donderdag 20 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 130
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  121-130
 >  130 
NIEUWSBRIEF 130
hspace=0

Nieuwsbrief 130 (10 t/m 31 december 2003)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.
NIEUWS

 •  Abortus | Pro-life beweging
  • Een stil getuigenis voor de abortuskliniek (Nederlands Dagblad, 20 december 2003). De nachtwake voor de abortuskliniek in Utrecht is als een begrafenis. ,,Een stille herdenking van de 34.000 kinderen die dit jaar geaborteerd zijn'', zegt C. Verwoert, die donderdagavond gewapend met fakkel en folders voor de kliniek aan de Biltstraat post. ,,Dan schreeuw je niet, maar word je stil.''
 • Abortus | Toename
  • Ellen de Visser: Toename abortussen zet door (Volkskrant, 11 december 2003). Meisjes zijn vaker zwanger en plegen vaker abortus.  StiSAN-voorzitter Eylard van Hall vindt uitbreiding noodzakelijk van het aantal centra dat vorig jaar de taak van de Rutgershuizen heeft overgenomen, en ook betere financiering.
  • Rutgers Nisso Groep: aantal abortussen stijgt (De Telegraaf, 10 december 2003). Steeds meer vrouwen in Nederland laten abortus plegen. Het gaat daarbij vaker om jonge vrouwen. 60 procent van de vrouwen die zich bij een abortuskliniek meldt, is van allochtone afkomst. Ruim tweederde van de vrouwen die abortus pleegt, zegt anticonceptiemiddelen te hebben gebruikt. De middelen zouden niet goed zijn gebruikt. Dit blijkt uit cijfers van de Rutgers Nisso Groep over 2001 en 2002.
  • Abortus blijft toenemen. Jongeren en allochtone vrouwen vormen risicogroepen (Rutgers NISSO Groep, persbericht 10 december 2003). De stijging van het aantal abortus in Nederland, die in de jaren negentig is ingezet, zet zich in de jaren 2001 en 2002 voort. Het aantal abortus bij in Nederland wonende vrouwen is toegenomen tot 28.400 in 2001 en 29.500 in 2002. Het abortuscijfer per 1000 vrouwen (15-44 jaar) is daardoor gestegen tot 8,4 in 2001 en 8,7 in 2002.
  • Zie ook: Abortus in Nederland 2001-2002. Verslag van de abortusregistratie door Cecile Wijsen en Jany Rademakers.
 • Achterstandleerlingen | Autochtonen
  • Witte leerling met achterstand scoort slechter dan zwarte (Trouw, 19 december 2003). Het gaat slechter met de witte achterstandsleerling en beter met de zwarte. De aandacht voor allochtone kinderen is ten koste gegaan van de zwakke autochtone leerling. 40% van deze groep loopt extra ondersteuning mis door de huidige verdeling van achterstandsgeld.
  • ''Wit'' kind raakt meer achterop (AD, 19 december 2003). Nederlandse kinderen raken in het basisonderwijs steeds verder achterop. In groep 8 lopen ze in taal een heel jaar achter en met rekenen vijf maanden. Kinderen van buitenlandse afkomst halen hun achterstand juist geleidelijk in.
  • Autochtone achterstandsleerlingen: een vergeten groep (persbericht Sociaal en Cultureel Planbureau, 18 december 2003. Nederlandse achterstandskinderen raken steeds verder achterop. Het aantal allochtone en autochtone achterstandsleerlingen in het basisonderwijs is ongeveer even groot: 200.000. De formatiedrempel voor extra ondersteuning op scholen benadeelt de autochtone achterstandsleerlingen: 40% van hen ontvangt hierdoor geen extra ondersteuning; bij de allochtone achterstandsleerlingen is dat slechts 8%.
  • Autochtone achterstandsleerlingen: een vergeten groep. SCP, december 2003. Noot redactie: in dit onderzoek wordt geen onderscheid gemaakt tussen meisjes en jongens.
 • Adoptie
  • ''Homo mag buitenlands adoptiekind''. Kamer steunt D66-motie (NRC-Handelsblad, 18 december 2003). Een meerderheid in de Tweede Kamer van PvdA, VVD en D66 wil adoptie van buitenlandse kinderen door homoparen mogelijk maken.
  • D66: Buitenlandse adoptie voor homostellen (homo-emancipatie.nl, bericht van D66-fractie, 10 december 2003).  Homoseksuele paren moeten een buitenlands kind kunnen adopteren. D66 woordvoerder Lousewies van der Laan stelt daartoe morgen een wetswijziging voor, tijdens een overleg over adoptie in de Tweede Kamer.
 • Afghanistan | Positie vrouwen
   VN beveiligen vrouwelijke afgevaardigde in Afghanistan (Volkskrant, 19 december 2003). Voor de veiligheid van Malalai Joya wordt gevreesd sinds ze woensdag is uitgevallen tegen enkele krijgsheren die ook lid zijn van de Loya Jirga. Ze krijgt van de VN nu extra bescherming.
  • Vrouwen boeken eerste winst in Loya Jirga (De Volkskrant, 16 december 2003). De Loya Jirga in Afghanistan, de vergadering die een nieuwe grondwet moet opstellen, heeft maandag alsnog een vrouwelijke vice-voorzitter gekregen. Vrouwelijke afgevaardigden beklaagden zich erover dat zij niet in de leiding van de vergadering waren vertegenwoordigd. Na een heftige discussie besloot voorzitter Sibghatullah Mujadeddi het aantal vice-voorzitters uit te breiden tot vier, van wie één vrouw.
 • Algerije | Positie vrouwen
  • Anne Adé: Twintig jaar, ya basta ! Algerijnse vrouwen willen hun rechten terug (Divazine.be, 10 december 2003). Op 19 april 2004 wordt de Algerijnse familiewet twintig, maar als het van de vrouwen van ’'20 ans, barakat!’' afhangt, haalt ze dat jubileum niet. ’Twintig jaar, dat volstaat!’ is een samenwerkingsverband tussen zes vrouwenrechtenorganisaties, die vechten voor de afschaffing van deze uiterst conservatieve wet die de Algerijnse vrouwen onder de knoet houdt.
 • Alleenstaanden
  • Yvonne Zonderop: Krap bij kas ? Neem een partner (De Volkskrant, 16 december 2003). Er groeit een nieuwe vorm van ongelijkheid in ons land. Terwijl succesvolle tweeverdieners in welvaart goed opgeleide kinderen grootbrengen, balanceren veel alleenstaanden op een sociaal minimum. 'Alleenstaanden hebben het verhoudingsgewijs minder makkelijk. Welvaart wordt steeds meer iets voor stellen', zegt demograaf Jan Latten van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).
