maandag 17 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 163
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  161-170
 >  163 
NIEUWSBRIEF 163
hspace=0

Nieuwsbrief 163 (8 t/m 14 november 2004)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.
        

NIEUWS

 • abortus:
  • Ross wil preventiebeleid abortus (ND, 10 november 2004). Staatssecretaris Ross (VWS) wil bij de evaluatie van de abortuswet kijken hoe abortus te voorkomen is. Zij heeft het idee, dat daar nog veel te winnen is, aldus de staatssecretaris in het feministisch maandblad Opzij. Ze wil in ieder geval vasthouden aan de vijf dagen bedenktijd voor vrouwen die een abortus aanvragen. Vooral voor allochtone ouders is zo'n termijn ,,wel degelijk'' nodig, aldus de staatssecretaris.
  • CDA en VVD oneens over abortuswet (RD, 8 november 2004). CDA en VVD verschillen van mening over de toekomst van de Abortuswet. De christen-democraten willen de eisen voor zwangerschapsafbreking aanscherpen, de VVD wil versoepeling. CDA-kamerlid Ormel pleitte voor een tweede consult met een arts, net als nu bij euthanasie het geval is. VVD-kamerlid Griffith wil af van de bedenktermijn van vijf dagen.
  • Principieel tegen 12-wekengrens abortus (ND, 8 november 2004). Vrijwilligers, Kamerleden en andere geïnteresseerden discussieerden zaterdag op de jaarlijkse themadag van de VBOK over de Wet afbreking zwangerschap, die in 2005 wordt geëvalueerd. In het panel zaten de TK-leden Laetitia Griffith (VVD), Godelieve van Heteren (PvdA), Henk Jan Ormel (CDA), André Rouvoet (ChristenUnie) en Bas van der Vlies (SGP) en Ria de Boer, inspecteur Volksgezondheid.
 • arbeid en zorg:
  • Annelieke Dijkstra: Kostwinner kan minder werken (AD, 9 november 2004). Als de kostwinner van een gezin 1 dag minder gaat werken en zijn minder verdienende partner 1 dag meer, betekent dat niet automatisch financiële achteruitgang. In eenderde van de gevallen blijft het gezinsinkomen gelijk of gaat het er zelfs op vooruit, zo blijkt uit inkomensberekeningen van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Vooral als er kinderen komen, werken de meeste mannen fulltime en vrouwen geen tot drie dagen per week. ,Omdat de man meestal meer verdient, wordt vaak gedacht dat deze verdeling gunstiger is'', zegt B. Versteeg van het ministerie. ,,Dat misverstand willen we wegnemen.
 • arbeidsmarkt > werkloosheid:
  • Kwart nieuwe bijstandsgerechtigden volgt reïntegratietraject (CBS Webmagazine, 8 november 2004). Mannen stromen vaker dan vrouwen op eigen kracht binnen een jaar uit vanuit de Bijstand en starten ook vaker een  reïntegratietraject (cijfers 2002).  49% van degenen die in 2002 in de Bijstand kwamen volgde geen traject en stroomde ook niet binnen een jaar uit. Bijna de helft van deze groep is vrijgesteld van arbeidsplicht, bijvoorbeeld vanwege het verzorgen van een kind of om medische redenen.
 • emancipatiebeleid > gender budget analyse:
  • VBTB m/v. De mogelijkheden voor gender budget analyse in Nederland (E-Quality, 11 november 2004). Gender budget analyse (GBA) vormt een waardevolle aanvulling op het huidige Nederlandse traject van beleidsbegroting tot beleidsverantwoording (VBTB).VBTB geeft inzicht in beoogde en geboekte kosten en resultaten.GBA voegt hier het man/vrouwperspectief aan toe:
   • bij wie komt het geld terecht?
   • voor wie worden resultaten geboekt?
 • genitale verminking:
  • Mannelijke genitale verminking. Antwoord dd. 8 november 2004 van staatssecretaris Ross (VWS) op vragen van TK-lid Hirsi Ali. Hieruit: Alle vormen van vrouwelike genitale verminking worden als mishandeling aangemerkt. Het besnijden van jongen wordt niet als mutilerend beschouwd: er zijn - als de ingreep correct wordt uitgevoerd - geen negatieve gevolgen voor lichamelijk en psychisch functioneren.
