donderdag 20 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 151
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  151-160
 >  151 
NIEUWSBRIEF 151

hspace=0

Nieuwsbrief 151 (4 t/m 11 juli 2004)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.

De redactie is afwezig van 12 juli t/m 5 augustus. Half augustus wordt de verzending van nieuwsbrieven hervat.


NIEUWS

 • abortus:
  • Abortus is geen doodslag (Trouw, 9 juli 2004). Wanneer wordt een ongeboren kind een mens en heeft het dus recht op leven? Het is een kernvraag voor tegen- en voorstanders van abortus. Het Europees Hof voor de Rechten van de Mens wilde er gisteren geen antwoord op geven, omdat 'de kwestie nog niet is besloten in een meerderheid van de landen' die de Europese Conventie voor mensenrechten hebben geratificeerd. Daarmee laat het de kwestie over aan de afzonderlijke landen.
  • Rechters: foetus is geen mens (AD, 9 juli 2004). Een ongeboren kind kan geen aanspraak maken op bescherming door internationale mensenrechtenverdragen. Dat heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens bepaald in de zaak tegen een Franse arts, die de dood van een 6 maanden oude foetus had veroorzaakt.
  • Europees Hof erkent juridische status foetus niet (Volkskrant, 8 juli 2004). Het Europese Hof voor de Mensenrechten heeft donderdag gesteld dat bij een onvrijwillige abortus van een foetus geen sprake is van doodslag. Het hof erkende de juridische status van een foetus niet. Was de uitspraak anders uitgevallen, had dat de deur kunnen openen voor een Europees verbod op vrijwillige abortus.
 • affiches:
  • De IIAV-database Beeldmateriaal is uitgebreid met ruim 3.800 Nederlandse affiches. De prachtige en kleurrijke collectie is op internet te bewonderen.
 • allochtone vrouwen:
  • Extra taallessen allochtone vrouwen (Nederlands Dagblad, 7 juli 2004). De grote steden gaan extra taallessen opzetten voor allochtone vrouwen. Daarvoor gaan ze subsidie proberen los te peuteren bij de Europese Unie. Dat is afgesproken tussen minister De Geus (Sociale Zaken) en vertegenwoordigers van de grote steden.
  • Minister De Geus: meer ESFgelden inzetten voor participatie van allochtone vrouwen (Ministerie van SZW, persbericht 7 juli 2004). Minister De Geus wil de Europese structuurfondsen meer inzetten om de participatie van migrantenvrouwen en vrouwen uit etnische minderheden te vergroten. De Geus hield zijn pleidooi bij de opening van de EU conferentie ‘Diversity and participation; the gender perspective’ die wordt gehouden op dinsdag 6 juli en woensdag 7 juli te Rotterdam.
 • arbeidsduur:
  • Evaluatie Wet aanpassing arbeidsduur. Reactie dd. 6 juli 2004 van minister de Geus (SZW) op het TK-verslag over het kabinetsstandpunt hierover.
  • Werkgevers: weer 40 uur werken (Trouw, 6 juli 2004). Werknemers met een volledige baan moeten weer veertig uur per week gaan werken -zonder loonsverhoging. Werkgeversorganisatie VNO-NCW wil zo voorkomen dat de Nederlandse economie verder achterop raakt. Ook in buurlanden speelt de discussie over een langere werkweek. Gaan Nederlanders 4% langer werken - door minder verlof en langere werkweken - dan levert dat 13 tot 20 miljard meer aan nationaal inkomen op.
  • Kostwinnersmodel op de schop bij VNO-NCW (Reformatorisch Daglad, 6 juli 2004). VNO-NCW, de grootste werkgeversorganisatie van Nederland, pleit voor afschaffing van het kostwinnersmodel. In de maandag gepresenteerde nota ''Nederland moet actiever'' staan vijftig aanbevelingen om de deelname aan arbeid de komende zes jaar te bevorderen. Zaken zoals het minimumloon en de heffingskorting voor niet-werkende partners moeten verdwijnen.
