donderdag 20 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 195
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  191-200
 >  195 
NIEUWSBRIEF 195

hspace=0

Nieuwsbrief 195 (29 augustus t/m 11 september 2005)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.      


NIEUWS

 • arbeid > herintrede:
  • Uitgetreden 55-plusser zoekt weer naar werk (RefD, 6 september 2005) 'Het zijn vooral mannen met een arbeidsverleden van tientallen jaren. Zij melden zich soms vanwege te lage inkomsten, maar ook omdat zij graag een werkkring hebben', aldus Janine van den Biggelaar van uitzendbureau Aktief 65-plus.
 • arbeid > stages:
  • Onderzoek GroenLinks toont discriminatie bij stages aan (GroenLinks, 26 augustus 2005). Onderzoek van de Universiteit van Utrecht toont aan dat Marokkaanse jongeren gemiddeld 30% minder kans hebben op een stageplaats dan hun autochtone leeftijdgenoten. In de bouw hebben ze zelfs bijna drie keer zo weinig kans. GroenLinks vindt dat onaanvaardbaar. Overheid en werkgevers moeten maatregelen nemen.
   • Samenvatting onderzoek stages. Hieruit: Ook het geslacht van de proefpersonen kan een verklaring bieden voor de gevonden verschillen. In de bouw zijn alleen mannelijke proefpersonen ingezet en in de andere bedrijfstakken alleen vrouwen. De hoge mate van discriminatie in de bouw kan daarom ook voortkomen uit een lagere status van Marokkaanse jongens ten opzichte van Marokkaanse meiden. Over Marokkaanse jongens is op het moment veel negatieve publiciteit. Mogelijk beschouwen werkgevers het in dienst nemen van Marokkaanse jongens beschouwen werkgevers mogelijk als een verhoogd risico.
 • Duitsland:
  • Suzanne Mayer: Angela Merkel is een geschenk voor alle vrouwen (Trouw, 1 september 2005). Ze is de eerste Duitse politica die bondskanselier kan worden. Vrouwelijke kiezers, al stemden ze nooit CDU, raken in de verleiding om op Angela Merkel te stemmen. Hebben ze gelijk? Een antwoord in twee delen. Vandaag: ja, stem op Merkel.
 • eerwraak:
  • Kim van Keken: Grof geweld om de familie-eer (Volkskrant, 5 september 2005). Allochtone vrouwen die niet uitgehuwelijkt willen worden, vreemdgaan, of scheiden, schenden de eer. Ook als ze vluchten, kan één moment van heimwee hun fataal worden. Over eerwraak is volgens expertisecentrum Transact nog veel onduidelijk.
  • Twijfel aan speciale opvang slachtoffers eerwraak (ND, 30 augustus 2005). Het ministerie van VWS betwijfelt of er een gespecialiseerd opvanghuis moet komen voor meisjes die vluchten voor eerwraak: dat leidt wellicht tot te veel nadruk op de specifieke problemen van de meisjes. Maar  volgens L. Terpstra van Vrouwenopvang Friesland komen ze vaak niet in aanmerking voor opvang in de jeugdzorg. Bovendien kan de jeugdzorg doorgaans geen anoniem adres garanderen.
  • Kustaw Bessems: Geen opvang als eerwraak dreigt (Trouw, 29 augustus 2005). Het ontbreekt aan opvang voor jonge meisjes die op de vlucht zijn voor eerwraak. Soms kunnen zij nergens terecht of worden zij bij gebrek aan beter opgesloten in jeugdgevangenissen. „We weten nog niet om hoe veel gevallen het gaat”, zegt een VWS- woordvoerster, „maar we zien een specifiek probleem voor minderjarige meisjes die van huis weglopen omdat eergerelateerd geweld dreigt. Deze opvang zal waarschijnlijk niet in de Randstad plaatsvinden, omdat de meesten daarvandaan komen.” Zij zijn dan te dicht bij hun families die hen juist bedreigen.
 • Europese Unie > Europees parlement > gezondheidszorg:
  • EP stemt tegen gelijke gezondheidszorg voor mannen en vrouwen (SP, 8 september 2005). In een meer dan telleurstellende stemming vanochtend verwees het Europees Parlement voorstellen voor meer seksegelijkheid in gezondheidsvraagstukken naar de prullenbak. Het rapport van de Zweedse Eva-Britt Svensson was zelfs geen wetgevend voorstel, maar slechts een aanbeveling om de bestaande ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in gezondheidsvraagstukken op te lossen. SP-parlementariër Liotard: “Svensson wilde een uitspraak van het Parlement dat het leven en de gezondheid van een vrouw evenveel aandacht waard is als dat van een man. Ik had niet durven vermoeden dat daar massaal een probleem van gemaakt zou worden”.
