donderdag 20 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 181
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  181-190
 >  181 
NIEUWSBRIEF 181
hspace=0

Nieuwsbrief 181 (4 t/m 10 april 2005)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.
        

NIEUWS

 • arbeid > seksuele intimidatie: 
  • Bewijslast bij klacht (seksuele) intimidatie verschuift naar beschuldigde partij (SZW, 8 april 2005).  In de toekomst zal het voldoende zijn dat een werknemer met een klacht van (seksueel) intimiderend gedrag deze beschuldiging aannemelijk maakt. De beschuldigde zal dan moeten bewijzen dat de klacht niet juist is. Dit vloeit voort uit het voorstel het verbod op intimidatie en seksuele intimidatie op te nemen in de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen, als gevolg van een Europese richtlijn op het terrein van discriminatie op grond van geslacht.. Het kabinet heeft besloten dit wetsvoorstel aan de Raad van State te sturen.
 • benoemingen:
 • geweld tegen vrouwen > ziekenhuizen:
  • Ziekenhuis moet waken over veiligheid patiënt (persbericht Clara Wichmann Proefprocessenfonds, 4 april 2005).Ziekenhuizen zijn verantwoordelijk voor de veiligheid van patiënten. Dit is de kern van een wetsvoorstel waarover op 5 april 2005 in de Eerste Kamer gestemd zal worden. De negatieve persoonlijke ervaring van Bibi Warta-Ouwerkerk speelde een belangrijke rol in de totstandkoming van dit wetsvoorstel en de daarin vastgelegde meldplicht. In 1996 werd Warta, toen 24 jaar, het slachtoffer van verkrachting terwijl zij voor een nacht in het ziekenhuis verbleef. Het ziekenhuis, de Robert Fleury Stichting in Leidschendam, achtte zich niet verantwoordelijk en meldde de zaak niet bij de Inspectie voor de Gezondheidszorg. Dankzij steun van het Clara Wichmann Proefprocessenfonds kon Warta een rechtszaak tegen het ziekenhuis starten.
 • geweld tegen vrouwen > 'bescherming' > Japan:
  • Apart metrostel voor vrouwen in Tokio (RefD, 4 april 2005). Op een van de belangrijkste metrolijnen in Tokio is vandaag een apart metrostel voor vrouwen in gebruik genomen. Dat moet hen beschermen tegen seksuele intimidatie tijdens de drukke ochtendspits. 
 • gezondheidszorg:
  • Huisvrouwenvereniging wil eerder borstkankeronderzoek (RefD, 4 april 2005). De Nederlandse Vereniging van Huisvrouwen (NVVH) wil dat minister Hogervorst de leeftijd voor borstkankeronderzoek verlaagt van 50 naar 35 jaar. Borstkanker is de laatste jaren veel nij jonge vrouwen geconstateerd.
 • (homo)huwelijk:
  • Annelies Dijkstra: Al 63 homoparen weer gescheiden (AD, 4 april 2005). Sinds de invoering van het homohuwelijk, zijn zeker 63 homoseksuele paren gescheiden, iets meer dan één procent, aldus het CBS. Huwelijken van homo's en lesbiennes zijn daarmee in de eerste periode even stabiel als die van heteroseksuelen.
 • inburgering:
  • Miljoenen voor inburgering allochtone vrouwen (RefD, 8 april 2005). Voor de inburgering van allochtone vrouwen komt totaal 90 miljoen vrij, zo zei minister Verdonk (V&I) na afloop van de ministerraad. Een kwart komt van de regering, een kwart van het Europees Sociaal Fonds. Van de gemeenten wordt als eigen bijdrage 45 miljoen verwacht.
 • kinderen in Nederland:
  • Margreet Vermeulen: Kind werkende moeder gelukkig (Volkskrant, 7 april 2005).  Tweeverdieners zijn beter af dan traditionele gezinnen. Ze hebben minder vaak opvoedingsproblemen en ervaren de opvoeding als minder belastend. Kinderen van twee- en anderhalfverdieners zijn net zo gelukkig als kinderen van wie alleen de vader de kost verdient. Sowieso blijkt het kind minder te lijden onder ongemakken van de moderne tijd. Ook de veronderstelling dat het moderne kind een te volle agenda heeft, gaat volgens het SCP niet op.
  • Margreet Vermeulen: Probleemkinderen moeilijk op te sporen (Volkskrant, 7 april 2005). Bijna eenderde van de kinderen die met problemen kampen, wordt over het hoofd gezien. Die problemen ontstaan eerder in eenoudergezinnen dan in tweeverdienersgezinnen.
  • Esther Hageman: Kinderen zijn meestal thuis wel tevreden (Trouw, 7 april 2005). Vooral ouders van jonge kinderen zeggen dat ze tevreden zijn over de opvoeding. Maar ouders van kinderen tussen 5 en 12 jaar zijn minder tevreden. Maar dat verschil, denkt het SCP, kan ook komen doordat de onderzochte groep ouders van schoolkinderen tweemaal zo vaak alleenstaand was als ouders van jonge kinderen. In je eentje opvoeden is zwaar, blijkt uit het rapport. Maar eenoudergezinnen zijn niet de enige die het zwaar hebben. Wie onder de armoedegrens leeft, niet-westerse roots heeft, veel (drie of meer) kinderen heeft, zoons heeft of tot een 'eenverdienersgezin' behoort (vaak: een 'vader werkt, moeder niet'-gezin) zegt eveneens vaker dan gemiddeld dat opvoeden zwaar werk is.