 • glazen plafond:
  • Martin Voorn: Minder macht voor topvrouwen (AD, 11 november 2004). In de internationale politiek doen Nederlandse vrouwen het goed, kijk maar naar Eurocommissaris Neelie Kroes. In het bedrijfsleven is het echter droevig gesteld met de Nederlandse topvrouwen. In 2004 is het zelfs nóg erger geworden, zegt het zakenblad FEM Business. Want de totale macht van de vrouwen in het zakenleven is gezakt van 3,8 naar 1,6 procent.
  • Laura Schalkwijk: De buik van de vrouw zit vol emoties (AD, 11 november 2004). Nederlandse topvrouwen zijn te mannelijk, vindt Kaouthar Darmoni (35). Zij is managementtrainer én buikdanseres. ,,Vrouwen moeten vrouwelijker zijn om hogerop te komen. Ze hebben het contact verloren met hun vrouwelijkheid.''
  • mantelzorg:Convenant moet glazen plafond geovrouwen doorbreken (NWO, 8 november 2004). Vrouwelijke aardwetenschappers zijn na 5 jaar werkervaring ondervertegenwoordigd bij werkgevers als Shell, TNO, technische adviesbureau's en universiteiten. De aardwetenschappen zijn allang geen mannenstudie meer: 40% van de studenten is inmiddels vrouw. Maar vooral mannen bezetten de leidinggevende functies. Dit blijkt uit onderzoek in opdracht van werkgevers en het netwerk voor vrouwen uit de aardwetenschappen (GAIA) dat op 11 november wordt gepresenteerd tijdens het symposium 'Genderdynamiek in de geowetenschappen'.  
 • homohuwelijk | Ierland:
  • Ierse lesbiennes eisen erkenning huwelijk (NRC-Handelsblad, 10 november 2004). Een lesbisch stel mag proberen hun in Canada gesloten huwelijk rechtsgeldig te laten verklaren in Ierland. Het Ierse Hooggerechtshof heeft gisteren besloten dat er voldoende aanleiding is voor een volledige rechtszaak. De rechter voegde eraan toe dat dit niet betekent dat hun huwelijk ook daadwerkelijk rechtsgeldig zal worden verklaard.
 • homohuwelijk | Verenigde Staten:
  • Bush wil verbod op homohuwelijk (RD, 8 november 2004). De Amerikaanse president Bush is vastbesloten om in zijn tweede ambtstermijn opnieuw te proberen een verbod op het homohuwelijk opgenomen te krijgen in de federale grondwet, aldus zijn adviseur Karl Rove.
  • Bush blijft verbod homohuwelijk najagen (NRC-Handelsblad, 8 november 2004). President Bush zal in zijn tweede ambtstermijn 'absoluut' een verbod op het homohuwelijk in de Amerikaanse grondwet nastreven. Rove, de belangrijkste politiek adviseur van Bush, ontkende dat Bush eventuele nieuwe rechters in het hoogste gerechtshof zou selecteren op basis van hun (afwijzende) abortusstandpunt. De president zou uitkijken naar 'onpartijdige scheidsrechters die de grondwet strikt uitleggen'.
 • Joke Smit-prijs:
  • Joke Smit-prijs 2004 voor Rotterdamse stichting Cleo-Patria (Ministerie van SZW, persbericht 9 november 2004). De Joke Smit-prijs 2004 gaat naar de Rotterdamse stichting Cleo-Patria. Cleo-Patria krijgt de prijs voor haar activiteiten gericht op de inburgering van allochtone vrouwen. Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reikt de prijs uit op 22 november 2004.
 • mantelzorg:
  • Mantelzorg heeft hulp nodig (Sp!ts, 10 november 2004). Het kabinet moet mantelzorgers, mensen die langdurig zorgen voor zieke familieleden of vrienden, meer hulp bieden, aldus het LOT. In Nederland zorgen 3,7 miljoen mensen voor iemand uit hun omgeving. Ongeveer 750.000 van hen doen dat intensief, dat wil zeggen langer dan 3 maanden en meer dan 8 uur per week. Vaak gaat het om vrouwen. Bij intensieve verzorging moeten ze soms minder gaan werken, of hun baan opzeggen.
 • pensioenen:
  • Factsheet Algemene Ouderdomswet [link hersteld]. Demografische ontwikkelingen en etniciteit. Publikatie van E-Quality, 9 november 2004. De factsheet geeft informatie over de ontwikkelingen in het aantal in Nederland woonachtige 65-plussers met een volledige danwel gekorte AOW-uitkering. Daarna volgen enkele suggesties voor beleid.
