donderdag 20 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 194
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  191-200
 >  194 
NIEUWSBRIEF 194

hspace=0

Nieuwsbrief194 (16 t/m 28 augustus 2005)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.
        


NIEUWS

 • abortus:
  • Toename abortussen in 2004 (RefD, 22 augustus 2005). Het aantal abortussen is na een daling in 2003 weer met 0,5% gestegen in 2004, zo constateert de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Bij jonge meisjes (tot 19 jaar) deed zich een daling voor van 3%, bij oudere vrouwen (35-39 jaar) juist een stijging van 5%. Het schrappen van de pil uit het ziekenfondspakket heeft niet tot een piek van abortussen geleid.
 • arbeid > deelname buitenlanders:
  • Huwelijksmigranten vinden vrij snel werk (Telegraaf, 23 augustus 2005).  Migranten die naar Nederland komen om te trouwen, vinden sneller een baan dan asielzoekers. De arbeidsparticipatie van partners uit het buitenland is na een paar jaar zelfs bijna hetzelfde als het gemiddelde in Nederland. Van de mannen die hier komen om te trouwen of samen te wonen, heeft 70% na een paar jaar werk gevonden. Bij de vrouwen is dat ongeveer de helft. Bij asielzoekers had in 2003 ruim de helft van de mannelijke asielzoekers werk gevonden en circa eenderde van de vrouwen. Zie ook:
 • arbeid > participatie:
  • Paren hebben graag beiden werk (RefD, 22 augustus 2005). Stellen met slechts één werkende partner zijn minder tevreden met hun werksituatie dan paren met twee banen, aldus het CBS. 20% van de paren die een voltijd- met een deeltijdbaan combineren wil meer of juist minder werken. Van de paren van wie maar één partner werkt wil 36% dat de niet-werkende partner ook een baan krijgt.
  • Voltijdbaan plus deeltijdbaan meest populair bij paren (CBS Webmagazine, 22 augustus 2005), De arbeidsdeelname van paren is de afgelopen jaren gewijzigd. Het aandeel waarbij één persoon voltijd werkt en de andere deeltijd is gestegen van 27% in 1992 naar 41% in 2004. Het aandeel huishoudens waarvan slechts één persoon betaald werkt is aanzienlijk gedaald, van 49% in 1992 tot 32% in 2004. Bij deze paren is het vrijwel altijd de man die werkt. Bij 1/3 van de jonge paren (vrouw jonger dan 30 jaar) werken beide voltijds. Naarmate de leeftijd van de vrouw stijgt gaat het vaker om een middelgrote baan.
 • arbeid > werkloosheid:
  • Arbeidsmarkt voor vrouwen ongunstiger (Telegraaf, 18 augustus 2005). De arbeidsmarkt ziet er voor vrouwen minder rooskleurig uit. Dat komt door de teruglopende groei van banen in de zorg en het onderwijs, sectoren waar de afgelopen jaren juist veel vrouwen werk vonden, aldus het CBS. Tip: sla even een blik op de vele lezersreacties bij dit artikel!
  • Werkloosheid blijft stabiel (CBS, 18 augustus 2005). De arbeidsmarkt voor vrouwen is minder rooskleurig. Het aantal werkloze vrouwen nam het afgelopen jaar toe met 15.000 tot 7,8%, terwijl de werkloosheid onder mannen vrijwel constant bleef (5,8%). De teruglopende werkgelegenheidsgroei in de zorg en het onderwijs is hier mede debet aan.
  • CBS: Ontslag treft vooral vrouwen (AD, 18 augustus 2005). De arbeidsmarkt ziet er voor vrouwen minder rooskleurig uit. Dat komt door de teruglopende groei van banen in de zorg en het onderwijs, sectoren waar de afgelopen jaren juist veel vrouwen werk vonden, aldus het CBS. Ook het Centrum voor Werk en Inkomen (CWI) constateert dat meer werknemers uit het onderwijs zich melden bij de voormalige arbeidsbureaus: onder het onderwijspersoneel werd een stijging genoteerd van 3%, tegen een gemiddelde stiging van 0,4%%.