  • Opvoeding lastiger voor huismoeder (AD, 7 april 2005). Tweeverdieners vinden de opvoeding van hun kind gemakkelijker dan ouderparen met één kostwinner, zo concludeeert het Sociaal Cultureel Planbureau (SCP) in het rapport 'Kinderen in Nederland'.
  • Met de meeste kinderen gaat het goed. Met ca. 5% zijn serieuze problemen (persbericht SCP, 7 april 2005). Ouders met een zwakkere maatschappelijke positie (niet-westerse ouders, ouders die met het gezin onder de armoedegrens leven, ouders met een lage opleiding, alleenstaande ouders) hebben een verhoogd risico op opvoedproblemen en problemen met de psychosociale gezondheid van hun kind. De kans daarop neemt vooral toe als meerdere van deze kenmerken tegelijkertijd voorkomen in één gezin (bijvoorbeeld een éénoudergezin met een laagopgeleide moeder en een inkomen onder de armoedegrens). Er zijn weinig verschillebn gevonden tussen gezinnen met één en met twee werkende ouders, behalve in de mate waarin zij de opvoeding zwaar of belastend vinden.
   • Elke Zeijl, Matty Crone, Karin Wiefferink, Saskia Keuzenkamp, Menno Reijneveld: Kinderen in Nederland. SCP, april 2005.
 • kinderopvang:
  • Grens aan ziektekosten gezin (Trouw, 8 april 2005). Het kabinet maakt ruim een miljard euro vrij op de verschillende begrotingen voor nieuwe uitgaven. De ministers De Geus (SZW), Brinkhorst (EZ), Zalm (Financiën) en premier Balkenende onderzoeken in de komende maanden of de werkgeversbijdrage voor kinderopvang inderdaad te laag is en dat vrouwen daardoor te weinig de arbeidsmarkt opgaan.
 • pensioenen:
  • Nederland is weinig pensioenbewust (Pensioenkijker, 5 april 2005). De meeste mensen maken zich niet druk om hun pensioenvoorziening. Slechts 13% geeft aan goed op de hoogte te zijn van de hoogte van het eigen pensioen. Mannen geven vaker aan goed op de hoogte te zijn dan vrouwen.
 • stalking:
  • Anti-stalkwet blijkt effectief (D66, 6 april 2005). De wet die het hinderlijk volgen van personen verbiedt is een groot succes. Het aantal stalkers dat sinds invoering van de wet in 2000 voor de rechter is gebracht is sterk gestegen, zo blijkt uit cijfers van het Openbaar Ministerie. Daders van ernstige vormen van stalking krijgen niet alleen gevangenisstraf opgelegd, maar vaak ook een straat- of contactverbod. Zie ook:
  • Verdachten stalking vaker voor de rechter (Openbaar Ministerie, 21 maart 2005).  Justitie laat verdachten van stalking steeds vaker voor de rechter verschijnen. Van de 986 zaken die het Openbaar Ministerie het afgelopen jaar van de politie binnenkreeg, kwamen er 720 voor de rechter.  Het aantal veroordelingen is echter niet bekend. Bij deze vorm van huiselijk geweld worden mensen stelselmatig lastiggevallen met zaken als telefoonterreur, achtervolgingen, dreigen met geweld en vernielingen. Vooral mannen maken zich er schuldig aan.
 • uithuwelijking:
  • Marc Kruyswijk: Moslimmeisjes vluchten voor uithuwelijking (AD, 5 april 2005). Opvanghuizen in de Randstad krijgen steeds vaker rond de zomervakantie moslimmeisjes over de vloer. Omdat de meisjes bang zijn te worden uitgehuwelijkt tijdens de vakantie naar het land van herkomst, vluchten ze tijdelijk van hun ouders weg. De Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR), een overkoepelend orgaan van 44 islamitische organisaties in en rond Rotterdam, begint over twee weken met een project gericht op ouders om te voorkomen dat kinderen worden uitgehuwelijkt tijdens de vakantie.
 • vrouw en macht > Zweden:
  • Vrouwenpartij in Zweedse verkiezingen (AD, 5 april 2005). Bij de Zweedse parlementsverkiezingen in september 2006 doet voor het eerst een vrouwenpartij mee, het Feministisch Initiatief. Volgens voorlopig voorzitter Gudrun Schyman is er opnieuw een tendens in de samenleving om vrouwen te benadelen.
 • vrouwenrechten > Turkije:
 • zwangerschap en bevalling > internationaal:
  • VN: baby's en zwangere vrouwen beter beschermen (RefD, 7 april 2005). Miljoenen baby's en ruim 500.000 vrouwen sterven jaarlijks aan aandoeningen die te verhelpen of te voorkomen zijn, zo schrijft de Wereld Gezondheidsorganisatie WHO. De situatie is slechter dan in 1990. Iedere minuut sterft een vrouw aan complicaties rond zwangerschap of bevalling. 


