donderdag 20 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 149
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  141-150
 >  149 
NIEUWSBRIEF NR 149
hspace=0

Nieuwsbrief 149 (14 t/m 20 juni 2004)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.
        

NIEUWS

 • abortus:
  • Voor het eerst weer minder abortussen (Telegraaf, 17 juni 2004). Na jaren van stijging is voor het eerst sinds ruim tien jaar het aantal abortussen in Nederland gedaald, van 34.168 naar 33.159 in 2003. Bij tieners worden er vooral minder zwangerschappen afgebroken en bij een deel van de allochtone vrouwen.
  • Ellen de Visser: Gevolgen abortus vallen mee (Volkskrant, 17 juni 2004). Na een abortus houdt een klein aantal vrouwen problemen. Die verschillen echter niet van de problemen van vrouwen die een ongewenste zwangerschap wel hebben uitgedragen. Jonge vrouwen, vrouwen die een late abortus ondergaan (en bijvoorbeeld de baby al hebben gevoeld) of die al eerder een abortus hebben gehad, hebben meer klachten.
  • Ellen de Visser:  Eerste daling aantal abortussen sinds '93 (Volkskrant, 17 juni 2004). Het aantal abortussen is voor het eerst in ruim tien jaar gedaald tot 33.159 zwangerschappen, 3% minder dan vorig jaar. Het aantal tieners dat een abortus onderging, daalde met 7%.
  • Abortusstijging stagneert; merendeel vrouwen heeft geen problemen (persbericht Rutgers-Nisso-Groep, 16 juni 2004). Op 17 juni, tijdens het lustrumsymposium van de Stichting Samenwerkende Abortusklinieken Nederland (StiSAN), presenteert de Rutgers Nisso Groep, kenniscentrum seksualiteit, de landelijke abortuscijfers 2003. Margreet de Boer (Clara Wichmann Instituut) volgt Eylard van Hall op als voorzitter StiSAN.
  • SGP/CU/CDA willen af van abortusboot (Nederlands Dagblad, 16 juni 2004). SGP, ChristenUnie en CDA willen dat staatssecretaris Ross (Volksgezondheid) nieuwe stappen onderneemt tegen de abortusboot van de stichting Women on Waves, zo blijkt uit Kamervragen. De Amsterdamse rechtbank vernietigde vorige week de weigering van het ministerie om een vergunning te verlenen voor abortussen op de boot.
 • deeltijd/voltijd:
  • Kim van Keken: Nog steeds werkt vrouw vaker in deeltijd dan man (De Volkskrant, 15 juni 2004). Vaak werkt de man fulltime en de vrouw parttime. Van de 3,5 miljoen koppels in Nederland kiest 37 procent voor de verdeling tussen een voltijdbaan en een deeltijdbaan. Het kinderdal, de periode waarin het kroost nog jonger dan zes jaar is, vormt de grootste belemmering voor paren om beiden voltijd te werken.
  • Partners werken zelden beiden fulltime (CBS Webmagazine, 14 juni 2004). De combinatie van een fulltime baan en een parttime baan is het meest populair bij paren. Daarnaast zijn er ook veel stellen waarvan één van beiden fulltime werkt en de ander geen baan heeft. Paren met minderjarige kinderen combineren het vaakst een fulltime van een van de partners met een parttime baan van de ander.
 • Europese Unie > verkiezingen Europarlement > Nederland:
  • Vrouwenstemmen hebben macht: drie vrouwen met voorkeurstemmen in Europees Parlement (persbericht E-Quality, 17 juni 2004). Het uitbrengen van een voorkeurstem op een vrouw blijkt nog steeds een effectief instrument om de diversiteit in gekozen organen te bevorderen. In Nederland komt het niet vaak voor dat mensen met een voorkeurstem gekozen worden, maar nu in een klap maar liefst drie vrouwen, waarvan een van Turkse afkomst. Het gaat om de Turkse Emine Bozkurt (PvdA), de Limburgse Ria Oomen (CDA) en de Gelderse Kartika Liotard (SP) met voorkeurstemmen in het Europees Parlement gekozen zijn. Zij brengen het totaal aantal Nederlandse vrouwelijke Europarlementariërs op 12 (ruim 44 %), dat is 10 % meer dan in 1999.
  • Voorkeurstemmers voor vrouw SGP/CU (Nederlands Dagblad, 16 juni 2004). De eerste vrouw op de ChristenUnie/SGP lijst - Heleen van den Berg, nummer 8, heeft, na de verkozen nummers 1 en 2, de meeste stemmen vergaard. Ze kreeg 7854 stemmen. Bij de verkiezingen zijn er in totaal 3 kandidaten verkozen met voorkeurstemmen ten koste van hoger op de lijst geplaatste kandidaten: bij het CDA mw. Oomen-Ruijten (29.719 stemmen), bij de PvdA mw. E. Bozkurt, bij de SP Liotard.