 • Amalia
  • Marc Kruyswijk en Ingrid Sikking: Willem-Alexander als voorbeeldpapa ? (Algemeen Dagblad, 13 december 2003). Prins Willem-Alexander, die betrokken is bij de zorg voor prinses Amalia, kan een rolmodel worden voor de moderne vader. Wat is uw mening? Discussieer mee!
 • Anticonceptie | De pil
  • Ronald van Geenen: Vrouwen stoppen met de pil. Enquête: een op vijf wil kosten niet zelf betalen (Algemeen Dagblad, 31 december 2003).  Zeker een op de vijf vrouwen overweegt volgend jaar te stoppen met het gebruik van de anticonceptiepil en zoekt naar alternatieven om een zwangerschap te voorkomen. Reden is dat het ziekenfonds de pil per 1 januari niet meer vergoedt voor vrouwen boven de 21 jaar.
 • Anticonceptie | Rutgershuizen
 • Anticonceptie | Sterilisatie mannen
  • Bart Jungmann en Ellen de Visser: Vrouw beslist veelal over ''de knip'' bij man (De Volkskrant, 13 december 2003).   Even op de operatietafel en het krijgen van nakroost is aan banden gelegd. Steeds meer mannen doen het; Nederlandse mannen, want sterilisatie is cultuurgebonden.
  • Bart Jungmann en Ellen de Visser: Anticonceptie is steeds meer een mannenzaak (De Volkskrant, 13 december 2003).  Anticonceptie wordt een mannenzaak. Steeds meer mannen laten zich steriliseren, terwijl steeds minder vrouwen de pil slikken of voor een sterilisatie kiezen. Dit blijkt uit gegevens van het Academisch Medisch Centrum (AMC) in Amsterdam en een rondgang langs zorgverzekeraars. Nederland heeft relatief gezien het hoogste aantal gesteriliseerde mannen in de wereld.
 • Arbeidsmarkt | Herintreedsters
  • Regionale afspraken over herintredende vrouwen (Ministerie van SZW, 16 december 2003). In de regio’s Twente en Nijmegen worden in de periode tot en met 2005 450 herintredende vrouwen begeleid en aan werk geholpen. In de omgeving van Amsterdam zijn al afspraken gemaakt om tweeduizend vrouwen aan de slag te krijgen, daarnaast worden nu 160 vacatures beschikbaar gesteld. Het regionaal platform Arbeidsmarktbeleid West-Brabant ontwikkelt een plan om 2500 herintredende vrouwen aan de slag te helpen.
 • Arbeidstijden
  • De Geus: 60-urige werkweek en minder pauzes (De Volkskrant, 22 december 2003). De regels over arbeidstijden moeten worden versoberd tot het Europese minimumniveau. Werkgevers krijgen meer vrijheid om met werknemers individueel afspraken over werktijden, roosters en pauzes te maken. Dit stelt het kabinet voor bij de wijziging van de Arbeidstijdenwet.
  • Arbeidstijden worden soepeler (De Volkskrant, 19 december 2003). Het kabinet wil de wettelijke bepalingen over het maximaal aantal werkuren en de nachtarbeid vereenvoudigen. De regels over het verrichten van overwerk kunnen zelfs uit de wet.
  • Kabinet wil arbeidstijdenwet sterk vereenvoudigen (Ministerie van SZW, persbericht 19 december 2003). Het kabinet wil de wettelijke bepalingen over het maximaal aantal werkuren en de nachtarbeid vereenvoudigen. De regels over het verrichten van overwerk kunnen zelfs uit de wet.
 • Armoede in Nederland
  • SCP: Armoedemonitor 2003 (SCP.nl, 16 december 2003). De Armoedemonitor 2003 bevat de meest actuele gegevens over armoede in Nederland. De gegevens zijn verzameld en geanalyseerd door het Sociaal en Cultureel Planbureau en het Centraal Bureau voor de Statistiek. De omvang en ontwikkeling van armoede worden in beeld gebracht op basis van de inkomenshoogte, de armoededuur, bezittingen en schulden, het eigen oordeel over de financiële situatie en de vaste lasten. Speciale aandacht is er verder voor de allochtonen, de relatie tussen inkomen en gezondheid en sociale uitsluiting.
 • Au pairs
 • Babysterfte | Allochtone babies
  • Hogere sterfterisco's allochtone baby's (CBS Webmagazine, 15 december 2003). De kans op een doodgeboren kind is onder alle niet-westerse herkomstgroeperingen tezamen bijna 40% groter dan onder autochtonen.Ook wat betreft zuigelingensterfte is de kans op overlijden onder niet-westers allochtone kinderen gemiddeld 30% hoger dan onder autochtone kinderen. Oorzaken onder meer: bij huwelijken onder verwanten spelen genetisch bepaalde aandoeningen een rol. Tienerzwangerschappen hebben relatief vaak een ongunstig verloop, met een groter risico op vroeggeboorte en een laag geboortegewicht.
 • Benzineverkoop
  • Kees de Vré: Vrouwelijker tanken dankzij de Body Shop (Trouw, 10 december 2003, tijdelijke link). De Body Shop gaat een deel van zijn assortiment verkopen via pompstations van BP. De cosmetica-keten laat zich verleiden om het tanken zo te vervrouwelijken, een wens van de oliemaatschappij.
 • Duitsland | Kinderopvang
  • Gerbert van Loenen: Duits basisonderwijs | Waar moeten al die kinderen slapen ? (Trouw, 18 december 2003, tijdelijke link). Deze week is in Duitsland de eerste basisschool geopend waar ook 's middags les wordt gegeven. Dat was niet makkelijk, want volgens de Duitse opvatting mag je kinderen zoiets alleen aandoen als de school ze ook warm eten en een rustzaal verschaft.
 • Eerwraak
  • Kustaw Bessems: Eerwraak | De onzichtbare grens (Trouw, 30 december 2003). Zarife was de derde leerlinge van roc-directeur Jaap Krikke die slachtoffer werd van eerwraak. Haar vader schoot haar dood en Krikke stapte naar de pers. Binnen school kreeg hij steun, er buiten nauwelijks.
  • Taboe | Scholen wensen geen discussie over eerwraak (Trouw, 30 december 2003). De schooldirecteur die na de moord op een Turkse leerlinge zijn collega's opriep tot een debat over de onderdrukking van allochtone meisjes, heeft haast geen reacties uit het onderwijs gehad. Het bestuur van het roc Twente Plus, waar hij werkt, staat achter hem, maar hoorde ook niets.
 • Europa – Gay rights
