woensdag 19 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 122
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  121-130
 >  122 
NIEUWSBRIEF 122
Nieuwsbrief emancipatie.nl - nummer 122 (13 t/m 18 oktober 2003)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.    


NIEUWS

 • Mishandelde partner krijgt verblijfstitel (NRC-Handelsblad, 18 oktober 2003). Personen die voor hun verblijf in Nederland afhankelijk zijn van hun partner maar binnen die relatie (seksueel) mishandeld worden, kunnen voortaan een zelfstandige verblijfstitel krijgen.
 • Petra Noordhuis: Veel onderhuidse schade bij mishandeling (Nederlands Dagblad, 18 oktober 2003). De Advies & Meldpunten Kindermishandeling zijn deze week een reclamecampagne begonnen. ,,Symptoombestrijding'', vindt Jaap Beemster (48). Hij is secretaris van de vereniging Knokkers, waarvan alle leden in hun jeugd met geweld en misbruik te maken hadden.
 • Subsidie voor vrijen in België (Algemeen Dagblad, 18 oktober 2003). België voert, vrijwel zeker als enige in Europa, het gesubsidieerd vrijen in. Jongeren tussen 15 en 21 krijgen per 1 januari hun condoom, pil of spiraaltje van staatswege vergoed tot maximaal drie euro per maand.
 • Vader moet meer betalen na scheiding (Algemeen Dagblad, 18 oktober 2003). Vaders moeten na een echtscheiding meer betalen aan de opvoeding van hun kinderen. De moeder wordt nu vaak geconfronteerd met ''onevenredige financiële lasten'' en moet daardoor vaker dan noodzakelijk haar hand ophouden bij de bijstand.
 • Theo Haerkens: Huisarts is steeds vaker een vrouw (Rotterdams Dagblad, 18 oktober 2003). Nederland stevent af op een groot tekort aan huisartsen. Veel studenten willen geen huisarts worden en kiezen een andere specialisatie. De huisartsenopleiding trekt vooral vrouwen. Zij zouden die studie vooral kiezen om later in deeltijd te kunnen werken.
 • Naima El Bezaz: Alleen een wet zal de mentaliteit van moslims niet veranderen. Koning Mohammed VI moet rol blijven spelen in emancipatie vrouwen (Rotterdams Dagblad, 18 oktober 2003). De aankondiging van de Marokkaanse koning Mohammed VI om de juridische positie van vrouwen te versterken en zo de vrouwenrechten te waarborgen, heeft voor veel optimisme gezorgd. Maar in hoeverre zijn die wetten daadwerkelijk een verbetering?
 • Sanne ten Hoove: Alimentatieregeling wordt vereenvoudigd (De Volkskrant, 18 oktober 2003). Het wordt voor gescheiden ouders moeilijker om onder kinderalimentatie uit te komen. Dit is het gevolg van een wetsvoorstel dat minister Donner van Justitie vrijdag heeft ingediend.
 • ''Werkende vrouwen zijn stresskipjes'' (MKBnet Nieuwsbericht, 18 oktober 2003, met als bron HP/De Tijd nr. 41). Werkende vrouwen gaan meer naar de dokter, klagen vaker en lopen langer met stress rond dan mannen. Het Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen (UWV) besteedt extra aandacht aan vrouwen jonger dan 36 jaar die een WAO-uitkering aanvragen, om erachter te komen waarom dit zo is.
