woensdag 19 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 150
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  141-150
 >  150 
NIEUWSBRIEF 150
hspace=0

Nieuwsbrief 150 (21 juni t/m 4 juli 2004)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.
        

NIEUWS

 • abortus > Verenigde Staten:
  • Rob Vreeken: VS voeren strijd tegen abortus en de VN op (De Volkskrant, 1 juli 2004). De regering-Bush draait, in haar wereldwijde campagne tegen abortus, de Verenigde Naties verder de duimschroeven aan. De VS dreigen de betalingen aan het kinderfonds Unicef en de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) te staken, als die niet hun samenwerking met het VN-bevolkingsfonds (Unfpa) beëindigen. Twee jaar geleden werd de geldkraan voor Unfpa al dichtgedraaid.
 • arbeidsduur/levensloop:
  • Eduard Voorn: Moe van werk, moe van thuis (AD, 2 juli 2004). Hoe moe is Nederland? Loopt de helft van de natie op het tandvlees? Vandaag begint het vakantieseizoen in grote delen van het land. Juist de werknemers die kinderen en werk moeten combineren zijn kwetsbaar. ,,Zij nemen in ieder geval te weinig tijd om te herstellen'', constateert Koen Breedveld, coördinator van het Tijdsbestedingsonderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP). ,,De zorg van de kinderen, soms ook nog eens van ouders, moet worden gecombineerd met werk.
  • Werken onder hoge tijdsdruk blijft dalen (persbericht CBS, 29 juni 2004). In 2003 werkte 28% van de werkenden regelmatig onder tijdsdruk, een percentage dat sinds 1999 daalt, zowel onder voltijds- als deeltijdwerkenden. Zie ook de hierin opgenomen tabel arbeidsomstandigheden naar geslacht en leeftijd.
  • Kabinet akkoord met fiscaal raamwerk prepensioen en levensloopregeling. (persbericht SZW, 25 juni 2004). Kabinetsbesluit levensloopregeling: werknemers mogen per jaar maximaal 12% van hun loon belastingvrij sparen; ze mogen het opnemen voor de financiering van onbetaald verlof of prepensioen; het maximum saldo is 150% van het jaarloon, en is hervulbaar.
  • Gijs Herderschée: Kabinet wil snel einde atv-dagen (Volkskrant, 25 juni 2004). Nog voor 2007 moet de werkweek weer veertig uur worden. CAO's die deze werkweken niet toestaan, zijn in strijd met het algemeen belang en worden niet meer aan sectoren opgelegd. Dit betekent dat atv-dagen uit CAO's moeten verdwijnen. Ook moeten belemmeringen worden weggenomen die het voor deeltijdwerkers onaantrekkelijk maken langer te gaan werken.
  • Kabinet haalt emancipatiebeleid onderuit met 40-urige werkweek (Vrouwen Alliantie, persbericht 24 juni 2004). De Vrouwen Alliantie vreest een terugval naar het oude kostwinnersmodel met het regeringsvoorstel voor terugkeer naar de 40-urige werkweek. Met een 40-urige werkweek is een goede combinatie van een betaalde baan met zorgverantwoordelijkheden onmogelijk. Het voorstel ondermijnt het emancipatiebeleid van minister De Geus. Nog geen half jaar geleden riep hij dat hij “de mannen tussen de oren wil gaan rammen dat ze meer moeten gaan doen in het huishouden”.
  • Ferry Haan: ''Werkweek ambtenaren naar 40 uur'' (De Volkskrant, 24 juni 2004). De werkweek van ambtenaren moet worden verlengd van 38 naar 40 uur. Voor 65-plussers moet het mogelijk zijn om te blijven doorwerken. Het kabinet zal met een 'green card' hoogopgeleide buitenlanders makkelijker toelaten. Dit zijn enkele opvallende voornemens in de zogenoemde Groeibrief die het kabinet vrijdag zal bespreken, zo bevestigen bronnen dicht bij het kabinet.
 • arbeidsmarkt:
  • Meer dan 100.000 banen verdwenen (CBS, 2 juli 2004). In het eerste kwartaal van 2004 waren er 107.000 banen van werknemers minder dan in het eerste kwartaal van 2003, ofwel een banenverlies van 1,4%. Voor het eerst is ook het aantal banen van vrouwen lager dan een jaar geleden, een daling van 0,5%. De afgelopen jaren kon het aantal banen voor vrouwen nog stijgen door de groeiende werkgelegenheid in onderwijs en zorg, sectoren waar veel vrouwen werken.
 • België:
  • Paritaire democratie: ja of nee? (Knack, België, juni 204). In het Vlaams parlement zal nauwelijks 30% procent van de nieuwe parlementsleden een vrouw zijn. 'Dat is nog steeds te weinig', aldus Petra Meier. 'De gelijkheid tussen man en vrouw moet vertaald worden in de werking van de democratie.' Joke Swiebel, ex-europarlementslid (PvdA): paritaire democratie is 'een gevaarlijke dwaalleer, die mensen tot hun sekse reduceert en de emancipatie van de vrouw als staatsburger belemmert'.
 • criminaliteit > Verenigde Staten:
  • Marieke Kremer: Vrouwelijke criminelen doen hun verhaal (Sp!ts, 25 juni 2004). Ze zijn veroordeelde moordenaressen, fraudeurs en bendeleden. Schrijver Wally Lamb  trok zich het lot van deze vrouwen aan. In de verhalenbundel Van binnen uit geschreven geeft hij hun een stem. Vrouwengevangenissen in de VS, en waarschijnlijk ook elders in de wereld, worden bevolkt door daders die vóór ze tot hun misdaad kwamen, vooral slachtoffer waren.
