woensdag 19 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 199
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  191-200
 >  199 
NIEUWSBRIEF 199

hspace=0

Nieuwsbrief 199 (3 t/m 16 oktober 2005)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.     


NIEUWS

 • arbeid > participatie:
  • Banenverlies tot staan gekomen (CBS, 30 september 2005). Hieruit: Meer vrouwen aan het werk: Voor het eerst in anderhalf jaar zijn er meer vrouwen (10.000) aan het werk. Het aantal banen dat bezet wordt door mannen is nog wel 52.000 lager, maar ook hier vlakt de daling af.
  • Esther van Rijswijk: Hup, Nederlandse dames, aan het werk! (Elsevier, 5 oktober 2005). Veel Nederlandse vrouwen werken, een beetje. De economie zou er wel bij varen als zij hun voorliefde voor vrije tijd inruilen voor een beetje ambitie. ... Voor de goede orde: het is niet zo dat er in Nederland weinig mensen werken. De zogeheten participatiegraad in Nederland is namelijk erg hoog. Met 72,6% is die zelfs hoger dan in de Verenigde Staten. ... Maar omgerekend naar voltijdsbanen hangt Nederland met een participatiegraad van 57% nog steeds onder aan de lijst.
 • arbeid > moederschap en zwangerschap > zelfstandig onderneemsters:
  • Nadere raadpleging ILO en CGB in relatie tot afschaffing WAZ. Brief dd. 30 september 2005 van minister De Geus (SZW) aan de Tweede Kamer. De minister heeft de ILO en de CGB om advies verzocht
   • Particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Brief dd. 30 september 2005 van minister De Geus (SZW) aan de Commissie Gelijke Behandeling met verzoek om - op uitdrukkelijk verzoek van de Eerste Kamer - de afschaffing van de publiek geregelde zwangerschapsuitkering voor zelfstandigen te beoordelen tegen de achtergrond van relevante Europeesrechtelijke aspecten, en daarbij ook de aan de ILO voorgelegde kwestie.
   • Request for an informal opinion. Brief dd. 22 april 2005 van de directeur Internationale Zaken van SZW aan de ILO, met verzoek om advies over de afschaffing van de publiek geregelde zwangerschapsuitkering in relatie tot de ILO-bescherming bij moederschap en gelijke behandeling.
   • Particuliere arbeidsongeschiktheidsverzekeringen en zwangerschap. Brief dd. 30 september 2005 van minister De Geus (SZW) aan het Verbond van Verzekeraars, met verzoek om mee te werken aan een voortvarend hoger beroep.
 • armoede > internationaal:
  • Vrouwen en armoede in de EU (Europees Parlement, 13 oktober 2005). Armoede en sociale uitsluiting gaan in tegen de mensenrechten van vrouwen, is de conclusie van een rapport van Slowaaks lid Anna Záborská dat door het EP is aanvaard. Het rapport vraagt aandacht voor de kloof tussen mannen en vrouwen in salariëring en deelname aan de arbeidsmarkt. In 85% van de eenoudergezinnen is de ouder vrouw. Tweederde van de personen in de EU die ouder zijn dan 65, zijn vrouw. Beide groepen zijn gevoelig voor de armoedeval.
  • 'Armoede alleen via vrouw te bestrijden' (De Volkskrant, 13 oktober 2005). Bestrijding van armoede is onmogelijk zonder de positie van vrouwen te verbeteren. ‘Gender-apartheid’ ondermijnt de pogingen van de Verenigde Naties de armoede in de wereld in 2015 te hebben gehalveerd. Het VN-bevolkingsfonds (Unfpa) schrijft dit in zijn woensdag verschenen jaarrapport, De Belofte van Gelijkheid.
 • emancipatie:
  • Hester Otter: Met een titel op de bank als de ultieme vrucht van emancipatie (Trouw, 11 oktober 2005). Trouwen en kinderen krijgen: het is de grootste wens van de meisjes van de vrouwenuniversiteit Wellesley College. Want thuis kun je net zo goed slim zijn, redeneert een van de getalenteerde studentes. Vijftig jaar nadat feministes op de barricades stonden voor meer economische zelfstandigheid en gelijke rechten tussen vrouw en man, klinken deze geluiden opnieuw. We hebben hier met een nieuwe generatie vrouwen te maken, stelt het vrouwenblad Esta.
