woensdag 19 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 198
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  191-200
 >  198 
NIEUWSBRIEF 198

hspace=0

Nieuwsbrief 198 (26 september t/m 2 oktober 2005)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.      


NIEUWS

 • agressiviteit:
  • Vechtsporten maken niet agressiever (Trouw, 29 september 2005). Jongens tussen 11 en 16 jaar die aan kracht- of vechtsport doen, zijn agressiever dan leeftijdsgenoten, blijkt uit Noors onderzoek waarover Trouw gisteren berichtte. Ervaringsdeskundigen bestrijden dit: „Een goede coach voedt jongeren op.'
  • Ingrid Weel: Jongens worden agressief van vecht- en krachtsport (Trouw, 28 september 2005). Jongens tussen 11 en 16 jaar die aan vecht- of krachtsport doen, zijn gewelddadiger dan hun leeftijdsgenoten die zulke sporten niet beoefenen, zo blijkt uit onderzoek van de Universiteit van Bergen (Noorwegen). Kracht- en vechtsporten als boksen, worstelen en gewichtheffen leiden volgens de onderzoekers tot een toename van asociaal gedrag.
 • anti-conceptie:
  • Erik Zwennes: Run op morning-afterpil (Het Parool, 1 oktober 2005). De verkoop van de morning-afterpil is sinds begin 2004 met ruim vijftig procent gestegen. Dit is een gevolg van de bezuiniging waardoor de 'gewone' anticoncenptiepil voor vrouwen boven de 21 niet meer wordt vergoed. 
 • demografie > kinderen:
  • Michèle de Waard: Baby's voor een vergrijzend continent (NRC-Handelsblad, 29 september 2005). Europa krijgt almaar meer gepensioneerden en minder baby's. ,,Het gebrek aan kinderen is het grootste Europese probleem'', stelde de gerenommeerde Duitse econoom Hans-Werner Sinn vorig jaar tijdens een economencongres in Nederland. Dus piekeren politici in Parijs en Berlijn, in Madrid en Den Haag hoe ze vrouwen kunnen verleiden tot het krijgen van kinderen. ...,,Toch leiden financiële bijdragen van de overheid in de kosten van kinderen niet automatisch tot meer baby's'', zegt Van der Erf. ,,Alles staat of valt met de kinderopvang'', stelt Fieke van der Lecq.
 • (echt)scheiding:
  • Alleen paar zonder kinderen kan straks snel scheiden (RefD, 30 september 2005). Alleen gehuwden die geen kinderen hebben, kunnen straks scheiden op het gemeentehuis. Als er wel kinderen in het spel zijn, moet nog steeds de rechter worden ingeschakeld. De nieuwe mogelijkheid die Luchtenveld met zijn initiatief-wetsvoorstel creëert, vervangt de flitsscheiding. Minister Donner van Justitie zei de meerwaarde van het plan van de VVD’er niet te zien.
  • Michiel Kruyt: Flitsscheidingen blijven mogelijk (Volkskrant, 30 september 2005). Scheiden zonder tussenkomst van de rechter blijft mogelijk, maar alleen voor gehuwden die geen minderjarige kinderen hebben. De zogeheten flitsscheiding wordt vervangen door een administratieve scheiding, die er iets anders uitziet, zo is de uitkomst van een debat in de Tweede Kamer. Een meerderheid van in ieder geval PvdA, VVD, D66, SP en GroenLinks steunt een initiatiefwetsvoorstel van het VVD-Kamerlid Luchtenveld.
  • Kamer: geen snelle scheiding voor ouders (Elsevier, 29 september 2005). Een meerderheid in de Tweede Kamer wil niet dat echtparen met kinderen kunnen scheiden zonder daarvoor naar de rechter te moeten. Regeringspartij CDA en oppositiepartij PvdA willen een voorstel van VVD-Kamerlid Ruud Luchtenveld niet steunen.