 • consumenten:
  • Mannen omhelzen vrouwelijkheid (Marketing online, 15 augustus 2005).Er is een ‘complexere mannelijke consument’ in opkomst, die aan de ene kant meer vrouwelijke, metrosexuele waarden omhelst, maar aan de andere kant ook juist macho wil zijn. Traditionele macho-waarden hebben op de werkvloer ten dele het veld geruimd naarmate meer vrouwen carrière gingen maken. De maatschappij is gefemininizeerd en dat heeft een sterk effect op het gedrag van mannelijke consumenten. Vooral de jongere generatie manner wordt experimenteler in het gebruik van producten.
 • genitale verminking:
  • Campagne tegen genitale verminking (Volkskrant, 27 augustus 2005). Het kabinet investeert 3 miljoen euro in een campagne om genitale verminking van minderjarige meisjes te voorkomen, ‘een vorm van geweld’ waaraan zo snel mogelijk een einde moet komen. Ook wordt de verjaringstermijn voor meisjesbesnijdenis verlengd. Die termijn gaat voortaan pas in na de 18de verjaardag van een meisje, zodat zij als volwassene jaren de tijd heeft om haar ouders aan te klagen wegens mishandeling. 
  • Drie miljoen extra voor vrouwelijke genitale verminking [dames en heren VWS-voorlichters, zullen we daar maar tegen vrouwelijke verminking van maken ?] (Ministerie van VWS, 26 augustus 2005). Het kabinet trekt 3 miljoen euro extra uit voor een steviger, integrale aanpak van vrouwelijke genitale verminking. Dit bedrag wordt grotendeels ingezet in de regio’s Amsterdam, Den Haag, Eindhoven, Rotterdam, Tilburg en Utrecht, waar relatief veel mensen wonen uit de risicolanden. De betrokken GGD’en maken een plan van aanpak. Pharos (kenniscentrum voor Vluchtelingen en Gezondheid), basisscholen en lokale zelfzorgorganisaties participeren in het project. Het project loopt van 2005 tot en met 2008.
 • geweld > door jongeren:
  • 16% jeugd mishandelt ouders (AD, 23 augustus 2005). Volgens onderzoek van de Universiteit van Brussel mishandelt 1 op de 6 Belgische jongeren zijn ouders, meestal emotioneel met dreigen en doelbewust schelden. 4% slaat zijn ouders of chanteert emotioneel met zelfmoord. Oudermishandeling komt voor in alle lagen van de bevolking en in alle soorten gezinnen, vooral tweeoudergezinnen. Wel zijn moeders vaker het slachtoffer.
 • glazen plafond:
  • Leger heeft eerste vrouwelijke generaal (Volkskrant, 24 augustus 2005). Leanne van den Hoek wordt per 1 novmber 2005 de eerste vrouwelijke generaal binnen de Nederlandse krijgsmacht. De 47-jarige kolonel wordt woensdagmiddag benoemd tot brigade-generaal, als commandant van het personeelscommando van het Commando Landstrijdkrachten.
  • Marketing is geen vrouwenberoep (Marketing online, 22 augustus 2005). De salarisniveaus van marketingvrouwen liggen op alle functieniveaus 6 tot 8% lager dan die van mannen, zo blijkt uit onderzoek van Hay Groep naar beloningsverschillen tussen mannen en vrouwen in marketingfuncties. Van alle marketeers is 70% man en 30% vrouw. Vrouwen zijn gemiddeld vijf jaar jonger dan mannen en vier jaar korter in dienst dan mannen.
  • Glazen plafond blijft onverwoestbaar (Management Team, 17 augustus 2005). Twintig jaar na de introductie van de term 'glazen plafond' door Wall Street Journal bestaat deze nog steeds voor vrouwen die de top in het bedrijfsleven willen bereiken. Een speciale commissie van de Amerikaanse regering, de Glass Ceiling Commission, becijferde dat in 2005 vrouwen 46,5% van de arbeidskrachten in de VS uitmaken, maar slechts 8% van de topposities bezetten. Nog altijd krijgen vrouwen minder betaald dan hun mannelijke collega's: ruim een kwart minder dat wat de man gemiddeld krijgt. Deze cijfers veranderen - ook in andere landen - nauwelijks.