 • emancipatie > België:
  • Hoeveel vrouwen werken voltijds en hoeveel vrouwelijke rechters zijn er? (Diva-zine, 5 oktober 2005). In België worden statistieken over de situatie en de positie van vrouwen nog altijd niet gebundeld. Die statistieken – over bijvoorbeeld arbeid, sociale zekerheid, onderwijs, politieke vertegenwoordiging enz. - zijn nochtans onontbeerlijk voor een degelijk gelijkekansenbeleid, stelt CD&V-senatrice Sabine de Bethune.
   • De eerste genderwijzer (Sabine de Bethune, 5 oktober 2005). CD&V – senatrice Sabine de Bethune lanceert haar “genderwijzer”, een statistisch overzicht van de situatie van de Belgische vrouw op verschillende domeinen van de samenleving.
   • Genderwijzer 2005
 • gelijke rechten > Irak:
  • De leuke dingen voor de soennitische minderheid (Volkskrant, 15 oktober 2005). Irakezen spreken zich vandaag uit over een Grondwet die de basis voor een nieuw Irak moet vormen. Koerden en shi’ieten kunnen zich erin vinden, soennieten hebben hun twijfels. Over vrouwenrechten:
   • Alle Irakezen, ‘mannen en vrouwen’, hebben het recht ‘deel te nemen aan het openbaar leven’, te stemmen en overheidsfuncties te bekleden. Een kwart van de zetels in het parlement is gereserveerd voor vrouwen. Sommige vrouwengroepen zijn bang dat de belangrijke rol voor de islam in de wetgeving de vrouwenrechten zal ondergraven in familiezaken, zoals erfrecht en echtscheiding.
 • geweld tegen vrouwen:
  • Mobiel alarm voor lastiggevallen vrouwen (Volkskrant, 11 oktober 2005). Rotterdamse vrouwen die door hun ex-partner worden lastiggevallen, kunnen met een mobiel alarm de politie waarschuwen. Omdat het alarmsysteem is uitgerust met GPS (global positioning system) kan de politie zien waar de vrouw is.
  • Maaike Homan: Blijf-van-m'n-lijf-huis veiliger met oranje geschilderde deuren (Trouw, 11 oktober 2005). Stichting Blijf van m’n Lijf Alkmaar wil slachtoffers van huiselijk geweld over vijf jaar opvangen in herkenbare huizen met oranje deuren. Door die maatregel kunnen gebouwen beter, want zichtbaar, worden beveiligd. Ook wordt de drempel voor slachtoffers verlaagd.
 • glazen plafond:
  • Vrouwen voorkomen zelf promotie (MKB-net, 5 oktober 2005). Door meisjesgedrag ontnemen vrouwen zichzelf de kans op een goede carriere. Amerikaanse psychologe Lois Frankel schrijft in haar boek `Opzij! Opzij! Opzij!` dat vrouwen zichzelf door verlegenheid en vlijtigheid dwarsbomen.
 • glazen plafond > onderzoek:
  • Onderzoekstalent op waarde geschat. Brief dd. 30 september 2005 van minister van der Hoeven (OCW) aan de Tweede Kamer inzake een lange-termijnaanpak en samenhangend beleid over o.m. vrouwen en allochtonen in de wetenschap.
   • Onderzoekstalent op waarde geschat. Hieruit: Het talent van vrouwen en allochtonen moet beter worden benut. Hieruit:
    • Mijn ambitie is dat in 2010 minstens 15% van de hoogleraren een vrouw is. In 2004 was het aantal vrouwelijke hoogleraren gestegen tot 9,3%. Hiermee staat Nederland echter nog steeds onder aan in Europa. Recentelijk is op Europees niveau een streefpercentage van 25% afgesproken. Ook op bestuurlijke posities zijn vrouwen sterk ondervertegenwoordigd.
    • Als Aspasia nieuwe stijl een succes blijkt zullen de midelen met ingang van 2009 structureel worden ingezet.
    • Om duidelijkheid te krijgen over een mogelijke gender bias in de selectiemechanismen voor hogere functies binnen universiteiten, hebben wij een onderzoek naar deze selectiemechanismen gefinancierd. De resultaten van dit onderzoek zullen in 2006 bekend zijn.
 • IVF:
  • Minister vindt vergoeding ivf te duur (ND, 14 oktober 2005). Minister Hoogervorst (Volksgezondheid) blijft onwillig over de wens van de Tweede Kamer om de ivf-behandeling volgend jaar weer in de basisverzekering op te nemen. Een ruime kamermeerderheid van CDA, PvdA, D66, SP, GroenLinks en LPF dwong gisteren het schrappen van de eigen bijdrage voor reageerbuisbevruchting af.
  • Marc Peperkorn: Kamer eist van minister dekking ivf-kuur (Volkskrant, 7 oktober 2005). De Tweede Kamer dwingt minister Hoogervorst (Volksgezondheid) tot het weer volledig vergoeden van vruchtbaarheidsbehandelingen bij vrouwen. De bewindsman meent dat het te laat is om de hiervoor benodigde wijziging van de verzekeringspolissen nog door te voeren. De verzekeraars ontkennen dat.
  •  'Reageerbuisbevruchting voortaan weer vergoed' (De Volkskrant, 6 oktober 2005). Echtparen die een reageerbuisbevruchting willen ondergaan, hoeven de eerste behandeling niet meer zelf te betalen.
  • Jaap Volkerts: Behandeling ivf volledig vergoed (Telegraaf, 5 oktober 2005). Reageerbuisbevruchting wordt straks waarschijnlijk weer vanaf de eerste behandeling vergoed. Een Kamermeerderheid van CDA en PvdA eist dat minister Hoogervorst (Volksgezondheid) ervoor zorgt dat de eerste ivf-behandeling terugkeert in het basispakket voor de zorg. Voorwaarde bij het voorstel van het CDA is wel dat bij zowel de eerste, tweede als derde behandeling per keer slechts één embryo wordt teruggeplaatst.
 • kerkgenootschappen > seksuele voorkeur:
  • 'Homo mag priester worden als hij 3 jaar geen seks had' (Volkskrant, 7 oktober 2005). Homo’s mogen priester worden als ze kunnen bewijzen dat ze ten minste drie jaar lang geen seks hebben gehad, aldus een document van het Vaticaan.
  • Politieke voorstanders homohuwelijk in de ban (Trouw, 3 oktober 2005). De katholieke kerk werkt aan een voorstel om politici die zich inzetten voor het homohuwelijk uit te sluiten van alle katholieke sacramenten. Met deze maatregel worden vrijwel alle Nederlandse politici uitgesloten van onder meer de communie, het kerkelijk huwelijk en de doop.
 • leefvormen:
  • Peter Giesen: Hoogopgeleide single-vrouw net zo gelukkig als iemand met een partner (De Volkskrant, 6 oktober 2005). Hoogopgeleide vrouwelijke singles zijn vrijwel even gelukkig als mensen met een partner. Dat blijkt uit een onderzoek van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI), dat vandaag wordt gepresenteerd op de Nederlandse Demografiedag in Utrecht.
 • levensloop:
 • pensioen:
  • Fatos Ipek-Demir : De pensioengaten blijven maar vallen (Lover, september 2005, bij E-Quality.nl). Als er één onderwerp is dat de onafgemaakte emancipatie van vrouwen in de Nederlandse maatschappij illustreert dan is dat wel hun pensioenpositie. De economische onzelfstandigheid van veel vrouwen wordt na hun 65e kristalhelder. En dat er maar één Marokkaanse vrouw in Nederland is met recht op volledige AOW geeft helemaal te denken.
 • politieke rechten:
  • De Geus: 50 procent vrouwen op de lijst voor gemeenteraadsverkiezingen (SZW, 10 oktober 2005). Minister de Geus roept politieke partijen op om tijdens de gemeenteraadsverkiezingen 50% vrouwen op verkiesbare plaatsen te zetten. Tijdens de afsluiting van het Ambassadeursnetwerk Besturen, in het Kurhaus in Scheveningen stelde hij vast dat het percentage vrouwen in bestuurlijke functies nog niet aan de streefcijfers van het kabinet voldoet.
 • prijzen:
  • Onderzoek naar naamrecht wint wetenschapswinkelprijs (Universiteit Tilburg, 7 oktober 2005). De Landelijke Prijs Wetenschapswinkel is uitgereikt aan Margriet Braam van de Wetenschapswinkel Rechten van de Universiteit van Utrecht. Zij wint 500 euro voor haar onderzoek 'Vaders wil, geen wet meer?!'' - een onderzoek in opdracht van het Clara Wichmann-Instituut naar gelijke behandeling van man en vrouw bij de bepaling van de achternaam van hun kind. De jury oordeelt: De uitkomst van het onderzoek is spijkerhard. Daarmee is zonneklaar dat de Nederlandse wetgeving op dit punt het nodige te wensen overlaat en rijp is voor spoedige aanpassing.