 • emancipatieproces > 'glazen tussenwand':
  • Gonnie ten Haaft: Emancipatie stagneert na het krijgen van kinderen (Trouw, 30 september 2005). Ze willen wel, maar het lukt niet om de zorg voor de kinderen redelijk gelijk te verdelen over vader en moeder. En dat betekent meestal een terugval naar het traditionele rollenpatroon: moeder zorgt meer en werkt minder. „Dat blijkt de enige manier om het gezin draaiende te houden.', zo concludeert de Gezinsraad in het rapport ’De glazen tussenwand: waar ouders tegenaan lopen bij de verdeling van arbeid, zorg en huishouden’.
  • Vaders moeten langer kraamverlof krijgen (AD, 30 september 2005). Jonge vaders moeten langer betaald kraamverlof krijgen, bepleit de Nederlandse Gezinsraad. Ze hebben dan meer tijd om te wennen aan de verzorging van hun kind en zullen later geneigd zijn meer zorgtaken op zich te nemen. De taakverdeling tussen man en vrouw in de meeste Nederlandse gezinnen nog steeds ongelijk.  De raad spreekt van een 'glazen tussenwand' tussen partners die een eerlijke verdeling van zorgtaken in de weg staat.
 • gelijke behandeling > voorkeursbehandeling:
  • Voorkeursbehandeling. Commentaar dd. 20 september 2005 van de Vereniging Vrouw en Recht Clara Wichmann op de kabinetsnota Voorkeursbehandeling. Deze nota wordt op 28 september 2005 in de Tweede Kamer besproken met minister De Geus (SZW). Uit het commentaar o.a.: De nota gaat ten onrechte niet in op de interpretatieverschillen tussen het Europees Hof (voorkeursbehandeling bij gebleken achterstand in een arbeidsorganisatie) en het CEDAW (voorkeursbehandeling bij structurele achterstandspositie). Ook wordt nauwelijks ingegaan op het verschil tussen voorkeursbehandeling en sociaal beleid.
 • homobeleid:
  • Visie en aanpak homobeleid onvoldoende (COC, 24 september 2005). COC Nederland heeft bij de Tweede Kamer gereageerd op de regeringsnota 'Roze in alle kleuren': de nota bevat weinig nieuwe initiatieven en de visie en aanpak is onvoldoende om de doelen die staatssecrtaris Ross (VWS) zich stelt te realiseren. Het budget voor het te voeren beleid wordt ook nog eens drastisch verlaagd.
 • homohuwelijk > Verenigde Staten:
  • Schwarzenegger tegen homohuwelijk (RefD, 30 september 2005). De Californische gouverneur Arnold Schwarzenegger heeft donderdag zoals verwacht officieel zijn veto uitgesproken over een wet die een huwelijk voor mensen van hetzelfde geslacht mogelijk maakt.
 • kinderhandel:
  • Aimee Kiene: Steeds meer jonge kinderen verhandeld (Volkskrant, 28 september 2005). Een rapport beschreef onlangs 230 gevallen van kinderhandel in Nederland. Vermenigvuldig dit cijfer maar met tien, zegt Helga Konrad van de OVSE. Van de 230 beschreven gevallen kwam driekwart van de slachtoffers kwam terecht in de prostitutie, andere kinderen werden gebruikt als huisslaaf. Aanverwant aan de kinderhandel noemt Konrad de praktijk van de loverboy een nieuwe vorm van mensenhandel.
 • kinderopvang:
  • Robin Gerrits: Van Aartsen weet niet half hoeveel zijn plan kost (Volkskrant, 30 september 2005). Het lijkt het ei van Columbus, het plan van VVD-leider Jozias van Aartsen om scholen van zeven tot zeven open te stellen voor voor- en naschoolse opvang van kinderen. De voordelen zijn legio, zegt Henk Strietman van de christelijke scholenorganisatie Besturenraad. ‘Het is zonder meer een goed idee om de ruimte van publieke gebouwen als scholen optimaal te benutten.’ Maar er zijn ook vragen.
