donderdag 20 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 193
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  191-200
 >  193 
NIEUWSBRIEF 193

hspace=0

Nieuwsbrief 193 (1 juli t/m 15 augustus 2005)
Alle nieuwe links van deze periode, gesorteerd op rubriek.      


NIEUWS

 • arbeid > discriminatie:
  • Factsheet Discriminatie en beeldvorming op de arbeidsmarkt. Een intersectionele aanpak, gericht op gender en etniciteit (E-Quality.nl, juni 2005). Factsheet voor alle actoren die zich bezighouden met het bestrijden van discriminatie op de arbeidsmarkt, met name bij toeleiding, werving en selectie. E-Quality wil met deze factsheet informatie geven over een intersectionele aanpak van discriminatie, dat wil zeggen een aanpak die tegelijk rekening houdt met de verschillende posities van mannen en vrouwen, én met verschillen naar etnische afkomst. Een dergelijke benadering sluit meer aan bij de werkelijkheid dan wanneer apart beleid wordt gevoerd rond etniciteit en apart beleid rond gender.
 • arbeid > zelfstandig onderneemsters > zwangerschap:
  • Marcia Luyten: Zwanger op zwart zaad. Mijn 34-jarige schoot is een uitslaande brand voor de verzekering, begrijp ik (De Volkskrant, 9 juli 2005). Bij toeval ontdekte ik dat ik mij sinds 1 augustus 2004 geen zwangerschap meer kan permitteren. Die dag werd de Wet Arbeidsongeschiktheidsverzekering Zelfstandigen (WAZ) afgeschaft en werd het krijgen van een kind voor een zelfstandige onbetaalbaar. Die verplichte verzekering WAZ voorzag namelijk in een zwangerschapsuitkering voor vrouwen met een zelfstandig beroep. Wie na 31 juli 2004 zwanger is geworden, krijgt niks. Niet dat een tandarts, winkelier, consultant, kunstenaar of journalist nu gedwongen is om tussen de voedingen door garnalen te pellen. Ze moet zich voor dit 'risico' zelf verzekeren. Dat doet ze door op de particuliere markt een arbeidsongeschiktheidsverzekering af te sluiten, en dat blijkt nog niet zo gemakkelijk als het klinkt.
 • beeldvorming > België:
  • België | Lut Verstappen: Mannen maken het nieuws (Divazine, 6 juli 2005). Mannen vullen tachtig procent van het nieuws op televisie. Dat geldt zowel voor de openbare omroep VRT als voor de commerciële zender VTM. Hoe luchtiger de thema’s, hoe meer vrouwen in beeld komen. Dat was al langer bekend maar is nu bevestigd door de cijfers van het Elektronisch Nieuwsarchief.
 • discriminatie > seksuele voorkeur:
  • Discriminatie van homo's door bloedbank Sanguin ?. Antwoord dd. 9 augustus 2005 van minister Hogervorst (VWS) op vragen van TK-lid Azough (GL). De minister: de Stichting Sanquin Bloedvoorziening sluit donors op grond van risicovol seksueel gedrag uit, en niet op grond van seksuele geaardheid. Deze werkwijze onderschrijf ik.
 • geweld tegen vrouwen > veiligheidsindex:
 • homo-emancipatie:
  • Ministerraad akkoord met beleidsbrief homo-emancipatie (VWS, 1 juli 2005). De gelijke behandeling en acceptatie van homoseksuelen zorgt er voor dat de komende jaren de homo-emancipatie een aandachtspunt blijft in het kabinetsbeleid. het kabinet de dialoog wil steunen tussen homoseksuelen en de verschillende levensbeschouwelijke en etnische groepen. Kwetsbare groepen homoseksuelen moeten een sterkere sociale binding en betere integratie krijgen. Dit geldt vooral voor groepen die alleen staan, niet mee kunnen doen of uitgesloten (dreigen te) worden zoals allochtone homoseksuelen, jonge homoseksuelen en oudere zorgafhankelijke homoseksuelen. De komende jaren is voor de homo-emancipatie ruim € 5,5 miljoen beschikbaar.
 • jeugdhulpverlening > sekse/etniciteit:
  • Ludette el Barkany: Strenge regels en vrouwelijke tederheid (Volkskrant, 19 juli 2005). Terwijl de meeste projecten voor Antilliaanse probleemjongeren mislukken, boekt de Foyer Colijnstraat in Dordrecht succes. Antilliaanse vrouwen houden de jeugd het gareel. Vijf coaches, bijna allemaal Antilliaanse vrouwen, begeleiden ieder twintig jongeren. Volgens coach Ruthmila Moghrabi bereiken de Antilliaanse vrouwen de jongeren goed omdat zij de cultuur en de mentaliteit kennen. ‘Antillianen hebben veel respect voor hun moeders, tantes of oma’s.'
 • kinderopvang:
  • Terugloop kinderopvang vanwege financiële redenen. Antwoord dd. 7 juli 2005 op vragen van TK-leden Stuurman (PvdA). De minister: Ik heb kennis genomen van het artikel 'Crèches lopen leeg door wet''. Op dit moment bestaat er nog geen representatief beeld over het hele jaar. Pas later wordt duidelijk of er een terugval in de kinderopvang is. Dat de bijdrage van werkgevers terugloopt is logisch en een bedoeld effect van de wet. Eind 2005 is het nderzoek gereed naar de effecten van de invoering van de nieuwe Wet kinderopvang.
 • kledingvoorschriften:
   Theo Stielstra: Bus- en trambestuurders willen in bermuda achter het stuur zitten (Volkskrant, juli 2005). De ruim veertienhonderd geüniformeerde personeelsleden van het Haagse stadsvervoerbedrijf HTM willen de damesbermuda niet kwijt. De HTM-directie stelt dat er te weinig vraag is naar een korte broek voor vrouwen. De OR, die door de Commissie Gelijke Behandeling in het gelijk is gesteld, verdenkt HTM er echter van op deze manier de komst van de korte broek voor heren te willen voorkomen. 
 • politieke rechten > Turkije:
  • Europees Parlement: Quota voor vrouwen in Turkse politiek (De Volkskrant, 6 juli 2005). Het Europees Parlement wil dat er quota komen voor het aantal vrouwen in de Turkse politiek. Momenteel is slechts 4,4 procent van de leden van het Turkse nationale parlement vrouw. In de regionale parlementen bedraagt dit slechts 1,0 procent.
 • religieuze symbolen > België:
  • Boete voor burka in België (AD, 17 juli 2005). Een radicale moslimvrouw in de Belgische stad Maaseik krijgt binnenkort een boete omdat ze een burka draagt. De gemeente, die grenst aan Nederland, verbiedt de verhullende kleding die alleen de ogen vrijlaat.