  • Mavis Carillho uitgeroepen tot Zwarte Zakenvrouw 2005 (Sp!ts, 10 oktober 2005). De jury onder leiding van Loek Hermans prees Carrilho onder meer voor de wijze waarop zij i-Nova heeft ontwikkeld tot een bedrijf met een stabiele positie op een moeilijke markt.
  • Anneke Brassinga wint Anna Bijns Prijs 2005 (persbericht 9 oktober 2005). Anneke Brassinga wint de Anna Bijns Poëzie Prijs 2005 voor haar bundel Timiditeiten (De Bezige Bij). Uit het jury-rapport:  'Onder Brassinga's handen wordt taal verf, wordt taal slagwerk, een troep koperblazers, snaren, wordt de beitel die een gezicht uit marmer bevrijdt.' De feestelijke prijsuitreiking zal plaatsvinden op 20 november a.s., 15.00 uur in De Balie te Amsterdam.
 • Prinsjesdagborrel:
 • religie > vrouwelijke imams:
  • Mayke Calis: Vrouwelijke imam is vooral praatpaal (ND, 8 oktober 2005). Mualla Kaya is de eerste vrouwelijke imam die in een ziekenhuis werkt. Gelovige islamieten kunnen bij haar terecht voor een goed gesprek. ,,Mannen praten eerder met mij omdat ik ze niet snel opnieuw tegenkom in het koffiehuis.''
 • religieuze symbolen:
  • 'Burqa niet verbieden op scholen' (Volkskrant, 14 oktober 2005). Een landelijk verbod op het dragen van burqa’s en niqabs op scholen is niet nodig, aldus onderwijsinstellingen. Scholen die tegen het dragen van de gezichtsbedekkende sluier door leerlingen en leerkrachten zijn, kunnen zich nu voor een verbod ook al baseren op een uitspraak hierover van de Commissie Gelijke Behandeling. Bovendien komt het eigenlijk niet voor dat leerlingen zich met een niqab op school melden.
  • Dragen burka moeilijk tegen te gaan (ND, 14 oktober 2005).  In Maastricht is het volgens de lokale regels ten strengste verboden een vermomming te dragen. Maskers (en dus burka's) zijn er niet verboden, maar moeten wel af als de agent dat eist. Strikt genomen blijkt het voornemen van minister Verdonk om burka's in sommige gevallen te verbieden dus uitvoerbaar. De handhaafbaarheid is echter vers twee.
  • Van der Hoeven wil burqaverbod op school (De Volkskrant, 13 oktober 2005). Minister Van der Hoeven (Onderwijs) wil een verbod op burka's op school. Ze vindt dat docenten en leerlingen het alles bedekkende islamitische gewaad niet in de klas mogen dragen. Van der Hoeven heeft dat geschreven in haar dagboek op internet.
  • Utrecht: burqa af bij sollicitatie (Elsevier, 12 oktober 2005). De gemeente Utrecht eist van moslima's met een uitkering dat zij zonder burqa solliciteren. Gaan de vrouwen wel met een burqa naar een sollicitatiegesprek, dan zal de gemeente ze korten op hun bijstandsuitkering. De gemeente werd onlangs  geconfronteerd met 2 jonge vrouwen die vanwege hun geloofsovertuiging alleen in een burqa wilden solliciteren.
  • School weigert docente zonder hoofddoekje (AD, 11 oktober 2005). Het Islamitisch College Amsterdam heeft docente arabisch Samira Haddad een baan geweigerd omdat ze geen hoofddoekje wilde dragen. De vrouw heeft de zaak voorgelegd aan de Commissie Gelijke Behandeling.
  • Verdonk onderzoekt verbod op burka (Volkskrant, 10 oktober 2005). Minister Verdonk (VI) gaat onderzoeken of het mogelijk is om in specifieke situaties mensen te verbieden een burka te dragen. Een algemeen verbod op het gewaad dat het hele lichaam van moslimvrouwen bedekt, is volgens haar niet goed mogelijk.
 • uithuwelijking:
  • VVD denktank: Schaf bekostiging godsdienstige scholen af (RefD, 4 oktober 2005). Hieruit:  Verder moet Nederland uithuwelijking of gearrangeerde huwelijken die tegen de wil van de huwende zijn, verbieden, stelt een rapport van de Teldersstichting, het wetenschappelijk bureau van de VVD.