  • Joke Swiebel: The Gay Vote ????? Groeten uit Straatsburg (rozerijk.nl, 15 december 2003, column). Europarlementariër Joke Swiebel (PvdA) heeft besloten zich niet voor een volgende EP-termijn (2004-2009) beschikbaar te stellen. Maar ze is nog niet weg ...
 • Europa | Gender
  • E-Quality hield op 16 december 2003 een debat over gender en de Europese identiteit. De bijeenkomst startte met een Engelstalige lezing door prof. dr. Rosi Braidotti, waarin zij pleitte voor een nieuwe benadering van Europa, op basis van inzichten uit gender- en vrouwenstudies.
 • Glazen plafond
  • Roos Kuiper en Daphne van Paassen: Waarom zij wel ? (Intermediair, 11 december 2003). We hebben hier wel topvrouwen, maar die komen meestal uit het buitenland. Wat mankeert er aan Nederlandse vrouwen?
 • Hirsi Ali
  • Jan Hoedeman en Raoul du Pré: ''Alles wat ik zeg, gaat de wereld rond. Dat beangstigt me'' (De Volkskrant, 20 december 2003). Het dreigement van eerder dit jaar dat Ayaan Hirsi Ali voor het einde van 2003 wordt geliquideerd, wordt nog steeds serieus genomen. Ze blijft bewaakt. Het Tweede-Kamerlid van de VVD heeft haar eerste parlementaire jaar erop zitten. Haar fortuyneske stijl van optreden heeft van Hirsi Ali de meest spraakmakende en omstreden volksvertegenwoordiger gemaakt.
 • Huiselijk geweld | Opvang mishandelde mannen
  • Mexico opent blijf-van-mijn-lijf-huis voor mannen (Nu.nl, 31 december 2003). In Mexico is het eerste 'blijf-van-mijn-lijf-huis' voor mannen geopend. De particuliere Stichting van de Hedendaagse Vrouw heeft dit via media in Mexico laten weten vanuit haar hoofdkwartier in Aguascalientes, circa 400 kilometer ten noordwesten van de hoofdstad Mexico.
 • Huwelijksmoraal
  • Pieter van der Ven: Huwelijksmoraal | Ik wás als pastoor niet zo'n bemoeial (Trouw, 27 december 2003, tijdelijke link). Angelo Somers en Frans van Poppel, verbonden aan het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (Nidi) te Den Haag hebben ruim twintig (emeriti) priesters van tussen de 70 en 90 jaar uit het bisdom Breda uitvoerig aan de tand gevoeld over hun zielszorgpraktijk met betrekking tot huwelijk en voortplanting. In het kwartaalblad Mens en Maatschappij rapporteren zij.
 • Intimidatie
  • Marlise Hamaker: Intimidatie | Voor één keer fluiten word je niet teruggefloten (Trouw, 31 december 2003, tijdelijke link). Nafluiten of een vrouw complimenteren met haar uiterlijk is er op Rotterdam Centraal niet meer bij. Wie het toch doet riskeert sinds februari een boete van 40 euro. Maar de regel heeft weinig succes.
 • Integratie | Partner uit buitenland
 • Integratiedebat
 • Irak | Oorlogsverslaggeving
  • Judit Neurink: Oorlogscorrespondente Seierstad / Een harnas tegen emotie en angst (Trouw, 13 december 203, tijdelijke link). Asne Seierstad was een van de circa honderd journalisten die in Bagdad waren tijdens de oorlog. Ze gaf verslag voor onder meer Trouw en Nova. Ze was er niet omdat ze iets met Irak had, wel omdat ze ook eerdere oorlogen al versloeg. Maar vooral omdat ze het als haar plicht ziet: Noorse ogen die waarnemen hoe er geschiedenis wordt gemaakt, en daarover berichten.
 • Islam | Hoofddoeken
  • Hoogste sjeik Egypte steunt Franse ideeën hoofddoekjes (De Volkskrant, 31 december 2003). De sjeik van Al Azhar, de hoogste geestelijk leider van de meest prestigieuze universiteit in de soennitische wereld, vindt dat regeringen van niet-moslim landen het recht hebben wetten uit te vaardigen die sluiers voor moslimvrouwen verbieden. Hij zei dat vlak voor een gesprek met de Franse minister van Binnenlandse Zaken Nicolas Sarkozy.
  • Regie achter spontane actie voor sluier (Trouw, 23 december 2003). Het had een spontaan protest tegen het hoofddoekverbod op Franse scholen moeten zijn, zondag in Parijs. Maar dat de demonstratie het werk was van twee gedupeerde scholieres gelooft eigenlijk niemand nog.
  • Franse moslimvrouwen tegen hoofddoekverbod (De Telegraaf, 22 december 2003).Honderden Franse moslimvrouwen hebben zondag in de straten van Parijs geprotesteerd tegen een wetsontwerp dat het dragen van een hoofddoek op openbare scholen verbiedt. De demonstranten hieven leuzen aan als 'De doek, mijn keuze', maar zongen ook de Marseillaise en zwaaiden met de Franse vlag.
  • Pieter Kottman: ''Mijn hoofddoek, mijn keuze !''. Onduidelijkheid over organisatie ''spontane'' demonstratie Parijs (NRC-Handelsblad, 22 december 2003). Franse moslimvrouwen verzetten zich tegen het verbod op het dragen van een hoofddoek. ,,Niemand wil het geloven, maar wij dragen de hoofddoek uit vrije wil.''
  • Hoofddoek verdeelt ook Denen. Rechter geeft supermarktketen gelijk met kledingvoorschrift (Trouw, 20 december 2003). In Denemarken is een felle discussie ontbrand over het dragen van hoofddoekjes. Aanleiding is de uitspraak van een rechtbank die donderdag de supermarktketen Dansk Supermarked in het gelijk stelde in een conflict met een islamitische werkneemster. De 25-jarige Nasla Anoush was in 2001 op staande voet ontslagen op de bakkersafdeling van een Deense supermarkt omdat ze een hoofddoek droeg.
  • Gerard Beverdam: Kruisverbod kan naar Nederland overslaan (Nederlands Dagblad, 19 december 2003). Historicus Prof. dr A.Th. van Deursen vindt een verbod op opvallende religieuze symbolen - zoals de Franse president Chirac wil - ontoelaatbaar.''We moeten oppassen dat het in Nederland niet diezelfde kant op gaat.''
  • Koert van der Velde: Mannen en islam | Daarom hoeft hij de sluier niet (Trouw, 19 december 2003). De islam ziet mannen en vrouwen als gelijkwaardig, benadrukken Nederlandse moslimleiders. Maar waarom dragen mannen dan geen hoofddoekje? ,,Mannen dragen een hoofddeksel uit praktische overwegingen (koude) of in navolging van de profeet Mohammed. Zo halen ze een wit voetje bij God. De beloning komt later in het paradijs. Voor vrouwen is het voorgeschreven'', zegt Arif Potmis, van het Haags islamitisch platform.