 • Irak:
  • Hirsi Ali hekelt vrouwenrechten Iraakse Grondwet (ND, 17 augustusu 2005). Ayaan Hirsi Ali uit scherpe kritiek op het negeren van de vrouwenrechten in de ontwerpgrondwet van Irak. Het vrije westen dat zegt op te komen voor de vrijheid en democratie van alle Irakezen, laat dat ook nog eens zonder verzet gebeuren, schreef de VVD-politica gisteren in een opiniestuk in The Wall Street Journal Europe. Hamam Hamoudi, het hoofd van de commissie die deze grondwet samenstelt, weigert volgens Hirsi Ali een artikel op te nemen waarin staat dat mannen en vrouwen gelijke rechten hebben.
 • kinderopvang:
  • Yvonne Noorduyn, Philippe Remarque: De Geus biedt crèche enig soelaas (Volkskrant, 25 augustus 2005). Hij is nog geen negen maanden oud, en nu al is de nieuwe Wet Kinderopvang onderhevig aan reparatie. Minister De Geus van Sociale Zaken trekt 200 miljoen euro uit om gevolgen van de wet te herstellen. En het is nodig: tientallen crèches sluiten hun deuren, omdat de opvang voor veel ouders te duur is geworden. Waar ging het mis?
  • Gerard Reijn: Veel crèches dicht door nieuwe wet (Volkskrant, 24 augustus 2005). Dit jaar zijn enkele tientallen van de in totaal elfhonderd kinderdagverblijven gesloten als gevolg van de Wet Kinderopvang die sinds begin dit jaar van kracht is. Ook zijn organisaties in de kinderopvang in financiële problemen gekomen. Volgens Offermans (MO-Groep) is de 100 miljoen die het Kabinet nu uittrekt veel te weinig. ‘Daarmee kunnen de kosten voor deze groep met enkele honderden euro’s per jaar omlaag. Maar sinds 1 januari betalen ze honderden euro’s per maand meer.’
  • Kinderopvangbijdrage met 200 miljoen omhoog (Volkskrant, 24 augustus 2005). Het kabinet trekt 200 miljoen euro extra uit voor kinderopvang. Eerder was nog het plan om de subsidie aan ouders met 100 miljoen euro te verhogen.
  • Leegloop crèches door nieuwe wet (AD, 24 augustus 2005). De vraag naar kinderopvang is de afgelopen maanden gedaald met naar schatting 10 procent. Veel crèches zijn daardoor in financiële problemen gekomen en tientallen zelfs gesloten. De daling van de vraag heeft drie oorzaken. Ten eerste schrikt de vermeende bureaucratie de vooral lager opgeleide ouders af. Ten tweede moeten ouders met hogere inkomens fors meer betalen dan voorheen. Tot slot geven werkgevers, die een derde van de opvangkosten voor hun rekening moeten nemen, in veel gevallen geen (volledige) vergoeding.
  • Honderd miljoen voor kinderopvang (ND, 19 augustus 2005). Ouders die gebruik maken van kinderopvang, krijgen volgend jaar een hogere vergoeding van de overheid. De Geus' eigen partij het CDA, reageert zuinig op de aankondiging: 'Het bedrag is aan de krappe kant, we hebben niet voor niets om 200 miljoen gevraagd'. Ook Bakker (D66) is niet overtuigd dat 100 miljoen voldoende is.
  • Yvonne Doorduyn: Kabinet: Meer geld voor kinderopvang (Volkskrant, 19 augustus 2005).  Kinderopvang wordt voor ouders met een midden- tot hoog inkomen honderd tot soms enkele honderden euro’s per jaar goedkoper, en zal dan zo'n 600 euro per kind voor 5 dagdelen kosten. Het kabinet verhoogt in 2006 de rijksbijdrage met totaal 100 miljoen. Minister De Geus: ‘Veel ouders aarzelen of ze een dag per week meer of minder gaan werken. We moeten zorgen dat die afweging positief uitvalt.’ De beslissing is ook genomen vanwege het aantrekken van de economie. De Geus: ‘We hebben extra mensen nodig.’