 • discriminatiebestrijding:
  • De Geus: campagne 'Discriminatie? Bel gelijk!' nodig (persbericht SZW, 29 juni 2004). We weten dat discriminatie voorkomt, maar we doen er zelf niet aan mee. Zo kijken we er graag tegen aan. Maar als we even nadenken, weten we dat ons zelfbeeld niet zo mooi kan zijn als we zelf graag aannemen. We moeten op zijn minst onze alertheid opschroeven, aldus minister de Geus (SZW) bij de opening van het telefonisch meldpunt.
 • (echt)scheiding en omgang:
  • VVD: Initiatiefwetsvoorstel over scheiding, ouderlijk gezag en omgang ingediend (VVD.nl, 1 juli 2004). De VVD Tweede-Kamerfractie heeft vandaag, donderdag 1 juli, bij monde van Ruud Luchtenveld, een initiatiefwetsvoorstel inzake scheiding en omgang ingediend dat beter aansluit bij de maatschappelijke realiteit.
  • Ross-Van Dorp wil vertrouwenspersoon voor kinderen gescheiden ouders (Ministerie van VWS, persbericht 23 juni 2004). Kinderen die door de scheiding van hun ouders in de problemen komen, moeten met hun verhaal en hun vragen terecht kunnen bij een vertrouwenspersoon. Dat heeft staatssecretaris Clémence Ross-van Dorp (VWS) vanmiddag gezegd tijdens het algemeen overleg in de Tweede Kamer over scheiding en omvang.
  • Esther van Rijswijk: Zelf scheiden via de supermarkt (AD, 24 juni 2004). Britse advocaten kijken met wantrouwen naar Tesco. De supermarktketen biedt voor 11 euro doe-het-zelf-echtscheidingspakketten aan die dure raadslieden overbodig maken.
  • Donner blijft bij rol rechter bij scheiding (Reformatorisch Dagblad, 23 juni 2004) Ook al zijn de ouders het volledig eens over de voorwaarden, er moet altijd een rechter aan te pas komen bij het uitspreken van een echtscheiding. Al was het maar om te controleren of de afspraken waarover de ouders het eens zijn, niet ten koste gaan van de kinderen, aldus minister Donner (Justitie) in de weede Kamer.
 • eerwraak:
  • Turkse regering wil eerwraak strenger bestraffen (Reformatorisch Dagblad, 2 juli 2004). De Turkse regering wil hogere straffen gaan uitdelen aan plegers van eerwraak. Een parlementaire commissie heeft donderdag een amendement ingediend om eerwraak–plegers straffen tot levenslang te kunnen geven. Nu is de maximumstraf voor eerwraak 24 jaar cel. Eerwraak staat het Turkse verlangen lid te worden van de Europese Unie in de weg.
 • emancipatiebeleid > subsidiebeleid
 • emancipatiebeleid > veiligheid en conflict:
 • emancipatiebeleid > Visitatiecommissie Emancipatie:
  • Instellingsbesluit Visitatiecommissie Emancipatie en bijbehorend benoemingsbesluit leden (Staatscourant, 29 juni 2004). Benoemd zijn: Tineke Lodders-Elfferich (voorzitter), Trudy Blokdijk-Hauwert, Ila Kasem, Tineke van den Klinkenberg, Louise Mulder, Joyce Outshoorn, Joop Schippers (leden), Saskia Keuzenkamp (adviserend lid namens het SCP) en Jeroen de Wildt (secretaris / adviserend lid).
  • Kabinet benoemt leden Visitatiecommissie Emancipatie (Ministerie van SZW, persbericht 25 juni 2004).  Op voorstel van minister De Geus van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en coördinerend minister voor het emancipatiebeleid heeft de ministerraad besloten over de samenstelling van de Visitatiecommissie Emancipatie.
 • Europese Unie:
  • Astrid Elbers: Europese Raad wil een Europees genderinstituut (Divazine, 30 juni 2004). De Europese Raad heeft op vrijdag 18 juni beslist dat er een Europees genderinstituut moet komen. De taak van het genderinstituut zal erin bestaan gegevens over man-vrouw-verhoudingen op Europees niveau te verzamelen. Die moeten dan de Europese instellingen en de lidstaten de mogelijkheid bieden om gepaste maatregelen te nemen. Divazine vroeg een reactie aan Pascale Vielle, directeur van het Belgische Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen.
  •  Gelijke vertegenwoordiging van vrouwen in nieuwe Europese Commissie (persbericht, 25 juni 2004). Om de Europese Unie en de nieuwe Europese Grondwet acceptabel te maken voor álle Europese burgers, mannen én vrouwen, moet er direct en serieus aandacht geschonken worden aan de gelijke vertegenwoordiging van beide seksen in de eerste Europese Commissie van het uitgebreide Europa. Dit vinden de 3 koepels van de vrouwenbeweging in Nederland, de Nederlandse Vrouwenraad, Tiye International en de Vrouwen Alliantie, die gezamenlijk 95 landelijke organisaties vertegenwoordigen. Zij steunen hiermee de campagne die door de Europese Vrouwen Lobby is gestart in de EU-lidstaten.
 • gezondheid:
  • Eveline Brandt: Interview Hauser: We waren alleen met die spannende ivf bezig (Trouw, 29 juni 2004). Veel vrouwen hebben last van gezondheidsproblemen die direct verband houden met hun vruchtbaarheid. De Utrechtse hoogleraar Fauser wil een aparte kliniek openen om daar meer onderzoek naar te doen: stevig wetenschappelijk onderbouwde zorgverlening voor vrouwen, meer aandacht voor specifieke vrouwengezondheidsvraagstukken en goed academisch onderzoek daarnaar. Ten onrechte wordt er in de geneeskunde vaak met dédain op die 'vrouwenkwaaltjes' neergekeken.
  • Ouderen steeds vaker ziek, maar hebben er minder last van (persbericht RIVM, 23 juni 2004). Hieruit o.m.: Mede dankzij ingrepen van medische zorg en hulpmiddelen hebben mannen er in het afgelopen decennium  2,6 gezonde jaren bij gekregen en vrouwen 3,8 gezonde jaren. Dat is meer dan de toename in de levensverwachting.
 • gezondheidszorg > Derde wereld:
  • Zwangere vrouwen protesteren (Planet.nl, 1 juli 2004). In verschillende Europese landen hebben zwangere vrouwen vandaag met hun beschilderde buik geprotesteerd tegen de inadequate gezondheidszorg voor vrouwen in met name de Derde Wereld.
 • glazen plafond:
  • Vrouwen willen glazen plafond aan diggelen (FEMBusiness, 25 juni 2004). Vrouwelijke managers willen net zo graag als mannen de baas zijn bij hun bedrijf. Ze hebben geen enkele behoefte zich terug te trekken uit de ratrace. Onderzoeksbureau Catalyst deed in de Verenigde Staten een onderzoek onder vrouwelijke en mannelijke leden van het hoger management van grote bedrijven.
  • Vrouwen aan de top (Vision, juni 2004). Onderzoek door Krauthammer International en Yvoone Zonderop naar het beeld en de indruk die mannen en vrouwen van zichzelf en van hun mannelijke en vrouwelijke collega's hebben.
 • ICT:
 • integratie:
  • Fleur Booys en Carine Neefjes: Man werk, vrouw altijd thuis (Gelderlander, 28 juni 2004). Duizenden Turkse en Marokkaanse vrouwen krijgen thuis taalles, omdat ze de deur niet uit mogen. Of durven. Ik niet werken, geen school. Ik altijd thuis. Voor elk wissewasje moet Mina haar kinderen bellen, en eigenlijk is ze dat spuugzat. Ze wil niet langer afhankelijk zijn van haar kinderen. Ik zelf doen, zegt de 67-jarige Marokkaanse vrouw, die al 37 jaar in Nederland is.
  • Janny Groen en Lidy Nicolasen: Nederlander ziet moslim niet staan (Volkskrant, 26 juni 2004). Nederlanders hebben nauwelijks contact met moslims, willen niets over de islam weten en toch denkt ruim eenderde negatief over deze bevolkingsgroep. Jongeren oordelen vaker negatief (43%) dan gemiddeld, en mannen (42%) zijn vaker negatief dan vrouwen (31%).
  • Michiel Kruyt: Kamer acht cursus inburgering noodzakelijk (Volkskrant, 22 juni 2004). De plannen voor de inburgering van 460 duizend migranten die in Nederland wonen zijn nog te vaag en worden te traag uitgevoerd, vinden bijna alle partijen in de Tweede Kamer. Van de oudkomers zullen werklozen en bijstandmoeders als eersten voor het volgen van een cursus worden opgeroepen.
  • Verdonk: Buurvrouw mag ook inburgeraar helpen (Telegraaf, 21 juni 2004). Als het aan minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie ligt, kunnen inburgeraars straks ook terecht bij bijvoorbeeld hun buurvrouw om kennis over Nederland en de taal te vergaren. Aanvankelijk wilde de minister dat er alleen gecertificeerde aanbieders van inburgeringscursussen zouden komen, om de kwaliteit te garanderen.
 • IVF / draagmoederschap:
  • Ellen de Visser: Na reeks successen dreigt einde draagmoederschap (De Volkskrant, 3 juli 2004). Dertien ouderparen hielp gynaecologe Sylvia Dermout de afgelopen jaren aan een kind via een draagmoeder. Nu lijkt het doek te vallen voor haar zorgvuldige werk.
  • Mariël Croon: IVF-draagmoederschap niet meer mogelijk (NRC-Handelsblad, 2 juli 2004). Draagmoederschap door ivf is in Nederland niet meer mogelijk. Het gaat om het zogenoemde hoogtechnologisch draagmoederschap: de draagmoeder is zwanger van een kind dat genetisch niet aan haar verwant is, maar voortkomt uit een ivf-behandeling met zaad en een eicel van de wensouders. Het landelijke intake- en expertisecentrum hoogtechnologisch draagmoederschap in Zaandam sluit vandaag zijn deuren.
  • Ellen de Visser: Draagmoederschap niet meer mogelijk (De Volkskrant, 2 juli 2004). Echtparen die via IVF bij een draagmoeder een eigen kind willen krijgen, kunnen nergens meer terecht. Gynaecoloog Sylvia Dermout, die de afgelopen jaren in haar vrije tijd tientallen ouderparen begeleidde, heeft haar werk donderdag neergelegd. Geen enkel academisch ziekenhuis blijkt bereid haar in huis te halen om die begeleiding voort te zetten.
 • kerken: 
  • Peter Bergwerff: Ouderlinge (Nederlands Dagblad, 28 juni 2004). De Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) hebben besloten vrouwen toe te laten tot het ambt van ouderling. Ook tegen vrouwelijke predikanten hebben de NGK geen principieel bezwaar meer. Belangrijk is dat de landelijke vergadering die vrijdag in Lelystad tot de toelating van vrouwelijke ambtsdragers besloot, niet spreekt van een bijbels gebod daartoe.