 • moslima's > zichtbaarheid:
  • Coromandel Brombacher: Islam zal moeten veranderen (Spits!, 9 november 2004). Vrouwen, laat je zien, aldus Aboutaleb. ,,En dan bedoel ik fysiek op straat. Ik vind het fantastisch dat de mannen zich op straat hebben laten zien dat zij de moord op Theo van Gogh afkeuren. Maar na de aanslagen in Casablanca in 2003 zag je daar de vrouwen met duizenden in het wit gekleed de straat op gaan en demonstreren. Dat mis ik in Nederland. Juist de vrouwen hebben macht over hun zonen, die de vaders missen.
 • seksuele voorkeur:
  • Janny Groen: Manifest tegen homo's op moslimsite (Volkskrant, 8 november 2004). De Marokkaanse jongerensite www.elqalem.nl had vandaag met hun antihomomanifest naar buiten willen komen. Maar vanwege het gespannen klimaat na de moord op Theo van Gogh, hebben ze publicatie even uitgesteld. Ze zijn echter vastberaden zich niet monddood te laten maken. Binnenkort gaat het manifest onherroepelijk de deur uit. Heteroseksualiteit dient de norm te zijn in de publieke ruimte in Nederland, vinden ze.
 • subsidiebeleid:
  • Subsidie voor emancipatie vrouwen in CU (ND, 12 november 2004). De ChristenUnie krijgt 80.000 euro van SZW voor een driejarig project voor vrouwenemancipatie. Het project CVM21 moet de ,,grote achterstand'' wegwerken. De achterstand heeft te maken met tradities, gebruiken en kerkelijke achtergronden. De stuurgroep wil o.a. een vrouwennetwerk oprichten, waardoor vrouwen zichtbaar worden voor elkaar en ,,vindbaar voor bestuurlijke en politieke functies''.
 • vrouwenhandel:
  • Moeizame terugkeer slachtoffers vrouwenhandel (Telegraaf, 11 november 2004). De meeste vrouwen die slachtoffer zijn van vrouwenhandel wachten bij terugkeer vaak nieuwe problemen omdat hun familie geen contact meer met hen wil of omdat ze de gevangenis ingaan als bekend wordt dat ze in de prostitutie hebben gewerkt. Vaak komen de vrouwen uiteindelijk weer in de handen van mensenhandelaren terecht.
  • Internationale consultatie vrouwenhandel in Nederland (ICCO, 10 november 2004). Tijdens een internationale consultatie over vrouwenhandel (9 t/m 12 november) wordt minister Verdonk (VI) een aanbevelingsrapport overhandigd. Hieruit: Slachtoffers van vrouwenhandel mogen alleen worden gerepatrieerd als terugkeer veilig is en deze terugkeer dient op vrijwillige basis te gaan in zogenaamde terugkeerprogramma's.
 • vrouwen in mannenberoepen:
  • Ineke van Westrienen: Opluchting (column COBOUW, november 2004). “Wat heeft acht jaar inspanningen van ‘Vrouwen in de bouw’ ons opgeleverd?” Antwoord: Het aantal vrouwen in de opleidingen is de afgelopen jaren vrij constant gebleven, net als het aantal vrouwen in een uitvoerende functie op de bouwplaats. Wel zijn er, in vergelijking met 1995, ruim twee keer zoveel vrouwen werkzaam in UTA-functies.
 • vrouwelijke ondernemers:
  • Peter de Waard: Laten we vrienden worden, of verliefd (Volkskrant, 12 november 2004). Meestal zijn het allemaal mannen in een handelsmissie. Tijd voor extra aandacht voor vrouwelijke ondernemers die hun vleugels willen uitslaan. Hoewel 30% van de entrepreneurs in Nederland vrouw is, zijn ze op handelsmissies ondervertegenwoordigd. Nu zijn 45 Nederlandse vrouwelijke entrepreneurs o.l.v. staatssecretaris Van Gennip in Londen gezamenlijk op stap om contacten te leggen die contracten moet opleveren. Zie ook:
 • vrouwen in  openbaar bestuur | Nieuw-Zeeland:
  • Vrouwelijke leider voor sekseiland (AD, 8 november 2004). De bestuursraad van Pitcairn heeft Brenda Christian benoemd tot de eerste vrouwelijke burgemeester in de 214-jarige geschiedenis van het eilandje in de Stille Oceaan met 47 inwoners. Zij vervangt haar broer Steve Christian die eind oktober is veroordeeld voor seksueel misbruik.


