woensdag 19 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 197
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  191-200
 >  197 
NIEUWSBRIEF 197

hspace=0

Nieuwsbrief 197 (19 t/m 25 september 2005)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek. 


NIEUWS

 • abortus > Verenigde Staten:
  • Anti-abortusbeleid VS opnieuw op de korrel (RefD, 20 september 2005). Minister Van Ardenne van Ontwikkelingssamenwerking zal volgend jaar opnieuw de strijd aanbinden tegen wat zij noemt „de conservatieve lobby” op het gebied van seksuele en reproductieve gezondheid.
 • allochtonen > sekse:
  • Jaarrapport Integratie 2005: Maatschappelijke achterstand allochtonen is hardnekkig (persbericht SCP, 20 september 2005). Redactie: Het persbericht maakt vrijwel nergens onderscheid tussen vrouwen en mannen. Uit het persbericht:
   • Van de Marokkaanse mannen in de leeftijd van 18-24 jaar wordt ruim 18% en van de Antilliaanse mannen van diezelfde leeftijd ruim 13% verdacht van criminaliteit. Bij de autochtone leeftijdgenoten is dit percentage bijna 4%.
   • De deelname van allochtone vrouwen aan het hoger onderwijs is in de meeste etnische groepen sneller gestegen dan die van de mannen.
   • Een groot deel van de Marokkaanse, Somalische en vooral Turkse vrouwen trouwt vroeg en krijgt jong kinderen. Surinaamse, Antilliaanse en Iraanse vrouwen zijn modern in hun relatie- en gezinsvorming, en ook in hun culturele opvattingen.
   • Surinaamse vrouwen hebben ook nog vaker een betaalde baan dan autochtone vrouwen (58% tegenover 56%). Dit staat in schril contrast met de Afghaanse, Iraakse en Somalische vrouwen, van wie niet meer dan 15% een baan van 12 uur per week of meer heeft.
   • De bezorgdheid van de autochtone bevolking spitst zich het meest toe op de positie van moslimvrouwen, die in hun ogen te weinig vrijheden krijgen, terwijl Turken en Marokkanen vooral problemen zien in het gebrek aan wederzijds respect voor elkaars cultuur.
 • arbeid:
  • Huishoudelijke hulp verdient beter (FNV, 24 september 2005). Een hulp in de huishouding verdient gemiddeld 8,90 euro per uur. Dit is ongeveer het volwassen minimumloon. Dit blijkt uit het FNV-internetonderzoek ‘Globaliseer samen met je werkster’.
  • Van koopkracht naar arbeidsparticipatie (E-Quality, persbericht 20 september 2005). Het kabinet laat kansen liggen om de arbeidsparticipatie van vrouwen (waaronder zwarte, migranten- en vluchtelingenvrouwen) te stimuleren. Er zijn wel een aantal specifieke projecten, maar het algemene beleid pakt niet gelijk uit voor vrouwen en mannen van uiteenlopende etnische achtergronden. Het  persbericht gaat verder in op mantelzorg, inburgering en discriminatiebstrijding.  
 • arbeid en zorg > in Europees pespectief:
  • Nederlandse vrouw geniet veel vrije tijd (Telegraaf, 20 september 2005). Nederlandse vrouwen zijn minder tijd kwijt aan betaald werk of het huishouden dan vrouwen elders binnen de Europese Unie. Wekelijks besteedt de Nederlandse vrouw gemiddeld vijftig uur aan werk, onderwijs, huishouden en zorg. Dat blijkt uit het rapport Europese tijden van CPB en CBS.