NIEUWSARCHIEF (berichten van voor 4 april 2005)

 • arbeid > seksuele intimidatie:
  • Tien proces werknemers wordt seksueel geintimideerd (MKBnet, 2 april 2005). Een op de tien werknemers krijgt te maken met seksuele intimidatie op de werkvloer. Volgens onderzoek van TNO heeft 14% van de vrouwen en 5% van de mannen hier last van. De internationale arbeidsorganisatie ILO schat het percentage bij vrouwelijke werknemers op maar liefst 50 tot 90%. Het aantal klachten daalde in Nederland echter van 15 tot 7%. Zie ook:
  • Dominique Haitema: Intimidatie (Management Team, 25 maart 2005). De manager is de sleutelfiguur in de aanpak van seksuele intimidatie. Hij moet duidelijk maken wat wel en niet kan, en zich realiseren dat betrokkenen in een lastige positie zitten. “Als je er niets van zegt worden je grenzen geschonden, maar als je er wel iets van zegt, schaad je je carrière.”
 • emancipatie:
  • Marike Stellinga: Emancipatie: Het ligt niet aan mannen (Elsevier, 19 januari 2005 - online gebracht op 4 april 2005). Of ze nou hoogopgeleid zijn, jong of wat ouder, of ze kinderen hebben of niet, in Nederland werken vrouwen drie dagen per week - of minder. En daar zijn ze tevreden mee. Sterker nog: zouden hun partners minder gaan werken, meer voor de kinderen zorgen en meer poetsen in het huishouden, dan nog willen acht van de tien vrouwen niet meer buitenshuis werken dan ze nu doen.
 • emancipatiebeleid:
  • CDA Vrouwen (CDAV): 'Kabinet let bij maatregelen te weinig op emancipatie-effect !' (CDA.nl, december 2004). De emancipatiemonitor is naar de Kamer. In een eerste reactie zegt Hester Maij; “De reactie van Minister de Geus op de monitor is mild te noemen. Hij geeft een aantal knelpunten weer, waaraan vanuit zijn optiek ‘gewerkt kan worden’. De conclusie CDAV na lezing is eenduidig: emancipatie is nog geen gelopen race.
 • glazen plafond:
  • Vrouwen in financiële managementfuncties kiezen eerst voor familie (Incrowd, 30 maart 2005). Onderzoek van financieel wervings- en selectiebureau Robert Half Finance & Accounting wijst uit dat vrouwen minder snel een managementfunctie vervullen dan mannen doordat zij meer gefocust zijn op hun familie. Het feit dat vrouwen qua managementvaardigheden niet onderdoen voor hun mannelijke collega's verandert niets aan de uitkomst dat in de negen onderzochte landen mannen veruit in de meerderheid zijn op managementniveau. Dat vrouwen in Nederland en België beter communiceren dan mannen zorgt niet voor een stijging in het aantal vrouwen aan de top in de desbetreffende landen.
  • Eric van de Beek: Werken in deeltijd: geen probleem (Elsevier, 1 februari 2003 - online gebracht op 9 december 2004). Hoger opgeleiden die in deeltijd werken, moeten vaak opboksen tegen allerlei vooroordelen. Ze zien vaak af van een verzoek om in deeltijd te mogen werken, omdat ze vrezen voor hun carrière. In organisaties waar fysieke aanwezigheid meer wordt gewaardeerd dan de geleverde prestaties, krijgen ze te maken met hardnekkige vooroordelen.
  • Liesbeth Wytzes: Waarom vrouwen niet kunnen netwerken (Elsevier, 3 augustus 2002 - online gebracht op 14 maart 2005). 'Ambitieuze vrouwen' hebben tal van clubs met als doel elkaar omhoog te helpen, maar als de maatschappij roept, deinzen ze terug. Macht is voor vrouwen minder aantrekkelijk dan voor mannen. En: vrouwen voelen zich te goed voor de politiek. Dat is zo'n slangenkuil. 
 • SGP:
  • SGP milder over vrouwen op CU-lijst (ND, 2 april 2005). De plicht van SGP-kiesverenigingen om samenwerking met de ChristenUnie direct te stoppen zodra een vrouwelijk CU-raadslid gekozen wordt, verdwijnt. In plaats daarvan zal een commissie van drie leden uit het SGP-bestuur de situatie beoordelen.

