zondag 5 december 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 153
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  151-160
 >  153 
NIEUWSBRIEF 153
hspace=0

Nieuwsbrief 153 (31 augustus t/m 5 september 2004)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.
        

NIEUWS

 • allochtone vrouwen | rechtspositie:
  • VVD wil actie kabinet achtergelaten vrouwen (Telegraaf, 2 september 2004). De VVD-fractie in de Tweede Kamer wil dat het kabinet snel meer actie onderneemt om vrouwen en kinderen die in Marokko achtergelaten zijn, te helpen. Enkele tientallen mannen laten jaarlijks tijdens de vakantie gezinsleden achter en pakken hun papieren af, zodat zij geen kant op kunnen. Volgende week vindt een spoeddebat plaats over de kwestie. Zie ook:
  • In Marokko achtergelaten vrouwen en kinderen. Antwoord dd. 31 augustus 2004 van minister Verdronk (VI) op vragen van TK-leden Hirsi Ali en Wilders (VVD). Hieruit: Met de Marokkaanse autoriteiten is in de individuele gevallen steeds een goed overleg. Over de in het artikel gesignaleerde problematiek zal met het oog op de oplossing van bestaande en toekomstige gevallen, en met het oog op preventie, nader overleg worden gevoerd. Ik zal per brief vóór 1 november ingaan op mogelijke andere maatregelen.
 • allochtone vrouwen | immigratie en integratie:
  • Kamer wil analfabete huwelijksmigrant kunnen weren (RD, 2 september 2004). Het kabinet moet onderzoeken of aan de huwelijkspartner die naar Nederland komt, kan worden geëist dat die, in elk geval in de eigen taal, kan lezen en schrijven.
  • Vrijblijvendheid bij integratie nu echt voorbij (Telegraaf, 2 september 2004). Ondanks forse kritiek van de linkse oppositie bestaat er in de Tweede Kamer brede steun voor de koers van het nieuwe integratiebeleid van het kabinet. een ruime meerderheid van CDA, PvdA, VVD en D66 dat eisen worden gesteld aan de huwelijkspartner die naar Nederland komt. Zij moeten in de eigen taal kunnen lezen en schrijven. Volgens minister Verdonk is het in strijd met het recht op gezinsleven om dergelijke voorwaarden te stellen aan de immigrant.
 • arbeid en zorg:
  • 218 miljoen voor betere combinatie werk en privé (Ministerie van SZW, persbericht 3 september 2004). Het kabinet besteedt in de periode tot 2009 in totaal 218 miljoen euro aan maatregelen en initiatieven om zorg en betaald werk beter te combineren. Hierdoor stijgen vooral de kansen van vrouwen op de arbeidsmarkt. Uitgangspunt voor de maatregelen vormen de resultaten van de Stimuleringsmaatregel Dagindeling en het advies van de Stuurgroep Dagindeling. Het kabinet wil onder meer tussenschoolse opvang verbeteren en onderwijs, opvang en vrijetijdsvoorzieningen vaker onder één dak brengen. Ook streeft het kabinet naar flexibele werktijden en meer zeggenschap van werknemers over eigen inroostering. In totaal 118 miljoen euro komt ten laste van de rijksbegroting in de komende vijf jaren, 100 miljoen euro moet komen vanuit het Europees Sociaal Fonds. Dat geld is bestemd voor dagarrangementen, die gericht zijn op een meer sluitend dagprogramma voor kinderen. Hiermee heeft de ministerraad ingestemd op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 • arbeidsduur:
  • Joop Schippers: Minder werken, meer welvaart (ESB, 3 september 2004). Kritische beschouwing over de kabinetsvoorstellen voor verlenging van de voltijdswerkweek.
 • beroepensegregatie | politie:
  • Annelies Dijkstra: Agent te paard is vaak vrouw (AD, 3 september 2004). De politie te paard is een vrouwenbolwerk aan het worden. Van de 120 ruiters bij deze zeer veeleisende dienst is inmiddels 45% van het vrouwelijk geslacht. Dit aantal zal nog sterk stijgen omdat bij de opleiding 80% van de aanmeldingen van vrouwen is. De politie in de regio Den Haag heeft al maatregelen genomen om het aantal vrouwen terug te dringen.
 • beroepensegregatie | krijgsmacht