  • Honderd miljoen extra voor kinderopvang (Volkskrant, 18 augustus 2005). Het kabinet wil vanaf volgend jaar jaarlijks 100 miljoen extra uittrekken voor kinderopvang. Het wil daarmee vooral de middeninkomens tegemoet komen. Voor veel gezinnen is de kinderopvang te duur geworden sinds op 1 januari een nieuwe wet van kracht is. Sinds begin dit jaar de werkgeversbijdrage niet meer verplicht is, betalen veel bedrijven dan ook niet of minder dan eenderde.
 • onderwijs > deelname hoger beroeps- en wetenschappelijk onderwijs:
  • Opmars vrouwelijke studenten (Sp!ts, 22 augustus 2005). Opnieuw starten er dit jaar meer vrouwelijke dan mannelijke eerstejaars. Op het hbo hebben bijna 41.000 mannelijke eerstejaars zich aangemeld tegen bijna 46.000 vrouwen. Op de universiteit is het verschil iets kleiner (18.207 mannen tegenover 20.733 vrouwelijke eerstejaars), maar ook daar is er verschil. Meisjes en vrouwen lijken aan een niet te stuiten opmars begonnen. Ze doen het beter in het voortgezet onderwijs, studeren sneller af en halen hogere cijfers. Maar op de arbeidsmarkt leggen ze het nog altijd af tegen mannen, meldde de wo-monitor deze zomer. Maaike Meijer: ''Er is nog altijd een onbewuste discriminerende tendens op de arbeidsmarkt.''
 • onderwijs > post-initiële opleidingen:
  • Meer volwassenen doen cursus of opleiding (CBS Webmagazine, 22 augustus 2005). Mensen doen steeds vaker een opleiding of cursus als zij geen scholier of student meer zijn. De deelname aan post-initiële opleidingen steeg van 12% (1995 ) naar 15% in 2003. Onder vrouwen was de deelname in 2003 vrijwel even hoog als onder mannen: daarmee hebben zij de achterstand die zij in 1995 hadden volledig ingelopen.
 • pensioen:
  • Echtparen regelen pensioen slecht (ND, 19 augustus 2005).  Meer dan de helft van de Nederlanders kijkt bij trouwen of samenwonen niet naar de pensioensituatie. Zelfs het krijgen van kinderen verandert daar weinig aan, zo blijkt uit onderzoek van de Stichting Pensioenkijker. Bij 37% van alle paren werkt één partner voltijds werkt, en de andere partner in deeltijd voor 12 uur of meer. Bij 35% van alle stellen werkt één partner, terwijl de ander minder dan 12 uur werkt. Kortom, alle reden je af te vragen of bij overlijden de overblijvende partner niet in de financiële problemen komt. Toch wordt dat massaal niet gedaan. Voorzitter Elske ter Veld spreekt van een verontrustende situatie. ,,Armoede was in het verleden vaak een vrouwenprobleem. Het kan niet zo zijn dat de jonge vrouwen van nu door plotseling overlijden van hun partner weer in die situatie worden gebracht.''
 • seksuele voorkeur > encyclopedie:
  • Dirk van Harten: Homocultuur van aids tot zwemmen (Volkskrant, 26 augustus 2005). Gisteren werd een heuse homo-encyclopedie gepresenteerd: ‘Buiten Amsterdam is nog veel te doen.’ De samenstellers Thijs Bartels en Jos Versteegen willen een overzicht bieden van de geschiedenis en de cultuur van de mannelijke homoseksualiteit. Omdat de vrouwelijke homocultuur in veel opzichten afwijkt van de mannelijke, laten ze die buiten beschouwing.
 • subsidies > Europese Unie:
  • Voortgangsbrief ESF/EQUAL. Brief dd. 22 augustus 2005 van staatssecretaris van Hoof (SZW) aan de Tweede Kamer. Hieruit: Voor de 2e tranche EQUAL hebben 125 projecten een voorbereidingssubsidie ontvangen ter uitwerking van huhnn projectplan. In oktober a.s. zal verslag worden uitgebracht over de resultaten van EQUAL-1e tranche.