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


ONZE ANDERE SITES

emancipatie-lokaal.pagina.nl:

gelijkebehandeling.nl:

overzicht persoonlijke homepages en websites:

 • ilayda.nl - website bedoeld om de problemen van de tweede generatie Turkse vrouwen te behandelen en reacties te krijgen, om deze na toestemming op de site te plaatsen.


AKTUEEL 

Agenda > Toegevoegd:

 

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


EMANCIPATIE ALGEMEEN

Biografische berichten:


VARIA

Signalementen (tekst niet online):

 • Nationaal Archief: Vrouwenkiesrecht. Lespakket Archief in de klas. [redactie: Dit krijgen leerlingen dus anno 2005 mee over vrouwenkiesrecht. Zonder vermelding van Aletta Jacobs, en zonder verwijzing naar bv. het IIAV. IIAV en VVG: doe er wat aan!]
 • Peter ten Hoopen: Mannen zijn liever onder elkaar. Inleiding tijdens het symposium Nieuw Leiderschap, Rode Hoed, 15 december 2004. Gepubliceerd op de website van De Baak. Intro: ''Mannen zijn liever onder elkaar. Hoezo? Houden ze dan niet van vrouwen? Jawel, heel veel zelfs, maar dat is nu juist ook het probleem. Niet het hele probleem overigens, maar wel een belangrijk aspect ervan. Mannen zijn heel graag één op één met vrouwen samen, maar precies daarom hebben ze ze niet graag in een groep.''  [redactie: Lees vooral verder!]
 • Tooske Breughem test vaders in spe (Sp!ts, 5 april 2005). Tooske Breugem gaat bij de AVRO het nieuwe programma Help, ik word vader presenteren. Daarin kunnen zwangere vrouwen, die twijfelen of hun partner klaar is voor het vaderschap, deze verrassen met een ultieme vadertest. De vader in spe krijgt, geheel onverwacht, een weekeinde lang twee kinderen tussen de een en negen jaar op bezoek. De camera registreert hoe hij daarmee omgaat.
 • Luc Holleman: 'Feministes drammen zo door' (Stemhok, maart 2005). Christenunie-fractieleider André Rouvoet wordt deze maand in het blad Opzij langs de feministische meetlat gelegd. Een Christen-fundamentalist in gesprek met diehard Cisca Dresselhuys. Dat belooft wat. Rouvoet raakt ‘in vuur en vlam’ over het onderwerp: 'Die vrouwen willen helemaal geen keuzevrijheid'. Let op: dit is geen grap!


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.