  • Te weinig vrouwen kiezen voor leger (RD, 27 augustus 2004). De belangstelling van vrouwen voor een functie binnen de krijgsmacht valt tegen. Staatssecretaris Van der Knaap (Defensie) werkt daarom aan een actieplan om militaire en burgerbanen bij Defensie aantrekkelijker te maken voor vrouwen. De instroom van vrouwen moet omhoog naar 30%, aldus zijn plan dat met Prinsjesdag openbaar wordt gemaakt.
 • buitenland:
  • Frankrijk | Pieter van den Blink: Frankrijk | Geen hoofddoekjes maar haarbanden (Trouw, 3 september 2004). In Frankrijk trad gisteren het verbod op het dragen van een hoofddoekje op scholen in werking. De verwachte provocaties bleven uit. Want de gijzeling van twee journalisten in Irak zette alles op z'n kop.
  • Frankrijk | Hoofddoekjes zonder protest af (Algemeen Dagblad, 3 september 2004). Moslimmeisjes in Frankrijk hebben op school massaal hun hoofddoek afgedaan. Vanaf gisteren mogen volgens de wet in de klas geen opzichtige religieuze symbolen meer worden gedragen. Bijna overal in het land is gehoor gegeven aan dat verbod.
  • Frankrijk | Pieter Kottman: Bij de poort gaat de hoofddoek af (NRC-Handelsblad, 2 september 2004). De eerste schooldag in Frankrijk verloopt rustig, hoewel moslimmeisjes voor het eerst geen hoofddoek meer mogen dragen. Dat komt mede doordat ontvoerders van twee Fransen in Irak opheffing van het verbod eisen. 'Zwijgend, trekt ze in één vloeiend gebaar haar hoofddoek weg, om bijna bij wijze van demonstratie van onverschilligheid, kwebbelend met vriendinnen haar weg te vervolgen.'
  • Frankrijk | Frank Renout: Zonder hoofddoek naar school in Frankrijk (AD, 31 augustus 2004).  De ontvoerders van twee Franse journalisten in Irak, willen dat Frankrijk geen hoofddoekjes verbiedt op scholen. Vier vragen over het hoe en waarom van de wet die dat verbod regelt.
  • Frankrijk: Gijzeling om hoofddoekkwestie (Trouw, 30 augustus 2004). De ontvoerders van twee Franse journalisten in Irak eisen van Frankrijk dat het afziet van het verbieden van hoofddoeken op openbare scholen.
  • Portugal | Bot belt donderdag met Portugal over abortusboot (RD, 2 september 2004). Minister Bot van Buitenlandse Zaken belt donderdag met zijn Portugese collega om te overleggen over de aanwezigheid van de Nederlandse abortusboot van Women on Waves vlak voor de Portugese kust. Dit is het resultaat van het spoedoverleg dat PvdA, D66 en GroenLinks woensdagavond met de minister hadden.
  • Portugal | Portugal mag abortusboot weren (BD, 1 september 2004). De Portugese weigering om de abortusboot van de Nederlandse organisatie Women on Waves toe te laten tot Portugese wateren, ,,lijkt gerechtvaardigd'', aldus minister Bot (Buitenlandse Zaken) in antwoord op vragen van PvdA-Kamerleden.
  • Portugal | Women on Waves en de Portugese maritieme autoriteiten. Antwoord dd. 1 septemer 2004 van minister Bot (BZ) op vragen van Arib, Van Heteren en Koenders (PvdA).
  • Portugal |  Hermine Bronkhorst: Abortusboot ook in Portugal strijdbaar (AD, 31 augustus 2004). Rebecca Gomperts, de Nederlandse oprichtster van Women on Waves, is in Portugal strijdbaar als altijd. ,,We moeten de politieke druk opvoeren'', zegt ze gepassioneerd.
  • Portugal | Abortusboot mag Portugese wateren niet in (Telegraaf, 30 augustus 2004). De abortusboot van de Nederlandse organisatie Women on Waves mag de Portugese territoriale wateren niet binnen varen. Op ongeveer 15 mijl van het kustdorp Figueira da Foz, tussen Porto en Lissabon, ligt het schip sinds zondag stil.
  • Portugal | Women on Waves wil politieke druk op Portugal (Volkskrant, 29 augustus 2004). Women on Waves heeft de Nederlandse regering en andere EU-lidstaten opgeroepen druk uit te oefenen op Portugal omdat dat land het abortusschip van deze organisatie weert. De groepering stelde zaterdagavond dat de weigering van Portugal in strijd is met internationale conventies.
 • Clara Wichmann Proefprocessenfonds:
  • Janny Groen: Red fonds processen vrouwen (Volkskrant, 30 augustus 2004). Het Clara Wichmann Instituut (CLWI), landelijk expertisecentrum voor vrouw en recht, begint op 1 september een grote fondsenwervingscampagne om het Proefprocessenfonds van de ondergang te redden. 'Het is uiterst belangrijk dat het Proefprocessenfonds zelfstandig blijft bestaan', aldus CLWI-directeur Margreet de Boer.