  • NGK wachten nog even met vrouwelijke predikant (Reformatorisch Dagblad, 26 juni 2004). De Nederlands Gereformeerde Kerken hebben het voorlopig besluit genomen om het ambt van predikant nog niet open te stellen voor vrouwen. Eerst moet een Commisie de uitvoerbaarheid daarvan onderzoeken.
  • NGK kiezen voor vrouwen in ambt (Nederlands Dagblad, 25 juni 2004). De Nederlands Gereformeerde Kerken (NGK) hebben het ambt van ouderling opengesteld voor vrouwen. Omdat openstelling wordt gezien als een zaak van christelijke vrijheid, is ze ,,niet geboden'', oordeelde de Landelijke Vergadering gisteravond in Lelystad. De vergadering schaarde zich ook achter de hoofdconclusie van het commissierapport 'Vrouwelijke ouderlingen en predikanten', dat vrouwen ouderling en predikant mogen worden. Invoering van de vrouw in het ambt van predikant uitgesteld, omdat nog niet alle praktische consequenties te overzien zijn.
  • Uitstel vrouw als predikant (Nederlands Dagblad, 23 juni 2004). Vrouwen kunnen ouderling worden, maar het wordt aan de vrijheid van de plaatselijke kerken opengelaten dit ook daadwerkelijk te doen. Naar de vrouw in het predikantenambt moet echter nog nader onderzoek worden gedaan. Dat stelt een Nederlands-gereformeerde commissie.
 • kinderen, kosten van:
  • Uitgaven voor kinderen. Brief van minister De Geus (SZW) aan de Tweede Kamer, 30 juni 2004. De minister gaat in op de belangsrijkste resultaten van CBS-onderzoek. Zijn conclusie: Waneer de tegemoetkomingen voor kinderen worden gerelateerd aan de feitelijke uitgaven blijkt dat de kostendekkendheid afneemt naarmate het inkomen stijgt. Voor eenoudergezinnen op minimumniveau zijn de kosten nagenoeg gedekt.
  • Christen Unie: Gezin in Nederland veel te duur uit (Nederlands Dagblad, 30 juni 2004). Het Nederlandse gezinsbeleid scoort in financieel opzicht belabberd vergeleken met andere welvarende landen. Alleen in Griekenland zijn ouders met kinderen duurder uit. De ChristenUnie wil daarom dat het kabinet voortaan inzichtelijk maakt wat de gevolgen van maatregelen zijn voor de koopkracht van gezinnen.
 • kinderopvang:
  • Crèche in gebouw Tweede Kamer (Reformatorisch Dagblad, 30 juni 2004). In het gebouw van de Tweede Kamer komt kinderopvang, zo besloot het bestuur van het parlement. Van de opvang kan behalve het kroost van Kamerleden ook dat van medewerkers van fracties, ambtelijk personeel van de Kamer en van de parlementaire pers gebruikmaken.
  • Mogelijkheden voor kinderopvang bij gastouders worden uitgebreid (Ministerie van SZW, persbericht 25 juni 2004). De mogelijkheden voor kinderopvang door gastouders worden uitgebreid. Een gastouder mag - na overleg met het gastouderbureau - voortaan maximaal zes kinderen opvangen (dat was vier). Dit is exclusief de eigen kinderen. Het kabinet maakt het mogelijk dat gastouderopvang van kinderen ook plaatsvindt buiten de gezinssituatie van de gastouder, zolang het maar wel op het woonadres van de gastouder is.
  • Capaciteit kinderopvang. Brief dd. 23 juni 2004 van minister De Geus (SZW) aan de Tweede Kamer ter aanbieding van de monitor uitbreiding kinderopvang 2003. Ten opzichte van 2002 heeft zich een groei voorgedaan van 12.500 plaatsen. Het aantal plaatsen gastouderopvang is licht gedaald.
 • kraamzorg:
  • Verzekeraars perken kraamzorg verder in (Nederlands Dagblad, 30 juni 2004). Ouders krijgen straks na de geboorte van hun baby minder kraamzorg. De zorgverzekeraars zijn bezig met het ontwikkelen van een indicatiesysteem voor de toewijzing van kraamzorg. Ouders krijgen gemiddeld 10 uur minder kraamzorg dan nu nog het geval is.
 • leefvormen:
  • Jongeren eerder uit huis (CBS-Webmagazine, 28 juni 2004). Jongeren verlaten weer eerder het ouderlijk huis. Ieder jaar verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Sommigen vertrekken al voor hun achttiende verjaardag, de meesten pas na hun twintigste. Meisjes gaan gemiddeld twee jaar eerder het huis uit dan jongens. Het langst thuis wonen jongeren met een lage opleiding.
 • media:
  • Blad voor (nieuw) Nederlandse vrouwen krijgt ondersteuning BVDP (bericht 29 juni 2004). Het Bedrijfsfonds voor de Pers (BVDP) stelt een krediet van € 80.000 beschikbaar voor het blad SEN van Medusa Media Producties bv. SEN is een maandelijks lifestyleblad dat zich richt op (nieuw) Nederlandse vrouwen in de leeftijd van 20 tot 35 jaar. Het blad is inmiddels driemaal verschenen.
 • onderwijs > sekse-segregatie:
  • Ingrid Weel: Bèta-onderwijs / Slimme meiden kiezen nog steeds niet exact (Trouw, 1 juli 2004). Scholieren lopen niet warm voor technische opleidingen, weet platform Axis na zes jaar campagne voeren. Vanaf vandaag is het aan de opvolger van Axis-het platform bèta en techniek-om het tekort aan bèta's daadwerkelijk op te lossen. Scheidend Axis-directeur Willem van Oosterom geeft advies.