  • Chirac verbiedt religieuze tekens (NRC-Handelsblad, 18 december 2003). De Franse president, Jacques Chirac, heeft een wettelijk verbod in het vooruitzicht gesteld op het dragen van 'opzichtige' religieuze tekens op scholen. Het besluit van de president volgt op een vorige week uitgebracht rapport met deze aanbeveling. In de praktijk betekent het verbod dat het dragen van hoofddoeken, keppeltjes en grote kruisen voortaan niet meer getolereerd zal worden op scholen. De wet moet met ingang van het volgend schooljaar in werking treden.
  • Weg met hoofddoek, Davidster en kruis (NRC-Handelsblad, 13 december 2003). Gedeelten uit het rapport van de Franse Stasi-commssie, die schrijft dat scheiding tussen kerk en staat geen afzijdige, maar een actieve opstelling van de overheid impliceert. De commissie heeft in opdracht van president Chirac aanbevelingen gedaan over de vraag hoe de overheid moet reageren op politieke en godsdienstige tekens en kleding op bijvoorbeeld scholen. De commissie bepleit een wettelijk verbod. Zie ook het volledige rapport.
  • Fokke Obbema: Frankrijk wil keppeltje zowel als hoofddoek verbieden (De Volkskrant, 12 december 2003). Franse leerlingen mogen op school geen hoofddoek, keppeltje of groot kruis dragen. Zulke 'ostentatieve religieuze tekens' horen daar niet thuis omdat scholen neutraal behoren te staan tegenover religie. 'Discrete' symbolen (een handje van Fatima, de Davidsster of een bescheiden kruisje) zijn wel toegestaan.
  • Onderwijs: Frankrijk koerst af op verbod hoofddoek (Trouw, 12 december 2003). 'Openlijke tekenen van religie' moeten voortaan verboden zijn op Franse scholen en overheidsinstellingen. Die aanbeveling deed een commissie gisteren aan de Franse regering.
  • Hoofddoek én keppeltje straks taboe in Frankrijk (AD, 12 december 2003). Commissie Stasi: Opzichtige religieuze symbolen zoals hoofddoeken, keppeltjes en grote kruizen moeten wettelijk worden verboden op openbare scholen in Frankrijk.
  • Antoinette Reerink: Franse ziekenhuizen worstelen met hoofddoekjes (AD, 11 december 2003). President Chirac ontvangt vandaag een rapport met het advies de hoofddoek op Franse scholen te verbieden, maar inmiddels levert de hoofdbedekking ook problemen op in ziekenhuizen: patiëntes die hulp van mannelijke artsen weigeren, agressieve echtgenoten en gesluierd ziekenhuispersoneel.
  • Religieuze symbolen taboe in Franse scholen (Volkskrant, 11 december 2003). Het opzichtig dragen van religieuze symbolen als hoofddoeken, keppels en kruisen moet op alle Franse openbare scholen worden verboden, aldus de aanbeveling van een speciale commissie.
 • Islam | Positie vrouwen
  • Canis Zijlmans: ''Moskeeën, besteed meer aandacht aan positie vrouwen'' (Rotterdams Dagblad, 22 december 2003). Moskeeën moeten de positie van vrouwen en meisjes meer aandacht geven. Deze oproep deed directeur drs. Corinne Oudijk van het Centrum voor Onderzoek en Statistiek (COS) zaterdagmiddag in de catacomben van de Mevlana Moskee in Rotterdam-West. Daar werd onder grote belangstelling de miniconferentie ''Eigentijdse Zelforganisaties Presenteren: Succesvolle Projecten'' georganiseerd.
 • Kinderloosheid
  • René Steenhorst: Veel stil leed door kinderloosheid (De Telegraaf, 11 december 2003). Het definitief niet kunnen krijgen van kinderen ondanks verwoede pogingen zwanger te worden met behulp van vruchtbaarheidsbehandelingen, dompelt menig kinderloos paar voor korte of langere tijd in rouw. Het is stil verdriet, waar meestal weinig omstanders weet van hebben”, zegt de Nijmeegse psycholoog Christianne Verhaak van het Universitair Medisch Centrum St. Radboud.
 • Neef-nicht-huwelijken
  • Marc Kruyswijk: Meer gehandicapten door neef-nicht huwelijk (AD, 19 december 2003). Jan Beerenhout, migratiedeskundige, naar aanleiding van de beslissing van minister Hoogervorst (Gezondheidszorg) om geen verbod in te stellen op neef-nichthuwelijken: in de nabije toekomst zullen drie keer zoveel scholen voor bijzonder onderwijs moeten komen omdat het aantal gehandicapte allochtonen drastisch zal stijgen.
  • Geen verbod huwelijk neef en nicht (Trouw, 18 december 2003, tijdelijke link). Er komt geen verbod op een huwelijk tussen neven en nichten. Volgens minister Hoogervorst (volksgezondheid) is een dergelijk verbod 'buiten proportie'.
 • Onderwijs
  • Jaarboek onderwijs in cijfers 2003-2004 (persbericht CBS dd. 17 december 2003). In 2002 blijken 90% van meisjes te kiezen voor profielen cultuur en maatschappij, tegen 57% van de jongens. 4% van de meisjes kiest voor natuur en techniek, tegen 27% van de jongens.
 • Ontwikkelingssamenwerking | Onderwijs voor meisjes
 • Ontwikkelingssamenwerking | Vrouwelijk ondernemerschap
  • Minister Van Ardenne moedigt onderneemsters aan (Ministerie van Buitenlandse Zaken, persbericht 12 december 2003). Minister Agnes van Ardenne voor Ontwikkelingssamenwerking gaat vrouwelijk ondernemerschap in ontwikkelingslanden meer aandacht geven. Volgend jaar organiseert het ministerie een workshop over financiële dienstverlening aan vrouwen. Hiervoor wil het ministerie de FMO, het platform microfinanciering en commerciële banken uitnodigen. De uitkomsten van de workshop zullen worden gebruikt om ervoor te zorgen dat financieringsmogelijkheden beter op vrouwen worden toegesneden.
 • Partnerkeuze
  • Partner via internet: één op 14 vrouwen. Ruim 40 procent: eerste contact op vakantie of bij uitgaan (Algemeen Dagblad, 30 december 2003). Zeven procent van de jonge vrouwen heeft via internet het eerste contact met hun partner gelegd. Dat blijkt uit onderzoek van het Centraal Bureau voor de Statistiek.
 • Politiek | Haagse verslaggeving