 • Europese Unie:
 • gelijke behandeling | verzekeringen:
  • Verzekeraar beschuldigd van vrouw-onvriendelijk gedrag (Telegraaf, 31 augustus 2004). Letselschadebureau De Pals Groep vindt dat verzekeraar Univé een vrouwonvriendelijk beleid voert bij het afwikkelen van letselschadezaken. De verzekeraar gaat er vanuit dat vrouwen op den duur kinderen krijgen en dan parttime gaan werken. Een vrouw die door een ongeval niet meer volledig kan werken, hoeft volgens Univé slechts enkele jaren een vergoeding voor inkomensschade te ontvangen, omdat zij ook niet volledig zou zijn blijven werken als zij dat ongeval niet had gehad. Dit druist ook in tegen de geldende jurisprudentie op dit gebied, aldus De Pals Groep.
 • gelijke behandeling | werving en selectie:
  • Miranda Megens: Man neemt graag mooie vrouw aan (AD, 30 augustus 2004). Wat u en ik altijd al dachten is wáár: vrouwen nemen wel mooie mannen aan, maar houden een mooie vrouw liever buiten de (werk)deur. Mannen nemen eerder mooie dan lelijke vrouwen aan, maar maken geen onderscheid tussen mooie en lelijke mannen. Kortom: het seksistisch gedrag dat wij al sinds het ontstaan van de mens vertonen, is sinds die tijd geen spat veranderd. En nu is daarvoor ook nog wetenschappelijk bewijs.
 • geweld tegen vrouwen:
  • Rel om naaktposter in Den Haag (ND, 28 augustus 2004). In de gemeenteraad van Den Haag is een rel uitgebroken over een omstreden pornografische poster van discotheek Asta. Op de poster is een naakte vrouw te zien, die zich seksueel bevredigt. Het CDJA, de jongerenafdeling van het CDA, heeft het initiatief genomen de naaktposters deels af te plakken. D66 stelt dat de jongeren daarmee alle perken te buiten gaan.
 • geweld tegen vrouwen | lesbische vrouwen:
  • Mariëtte Hermans: Vrouw slaat vrouw. Geweld in lesbische en homoseksuele relaties (LOVER 2004/3). Een vrouw die haar vriendin met een bierkrat te lijf gaat, een seropositieve man die zijn vriend dwingt tot onveilige seks; wie knippert er niet even met de ogen bij dergelijke voorbeelden van relationeel geweld? Al erkennen we tegenwoordig dat vrouwen ook plegers en mannen ook slachtoffers van partnergeweld kunnen zijn, toch denken we daarbij nog altijd allereerst aan heterorelaties. Want was het niet de machtsongelijkheid tussen mannen en vrouwen die thuisgeweld doet ontstaan?
 • Hirsi Ali, Ayaan: 
  • Pieter van den Blink, Paul-Kleis Jager, Bas de Vries, Wouter Bax en Gerbert van Loenen: Ayaan is uniek in Europa, maar ze staat niet alleen (Trouw, 3 september 2004). Soms lijkt Ayaan Hirsi Ali in Nederland de enige te zijn die de islamitische wereld wil opschudden. Maar Hirsi Ali heeft talloze medestanders. Ook in onze buurlanden zijn er kritische moslima's en moslims die voor de confronterende aanpak kiezen.
  • Hirsi Ali: Worsteling (AD, 2 september 2004, column). 'Op 31 juli maakte ik een filmpje met Theo van Gogh: Submission. Er zijn veel reacties: bijval en tegenspraak. Hier wil ik ingaan op één aspect dat mij opvalt in reacties in kranten, op tv en via e-mail: het dilemma tussen vorm en boodschap. Veel mensen worstelen daar mee. Ik deed dat ook...'
  • Film Ayaan Hirsi Ali is slecht voor debat (ND, 31 augustus 2004). ,,Een provocatie die de discussie niet bevordert.'' Moslimorganisaties zijn niet blij met het filmpje Submission ,,Voor de islamitische gemeenschap is dit een stap te ver. Vooral de meer orthodoxe moslims zullen dit niet pikken'', reageert voorzitter A. Maddoe van de Nederlandse Moslim Raad.
  • Hirsi Ali en Van Gogh tonen film (Trouw, 30 augustus 2004). Het idee voor de film, getiteld 'Submission', komt van Hirsi Ali; Van Gogh heeft de kosten (18000 euro) uit eigen zak betaald. Het gaat volgens hem om een 'pamflet-achtige' film, waarin vier mishandelde vrouwen figureren. Zij zijn afgebeeld in een doorschijnend gewaad.