 • gelijke beloning:
  • Beloning universitair geschoolde vrouwen trekt aan (Nobiles.nl, september 2005). Koepelorganisatie VSNU constateert in haar jaarlijkse ‘WO-monitor’ dat afgestudeerde mannen nog altijd meer verdienen dan vrouwen. Factoren om te beginnen zijn vrouwen oververtegenwoordigd in bijvoorbeeld de sector taal en cultuur, waar relatief weinig wordt verdiend. Daarnaast is gemiddelde leeftijd van werkende vrouwen lager. Ook doen vrouwen minder vaak dan mannen ervaring op in het buitenland, en dat blijkt in de slechte arbeidsmarkt een belangrijke voorwaarde voor succes. Toch is er een kentering: hoogopgeleide vrouwen  jonger dan 24 jaar verdienden volgens onderzoek van het CBS in 2002 zelfs meer dan mannen van dezelfde leeftijd.
 • genitale verminking:
 • glazen plafond:
  • Vrouwvriendelijk beleid helpt niet (Intermediair, 1 september 2005). Vrouwvriendelijk overheidsbeleid betekent niet automatisch dat vrouwen vaker de top bereiken in het bedrijfsleven, zoblijkt uit een vergelijking tussen de Verenigde Staten en Europa. In de VS is het beleid veel vrouwonvriendelijker dan in Europa. Er is bijvoorbeeld geen wettelijk vastgelegd recht op zwangerschapsverlof. Toch ligt het aantal vrouwen in de top van het bedrijfsleven er veel hoger dan in Europa. Finland echter met een extreem vrouwvriendelijk beleid telt desondanks zeer weinig topvrouwen en werken veel vrouwen met tijdelijke contracten.
 • homohuwelijk:
  • Lesbisch stel mag zich op Aruba registreren (RefD, 25 augustus 2005). Twee in Nederland wonende vrouwen mogen zich bij de burgerlijke stand in Aruba - maar niet in het bevolkingsregister - als gehuwd laten registreren, zo heeft het gemeenschappelijk hof van Aruba en de Nederlandse Antillen bepaald. Op Aruba wordt het homohuwelijk niet erkend.
 • homohuwelijk > Verenigde Staten:
  • Californische senaat voor homohuwelijk (De Volskrant, 2 september 2005). Voor het eerst zijn parlementariërs in een Amerikaanse staat akkoord gegaan met de openstelling van het huwelijk voor homo's. De senaat van het Californische parlement in Sacramento stemde donderdag met 21 tegen vijftien stemmen voor gelijkberechtiging.
 • kerkgenootschappen:
  • Waldenzen voor het eerst geleid door een vrouw (RefD, 30 augustus 2005). De synode van de grootste protestantse kerk in Italie, de Unie van Waldenzen en Methodisten, heeft voor het eerst een vrouw, Maria Bonafede, tot moderator van het kerkbestuur gekozen. De Waldenzengemeenschap geldt als de oudste protestantse kerk ter wereld. 
 • kinderopvang:
  • Kinderopvang. Antwoord dd. 29 augustus van minister De Geus (SZW) op vragen van TK-lid Gerkens (SP). Hieruit: De daling in de vraag naar kinderopvang is ook voor het Kabinet een punt van aandacht. De schaalvergroting in kinderopvang leidt niet, zoals Gerkens stelt, zozeer tot minder keuzevrijheid, beperkte spreiding en minder toegankelijkheid, maar tot efficientie en differentiatie in prijs en kwaliteit.
 • loverboys:
  • 'Groningen moet loverboys aanpakken' (Nederlands Dagblad, 7 september 2005). Loverboys in de stad Groningen worden binnenkort beter aangepakt. Gemeente, hulpverleningsdiensten, scholen en politie gaan samenwerken. Die actie moet worden uitgebreid naar de hele provincie, vindt Statenlid Jan Hilverts van de ChristenUnie.
 • maatschappelijke opvang > emancipatie-effectrapportage:
  • WMO-pilots. Brief dd. 30 augustus 2005 van staatssecretaris Ross (VWS) aan de Tweede Kamer naar aanleiding van moties van TK-lid Tonkens (GL). Hieruit: Ik heb het NIZW verzocht  een emancipatie-effectrapportage uit te voeren over het effect dat de Wmo zal hebben op de deelname aan vrijwilligerswerk, de verdeling van arbeid en zorg en het beroep op mantelzorgers. De rapportage kunt u half oktober tegemoet zien.
 • seksuele voorkeur:
  • Discriminatie van homo's door bloedbank Sanguin. Antwoord dd. 31 augustus 2005 van minister Hogervorst (VWS) op vragen van TK-leden Azough (GL). Hieruit: Waarom kunnen hetero’s die risicovol gedrag vertonen wel met een vragenlijst worden geselecteerd en homo’s niet? Mannen die seks hebben met andere mannen vormen blijvend een risicogroep (los van geaardheid) en zullen daarom uitgesloten blijven van bloeddonatie. Dit in het belang van een blijvend veilige Nederlandse bloedvoorziening. Zie ook:
   • Discriminatie van homo's door bloedbank Sanguin ?. Antwoord dd. 9 augustus 2005 van minister Hogervorst (VWS) op vragen van TK-lid Azough (GL). De minister: de Stichting Sanquin Bloedvoorziening sluit donors op grond van risicovol seksueel gedrag uit, en niet op grond van seksuele geaardheid. Deze werkwijze onderschrijf ik.
 • Sociale Staat van Nederland:
  • Planbureau: ongelijkheid groeit (NRC-Handelsblad,5 septemer 2005). Hieruit: Op een van de belangrijkste punten, deelname aan het arbeidsproces, valt die toets somber uit. Volgens het kabinet moet in 2010 70% van de vrouwen een baan hebben. Het percentage vrouwen met een baan is het afgelopen jaar echter afgenomen van 65 naar 64%. Het SCP acht de kans gering dat het kabinet de doelstelling haalt.
  • Sinds 2002 neemt maatschappelijke ongelijkheid weer toe (persbericht SCP, 5 september 2005). Hieruit o.m.: Tussen 1994 en 2000 steeg het  gemiddeld besteedbaar inkomen van huishoudens met in totaal 9%. Tussen 2001 en 2003 was sprake van een daling met gemiddeld 3%. De daling was het sterkst bij paren (éénverdiener) met kinderen (-5%) , alleenstaanden tot 65 jaar (-4%),  het laagste kwart van de inkomensgroepen (-4%) en de groep niet-westerse allochtonen (-6 tot -8%)... Arbeidsdeelname van vrouwen, allochtonen en jongeren blijft achter bij streven. .... Eén op de 3 jongens en 1 op de 10 meisjes heeft een drankprobleem.
 • uithuwelijken:
  • Advies: Maak uithuwelijken strafbaar (Elsevier, 8 september 2005). De Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken adviseert VVD-minister Rita Verdonk (Vreemdelingenzaken) om uithuwelijking strafbaar te stellen.Een gedwongen huwelijk is verwerpelijk en zo ernstig dat het strafbaar moet worden, concludeert de commissie in een vandaag verschenen rapport. Wel moet eerst worden onderzocht of de maatregel werkt, vindt de commissie die is ingesteld om adviezen te geven aan de minister en het parlement.
 • Verenigde Naties > Women and development:
  • Despite new opportunities, stereotypes still keep women out of key jobs, Annan says (UN, 25 augustus 2005). Lingering stereotypes and rigid gender roles can keep them from entering male-dominated sectors or accessing top managerial positions, United Nations Secretary-General Kofi Annan says in a new report. Further efforts are needed to address the gender wage gap and gender segmentation of the labour market and to improve women’s job security.  “Increased attention should be given to gender-specific barriers to migration, recruitment practices, access to information, human rights protection and remittance procedures,” he adds.
 • vrouwenhandel:
  • Vrij spel voor vrouwenhandel (Nederlands Dagblad, 7 september 2005). Mensenhandelaren hebben in Nederland vrij spel omdat de politie te weinig controle uitoefent op bordelen en andere seksgelegenheden. Enkele honderden, veelal buitenlandse vrouwen worden gedwongen zich te prostitueren.
 • wetenschap:
  • "Leiden haalt mozaieksubsidies binnen (Universiteit Leiden, 30 augustus 2005). De Universiteit Leiden heeft maar liefst 7 van de 22 NWO-Mozaïeksubsidies binnengehaald, bedoeld voor jonge, talentvolle allochtone afgestudeerden. Vrouwen presteerden net als vorig jaar opvallend goed. In Leiden gaan zelfs alle subsidies naar vrouwen.
  • Allochtoon talent krijgt 4 miljoen (NWO, 29 augustus 2005). De Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft 22 jonge, talentvolle allochtone afgestudeerden een zogeheten Mozaïeksubsidie toegekend. Ruim driekwart van de gehonoreerden is vrouw, terwijl van de indieners ongeveer tweederde vrouw was. Ze kunnen vier jaar lang een promotie-onderzoek uitvoeren.

