maandag 17 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 164
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  161-170
 >  164 
NIEUWSBRIEF no. 164
hspace=0

Nieuwsbrief 164 (15 t/m 21 november 2004)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.
        

NIEUWS

 • allochtone vrouwen:
  • Allochtonen in Nederland 2004 (CBS, 18 november 2004). De jaarlijkse publicatie samengesteld door het CBS op verzoek van en mede gefinancierd door de Directie CoŲrdinatie Integratiebeleid Minderheden (DCIM) van het Ministerie van Justitie is verschenen. Hieruit o.m.: In 2002 geen stijging meer van allochtone tienermoeders. Allochtone vrouwen en allochtone mannen zijn even laag opgeleid en zijn even vaak werkloos. Een kwart van de ingeschreven allochtone studentes vrouwen studeert rechten. De m/v-verschillen zijn het grootst bij Turken en Marokkanen.
  • Brief van minister De Geus over de stand van zaken van het plan van aanpak emancipatie en integratie (Ministerie van SZW, OfficiŽle publicaties, 15 november 2004). Over o.m.: toolkit participatie, een Sociale Atlas vrouwen in etnische minderheden, een campagne en de resultaten van subsidiebeleid.
 • arbeid en zorg:
  • Wilma van Hoeflaken: Altijd blijven werken. Financieel niet altijd logisch dat vrouw met kinderen minder werkt dan man (NRC-Handelsblad, 20 november 2004). Mannen verdienen gemiddeld meer dan vrouwen. Daarom is het meestal de vrouw die minder gaat werken als er kinderen komen. Maar onderling schuiven met uren levert meer geld op. In Nederland is het vanzelfsprekend dat vrouwen minder gaan werken als ze kinderen krijgen, zegt Joop Schippers, hoogleraar arbeids- en emancipatie-economie aan de Universiteit Utrecht. Mannen blijven meestal fulltime werken, maar vrouwen gaan terug naar een werkweek van twee, drie of een enkele keer vier dagen. De groep alleenverdieners - een man die fulltime werkt en een vrouw die geen betaalde baan heeft - wordt elk jaar kleiner, maar de groep ouders die de taken gelijk verdelen en allebei ongeveer evenveel uren werken is ook klein.
  • Vaatwasser redt de relatie (AD, 19 november 2004). Een op de vijf Nederlandse mannen denkt dat een vaatwasser goed is voor de relatie. Het apparaat heeft voor menigeen zelfs een vredesstichtende functie, volgens onderzoek van fabrikant SUN. Het kan echter ook leiden tot spanningen. Mannen zijn namelijk veel minder handig met het inruimen, zegt dik 70% van de vrouwen. Maar de meeste mannen (57%) vinden dat juist zij er veel meer inkrijgen.
 • arbeidsmarkt > werkloosheid:
  • Werkloosheid stijgt na maanden van daling (CBS, 18 november 2004). In de periode augustus-oktober 2004 waren 476.000 mensen werkloos. De werkloosheid onder vrouwen bedraagt 6,9%, dan onder mannen 5,5%.
  • Laagopgeleide vrouwen steeds minder kans op baan (NWO.nl, 16 november 2004). Laagopgeleide vrouwen hebben steeds minder kans op een baan. Als ze eenmaal een baan hebben, vinden ze ook moeilijker een nieuwe, betere baan. Dit concludeert NWO-promovendus Maurice Gesthuizen. Hij promoveert op 1 december aan de Radboud Universiteit in Nijmegen.
 • emancipatiebeleid:
  • Emancipatiespotjes moeten weg (AD, 17 november 2004). Spotjes als 'Wie is toch die man die op zondags het vlees komt snijden?' mogen niet meer op de buis. De Tweede Kamer wil dat de overheid geen geld meer steekt in voorlichtingscampagnes die mannen aan het stofzuigen, luiers verschonen en ramen lappen moeten krijgen. De Kamer eiste gisteren dat het geld besteed wordt aan maatregelen die ervoor zorgen dat vrouwen makkelijker aan het werk kunnen blijven, zoals tussenschoolse en naschoolse opvang.
  • VVD wil spotjes over emancipatie stopzetten (VVD.nl, 16 november 2004). VVD -woordvoerder Frans Weekers wil een einde maken aan de spotjes over emancipatie op radio en TV.  Weekers: ďDe overheid moet zich niet bemoeien met zaken die mensen heel goed zelf kunnen regelen. De overheid kan haar geld beter besteden aan tussen - of naschoolse opvang, in plaats van aan spotjes waarvan onduidelijk is of zij hun doel wel bereikenĒ. Weekers dient vandaag een motie in om spotjes over emancipatie op radio en TV stop te zetten. Deze motie wordt gesteund door PvdA, Groen Links en D66.