  • Balkenende: scholen niet verplichten tot kinderopvang (Volkskrant, 29 september 2005). Premier Balkenende is tegen de verplichting voor scholen om mee te werken aan voor- en naschoolse kinderopvang. Hij drijft het conflict tussen de regeringspartijen CDA en VVD over de kinderopvang daarmee verder op de spits.
  • Raoul du Pré: Kamer wil opvang kind snel regelen (Volkskrant, 27 september 2005). De Tweede-Kamerfracties van de VVD en de PvdA ergeren zich in hoge mate aan de aarzelende houding van het kabinet over de nieuwste plannen voor de kinderopvang. De partijen kondigen aan dat ze de mogelijkheid tot opvang op school, van halfacht ’s morgens tot halfzeven ’s avonds, desnoods zelf in de wet gaan regelen.
  • Het is een goede zaak dat naschoolse opvang op de agenda is gezet (Trouw, 26 september 2005, commentaar). Het is een goede zaak dat het kabinet heeft toegezegd er serieus werk van te maken. In de ons omringende landen is naschoolse opvang vaak tot in de puntjes geregeld...  Het zal overigens niet eenvoudig zijn vorm en inhoud aan deze kinderopvang te geven. Mogen we toch al overbelaste scholen daarmee opzadelen? En wat betekent het voor de kinderen om zolang binnen vier muren te zitten? Daar komt heel wat professionaliteit voor kijken. Dat red je niet met de inzet van wat bijstandsmoeders, zoals de VVD veronderstelt.
  • Raoul du Pré: 'School hoeft kind niet op te vangen' (Volkskrant, 26 september 2005). Minister Van der Hoeven van Onderwijs ziet niets in het VVD-plan scholen te verplichten van halfacht ’s ochtends tot halfzeven ’s avonds open te zijn om kinderen op te vangen. ‘Het is een mooi streven’, aldus Van der Hoeven in haar weekboek op internet, ‘maar we moeten ervoor waken dat scholen verantwoordelijk worden voor kinderopvang.’
 • leefvormen: 
  • Forse groei aantal eenoudergezinnen (CBS webmagazine, 26 september 2005). In de afgelopen vijf jaar is het aantal eenoudergezinnen toegenomen van 384.000 naar 444.000, ofwel bijna 18% van alle gezinnen met kinderen. Deze toename was vooral groot onder allochtonen. Van de Antilliaanse vrouwen van rond 40 jaar waren er vier op de tien alleenstaande moeders. De aantallen Marokkaanse en Turkse eenoudergezinnen zijn nog steeds kklein, maar zijn wel met 46% resp. 42% toegenomen.
 • prijzen:
  • International Innovation Award 2005 for Women's Writing (27 september 2005). De International Innovation Award 2005, voor de meest vernieuwende ICT-toepassing op het terrein van de geschiedenis, is toegekend aan het NWO-digitaliseringsproject ‘The International Reception of Women’s Writing’ van dr Suzan van Dijk.
 • religieuze symbolen > Iran:
 • vrouwenbeweging:
  • Women Inc trekt vele soorten vrouwen (AD, 26 september 2005). Oud, jong, gekleurd, blank, moslima's, atheïsten. WOMEN Inc., een nieuw festival voor vrouwen, richt zich op veel soorten vrouwen en wist ze ook allemaal dit weekeinde naar de Beurs van Berlage in Amsterdam te krijgen.
  • Gerard Reijn: Vrouwenfestival, mix van fun en inhoud (Volkskrant, 26 september 2005). Vrouwen zijn het stadium van zeuren voorbij en laten dat zien tijdens de eerste editie van het vrouwenfestival Women Inc. ‘Je voelt dat er nu weer een beweging is begonnen.’

