donderdag 20 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 148
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  141-150
 >  148 
NIEUWSBRIEF 148
hspace=0

Nieuwsbrief 148 (7 t/m 13 juni 2004)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.
        

NIEUWS

 • abortus / Nederland:
  • Abortusboot vindt steun bij de rechter (Volkskrant, 11 juni 2004). Het ministerie van Volksgezondheid heeft ten onrechte geweigerd de stichting Women on Waves een abortusvergunning te verlenen. Het zal zijn beslissing opnieuw moeten overwegen. Naar alle waarschijnlijkheid vaart de abortusboot deze zomer weer uit.
  • Rechtbank: Women on Waves had vergunning moeten krijgen. Voorlopig hebben wij alleen het Engelstalige persbericht van 9 juni 2004; de uitspraak van de rechtbank is nog niet gepubliceerd op rechtspraak.nl
 • abortus / andere landen:
  • Joyce Mulama: Verbod op abortus in Kenia is dode letter (Nederlands Dagblad, 9 juni 2004). In Kenia is de discussie over abortus opnieuw opgelaaid, nadat onlangs de lichamen van 15 ongeboren kinderen waren aangetroffen bij een rivier aan de rand van de hoofdstad Nairobi. Tijdens een herdenkingsplechtigheid spraken diverse leiders zich uit tegen abortus. Abortus is officieel niet toegestaan in Kenia, maar de autoriteiten doen weinig moeite om de wetgeving die abortus verbiedt te handhaven.
 • adoptie:
  • Leeftijd van adoptieouder kan hoger (Volkskrant, 7 juni 2004). Adoptieouders moeten ook op latere leeftijd kinderen uit het buitenland kunnen adopteren. Een tussentijdse evaluatie van de adoptiewet pleit voor het verruimen van de leeftijdsgrenzen. Zo zou de maximale leeftijd waarop ouders kunnen adopteren, verhoogd moeten worden met een jaar tot 46 jaar. De leeftijd van de jongste ouder moet daarbij gaan gelden.
 • allochtone vrouwen:
  • Kabinet helpt gemeenten positie allochtone vrouwen te verbeteren (Ministerie van SZW, persbericht 9 juni 2004). Het kabinet heeft vandaag met vijf gemeenten een convenant gesloten om de positie van allochtone vrouwen te verbeteren. Het gaat om een betere integratie en maatschappelijke deelname van deze vrouwen. De gemeenten krijgen hiervoor de zogeheten ‘Toolkit Participatie’ tot hun beschikking. Ook kunnen zij subsidie aanvragen.
  • Oranjefonds en Commissie PaVEM ondersteunen taallessen allochtone vrouwen aan huis (persbericht 9 juni 2004). In het kader van een meerjarig stimuleringsprogramma biedt het Oranjefonds aan gemeenten die thuislesorganisaties willen opzetten of uitbreiden een bijdrage van maximaal 100.000 euro per jaar.
  • Prinses Máxima krijgt toezegging van Zaanstad (Noordhollands Dagblad, 7 juni 2004). Wethouder Egberts en burgemeester Vreeman hebben toegezegd dat Zaanstad meer allochtone vrouwen gaat begeleiden. Nu helpt de gemeente 165 vrouwen om enigszins deel te kunnen nemen aan de samenleving. Wethouder Egberts kan nog niet zeggen hoeveel meer de gemeente aan kan. ,,We moeten daar nog naar kijken, want we moeten het wel aankunnen.''
  • PaVEM presenteert nationale voorhoede voor allochtone vrouwen (persbericht PaVEM, 7 juni 2004). In het kader van de tweede Vrouwenestafette Kleurrijk Talent presenteert de commissie PaVEM (Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen)haar Participatieteam: 30 vrouwen met uiteenlopende etnische achtergronden die op verschillende terreinen van de samenleving actief zijn. Zij vormen een nationale voorhoede voor allochtone vrouwen die actiever willen meedoen in de maatschappij. Daarmee geven zij een krachtige impuls aan een nieuwe kleurrijke vrouwenbeweging.
 • arbeidsduur:
  • VNO-NCW roept op tot langer en harder werken (FEMBusiness, 10 juni 2004). Een veertigurige werkweek, vijf dagen minder vrij en 70 procent loon bij ziekte in plaats van 100 procent. En om de economie er weer bovenop te helpen is werken tot 65 jaar onafwendbaar. Dat zegt VNO-NCW-voorzitter Jacques Schraven in een interview met het Financieele Dagblad.  
 • deeltijd:
  • Deeltijdwerk slaat deuk in salarisgroei (Planet.nl, 8 juni 2004). Wie ooit parttime heeft gewerkt, krijgt in het vervolg van zijn carrière structureel een lager uurloon dan mensen die altijd voltijds gewerkt hebben, zo blijkt uit onderzoek van de Organisatie voor Strategisch Marktonderzoek. Zie:
   • Deeltijd nadelig voor loopbaan. Persbericht OSA, mei 2004. Mannen en vrouwen die eerder in hun loopbaan in deeltijd hebben gewerkt ontvangen een lager uurloon. Zelfs na een succesvolle herintrede in voltijdwerk, zijn de negatieve effecten op het uurloon nog merkbaar. Maar mannen zijn in staat hun inkomenspositie te herstellen.
 • (echt)scheiding / koopkracht:
  • Inkomens Panel Onderzoek CBS. Brief dd. 8 juni 2004 van minister De Geus (SZW) aan de Tweede Kamer. Door het CBS is recentelijk berekend dat echtscheidingen voor zowel mannen als vrouwen gepaard gaan met forse financiële effecten. De CBS berekeningen houden echter geen rekening met betalingen van kinderalimentatie. Op verzoek van de vaste TK-commissie SZW gaat de minister verder in op de oorzaken van de koopkrachteffecten van echtscheiding.
 • Europese Grondwet:
  • Hieke Snijders-Borst: Europa miskent rechten vrouw (De Volkskrant, 8 juni 2004). De rechten van de vrouw worden in de grondwet van de EU niet goed geregeld. Europa betaalt ervoor met minder geboortes.
 • Europese verkiezingen / België
  • Verkiezingen 2004, België (Vrouweninderegering.be, juni 2004). Alle m/v ins en outs, ook over de europese verkiezingen. O.m. interviews met vrouwen als boegbeelden van hun respectievelijke partijen die dus op hoog niveau onze toekomst mebpalen. Zijn ze onze stem waard? Tijd om hen aan de tand te voelen:
   • Mia De Vits, SP a lijsttrekster Europa: : mogen dienstencheques reguliere jobs vervangen?
   •  Patricia Ceysens. Vlaams minister van Economie, Buitenlands Beleid en E-government: huishouden wordt een economische sector.
   • Vera Dua, Groen! : tijdskrediet is interessant voor iedereen.
  • Man van 40 uit de stad is dé kandidaat (Het Volk, 7 juni 2004). Wie zijn ze, de kandidaten op de kieslijsten? Een ploegje politicologen van de Leuvense universiteit onder leiding van professor Stefaan Fiers: dé ideale kandidaat is een man van vooraan in de veertig die ofwel zelfstandige ofwel ambtenaar is, en beter geen dorpeling. De wet gebiedt dat er evenveel mannen als vrouwen op de lijsten staan. Maar qua verkiesbare plaatsen blijft er onderscheid. ,,Nog steeds heeft een vrouw 1,6 maal minder kans een verkiesbare plaats te bekomen.''
 • feminisering van de armoede:
  • Fatoþ Ipek-Demir:Bezuinigingen: Kabinet treft vrouwen het hardst (E-Quality, juni 2004).  Nibud: Kabinet treft minima het hardst, berichtte Trouw op 27 mei jl. Bij dit soort berichten is het goed om te beseffen wie er vooral met armoede te maken krijgen. Simpel gezegd zijn dat vrouwen - en dan vooral alleenstaande, oudere, en/of allochtone vrouwen. Het Nibud onderzocht in opdracht van de PvdA de werkelijke koopkrachtontwikkeling van een aantal veel voorkomende huishoudens. Minima blijken meer achteruit te gaan dan het kabinet voorspelde.
 • gezondheidszorg / incest:
  • Standpunt Omstreden Herinneringen. Brief dd. 9 juni 2004 van minister Hoogervorst (VWS) aan de Tweede Kamer inzake het advies van de Gezondheidsraad, Omstreden Herinneringen, over problemen die kunnen ontstaan doordat mensen zich door therapie incest kunnen herinneren. Er komt geen plan van aanpak voor hulp aan mensen die door psychotherapie incestherinneringen hebben gekregen. Wel zal de minister samen met de Inspectie Gezondheidszorg hiervoor aandacht vragen bij de beroepsgroepen.
 • glazen plafond / universiteiten:
  • Cum laude promotie helpt wel voor vrouwen, maar onvoldoende voor een inhaalslag (RUG, 7 juni 2004). De trage doorstroom van academisch geschoolde vrouwen naar de hogere posities kan niet worden verklaard door gebrek aan ambitie of kwaliteit. Uit onderzoek van de Rijksuniversiteit Groningen blijkt dat ook de vrouwen die buitengewoon goed zijn, zoals de cum laude gepromoveerden, gemiddeld genomen een lagere positie bereiken dan de minder gekwalificeerde mannen. Het voordeel dat mannen onbedoeld ten deel valt, leidt tot verspilling van talenten zegt onderzoekster dr. Margo Brouns.