 • emancipatiebeleid > Defensie:
  • Actieplan Gender . Brief dd. 18 november 2004 van staatssecretaris Van der Knaap (Defensie) aan de Tweede Kamer. Het Actieplan Gender is een bundeling van ťťn algemeen plan en zes deelplannen waarmee de verschillende defensieonderdelen invulling geven aan hun ambitie om tot een evenwichtige man/vrouw balans in de personeelssamenstelling te komen. Deze initiatieven zijn de uitwerking van de speerpunten genderbeleid uit de Personeelsbrief 2004.
  • Van der Knaap: vrouwen bij elitetroepen Defensie (nu.nl, 15 november 2004). Staatssecrataris Van der Knaap wil zo snel mogelijk vrouwen bij een aantal elite-eenheden van Defensie waar vrouwelijk personeel tot nog toe taboe is. Hij denkt aan het Korps Mariniers en de Onderzeedienst van de Koninklijke Marine. Van der Knaap voorspelt dat in elk geval voor 2007 een vrouw generaal zal worden bij Defensie.
 • emancipatiebeleid > subsidies:
 • emancipatiebeleid > andere landen:
  • BelgiŽ | Karen de Pooter: Beleidsnota van minister Kathleen van Brempt (Divazine, 17 november 2004). Een vrouwvriendelijke interpretatie van de islam stimuleren en de stereotiepe beeldvorming rond mannelijkheid doorprikken. Dat zijn enkele aandachtspunten die de nieuwe Vlaamse minister van Gelijke Kansen Kathleen Van Brempt (s.pa) presenteert in haar uitgebreide maar ietwat onsamenhangende beleidsnota.
 • gelijke behandeling > media:
  • Noorwegen | Geen vrouwen? Dan ook geen mannen! (AD,17 november 2004). De Noorse voetbalclub Rosenborg moet voortaan vrouwelijke journalisten in de kleedkamer toelaten, of anders de mannelijke journalisten ook de toegang ontzeggen. Dat bepleit de nationale instelling die toeziet op gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Bij Rosenborg mogen mannelijke verslaggevers na afloop de kleedkamers in voor de eerste reacties. Vrouwelijke reporters moeten voor de deur blijven wachten tot de spelers aangekleed naar buiten komen.
 • geweld tegen vrouwen:
  • Half miljoen gevallen van huiselijk geweld (NRC-Handelsblad, 16 november 2004). De politie schat dat in Nederland jaarlijks honderdduizenden gevallen van huiselijk geweld plaatsvinden. Onder huiselijk geweld rekent de politie niet alleen lichamelijke mishandeling (36% van de gevallen), maar ook psychisch geweld (47%), bedreiging (11%), seksueel geweld (3%) en stalking (3%). Bij alle soorten is het slachtoffer meestal een vrouw, gemiddeld in 82% van de incidenten. Tweederde van de slachtoffers van seksueel geweld is jonger dan 24 jaar.
  • Weert Schenk: Geweld in huis: 500.000 slachtoffers (Volkskrant, 16 november 2004). Ongeveer een half miljoen vrouwen, mannen en kinderen wordt jaarlijks in Nederland in eigen huis mishandeld, zo becijfert de politie. Dit jaar zullen de politiekorpsen ruim 56.000 incidenten van huiselijk geweld registreren, waaronder 4700 gevallen van kindermishandeling. Het rapport Huiselijk Geweld: De Voordeur op een Kier dat vandaag wordt gepresenteerd bevat de eerste landelijke gegevens over huiselijk geweld die betrouwbaar worden geacht.
  • Nederlands Politie Instituut: Politie registreert huiselijk geweld beter (persbericht NPI, 16 november 2004). Ruim 80% van de slachtoffers van huiselijk geweld is vrouw, 18,5% is man. Vrouwelijke slachtoffers zijn grotendeels tussen de 25 en 45 jaar. Bij seksueel geweld zijn vooral kinderen en jongeren het slachtoffer. De top 3 van huiselijk geweld bestaat uit buren c.q. relatieproblemen (26,9%, Man- c.q. vrouwmishandeling (23,2% en bedreiging (9,7%).
  • Politiek verwaarloost kindermishandeling (RD, 16 november 2004). ĄDe politiek verwaarloost het probleem van kindermishandeling, dat zei PvdAĖTweedeĖKamerlid Arib maandag in Amsterdam. De politiek komt vaak pas in actie als een probleem overlast veroorzaakt. Mondiaal wordt verwaarlozing als de meest voorkomende vorm van kindermishandeling gezien (78%). Vervolgens komen kinderarbeid (53%), psychische mishandeling, incest en seksueel misbruik binnen het gezin.