 • Belastingen | ''Gezin weer hoeksteen fiscus ?'' Coalitiepartners VVD en D66 verbijsterd over idee CDA-staatssecretaris Wijn (Trouw, 18 oktober 200, tijdelijke link). CDA-staatssecretaris Joop Wijn (financiën) wil alleenstaanden meer belasting laten betalen dan gezinnen met hetzelfde inkomen. Met zo'n radicale ingreep zou het kabinet terugkomen van het streven in de belastingheffing alleen nog uit te gaan van individuen, omwille van de emancipatie van de vrouw. Vooral het paarse kabinet, zonder het CDA, streefde daarnaar.
 • Verblijfstitel voor slachtoffer geweld partner (De Telegraaf, 17 oktober 2003). Personen die voor hun verblijf in Nederland afhankelijk zijn van hun partner maar binnen die relatie (seksueel) mishandeld worden, kunnen voortaan een zelfstandige verblijfstitel krijgen. Minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie is van plan om aantoonbaar huiselijk geweld als reden voor een voortgezet verblijf toe te staan.
 • Ministerraad: stelsel kinderalimentatie wordt herzien (Ministerie van Justitie, persbericht 17 oktober 2003). De ministerraad heeft ingestemd met een wetsvoorstel van minister Donner van Justitie waarbij het vaststellen van de hoogte van kinderalimentatie wordt herzien. Voortaan wordt deze alimentatie forfaitair vastgesteld aan de hand van maatstaven die bij Algemene maatregel van bestuur worden vastgelegd. Het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (LBIO) wordt belast met het vaststellen van de alimentatie. De inningstaken van het bureau blijven ongewijzigd.
 • Edwin Schoon: Fenna Ulichki / Die Nederlandse tolerantie is eerder onverschilligheid (Trouw, 17 oktober 2003). Fenna Ulichki (34), die sinds 1998 voorzitter is van de Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland (MVVN) neemt geen blad voor de mond. Ook niet over koning Mohammed IV van Marokko die vorige week de wettelijke gelijkstelling van mannen en vrouwen aankondigde.
 • Speech Staatssecretaris Wijn (Financiën) voor het congres van het landelijk overleg fiscalisten, 17 oktober 2003 (Ministerie van Financiën, speeches bewindspersonen).
 • Margit van der Steen: Gender and age: a challenge that matters (emancipatie.nl, 16 oktober 2003). Speech van de ''vrouwenvertegenwoordiger'' in de Nederlandse delegatie naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties (New York, september-december 2003).
 • Vrouwen en bedrijfscultuur verantwoordelijk voor ongelijkheid tussen man en vrouw (MKBnet nieuws, 16 oktober 2003). Vrouwen zijn deels zelf verantwoordelijk voor de ongelijkheid tussen mannen en vrouwen binnen organisaties. Dit blijkt uit drie onderzoeken van de Carnegie Mellon`s School of Public Policy and Management en de University of Maryland. Volgens de onderzoekers vloeit ongelijkheid grotendeels voort uit de natuurlijke bescheidenheid van vrouwen.
 • Europese gelijke-kansen-beleid (E-Quality.nl, 16 oktober 2003). Jaarlijks brengt de Europese Commissie een verslag uit over het vrouwenemancipatiebeleid. De Nederlandse europarlementariër Joke Swiebel (PvdA) heeft over het verslag 2002 en het werkprogramma 2003 een concept-rapport opgesteld ten behoeve van de Commissie Rechten van de Vrouw van het Europees Parlement. In dit verslag is zij kritisch over het hap-snap beleid van de Commissie en het feit dat slecht zichtbaar wordt wat de EU-lidstaten hebben gedaan rond de uitvoering van de VN-wereldvrouwenconferentie.