  • Mischa de Bruijn: Wouke heeft genoeg aan hypes gedaan (Nederlands Dagblad, 29 december 2003). Kritisch lijkt zacht uitgedrukt te zijn voor de manier waarop NOS-verslaggeefster Wouke van Scherrenburg politici bejegent. Maar nu ze afscheid neemt, komt ze op voor 'Den Haag'. ,,Den Haag is belangrijk. Een soap, een poppenkast? Absolúút niet. Het gaat om wezenlijke politieke meningsverschillen. Je ziet ook dat het weer levendig wordt, dat het weer heel leuk is in Den Haag.''
 • Politiek | M-v-verschillen
  • Meer belangstelling voor politiek in 2002 (CBS Webmagazine, 15 december 2003). De belangstelling voor politiek neemt sinds 2002 snel toe. 16% is zeer geïnteresseerd in de politiek, tegenover zo’n 11% in de voorgaande jaren. De groep tamelijk geïnteresseerden is gegroeid met 4 procentpunten naar 44%. De groei is vooral waarneembaar bij vrouwen en jongeren. De traditionele verschillen in politieke belangstelling tussen man en vrouw en tussen jong en oud, zijn hierdoor kleiner geworden.
 • Seksueel geweld
  • Martha Aalbers: ''Ik was verkracht, maar met mij was niets aan de hand'' (Nederlands Dagblad, 10 december 2003). ,,In de tunnel waar ik werd verkracht, was eerder een meisje vermoord en aan stukken gesneden. Dat verhaal werd me verteld door de politie. Vergeleken met haar, zeiden ze, was ik een geluksvogel.''
 • SGP
  • Verslag lawaaiprotest bij SGP-kantoor (Indymedia, 19 december 2003). Vanmiddag was er een lawaaiprotest bij de SGP, waaraan elf mensen hebben deelgenomen, van piepjong tot ouwe heks, vrouwen en mannen.
  • SGP blijft toch tegen morning-after-pil (Nederlands Dagblad, 16 december 2003).  Is het slikken van een morning-afterpil na een verkrachting toegestaan? Of het ondergaan van een abortus? Worden die vragen gesteld aan SGP-fractievoorzitter Bas van der Vlies, dan zitten journalisten op het vinkentouw. Veel kranten kopten gisteren 'SGP: morning-afterpil mag na verkrachting'. Maar het klopt niet, zegt SGP-voorlichter Menno de Bruyne.
  • SGP: pil is soms oké (Rotterdams Dagblad, 16 december 2003). De morning-afterpil is niet langer in alle gevallen taboe voor, de SGP. Een slachtoffer van verkrachting mag, ter voorkoming van een zwangerschap, grijpen naar de pil. Die uitspraak deed B. van der Vlies, fractievoorzitter van de partij in de Kamer gisteren op een bijeenkomst met scholieren in Hellevoetsluis. ,,Zwangerschap als gevolg van verkrachting is medisch een zeldzaamheid. Mocht het toch zover komen, dan zijn er nog zaken als de morning after-pil.'' Op de tegenwerping van een scholier dat de pil 'ook een soort abortus' is, waar de SGP fel tegen is, antwoordde Van der Vlies: ,,In het normale geval zijn wij daar inderdaad tegen.'' 
 • Theater | Gesluierde monologen
  • Hein Janssen: ''Ze praten soms in pure poëzie over het liefdesspel'' (De Volkskrant, 13 december 2003). Geïnspireerd door de ''Vagina Monologen'' maakte Adelheid Roosen een moslimvariant, gebaseerd op vele gesprekken met gesluierde en ongesluierde vrouwen. 'Zij hebben dat gereformeerde niet, zij hebben geen calvinistisch aura.'
 • Vrouwen in politiek en openbaar bestuur | Buitenlandse Zaken
 • Vrouwenhandel
   Gert Jan Rohmensen: Moldavië | Strijd tegen vrouwenhandel pas begonnen (Trouw, 31 december 2003, tijdelijke link). Over het Zuid-Europese Moldavië wordt gezegd dat het twee exportproducten heeft: wijn en vrouwen. Waarschijnlijk tienduizenden Moldavische vrouwen zijn, op de vlucht voor armoede, de afgelopen jaren verhandeld aan Europese bordelen. De strijd tegen de mensenhandel is wel opgevoerd, maar de resultaten zijn beperkt en de criminelen slim.
 • Vrouwenopvang | Capaciteitsgebrek
  • Canis Zijlmans: Vrouwenopvang kan slechts aan 10 procent van de vraag voldoen (Rotterdams Dagblad, 10 december 2003). De Vrouwenopvang Rotterdam (VOR) kan slechts voldoen aan tien procent van de vraag van vrouwen in nood, die tijdelijk onderdak nodig hebben. Afgelopen jaar zijn in de negen Rotterdamse opvanghuizen voor kortere of langere tijd 228 vrouwen en hun kinderen ondergebracht, terwijl er 2500 hulpvragen waren.
 • Vrouwenvakscholen
 • Werkende vrouwen | Tijdbesteding
  • Werkende vrouwen besteden steeds meer tijd aan jonge kinderen (MKB-net nieuwsbericht, 30 december 2003, op bais van berichten in Trouw van 27 december). Vrouwen met een baan buitenshuis besteden de laatste jaren meer tijd aan hun jonge kinderen. Gemiddeld kost het kroost hen bijna 20 uur per week, slechts 2 uur minder dan dat de vrouwen zonder bezigheden buitenshuis aan hun kinderen besteden.
  • Marjan Agerbeek: Werkende moeders | Een pakje brood maken ze zelf maar (Trouw, 27 december 2003, tijdelijke link). Moeders, zeker werkende moeders, zijn sinds de jaren zeventig steeds meer tijd gaan besteden aan hun jonge kinderen, zo blijkt uit cijfers van het Sociaal en Cultureel Planbureau. Nathalie Flinterman (34) werkt, heeft zoon Max (4), dochter Sara (2) en een derde is op komst. Hoe brengt zij de tijd met haar kinderen door?
 • Wiegendood | Late erkenning
  • Peter de Waard: Moeders bevrijd uit ''levende hel'' (De Volkskrant, 12 december 2003). Het lijkt de grootste nachtmerrie: je kind verliezen aan wiegendood en daarna worden veroordeeld wegens moord. Drie moeders in Groot-Brittannië overkwam het. Hun vonnissen zijn nu herzien.
 • Winkelen | Meisjes
  • Meisjes tussen de 16 en 24 zijn shop-a-holics (MKBnet Nieuws, 10 december 2003). Winkelen is voor veel meisjes tussen de 16 en 24 jaar een favoriete bezigheid. Eenderde van de jonge meiden winkelt minimaal eens per twee weken om kleding te kopen, tegen 11% van de jongens.
 • Zwangerschap | HIV-screening
  • Zwangere vrouwen krijgen voortaan HIV-test (Ministerie van VWS, nieuwsbericht 16 december 2003). Met ingang van het nieuwe jaar krijgen alle zwangere vrouwen een HIV-onderzoek, een test naar het virus dat aids veroorzaakt. De test gaat deel uitmaken van het standaard bloedonderzoek dat vrouwen ook nu al krijgen aangeboden rond de 12e week van hun zwangerschap.