NIEUWSARCHIEF (berichten van voor 8 november 2004)

 • homohuwelijk > Oostenrijk:
  • Oostenrijk erkent homohuwelijk niet (ND, 6 november 2004). Oostenrijk erkent een in Nederland gesloten homohuwelijk niet. Dat blijkt uit een uitspraak van het Constitutionele Hof. De zaak was aangespannen door een Amerikaan die geen verblijfsvergunning kreeg omdat hij zich met zijn Duitse partner in Oostenrijk wilde vestigen. De Oostenrijkse homobeweging heeft woedend gereageerd op de uitspraak.
 • levensloopregeling:
  • Vervroegd pensioen is toch gered (NRC-Handelsblad, 6 november 2004). In het nieuwe sociaal akkkoord wordt het in de nieuwe levensloopregeling door te sparen mogelijk zorgverlof op te nemen of te stoppen met werken vanaf 60 jaar. De regeling is verruimd. In plaats van anderhalf jaar kan een werknemer 2,1 jaar eerder stoppen met werken.
  • Belangrijkste maatregelen uit sociaal akkoord (Volkskrant, 6 november 2004). noot redactie: verwijzing naar zorgverlof ontbreekt.
 • moord op Theo van Gogh:
  • Harriet Salm: Allochtone moeders: boos op Mohammed B. én op Hirsi Ali (Trouw, 6 november 2004). Radicalen 'zijn de skinheads onder de moslims', vinden allochtone moeders. Maar ze zijn ook razend op Ayaan Hirsi Ali. In het wekelijkse opvoedingsgesprek in buurtcentrum Xiejezo (Zwijndrecht) van Turkse, Marokkaanse en Nederlandse moeders:  Op school wordt te weinig gedaan om de kinderen verschil tussen goed en kwaad bij te brengen, vinden ze. Er zou daar meer gepraat moeten worden over bijvoorbeeld de moord op Van Gogh 'en hoe erg dat is'.
 • records:
  • Langste rij trucksters ooit (RD, 6 november 2004). 416 vrouwen zaterdag geprobeerd het wereldrecord langste vrachtwagenkonvooi met vrouwelijke chauffeurs te verbreken. Een onafhankelijke commissie van toezicht heeft de recordpoging in Biddinghuizen al goedgekeurd. Het huidige record staat op 391 vrachtwagens (Pennsylvania, VS).
 • vrouwenbeweging:
  • Belangen van vrouwen veilig gesteld (NVR, persbericht 5 november 2004). De Nederlandse Vrouwen Raad betreurt de opheffing van de VrouwenAlliantie. Veel Nederlandse vrouwenorganisaties hebben gedurende tien jaar hun krachten gebundeld, onderling en met andere relevante partners, op het thema arbeid en zorg en ten behoeve van de economische zelfstandigheid van vrouwen. [...] In overleg met het Algemeen Bestuur van de VrouwenAlliantie en met de aangesloten organisaties zal op korte termijn een plan van aanpak worden opgesteld om dit belangrijke werk voort te zetten.
 • zwangerschap:
  • Tests tijdens zwangerschap maken onnodig bang (ND, 6 november 2004). De tests voor zwangere vrouwen die de Gezondheidsraad bepleit, maken veel vrouwen onnodig ongerust. Uit onderzoek van het tijdschrift Medisch Contact blijkt dat de tests vrouwen belemmeren om 'zich zwanger te voelen'.De drie auteurs vinden het algemeen aanbieden van dergelijke risicoschattende tests geen goed idee. ,,Er bestaat grote kans dat alle zwangerschappen worden gemedicaliseerd en dat veel zwangeren onnodig ongerust worden gemaakt.''  

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


ONZE ANDERE SITES

emancipatie.pagina.nl:

emancipatie-lokaal.pagina.nl:

 • Goodpractices.nl - Haags project, gericht op de bevordering van emancipatie en gelijke behandeling. Het Haagse Bureau Discriminatiezaken en Importante (emancipatiecentrum voor vrouwen en meiden in de regio Haaglanden) bieden de gelegenheid deel te nemen aan het project ''KIWI-good practices''.


AKTUEEL 

Agenda > Toegevoegd:

Activiteiten in komende periode ? Zie de lopende agenda


EMANCIPATIE ALGEMEEN

Prijzen en lezingen:

 • Joke Smit-prijs 2004 voor Rotterdamse stichting Cleo-Patria (Ministerie van SZW, persbericht 9 november 2004). De Joke Smit-prijs 2004 gaat naar de Rotterdamse stichting Cleo-Patria. Cleo-Patria krijgt de prijs voor haar activiteiten gericht op de inburgering van allochtone vrouwen. Minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reikt de prijs uit op 22 november 2004.


DEN HAAG

Emancipatiebeleid:


VARIA

Signalementen:


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.