 • Weinig overheidsinitiatieven, wel veel vrouwelijke ondernemers (EIM. nl, onderzoeksbericht 16 oktober 2003). Het ontbreken van speciale aandacht in het overheidsbeleid voor stimulering van vrouwelijk ondernemerschap betekent niet dat Nederland een laag aandeel vrouwelijke ondernemers heeft. Integendeel, Nederland behoort met een aandeel van 33% tot de EU-lidstaten met het hoogste aandeel vrouwelijke ondernemers - voorafgegaan door Luxemburg (40%) en Portugal (34%) en gelijk aan het aandeel vrouwelijke ondernemers in Finland. Deze informatie is afkomstig van Eurostat, het statistische bureau van de EU.
 •  NJCM uit kritiek op advies ''VN-Vrouwenverdrag en Vreemdelingenbeleid'' (NJCM.nl, 15 oktober 2003). Het Nederlands Juristencomité voor de Mensenrechten (NJCM) heeft een commentaar uitgebracht op het advies over het VN-Vrouwenverdrag en vreemdelingenbeleid van de Adviescommissie voor Vreemdelingenzaken (ACVZ). Hoewel het NJCM de aanbevelingen van het ACVZ in hoofdlijnen onderschrijft, is het op onderdelen kritisch over het ACVZ-advies.
 • Ophef over condoomstandpunt Vaticaan (Nederlands Dagblad, 15 oktober 2003).  Epidemiologisch gezien remmen condooms de verspreiding van het aidsvirus. Of het voorhanden hebben van condooms leidt tot meer seksuele contacten en dus meer besmettingen, is niet te zeggen. Dat stelt de Rotterdamse viroloog prof. dr. A.D.M.E. Osterhaus.
 • Jan Kruunenberg: Mannencultuur breekt werkende vrouw op (Trouw, 15 oktober 2003). Veel jonge hoger opgeleide vrouwen komen in de WAO. De plannen van minister De Geus van Sociale zaken richten zich voornamelijk op reïntegratie. Maar niemand lijkt te weten wat de oorzaak van het probleem is.
 • Claudia Gaspard: Marokkaanse huwelijkswetgeving (mudawana) wordt grondig hervormd (Divazine, 15 oktober 2003). Op het internationaal congres over Vrouwenrechten in Casablanca (Marokko) eind september toonden de media veel belangstelling voor de buitenlandse delegaties. Ook voor de Belgische Vrouwenkaravaan was de reis zonder meer een succes. Intussen staan in het Marokkaanse huwelijksrecht revolutionaire veranderingen op stapel.
 • Alex Baumans: Susan Sontag krijgt vredesprijs van Duitse boekhandels (Divazine, 15 oktober 2003). De vereniging van Duitse boekhandels (Börsenverein des Deutschen Buchhandels) kent jaarlijks een vredesprijs van 15.000 euro toe aan een persoon die door een literair, artistiek of wetenschappelijk werk op bijzondere manier heeft bijgedragen aan de vrede. Dit jaar ging de prijs naar de Amerikaanse schrijfster Susan Sontag.
 • Yvonne Zonderop: ''Kostwinnersdenken past niet in deze tijd''. Afschaffing van de gedeeltelijke WAO treft huishoudens waarvan beide partners werken (De Volkskrant.nl, 14 oktober 2003). Mensen die gedeeltelijk arbeidsongeschikt raken, worden straks mogelijk financieel afhankelijk van hun partner. ''Deze beperking gaat heel veel huishoudens aan''.
 • Manon van den Bosch: Hoofddoekjes: Medina versus Parijs (Algemeen Dagblad, 14 oktober 2003). Het is niet alleen een veelbesproken stukje stof, maar ook hip. Verkrijgbaar in alle soorten en maten, kleuren en stoffen. Van ouderwets tot modern: de hoofddoek.