 • Europese Unie > verkiezingen Europarlement > België:
  • Vrouwen zijn grote winnaars van verkiezingen (Divazine, 18 juni 2004). Voor het Vlaams Parlement zijn maar liefst twaalf procent meer vrouwen verkozen. De oproep aan de kiezers om meer voor vrouwen te stemmen, heeft haar doel duidelijk niet gemist. Maar ook andere factoren speelden een rol. Divazine sprak met Vera Claes, nationaal secretaris van ZIJ-KANT (sp.a - vrouwen).
 • gelijke behandeling:
  • Gelijkheid en (andere) grondrechten. Minister De Graaf (BZK): Tien jaar Algemene wet gelijke behandeling; een wet die voor een aantal belangrijke terreinen in het maatschappelijk verkeer handen en voeten heeft gegeven aan artikel 1 Grondwet. Maar het werk is nog niet af. Ook vandaag zijn er nog steeds schrijnende gevallen van ongelijke behandeling. Ik denk aan de afwijzing van een sollicitante wegens ras of geslacht en het buiten de deur houden van jongeren bij een discotheek, enkel vanwege hun allochtone afkomst.
 • huiselijk geweld > allochtonen:
  • Ayaan Hirsi Ali: Ongehoorzame vrouw verdient slaag (column AD, 17 juni 2004). Cecil Arda heeft namens de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling maandag een boek gepresenteerd over huiselijk geweld in allochtone gezinnen.  Ze stelt voor allochtone mannen die hun vrouwen bedreigen, preventief op te pakken en 14 dagen in de gevangenis te zetten. Volgens haar zijn allochtone mannen gevoelig voor het optreden van politie en justitie. Maar: de kans is groot dat ze dan op de 15de dag een woedende man thuiskrijgen.
  • ''Huiselijk geweld bij allochtonen preventief aanpakken'' (De Volkskrant, 15 juni 2004). Allochtone mannen die hun vrouwen bedreigen, moeten preventief worden opgepakt. Dat bepleitte Secil Arda, lid van de Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling, maandag in Zwolle tijdens een boekpresentatie over huiselijk geweld in allochtone gezinnen.
 • inkomen:
  • Kinderen gunstig voor salaris vader, niet van moeder (Telegraaf, 17 juni 2004). Als mannen meer geld willen verdienen, kunnen ze maar beter kinderen nemen, maar vrouwen niet. Het salaris van moeders blijft vanaf hun 30e jaar steeds verder achter bij de lonen van vrouwen zonder kinderen. Voor mannen ligt dat precies andersom, zo blijkt uiit het Loonwijzeronderzoek. Mannen verdienen  met 15,84 euro per uur ruim 15% meer dan het gemiddelde uurloon van 13,69 euro van vrouwen.
 • integratie:
  • Thea van Beek en Corine Neefjes: Analfabete allochtonen moet uit de buik praten (Nederlands Dagblad, 19 juni 2004). ,,Wie een analfabete, Marokkaanse vrouw de Nederlandse taal wil leren, moet met haar naar buiten gaan. Zo min mogelijk binnen schooltje spelen en zo veel mogelijk de boer op. Ga bijvoorbeeld samen met haar naar school om haar kind af te halen en leer haar juffen en meesters begroeten. Praktijksituaties beklijven, oefeningetjes uit boekjes niet.'' Aldus Koen Jaspaert, lid van de Adviescommissie Normering Inburgeringseisen, die vrijdag advies uitbracht.
  • Commissie wil minder eisen van inburgeraars (NRC-Handelsblad, 18 juni 2004). De eisen aan migranten voor inburgering moeten soepeler worden dan het kabinet van plan was. Bovendien dient de overheid meer greep te houden op het aanbod van inburgeringscursussen dan voorzien. ,,Als Nederland het overlaat aan moskeebesturen, is het risico dat vrouwen in een isolement blijven verkeren en niet uit de kast komen.''
  • Inburgeringsexamen op ontwikkelingsniveau vmbo vreemd talen (persbericht ministerie van Justitie, 18 juni 2004). Commissie-Franssen: Het halen van het inburgeringsexamen is geen doel op zich. Taalvaardigheid en kennis van de samenleving zijn voorwaarden om te kunnen participeren in de Nederlandse samenleving. Inburgering is gericht op ‘meedoen in de samenleving’. De commissie stelt voor, dat de gemeenten verplicht worden allochtone vrouwen en uitkeringsgerechtigden een cursusaanbod te doen. 
