woensdag 19 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 119
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  111-120
 >  119 

Nieuwsbrief emancipatie.nl - nummer 119 (1 t/m 9 september 2003)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.    


NIEUWS

 • Marc Kruijswijk: Universiteiten verbieden allesbedekkende sluier (Algemeen Dagblad, 8 september 2003). Moslimstudentes mogen ook aan de universiteiten geen gezichtssluiers meer dragen. Extreme sluiers staan goede communicatie tijdens practica en werkgroepen in de weg.
 • Wilma Kieskamp en Mariken Smit: Alleenstaande ouders / Mama dweilt de Gamma (Trouw, 8 september 2003, tijdelijke link). Alleenstaande ouders-moeders, vooral-kunnen best zelf voor hun inkomen zorgen, vindt het kabinet. Per 1 januari moeten daarom alle bijstandsmoeders aan het werk, ook degenen met jonge kinderen. Maar nu al is de praktijk dat de meeste alleenstaande moeders werken. Het is een geregel van jewelste-vooral weggelegd voor hoger opgeleiden.
 • Meer vrouwelijke dan mannelijke Britse miljonairs (Zonnet.nl, 8 september 2003). Groot-Brittannië telt meer vrouwen dan mannen met een vermogen van meer dan 1 miljoen pond. Echtscheidingen, erfenissen en gelijkheid tussen de seksen in het onderwijs blijken daarvoor verantwoordelijk te zijn, zo meldde The Sunday Times.
 • Duitsland groeit naar vrouwelijke president (Rotterdams Dagblad, 6 september 2003, tijdelijke link). Is de Duitse samenleving rijp voor een vrouwelijke president? De vraag dringt zich op nu Bondspresident Johannes Rau (72, SPD) heeft aangekondigd zich niet beschikbaar te stellen voor een tweede termijn. [...] SPD en coalitiepartner De Groenen hebben hun voorkeur uitgesproken voor een vrouwelijke kandidaat.
 • ''Zesdaagse schoolweek binnen twee jaar een feit'' (Rotterdams Dagblad, 6 september 2003, tijdelijke link). Juist in de week dat er landelijk discussie is over een vierdaagse schoolweek, voorspelt voorzitter N. Tiemersma van de Bestuurscommissie Openbaar Onderwijs van de gemeente Almere dat binnen twee jaar diverse scholen een zesdaagse schoolweek aanbieden. Volgens de voorzitter biedt een zesdaagse schoolweek meer structuur en regelmaat aan kinderen dan een vijfdaagse of vierdaagse schoolweek.
 • Verslag Netwerkbijeenkomst Integratie in relatie tot Familie- en Gezinsbeleid, d.d. 19 juni 2003 (CDA.nl, verslag online op 5 september 2003). Op 19 juni vond er in de Tweede Kamer een zeer druk bezochte netwerkbijeenkomst (gezamenlijk initiatief CDA-Vrouwenberaad en het Intercultureel Beraad) plaats, waarin wij van gedachten wisselden over de rol die families en gezinnen (kunnen) spelen bij het bevorderen (of niet) van integratie.
 • Henriëtte Lakmaker: Ook zesdaagse schoolweek kan weer (Trouw, 5 september 2003).  Het zal zo'n vaart niet lopen met de vierdaagse schoolweek in het basisonderwijs, is de verwachting. Directeuren zien er de zin niet van in, de macht der gewoonte is groot en in Almere is het lerarentekort al op andere wijze opgelost. Maar Yanthe (10) vindt het een heel goed idee.
 • Enquête Binnenlands Bestuur: Eenderde ambtenaren wil staken (Binnenlandsbestuur.nl, 5 september 2003). Opvallend is het verschil in actiebereidheid tussen mannen en vrouwen. Bij mannelijke ambtenaren ligt die gemiddeld ruim tien procent hoger dan bij hun collega’s van het andere geslacht. De groep ''loyalen'' is bij beide seksen even groot. Gemiddeld geeft een op de drie vrouwen aan niet te weten voor of tegen te zijn.
 • Aantal banen daalt verder (PWnet.nl, 4 september 2003). [..] Mannen worden harder getroffen door de teruglopende werkgelegenheid dan vrouwen. Het aantal banen van mannen is in het tweede kwartaal met 1,3 procent gedaald ten opzichte van een jaar eerder. Vrouwen hebben 0,9 procent meer banen verworven. Deze groei is toe te schrijven aan de nog altijd groeiende arbeidsparticipatie van vrouwen. Daarnaast profiteren zij het meest van de sterke banengroei in de zorg, omdat daar relatief veel vrouwen werken.