KINDEROPVANG
 • Kabinet houdt vol: moeders in kinderopvang (Volkskrant, 12 oktober 2005). Het kabinet blijft bij zijn standpunt dat enkele tienduizenden alleenstaande ouders in de bijstand aan de slag kunnen in de kinderopvang. Dit ondanks massief verzet vanuit de Tweede Kamer. ‘Zo’n 92 duizend alleenstaande ouders in de bijstand voeden thuis ook al kinderen op. Ze hebben dus de grondcapaciteiten en ze hebben affiniteit met kinderopvang.’
 • Kinderopvang zelf verantwoordelijk voor kwaliteit (ND, 12 oktober 2005). Minister De Geus (SZW) wil dat instellingen voor kinderopvang zelf hun verantwoordelijkheid nemen voor de kwaliteit. De tweehonderd miljoen euro die het kabinet heeft gereserveerd gaat grotendeels naar de ouders. Nieuwe initiatieven wil de bewindvoerder ondersteunen, zo bleek tijdens een Algemeen Overleg in de Tweede Kamer.  ,,Aan kwaliteit hangt een prijskaartje. Tweehonderd miljoen is een goed begin, maar het lost niet alles op'', stelde D66-kamerlid Koser Kaya. ,,Dit plan mag niet ten koste gaan van het onderwijs en de beschikbaarheid van leraren'', benadrukte Azough van GroenLinks.
 • Inzetten bijstandsmoeders in buitenschoolse opvang. Brief dd. 11 oktober 2005 van minister de Geus en staatssecretaris van Hoof (SZW) aan de Tweede Kamer. Uiteenzetting over hoe alleenstaande ouders in de bijstand werkervaring kunnen opdoen bij, of in kunnen stromen als groepsleidster in de buitenschoolse opvang.
 • Meerderheid Kamer tegen plan Van Hoof (Volkskrant, 11 oktober 2005). Het plan van staatssecretaris Van Hoof (VVD) om bijstandsmoeders te laten werken in de buitenschoolse kinderopvang stuit op bezwaren bij een meerderheid in de Tweede Kamer. Het CDA keert zich vooral tegen de ‘wettelijke dwang’. De PvdA is van mening dat de bijstandsmoeders eerst een gedegen opleiding moeten krijgen.
 • Kamer wijst opvangplan van Hoof af (ND, 11 oktober 2005). Bijstandsmoeders worden niet verplicht aan het werk gesteld in de opvang van schoolkinderen. Een Kamermeerderheid heeft het plan van staatssecretaris Van Hoof (Sociale Zaken) naar de prullenbak verwezen.
 • 'Tienduizenden bijstandsmoeders voor kinderopvang' (RefD, 11 oktober 2005). Van de ruim 90.000 alleenstaande ouders met een bijstandsuitkering kunnen er „misschien wel tienduizenden' in de voor– en naschoolse opvang aan de slag, aldus staatssecretaaris van Hoof in de Tweede Kamer. Kamerbreed zijn er zorgen over de plannen van Van Hoof om bijstandsmoeders in te zetten.
 • 'Haags gesol met bijstandsvrouwen wekt ergernis' (Trouw, 11 oktober 2005).  Sociale diensten zijn geïrriteerd over plannen van Den Haag om buitenschoolse opvang te laten regelen door bijstandsmoeders met behoud van uitkering. Volgens hen ’reduceert’ staatssecretaris Van Hoof de vrouwen tot opvoeders.
 • Veel vragen over kinderopvang door bijstandsouders (Trouw, 11 oktober 2005). Een meerderheid in de Tweede Kamer is niet per definitie tegen het plan van staatssecretaris van Hoof (SZW) om bijstandsmoeders in te zetten in de kinderopvang. Wel vraagt een groot deel van de Kamer zich af hoe de kwaliteit van de kinderopvang gegarandeerd kan worden, en onder welke voorwaarden de bijstandsgerechtigden aan het werk kunnen worden gezet.
 • Margreet Vermeulen, Aimée Kiene: Moeders in bijstand vaak vrijgesteld van werken (Volkskrant, 11 oktober 2005). Alle pogingen van de afgelopen tien jaar om bijstandsmoeders met jonge kinderen aan het werk te krijgen, zijn mislukt. ‘Op papier zijn bijstandsmoeders massaal beschikbaar voor een baan. Maar in de praktijk heeft 75 à 80% van de bijstandsmoeders met jonge kinderen vrijstelling van de sollicitatieplicht’, aldus Thissen, voorzitter Divosa. Het plan om bijstandsmoeders in de kinderopvang te laten werken is gedoemd te mislukken.