NIEUWSARCHIEF (berichten vóór 15 augustus 2005)
 • glazen plafond:
  • FEM Powerment is gereed! (The Glass Guide, 7 augustus 2005). FEM Powerment signaleert kansen voor vrouwelijk toptalent. FemPowerMent is een nieuw instrument om de carrièrekansen van vrouwen te vergroten. Kern hiervan is een digitale vragenlijst, waarmee binnen arbeidsorganisaties een zelfdiagnose kan worden gesteld. Hieruit zal blijken welke kansen en belemmeringen vrouwen binnen de betreffende organisatie tegenkomen. FemPowerMent is bedoeld voor organisaties (of relatief zelfstandige onderdelen daarvan) in de sectoren overheid, gezondheidszorg en onderwijs, met minimaal vijftig werknemers. Aanmelding via www.fempowerment.nl
 • internet:
  • Key Website Research Highlights Gender Bias (persbericht University Glamorgan, 17 august 2005). Men and women really are poles apart when it comes to what catches their eye on the internet, concludes a first-of-its-kind study conducted by experts at the University of Glamorgan. the results found that 94% of the sites displayed a masculine orientation with just 2% displaying a typically female bias. Further research found that the majority of sites, 74%, were produced by a man or a predominantly male team while just 7% were designed by a female or female team.
  • Online prijsvergelijkers groeien dankzij vrouwen (Zibb.nl, 11 augustus 2005). De populariteit van websites die prijzen vergelijken groeit snel. Dit is mede te danken aan de grote groep vrouwen die internet gebruikt om producten te vergelijken. Uit een onderzoek van TNS Nipo blijkt dat 85% van de vrouwen internet gebruikt om te shoppen. 'Tot voor kort was 70% van de bezoekers van Kieskeurig.nl man, maar inmiddels is de verhouding ongeveer fifty-fifty'. Vrouwen beslissen over de aankopen.
 • seksualiteit > jongeren:
  • Voorlichting over seks achterhaald (Volkskrant, 13 augustus 2005).Seksuele opvoeding is te ouderwets. Jongeren wordt vaak alleen maar verteld hoe ze zwangerschappen en geslachtsziekten kunnen voorkomen, terwijl ze juist behoefte zouden hebben aan informatie over de emotionele kant van seks. Vooral lager opgeleide jongeren zijn kwetsbaar, blijkt onder meer uit de verhalen rond de groepsverkrachtingen in Rotterdam. Seksuoloog Jos Frenken meent ook om die reden dat er al op de basisschool een vak omgangskunde komt. ‘Jongens moeten vroeg leren dat ‘nee’ ook echt nee betekent.’ Maar ook meisjes moeten beter hun grenzen stellen, zegt Frenken.