  • Nu ook in Amerika: meer vrouwen dan mannen leren voor uitvaartondernemers (Doodgewoon, 23 juni 2004). Wat in Nederland al een tijdje zo is, blijkt nu ook in Amerika het geval: steeds meer vrouwen ontdekken de uitvaartwereld als een geschikte werkplek. In 2003 bestond 52 procent van alle studenten die een uitvaartopleiding volgen uit vrouwen. In 1971 was dit nog maar 5 procent.
 • prenatale screening:
  • Voortgang prenatale screening. Brief dd. 28 juni 2004 vanstaatssecretaris Ross (VWS aan de Tweede Kamer. Ter vervolge op het Algemeen Overleg van 8 juni 2004: 'Het streven moet zijn eenzelfde kwaliteit te bereiken die bijvoorbeeld de screeningsprogramma's op borstkanker en baarmoederhalskanker garanderen. Uitgangspunt is daarbij dat de kwaliteit van screening voor vrouwen aan wie dit wordt aangeboden (zwangeren van 36 jaar en ouder) dezelfde moet zijn als voor jongere zwangeren.'
 • prijzen:
 • prostitutie:
  • Nieuwe initiatieven in prostitutiebranche (regering.nl, 2 juli 2004). Het kabinet steunt nieuwe initiatieven van de prostitutiebranche, die onder meer het toezicht moeten verbeteren. Zo komt de branche met een keurmerk voor de kwaliteit van prostitutiebedrijven.
  • SGP en CU stellen kamervragen over rapport Amnesty (Reformatorisch Dagblad, 24 juni 2004). SGP en ChristenUnie hebben donderdagmorgen naar aanleiding van berichten in deze krant kamervragen gesteld aan minister Kamp van Defensie over het rapport ”So does it mean that we have the rights” van Amnesty International, dat handelt over de toename van gedwongen prostitutie na de komst van NAVO en VN in Kosovo.
 • religieuze symbolen:
  • Op 29 juni 2004 deed het Europees Hof voor de Rechten van de Mens (EHRM) zijn uitspraak in de zaak van Leyla Sahin tegen Turkije (over het verbod op het dragen van een hoofddoek op universiteiten). Voor toelichtende berichtgeving: zie het persbericht en voorts hieronder bij eerdere dagen.
  • Turks verbod schendt mensenrechten (Volkskrant, 30 juni 2004). Human Rights Watch beschouwt het verbieden van het hoofddoekje op Turkse universiteiten als een kwalijke inperking van de academische vrijheid en van het recht op beleving van godsdienst. HRW ziet het hoofddoekverbod als een gevolg van de bovenmatige invloed van de militairen in het politieke leven in Turkije.
  • Besluit heeft weinig gevolgen voor Nederland (Volkskrant, 30 juni 2004). Het is nog maar de vraag of het Turkse hoofdoekjesvonnis van het EHRM veel aan de situatie in Nederland zal veranderen. 'Uitingen van godsdienstige aard, zoals het dragen van een hoofddoekje, worden in Nederland in principe beschermd', zegt woordvoerder Richard de Groot van de Commissie Gelijke Behandeling (CGB). 'Maar de Algemene wet gelijke behandeling kent enkele uitzonderingsbepalingen. Zo mogen scholen voor bijzonder onderwijs onder bepaalde voorwaarden kledingvoorschriften stellen aan de leerlingen en docenten.'
  • Hof: Turkije mag hoofddoekje verbieden (Volkskrant, 30 juni 2004). Het verbieden van hoofddoekjes op Turkse universiteiten is geen onaanvaardbare inbreuk op de mensenrechten. De Turkse overheid heeft het recht hoofddoekjes te weren om het seculiere, democratische karakter van de staat te beschermen. Deze uitspraak van het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg kan ook gevolgen hebben voor het debat over het hoofddoekje elders in Europa.
  • Europees Hof tegen hoofdoek (Trouw, 30 juni 2004). Turkse universiteiten mogen studentes weren die een hoofddoek dragen, zo heeft het Europese Hof voor de Mensenrechten in Straatsburg gisteren bepaald. De hoofddoek mag worden verboden als dat nodig is ter bescherming van de seculiere staat, aldus het Hof. De uitspraak ondersteunt verbod op scholen in andere landen in Europa.
  • Bernard Bouwman: Hof staat verbieden hoofddoek toe (NRC-Handelsblad, 29 juni 2004). Turkije mag meisjes die een hoofddoek dragen de toegang ontzeggen tot universiteiten. Dat heeft het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg vanmorgen bepaald. Ook in een aantal andere Europese landen speelt de kwestie van de hoofddoek. Zo heeft het Franse parlement een wet aangenomen die het dragen van 'opzichtige religieuze symbolen', binnen het onderwijs door zowel leerlingen als leraren verbiedt. In Duitsland hebben conservatieve deelstaten, zoals Baden-Württemberg en Beieren, het dragen van een hoofddoek door docenten verboden.
  • Elma Drayer: Debat | Over hoofddoekjes niet heefhoofdig doen (Trouw, 23 juni 2004). Hoe staat het multiculturele debat ervoor? Ter gelegenheid van het 390-jarig bestaan van de Rijksuniversiteit Groningen organiseerde de juridische faculteit maandag een congres met de spraakmakers. ,,Ik vind dat een rechter met hoofddoek moet kunnen.''
 • sekse-discriminatie > andere landen:
  • Wil Thijssen: Vrouwen in opstand tegen Walmart (de Volkskrant, 24 juni 2004). Opnieuw zijn Amerikaanse vrouwen opgestaan wegens sekse-discriminatie, zij het nu niet vanwege billenknijperij. Zes vrouwen die voor de Amerikaanse supermarktketen Wal-Mart werken, hebben dit bedrijf aangeklaagd omdat het vrouwen stelselmatig zou negeren als het gaat om promoties. Bovendien steken de lonen van de vrouwelijke werknemers akelig pover af bij die van hun mannelijke collega's, zeggen zij.
  • Astrid Elbers: Forum over vrouwen in Saoedi-Arabië levert twijfelachtig resultaat op (Divazine, 23 juni 2004). In Medina (Saoedi-Arabië) vond van 12 tot en met 14 juni 2004 het ''National Dialogue Forum'' plaats. Het forum focuste op de rechten en plichten van vrouwen in de Saoedische samenleving. Het resultaat is moeilijk te beoordelen. Sommigen betreuren in de eerste plaats het overwicht van de conservatieve stemmen. Anderen vinden de bespreekbaarheid van de vrouwenthema’s op zich al een grote stap voorwaarts.
 • seksueel geweld:
  • Seksueel misbruik bleef vijf jaar onopgemerkt (AD, 22 juni 2004). Een klokkenluider bij de sociale werkvoorziening De Risse in Weert is op non-actief gesteld. Hij had een geval van seksueel misbruik gemeld. Begin deze maand kwam naar buiten dat een werkleider in 1999 een licht verstandelijk gehandicapte man heeft misbruikt.
 • seksueel geweld > Spanje
  • Spaans wetsvoorstel huiselijk geweld discrimineert mannen (Het Belang van Limburg, 22 juni 2004). De Spaanse socialistische overheid komt onder vuur te liggen na een wetsvoorstel over huishoudelijk geweld. Tegenstanders van de wet beweren dat het voorstel mannen zou discrimineren. De Algemene Raad van de Gerechtelijke Macht (CGPJ), de hoogste juridische instantie van het land, achtte het voorstel ongrondwettelijk, omdat het dreigingen van een vrouw als een gewone overtreding bestempelde en eenzelfde daad van een man als een misdaad.
 • seksuele voorkeur:
  • Lodewijk Dros: Recensie | Christelijke homo-emancipatie verfletst (Trouw, 25 juni 2004). Men werpe de homo van een hoog gebouw. Deze islamitische oproep riep afgelopen maanden twee soorten reacties op: die van vooral politici - zij wilden dat het boek 'De weg van de moslim' verboden werd - en die welke het gedoe op multiculturele wijzerelativeerde: die christenen, dat waren ook geen lekkertjes. Kees Posthumus in zijn boek 'Kringen in de branding' : gelovigen speelden in de homo/lesbische emancipatiebeweging een belangrijke rol,  ze stonden zelfs aan de wieg ervan. Bovendien: ,,Wat van de burgerlijke overheid pas in 2001 mocht, kon in de kerken al jarenlang: trouwen.''
  • Omstreden wet tegen Franse homohaat (NRC-Handelsblad, 24 juni 2004). ,,Het is een beetje de wet-Nouchet'', heeft Dominique Perben, de Franse minister van Justitie gezegd. Hoewel de minister zelf de schepper is geweest van het gisteren door de ministerraad goedgekeurde wetsontwerp tegen homohaat, gunt hij de eer ervan aan de inspirator: Sébastien Nouchet. Deze werd in januari van dit jaar in zijn tuin in het Noord-Franse plaatsje Noeux-les-Mines door onbekenden met benzine overgoten en in brand gestoken. Nouchet heeft de aanslag overleefd en groeide uit tot het symbool van agressie tegen homoseksuelen.
 • sociale zekerheid:
  • Meer ''bemoeizorg'' houdt vrouwen uit de WAO (BOAplein.nl, 25 juni 2004). Meer ''bemoeizorg'' kan vrouwen uit de WAO houden. Bedrijfsartsen, huisartsen en zorgverleners zijn vaak nog geneigd om vrouwen met rust te laten terwijl juist een activerende benadering het verzuim bekort. Dat is een belangrijke aanbeveling uit de Assist ''Vrouwen niet in de WAO'' die maandagmiddag in Zeist wordt gepresenteerd door STECR, het platform reïntegratie van de arbodienstverlening.
  • WAO-risico daalt sneller bij vrouwen dan bij mannen (Reformatorisch Dagblad, 29 juni 2004). Mannen hebben nog altijd een kleinere kans dan vrouwen om arbeidsongeschikt te raken. Vrouwen lopen hun achterstand echter wel in, aldus de uitvoerder van de WAO, het UWV. In 2003 kwam 1,1% van de vrouwen in de WAO terecht, tegen 0,8% van de mannen. In 2002 was dat nog respectievelijk 1,7% en 1,1%.
 • vrouw en recht:
  • Op 22 april jl. is de Vereniging voor Vrouw en Recht ''Clara Wichmann'' opgericht. De aanleiding voor de oprichting van deze vereniging was de voorgenomen sluiting van het Clara Wichmann Instituut. De vereniging heeft inmiddels een eigen website www.vrouwenrecht.nl, waar u meer informatie kunt vinden over doelstelling, activiteiten, lidmaatschap en bestuur.
 • zwangerschapsverlof:
  • Marlise Hamaker: Verlof om een kind te krijgen (Trouw, 3 juli 2004). Volksvertegenwoordigers krijgen geen zwangerschapsverlof. Dat is lastig in de Kamer, maar ook in gemeenteraden. Gemeenteraadsleden melden zich ziek of nemen tijdelijk ontslag als ze een kind krijgen.