NIEUWS  - Staat moet subsidie aan SGP staken zolang deze vrouwen blijft discrimineren
 • Staat in beroep tegen SGP-vonnis (NOS-Journaal Teletekst, 10 september 2005, blijft niet online, dus hier volledige tekst). Staat gaat in beroep tegen de uitspraak van de Haagse rechter dat de SGP geen subsidie meer kan krijgen zolang die partij geen vrouwen toelaat als volwaardig lid. Minister De Geus zei dat in het tv-programma 'Debat op 1'. Het kabinet wil de zaak doorzetten tot het hoogste rechtscollege, de Hoge Raad. Die moet beslissen over de houding van de staat tegenover politieke partijen. Rond de SGP zijn er twee grondrechten in het geding: aan de ene kant is er de vrijheid van vereniging en vergadering, aan de andere kant het verbod op discriminatie. Het beroep moet duidelijk maken welk grondrecht zwaarder weegt.
 • Stelling Standpunt.nl van donderdag 8 september: Het stopzetten van subsidie aan de SGP is terecht (Standpunt.nl, 8 september 2005). Stand per 8 september 23.40 uur : 5146 stemmen zijn uitgebracht, waarvan 54% voor en 46% tegen.
 • ''Staken subsidie ernstige schending'' (Reformatorisch Dagblad, 8 september 2005). Het abrupt dichtdraaien van de subsidiekraan voor de SGP zou een grove schending van de rechtszekerheid zijn, adus advocaat Voogt van de SGP. Volgens het ministerie van BZK ligt het zeer in de rede om in hoger beroep te gaan. In afwachting daarvan mag de staat de SGP geen geld geven, zo heeft de rechter beslist.
 • Uitspraak raakt voortbestaan SGP (NRC-Handelsblad, 8 september 2005). In veel opzichten, zegt Gerrit Voerman (Documentatiecentrum Nederlandse Politieke Partijen), is de uitspraak van de Haagse rechtbank over de subsidiëring van de SGP historisch. ,,Het is in de recente geschiedenis nooit eerder voorgekomen dat de rechter een uitspraak doet over de organisatie van een politieke partij.'' Binnen de SGP is het standpunt altijd omstreden geweest. De SGP-jongeren zijn het niet eens. Uit een peiling van vorig jaar blijkt dat de meeste lokale bestuurders van het 'vrouwenstandpunt' af willen.
 • Rechter schrapt subsidie SGP (Trouw, 8 september 2005, actualisering eerder bericht). Met lezersreacties.
 • Rechtbank: rijkssubsidie aan discriminerende SGP onwettig (De Volkskrant, 8 september 2005). De overheid moet haar subsidie aan de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) staken. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag bepaald omdat de SGP vrouwen discrimineert. Minister Remkes (Binnenlandse Zaken) overweegt in hoger beroep te gaan.
 • Yvonne Doorduyn: 'Geen principes overboord omwille van geld' (De Volkskrant, 8 september 2005). De rechter verbiedt de staat om de SGP nog langer te subsidiëren. De partij weert vrouwen en dat is discriminatie. SGP-fractievoorzitter Van der Vlies maakt zich zorgen over de vrijheid van meningsuiting.
 • Door vonnis krijgt SGP een pariastatus toegedeeld (Trouw, commentaar, 8 september 2005). Hieruit: '...Het vonnis houdt in dat aan de SGP een pariastatus wordt toegedeeld: ze mag er nog wel zijn, maar wordt anders behandeld dan andere gekozen partijen. Dat is uiterst onbevredigend en in een democratie goed beschouwd onacceptabel'.
 • Emiel Hakkenes: Boos en gelaten zijn we. SGP en vrouwen (Trouw, 8 september 2005). De SGP mag geen overheidssubsidie meer krijgen, oordeelde de rechter gisteren, want de partij behandelt mannen en vrouwen niet gelijk. Actieve SGP’ers uit Veenendaal reageren een tikkeltje boos, maar gelaten op het vonnis. „Ook een onchristelijke overheid moet je gehoorzamen.'
 • hspace=0  Den Haag Vandaag: SGP verliest subsidie (novatv.nl, 7 september 2005). De Nederlandse overheid mag de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) geen subsidie meer geven. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag bepaald. De partij laat geen vrouwen als volwaardig lid toe en dat is in strijd met het Vrouwenverdrag, meent de rechtbank. In de studio in Den Haag reageert Bas van der Vlies, voorzitter van de SGP-fractie in de Tweede Kamer.
 • Party penalised for woman snub (BBC News World Edition, 7 september 2005). A Dutch court has ruled that the state must stop funding a fundamentalist Calvinist party, because it refuses to allow women to be full members.
 • Uitspraak van Rechtbank Den Haag in SGP-zaak: Staat handelt in strijd met Vrouwenverdrag  (NJCM.nl, 7 september 2005). De Rechtbank Den Haag heeft vandaag uitspraak gedaan in een rechtzaak die was aangespannen door de Stichting Proefprocessenfonds Clara Wichmann, het NJCM en anderen tegen de Staat. De rechtbank oordeelde in deze zaak dat de Staat in strijd handelt met artikel 7 van het Vrouwenverdrag door de discriminatie van vrouwen binnen de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) te laten voortbestaan en financieel te ondersteunen. De rechtbank beval de Staat art. 2 van de Wet subsidiëring politieke partijen jegens de SGP buiten toepassing te laten zolang vrouwen niet op gelijke voet met mannen lid mogen worden van deze partij.