NIEUWSARCHIEF (berichten van voor 10 december 2003)

 • Dagindeling
  • Experimenten met flexibele openingstijden (Ministerie van SZW, persbericht 8 december 2003). Om het voor mensen makkelijker te maken om werk en zorg met elkaar te combineren, zijn op lokaal niveau zogenoemde ‘tijdinitiatieven’ gestart. Dit zijn experimenten waarbij de overheid, de middenstand, bedrijven en voorzieningen zoals onder andere postkantoren, bibliotheken en poliklinieken hun openings- en werktijden zoveel mogelijk afstemmen op de wensen en behoeften van de gebruikers.
 • Europa - Pro-life lobby
  • hspace=0  Een mol in Brussel. Zoektocht naar de werkwijze van de pro-life lobby en hun hoofdrolspelers in het Europese Parlement (IKON, Factor, 21 november 2003). M.m.v. Europarlementariër Joke Swiebel.
 • Genetische testen
  • Marli Huijer: Genetische testen. Foetussen met een ''foutje'' (LOVER 2003/4).  Testen kunnen uitmaken of een foetus een ‘borstkankergen’ bezit en dus in zijn latere leven een grote kans op borstkanker heeft. Worden deze testen in de toekomst gemeengoed? Beperk de discussie over deze testen niet tot de spreekkamer van de klinisch geneticus, waarschuwt arts en filosoof Marli Huijer.
 • Huiselijk geweld
  • Claudia Gaspard: ''Van de trap gevallen'' in Antwerpen, Utrecht, Llubljana (Divazine, 26 november 2003). Eén op vijf vrouwen 'valt wel eens van de trap'. Intrafamiliaal geweld blijft anno 2003 een van de meest verspreide vormen van criminaliteit. Van 25 november (VN-dag voor uitbanning van geweld tegen vrouwen) tot 10 december wordt door de Antwerpse politie een sensibiliseringscampagne gevoerd. Ook in Utrecht en het Sloveense Ljubljana werd het startschot gegeven voor de jaarlijkse actie.
 • Monarchie | M/V
 • Politiek | Erica Terpstra
  • Tweede Kamer neemt afscheid van Terpstra (De Volkskrant, 9 december 2003). De Tweede Kamer heeft dinsdag afscheid genomen van VVD-parlementariër Erica Terpstra. Ze werd uitgeluid met een staande ovatie. Terpstra is onlangs gekozen tot voorzitter van sportkoepel NOCNSF.
  • Erica Terpstra verlaat Tweede Kamer (Nu.nl, 9 december 2003). Erica Terpstra (VVD) heeft dinsdag afscheid genomen van de Tweede Kamer. Zij wordt voorzitter van de overkoepelende sportorganisatie NOC*NSF en volgt Hans Blankert op. Terpstra was Kamerlid van 1977 tot 2003 met een onderbreking van 4 jaar tussen 1994 en 1998. In het eerste paarse kabinet was zij staatssecretaris van Sport.
 • SGP
  • Marlies Klooster: ''Slegs vir'' godvrezende Nederlandse mannen ? (Divazine.be, 20 november 2003). Bij de laatste moeizame regeringsvorming in Nederland is er nog een verkennend gesprek gevoerd met de Staatskundig Gereformeerde Partij, oftewel de SGP. Voor het Clara Wichmann Instituut was dit een stap te ver. Het Instituut dagvaardde de partij én de Nederlandse staat die de partij subsidieert.
 • Vrouwenhandel