 • ''Derde tranche modernisering huwelijksvermogensrecht: verbod op koude uitsluiting wordt node gemist'' (CLWI, 14 oktober 2003). Commentaar Clara Wichmann Instituut bij het wetsontwerp aanpassing wettelijke gemeenschap van goederen.
 • Marloes de Koning en Floor de Booys: ''Verbod op huwelijk tussen neef en nicht is heus niet nodig'' (Rotterdams Dagblad, 14 oktober 2003). CDA, LPF en SP willen dat minister Donner van Justitie onderzoekt of huwelijken tussen neven en nichten verboden kunnen worden. In 1970 werd dat verbod in Nederland afgeschaft.
 • Godsdienstles verandert | Vrouwelijke docenten rukken op in voortgezet onderwijs (Trouw, 13 oktober, tijdelijke link). De vrouwelijke godsdienstdocent is in opmars. Bijna vier op de tien jonge godsdienstdocenten in het voortgezet onderwijs zijn vrouw, terwijl twee derde van die docenten een man is.
 • Gender en Recht anno 2003. De begroting van het Ministerie van Justitie voor het jaar 2003-2004 (clara-wichmann.nl, 13 oktober 2003). Commentaar van het Clara Wichmann Instituut, Amsterdam, opgesteld door Mr. Rikki Holtmaat, ten behoeve van het discussieforum ''Doet Justitie Vrouwen Recht ?'' op 9 oktober 2003 in Sociëteit de Witte, Den Haag.
 • Gelijke rechten man en vrouw in Marokko (NRC-Handelsblad, 13 oktober 2003). Het Marokkaanse familierecht, de mudawana, zal grondig worden hervormd op basis van de gelijkwaardige rechten van mannen en vrouwen. Dit heeft de Marokkaanse koning Mohammed VI bekendgemaakt in een toespraak ter gelegenheid van de opening van het parlementaire jaar.
 • SGP bekijkt positie vrouw op lijsten met ChristenUnie (Nederlands Dagblad, 13 oktober 2003). De SGP heeft een enquête gehouden onder haar kiesverenigingen over de lokale samenwerking met de ChristenUnie. Bij de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen ging het bij het samenstellen van gezamenlijke kieslijsten regelmatig mis.
 • Antoinette Reerink: Franse hoofddoekjesaffaire escaleert (Algemeen Dagblad, 13 oktober 2003). Het debat in Frankrijk over de dracht van hoofddoekjes op school heeft een kookpunt bereikt. Het Henri-Wallon lyceum in de Parijse voorstad Aubervilliers heeft twee meisjes geschorst omdat ze weigeren hun opvallende hoofddoeken op school af te doen.
 • Janny Groen en Lidy Nicolasen: ''Nederlandse vrouw is de hoer'' (De Volkskrant, 13 oktober 2003). Marokkaanse schoolkinderen uit Zeist randden zeven volwassen vrouwen aan. Een van de oorzaken is het gebrek aan seksuele opvoeding in een complexe maatschappij. ''Toch proef je dat er onderhuids weinig respect is''.
 • Trude Maas: Dominante coalities doorbreken (Mixed-Equal, column, oktober 2003)
 • Ingrid Sikking: Zorgen over anticonceptie en soa (Algemeen Dagblad, 13 oktober 2003). Na een jarenlange afname stijgt het aantal tiener-zwangerschappen, abortussen en soa in Nederland.
 • Godsdienstles verandert | Vrouwelijke docenten rukken op in voortgezet onderwijs (Trouw, 13 oktober, tijdelijke link). De vrouwelijke godsdienstdocent is in opmars. Bijna vier op de tien jonge godsdienstdocenten in het voortgezet onderwijs zijn vrouw, terwijl twee derde van die docenten een man is.