 • Verbazing en bezorgdheid (Christen Unie, 7 september 2005). Rouvoet reageert verbaasd en bezorgd over de uitspraak over de SGP. Rouvoet: “Iedereen weet dat de ChristenUnie heel anders tegen de politieke participatie van vrouwen aankijkt dan de SGP, maar hier zijn de grondrechten van minderheden in het geding”.
 • VVD tevreden met rechterlijke uitspraak over SGP (VVD, 7 september 2005). ,,Ik ben heel erg blij dat het non-discriminatiebeginsel het zwaarst heeft gewogen bij de rechter’’, zo reageert Luchtenveld. ,,We moeten echt af van discriminatie bij politieke partijen. Als ze onderscheid maken, is het meer dan terecht dat de overheid bij deze partijen de geldkraan dichtdraait.’’ Luchtenveld en collega Hirsi Ali hebben schriftelijke vragen gesteld die u hieronder treft. Hieruit: Welke consequenties verbindt de minister van BZK aan de uitspraak voor wat betreft de aan de SGP verstrekte subsidies?
 • Hirsi Ali (VVD) wil behalve SGP ook andere organisaties aanpakken (Reformatorisch Dagblad, 7 september 2005). De overheid zou, behalve de SGP, ook andere organisaties moeten aanpakken die vrouwen of homo’s discrimineren. Ook die organisaties, of ze zich nu op christelijk, joods of islamitisch gedachtengoed baseren, mogen geen overheidssubsidie meer ontvangen.
 • Verbaasd en teleurgesteld. Reactie van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP.nl, openingsbericht 7 september 2005). De uitspraak van de rechtbank in de zaak van het Clara Wichmannfonds tegen de SGP is in lijn met eerdere uitspraken. Daar heeft de SGP dan ook niets aan toe te voegen. De SGP is verbaasd en teleurgesteld over de uitspraak tegen de staat. Die komt erop neer dat de subsidiekraan moet worden dichtgedraaid.
 • Rechter haalt streep door subsidie SGP. 'Gereformeerde partij discrimineert vrouwen' (NRC-Handelsblad, 7 september 2005). De overheid moet van de rechtbank in Den Haag de subsidie aan de SGP (Staatkundig Gereformeerde Partij) opschorten. Volgens de rechtbank steunt de staat met de subsidie discriminatie van vrouwen.
 • Stop op subsidie SGP door vrouwenstandpunt (Trouw, 7 september 2005). De Nederlandse staat moet per direct stoppen met het subsidiëren van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP), zolang de partij 'vrouwen niet op gelijke voet met mannen toelaat tot het lidmaatschap van de partij'. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag bepaald. Een platform van negen vrouwen- en mensenrechtenorganisaties daagde de staat voor de rechter, omdat vrouwen geen volwaardig lid kunnen worden van de politieke partij. Ook zijn vrouwen niet verkiesbaar voor SGP-zetels in gemeenteraden of bijvoorbeeld de Tweede Kamer Volgens de organisaties is sprake van vrouwendiscriminatie en handelt de SGP in strijd met de Nederlandse Grondwet en het VN-vrouwenverdrag.
 • Rechter wil beëindiging subsidie SGP (Reformatorisch Dagblad, 7 september 2005). De rechtbank in Den Haag vindt dat de rijksoverheid bij de subsidieverstrekking aan de SGP in strijd handelt met het Vrouwenverdrag van de VN. De staatkundig gereformeerden discrimineren vrouwen, aldus de rechtbank. De SGP als partij-organisatie ontvangt jaarlijks zo’n 780.000 euro subsidie.
 • SGP verbaasd en teleurgesteld over uitspraak rechter (De Volkskrant, 7 september 2005). De SGP is verbaasd en teleurgesteld over de uitspraak van de rechtbank in Den Haag dat de overheid de partij niet meer mag subsidiëren omdat ze weigert vrouwen toe te laten als volwaardig lid. ‘Het zal helder zijn dat de uitspraak opnieuw druk zet op de discussie in de partij over het lidmaatschap van vrouwen’, aldus voorzitter Kolijn en fractievoorzitter in de Tweede Kamer Van der Vlies in een persverklaring. Het terugdraaien van de subsidiekraan betekent volgens hen ‘een forse aderlating voor de partij’. De SGP ontvangt nu circa 1,1 miljoen euro per jaar, aldus een woordvoerder.