  • Opmerkingen over een wettelijk huisverbod bij huiselijk geweld. In verband met het Algemeen Overleg in de Tweede Kamer terzake op 17 november 2004 [inmiddels uitgesteld tot 8 december 2004] heeft de Vereniging voor Vrouw en Recht Clara Wichmann een aanvullend commentaar geschreven.
 • gezin:
  • Gezin opnieuw nadrukkelijk hoeksteen (ND, 17 november 2004). Onder invloed van de economische teruggang, slechte vooruitzichten en een algemeen zichtbare 'back-to-basic-trend' is het gezin in Nederland meer dan in de afgelopen jaren weer de hoeksteen van de samenleving'', stellen de onderzoekers van het marktonderzoeksbureau Trendbox.
 • homohuwelijk > andere landen:
  • Geen huwelijk voor Noorse homo's (RD, 18 november 2004). Het parlement van Noorwegen heeft donderdag besloten het huwelijk niet voor homoís open te stellen. Onder meer de christenĖdemocraten van premier Bondevik en extreem rechts verzetten zich tegen de wetswijziging. Noorwegen kent wel een geregistreerd partnerschap.
 • inkomen: 
  • Huishoudens somber over hun financiŽn (CBS Webmagazine, 15 november 2004). Bijna een op de vijf huishoudens verwacht er de komende twaalf maanden op achteruit te gaan. Oudere alleenstaanden zijn het vaakst somber over hun financiŽle toekomst. Vooral eenoudergezinnen hebben relatief veel moeite om uit te komen met hun geld: ze hebben relatief minder inkomen, en hebben ook minder vaak eigen vermogen achter de hand.
 • kinderopvang:
  • Let op de kleintjes (letopdekleintjes.nu). Campagne over de kosten van kinderopvang. Op de kleintjes letten. Met dit thema starten verschillende kinderopvangorganisaties in Nederland dit najaar een campagne. Niet alleen om te vertellen dat we er zijn, en wat we doen, maar een campagne die gericht is op de kosten van kinderopvang. Hierover bestaan nogal wat misverstanden. Dat het ongelooflijk duur is, en (dus) alleen maar betaalbaar voor mensen met een hoog inkomen, bijvoorbeeld. In werkelijkheid is professionele kinderopvang veel beter betaalbaar dan menigeen denkt. Met deze campagne, waarin we zeggen dat er al kinderopvang is vanaf Ä 0,20 per uur, willen we dat duidelijk maken.
  • Groenlinks wil versoepeling wet kinderopvang (GL, 17 november 2004). De nieuwe wet kinderopvang veroorzaakt veel bureaucratie voor ouders en werkgevers. Nieuwe regelingen zijn nog niet klaar. Driekwart van de ouders heeft nog geen aanvraag voor tegemoetkoming ingediend bij de Belastingdienst, terwijl dit vůůr 1 december moet gebeuren. Tonkens (GL) heeft vragen gesteld aan minister De Geus (Emancipatie) en staatssecretaris Wijn (FinanciŽn) over versoepeling.
  • De Geus gebruikt convenant voor opstellen van regels voor kwaliteit kinderopvang (Ministerie van SZW, persbericht 17 november 2004). Om de kwaliteit van de kinderopvang te waarborgen, heeft minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een aantal regels opgesteld. Deze zogeheten beleidsregels kwaliteit kinderopvang zijn gebaseerd op het convenant over de kwaliteit van de kinderopvang dat de Maatschappelijk Ondernemers Groep (MOgroep), de Branchevereniging Ondernemers in de kinderopvang en de Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang (BOinK) hebben afgesloten. In het convenant hebben de drie organisaties afspraken gemaakt over kwaliteitseisen voor dagopvang, buitenschoolse opvang, gastouderopvang en kleinschalige kindercentra ter uitwerking van een aantal algemene (kwaliteits)normen van de Wet kinderopvang. De beleidsregels zijn geschreven voor houders van kindercentra en gastouderbureaus om hen houvast te bieden op welke wijze ze in de praktijk met een aantal algemene kwaliteitsnormen van de Wet kinderopvang kunnen omgaan. De beleidsregels zijn niet bindend; als ondernemers in de kinderopvang op een andere gelijkwaardige of betere wijze aan de wettelijke kwaliteitsregels voldoen, mag dat ook.
