woensdag 19 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 191
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  191-200
 >  191 
NIEUWSBRIEF 191
hspace=0

Nieuwsbrief 191 (13 t/m 19 juni 2005)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.
        

NIEUWS

 • adoptie:
  • Aantal adopties uit China blijft stijgen (CBS websmagazine, 13 juni 2005). In 2004 hebben Nederlandse gezinnen 1 368 kinderen geadopteerd. Bijna 60% van de buitenlandse kinderen komt uit China. Traditiegetrouw zijn de uit China geadopteerde kinderen voornamelijk meisjes (87%). Bij de helft van de stiefouderadopties (van Nederlandse kinderen) was sprake van adoptie door paren van gelijk geslacht.
 • arbeid > sollicitatieplicht:
  • Tienermoeder mag opvoeden (ND, 17 juni 2005).  De gemeente Rotterdam gaat experimenteren met een gedeeltelijke ontheffing van de sollicitatieplicht voor werkloze tienermoeders met jonge kinderen. Die hoeven niet meer fulltime aan het werk en krijgen zo meer tijd voor hun kroost. Ze moeten nu nog de hele week beschikbaar zijn voor de arbeidsmarkt, net als anderen die werkloos zijn.
 • arbeid > werkloosheid:
  • Werkloosheid onveranderd (CBS, 16 juni 2005). Maar: Onder mannen daalde de werkloosheid in de periode maart-mei 2005 met 6.000 naar 5,8%, die onder vrouwen steeg met 12.000 tot 7,9 %. Ook de werkloosheid onder 45-plussers steeg met 12.000.
 • burgerrechten > Iran:
  • Pariza Hafez: Iraanse vrouw wacht op hervormingen (ND, 17 juni 2005). In een land waar vrouwen wel parlementslid kunnen worden, maar niet zonder toestemming van de echtgenoot het land kunnen verlaten, symboliseert de positie van de vrouw de voortdurende strijd tussen religieuze waarden en burgerrechten. ,,Tijdens president Khatami zijn er subtiele wijzigingen in de wet tot stand gekomen'', vertelt activiste Farzaneh Dadgostar. Zo kunnen mannen alleen nog van hun vrouw scheiden als er onder de rechters een vrouw is. Bovendien worden mannen nu verplicht alimentatie te betalen. De kledingvoorschriften zijn minder streng geworden. Vrouwen zijn langzamerhand 'mannenberoepen' gaan uitoefenen. Maar Iraanse vrouwenrechtenactivisten vinden dat niet zulke verworvenheden en beklagen zich ver discriminerende wetten. ,,Volgens de wet zijn we tweederangsburgers.''
 • homohuwelijk > Verenigde Staten:
  • Rechter Californië steunt verbod homohuwelijk (RefD, 17 juni 2005). De arrondissementsrechter in Californië besliste dat de federale Defense of Marriage Act geldig is. Deze wet erkent alleen huwelijken tussen mensen van verschillend geslacht.
 • islam:
  • Top: Tolerantie is niet meer neutraal (Trouw, 17 juni 2005). Interview met James Kennedy. Nederland kent voor het eerst in zijn geschiedenis een meerderheidscultuur, die kan worden gekenschetst als liberaal, seculier en blank. Daarom bestaat er minder verdraagzaamheid tegenover minderheidsgroepen. 'Godsdienst krijgt een intolerante naam en moet bewijzen dat zij niet bekrompen, intolerant en rigide is. Dat minister Verdonk van moslims eist dat zij kritiek moeten leren incasseren, past bij dat patroon.'
 • IVF > Italië:
  • Italiaans referendum ongeldig door lage opkomst (Trouw, 14 juni 2005). Het referendum over de opheffing van beperkingen op kunstmatige bevruchting is mislukt. Volgens de huidige Italiaanse wetgeving is het verboden sperma of eicellen te doneren en zijn er beperkingen bij embryo-onderzoek. Bovendien mogen bij in-vitrofertilisatie (ivf) slechts drie embryo's per keer worden gemaakt, die tegelijkertijd moeten worden teruggeplaatst.
 • kerkgenootschappen > Verenigde Staten:
  • CRC laat geen vrouwen tot synode toe (RefD, 17 juni 2005). De Christian Reformed Church in Noord-amerika heeft besloten dat classes geen vrouwelike ambtsdragers naar de synode mogen afvaardigen. De synode wil vrouwen pas toelaten als meer dan 50% van de classes vrouwelijke ambtsdragers kent.
 • kinderopvang:
  • Sylvia Marmelstein: 'Vrouwen gaan minder werken door nieuwe wet kinderopvang' (ND, 14 juni 2005). De FNV, PvdA en GroenLinks voeren deze week bij crèches en buitenschoolse opvang actie tegen de nieuwe Wet Kinderopvang. Ze vinden dat de financiering er lastiger en duurder door is geworden. ,,Vrouwen gaan minder werken en dat is nou net niet de bedoeling'', aldus de FNV.
  • Wet Kinderopvang te ingewikkeld (AD, 14 juni 2005). De nieuwe wet op de kinderopvang is nodeloos ingewikkeld en zorgt ervoor dat ouders de kinderopvang de rug toekeren, vindt de brancheorganisatie MO-groep. Sinds begin dit jaar gaat 6% minder kinderen naar het kinderdagverblijf of de buitenschoolse opvang, minder dan de 15% waarmee de MO-groep rekening had gehouden. Maar dat zijn wel 18.000 kinderen en dat is veel, zegt Rob Vergeer.
  • 'Problemen kinderopvang snel aanpakken' (RefD, 13 juni 2005). De nieuwe Wet op de kinderopvang functioneert niet goed en moet zo snel mogelik worden aangepast, zo concuderen FNV, PvdA, oudervereniging Boink en directeur van der Grift (Partou). FNV wil 200 miljoen extra en een verplichte hogere werkgeversbijdrage.
 • Marokkaanse vrouwen:
  • Steven Adolf: Nul op rekest voor Verdonk in Marokko (NRC-Handelsblad, 14 juni 2005). Het intrekken van de Marokkaanse nationaliteit van immigranten blijft, anders dan minister Verdonk gisteren heeft gezegd, voor de Marokkaanse regering onbespreekbaar, zo zegt de Marokkaanse minister van Voorlichting Nabil ben Abdallah desgebraagd.
  • Sandra Donker: Verdonk bezoekt Marokko (AD, 13 juni 2005). De VVD-bewindsvrouw gaat er met haar Marokkaanse ambtgenoten praten over afschaffing van de dubbele nationaliteit van Marokkaanse Nederlanders, de erkenning van echtscheidingen die door de Nederlandse rechter zijn uitgesproken, en de invoering van een nieuwe taaltoets voor mensen die naar ons land willen komen. Vrouwenorganisaties grijpen Verdonks bezoek aan om het lot onder de aandacht te brengen van vrouwen en kinderen die door hun man of vader in Marokko zijn achtgelaten.
  • Marokko overweegt dubbele nationaliteit af te schaffen (Volkskrant,13 juni 2005). Marokko heeft positief gereageerd op het Nederlandse voorstel om voor de derde generatie Marokkanen in Nederland de dubbele nationaliteit af te schaffen. Tot nu toe wilde Marokko daar niet over spreken maar de regering in Rabat heeft nu ‘een open houding’, aldus minister Verdonk (VI). Huwelijken en echtscheidingen van Marokkanen in Nederland worden voortaan door beide landen erkend. In de praktijk werkt dit echter helemaal niet, aldus vrouwenorganisaties. Verdonk vindt echter een bilateraal verdrag niet nodig, zoals Frankrijk en Spanje dat wel sloten.
  • Verdonk stelt in Marokko positie van de vrouw aan de orde (RefD, 13 juni 2005). Tijdens de gesprekken met leden van de Marokkaanse regering zal Verdonk de heikele positie van de vrouw in de islamistische gemeenschap niet uit de weg gaan. Ook zal ze proberen in het Rifgebergte vrouwen te spreken die door hun in Nederland wonende mannen zijn achtergelaten.
  • Cees van der Laan: Verdonk beziet inburgering in Marokko (Trouw, 13 juni 2005). Minister Verdonk (VI) bekijkt in Marokko of het verplichte inburgeringsexamen voor nieuwkomers in de praktijk ook werkt. Ze gaat in Rabat met Marokkaanse collega's ook praten over de problemen rond de integratie van Marokkaanse Nederlanders. Verder komen aan de orde de dubbele nationaliteiten, waar Nederland wel van af wil en de tijdens vakanties zonder papieren gedumpte vrouwen die daardoor slecht terug kunnen. Zij zal er ook enkele ontmoeten.
 • partnerkeuze > Turken en Marokkanen:
  • Partnerkeuze Turken en Marokkanen autonomer (AD, 14 juni 2005). Turkse en Marokkaanse jongeren in Nederland eisen meer zeggenschap over de keuze van hun partner. Omdat Turkse en Marokkaanse jeugd langzaam individualiseert, zullen gedwongen en gearrangeerde huwelijken minder voorkomen, voorspellen L. Sterckx en C. Bouw van onderzoeksinstituut Siswo. Vooral hoogopgeleide allochtone jongeren hechten meer aan het opleidingsniveau, de ambities en opvattingen van hun partner.