 • Zonder kinderen beter af (Algemeen Dagblad, 4 september 2003).  Paren zonder kinderen zijn in ons land beter af dan ooit. Op het gebied van vakantie, maatschappelijke participatie, mobiliteit en het bezit van consumptiegoederen scoren ze voor het eerst hoger dan gemiddeld. Ook is een groeiend percentage van hen gelukkig tot zeer gelukkig.
 • Europees Parlement spreekt zich uit voor huwelijk en adoptie door paren van gelijk geslacht ! (persbericht Joke Swiebel, 4 september 2003). Op donderdag 4 september heeft het EP gestemd over de situatie van de mensenrechten in de Europese Unie in 2002, een rapport dat een vervolg is op mijn verslag over 2001. Tot mijn grote verrassing heeft het EP met een meerderheid de volgende paragraaf aangenomen: (het EP) verzoekt aan de lidstaten een eind te maken aan elke vorm van wettelijke of feitelijke discriminatie van homoseksuelen, met name ten aanzien van hun recht te trouwen en kinderen te adopteren.
 • Garrie van Pinxteren: ''Ik wil er vooral een die mij begrijpt''. Zelfstandige Mongoolse vrouwen op zoek naar geschoolde mannen (NRC-Handelsblad, 3 september 2003). 84 procent van de universitair geschoolde Mongolen is vrouw. Geschoolde levenspartners zijn moeilijk te vinden. Mannen doen daar weinig aan, zij blijven liever bij de kudde.
 • Guus Valk: Heftig debat rond ''vierdaagse''. Langdurig lerarentekort noopt tot drastische maatregelen (NRC-Handelsblad, 3 september 2003). Basisscholen mogen een vierdaagse schoolweek invoeren. Maar dan moeten ouders en leraren dat wel willen, en veel ouders en pedagogen hebben zo hun ernstige bedenkingen.
 • Basisscholen mogen vierdaagse invoeren. Minister: overleg met ouders vereist (NRC-Handelsblad, 3 september 2003). Basisscholen mogen een vierdaagse schoolweek invoeren als ouders en leraren dat willen. Dat schrijft minister Van der Hoeven (Onderwijs, CDA) in een brief aan de Tweede Kamer.
 • School bepaalt lesweek. Ouders beslissen mee over verdeling van uren (Algemeen Dagblad, 3 september 2003). Basisscholen moeten zelf kunnen bepalen wanneer ze lesgeven en wanneer hun leerlingen vrij zijn. Een extra vrije dag, vrije middag of een week vakantie zijn dan bijvoorbeeld mogelijk.
 • Margreet Vermeulen: Vierdaagse schoolweek toegestaan (De Volkskrant, 3 september 2003). Basisscholen mogen een vierdaagse lesweek invoeren. Voorwaarde is wel dat de ouders en het personeel het ermee eens zijn. Dat schrijft onderwijsminister Maria van der Hoeven in een brief aan de Tweede Kamer. 
 • Meer vrijheid voor primair onderwijs om schooltijd zelf in te vullen (Ministerie van OCW, persbericht 2 september 2003). Scholen in het primair onderwijs krijgen in samenspraak met ouders meer vrijheid om de schooltijd zelf in te vullen. De huidige urenverdeling onder- en bovenbouw (3520 uur voor groep 1 t/m 4 en 4000 uur voor groep 5 t/m8) wordt aangepast. De maximale onderwijstijd per dag van 5,5 uur wordt afgeschaft. Dit staat in een brief van minister Van der Hoeven die vandaag naar de Tweede Kamer is gestuurd.
 • De pil uit het ziekenfondspakket ? Stop met leeftijdgrenzen in het ziekenfondspakket (Leeftijd.nl, persbericht 2 september 2003). Minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wil dat voor vrouwen vanaf 21 jaar de anticonceptiepil uit het ziekenfondspakket gaat. Een maatregel om te bezuinigen. De leeftijdsgrens van 21 jaar is een compromis en bedoeld om een toename van het aantal ongewenste tienerzwangerschappen te voorkomen. Maar andere kwetsbare groepen worden niet ontzien. Het LBL vindt het onaanvaardbaar dat de pil op basis van leeftijd wordt vergoed en niet op basis van behoefte of medische noodzaak. Wat wordt volgende leeftijdsgrens om de kosten te drukken? Leeftijdsdiscriminatie in de zorg?
 • Lidy Nicolasen: Máxima helpt migrantenvrouw (De Volkskrant, 2 september 2003). In niets lijkt Máxima op de Marokkaanse en Turkse vrouwen waarvoor de ''commissie-Máxima'' zich inzet. Die vrouwen leven geïsoleerd in de samenleving. Dat moet veranderen.