 • Kamer tegen inzet bijstandsmoeders voor kinderopvang (Volkskrant, 10 oktober 2005). Een meerderheid van de Tweede Kamer heeft ernstige bezwaren tegen het plan van staatssecretaris Van Hoof (SZW) om bijstandsmoeders met kinderen onder de vijf jaar in te zetten bij de voor- en naschoolse opvang. CDA en PvdA vinden dat dat alleen kan als de bijstandsmoeders eerst een opleiding krijgen.  De PvdA wil bovendien dat bijstandsgerechtigden die in de kinderopvang aan de slag gaan een volwaardig loon krijgen.
 • Tientallen miljoenen voor kinderopvang scholen (Volkskrant, 10 oktober 2005). Ouders kunnen vanaf 1 januari 2007 een beroep doen op de scholen voor voor- en naschoolse opvang van hun kinderen. Hoe de scholen dat organiseren, mogen ze zelf weten. Het kabinet trekt er volgend jaar 35 miljoen euro extra voor uit, zo blijkt uit de brief van De Geus en Van der Hoeven aan de TK. Scholen worden vanaf 1 augustus volgend jaar al verantwoordelijk voor de tussenschoolse opvang (het ‘overblijven’).
 • 'Van Aartsen en Van Hoof weten niets over kinderopvang' (Volkskrant, 10 oktober 2005). De smaakmakers van het huidige debat over kinderopvang weten er helemaal niets van, zegt Louis Tavecchio, bijzonder hoogleraar kinderopvang aan de Universiteit van Amsterdam. Hij stelt dat kinderopvang een vak is en dat de medewerkers beter moeten worden opgeleid dan nu het geval is.
 • Extra geld voor kinderopvang gaat vooral naar ouders (SZW, 7 oktober 2005). Van de 200 miljoen euro  voor knelpunten in de kinderopvang gaat 165 miljoen naar de ouders. Om de overblijf tussen de middag op de basisschool te verbeteren en te professionaliseren, trekt minister de Geus jaarlijks 30 miljoen euro uit. Voor de bevordering van de kwaliteit van de kinderopvang, versterking en verscherping van het toezicht legt hij 5 miljoen opzij.
 • PvdA: lagere eigen bijdrage kinderopvang (Telegraaf, 10 oktober 2005). De PvdA komt dit najaar nog met een initiatiefwet om van kinderopvang een basisvoorziening te maken. Als die basisvoorziening er is, zal de eigen bijdrage van ouders aanzienlijk worden teruggebracht. Volgens TK-lid Hamer moet de overheid het grootste deel van de kosten voor haar rekening nemen.
 • 'Moeder met bijstand als kinderoppas' (Telegraaf, 9 oktober 2005). Staatssecretaris Van Hoof van Sociale Zaken wil dat bijstandsmoeders met kinderen onder de 5 jaar, die zijn vrijgesteld van sollicitatieplicht, met behoud van uitkering gaan werken in de voor- en naschoolse kinderopvang die scholen moeten gaan aanbieden. De gemeenten mogen de ouders een bonus aanbieden op hun uitkering en ook scholing. Ze kunnen eventueel hun eigen kinderen meenemen naar de school. Van Hoof heeft zijn plan besproken met de vrouwenorganisaties van de grote politieke partijen en daarbij 'van links tot rechts' positieve reacties gekregen. Gerkens (SP) vindt het een 'slecht idee'.
 • Scholen verplicht tot kinderopvang (Volkskrant, 7 oktober 2005). Scholen moeten gaan zorgen voor kinderopvang als ouders daarom vragen. Het kabinet heeft vrijdag ingestemd met een voorstel van de ministers Van der Hoeven (Onderwijs) en De Geus (SZW) om deze verplichting op te leggen.
 • School moet opvang bieden (Trouw, 7 oktober 2005). Scholen zullen, als ouders daar om vragen, faciliteiten voor kinderopvang moeten inrichten voor de buitenschoolse uren. Ze zijn vrij hoe ze de kinderopvang verder regelen. Voor de financiering kijkt het kabinet nadrukkelijker dan tot nu toe naar de werkgevers: zij moeten meer meebetalen aan kinderopvang.
 • Kinderopvang op school wordt recht. Voorstel binnen kabinet (NRC-Handelsblad, 6 oktober 2005). Het kabinet wil ouders met kinderen die naar de basisschool gaan, vanaf 1 januari 2007 het recht geven om van de school te eisen dat deze tussen half acht 's morgens en half zeven 's avonds zorgt voor kinderopvang.