  • Europese Tijden. De publieke opinie over Europa. Persbericht dd. 20 september 2005 van het SCP. Hieruit: In de meeste landen zijn vrouwen drukker bezet met arbeid en zorg dan mannen. In Nederland is dat echter niet het geval. Dit komt door het relatief geringe aantal uren betaalde arbeid van Nederlandse vrouwen.  In zowel Europa als de VS spreken mannen meer een voorkeur uit voor meer uren werken en meer verdienen dan vrouwen.
 • beeldvorming:
  • Mannen en vrouwen zijn bijna hetzelfde (Planet.nl, 20- september 2005). Een nieuwe Amerikaanse studie, waarbij onderzoeken van de laatste twintig jaar werden vergeleken, wijst uit dat de verschillen tussen vrouwen en mannen veel kleiner zijn dan we denken. Volgens de Amerikaanse psychologe Janet Hyde die het onderzoek verrichtte, zijn de verschillen tussen mannen en vrouwen klein en de overeenkomsten groot.
 • (echt)scheiding:
  • Meer flitsscheidingen (ND, 19 september 2005). Als een huwelijk stukloopt in een scheiding, willen steeds meer paren het ook snel achter de rug hebben. Vorig jaar is het aantal flitsscheidingen weer licht toegenomen, tot 5.000 . De klassieke echtscheiding, met tussenkomst van de rechter, is op zijn retour en bedraagt nu 31.000 tegen 37.000 in 2001. Er is veel steun voor een alternatief voor het mogelijk verdwijnen van de flitsscheiding: een administratieve scheiding. Een meerderheid in de Tweede Kamer is daar voorstander van.
 • emancipatiebeleid > rijksbegroting 2005:
 • Europa:
  • Hirsi Ali genomineerd voor Europeaan van het Jaar (Telegraaf, 22 september 2005). VVD'ster Ayaan Hirsi Ali is een van de vijftig genomineerden voor de verkiezing van Europeaan van het Jaar. Het weekblad European Vocie dat haar nomineerde roemt haar ,,dappere werk voor vrouwenrechten waardoor ze zich de toorn van moslimextremisten op de hals haalde'.
 • glazen plafond:
  • Man zieker door gebrek door gebrek aan doorgroei dan vrouw (Sp!ts, 19 september 2005). Mannen die blijven steken op de carrièreladder, worden daardoor veel harder getroffen dan vrouwen, zo blijkt uit recent onderzoek waarvan de BBC melding maakt. Hoewel vrouwelijke werknemers twee keer zo vaak neerwaarts bewegen op die ladder, lijkt het dat zij veel beter in staat zijn een depressie af te weren dan mannen. Volgens de onderzoekers van de Engelse universiteit komt dat doordat mannen zelfvertrouwen halen uit hun carrière; vrouwen halen meer voldoening uit hun familieleven.
  • Neelie Kroes: Europa snakt naar een vrouw als kanselier (Trouw, september 2005). Duitsland is klaar voor een vrouwelijke bondskanselier: Angela Merkel. De verkiezing van deze top-politica zou geweldig zijn voor heel Europa.
 • glazen plafond > wetenschap:
  • TU Eindhoven werft vrouwelijk toptalent (TU/e, 16 september 2005). De Technische Universiteit Eindhoven (TU/e) lanceert zaterdag 17 september een wervingscampagne voor vrouwelijk toptalent. Op dit moment zijn er onder de 158 hoogleraren 7 vrouwen. En dat is nog minder bij universitaire hoofddocenten; 4 van de 127. Rector Magnificus prof.dr.ir. Hans van Duijn: “Dat aantal moet omhoog. De vijf vrouwelijke onderzoekers die nu worden geworven, zullen tijdelijk worden aangesteld als universitair docent met uitzicht op een vaste aanstelling als universitair hoofddocent.