  • LBR-Commentaar op Contourennota Herziening Inburgeringsstelsel (persbericht LBR, 17 juni 2004). De Contourennota regelingen bevat regelingen ten aanzien van nieuwkomers en oudkomers die op gespannen voet staan met het gelijkheidsbeginsel en zelfs segregatie en discriminatie tot gevolg kunnen hebben.
 • loverboys:
  • Peter Groenendijk: Loverboys: vrij spel door geldgebrek (AD, 19 juni 2004). Loverboys lopen minder risico te worden gepakt: de politie en hulpverlenende instanties kampen met geld- en tijdgebrek. Bovendien zitten de opvanghuizen voor minderjarige meisjes die tot prostitutie worden gedwongen, overvol. Instanties als de Kinderbescherming en Jeugdzorg hadden al de grootste moeite de meisjes te overtuigen van het belang van aangifte maar hebben nauwelijks tijd voor begeleiding.
 • ondernemen:
  • Allert van der Hoeven: Duw in de rug van ondernemende vrouwen (Friesch Dagblad, 16 juni 2004). Veel vrouwen zijn al ondernemer, maar beseffen het nog niet, vindt Xavière Heeremans. Ze hebben gewoon een extra duwtje in de rug nodig. Heeremans is beleidsmedewerker bij het emancipatiebureau Equa, een van de initiatienemers van het symposium ‘Ondernemende Vrouwen’ dat komende vrijdag plaatsvindt in Leeuwarden.
   • Symposium ondernemende vrouwen, 18 juni 2004. Het symposium vormt onderdeel van een traject  ondernemerschap stimuleren onder Friese vrouwen en hun participatie op de arbeidsmarkt vergroten.
 • onderwijs > seksuele intimidatie:
  • Aangifte seksuele intimidatie basisschool (Het Parool, 18 juni 2004). Een 54-jarige administratief medewerker van openbare basisschool De Kleine Reus aan de Nieuwe Looiersstraat is afgelopen week op non-actief gesteld wegens mogelijke seksuele intimidatie van leerlingen.
 • politiek:
  • Bart van Oosterhout en Evert de Vos: Aan het werk meiden! (Intermediair, 15 juni 2004). ‘Ik zal me niet altijd houden aan de politieke mores’, zei staatssecretaris Annette Nijs al bij haar aantreden in het eerste kabinet-Balkenende. Had ze dat maar wel gedaan. Haar val bewijst dat Den Haag niet klaar is voor politici met een afwijkende stijl. Niet als het vrouwen zijn althans.
 • probleemjongeren:
  • Kraamhulp moet waakhond zijn (Nederlands Dagblad, 15 juni 2004). Verloskundigen en kraamhulpen die problemen bij peuters en ouders opsporen, gezinstherapie, strengere straffen en speciale teams die voorkomen dat jongeren hun school niet afmaken. Volgens het kabinet zijn dat de beste manieren om het aantal probleemjongeren flink te verminderen.
  • Kraamhulp wordt waakhond voor jeugdproblemen (De Volkskrant, 14 juni 2004). Verloskundigen en kraamhulpen moeten problemen gaan opsporen bij de opvoeding van babies. Als ze problemen tegenkomen, dan moeten ze die laten opnemen in een centraal register van de gemeente, waar hulpverleners, medici en mogelijk ook de politie inzage in krijgen.
 • religie:
  • Ton Crijnen: Moslim zit gevangen in zelfgesponnen web (Trouw, 17 juni 2004). Een lesbische moslima stelt openlijk de Koran ter discussie en verwijt haar medegelovigen dat ze infantiel met de islam omgaan. En dus werd de Canadese tv-journaliste Irshad Manji, bekend door haar provocerende boek, meermaals met de dood bedreigd. ,,Ons geloof is gekaapt door neanderthalers.''
 • religieuze symbolen > Groot Britannië:
  • Lang gewaad verboden (Nederlands Dagblad, 16 juni 2004). Een 15-jarige moslima uit de Britse hoofdstad Londen heeft een rechtszaak tegen haar school verloren, waarin zij het recht eiste traditionele islamitische kledij te dragen in plaats van het verplichte schooluniform. De schoolleiding verbood Shabina Begum in september 2002 de jilbab op school te dragen. Haar advocate, Yvonne Spencer, stelt dat de uitspraak discrimineert en indruist tegen de Europese Conventie voor de Mensenrechten.
 • Saoedie-Arabië:
  • Een stad voor louter vrouwen (Algemeen Dagblad, 15 juni 2004). Een stad voor alleen vrouwen. De droom van Hessa Aloun wordt werkelijkheid. Dat is op zich ook al weer een wonder want de stad verrijst in Saoedi-Arabië.