NIEUWSARCHIEF (berichten van voor 13 oktober 2003)

 • Helga Ruebsamen wint Anna Bijns Prijs 2003 (annabijnsprijs.nl, persbericht 12 oktober 2003). Ze schrijft sprankelend, baldadig en hartstochtelijk, aldus de jury van de Anna Bijns Prijs 2003. Helga Ruebsamen debuteerde in 1962 met De kameleon en andere verhalen en heeft een indrukwekkend eigenzinnig oeuvre op haar naam staan. Ze schreef onder meer de verhalenbundels Op Scheveningen, De dansende kater en als laatste Beer is terug en drong definitief door tot het grote publiek met Het lied en de waarheid.
 • Marokko positief over meer rechten voor vrouw (Nu.nl, 12 oktober 2003, tijdelijke link). In Marokko is zaterdag positief gereageerd op de plannen om Marokkaanse vrouwen in het huwelijk meer rechten te geven. De toestemming kwam zowel van de Partij van Gerechtigheid en Ontwikkeling (PJD), de enige toegestane moslim-fundamentalistische partij, als van de vrouwenbeweging ADFM (Democratische Vereniging van Vrouwen in Marokko).
 • Petra Messelink-De Groot: Zwemmen achter een zelfgenaaid gordijn (De Gooi- en Eemlander, 11 oktober 2003). Veel allochtone vrouwen in Soest zouden best graag willen zwemmen. Maar door hun religie komt het er vaak niet van. Dat hebben de stichtingen Nisa en Balans ontdekt. Zij klopten bij de gemeente Soest aan om iets aan dat probleem te doen. En met succes, want vanaf 24 oktober is het wedstrijdbad op de vrijdagavonden tussen 21.30 en 22.30 uur taboe voor mannen.
 • Joop Schippers: Positieve actie contra marktfalen (gelijkebehandeling.nl, tekst oorspronkelijk gepubliceerd in Trouw, 11 oktober 2003). Voorlopig heeft de Nederlandse arbeidsmarkt positieve actie nodig om de ergste vormen van marktfalen te corrigeren.
 • Ingrid Stijkel: Rechter verbiedt sluier in rechtszaal (De Stentor, 10 oktober 2003). De Zwolse S. Vrijburg gaat een klacht indienen bij de rechtbank in Zwolle, omdat ze deze week niet totaal gesluierd de rechtszaal mocht betreden. De rechter achtte het van belang dat hij haar gelaatsuitdrukking kon zien, tijdens de behandeling van de zaak waarin Vrijburgs ex-vriend een omgangsregeling met hun 4-jarig zoontje eist.
  • Ingrid Stijkel: Niqaab behoedt Zwolse voor zonde (De Stentor, 10 oktober 2003). Een Hollandse meid van 19 jaar die zich bekeert tot het islamitisch geloof, dat komt vaker voor. Zeldzamer is wanneer ze ook nog kiest voor het dragen van een niqaab.
 • Part-time werk blijft taboe voor man (PZSignaal, 10 oktober 2003). Mannen zeggen wel dat ze minder zouden willen werken, maar voegen nog steeds zelden de daad bij het woord. Volgens onderzoek worden ze weerhouden door de cultuur op de werkvloer en vrees voor slechtere carrièreperspectieven.
 • Meer van anders heet nu Bureau Beeldvorming en Diversiteit (bericht op leeftijd.nl, 8 oktober 2003).
 • Jannetje Koelewijn: ''Straks lacht ze en knikt ze, en dan begint het'' (NRC-Handelsblad, 6 oktober 2003). Een Turks meisje uit Almelo werd door haar vader in Turkije doodgeschoten, vermoedelijk om de familie-eer te redden. De Turk Zeki Arslan zei op de televisie dat het ,,achterlijk'' was. Denken meer Turken zo?
 • België | Anne Adé: Nog altijd te weinig vrouwen in de journalistiek (Divazine, 25 september 2003). Nieuwe cijfers bevestigen het: ook in ons land zijn vrouwen nog ondervertegenwoordigd in de journalistiek. Dat heeft gevolgen voor de vrouwen in het vak, maar ook voor de beeldvorming over vrouwen en mannen.
 • Moderne macho is geen vrouwenhater (MKBnet nieuws, 13 september 2003). De macho anno 2003 drukt niet langer zijn snor voor het huishouden, noch dirigeert hij met de afstandbediening in de hand zijn vrouw richting koelkast om een koud biertje te halen voor manlief. Hij haalt zelf in de rust van een voetbalwedstrijd zijn biertje, en is zelfs niet te beroerd om tijdens de eerste helft zijn kroost te troosten. De chips heeft hij hoogstpersoonlijk bij de super om de hoek ingeslagen.
 • Topvrouwen in de media: een kwestie van tijd of deeltijd ? (Mixed-Equal.nl) Verslag van een debat op 2 september 2003.
 • Luciane Opdeweegh: Feministen slaan de verkeerde weg in (Divazine, 26 augustus 2003).De Franse vrouwenbeweging gaat de verkeerde richting uit. Dat vindt althans de filosofe en feministe Elisabeth Badinter. Met haar boek Fausse route zorgt ze voor een controverse in de Franse media. De 59-jarige Elisabeth Badinter is een academica die ondermeer verschillende feministische boeken publiceerde en die niet aarzelt om zichzelf een feministe te noemen. Maar in Fausse route gaat ze zo te keer tegen de vrouwenbeweging in Frankrijk dat de vrouwenorganisaties haar niet meer als één van hen beschouwen.
 • Alex Baumans: Huis van Jane Austen wordt vrouwenbibliotheek (Divazine, 5 augustus 2003). Bezoekers aan het huis van de Engelse schrijfster Jane Austen in Chawton hebben er een bezienswaardigheid bij. Afgelopen maand is namelijk Chawton House voor het publiek geopend, het gerestaureerde landhuis van Janes broer Edward Austen Knight. Hij was geadopteerd door het kinderloze echtpaar Knight en erfde later hun aanzienlijke fortuin.