 • SGP verliest subsidie wegens vrouwenstandpunt (De Volkskrant, 7 september 2005). De Nederlandse overheid mag de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP) geen subsidie meer geven, omdat de partij vrouwen discrimineert. Dat heeft de rechtbank in Den Haag woensdag bepaald. De partij laat geen vrouwen als volwaardig lid toe en dat is in strijd met het Vrouwenverdrag, meent de rechtbank. Minister Remkes van Binnenlandse Zaken overweegt in hoger beroep te gaan tegen de uitspraak, zo meldde zijn woordvoerder woensdag. Hij sprak van een ‘heldere beslissing’. Het ministerie gaat de uitspraak zorgvuldig bestuderen. Maar gelet op het principiële karakter, die raakt aan de houding van de Staat ten opzichte van politieke partijen, ligt het volgens de zegsman 'in de rede om in hoger beroep te gaan'.
 • Staat mag SGP niet langer subsidiëren (persbericht Clara Wichmann Proefprocessenfonds, 7 september 2005. Niet online, daarom hier de integrale tekst).Vandaag is vonnis gewezen in de procedures die het Proefprocessenfonds Clara Wichmann en zeven andere maatschappelijke organisaties* hadden ingesteld tegen de Staat en de SGP. De SGP is een partij die vrouwen uitsluit van volwaardig lidmaatschap en aan vrouwen het passief kiesrecht onthoudt. De Staat laat dit toe en ondersteunt de partij door middel van subsidies. Volgens de eisende organisaties is deze handelwijze van de Staat en de SGP in strijd met de Nederlandse Grondwet en met internationale verdragen. Het Proefprocessenfonds c.s. zijn in deze procedures bijgestaan door advocaten van Stibbe die deze procedures tegen een zeer geringe financiële tegenprestatie hebben behandeld in het kader van het Stibbe Pro Bono Project.
  • Procedure tegen de Staat. De rechtbank heeft vandaag in haar uitspraak bepaald dat de Staat onrechtmatig handelt door niet actief op te treden tegen de discriminatie van vrouwen door de SGP. De Staat is veroordeeld om met onmiddellijke ingang de subsidiëring van de SGP te staken, zolang de SGP vrouwen blijft uitsluiten van volwaardig lidmaatschap van de partij. Het gaat om een subsidie van ongeveer € 1.100.000,- per jaar.
  • Procedure tegen de SGP. De rechtbank heeft het Proefprocessenfonds Clara Wichmann c.s. niet-ontvankelijk verklaard in hun vorderingen tegen de SGP. De rechtbank is van oordeel dat deze vorderingen wel mochten worden ingesteld door of namens de vrouwen die daadwerkelijk lid willen worden van de SGP, maar niet namens alle vrouwen die door de SGP worden gediscrimineerd. Dit betekent dat de rechtbank geen inhoudelijk oordeel heeft menen te kunnen geven over de vraag of de SGP haar discriminerende handelen zou moeten staken.
  • Als medeprocespartijen treden op: het Nederlands Juristen Comité voor de Mensenrechten, de Nederlandse Vrouwenraad (52 lidorganisaties), Tiye International (21 lidorganisaties), de Nederlandse Vereniging voor Vrouwenbelangen, Vrouwenarbeid en Gelijk Staatsburgerschap, het Humanistisch Overleg Mensenrechten, E-Quality en de FNV Vrouwenbond. Samen vertegenwoordigen deze organisaties circa twee miljoen mensen.
 • Uitspraken in zaken Proefprocessenfonds e.a. tegen de Staat en de SGP (rechtspraak.nl, 7 september 2005). In de zaak tegen de Staat heeft de rechtbank Clara Wichmann in het gelijk gesteld: de Staat is zijn verplichtingen op grond van het Vrouwenverdrag niet nagekomen omdat hij niet alleen niets heeft ondernomen om aan de discriminatie van vrouwen door de SGP een einde te maken, maar zelfs de SGP ondersteunt door middel van het verlenen van subsidie. Zij heeft de Staat opgedragen geen subsidie meer aan de SGP toe te kennen, zolang deze partij vrouwen niet op gelijke voet met mannen toelaat tot het lidmaatschap van de partij.  De uitspraak is bij voorraad uitvoerbaar. In de zaak tegen de SGP is Clara Wichmann niet-ontvankelijk verklaard:  Bij deze procedure waren geen SGP-vrouwen betrokken. Die hadden de voorkeur uitgesproken de discussie binnen de SGP te voeren.
 • SGP'er hoopt via rechter op discussie over vrouw (ND, 6 september 2005). SGP-burgemeester A. Noordergraaf hoopt dat de rechter het vrouwenstandpunt van zijn partij ter discussie zal stellen. Dat kan volgens hem het begin van een hervorming zijn. Zijn partij heeft vanwege het vrouwenstandpunt last van een negatief beeld.
 • Nieuw SGP-debat over vrouw nodig (RefD, 6 september 2005). SGP-burgermeester Noordergraaf hoopt dat de rechter de SGP zal vragen een nieuwe discussie te voeren over het vrouwenstandpunt. Wat hem betreft mag die leiden tot volledige gelijkstelling van man en vrouw. 'Ik kan mijn dochter van 21 niet uitleggen waarom zij geen lid van de partij zou mogen worden.'
 • Strijd om vrouw in SGP woedt sinds 1982 (RefD, 6 september 2005). Morgen doet de Haagse rechtbank uitspraak in de procedure van het Clara Wichmann Proefprocessenfonds inzake de SGP. Inzet is: de SGP moet vrouwen toelaten. De overheid moet de subsidiëring van de partij stopzetten. Een overzicht van de belangrijkste momenten.