Discussie in/over SGP
 • Alexander von Schmid: Vrouwenverdrag hoeft SGP niet te bijten (RefD, 23 september 2005). Het is een fundamenteel recht om lid te zijn van een politieke partij of politiek actief te zijn. Maar het is geen fundamenteel recht lid te zijn van de SGP. Alleen die vrouwen die lid willen worden van de SGP en van geen enkele andere partij hebben een probleem. Maar ik zou zeggen dat ze dit probleem zichzelf op de hals halen.

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


AKTUEEL

In ons Tijdschriftenrek :

 • SIS, tijdschrift voor tijdens en na je werk. Met een uitgebreide website sisonline.

Agenda > Toegevoegd:

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


EMANCIPATIE ALGEMEEN

Biografische berichten:

 • Ria Lavrijsen (1954-2005), theaterexpert
  • Peter Brusse: Zij aan zij (De Volkskrant, Uit het leven, 1 oktober 2005). Theaterexpert Ria Lavrijsen bekommerde zich de laatste jaren om de emancipatie van jonge moslima's. 
  • Loes de Fauwe: Onvermoeibaar multiculti (Het Parool, Tenslotte, 28 september 2005). Het overlijden van Ria Lavrijsen (50) is hard aangekomen in de wereld van kunst en theater, en dan vooral in dat deel van de kunstensector waar werd gedacht over en gewerkt aan wat tegenwoordig zo deftig heet ''multiculturaliteit''.

Vrouwen in en uit het nieuws:

 • Tv babe Barbara Barend (Zij aan Zij, 2005, nummer 4). André Hazes wilde zingen op je bruiloft, je voetbalde tegen Patrick Kluivert en Jordi Cruijff en tenniste als kind al tegen je latere vaste vriendin. Sportjournaliste Barbara Barend (dochter van Frits ‘Barend en Van Dorp’) heeft het allemaal meegemaakt. Nederland noemt ze 'een volslagen gek, fundamentalistisch land'. Waarom? Vanwege de achterlijke positie van vrouwen in de sportjournalistiek !

VARIA

Signalementen:

 • Carla Joosten: Tjeenk Willink kritisch over directe democratie (Elsevier, 30 september 2005). Hieruit:  Op het congres voorspelde directeur Paul Schnabel (SCP) dat kroonprins Willem-Alexander het straks moeilijker zal krijgen als Koning dan zijn moeder vanwege de 'vervrouwelijking van het koningschap'. Daarmee doelde hij op het verlies van publieke aantrekkingskracht van het koningschap als gevolg van afnemend militair vertoon. Daarmee is het koningschap minder mannelijk en meer vrouwelijk geworden en meer sociaal. Dat het koningschap er vooral een van luisteren, troosten of bewondering uitspreken is geworden, is vrouwen ook al meer op het lijf geschreven.
 • Erasmusbrug kleurt week lang roze (AD, 29 september 2005). De Erasmusbrug in Rotterdam kleurt vanaf zondag 2 oktober een week lang roze om vrouwen bewust te maken van het gevaar van borstkanker. Ook het Empire State Building in New York, Kensington Palace in Londen, de Niagara-watervallen op de grens van de Verenigde Staten en Canada, het Europees Parlement in Brussel en de Tokyo Tower staan een week lang in roze spotlights.
 • Oostenrijkse minister: Volkslied is seksistisch (RefD, 27 september 2005). Het prijst ”de grote zonen” en eert ”het vaderland”. Dus is het Oostenrijkse volkslied seksistisch, vindt althans minister Maria Rauch-Kallat van Vrouwenzaken, en moet er een reeks wijzigingen in de tekst worden doorgevoerd.
 • Gezellige gesprekken met vrouwelijke topbestuurders (Management Team, 23 september 2005). De emancipatie stagneert niet alleen, ze lijkt op sterven na dood. Het schiet maar niet op met het doorstromen van vrouwen. Het boek 'Mevrouw, mijne heren' van Marike van Santen is een prima samenvatting van de stand van zaken in Nederland en vast een welkome inspiratie voor vrouwen die wel wat vrouwelijke voorbeelden kunnen gebruiken.
 • Meer mannen dan vrouwen 'paaien' hun weg naar de top (dotwise, september 2005). Waar mannen de voorkeur geven aan het 'paaien' van hun baas, kiezen vrouwen er voor daadwerkelijk extra werk te verzetten voor hun baas, zo blijkt uit onderzoek van Megajobs.
 • Aruba: droomeiland blijkt nachtmerrie (Zij aan zij, 2005, nummer3). Vol goede moed vertrokken Charlene, Esther en hun kindje naar Aruba, ‘one happy island’ dat volgens reisorganisaties bekend staat om haar ‘extreem vriendelijke houding ten opzichte van toeristen’. Charlene had er een baan, de totale huisraad werd ingepakt en verscheept. Niets kon meer misgaan. Of toch wel? Zij aan Zij treft het drietal nu in een kale flat te Breda. Enkel de zeesterren in het toilet herinneren aan de tropische droom. Hoe is het zo ver gekomen?


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.