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


SERVICEPAGINA

Oproepen:

 • Graag uw oplossingen voor het combineren van arbeid en zorg!

  Tot 30 november a.s. kunnen organisaties subsidie aanvragen in het kader van de vierde ronde van de subsidieregeling Dagindeling ESF-3. Uitgangspunt voor deze ronde is de verruiming van voorzieningen rond arbeid en zorg van ‘7 tot 7’. Thema’s die in deze ronde centraal staan zijn:- Flexibele werktijden en levensloopbewust personeelsbeleid- Lokale tijdinitiatieven: ruimere en beter afgestemde openingstijden- Ondernemerschap en persoonlijke dienstverlening- Implementatietrajecten.

  Ga naar www.dagindeling.nl voor meer informatie en geef u op voor de voorlichtingsbijeenkomst op 8 september a.s. te Utrecht.


AKTUEEL

In ons Tijdschriftenrek :

Agenda > Toegevoegd:

 • woensdag 21 september 2005: Vrouw en Internet. Vrouwen in Europa maken meer gebruik van internet dan mannen, bleek onlangs uit onderzoek van de Europese Commissie . En vooral moeders maken steeds meer gebruik van het net bij het managen van hun leven en dat van hun gezin . En 85% van de Nederlandse vrouwen gebruikt het net voor 'windowshopping'. Maar ook voor communicatie en entertainment, wordt de rol van internet voor vrouwen steeds groter.  Sprekers o.a.:  Lisa Johnson, oprichtster van het marketingbureau ReachWomen, en Fred Schipper van onderzoeksbureau Trendbox. Meer informatie: Monique van Dusseldorp, tel 020-624 5757 of monique@vandusseldorp.com Deelnamekosten zijn 295 Euro (245 Euro voor aangesloten verenigingen). Alle deelnemers krijgen het rapport ‘Tien jaar vrouw en internet in Nederland’ kado.
 • vrijdag 23 september 2005: FO m/f symposium. FOM organises this bi-annual symposium in the context of the FOm/f programme, which has been introduced to encourage more women physicists to remain in the scientific community. The symposium is intended for researchers from universities, research institutions and industry. Speakers:  Prof. Cecilia Jarlskog (Lund University), Dr. Els de Wolf (NIKHEF), Dr. Nynke Dekker (Delft University of Technology) en Drs. Annelies van der Horst (University of Maastricht). Plaats: Van Nell Ontwerpfabriek, Rotterdam. Tijd: hele dag. Aanmelden: FOmf@fom.nl
 • vrijdag 30 september 2005: Emancipatie: Harde lessen uit Europa. Organisatie: Instituut voor Genderstudies, Radboud Universiteit. Nederland ziet zichzelf graag als Europees koploper in emancipatie en emancipatiebeleid. Wat blijft daarvan over als werkelijk een vergelijking gemaakt wordt met landen als Oostenrijk, Spanje, Griekenland, Slovenie en Hongarije? Of als Nederland vergeleken wordt met de Europese Unie? Met Khadija Arib, Jet Bussemaker, Jan Willem Duyvendak, Joan Ferrier, Katleen Ferrier, Jos Frenken, Saskia Keuzenkamp, Tineke Lodders, Conny Roggeband, Evelien Tonkens, Jens van Tricht, Odile Verhaar en Mieke Verloo. Tijd: 10.00 17.00 uur. Plaats: De Balie, Amsterdam.
 • vrijdag 14 oktober 2005: Conferentie Fact and Fiction. Gender in the interplay of art and science . Jubileumcongres van het Instituut voor Genderstudies, Radboud Universiteit. ijd: vanaf 9.00 uur. Plaats: Radboud Universiteit, Nijmegen. 
 • zaterdag 5 november 2005: Oorlog en vrede: Liggen de rollen al vast? Dit symposium staat in het teken van vrouwen, vrede en veiligheid (VN-Veiligheidsraadresolutie 1325). Wat is de betekenis van deze resolutie? Hoe wordt deze na 5 jaar toegepast en wat moet er nog gebeuren? Met o.a. Immanuel Korthals Altes, Sahro Mahamed, Anja Meulenbelt. Tijd: 10.00 - 16.00 uur. Plaats: Universiteit Humanistiek, Drift 6, Utrecht. Aanmelden bij voorkeur voor 24 oktober bij Vrouwen voor Vrede, 033-4622755 of vrouwenvoorvrede@antenna.nl 
 • donderdag 29 september 2005 (15.30 - 19.00 uur): E-Quality Prinsjesdagborrel. Thema: Een leven lang leren. Den Haag, Sociëteit De Witte.
 • zaterdag 12 november 2005: Bèta-vrouw: kies je toekomst!  Over (levens) loopbaankeuzes van bèta-vrouwen.Organisatie: NIMF i.s.m. Gaia. Sprekers o.m. Heleen van Pinxteren, Marjolein van der Klis.  Plaats: Aristozalen, Utrecht. Tijd: 9.30 - 17.30. Aanmelden vanaf 15 september 2005 bij nimfgaia@xs4all.nl .
 • Aankondiging van The Right to Be Different: International Conference on gay, lesbian, bisexual and transgender rights (Montreal, 26-29 juli 2006).

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


EMANCIPATIE ALGEMEEN

Vrouwen in en uit het nieuws:

 • hspace=0  Zomerserie: Aat Veldhoen en Hedy d’Ancona (2vandaag.nl, 20 augustus 2005). TweeVandaag brengt deze zomer dubbelportretten die verslaggever Caroline van den Heuvel maakt van mensen die zich in het leven hebben onderscheiden. De twee gasten zijn op een bepaalde manier aan elkaar verwant: via het bloed, het bed of het werk. Vanavond aandacht voor Aat Veldhoen en Hedy d’Ancona.