  • Nederland moet actiever - werken in de (kennis)economie 2010. Brochure van VNO-NCW, 5 juli 2004. In de nota worden vijftig maatregelen geschetst om de arbeidsmarktdeelname te bevorderen. Enerzijds door prikkels in de bouwen en anderzijds door belemmeringen weg te nemen. O.m. door de gemiddelde arbeidsduur te verhogen.
 • emancipatiebeleid:
 • herintreders (v/m):
  • Herintreders minder actief op zoek naar werk (CBS Webmagazine, 5 juli 2004). In 2003 waren er 142.000 herintreders: een groep die vooral bestaat uit vrouwen ouder dan 35 jaar, die relatief vaak minderjarige kinderen hebben. Zij zijn minder actief op zoek naar werk in vergelijking met alle vrouwen die werk willen. 70% van de vrouwelijke herintreders is op korte termijn beschikbaar voor de arbeidsmarkt, 30% is actief op zoek naar werk.
 • huiselijk geweld:
  • Verdachte huiselijk geweld moet vertrekken (AD, 9 juli 2004). Mensen die ervan worden verdacht hun partner of kinderen te mishandelen, kunnen binnenkort voor tien tot 28 dagen uit hun huis worden gezet. Een nieuwe wet maakt het ook mogelijk mensen uit huis te zetten als geweld alleen nog maar dreigt.
  • Tijdelijk huisverbod voor pleger huiselijk geweld (regering.nl, 9 juli 2004). In de toekomst moet bij dreiging van huiselijk geweld of kindermishandeling preventief kunnen worden opgetreden met een tijdelijk huisverbod voor de pleger(s). Dat blijkt uit een voorstel van minister Donner (Justitie).
 • kinderopvang > wetsvoorstel aangenomen:
  • Eerste Kamer stemt met krappe meerderheid in met Wet Kinderopvang (eerstekamer.nl, bericht 6 juli 2004). De Eerste Kamer heeft dinsdag na een spannend debat met minister De Geus ingestemd met invoering per 1 januari 2005 van de Wet kinderopvang. Deze wet komt in de plaats van allerlei gemeentelijke regelingen op het gebied van de kinderopvang. Bij een hoofdelijke stemming kreeg de regering alleen steun van de regeringspartijen CDA en VVD en senator Hessing van de Lijst Pim Fortuyn. Regeringspartij D66 stemde met de oppositie en de christelijke partijen SGP en ChristenUnie tegen. De stemverhouding was 36 stemmen voor en 32 tegen. PvdA, GroenLinks, SP en D66 hadden aangedrongen op aanhouding van de wet om de regering de kans te bieden eerst nadere afspraken te maken over de kwaliteitseisen waaraan kinderopvang moet voldoen. De regering heeft ervoor gekozen deze eisen niet in de wet op te nemen, maar over te laten aan de marktpartijen.
  • Wetsvoorstel kinderopvang door Eerste Kamer aangenomen (Ministerie van SZW, persbericht 7 juli 2004). De Eerste Kamer heeft het Wetsvoorstel kinderopvang aangenomen. Met de Wet kinderopvang wordt een nieuwe manier van financiering van de kinderopvang geregeld. De wet gaat ervan uit dat ouders, werkgevers en overheid gezamenlijk de kosten van de opvang dragen. De werkgeversbijdrage is vrijwillig.
 • kledingvoorschriften:
  • Ingrid West: Mantelpak verplicht (Trouw, 5 juli 2004). In het nieuwe promotiereglement van de Technische Universiteit Eindhoven worden vrouwen verplicht tijdens het verdedigen van hun proefschrift een mantelpak te dragen. Mannelijke promovendi moeten in een rokkostuum komen. Sandra van der Graaf (Wageningen Universiteit): ,,Een zwarte jurk of broekpak kan ook mooi zijn. Het verplichten van een mantelpak gaat me toch iets te ver.''
