geweld:
  • Annelieke Dijkstra: Conflict over huisverbod bij geweld (AD, 28 oktober 2005). Minister Donner (Justitie) wil de burgemeesters inschakelen in de strijd tegen huiselijk geweld. Burgemeesters willen niet de verantwoordelijkheid dragen voor het uit huis zetten van plegers van huiselijk geweld. De VNG vindt het plan om daders preventief uit hun woning te zetten op zich prima, maar wil niet dat de burgemeester degene wordt die beslist over de uithuisverboden.
 • seksueel geweld > Ierland:
  • 'Autoriteiten Ierland nalatig bij misbruik' (RefD, 26 oktober 2005). Ierse bisschoppen, politieagenten en regeringsfunctionarissen hebben veel te weinig gedaan om de vele gevallen van seksueel misbruik van kinderen door rooms-katholieke priesters in het bisdom Ferns te verhinderen. Aldus een rapport dat de Ierse regering heeft gepubliceerd.
 • sport:
  • Vera Pauw, KNVB-coach Nederlands Vrouwenteam: Help bij de herindeling! (column KNVB, 24 oktober 2005). Het verbaasde mij niet dat meisjes zo veel beter dan jongens kunnen zijn, dat is immers gesneden koek. In de pupillenleeftijd zijn er nog geen fysieke verschillen en gaat het dus om vaardigheid. Het verwondert mij echter wél dat we maar niet voor elkaar krijgen om bij de pupillen het geslacht te vergeten en in te delen naar niveau.
 • Verenigde Naties:
  • Peter Post: Genderapartheid (LLINK.nl, 19 oktober 2005). Ook de VN is er uit: de bestrijding van armoede is onmogelijk zonder de positie van de vrouw te verbeteren. “Millenniumdoelen en het rondpompen van miljarden zijn zinloos als we er niet in slagen een eind te maken aan de onderdrukking van de vrouw,” stelt het VN-bevolkingsfonds (UNFDA) min of meer in zijn vorige week verschenen jaarverslag en lanceert meteen een nieuwe strijdkreet: genderapartheid. Een woord dat we de komende jaren nog vaak zullen horen, want niet voor niets heeft de UNFDA het verslag De Belofte van Gelijkheid genoemd.
 • vrouwenhandel:
  • Seks met seksslaven is verkrachting (Metro, 16 oktober 2005). Mannen die seks hebben met prostituees die afkomstig zijn uit de vrouwenhandel, kunnen in Groot-Brittannië worden aangeklaagd wegens verkrachting, aldus de Britse onderminister voor Binnenlandse Zaken.
 • zorg:
  • Zorgverleners uitgeput (AD, 20 oktober 2005). Er ligt een tijdbom onder de mantelzorg, mensen die thuis voor een kennis of ziek familielid zorgen. Tweehonderdduizend zorgverleners zijn overbelast. Gevreesd wordt dat velen te maken krijgen met een serieuze burn-out, aldus de LOT en de LHV. Bezuinigingen in de zorg, de vergrijzing, het zo lang mogelijk thuis houden en te snel naar huis sturen van patiënten zijn de belangrijkste oorzaken voor het grote aantal overspannen mantelzorgers.
  • Fulltime hulp weg bij kraambed (Volkskrant, 21 oktober 2005). Fulltime kraamverzorgenden worden steeds zeldzamer. Kraamverzorgsters krijgen zulke karige contracten dat ze er bijna niet meer van kunnen bestaan, aldus Abvakabo FNV in Groningen. Volgens de bond worden vooral de verzorgenden - meestal vrouwen - op straat gezet die langer dan drie dagen per week werken.