   • Women-in-Science. Website van de TU Eindhoven ter ondersteuning van hun programma vrouwelijk toptalent.
 • integratie:
  • Kabinet stemt in met nieuwe inburgeringswet (persbericht Justitie dd. 16 september 2005). Er komt een inburgeringsplicht voor alle vreemdelingen van 16 tot 65 jaar die als nieuw- of oudkomer duurzaam in Nederland mogen verblijven, en ook voor enkele specifieke groepen genaturaliseerde Nederlanders. Zij zijn zelf verantwoordelijk. Voor bijzondere groepen inburgeringsplichtigen, onder wie bepaalde uitkeringsgerechtigden en vrouwen in achterstandsposities, bestaat daarnaast de mogelijkheid van een gemeentelijk aanbod voor een inburgeringstraject.
 • internet:
  • Vrouwen maken inhaalslag qua internetgebruik (MKB-net, 21 september 2005). Hoewel vrouwen tegenwoordig net zo vaak online zijn als mannen, ervaren vrouwen meer dan mannen problemen op internet. Een goede wegwijzer zou uitkomst kunnen bieden. Dit blijkt uit `De digitale dames`, een onderzoek in opdracht van Sanoma Uitgevers Vrouwen. Vrouwen hebben de afgelopen 5 jaar een grote inhaalslag gemaakt.
 • kerkgenootschappen > seksuele voorkeur:
  • Dominee ontslagen wegens samenwonen met man (Volkskrant, 24 september 2005).  Een predikant van de Nederlands gereformeerde kerk is ontslagen omdat hij samenwoont met een man. De kerkenraad van Doorn stelt uitdrukkelijk dat het celibaat in het geding is, de ontslagen dominee Ruard Ganzevoort weet zeker dat het gaat om zijn homoseksualiteit.
 • kinderopvang:
  • Van der Hoeven ziet bezwaren kinderopvang (RefD, 24 september 2005). Minister Van der Hoeven van Onderwijs heeft grote bezwaren tegen het VVD-voorstel dat basisscholen leerlingen van ’s morgens halfacht tot ’s avonds halfzeven moeten opvangen. 'Letterlijke uitvoering van de motie tot een inhoudelijke verarming van het concept brede school.'
  • Scholen voelen niets voor kinderopvang (ND, 24 september 2005). Scholen voelen er niets voor om in de rol van kinderopvang gedwongen te worden. Ze zijn het zat dat het Rijk maatschappelijke problemen op hen afschuift. VVD-leider Van Aartsen kreeg tijdens de Algemene Beschouwingen deze week een Kamermeerderheid achter zijn voorstel om scholen tot kinderopvang van 7.30 - 19.30 uur te verplichten.
  • Kinderopvangsubsidie tot inkomens tot een ton (Volkskrant, 19 september 2005). Door extra geld dat het kabinet uittrekt voor kinderopvangsubsidie komen volgend jaar ouders met een gezamenijk inkomen tot ruim 96.000 euro bruto per jaar in aanmerking voor subsidie bij het eerste kind. De bovengrens nu nog op 74.000 euro. Minister De Geus heeft van de 200 miljoen extra voor kinderopvang nu voor130 miljoen euro een bestemming gevonden. In oktober hoopt de minister duidelijkheid te hebben over de overige 70 miljoen euro.