  • Ton Crijnen: Submission: Schokkende film die tot niets zal leiden (Trouw, 30 augustus 2004). Hirsi Ali's nieuwste provocatie is de film 'Submission' die ze samen met cineast Theo van Gogh maakte. ,,Ik leg de wreedheid van de islam jegens vrouwen letterlijk bloot''. Maar voor wie?
  • Hirsi Ali en Van Gogh maken film over koran en vrouwenmishandeling (Volkskrant, 30 augustus 2004). 'Natuurlijk, onderdrukking van de vrouw gebeurt overal, maar de islam rechtvaardigt die onderdrukking en dat was voor mij de reden om deze film te maken.'
  • Hirsi Ali zoekt tegenstanders voor haar wedstrijd (Volkskrant, 30 augustus 2004). Moslimorganisaties en moslims zijn niet gelukkig met het filmpje Submission, dat zondagavond werd uitgezonden in het programma Zomergasten van de VPRO. Ze reageren gelaten en geirriteerd.
  • Hirsi Ali maakt pamflet met Van Gogh (Volkskrant, 30 augustus 2004, tijdelijke link). In de 10-minuten durende film gemaakt worden de meest vrouwonvriendelijke teksten uit de koran onder de aandacht gebracht. Komende week verschijnt het op de website van de filmmaker.
 • homo-emancipatiebeleid:
  • Voortgangsrapportage homo-emancipatiebeleid. Brief dd. 27 augustus 2004 van staatssecretaris Ross (VWS) met voortgangsrapportage Homobeleid 2001-2003. Ross staat stil bij wat de afgelopen jaren is bereikt en waar nog problemen moeten worden opgelost. Zij gaat daarbij ook in op de knelpunten die de Kamer zelf in de brief van 28 januari 2004 heeft gesignaleerd. Ross besluit met het formuleren van de ambities van het Kabinet en de invulling van haar coördinerende taak. 
   • NB: Het (onafhankelijke) Kenniscentrum lesbisch en homo-emancipatiebeleid geeft op zijn website extra informatie over deze rapportage (zo bijvoorbeeld een link naar de voortgangsevaluatie) en stimuleert de discussie: ''Bent u het daarmee eens? Zo niet, wat zou er dan moeten gebeuren? Lees ook het factsheet dat het kenniscentrum aan het maken is. Geef uw mening via het forum !''
 • kerk en staat:
  • De VVD over de Koran (NRC-Handelsblad, 31 augustus 2004, hoofdartikel). Het VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali stelt de problemen van veel moslim-vrouwen uit fundamentalistische kring terecht aan de kaak. Emancipatie van deze vrouwen is haar persoonlijke missie en past binnen het liberale gedachtegoed. Maar het is de vraag of de VVD ook een beleid moet voeren ten aanzien van het heilige boek van een godsdienst. .. Daarom horen liberale politici zich niet te bemoeien met de inhoud van heilige boeken.
 • prostitutie:
  • Kamer eist halt aan toeloop prostituees (Nederlands Dagblad, 4 september 2004). De Tweede Kamer wil dat minister De Geus (Sociale Zaken en Werkgelegenheid) paal en perk stelt aan de mogelijkheid dat prostituees met een hoog jaarinkomen vanaf volgende maand onbelemmerd de grens over komen.
  • Geen ruim baan voor prostituees van buiten de EU (RD, 2 september 2004). Een ruime meerderheid van de Tweede Kamer voelt er niets voor om prostituees van buiten de Europese Unie een werkvergunning te geven als ze een hoog jaarinkomen hebben. Minister De Geus (SZW) reageert binnenkort met een brief. De linkse fracties protesteerden ook tegen stopzetting van subsidie aan de Rode Draad. 
  • Voortbestaan Rode Draad. Antwoord dd. 1 september 2004 van minister Hogervorst (VWS) op vragen van TK-leden De Wit en Kant (SP). Hieruit: 'Ik beschouw het niet als een taak van de overheid om de belangenbehartiging van maatschappelijke groepen structureel te ondersteunen. ...De zorg voor de kwetsbare groep is primair de taak van de gemeenten.' 
  • Vrijwilligheid in prostitutie is mythe (ND, 31 augustus 2004). Kabinet en Tweede Kamer gaan er al jarenlang ten onrechte vanuit dat de meeste prostituees hun werk vrijwillig doen. Het politieke handelen rond afschaffing en evaluatie van het bordeelverbod berust daarmee op een ,,mythe van vrijwilligheid'', aldus de drie auteurs van het rapport Hoe vrijwillig is vrijwillig? in opdracht van het Scharlaken Koord.