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


ONZE ANDERE SITES

emancipatie.pagina.nl:

 • SGPnee.nl, een initiatief van de aktiegroep Anti-SGP.

AKTUEEL

Agenda > Toegevoegd:

 • zaterdag 10 september, 13:45 - 16.15 uur: Amsterdamse viering 111-jarig bestaan Vrouwenbelangen. Akantes, Nieuwe Herengracht 95, Amsterdam.
 • donderdag 15 september 2005: Lunchen Met: Henk Kummeling. Over de gender-aspecten van het nieuwe kiesstelsel (Utrecht, 12.15 - 13.15 uur).
 • vrijdag 30 september: Stedelijk debat over ''Het maakbare lichaam'' (Rotterdam, Nationaal Onderwijsmuseum, Nieuwemarkt 1a. Aanvang 14.00 uur). Doel van deze door Scala, expertisecentrum voor emancipatie en participatie, georganiseerde bijeenkomst is om te onderzoeken hoe vrouwvriendelijk vrouwen eigenlijk zijn als het over hun uiterlijk gaat. Het is de eerste van vier debatten onder de noemer ‘Doe jezelf geen geweld aan’.
 • woensdag 21 september 2005: Bas Heijne - De eeuwige homo (Mosse-lezing). Heeft de razendsnelle emancipatie van homseksuelen geleid tot maatschappelijke onzichtbaarheid waardoor men niet langer weerbaar kan zijn? Kortom: is er te veel gedanst en te weinig gesproken? Tijd: 17.00 - 19.30 uur. Plaats: Mozes en Aaronkerk, Waterlooplein 107, Amsterdam. Meer informatie:  g.hekma@uva.nl
 • maandag 10 oktober 2005: Slotbijeenkomst Ambassadeursnetwerk Besturen. Plaats: Kurhaus te Den Haag. Tijd: 13.00 - 17.00 uur. Voorzitter Opstelten presenteert de resultaten. De ministers De Geus (SZW) en Remkes (BZK) geven hun reacties. Aanmelden (zo spoedig mogelijk): Henny Loos, 020 5217645 of h.loos@publiek-politiek.nl 
 • vrijdag 18, zaterdag 19 en zondag 20 november: in totaal 6 voorstellingen 'Belle in de geest van Voltaire' (belletheater.nl). In 2005 is het 200 jaar geleden dat Belle van Zuylen overleed. Een boeiende vrouw die niet voor niets werd genomineerd voor de verkiezing van De Grootste Nederlander aller tijden. Reden voor toneelgroep Maarssen '32 om Belle van Zuylen te herdenken met voorstellingen in een uiterst toepasselijke omgeving: het historische kerkje in Oud Zuilen (bij Utrecht) waar Belle trouwde.
 • woensdag 30 november - vrijdag 2 december 2005: Jubileumviering IIAV (vooraankondiging). Met: woensdag 30 november presentatie van het boek van Vilan van der Loo: De vrouw beslist. De tweede feministische golf in Nederland. Donderdag 1 december het symposium 'Traveling Heritages', en uitreiking Johanna Naberprijs. Vrijdag 2 december een colloquium Protestrepertoires 1965-2005.