 • levensverwachting:
  • Marc van den Broek: Vrouwen en mannen worden over enige tijd even oud (81) (Volkskrant, 24 september 2005).Over een onbekend aantal jaren is de levensverwachting van mannen en vrouwen ongeveer 81 jaar, aldus de British Medical Journal. Nu worden vrouwen gemiddeld nog vijf jaar ouder dan mannen.  Oorzaken: meer vrouwen zijn gaan werken en ervaren meer stress ervaren van de moderne samenleving. Zij drinken en roken ook meer dan vroeger.
 • politieke rechten > Afghanistan:
  • Gert-Jan Rohmensen: Niet afkijken in het stemhokje (Trouw, 19 september 2005) Hieruit: Bij het vrouwenstembureau valt de opkomst aanvankelijk tegen. Veel vrouwen komen lopend en zijn daardoor later. Hele groepen anderen worden per vrachtwagen aangevoerd. .. De 35-jarige Sjajahan vertelt van onder haar witte burka dat ze voor beide verkiezingen op mannen heeft gestemd. „Ik heb geen vrouwen zien campagne voeren. Maar deze mannen zijn goede mensen.''
  • Opkomst Afghanistan valt tegen (Trouw, 19 september 2005). Hieruit: Bij veel stembureaus moesten de vrouwelijke kiezers door een achterdeur naar binnen om in een afgescheiden ruimte hun stem uit te brengen. Bij een stembureau ten oosten van de hoofdstad Kabul zag een cameraman van APTN dat vrouwen hun stembiljet aan mannen gaven. Medewerkers van het stembureau lieten dit passeren.
 • tienermoeders:
  • Tienermoeders vaak langdurig alleenstaand (CBS webmagazine, 19 september 2005). In 2004 hadden 3.000 kinderen een moeder die bij de bevalling jonger dan 20 jaar was. Daarmee behoort Nederland tot de landen met het laagste aantal tienermoeders. Van één op de vijf kinderen zijn geen officiële gegevens over de vader bekend. Ruim een derde van de kinderen met een jonge moeder leeft in een eenoudergezin. Antilliaanse/Arubaanse meisjes hebben niet alleen de grootste kans om tienermoeder te worden, ze hebben ook  de grootste kans op alleenstaand ouderschap. Turkse en Marokkaanse tienermoeders zijn meestal gehuwd.
 • vrouwenbeweging:
  • Women Inc op zoek naar inspiratie (Sp!ts, 22 september 2005). 'Na het feminisme en de vrouwenbewegingen zijn de issues waar vrouwen voor strijden een soort vanzelfsprekendheid geworden', vertelt organisator Rola Nasser (28). 'Zeker voor vrouwen van mijn leeftijd. Het is voor ons normaal dat we kunnen doen wat we willen. Daardoor is het heel stil geworden omtrent de vrouw. Dat geeft een gemis. Er is, ondanks het individualisme, een verlangen naar solidariteit, naar een gevoel van samenzijn.'
 • ziektekosten > zorgtoeslag:
  • Discriminatie van vrouwen en jongeren bij zorgtoeslag. Brief dd. 15 september 2005 van FNV-Bondgenoten aan de Tweede Kamer. Alleenstaande jongeren en parttimers krijgen onvoldoende compensatie voor de hoge kosten van het nieuwe zorgstelsel dat op 1 januari 2006 ingaat. Daardoor is sprake van discriminatie. Jongeren werken immers volgens jeugdschalen en vrouwen werken vaker dan mannen in deeltijd. “Dit is onverdedigbaar en dus onacceptabel”, vindt vakbondsvoorzitter Henk van der Kolk.