 • (seksuele) intimidatie:
  • Rattengedrag leer je van de baas (EUR, juni 2004). Onder leiding van prof. dr Muel Kaptein van de Rotterdam School of Management (Erasmus Universiteit Rotterdam) onderzoek gedaan naar rattenstreken binnen Nederlandse organisaties. Rattengedrag komt veel voor. Oorzaak:  verkeerd voorbeeldgedrag van leidinggevenden. Collega’s slachtofferen, vernederen en kwetsen worden meestal als onacceptabel ervaren. Bijna de helft vindt dat roddelen tot op zekere hoogte wel kan. noot redactie: verplichte kost voor wie (verboden) intimidatie wil bestuderen!
 • seksuele voorkeur > leeftijd:
  • Homoseksuele ouderen eenzaam (Sp!ts, 16 juni 2004). Het rapport Op weg naar een vrolijke herfst : De helft van alle homoseksuele ouderen voelt zich eenzaam. Driekwart hiervan kampt zelfs met depressiviteit. Ondersteuning van een buddy, een vrijwilliger die een oudere of chronisch zieke begeleidt, kan een groot deel van die gevoelens wegnemen.
   • Op weg naar een vrolijke herfst. Onderzoek Rutgers-Nisso Groep/Schorerstichting naar zorgbehoefte van en zorgverlening aan lesbische en homoseksuele ouderen, mei 2004.
 • technische opleidingen en beroepen:
  • Barbara de Jong: Techniek: ook voor meisjes! (AD, 16 juni 2004).  Meisjes hebben geen verstand van techniek? Rochelle Postma (9) bewijst dat dit niet klopt. Techniek? Dat vinden toch alleen jongens leuk? Nee hoor, het is ook voor meisjes interessant.
  • Steeds meer vrouwen hebben ingenieursdiploma op zak (persbericht Europese Commissie, 14 juni 2004). Vrouwen zijn in wetenschappelijke en technische disciplines nog steeds sterk ondervertegenwoordigd. Maar het aantal vrouwen dat in deze vakgebieden afstudeerde, is de afgelopen jaren wel gestegen. Het rapport Women, science and technology: Measuring recent progress towards gender equality laat zien dat de kloof tussen mannelijke en vrouwelijke afgestudeerden in harde wetenschappen steeds kleiner wordt. De vooruitzichten van de vrouwelijke afgestudeerden blijven somber.
 • Turkije:
  • EC: Turkije blijft folteren (Financiële Telegraaf, 17 jun 2004). Europees commissaris Verheugen, verantwoordelijk voor de uitbreiding van de EU, heeft donderdag forse kritiek geuit op kandidaat-lidstaat Turkije. Derechten van vrouwen zijn onvoldoende gegarandeerd en is er te weinig godsdienstvrijheid voor niet-moslims. Hij drong aan op snelle veranderingen.
 • vrouwenbeweging:
  • FNV-Vrouwenbond maakt bruisende nieuwe start (persbericht FNV, 14 juni 2004). 'Grijze koppies heffen zichzelf op', kopte de Volkskrant vorig jaar: de Vrouwenbond ging ter ziele. Afgelopen vrijdag, 11 juni, bewees de bond het tegendeel. Aan het slot van de zeer succesvolle conferentie ’De keuzes van je levensloop’ met een bomvolle zaal, toonde een nieuw bestuur, onder leiding van voorzitter Anya Wiersma (31) dat de FNV Vrouwenbond nog springlevend is en bruist van de ambities en nieuwe plannen.
 • vrouwenbeweging > subsidie:
 • zwangerschap:
  • Leeftijd en vruchtbaarheid (Trouw, 19 juni 2004). Vrouwen weten veel te weinig over hun vruchtbaarheid. Dat blijkt uit een onderzoek dat de patiëntenvereniging Freya heeft laten uitvoeren onder bijna 5000 Nederlandse vrouwen. Het thema (on)vruchtbaarheid krijgt deze maand wereldwijd aandacht omdat juni is uitgeroepen tot World Infertility Month (maand van de onvruchtbaarheid).
  • Langer zwanger voor fikse geldbonus (Algemeen Dagblad, 19 juni 2004). Zwangere vrouwen in Australië brengen hun gezondheid en die van hun ongeboren kind in gevaar door hun keizersneegeboort uit te stellen. Zij doen dit om een fikse bonus niet mis te lopen.
 • zwangerschaps- en bevallingsverlof:
  • Verlof Kamer bij zwangerschap (NRC-Handelsblad, 18 juni 2004). Parlementariërs en gemeenteraadsleden kunnen aanspraak maken op vervanging tijdens zwangerschap en ziekte. Een 2/3 meerderheid van de Tweede Kamer ging gisteren akkoord met een grondwetswijziging die dit mogelijk maakt.