 • levensloop:
 • onderwijs > vakantieduur:
  • Sheila Kamerman: Wet tegen lange schoolvakanties (NRC-Handelsblad, 7 juli 2004). De Onderwijsinspectie maakt een eind aan de praktijk dat middelbare scholieren soms weken langer vakantie hebben dan officieel is toegestaan. Hiertoe wordt de Wet op het voortgezet onderwijs aangepast.
 • prostitutie:
  • Marlise Hamaker: Utrecht vreest golf van prostituees (Trouw, 8 juli 2004). Drie grote steden doen niets aan uittocht na sluiting tippelzones. Amsterdam heeft de tippelzone vorig jaar gesloten, Rotterdam en Den Haag zijn van plan dat in 2005 te doen.
  • SGP hekelt tweeslachtig prostitutiebeleid (Nederlands Dagblad, 7 juli 2004). ,,Het prostitutiebeleid van het kabinet blijft tweeslachtig. Dat is storend.'' Dat zegt SGP-Kamerlid van der Staaij in reactie op het plan van aanpak dat minister Donner (Justitie) naar de Kamer heeft gestuurd.
  • Kabinet wil meer legale seksclubs (Utrechts Nieuwsblad, 6 juli 2004). Gemeenten moeten makkelijker seksclubs toestaan, vindt het kabinet. Vooral parenclubs, erotische cafés en bordelen voor homo's zijn populair, maar komen nauwelijks aan een vergunning. Daardoor blijven die bedrijven illegaal werken.
  • Hardere aanpak van loverboys (Nederlands Dagblad, 6 juli 2004). Nog dit jaar wil het kabinet een landelijk expertisecentrum jeugdprostitutie opzetten. Dat centrum moet hulpverleners en politie meer mogelijkheden bieden de problematiek van de ''loverboys'' effectief te bestrijden, aldus minister Donner (Justitie) in zijn notitie ''plan van aanpak ordening en bescherming prostitutiesector''.
  • Van tippelzone naar internaat (Trouw, 6 juli 2004, hoofdredactioneel commentaar). Zal het de gemeente Rotterdam dit keer wel lukken om radicaal een einde te maken aan overlast veroorzakende tippelzones en tegelijkertijd verslaafde prostituees een menswaardig alternatief te bieden? De logica van de wethouder berust op de zekerheid dat de ''koninginnen van de nacht'' hoe dan ook in een onmenselijke situatie leven. Was het maar zo eenvoudig: zo'n 90% van deze prostituees heeft naast hun verslaving ook te kampen met een psychische stoornis.
  • Marlise Hamaker: Verslaafde prostituees naar internaat (Trouw, 5 juli 2004). De gemeente Rotterdam kiest voor een ongewone aanpak om vrouwen uit de prostitutie te halen. Alle 180 verslaafde prostituees die werken op de tippelzone aan de Keileweg, worden -na enkele maanden in een kliniek- geplaatst in tien internaten. Daar mogen ze blijven wonen, zonodig hun hele leven lang.
 • seksslavernij > internationaal:
  • VN-Hof buigt zich over seksslavernij (AD, 7 juli 2004). Het VN-Tribunaal voor Sierra Leone is begonnen met de berechting van rebellen, die vrouwen hebben gedwongen tot 'gedwongen huwelijken'. De 19-jarige Mamoussa Bangoura uit Sierra Leone is letterlijk voor het leven getekend na jarenlang gedwongen met een rebellenstrijder te hebben geleefd. Deze praktijken worden voor het eerst als 'misdaad tegen de menselijkheid' behandeld door het Sierra Leone-tribunaal van de Verenigde Naties.
 • seksuele voorkeur > gelijke behandeling:
  • Raad wil af van ambtenaar die weigert homo's te trouwen (NRC-Handelsblad, 6 juli 2004). Het contract van de Leeuwarder trouwambtenaar N. Eringa-Boomgaardt, die weigert homostellen te huwen, moet over een half jaar worden beëindigd. Hiertoe heeft de Leeuwarder gemeenteraad het college gisteren opgeroepen.