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


AKTUEEL

Agenda > Toegevoegd:

 • Donderdag 27 oktober 2005: filmvertoning: De Rekenaarsters (Grietje Keller, 2005, 45 mins). Documentaire over vroege automatisering en gender. In de jaren vijftig werd in het Mathematisch Centrum één van de eerste computers ontwikkeld. Een groep vrouwen was betrokken bij het programmeren en coderen van de eerste elektronische rekenmachine. De regisseur is aanwezig. Plaats: ASCII, Javastraat 38, Amsterdam. Voorstelling start om 19:30 uur; toegang gratis.

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


VARIA

Signalementen:

 • Kamer is vaker tranendal (AD, 14 oktober 2005). Politici barsten steeds vaker uit in tranen, zoals gisteren verkeersminister Karla Peijs. In het verleden bleven de huilbuien vaak verborgen achter de gesloten deuren van de fractiekamers. .. Toch is het vooral voor vrouwelijke politici beter de ogen droog te houden. Professor Carla van Baalen: ,,Bij vrouwen wordt huilen snel uitgelegd als een teken van zwakte. Bij mannelijke politici gebeurt het omgekeerde. Als zij huilen, tonen ze hun menselijke kant.’’
 • Niki Korteweg: Anders maakt eender (NRC-Handelsblad, 8 oktober 2005, tekst niet online). Mannen- en vrouwenhersenen vertonen duidelijke verschillen. Minder duidelijk is, wat de invloed daarvan is op vaardigheden en gedrag. Geert de Vries, hersenonderzoeker aan de University of Massachusetts, meent dat die sekseverschillen er in veel gevallen juist zijn om de verschillen in gedrag tussen vrouw en man te verkleinen. 'Hersenverschillen liggen ten grondslag aan verschillen in lichaamsfuncties en gedrag, maar daardoor ontstaan tegelijkertijd ook ongewenste geslachtsverschillen die weer moeten worden gecompenseerd. En die compensatie levert dus weer ándere hersenverschillen op'.... 'Dankzij het verschil vertonen beide geslachten toch hetzelfde gedrag'.
 • Vrouwen in Iran weer op motor (RefD, 5 oktober 2005). Vrouwen mogen in Iran na een kwarteeuw weer motorrijden. ''Het is geen misdrijf voor vrouwen om motor te rijden en ze kunnen, net als mannen, een rijbewijs halen, motorrijden en toch de islamitische waarden respecteren”.
 • Door moeder verzorgde baby beter af (Telegraaf, 3 oktober 2005, met 143 lezersreacties). Baby's en peuters in Groot-Brittannië die door hun moeder worden verzorgd, ontwikkelen zich in de meeste gevallen beter dan jonge kinderen die naar een crèche gaan of veel tijd in gezelschap van een oppas doorbrengen, zo blijkt uit onderzoek door Penelope Leach. De Britse organisatie voor kinderopvang reageert: 'De dagopvang voor kinderen is een ideale omgeving voor de zorg en de opvoeding van kinderen tot vijf jaar. En 78% van de werkende moeders zegt dat een crèche hun ideale opvang is.'
 • Gendercampagne CNV 2005. Weblog Roemenië: Wat betekent het om te wonen, te werken en vakbondswerk te bedrijven in een voormalig communistisch Oostblokland? En hoe staat het op de werkvloer met de verhouding ‘man-vrouw’? Vier bestuurders van het CNV bezochten de collega-vakbond Cartel Alfa in Roemenië en zochten zelf naar de antwoorden.
 • Een leven lang leren. Factsheets E-Quality, september 2005.
  • Deel 1: Effecten van leren op verdere verloop van de arbeidscarrière.
  • Deel 2: Oudkomers en volwasseneneducatie.


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.