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


EMANCIPATIE ALGEMEEN

Vrouwen in en uit het nieuws:

 • hspace=0  In de zomerserie dubbelportretten (tweevandaag.com, 11 augustus 2005) interviews met mensen die aan elkaar verwant zijn via het bed, bloed of werk. Mensen die hun sporen in het leven verdiend hebben of aan het verdienen zijn. Vanavond Majoor Bosshardt en columniste Carrie uit Rotterdam.
 • hspace=0  In de serie dubbelportretten (tweevandaag.com, 29 juli 2005) spreken Marco Bakker en Willeke van Ammelrooy vanavond openhartig met verslaggeefster Caroline van den Heuvel over hun gezamenlijke leven.
 • hspace=0  Zomerserie: Vincent Bijlo en Mariska Reijmerink (tweevandaag.com, 27 juli 2005). In deze aflevering portretteert verslaggeefster Caroline van den Heuvel de blinde cabaretier Vincent Bijlo en zijn vrouw Mariska Reijmerink, met wie hij al 17 jaar samen is. Vanaf september aanstaande staan Bijlo en zijn vrouw in het theater.
 • hspace=0  In de serie dubbelportretten (tweevandaag.com, 26 augustus 2005 ) Erica Terpstra en Lucille Werner. Een gesprek op de sintelbaan bij het NOC*NSF over gehandicapt zijn, de kracht om door te gaan en de schoonheid van het leven. En natuurlijk over het presenteren van Lingo...


VARIA

Signalementen :

 • Mannen vallen voor zwangere partner (AD, 8 september 2005).Een zwangere vrouw is voor haar partner mooier dan ooit. Dat blijkt uit een representatief onderzoek van het tijdschrift Beter. Zeker 70% van de mannen gloeit zelfs van trots, als zijn partner zwanger is en voelt 40% de behoefte haar te beschermen.
 • Vrouwen maakten minder gebruik van Ongevallenwet dan mannen. Bericht UvA voor de promotie van M. van der Klein op 20 september 2005, onder de titel: Ziek, zwak of zwanger. Vrouwen en arbeidsongeschiktheid in Nederlandse sociale verzekeringen, 1890-1940. Hieruit o.m.: Binnen de vroege sociale verzekeringen gaf de Nederlandse staat vrouwelijke kostwinners dezelfde rechten als mannelijke, maar vrouwen maakten in de praktijk minder gebruik van de Ongevallenwetten dan mannen.
 • Thijs Peters: Man heeft vrouw liever dom (Intermediair, 30 augustus 2005). Nederlandse mannen zijn bang voor hoogopgeleide vrouwen. Ze willen in elk geval zelden een relatie met een vrouw die beter is opgeleid dan zij zelf, zo beweert e-matching, dating-bureau voor hoger opgeleiden. 84% wil een vrouw met een lager of even hoog niveau. Vrouwen willen daarentegen juist een man van hun eigen niveau (48%) of beter opgeleid dan zijzelf (39%).

 • Yvette den Brok-Rouwendal: Validisme en gender. Over leven met een handicap (Utrecht, Lemma, 2005. ISBN: 90 5931 357 7. NUR: 740. 2005. 140 blz.€ 17,50). De samenleving is onvoldoende ingesteld op mensen met een handicap. Zij zullen zelf het voortouw moeten nemen om hun plek in de samenleving te veroveren. Om dit initiatief te kunnen nemen is het echter nodig dat zij in zichzelf geloven. Dat is de belangrijkste boodschap van Validisme en gender. Over leven met een handicap.


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF


 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.