VARIA

Signalementen (tekst niet online):

 • Bibliotheek leent homo's uit (AD, 22 augustus 2005). De bibliotheek in Almelo leent in september niet alleen boeken, maar ook homo's, zigeuners en islamieten uit. Boekenlezers kunnen voor een uurtje bijvoorbeeld een islamitische vrouw met een hoofddoekje uit een plaatselijk asielzoekerscentrum ‘lenen' en haar alle vragen stellen. Directeur Krol, tevens voorzitter van het Almelo'se COC, wil nu tien homo's uitlenen.
 • Miranda Megens: Moeders, borstvoeden kan hier! (AD, 26 augustus 2005). Het Voedingscentrum vindt dat de horeca, werkgevers en winkels met een vignet moeten aangeven dat moeders hun kind kunnen voeden in de zaak. ,,We weten uit onderzoeken dat er veel schroom is in het openbaar borstvoeding te geven'', zegt Patricia Schutte van het Voedingscentrum, dat het beeldmerk momenteel bij bedrijven aanbiedt.
 • Laura van Schalkwijk: Reclame omarmt volle, ronde vrouw (AD, 27 augustus 2005). Het is de nieuwe hype: Beautymerk Dove en wasmiddelenfabrikant Dreft hebben de ronde vrouw al ontdekt. Ook Nike gaat nu de vollere dame inzetten in zijn nieuwe reclamecampagne. Uit een eerder onderzoek van Dove blijkt dat 70% van de vrouwen vindt dat er in reclames en media een onrealistisch beeld wordt neergezet van de vrouw. Met zijn campagne 'Echte vrouwen, echte rondingen' hoopt het merk dat wel te doen.
 • Mannen hoger IQ dan vrouwen (AD, 26 augustus 2005). Mannen hebben gemiddeld een hoger IQ dan vrouwen. Het gaat om een verschil van vijf punten, dat vanaf 14-jarige leeftijd ontstaat, zo blijkt uit een studie van wetenschappers van de universiteit van het Britse Manchester. Naarmate het IQ toeneemt, wordt de kloof groter: Twee keer zoveel mannen dan vrouwen hebben een IQ van 125 punten. Op het 'geniale' niveau van 155 staan tegenover elke vrouw 5,5 mannen.
 • Pieter Reintjes: Moderne mannen, nieuwe vaders. Verzameling van columns over vaderschap, arbeid en zorg. De auteur observeert, analyseert, relativeert en bekritiseert met een knipoog het moderne (gezins)leven. Hij vertelt over zijn eigen ervaringen als man en vader en beschrijft mannen, vrouwen, vaders en moederts die hij in zijn omgeving waarneemt. ISBN 90-808790-5-3.
 • AankondigingDe vrouw beslist. De Tweede Feministische Golf in Nederland. Boek en pamflet voor Vilan van de Loo (IIAV.nl, 19 augustus 2005). Ter ere van haar 70-jarig jubileum heeft het IIAV een boek laten schrijven over de Tweede Feministische Golf. In ‘De vrouw beslist’ geeft Vilan van de Loo voor het eerst een samenvattend en samenhangend beeld van de omvang en invloed van de Tweede Feministische Golf. Het resultaat is een vrolijk en toegankelijk publieksboek dat de vele betekenissen die de Tweede Feministische Golf gehad heeft en nog heeft, in woord en beeld overtuigend aantoont.
  'De vrouw beslist' verschijnt half november en wordt uitgegeven door Uitgeverij Inmerc. Tijdens de jubileumviering van het IIAV op woensdag 30 november wordt het boek feestelijk gepresenteerd.
 • Een Veilig Thuis - interculturele groepshulpverlening bij huiselijk geweld. Een praktische handleiding voor Algemeen Maatschappelijk Werkers die groepshulpverlening willen bieden aan vrouwen die thuis te maken hebben met (de dreiging van) partnergeweld.


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.