  • Politici zien schade door prostitutie niet (RD, 31 augustus 2004). In de politiek is de laatste jaren bijzonder weinig oog geweest voor de schade die prostitutie aanricht in het leven van prostituees. Politici zijn te veel uitgegaan van prostitutie als een vrijwillige activiteit. Die mythe moet nodig doorgeprikt worden. Veel prostituees hebben geen keuzevrijheid, maar zijn het slachtoffer van mensenhandel, misbruik en omstandigheden waar zij zelf geen invloed op kunnen uitoefenen.
 • samenleven:
  • Laura Schalkwijk: Helft van het jaar getrouwd (AD, 31 augustus 2004). Samenwonen om vervolgens dagen of zelfs weken alleen thuis te blijven. Partners van chauffeurs en zeemannen óf -vrouwen hebben het niet altijd makkelijk. Als steuntje in de rug voor haarzelf en 'lotgenoten' is Esther op zoek gegaan naar andere chauffeursvrouwen. Hun ervaringen heeft ze gebundeld in twee boeken. Die zijn deze maand verschenen onder de titel 'Samen....maar toch vaak alleen'.
 • seksueel geweld | kerkgenootschappen:
  • Guido de Vries: Seksueel misdrijf niet uitsluiten (NRC-Handelsblad, 30 augustus 2004). Het geschil tussen Aegon en de rooms-katholieke kerk over vergoeding na seksueel misbruik heeft juridische consequenties. Want er volgt nog een reeks van dergelijke schadezaken. In het `gevecht' met de assuradeur kregen de slachtoffers steun van het Proefprocessenfonds Clara Wichmann, landelijk expertisecentrum voor vrouw en recht. ,,Een van de pijlers van ons fonds is het bestrijden van seksueel misbruik'', aldus juriste E. Boor.
  • Celibaat is vorm van seksueel misbruik (Volkskrant, 30 augustusu 2004, tijdelijke link). De Noord-Atlantische federatie voor een vernieuwd katholiek priesterschap in het Duitse Wiesbaden: Het verplichte celibaat voor priesters in de Rooms-Katholieke Kerk is een vorm van seksueel misbruik. Het kerkelijk gezag misbruikt zijn macht door het seksuele leven van priesters aan banden te leggen.
  • Lodewijk Dros: Seksueel misbruik | daderpastoraat vergt wantrouwen (Trouw, 2 september 2004). In een goedgevulde kerk zitten honderd slachtoffers van seksueel misbruik. Én tientallen daders. De slachtoffers kunnen terecht bij meldpunten en hulpverleners. Maar wat moet een pastor met de daders in dezelfde kerkbank? 'Ik werk al vijftien jaar met daders van seksueel misbruik en ik val nog steeds om soms'', zegt dr. Hans Borst. Hij promoveerde op die daders en is beducht voor pastores die hen willen begeleiden. ,,Ze worden zó ingepakt.''
 • sport:
  • Nederlandse bevolking doet meer aan sport (CBS Webmagazine, 30 augustus 2004). De deelname aan lichamelijke sport is sinds 1997 met 4% toegenomen. Een op de zes mannen en een op de tien vrouwen sporten minstens vijf uur per week. Dat neemt af bij ouderen. Onder ouderen zijn denksporten populair: de helft van alle 65-plussers houdt zich hier wekelijks minstens een uur mee bezig.
 • VN-Vrouwenverdrag:
 • vrouwen in openbaar bestuur:
  • Vrouwelijke ministers niet erg bekend (RD, 2 september 2004). De bekendheid van de 9 vrouwelijke ministers en staatssecretarissen uit het kabinet–Balkenende laat te wensen over. Dat stelt het Instituut voor Publiek en Politiek (IPP) naar aanleiding van een fotoquiz onder 400 bezoekers van de Uitmarkt, afgelopen weekeinde in Amsterdam.
  • Francine Giskes verlaat Tweede Kamer (D66.nl, 1 september 2004). D66-kamerlid Francine Giskes verlaat per 8 september de Tweede Kamer. Zij zal worden opgevolgd door Fatma Koser Kaya. Giskes (53, Heemstede) heeft een achtergrond in de economische geografie en planologie. In 1994 werd zij verkozen in de Tweede Kamer, waar zij tien jaar lang het woord voerde over vooral “harde” thema’s als financiën, economische zaken, ruimtelijke ordening en verkeer.
  • Hadden alle vrouwen maar een Balkenende als baas (RD, 1 september 2004). „Ik wens alle vrouwen een Jan Peter Balkenende als baas toe. Dit zegt CDA–politica Karien van Gennip (staatssecretaris van Economische Zaken) vrijdag in haar eerste column voor het weekblad Margriet. Al bij haar eerste ’sollicitatiegesprek’ vorig jaar mei met Balkenende, toen formateur van zijn tweede kabinet, meldde Van Gennip dat ze een kinderwens had. „Zijn reactie was geweldig.
 • vrouw en wetenschap:

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


Nieuwsarchief (berichten vóór 31 augustus 2004)
 • arbeidsmarkt:
  • Oorzaak hoger ziekteverzuim bij vrouwen niet gerelateerd aan werk (TNO-Arbeid, 20 juli 2004). Het hogere ziekteverzuim van vrouwen hangt niet samen met ongunstige werkomstandigheden maar met de persoonlijke gezondheid en een belastende thuissituatie. M.n. de factor ‘aantal uur huishoudelijk werk per week’ draagt sterk bij aan het verhoogde aantal verzuimdagen onder vrouwen. Vrouwen besteden gemiddeld meer uren per week aan huishoudelijk werk dan mannen; meer uren per week besteed aan huishoudelijk werk gaat gepaard met meer verzuimdagen, en daarmee verzuimen vrouwen anderhalve dag per jaar meer dan mannen.


ONZE ANDERE SITES

emancipatie.pagina.nl:

 • 1Ouder.nl - voor alle éénoudergezinnen
 • MEER (Media Emancipatie Effect Rapportage). De MEER is een instrument om media-inhouden te analyseren. Het instrument MEER is in de eerste plaats ontworpen voor televisieprogramma’s, en in het bijzonder voor non-fictie programma’s (nieuwsprogramma’s en talkshows). De gebruiker kijkt naar een televisieprogramma dat hij/zij wil analyseren, en registreert tijdens het kijken allerlei gegevens (over eigenschappen die belangrijk zijn in verband met de manier waarop mannen en vrouwen worden voorgesteld op televisie).


AKTUEEL 

In ons Tijdschriftenrek :

 • LOVER nummer 2004-3 verschenen
 • Nieuwsbrief Zij/Hij in Beeld, juli 2004. Over de boekenbijlage van Vrij Nederland van 29 mei 2004: ''Van 51 (pas)foto's van schrijvers zijn 14 vrouwen. Van 12 boekomslagen met vrouwen zijn twee normaal mèt gezicht afgebeeld. Verder zijn ze gekneveld of geblinddoekt, zonder gezicht of met een half of kwart hoofd. Acht vrouwen zijn als slachtoffer of als lichaamsonderdeel, benen en billen, afgebeeld''. 

Agenda:

 • Feministisch Filmfestival Van Eve tot Rosie. Vier zaterdagen lang (4-11-18-25 september 2004) staan in het teken van de geschiedenis van vrouwelijkheid in de film of brengen vrouwelijke filmmaaksters op de voorgrond. Verschillende expertes geven hun visie over film, feminisme & vrouwelijkheid in de namiddagsessies. Plaats: Cultureel Centrum De Kern, Kern 18, 2610 Wilrijk (Antwerpen).
 • donderdag 16 september 2004: Past het beleid bij moderne levenslopen? Debat vanaf 19.15 uur, De Balie, Kleine-Gartmanplantsoen 10, Amsterdam. Organisatie door: E-Quality en FNV.


VARIA

Signalementen:


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.