  • Rachida Azough: Importbruid om conflict met ouders te ontlopen  (Volkskrant, 14 juni 2005). Familieloyaliteit en conflictvermijding zijn de belangrijkste redenen voor Turkse en Marokkaanse jongeren om een partner uit het land van herkomst te halen. Steeds meer van hen zeggen hun partner zelf te kiezen. Hun ouders erkennen dat de tijd dat zij de keuze bepaalden voorbij is. Dat blijkt uit het onderzoek Liefde op maat, partnerkeuze van Turkse en Marokkaanse jongeren van Leen Sterckx en Carolien Bouw van het onderzoeksinstituut SISWO (UvA). Zie ook:
 • pensioen:
  • Eerder beginnen met sparen voor pensioen (Zibb.nl, 13 juni 2005). Het kabinet wil dat alle werknemers op hun achttiende beginnen te sparen voor hun pensioen, en dus niet pas als ze 25 zijn, zoals nu gebruikelijk is. De nieuwe wet is vooral van belang voor vrouwen. Zij beginnen vaak op jongere leeftijd aan betaald werk, maar stoppen daar in veel gevallen na een aantal jaren mee. Ze bouwen daardoor geen of minder pensioen op dan mannen.
 • politieke rechten:
  • Van der Gallliën (SGP): Laat paar vrouwen die dat willen toe tot SGP (Liwwadders, 13 juni 2005). De SGP en de positie van de vrouw. Het zijn zaken die met de regelmaat van de klok terugkeren. Nu is het het Clara Wichman Instituut dat een rechtszaak is begonnen tegen de SGP. De oplossing lijkt mij heel simpel: geef het gewoon vrij! Hoogstwaarschijnlijk zal blijken dat het overgrote gedeelte van de SGP-vrouwen zal totaal geen behoefte hebben om lid te worden. De paar die het wel willen, laat die toe. Een discussie, die veel te veel geld en tijd kost, kunnen we dan achter ons laten. 
 • prijzen > Europese Unie:
  • Journalist Award 2005 (E-Quality, juni 2005). De Europese Commissie heeft de campagne voor de EU-journalistenprijs 2005 met als thema "Verschil moet er zijn. Discriminatie niet" gelanceerd.
 • religieuze symbolen > Turkije:
  • Erdal Balci: Premier Erdogan wil referendum om hoofddoek te te staan (Trouw, 17 juni 2005). De strijd om de hoofddoek laait weer op in Turkije. Aanleiding is dit keer het weren van moeders met hoofddoek bij een diploma-uitreiking. Premier Tayyip Erdogan heeft het idee van een referendum geopperd. Turkije is het land waar het strengste hoofddoekenverbod geldt. Hoofddoeken zijn op geen enkele school toegestaan, zelfs niet op de theologische faculteit.
 • sport: 
  • Vrouw scheurt mannenwereld binnen (Volkskrant, 13 juni 2005). Danica Patrick, ‘attractief, 1,55 meter, 45 kilo’, gooit hoge ogen in Amerika’s snelste race-competitie. Media en toeschouwers genieten. ‘Het is omdat ik een vrouw ben, dat weet ik ook wel.’
 • vaderschap:
  • Peter Henk Steenhuis: Antwoord op het kwijnend vaderschap (Trouw, 18 juni 2005). Vaders hebben het moeilijk. God de Vader is al een eeuw geleden vrij vakkundig doodverklaard. Vadertje Staat weet zich geen houding meer te geven. De ene dag gedraagt hij zich populistisch, de andere dag patriarchaal. En de huisvader is gereduceerd tot een assistent-opvoeder.
  • Marieke Henselmans: Boekje voor pa over huishouden (Algemeen Dagblad, 18 juni 2005). Op zoek naar een leuk, handig, voordelig en aardig cadeautje voor vaderdag liepen we in de boekwinkel aan tegen Huishoudmanagement voor mannen. Een boekje dat op onbegrijpelijke wijze en onterecht aan de aandacht van de pers is ontsnapt.
  • De vaderverklaring. Oproep aan alle vaders van Nederland (GroenLinks.nl, 19 juni 2005). Bekende vaders zorgen met plezier voor hun kinderen. Wij zijn niet alleen vandaag op Vaderdag vader. Wij genieten het hele jaar door van onze kinderen. De zorg voor kinderen is niet alleen een vrouwentaak. Dat is ook onze verantwoordelijkheid. De overheid moet de zorg voor kinderen vergemakkelijken.