ONZE ANDERE SITES

emancipatie.pagina.nl:


AKTUEEL 

In ons Tijdschriftenrek :

 • E-Quality Matters, nr. 8 (oktober 2003): Geen WAO als je kunt stofzuigen | Berry Groen, voorzitter Platform Diversiteit VNG: ''Spreek mensen aan op hun individuele capaciteiten'' | Vrouwen in het migratiebeleid | Signalering | Site-seeing: www.rent-a-negro.com | Voorlichting over gelijke behandeling | Column van Soula Notos: Ik zet m'n schouders onder .... de stem van zmv-vrouwen.

Agenda:


EMANCIPATIE ALGEMEEN

Prijzen en lezingen:

 • Anna Bijnsprijs - Een literaire onderscheiding voor Nederlandstalige literatuur van vrouwen. De Anna Bijns Stichting is in 1985 opgericht en kent tweejaarlijks de prijs van € 10.000 toe. Bij de prijs hoort ook de Anna Bijns sculptuur, ontworpen door Maja van Hall. De stichting is een particulier initiatief, dus niet gesteund door subsidie van overheid of sponsering van een boekhandelsketen. En de prijs wordt door een onafhankelijke jury toegekend aan een heel oeuvre.


DEN HAAG

Parlement > Tweede Kamer


VARIA

Gesignaleeerd:

 • (Eerste ?) nieuwsbrief van mixed-equal, wel verspreid, nog niet online.
 • Vincent: Leven in de marge. Roman, 135 pagina's, €13.50. Verschenen bij deuitgeverij.nl, 2003. Over de onmogelijke liefde van een Turkse vrouw in Amsterdam in het midden van de jaren negentig.
 • Hedy d'Ancona: Het persoonlijke is politiek. Archipel, 2003, € 16,95. In haar autobiografie haalt Hedy d'Ancona herinneringen op aan de vrouwenbeweging in de jaren zestig en zeventig, haar ontmoetingen met mensen als Joke Kool-Smit, Ien Dales, Annemarie Grewel, Joop den Uyl en Ed van Thijn. Aan de hand van haar levensgeschiedenis maakt ze duidelijk hoe het politieke en het persoonlijke met elkaar verbonden zijn, om tenslotte haar gedachten te laten gaan over de vraag in hoeverre de politiek tegenwoordig persoonlijk is geworden. [Deze boekaankondiging is overgenomen uit Historica, oktober 2003].
 • Anneke Linders: ''Frappez, frappez toujours !'' N.S. Corry Tendeloo (1897-1956) en het feminisme in haar tijd. Verloren, 2003, € 25,00. Als Tweede Kamerlid voor de PvdA bereikte Corry Tendeloo midden jaren vijftig dat de handelingsonbekwaamheid van gehuwde vrouwen en het arbeidsverbod voor huwende ambtenaressen werd afgeschaft. In haar proefschrift belicht Anneke Linders aan de hand van leven en werk van Corry Tendeloo de relatie tussen feminisme en politiek tussen het aantreden van het eerste vrouwelijke Tweede Kamerlid in 1918 en de installatie van de eerste vrouwelijke minister in 1956. [Deze boekaankondiging is overgenomen uit Historica, oktober 2003].


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.