  • E-Quality Factsheet Kinderopvang (E-Quality, 15 november 2004). Dit factsheet geeft een overzicht van:
   • de huidige ontwikkelingen ten aanzien van de kwaliteitseisen in de kinderopvang,
   • de verschillende partijen die hierbij zijn betrokken,
   • en een aantal aandachtspunten voor de implementatie, waaronder aandacht voor het aspect diversiteit.
 • leefstijl:
  • Bridget Jones eigenlijk een man (AD, 16 november 2004). Wie denkt aan vrijgezelle dertigers, kan niet om de roman- en filmfiguur Bridget Jones heen: het hectische en zoekende leven van de vrijgezelle vrouw van boven de 30. Misschien wordt het eens tijd dat er een rolmodel voor mannen opstaat, want in werkelijkheid is de 30-plus single eerder een man dan een vrouw. In hun eentje echter rooien deze mannen het een stuk slechter dan de feestende vrouwen.
 • prijzen:
  • Sandra Heerma van Voss: Letterenprijs voor Hella Haasse (NRC-Handelsblad, 18 november 2004). Schrijfster Hella Haasse kreeg gisteren de Prijs der Nederlandse Letteren uit handen van koningin Beatrix. Haasse is de tweede vrouw die de prijs ontving.
  • Uitreiking emancipatieprijs uitgesteld (Volkskrant, 18 november 2004). De uitreiking van de HarriŽt Freezerring aan het VVD-Tweede-Kamerlid Hirsi Ali gaat vrijdag 26 november niet door, omdat de politica er om veiligheidsredenen niet bij kan zijn. Zodra de veiligheidssituatie dat toelaat, zal de uitreiking alsnog plaatshebben.
  • Winnaars Hilda van Suylenburgprijs (Den Haag Stadskrant, november 2004). Jeanette van Beveren en Paula van de Post hebben de Hilda van Suylenburg- prijs 2004 gewonnen. Zij namen in 2003 het initiatief om een kledinglijn te starten voor vrouwen die als gevolg van kanker een borst moeten missen. Wethouder Jetta Klijnsma reikt de prijs op 25 november uit.
 • religieuze symbolen:
  • Hoofddoekendebat in Nijmegen (AD, 15 november 2004). De projectgroep Multicultureel Nijmegen organiseert volgende week woensdag in Nijmegen een debatavond over het dragen van hoofddoeken als geloofsuiting. Centrale vraag tijdens het debat is of een overheid burgers mag verbieden uiting te geven aan hun geloof.
 • religieuze symbolen > andere landen:
  • BelgiŽ |Joris Poppel: Vlaanderen pakt burka aan (AD, 16 november 2004). Steeds meer Vlaamse steden verbieden het dragen van een burqa, het tradionele kledingstuk waarmee moslima's van hoofd tot tenen bedekt zijn. De Vlaamse regering werkt aan modelverbod, dat gemeenten naar wens kunnen overnemen. Op dit moment baseren de gemeenten zich nog op een wet uit 1993 die stelt dat iedereen op straat identificeerbaar moet zijn.
 • seksualiteit:
  • Bij EO-achterban vaak seks voor het huwelijk (RD, 17 november 2004). Ongeveer de helft van de ondervraagden uit een onderzoek van de Evangelische Omroep (EO) had gemeenschap voor het huwelijk. Van hen had de helft er achteraf spijt van. Iets meer vrouwen dan mannen gaven aan dat ze voor hun trouwen gemeenschap hadden. Ongeveer 45% van de ondervraagden gebruikt voorbehoedsmiddelen.
 • sport:
  • KNVB richt pijlen op vrouwenvoetbal (NOC*NSF,18 november 2004). Met een grootscheepse campagne gericht op meisjes wil de KNVB het meisjes- en vrouwenvoetbal in ons land een flinke impuls geven. Op dit moment telt de bond 76.000 vrouwelijke leden.  Deze impuls moet een groter aanbod van vrouwelijk voetbaltalent opleveren, wat er uiteindelijk toe moet gaan leiden dat Nederland ook in het vrouwenvoetbal een structurele deelnemer wordt aan europese- en wereldkampioenschappen.
  • Strengere regels Vierdaagse (Sp!ts, 15 november 2004). De organisatie van de Vierdaagse in Nijmegen gaat paal en perk stellen aan het aantal lopers, dat een kortere afstand loopt dan volgens de reglementen zou moeten. Deze wandelaars krijgen daarvoor geen Vierdaagsekruisje, maar een diploma. De maatregel is een gevolg van een uitspraak van de Commissie Gelijke Behandeling: de Vierdaagse discrimineert door vrouwen een medaille te geven voor viermaal 40 kilometer lopen, terwijl mannen het kruisje pas krijgen als zij viermaal 50 kilometer hebben afgelegd.