  • Gewetensbezwaarde trouwambtenaar moet kunnen werken (Reformatorisch Dagblad, 6 juli 2004). Gemeenteambtenaren die uit gewetensbezwaren weigeren homostellen te trouwen, moeten hun werk kunnen blijven doen. De Tweede–Kamerleden Rouvoet (ChristenUnie) en Van der Staaij (SGP) willen dat de ministers Donner (Justitie) en Remkes (Binnenlandse Zaken) daarvoor zorgen.
  • Raad Leeuwarden wil af van Eringa (Reformatorisch Dagblad, 6 juli 2004). Nynke Eringa, de buitengewoon trouwambtenaar van de gemeente Leeuwarden die weigert homostellen te trouwen, moet weg. Anders dan het college van Leeuwarden voorstaat, wijst de raad van die gemeente een herbenoeming van Eringa, met ingang van 1 januari 2005, af.
  • Raad wil af van omstreden trouwambtenaar (Telegraaf, 5 juli 2004). Buitengewoon trouwambtenaar Nynke Eringa-Boomgaardt, die weigert homostellen te trouwen, moet van de gemeenteraad van Leeuwarden per 1 januari 2005 weg. Haar aanstelling loopt tot 2015.
 • seksuele voorkeur > internationaal:
  • Homohaat steeds vaker overheidsbeleid (AD, 6 juli 2004). In sommige landen kijkt niemand meer op van een Roze Zaterdag en sommige wereldberoemde acteurs of popzangers zijn openlijk homo. Toch wordt homohaat volgens Amnesty International wereldwijd een steeds groter probleem. In steeds meer landen staat zelfs de doodstraf op homoseksualiteit.
 • zwangerschaps- en bevallingsuitkering zelfstandigen:
  • Eerste Kamer akkoord met afschaffing van Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Ministerie van SZW, persbericht 6 juli 2004). De Eerste Kamer heeft ingestemd met de afschaffing van de Wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen per 1 augustus 2004. Nieuwe uitkeringen voor arbeidsongeschiktheid aan zelfstandigen worden nog verstrekt tot 1 augustus 2005. Gezien de wachttijd voor een uitkering (een jaar) houdt dit in dat er vanaf 1 augustus 2005 geen nieuwe instroom meer mogelijk is. Sinds 1 januari 2004 hoeven zelfstandigen al geen premie meer te betalen, maar zij zijn tot 1 augustus 2004 nog wel wettelijk verzekerd tegen arbeidsongeschiktheid. Degenen die op 1 augustus 2005 een uitkering voor arbeidsongeschiktheid hebben, houden die.
   • De FNV heeft er in brieven van 1 juni 2004 aan de Tweede Kamer en van 16 juni 2004 aan de Eerste Kamer (uiteindelijk vergeefs) op gewezen dat het wetsvoorstel op gespannen voet stond met het VN-Verdrag tegen Vrouwendiscriminatie en met Europese regelgeving. Wellicht volgt nu een klachtprocedure tegen Nederland bij het VN-Comité tegen Vrouwendiscriminatie (het CEDAW).
   • Afschaffing WAZ per 1 augustus 2004 (Ministerie van SZW, informatiepagina).
   • Inhoud Wet einde toegang wet arbeidsongeschiktheidsverzekering zelfstandigen (Postbus51.nl, informatiepagina). Hieruit:
    • Vrouwelijke zelfstandigen die vóór 1 augustus 2004 zwanger zijn geworden, krijgen nog een zwangerschaps- en bevallingsuitkering op grond van de Wet arbeid en zorg. Wie na die datum zwanger wordt, krijgt geen uitkering meer. Alleen voor alphahulpen geldt een uitzondering: zij krijgen na afschaffing van de WAZ wel een zwangerschaps- en bevallingsuitkering, aan te vragen bij UWV.
    • Lopende uitkeringen voor adoptie- of pleegzorgverlof worden verstrekt tot de uitkeringsduur is verstreken. Nieuwe aanvragen zijn alleen mogelijk als het kind binnen 40 weken na afschaffing van de WAZ in het gezin wordt opgenomen. Voor alphahulpen geldt een ruimere regeling: zij krijgen na afschaffing van de WAZ wel een adoptie- en pleegzorgverlofuitkering, aan te vragen bij UWV.