   • Het onderzoeksrapport ‘Een kwestie van kwaliteit’ wordt donderdag 10 juni 2004 tijdens een lunchdebat aangeboden aan de rector magnificus van de Rijksuniversiteit Groningen.
 • herintreders:
  • Saskia Schalkwijk en Anneke van Doorne-Huiskes: Inpassing van herintreders en zij-instromers in de zorg (persbericht OSA, juni 2004). Welke factoren bevorderen resp. belemmeren de instroom van herintreders en zij-instromers? Welke successen zijn geboekt met opheffing van de belangrijkste belemmeringen? Volgens de onderzoekers zijn de belangrijkste belemmeringen de werktijden en opleiding/begeleiding.
 • herverdeling onbetaalde arbeid thuis:
 • homohuwelijk:
  • Rechter VS: verbod op homohuwelijk kan niet (Reformatorisch Dagblad, 11 juni 2004). Een rechter in de Amerikaanse staat New York acht een verbod op het huwelijk van mensen van hetzelfde geslacht in strijd met de grondwet van deze staat. „De grondwet van New York voorziet in de gelijke behandeling van alle burgers. Dientengevolge is een verbod op het homohuwelijk in strijd met de grondwet”, aldus rechter Jonathan Katz.
 • Marokko:
  • Marc Kruyswijk: Gezinnen gedumpt in Marokko (AD, 10 juni 2004). Elk jaar laten naar schatting 30 in Nederland wonende Marokkanen na familiebezoek of vakantie hun gezin achter in Marokko. Volgens Mohammed Sayem proberen de mannen op deze manier wraak te nemen op hun vrouwen voor een slechte relatie. Doordat de mannen meestal ook de papieren van vrouw en kinderen in beslag nemen, kunnen zij niet of alleen met veel moeite terug naar Nederland. Het afgelopen jaar heeft het Nederlands Steunpunt Remigranten in Berkane in Noord-Marokko al 40 van dergelijke zaken in behandeling genomen.
 • moederschapsbescherming:
  • Bedrijven kennen regels borstvoeding en werk slecht (Telegraaf, 11 juni 2004). Bedrijven zijn slecht op de hoogte van de regels over borstvoeding op het werk. Niet meer dan een op de vijf werkgevers kent zijn verplichtingen aan werknemers die net moeder zijn geworden, zo blijkt uit onderzoek van het Voedingscentrum.
  • ILO tikt Nederland op vingers over kosten zwangerschap (FNV, persbericht 11 juni 2004). De ILO, Internationale Arbeidsorganisatie te Genève, vindt dat de Nederlandse regering nalatig is bij de implementatie van Verdrag 103 inzake moederschapsbescherming. Dit verdrag schrijft voor dat de medische kosten in verband met zwangerschap en bevalling voor alle werkneemsters gedekt moeten worden, zonder eigen bijdragen of eigen risico via de sociale zekerheid of een andere publieke regeling. Dat is in Nederland slechts het geval voor werkneemsters die onder het ziekenfonds vallen. Dus niet voor ambtenaren, onderwijzend personeel en werkneemsters met een inkomen boven de ziekenfondsgrens.
 • multicultureel debat:
  • Kustaw Bessems: Er groeit een brandnetel in mij (Trouw, 11 juni 2004). De VVD zaait haat onder moslims, zegt oud-partijleider Hans Dijkstal. Marokkaanse jongeren spreken. Over hun gevoelens van wrok en onverschilligheid jegens politici en 'de media'. Ze hebben vooral een hekel aan VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali. ... Volgens Hasna, die zich voorbereidt op een studie rechten in Amsterdam, zitten de echt heftige gevoelens vooral bij jongens. ,,Die zijn sneller op hun teentjes getrapt. Die laten niets bezinken, maar worden meteen boos. Wij meisjes kunnen onze emoties beter onderdrukken.''
 • prenatale screening:
  • Kamer tegen aanbod prenatale test (Reformatorisch Dagblad, 9 juni 2004). Een kamermeerderheid steunt het plan van staatssecretaris Ross om zwangere vrouwen onder de 36 jaar geen tests aan te bieden naar mogelijke afwijkingen van hun ongeboren vrucht. PvdA, GroenLinks en D66 willen dat aan alle zwangere vrouwen onder de 36 jaar een gratis test wordt aangeboden. Ross wil die mogelijkheid alleen bieden aan vrouwen die kans hebben op een kind met een afwijking, bijvoorbeeld vanwege erfelijke omstandigheden.