Z.O.R.R.A. Publieksprijzen 2004 voor de meest vrouwvriendelijke en/of roldoorkruisende reclame

Feeling
1e plaats
Dove
2e plaats
ING
3e plaats


NIEUWSARCHIEF (berichten van voor 15 november 2004)

 • religieuze symbolen > andere landen:
  • Antwerpen verbiedt burka (Volkskrant, 13 november 2004). In de stad Antwerpen is het verboden om over straat te gaan in een burka, een allesbedekkend gewaad dat sommige islamitische vrouwen dragen. Ze beroepen zich op een wet die het verbiedt om zich in het openbaar te maskeren of zo te verkleden dat men onherkenbaar wordt. Eerder al verbood de Brusselse gemeente Molenbeek de burka.
 • seksuele voorkeur:
  • Daniel Gilissen: Openheid over homoseksualiteit eenzijdig (ND, 13 november 2004). In de Nederlandse samenleving is nauwelijks vrijheid van meningsuiting over homoseksualiteit, constateert dr. R. Seldenrijk. Toch hebben christenen vanuit de Bijbel en de traditie ,,alle recht'' om de homoseksuele praktijk af te wijzen. ,,Homoseksualiteit is uit de taboesfeer naar de emancipatiesfeer getrokken. Het christelijk perspectief is weggevallen en iedereen wordt gedwongen de homoseksuele praxis te promoten.''

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


ONZE ANDERE SITES

emancipatie.pagina.nl:

 • Let op de kleintjes (letopdekleintjes.nu). Campagne over de kosten van kinderopvang. Op de kleintjes letten. Met dit thema starten verschillende kinderopvangorganisaties in Nederland dit najaar een campagne. Niet alleen om te vertellen dat we er zijn, en wat we doen, maar een campagne die gericht is op de kosten van kinderopvang. Hierover bestaan nogal wat misverstanden. Dat het ongelooflijk duur is, en (dus) alleen maar betaalbaar voor mensen met een hoog inkomen, bijvoorbeeld. In werkelijkheid is professionele kinderopvang veel beter betaalbaar dan menigeen denkt. Met deze campagne, waarin we zeggen dat er al kinderopvang is vanaf Ä 0,20 per uur, willen we dat duidelijk maken.

gelijkebehandeling.nl:


AKTUEEL 

Agenda > Toegevoegd:

 • vrijdag 26 november 2004: Eerwraak als maatschappelijke kwestie. Inleiding door Dr. Kadir Canatan, cultureel antropoloog aan de Islamitische Universiteit Rotterdam. Referent: dr. Yucel YesilgŲz (Willem Pompe Instituut). Plaats: UvA, kamer 2.04, Binnengasthuisterrein, Oudezijds Achterburgwal 237, Amsterdam. Tijd: 15.00 - 17.00 uur

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


EMANCIPATIE ALGEMEEN

Vrouwen in en uit het nieuws:

 • Hella Haasse:
  • Menno Schenke: Hella Haasse: Beter dan alle anderen (AD, 17 november 2004). Vanmiddag krijgt schrijfster Hella Haasse in Den Haag uit handen van koningin Beatrix de Prijs der Nederlandse Letteren. Alle eer voor een schrijfster met een ongekende veelzijdigheid

ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.