NIEUWSARCHIEF (berichten van voor 21 juni 2004)

 • benoemingen:
 • emancipatiebeleid > Noord Brabant:
  • Andere vorm emancipatie (Brabants Dagblad, 17 juni 2004). Tilburg - Het werk van het Bureau Emancipatiezaken Brabant wordt voortgezet door de vier provinciale steunfuncties Brabants Ondersteuningsinstituut Zorg, Palet, Prisma en Provinciaal Steunpunt Werkgelegenheid. Gedeputeerde Luyendijk: „We nemen geen afscheid van emancipatie, maar andere thema’s hebben momenteel voorrang.“ A. van Alphen, voorzitter van het opgeheven Bureau voor Emancipatiezaken, presenteerde in haar openingswoord al een Top Vijf van aandachtspunten die zij haar opvolgers wil meegeven. De economische zelfstandigheid van mannen en vrouwen en de positie van allochtone vrouwen staan daarbij bovenaan.
 • Marokko:
  • Materieel ontvoerde vrouwen en kinderen in Marokko. Vragen van TK-leden Hirsi Ake en Wilders (VVD) aan minister Donner (Justitie). Over het bericht in het Algemen Fagblad dd. 10 juni 2004 dat elk jaar zo’n dertig in Nederland wonende Marokkanen na familiebezoek of vakantie hun gezin – met name vrouwen en kinderen - achterlaten in Marokko, waarbij tevens de papieren van hen worden afgepakt. Wat vindt de miister en wat wil hij doen?
 • Noorwegen:
  • Hilde Bouma: Parelduiken. Financieel Dagblad, 17 juni 2004 (Opportunity, juni 2004).  Als Noorse bedrijven eind 2005 geen 40 % vrouwen in hun bestuur hebben zitten, treedt op 1 januari 2006 automatisch een wet in werking die ze daartoe verplicht. In verband daarmee heeft de Noorse werkgeversvereniging NHO kortgeleden het project ‘Female Future’ gelanceerd.
 • seksueel geweld > Irak
  • Gert van Langendonck: Verkrachting betekent doodvonnis (De Groene, 19 juni 2004). Tal van getuigenissen wijzen erop dat in de Amerikaanse gevangenissen in Irak behalve mannen ook Iraakse vrouwen seksueel zijn misbruikt. De vreselijke waarheid is dat het er in zekere zin niet toe doet of er daadwerkelijk vrouwen zijn verkracht. Het vermoeden alleen kan een doodvonnis betekenen voor vrouwen die uit de gevangenis worden vrijgelaten.