  • Zwangere krijgt info downtest (Nederlands Dagblad, 9 juni 2004). Vrouwen die een kind verwachten, krijgen tijdens het eerste gesprek bij de verloskundige een folder over zwangerschapstesten ten aanzien van het Down-syndroom, aldus staatssecretaris Ross (Volksgezondheid) gisteren tijdens een Kamerdebat over prenatale screening. Hiermee heft de CDA-bewindsvrouw het verbod op om informatie over dergelijke testen te geven aan zwangere vrouwen onder de 36, die geen medische risico's hebben.
  • Zwangeren tot 36 moeten test zelf betalen (NRC-Handelsblad, 7 juni 2004). Staatssecretaris Ross (Volksgezondheid) blijft bij haar standpunt dat alleen zwangere vrouwen van 36 jaar of ouder tegen vergoeding kunnen laten testen of er bij de foetus sprake is van het Down-syndroom. Jongere zwangeren dienen wel over het bestaan van de test te worden geïnformeerd, maar moeten in elk geval de kansbepalende test zelf betalen. Blijkt de uitkomst daarvan 'positief', dan wordt de vervolgtest wel vergoed.
  • Prenatale test alleen gratis voor 36+sers (nieuwsbericht VWS, 7 juni 2004). Vrouwen van jonger dan 36 jaar kunnen hun ongeboren kinderen niet gratis laten testen op het syndroom van Down of een open ruggetje.
   • Standpunt prenatale screening. Brief staatssecretaris Ross (VWS) dd. 7 juni 2004 aan de Tweede Kamer
   • Opgelucht, maar ook aangedaan. Ervaringen van vrouwen met risicoschattende testen in de zwangerschap. Onderzoek van Els Geelen, Daphne Schipper, Anja Krumeich, Klasien Horstman en Guy Widdershoven, 2004.
  • Ross: geen gratis test op Down bij zwangerschap (Volkskrant, 7 juni 2004). Zwangere vrouwen onder de 36 jaar kunnen ook in de toekomst niet hun ongeboren kinderen gratis laten testen op het syndroom van Down of op een open ruggetje. Staatssecretaris Ross (Volksgezondheid) dint onder meer dat de kosten van ongeveer 100 miljoen euro voor de test niet opwegen tegen de baten. Zij verwerpt hiermee het advies van de Gezondheidsraad. 
 • seks op het werk:
  • Manager houdt ook van seks (AD, 7 juni 2004). Bazen in ons land denken heus niet alleen aan geld en macht; de helft van alle managers vindt seks belangrijker dan carrière. Een minderheid (15 procent) vindt de loopbaan juist van hoger belang.
 • seksueel geweld:
  • Wim Orbons: Geweld na scheiding groter dan daarvoor (Nederlands Dagblad, 8 juni 2004). Nederland is de laatste jaren regelmatig opgeschrikt door bloedbaden na een scheiding. Drama's in Berghem, Winschoten, Zwolle, Kerkrade, Eindhoven, etc. ... De nasleep van een echtscheiding is veel ingrijpender dan in het algemeen wordt aangenomen. Vaak wordt er een oorlog over de hoofden van de kinderen uitgevochten als gevolg van de polariserende echtscheidingswetgeving, stelt hoogleraar gezinsbeleid en gezinssociologie Kees de Hoog.
 • vrouwen in mannenberoepen:
  • Gerard den Elt: Vrouw tussen de F-1 macho's (AD, 10 juni 2004). Ann Neal is een opvallende verschijning in het rennerskwartier. In de mannenwereld van de Formule 1 behartigt zij als vrouw de zaken van Mark Webber. Haar geslacht is haar handicap, geeft Neal ruiterlijk toe.
 • vrouwenhandel:
  • Pooiers achtervolgen Albanese vrouwen (Reformatorisch Dagblad, 9 juni 2004). Albanese vrouwen die in ons land tot prostitutie worden gedwongen en vervolgens naar hun moederland terugkeren, krijgen nauwelijks hulp van Nederlandse instanties. Pooiers zitten de vrouwen op de hielen. „Deze vrouwen lopen groot gevaar”, zegt de Amsterdamse onderzoeker-journalist mr. Ruth Hopkins. Het is „erg moeilijk” om een betrouwbaar beeld te krijgen over het aantal Albanese vrouwen dat in Nederland in de prostitutie zit. De Stichting Tegen Vrouwenhandel houdt het op enkele tientallen.
 • VN-Vrouwenverdrag:
 • VN-Vrouwenverdrag/Suriname:
  • Vernon Texel: Alle actoren betrekken bij toetsing VN-Vrouwenverdrag in Suriname (De Ware Tijd, 9 juni 2004). Praktisch alle actoren moeten zich betrokken voelen bij de beoordeling van het VN-Vrouwenverdrag in de Surinaamse praktijk.Probleem is echter, het niet tijdig aanleveren van data op dit gebied. Dat was een van de conclusies van de eendaagse workshop VN-Vrouwenverdrag 3e Suriname rapport in Amsterdam.