NIEUWSARCHIEF (berichten van voor 13 juni 2005)

 • abortus:
  • Petra Groothuis: VBOK meer pro-life dan anti-abortus (ND, 11 juni 2005). Mirjam den Boer-Neele neemt deze maand afscheid van de VBOK. Ze was 22 jaar het gezicht van deze pro-lifeorganisatie, die hulpverlening en voorlichting geeft. Ze vindt abortus erg, komt liever niet in de buurt van een abortuskliniek, maar wil vrouwen die een abortus overwegen of hebben ondergaan, niet veroordelen.
 • allochtone vrouwen:
  • Commissieleden PaVEM stappen op uit onvrede (Volkskrant, 11 juni 2005). Drie vrouwen zijn deze week uit het team van dertig succesvolle allochtone vrouwen gestapt, dat het afgelopen jaar de commissie-Pavem ondersteunde. Volgens de vrouwen is de commissie een ‘papieren tijger’ geweest die niets concreets heeft kunnen doen voor de emancipatie van allochtone vrouwen in Nederland. Volgens Deveci bedroeg het budget van de commissie 5,5 miljoen euro. ‘Er is van alles op de agenda gezet, maar wie gaat dat betalen? Het budget is op.’
  • Nikit Shibazi: Aardappeleters en allochtonen (Tribune SP, 10 juni 2005). Integratie, multiculturele samenleving, hoofddoekjes; wat Nikita Shahbazi (29) als jonge allochtone vrouw allemaal zag en zelf meemaakte in Nederland tekende ze met scherpe en humoristische pen op.
 • criminaliteit:
  • Hélène Butijn: Vaak strafblad voor kinderen crimineel (Trouw, 11 juni 2005). Zonen van vaders met een strafblad hebben ruim twee keer zo vaak als gemiddeld zelf ook een strafblad, zo blijkt uit onderzoek van de criminologen Paul Nieuwbeerta en Marieke van de Rakt. Opvallend in het onderzoek is dat het ook uitmaakt hoe fors het strafblad van de vader is en of broers of zussen zich met crimunele zaken bezighouden. Als hij meer dan 15 strafbare feiten op zijn naam heeft staan, heeft maar liefst 60% van de zonen ook een strafblad. Een jongste kind dat wordt veroordeeld, heeft in de helft van de gevallen een oudere zus of broer die ook is veroordeeld. Bij zonen is die samenhang vooral goed te zien.
 • internet:
  • Moeders gaan internet vaker gebruiken om hun leven te managen (MKBnet, 11 juni 2005). Vrouwen, en dan vooral moeders, maken steeds meer gebruik van internet bij het managen van hun leven en dat van hun gezin.Uit onderzoek van het Britse digitale marketingbureau Panlogic onder vrouwen tussen de 35 en 45 jaar blijkt dat er twee soorten internetgebruikende moeders zijn: `manager` -moeders en `indifferent` -moeders. Manager-moeders hebben heel andere wensen en verwachtingen van internet dan andere vrouwen en dan mannen.
 • integratie > Europa:
  • Ayaan Hirsi Ali: Integratie in Europa vergt nieuwe wetten (VVD, 10 juni 2005). In een rede voor de Franse UMP: De integratie van moslim-migranten gaat niet zonder nieuwe wetgeving. Islamitische vrouwen zijn ook in Europa domweg nog niet gelijk. Op geen enkel gebied wordt de botsing van waarden zo duidelijk als in de moraal die de verhouding tussen mannen en vrouwen bepaalt. Het heeft in Europa geen enkele zin te doen alsof islamitische vrouwen en meisjes dezelfde rechten hebben als andere meisjes en vrouwen en jongens en mannen.
 • IVF > Italië:
  • Pauline Valkenet: Italianen stemmen over wat mag met embryo's (Trouw, 11 juni 2005). De Italianen spreken zich dit weekend per referendum uit of een één jaar oude wet, die allerlei beperkingen stelt aan kunstmatige bevruchting en onderzoek op embryo's, minder streng moet worden of niet. De centrum-rechtse minister van emancipatiezaken waarschuwt dat abortus het volgende slachtoffer zal zijn. Als in dit land een embryo van 48 uur oud al wordt gezien als een menselijk wezen, zegt ze, dan is abortus zeker kindermoord.