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


SERVICEPAGINA

Oproepen:


AKTUEEL 

In ons Tijdschriftenrek :

Agenda:


EMANCIPATIE ALGEMEEN

Biografische berichten:

 • Verwey-Jonker, Hilda
  • Hilda Verwey-Jonker (1908-2004). Strijdbare feministe en socialiste (NRC-Handelsblad, 26 juni 2004).
  • Eerste vrouw in tal van mannenbolwerken (Volkskrant, 26 juni 2004). Met het overlijden van Hilda Verwey-Jonker, afgelopen woensdag, neemt Nederland afscheid van een monument van het feminisme, de verzorgingsstaat en de sociaal-democratie. Ze bereed twee stokpaarden het allerliefst: de emancipatie ('Er moet een vrouw in') en de vergrijzing van Nederland.
  • Hilda Verwey-Jonker, 1908 - 2004 (PvdA, 28 juni 2004). Donderdag 24 juni jongstleden overleed Hilda Verwey-Jonker. Hilda Verwey-Jonker was van zeer bijzondere betekenis voor de PvdA. De PvdA en de Wiardi Beckman Stichting denken met diep respect en bewondering aan haar terug, vooral aan haar grote inzet voor de sociaal-democratie en het feminisme in Nederland.
  • Hilda Verwey-Jonker, gedreven politica en sociologe (Vereniging voor Vrouwengeschiedenis, september 2003)
  • H.Verwey-Jonker (Parlement en Politiek). Biografie met een uitputtende opsomming van loopbaan, functies en nevenfuncties.
  • Joke Mat: Vrouwelijke pionier in mannenbastions (NRC-Handelsblad, maart 2000) . Zelf dochter van een feministe-pur-sang, was de sociologe Hilda Verwey-Jonker een van de eerste vrouwen met een carrière in het openbare leven. Ze is een gematigd salon-solcialiste, slim, maar niet bevlogen.
  • Partij van de duurzaamheid. Interview met Hilda Verwey-Jonker.(Milieudefensie, juni 1998). De tegenstelling tussen arbeid en kapitaal zal plaats maken voor de tegenstelling groen en groei. Hilda Verwey-Jonker (90) feministe en een van de oprichters van Partij van de Arbeid staat aan de kant van de groen-denkers.
  • 'Er moet een vrouw in: herinneringen in een kentering van de tijd'. Autobiografie Hilda Verwey-Jonker. Arbeiderspers, 1988. ISBN:  90-295-5151-8  

Vrouwen in en uit het nieuws:

 • Mirjam Sijmons, honkvaste vernieuwer, Forum 17 juni 2004 (Opportunity, juni 2004). Interview met Mirjam Sijmons, algemeen directeur van Content. “Traditioneel is de uitzendorganisatie een vrouwenbolwerk. En hoewel ze met haar lidmaatschap van het Ambassadeursnetwerk het belang van de arbeidsdeelname van vrouwen wil onderstrepen, streeft Sijmons binnen haar organisatie juist naar een groter aandeel mannen.
 • Margreet Fogteloo: Harde realiste met humane inborst (De Groene, 19 juni 2004). Portret van minister Rita Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie. ''Rond Rita Verdonk hangen grote emoties. Niet vanwege haar persoonlijkheid, want ze is een nuchter en stoïcijns type. Het is haar ferme beleid dat heftige reacties oproept. Als bij geen ander binnen de regering-Balkenende II manifesteert zich bij de minister van Vreemdelingenzaken en Integratie de botsing tussen de oude en de nieuwe politiek''. 
     

Prijzen en lezingen:

 • VNO-NCW looft derde Diversity Award uit (30 juni 2004). Kandidaten voor de Diversity Award kunnen zichzelf aanmelden of aangemeld worden vóór 1 november 2004. Een jury onder voorzitterschap van Andrée van Es (voorzitter GGZ Nederland) beoordeelt de inzendingen. Informatie over de Diversity Award en over de manier waarop bedrijven kunnen worden aangemeld is te vinden op deze website van VNO-NCW.


VARIA

Signalementen:

 • Tweede Kamer opent website ouderenbeleid.nl (24 juni 2004).
 • Vergezicht 2004: De positie van vrouwen in de samenleving. De RVU zendt sinds enkele jaren Vergezicht uit: een serie van documentaires uit uiteenlopende landen. Een aantal staan online, zoals We doen het nog, Twee erwtjes op een plankje, de grote spermarace, Dagboek van een hoer en 'Het', wanneer, waarom en met wie.


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.