ONZE ANDERE SITES

gelijkebehandeling.nl:

vrouwenverdrag.nl:


SERVICEPAGINA

Oproepen:


AKTUEEL 

Tijdschriftenrek:

Agenda:

 • vrijdag 23 januari 2004: Conference Passing on Feminism (Amsterdam, Belle van Zuylen Instituut). The purpose of the conference is to explore the evolution, transfer, and contestation of feminist ideas and political consciousness from the emergence of second-wave feminism in the late 1960’s until today. Scholars from different generations as well as from different parts of Europe will address the ways that feminism has not only been “passed on” from one generation to another, but has also migrated from the United States to Europe and back again.
 • vrijdag 19 december (14:30 uur) Lawaaidemo bij het SGP-partijkantoor(Indymedia.nl). Demonstratie i.v.m. het vrouwonvriendelijke karakter van deze partij. Laan van Meerdervoort 165, Den Haag. Voorverzamelen 14:00 bij C.S. Info: anti-sgp@gmx.net.
 • vrijdag 19 december (20:00 uur) Feministische avond met discussie en film. CIA-infocafe, 3e Oosterparkstraat 166huis, Amsterdam-Oost. Info: Cia@squat.net.nl.
 • zondag 14 december 2003: ''Lastige'' Marokkaanse jongens ? Meiden, wat moeten we hiermee !? (Amsterdam, KIT Tropentheater, 14.00-18.00 uur). Een talkshow waarbij meiden met elkaar in gesprek gaan over de negatieve beeldvorming rond Marokkaanse jongens en de invloed die het heeft op de Marokkaanse meiden zelf.
 • VERPLAATST | Het op dinsdag 9 december 2003 geplande Algemeen Overleg in de Tweede Kamer over de Voortgangsrapportage Huiselijk Geweld is verplaatst naar dinsdag 17 februari 2004. 