Karin Adelmund (1949-2005)

 • Kamer herdenkt Adelmund (AD, 26 oktober 2005). Tijdens de herdenking omschreef Kamervoorzitter Weisglas Adelmund als een strijdbaar persoon en prees haar inzet en betrokkenheid, vooral voor mensen die wel een steun in de rug kunnen gebruiken. ,,Een parel in de klassenstrijd.'' Haar emotionele karakter was juist haar sterke kracht, aldus Weisglas.
 • Adelmund knokte voor de goede zaak (Regering.nl, 26 oktober 2005). 'Karin Adelmund was warm, gedreven en maatschappelijk zeer betrokken'. Zij 'knokte voor de goede zaak'. Dat zei minister-president Balkenende in zijn toespraak bij de herdenking van het overleden Tweede Kamerlid Adelmund.
 • Crematie Karin Adelmund in Amsterdam (Trouw, 25 oktober 2005). Voormalig PvdA-staatsscretaris Karin Adelmund wordt dinsdag in Amsterdam gecremeerd. Adelmund overleed vrijdag op 56-jarige leeftijd aan een hartstilstand. In het tweede kabinet-Kok was ze van 1998 tot 2002 staatssecretaris van Onderwijs.
 • Raoul du Pré Rebelse meid had grote moeite met politieke spel (Volkskrant, 22 oktober 2005). Vakbondsbestuurster Karin Adelmund verkreeg grote bekendheid als strijdster voor vrouwenparticipatie en deeltijdwerk. Later ging ze de politiek in en werd ze het sociale gezicht van de PvdA.
 • Addy de Jong: In memoriam Karin Adelmund (RefD, 21 oktober 2005). Als het waar is dat er in de politiek steeds meer ruimte komt voor het persoonlijke en het gevoelsmatige, dan was het vrijdag overleden PvdA-kamerlid Adelmund een typisch kind van haar tijd. Zij viel als vakbondsvrouw en politica op door haar gedreven en emotionele optreden.
 • Piet H. de Jong: Adelmund, bevlogen sociaal-democrate (ND, 21 oktober 2005). Betrokken, bevlogen en emotioneel. Dat zijn de woorden die opkomen nadat gisteren door haar partij bekend werd gemaakt dat Karin Adelmund is overleden. Adelmund, geboren in 1949 te Rotterdam, overleed aan een hartstilstand.
 • FNV verslagen na plotselinge dood oud-vicevoorzitter Adelmund (FNV, 21 oktober 2005). 'Karin is van ongelofelijk belang geweest voor de positieverbetering van de vrouw binnen de vakbeweging en daarbuiten. Strijdbaar, kleurrijk , welbespraakt,  dat zijn de  eerste gedachten  die bij me opkomen als ik  haar moet karakteriseren’, zegt een geschokte FNV-voorzitter Agnes Jongerius in een eerste reactie.
 • Raoul du Pré: Opgewekt, maar ook een tikkeltje naďef (De Volkskrant, 21 oktober 2005).
 • Tweede-Kamerlid Karin Adelmund (56) overleden (NRC-Handelsblad). Het Tweede-Kamerlid Karin Adelmund is de afgelopen nacht aan een hartstilstand overleden. Karin Adelmund was sinds 23 mei 2002 lid van de Tweede-Kamerfractie van de PvdA. Zij was vice-voorzitter van de FNV en eerder voorzitter van de Vrouwenbond FNV. In de periode 1997-1998 was mevrouw Adelmund voorzitter van de PvdA en van 1994 tot 1997 vice-fractievoorzitter. Van 1998 tot 2002 was zij staatssecretaris van Onderwijs.
 • Drs. K. Y. I. J. Adelmund (Parlement & Politiek). Korte politieke biografie.


Uit het archief:


NIEUWSARCHIEF  (berichten vóór 17 oktober 2005 

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


ONZE ANDERE SITES

emancipatie.pagina.nl > homepages (zelfmelders):


AKTUEEL

In ons Tijdschriftenrek :

Agenda > Toegevoegd:

 • zondag 30 oktober 2005: Femmes Fatales - Arabische vrouwen aan de top: Marokko (Tegenlicht). VPRO, 21.00 uur net 3. Wat is er aan de hand in Marokko? De verbetering van de positie van vrouwen heeft onder Mohamed VI de hoogste prioriteit.
 • zondag 6 november 2005 en zondag 13 november 2005: Femmes Fatales - Arabische vrouwen aan de top: Saoedische oplossingen.  (Tegenlicht). VPRO, 21.00 uur, net 3. Nu over de situatie in Saoedi-Arabië.
 • maandag 7 november 2005: Ik laat je nooit meer gaan. Debat over vrouwenhandel. Ruth Hopkins presenteert haar boek Ik laat je nooit meer gaan. Daaropvolgend vindt een politiek debat plaats met de centrale stelling: vrouwenhandel is een vorm van arbeidsmigratie. Fotograaf Caro Bonink exposeert foto’s van slachtoffers van vrouwenhandel.Plaats: De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam. Tijd:  20.00 uur.
 • dinsdag 8 november 2005: Twee Groningse vrouwen en hun Amsterdamse uitgeverij De Spieghel. Lezing door dr. I.G. de Wilde. Plaats: Academiegebouw, Broerstraat 5, Groningen. Tijd: 16.30 uur.
 • woensdag 9 november 2005: Women in black. Kleurrijk zakenvrouwenseminar. Voor meer informatie zie Women in black (E-Quality). Plaats: Auditorium Rabobank, Utrecht. Tijd: 10.00-16.00 uur. Inschrijven
 • donderdag 10 november 2005: Professional Women: eerste conferentie vrouwennetwerk Universiteit Twente. Plaats: Drienenburght. Tijd: 9.30 - 18.00 ur/ Met o.m. Mineke Bosch, Sonia Heemstra de Groot, Annemarie Mol en Annelies van der Horst. Aanmelden: ffnt@utwente.nl
 • maandag 21 november - vrijdag 16 december 2005: Gender and Conflict Transformation. Online cursus.
 • maandag 28 november: de film De Rekenaarsters (Grietje Keller, 2005, 45 min.) wordt vertoond op Nederland 1, rond 23.00 uur. Documentaire over vroege automatisering en gender. In de jaren vijftig werd in het Mathematisch Centrum één van de eerste computers ontwikkeld. Een groep vrouwen was betrokken bij het programmeren en coderen van de eerste elektronische rekenmachine.
  • PM: de film is ook te zien op donderdag 27 oktober in ASCII, Javastraat 38, Amsterdam. De regisseur is dan aanwezig. De voorstelling start om 19:30 uur en de toegang is gratis
 • dinsdag 13 december 2005: Symposium gezondheidszorg en mensenrechten. Met o.a. aandacht voor vrouwenbesnijdenis dat wordt toegelicht en besproken aan de hand van de film “The day I will never forget”. Vervolgens is er een interactief programma, waarin in een debat tussen de inleiders en de zaal een aantal stellingen worden besproken. Met Evert Bloemen en K. Bartels van de Stichting Pharos. Plaats: Lomanlaan 103, Utrecht. Tijd: 16.00 - 20.30 uur. Het symposium is bedoeld voor alle artsen en andere betrokkenen die betrokken zijn bij de problematiek van gezondheidszorg en mensenrechten.

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


FOCUS

Onze vrouw in New York:


SERVCIEPAGINA

Vacatures:

 


EMANCIPATIE ALGEMEEN

Vrouwen in en uit het nieuws:

 • Friederike de Raat: Alleseter met allergie voor sleur. Wie is Fieke van der Lecq ? (NRC-Handelsblad, 19 oktober 2005). Fieke van der Lecq weet zichzelf snel en raak te typeren. 'Ik ben een vakidioot, een alleseter, zolang het maar over economie gaat. En ik ben allergisch voor sleur.' Die eigenschappen geven kort en krachtig de loopbaan weer van Van der Lecq, die nu nog hoofdredacteur is van het tijdschrift Economisch Statistische Berichten (ESB), maar per 1 januari 2006 overstapt naar de Nederlandse Mededingingsautoriteit (NMa).
 • hspace=0Janny Beekman (Stichting Nahid), geďnterviewd door Francisco van Jole (Llink.nl, de Geitewollensokkenshow, afl. 7, 16 oktober 2005). Beekman was jarenlang directrice van een basisschool en stond voor de klas als juffrouw. Ze hield van haar werk, maar ondertussen knaagde er nog iets, een groot verlangen tegen onrechtvaardigheid in de wereld te strijden. Pas na haar pensioen kreeg ze er de kans voor en die heeft ze dan ook met beide handen gegrepen. Ze bezocht verschillende oorlogsgebieden en besloot onlangs in Kabul tot het oprichten van een blijf-van-mijn-lijf huis voor Afghaanse vrouwen.