Discussie in/over SGP

 • 'Bijbels gezien niets tegen vrouw in politiek' (ND, 24 september 2005). Interview met Marja Verhoeve-Meeuse (23). 'De visie op de plaats van de vrouw is voor mij geen reden de partij vaarwel te zeggen. Ik ben het met dit standpunt echter niet eens.'
 • 'Potentieel onder vrouw blijft onbenut' (ND, 24 september 2005). Interview met Petie van Maldegem-Luteijn (47). 'Het is in de meest letterlijke betekenis zonde dat je een eventueel potentieel aan inzicht van vrouwen, als aanvulling op de man, laat liggen. Dan mis je je doel. Daarom vind ik het prima dat de discussie over de vrouw weer op de agenda staat.'
 • SGP-jeugd bezint zich op positie vrouw (ND, 24 september 2005). De SGP-jongeren gaan zich bezinnen op de positie van de vrouw binnen de partij, mogelijk in een tweedaags congres in november.
 • SGP: schriftelijke antwoorden op vragen bij de Algemene Beschouwingen (brief minister-president Balkenende aan de Twwde Kamer, 22 september 2005). Hieruit:
  • Het vonnis heeft tot verschillende reacties geleid, in uw Kamer en in het land, van bijval tot verontwaardiging. Het SGP-beleid jegens het lidmaatschap van vrouwen is een kwestie die al jaren speelt en waarin de Staat enerzijds en het Toezichthoudend Comité bij het Vrouwenverdrag en eiseressen anderzijds steeds tegenovergestelde posities hebben ingenomen.
   De regering heeft zich altijd op het standpunt gesteld dat de overheid op grond van het Vrouwenverdrag weliswaar moet verzekeren dat individuele vrouwen toegang hebben tot (onder meer) de politieke partij van hun keuze, maar dat de Staat ook een beleidsvrijheid heeft bij het vormgeven aan deze verdragsverplichting. De regering vertrouwt daarbij sterk in het zelfreinigend vermogen van het democratisch bestel.
   Toch is het is goed dat er nu ook een onafhankelijke rechter heeft gesproken. De rechtbank Den Haag is zeer degelijk te werk gegaan gelet op de uitvoerige motivering van het vonnis. Dat betekent niet dat de Staat het ook zonder meer eens is met de uitspraak van de rechter. De Staat is in hoger beroep gegaan, alleen al omdat het hier een zeer principiële kwestie betreft waarbij (a) verschillende grondrechten in het geding zijn (enerzijds het passief kiesrecht en discriminatieverbod, en anderzijds de vrijheid van vereniging en godsdienstvrijheid) en (b) de beslissing om geen nieuwe subsidies meer te verstrekken tamelijk ingrijpend is.
 • Discriminatie, gelijkheid en broederschap (Friesch Dagblad, 19 september 2005). De strijd tegen discriminatie. Zo kunnen de pogingen worden gezien van een aantal vrouwenorganisaties om de SGP aan te pakken op het punt van discriminatie van vrouwen (die niet volwaardig lid kunnen worden van de partij). In de discussies over discriminatie wordt steeds artikel 1 van de Grondwet genoemd. En terecht. ...Discriminatie mag niet. Dat is zo, maar de praktijk van recht en politiek is wat ingewikkelder. Want er zijn meer grondrechten.
 • Bart-Jan Spruyt: Moderne liberalen slopen de democratie (ND, 17 september 2005). De rechterlijke uitspraak tegen de SGP toont de uitholling van de democratie. Democratie is het vehikel geworden voor de uitvoering van het progressieve programma.
 • Juridische slijtageslag (RefD, 16 september 2005).De rechtszaak tegen de SGP en de staat zal naar verwachting uitlopen op een juridische slijtageslag. Alle mogelijkheden op een rijtje: 
 • Jan van Klinken: Jarenlang voer voor juristen (RefD, 16 september 2005). Unieke zaak tegen de SGP lijkt pas in Straatsburg te eindigen.

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


ONZE ANDERE SITES

emancipatie.pagina.nl:

 • Women-in-Science. Website van de TU Eindhoven ter ondersteuning van hun programma vrouwelijk toptalent.

AKTUEEL

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


VARIA

Signalementen:

 • Scheiden in Nederland (AD, 24 september 2005). In Nederland zijn er ongeveer 400.000 gescheiden vrouwen en 300.000 gescheiden mannen. Vrouwen zijn gemiddeld 38 en mannen zijn gemiddeld 40 jaar als ze gaan scheiden. Vrouwen zijn gemiddeld 38 en mannen zijn gemiddeld 40 jaar als ze gaan scheiden. In 4 op de 5 echtscheidingen is de vrouw de eisende partij. 1 op de 2 gescheidenen noemt het niet meer goed met elkaar kunnen praten als reden voor hun scheiding.
 • Marike van Zanten: Mevrouw, mijne heren. 25 vrouwen over de weg naar de top.De enige vrouwelijke CEO van een AEX-fonds, de hoogste vrouw bij ABN Amro of de eerste vrouwelijke generaal in spe: hoe bereikten zij de top? In ‘Mevrouw, mijne heren…’ interviewt journaliste Marike van Zanten vijfentwintig topvrouwen over hun drijfveren, hun loopbaanstrategie en hun persoonlijke offers.
 • Geen koeiestal meer voor menstruerende Nepalezen (AD, september 2005). Het hooggerechtshof in Nepal heeft een streep gezet door een gebruik in het westen van het land om vrouwen die menstrueren vier dagen in een koeienstal te zetten. Volgens de rechters is de traditie discriminerend, zo berichtte de Britse omroep BBC donderdag.


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.