  hspace=0

  zoekt

  hspace=0

  Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


  ONZE ANDERE SITES

  emancipatie.pagina.nl > overzicht persoonlijke homepages en websites:

  • KICK (korte inspirerende corrigerende kracht) heeft een uitgebreide agenda, veel inspirerende opmerkingen en een forum over alles wat met vrouwen (mannen inbegrepen) en samenleving te maken heeft.


  SERVICEPAGINA

  Oproepen:

  • Het Humanistisch Overleg Mensenrechten (HOM) heeft een stageplaats voor een student rechten/vrouwenstudies/sociale wetenschappen voor het project Schaduwrapportage VN-Vrouwenverdrag, voor de periode augustus/september tot en met november 2005.


  AKTUEEL

  In ons Tijdschriftenrek :

  Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


  VARIA

  Signalementen (tekst niet online):

  • ''Markante vrouwen''
   Ter gelegenheid van het 25-jarig ambtsjubileum van Koningin Beatrix heeft Spiegel Historiael een dubbeldik zomernummer uitgebracht over ''Markante vrouwen'', onder gastredactie van Els Kloek. Een greep uit de rijke inhoud van dit nummer: een interview met Marjan Schwegman, Mineke Bosch en Elsbeth Etty over de biografische benadering binnen vrouwengeschiedenis, artikelen over de meritocratie van Beatrix (auteur: Frans Willem Lantink), de heroïek van Jacoba van Beieren (auteurs: Robert Stein en Justine Smithuis), de weduwen van Egmont en Horne (auteur: Els Kloek), zelfportretten van vrouwelijke kunstenaars (auteur: Esther Tobé), vrouwen als spirituele leidsters (auteurs: Mirjam de Baar en Fia Dieteren), tal van korte biografische schetsen van markante vrouwen uit de Nederlandse geschiedenis en besprekingen van recente vrouwenhistorische publicaties.
   De special ''Markante vrouwen'' is te koop voor 7,75 euro.


  ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

  • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
  • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.