VARIA

Klein vuil:

 • Marleen Barth, voorzitter Onderwijsbond CNV: 'Vooral jonge leraren knappen af op het gebrek aan zeggenschap over de lesstof. Ze willen meer betrokken zijn. Meer intellectuele uitdaging zal ook meer jongens naar het onderwijs halen. Die missen nu vooral een loopbaanperspectief. Vrouwen stellen andere prioriteiten, die willen vooral minder werkdruk' (NRC-Handelsblad, 18 oktober 2005, p. 2).

Signalementen:

 • 50% van de pilgebruiksters heeft seks ondanks falende anticonceptie (TNS-NIPO, 26 oktober 2005). Meer dan de helft van de pilgebruiksters heeft seks terwijl zij weten dat de beschermende werking van de pil is afgenomen en daarmee de kans op een zwangerschap is toegenomen. Bijna 80% van deze groep neemt vervolgens geen aanvullende anticonceptiemaatregel, zo blijkt uit een internationaal onderzoek dat is uitgevoerd door het TNS NIPO1.
 • Marjolein van Heemstra: 'Een geest, zo sterk als tien mannen samen' (Trouw, 26 oktober 2005). Volgens haar ouders is Nadia bezeten door een geest. Gebedsgenezer Ahmed Aissaoui moet uitkomst bieden: ,,Als ze niet snel bevrijd wordt, zijn we haar kwijt.' ... In de worsteling die volgt, schiet Aissaoui hem te hulp. Hij pakt Nadia’s benen en samen slepen de mannen het meisje naar binnen. Ze verzet zich hevig, haar T-shirt scheurt, haar laarzen vliegen uit. Uiteindelijk ligt ze, met ontbloot bovenlijf en verwilderde haren, in de gang. Aissaoui glimlacht verontschuldigend. „Even thee drinken, rustig worden.” .. Weer de bel. Er staan zeven agenten voor de deur, ze hebben melding gekregen van een ontvoering.
 • Cees Zoon: De echtgenotes doen de campagne in Argentinië (Volkskrant, 22 oktober 2005). De verkiezingen in Argentinië gaan zondag tussen twee mannen, van wie de namen niet eens op de lijsten voorkomen. Het zware werk laten de heren over aan hun respectievelijke echtgenotes. De eerste dame van het land, Cristina Kirchner, en de voormalige eerste dame, Chiche Duhalde, hebben de afgelopen maanden een verbeten gevecht geleverd over de zetel van senator voor Buenos Aires.
 • Dr. Loonstra neemt boek homofilie terug (RefD, 21 oktober 2005). Dr. B. Loonstra, predikant van de christelijke gereformeerde kerk in Emmeloord, heeft zijn boekje ”Hij heeft een vriend. Homorelaties in de christelijke gemeente” teruggenomen. In dit boek stelt dr. Loonstra, mede op grond van Paulus’ woorden ”Alles is geoorloofd” dat aan „homoseksuele relaties in liefde en trouw” binnen de gemeente van Christus ruimte gegeven zou moeten worden. De publicatie leidde tot grote commotie binnen de CGK en ook daarbuiten. Onder andere de kerkenraad van de cgk van Elburg diende bij de classis Zwolle een bezwaarschrift in.
 • Eerste bioscoop in Saoedi-Arabië: mannen niet toegelaten (De Standaard, 17 oktober 2005). De bioscoop voor vrouwen en kinderen zal in eerste instantie alleen in het Arabisch gesynchroniseerde buitenlandse tekenfilms vertonen. Het project moet echter de weg vrijmaken voor een echte bioscoop. Voor mannen en vrouwen blijft het in elk geval ook in de toekomst uitgesloten om samen naar de film te gaan.
 • Eddy van der Leij: Gratis string voor bijstandsmoeders (AD, 17 oktober 2005). Met het uitdelen van gratis strings op de markt probeert de Stadspartij Enschede bijstandsmoeders aan de man te helpen. Het initiatief is een ’ludieke’ reactie op plannen van de plaatselijke VVD-fractie, om bijstandsvrouwen door de gemeente aan een man te laten koppelen, zodat ze niet meer afhankelijk zijn van een uitkering.


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.