FOCUS

Internationale Vrouwendag 2004:

 • maandag 8 maart 2004: FNV-viering Internationale Vrouwendag 2004. Thema: Levensloop. Amsterdam, De Rode Hoed, 12.00-17.00 uur (voorlopige tijden). Nadere berichten volgen.  
 • maandag 8 maart 2004 - 8 maart viering tijdens een netwerklunch
  voor vrouwelijke politici uit Drenthe
   (Assen, Molukse Kerk, Tumulusstraat 1). Tijd: 10.00 uur - 14.00 uur. Organisatie: Enova emancipatie adviesbureau Drenthe en het Intercultureel Instituut Drenthe.  Info:
  info@enova-ebd.nl


DOSSIERS

Dossier 034 (Emancipatieportefeuille in kabinet):

 • Marcel van Veelen: Interview met minister De Geus (Huismannen.nl, 26 november 2003). De Geus: ''Graag wil ik eerst een misverstand uit de wereld helpen. Tijdens mijn toespraak in Rotterdam heb ik niet gezegd dat het emancipatiebeleid overbodig is, maar dat het mijn ambitie is om emancipatiebeleid een vanzelfsprekend onderdeel van alle beleidsterreinen te laten zijn. Een aparte portefeuille is dan niet meer nodig. Emancipatiebeleid was voor vrouwen nodig. Zij kwamen vanuit een achterstandssituatie. Bij mannen is er iets anders aan de hand. Zij hoeven hun plaats in de maatschappij niet te veroveren. Zij moeten bereid zijn hun ‘verworvenheden’ met vrouwen te delen. Dat gebeurt al steeds meer, maar ik signaleer dat het voor behoorlijk wat mannen nog moeilijk is van hun troon af te komen. Die cultuuromslag vraagt nog tijd en aandacht maar daarvoor is in mijn ogen in de toekomst geen aparte bewindspersoon nodig''.


EMANCIPATIE ALGEMEEN

Biografische berichten:

 • Fotografe Besnyö (93) overleden (NOS Teletekst, 12 december 2003, bericht maar kort online, daarom hier volledig geciteerd). De fotografe Eva Besnyö, de Grande Dame van de Nederlandse fotografie, is in Laren overleden. Ze werd 93 jaar. Bij haar fotoreportages gebruikte ze nieuwe camerastandpunten. Bovendien maakte ze ''close-ups'' van voorwerpen waardoor de structuur ervan goed zichtbaar werd. Beroemd zijn haar foto's van het station van Berlijn, zigeuners, het moederschap en de Watersnoodramp. De Hongaars-joodse Eva Besnyö werd in 1910 in Boedapest geboren. In 1930 trok ze naar Berlijn en twee jaar later naar Nederland. Ze maakte op 60-jarige leeftijd een comeback als fotografe van de feministische beweging Dolle Mina.
 • Max van Rooij: Eva Besnyö (1910-2003) | Kunstfotografe tussen weemoed en Dolle Mina NRC-Handelsblad, 13 december 2003). Biografisch portret.
 • Fotografe Eva Besnyö overleden (De Volkskrant, 12 december 2003). Op de leeftijd van 93 jaar is vrijdag fotografe Eva Besnyö overleden. Zij overleed na een kort ziekbed in het Rosa Spier Huis in Laren, Woon en Werkcentrum voor oudere kunstenaars en wetenschappers.
 • Fotografe Besnyö (93) overleden (NOS Teletekst, 12 december 2003, bericht maar kort online, daarom hier volledig geciteerd). De fotografe Eva Besnyö, de Grande Dame van de Nederlandse fotografie, is in Laren overleden. Ze werd 93 jaar. Bij haar fotoreportages gebruikte ze nieuwe camerastandpunten. Bovendien maakte ze ''close-ups'' van voorwerpen waardoor de structuur ervan goed zichtbaar werd. Beroemd zijn haar foto's van het station van Berlijn, zigeuners, het moederschap en de Watersnoodramp. De Hongaars-joodse Eva Besnyö werd in 1910 in Boedapest geboren. In 1930 trok ze naar Berlijn en twee jaar later naar Nederland. Ze maakte op 60-jarige leeftijd een comeback als fotografe van de feministische beweging Dolle Mina.
  • zie ook: hspace=0 Corinne van den Hoeven (samenstelling): Fotografe Eva Besnyö . Aflevering in de NPS-radioserie ''Een leven lang'' van 17 april 2003.  
 • Kraakman, Dorelies (1946-2002), feminist, jurist, historicus (In memoriam in het Jaarverslag 2002 van Mama Cash).
 • Noordzij, Nel (1923-2003), schrijfster en dichteres (NRC-Handelsblad, 22 december 2003).

Vrouwen in en uit het nieuws:


DEN HAAG

Emancipatiebeleid > Subsidies:


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.