 • kerkgenootschappen:
  • Vrouwenbesluit obstakel in besprekingen (ND, 11 juni 2005). Het besluit van de Nederlands-gereformeerden de vrouw tot de kerkelijke ambten toe te laten vormt een aanzienlijk obstakel in de gesprekken die vrijgemaakt-gereformeerden met dit kerkverband voeren.
 • kinderopvang:
  • Terugloop in kinderopvang vanwege financiële redenen. Antwoord dd. 9 juni 2005 van minister De Geus (SZW) op vragen van TK-leden Hamer en Stuurman (PvdA). Hieruit: Er is mij geen onderzoek bekend waaruit zou blijken dat 10% van de ouders die voorheen wel gebruik maakte van kinderopvang om financiële redenen is afgehaakt. Er is sprake van een tijdelijke terugval die volgens de prognose van ondernemers in de loop van het jaar weer zal aantrekken. Zoals ik eerder heb gemeld in antwoord op vragen uit de Kamer, laat ik naar het effect van de invoering van de Wet kinderopvang op de gebruikers van kinderopvang onderzoek doen.
 • ondernemerschap:
  • Vrouwelijke ondernemers 'baziger' dan mannen (Erasmus Magazine, juni 2005). Vrouwelijke ondernemers dragen substantieel bij aan de economie in Nederland. Zo’n 33% van het totale aantal ondernemers is vrouw. Deze 200.000 vrouwen ondernemen anders dan mannen, maar niet altijd uit vrije wil. Vrouwen zijn baziger. Ingrid Verheul: 'Dat heeft natuurlijk deels te maken met perfectionisme, maar ook met druk uit de samenleving; vrouwen vinden dat ze zich als ondernemer veel meer moeten bewijzen'. En: Verheul vindt  dat de overheid ook regelingen zou moeten treffen voor vrouwelijke ondernemers op het gebied van kinderopvang.
 • politieke rechten:
  • Vrouwen Christen Unie snuffelen aan raadswerk (Binnenlands Bestuur, 10 juni 2005). Aan de vrouwelijke deelname in besturen en raden schort het op veel plaatsen, vindt de ChristenUnie. Daarom organiseert de partij een ‘snuffeldag’ voor vrouwen die geïnteresseerd zijn in het raadslidmaatschap. Jetty Boerma: '61% van de mensen die op de ChristenUnie stemt is vrouw. Maar die verhouding zie je in de raden en besturen absoluut niet terug. Uit onderzoek van ons blijkt dat veel vrouwen actief willen zijn, maar dat ze soms niet weten hoe.’ 
  • Bart Jungmann: 'Vrouwen laten stem horen via de man' (Volkskrant, 11 juni 2005). Deze week begon de rechtszaak tegen de SGP. De christelijke partij zou vrouwen discrimineren, omdat zij geen volwaardig lid kunnen worden. SGP-gezin Bisschop is het daar niet mee eens.
 • politieke rechten > Koeweit:
  • Eerste vrouwelijke minister in Koeweit (Volkskrant, 12 juni 2005). In Koeweit is voor het eerst een vrouwelijke minister benoemd. Dr. Massouma al-Mubarak gaat de portefeuille Planning en Bestuurlijke Ontwikkeling beheren. Mubarak verwierf eerder bekendheid als activiste voor vrouwenrechten, als columniste en hoogleraar politicologie.
 • seksuele voorkeur > Polen:
  • Ekke Overbeek: Polen | Homoparade ondanks verbod (Trouw, 11 juni 2005). Homo's mogen niet paraderen in Warschau. Maar ze doen het toch. Het Nederlandse parlement heeft namens de meeste fracties een protest naar Polen gestuurd.

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


SERVICEPAGINA

Oproepen:


AKTUEEL 

Agenda > Toegevoegd:

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.