NIEUWSARCHIEF (berichten van voor 7 juni 2004)

 • allochtone vrouwen:
  • Floor de Booys: Beter luisteren naar allochtone vrouwen (Haagsche Courant, 5 juni 2004). Houdt de islam de emancipatie van moslimvrouwen tegen? Welke knelpunten ervaren allochtone vrouwen op de arbeidsmarkt? Laten Turkse en Marokkaanse mannen hun handen wapperen in het huishouden? Deze vragen komen aan de orde op de conferentie Emancipatie in Actie, woensdag 9 juni in Den Haag.
  • Emancipatie en integratie van meisjes en vrouwen uit etnische minderheden. Brief dd. 3 juni 2004 van minister Donner (VI ad interim) aan de Tweede Kamer. Hij geeft aan op welke wijze de aangenomen moties zullen worden uitgevoerd. 
 • eerwraak:
  • Eerwraak en internet. Antwoord dd. 4 juni 2004 van staatssecretaris Ross (VWS) op vragen van TK-lid Tonkens (GL). Uit politie-onderzoek is gebleken dat het tot voor kort mogelijk was via internet het adres van Blijf-huizen op te sporen. De betreffende verzekeraar heeft inmiddels de programmatuur gewijzigd. Hier is de Wet becherming persoongegevens van toepassing.

hspace=0

zoekt

hspace=0

Kijk je regelmatig op emancipatie.nl ? Met een donatie help je ons deze site overeind te houden. Want we draaien op vrijwilligerswerk en krijgen geen subsidie. Meer informatie.


AKTUEEL 

Agenda:


EMANCIPATIE ALGEMEEN

Vrouwen in en uit het nieuws::

 • ANNETTE NIJS, politica, zakenvrouw 
  • Cees van der Laan en Lex Oomkes: Annette Nijs, briljante zakenvrouw die faalde. (Trouw, 10 juni 2004). Annette Nijs zag de overgang van het bedrijfsleven naar de politiek als uitdaging. Uiteindelijk maakte zij daar geen succes van. Ze wist na een jaar op Onderwijs het verschil tussen politiek en bedrijfsleven haarfijn aan te geven. ,,Het vergrootglas waaronder politici, dus ook ik, worden gelegd, is het grootste verschil. Dat is wennen en tegelijk de uitdaging.''
 • KROES, NEELIE - politica, bestuurder
  • Martine Boelsma: Werken is heilzaam. (AD, 9 juni 2004) Haar twee scheidingen gingen haar niet in de koude kleren zitten. Maar: Werken is heilzaam. Oud-verkeersminister Neelie Kroes (63) over haar gezondheid.


VARIA

Signalementen :

 • Jos van der Burg: Huiselijk geweld (Het Parool, 9 juni 2004, filmrecensie van Te doy mis ojos). Een film over vrouwenmishandeling? Hebben we er nog niet genoeg tv-drama's over gezien? Sommige onderwerpen zijn zo uitgekauwd, dat ze een vermoeide reactie oproepen. Vrouwenmishandeling, drugsverslaving, incest: hoeven we er alsjeblieft geen films (meer) over te zien? Met het resultaat staan de sceptici in hun hemd. Het blijkt nog steeds mogelijk een aangrijpende film over geweld tegen vrouwen te maken.


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.