NIEUWSARCHIEF (berichten van voor 14 juni 2004)

 • glazen plafond:
  • Bouwnetwerk wil meer vrouwen in de top (Opportunity, met verwijzing naar een bericht van Cobouw, 10 juni 2004). Vrouwen in de top van bouwbedrijven zijn schaars. Dat wil Bouwnetwerk, een landelijke stichting die vrouwen met een verantwoordelijke functie in de bouw steunt en stimuleert, veranderen.
 • religie > sekse en seksuele voorkeur:
  • Margreet Fogteloo: ''Ik spreek inmiddels ook in moskeeën'' (De Groene, 12 juni 2004).De Canadese schrijfster en lesbische moslim Irshad Manji wil de islam van binnenuit moderniseren. Met haar boek ''The Trouble with Islam'', dat volgende week verschijnt in Nederland, geeft ze een aanzet.
 • seksuele intimidatie:
  • Margreet Fogteloo: In het pak genaaid (De Groene, 5 juni 2004). Lubbers lijkt afgeschreven. Maar is het zo eenvoudig? Want waarom is de aanklacht gelekt naar de Amerikaanse pers? Wie heeft daar belang bij? En welke regisseurs zitten achter deze stormloop?

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


ONZE ANDERE SITES

emancipatie.pagina.nl:

 • bouwnetwerk.net-Vrouwen in de top van bouwbedrijven zijn schaars. Dat wil Bouwnetwerk, een landelijke stichting die vrouwen met een verantwoordelijke functie in de bouw steunt en stimuleert, veranderen.
 • vrouwentijdschriften.nl. Met deze website brengt het Persmuseum de rijke geschiedenis, het heden en de toekomst van het Nederlandse geïllustreerde vrouwentijdschrift voor het voetlicht.


AKTUEEL 

In ons Tijdschriftenrek :

Agenda:

 • vrijdag 24 en zaterdag 25 september 2004: Europese conferentie ''Working Fathers, Caring Men'' (Rotterdam, World Trade Center). Afsluiting van de ESF-Equal projecten “Mannen in de Hoofdrol”, georganiseerd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en het Verwey-Jonker Instituut.
  Doel van de conferentie is het verspreiden van de ervaringen en resultaten van de ESF-Equal projecten ''Werkende Vaders, Zorgende Mannen'' en ''Wie doet wat.nl''. Centraal staat de rol van de man in het gezin. Onderliggende mechanismen en condities die van invloed zijn op de rol van mannen bij de verzorging van kinderen en op het verrichten van huishoudelijke werkzaamheden worden toegelicht en besproken. Verder wordt ingegaan op de combinatie van taken thuis en betaalde arbeid, waarbij succesvolle voorbeelden uit verscheidene Europese landen de revue passeren.
   


VARIA

Signalementen:

 • Breiverbod in Friese Staten (Nederlands Dagblad, 16 juni 2004). Statenleden mogen tijdens vergaderingen niet meer breien. Commissaris der koningin Ed Nijpels heeft bepaald dat 'nuttige handwerken' buiten de statenzaal moeten gebeuren.  Het voornaamste slachtoffer van de oekaze is FNP'ster Pytsje de Graaf uit Ternaard, die de lange debatten in Provinciale Staten en het Samenwerkingsverband Noord-Nederland pleegt te benutten voor de productie van Noorse sokken.


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.