NIEUWSARCHIEF (berichten van vóór 4 juli 2004)

 • arbeidsduur:
  • Te veel vrije dagen? Disccusie in het webcongres van NRC-Handelsblad (NRC-Handelsblad, 3 juli 2004). Eens: 44%, oneens: 52%, geen mening: 4%. Lees de argumenten.
 • Europese Unie > voorzitter Europese Commissie:
  • Barosso toert langs fracties Europees Parlement (Reformatorisch Dagblad, 1 juli 2004). De aankomend voorzitter van de Europese Commissie, Jose Manuel Barroso, probeert steun te verwerven in het Europees Parlement. GroenLinks–leidster Buitenweg hoopt dat het parlement tegen zal stemmen. „Een buitengewoon beroerde kandidaat. Ik zal hem kritisch ondervragen over abortus: Hij heeft in Portugal vrouwen voor de rechter gedaagd omdat ze abortus wilden plegen!
 • Europese Unie > Nederlands voorzitterschap:
  • Nederlandse ambities als voorzitter EU (Financiële Telegraaf, 1 juli 2004). Hieruit: Emancipatie van kansarme en kwetsbare vrouwen moet volgens Nederland op de Europese agenda komen. Het gaat dan vooral om de integratie van allochtone vrouwen op de arbeidsmarkt. En: Nieuwe Europese afspraken voor onderzoek, ontwikkeling en gebruik van een aidsvaccin en vaginale crème ter bescherming tegen HIV/aids. Het vrouwencondoom moet goedkoper. Er moet wereldwijd minder vrouwenbesnijdenis komen.
 • prostitutie:
  • Nieuwe initiatieven in de prostitutiebranche. Persbericht ministerie van Justitie, 2 juli 2004. Minister Donner kondigt in de nota ''Plan van Aanpak ordening en bescherming prostitutiesector'' nieuwe maatregelen aan: ondersteuning van een kwaliteitskeurmerk voor prostitutiebedrijven en modelcontracten voor prostituees en exploitanten; landelijk registratie van vergunningen in de escortbranche; meer ondersteuning van prostituees bij het zoeken naar ander werk. Ook wil het kabinet dat gemeenten meer werk maken van het toezicht op de prostitutiebranche. Ook zijn er nieuwe initiatieven tegen mensenhandel. 
 • vruchtbaarheid:
  • Vruchtbaarheidsverzekering: medische en niet-medische redenen. Persbericht dd. 29 jun 2004 over het geljknamig advies van de Gezondheidsraad. Nieuwe methoden voor ''vruchtbaarheidsverzekering'' vergen zorgvuldige toepassing. Chemokuur of bestraling leidt soms tot onvruchtbaarheid. Nu de kans toeneemt dat mensen met kanker lang doorleven, wordt dat gevoeld als een steeds groter probleem. Geslachtscellen invriezen voor toekomstig gebruik kan op dit moment alleen bij mannen. Onderzoekers werken aan methoden om eierstok- of testikelweefsel in te vriezen, als ''vruchtbaarheidsverzekering''.

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


  SERVICEPAGINA

  Oproepen:


  AKTUEEL 

  In ons Tijdschriftenrek :


  VARIA

  Signalementen


  ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

  • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
  • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.