 • Job van de Sande: Republikein en prinses in bres voor allochtone vrouw (Algemeen Dagblad, 2 september 2003). De republikein en de prinses zitten gemoedelijk naast elkaar in een zaaltje op het Binnenhof. Paul Rosenmöller, oud-GroenLinks-leider, en prinses Máxima zitten samen in een commissie die de deelname van allochtone vrouwen aan de maatschappij wil bevorderen. Rosenmöller treedt op als voorzitter, Máxima is ervaringsdeskundige.
 • Babydonors.com mag zijn gang gaan (Algemeen Dagblad, 2 september 2003). Babydonors.com mag zijn gang gaan. De Inspectie voor de Gezondheidszorg treedt niet op tegen het omstreden bedrijf, dat op commerciële basis bemiddelt bij donaties van sperma en eicellen. De onderneming heeft geen plannen die tegen de wet gaan.
 • Máxima helpt allochtone vrouwen uit isolement (Nederlands Dagblad, 1 september 2003). Marokkaanse en Turkse vrouwen moet uit de slaapkamer en de keuken vandaan, de straat op en aan het werk. ,,Het is tijd voor een nieuwe feministische golf'', verklaarde minister Verdonk (Integratiebeleid) gisteren bij de presentatie van een commissie die de deelname van niet-Nederlandse vrouwen aan de samenleving moet helpen verbeteren.
 • Toespraak minister Verdonk bij startconferentie Commissie Rosenmöller (Den Haag, maandag 1 september). ''Er moeten meer allochtone vrouwen aan het werk'', aldus minister Verdonk van Vreemdelingenzaken en Integratie in haar toespraak die ze 1 september hield bij de installatie van de Commissie Participatie van Vrouwen uit Etnische Minderheidsgroepen. Minister Verdonk spreekt verder uit dat ze meent dat Nederland aan het begin staat van een nieuwe feministische golf. De commissie die de deelname van allochtone vrouwen aan de maatschappij wil bevorderen, wil gemeenten helpen bij het maken van beleid voor allochtone vrouwen. De leden gaan ervaringen en goede ideeën van afzonderlijke gemeenten verzamelen en doorgeven aan andere bestuurders. Ook kijkt de commissie wat er terechtkomt van alle kabinetsplannen voor allochtone vrouwen. De commissie bestaat onder andere uit prinses Maxima en voormalig GroenLinks-leider Paul Rosenmöller.
 • Bescherming slachtoffers mensenhandel schiet tekort (Clara Wichmann Instituut, persbericht 1 september 2003). De bescherming van slachtoffers van mensenhandel door de Nederlandse overheid schiet tekort. Dat schrijft het Clara Wichmann Instituut (landelijk expertisecentrum voor vrouw en recht) in een commentaar op het kabinetsstandpunt over mensenhandel. In het commentaar wordt onder meer bepleit dat de bescherming van slachtoffers van mensenhandel een zelfstandig belang is, naast het belang van opsporing en vervolging.
 • ''Pleisterpil veiliger dan pil'' (Nederlands Dagblad, 1 september 2003). Vrouwen die de pil slikken, hebben een nieuw alternatief: de anticonceptiepleister. Farmaceutisch bedrijf Janssen-Cilag heeft de pleister, die eenmaal per week op de huid moet worden geplakt, gisteren op de markt gebracht.
 • Wim Verseput: Deense leeftijdsregel succes in strijd tegen dwanghuwelijk (Nederlands Dagblad, 1 september 2003). De liberaal-conservatieve Deense regering heeft, vanuit Europees perspectief bezien, zwaar geschut ingezet om gedwongen huwelijken in allochtonenkringen tegen te gaan.  Ze krijgt daarvoor nu bijval uit onverdachte hoek. Een links-liberale politicus, zelf afkomstig uit het immigrantenmilieu, heeft er een boek over geschreven en meent daarin dat het regeringsbeleid zonder meer een positief effect heeft.
 • Nederlander werkt minste aantal uren (Het Parool, 1 september 2003). Nederlanders zijn niet het ijverigste volk ter wereld. In Nederland wordt zelfs minder gewerkt dan waar ook ter wereld. Althans, gemeten naar het aantal uren dat hier per jaar gewerkt wordt. Dat blijkt uit een diepgravende studie die de Internationale Arbeidsorganisatie (ILO) heeft verricht naar werkgelegenheid, arbeidsproductiviteit en inkomenverdeling in alle landen die lid zijn van van de Verenigde Naties. [...] Op het terrein van deeltijdbanen blijkt Nederland kampioen: 33 procent van Nederlands werkende bevolking heeft een deeltijdbaan. Dat is uniek in de wereld. Het grote aandeel deeltijdbanen komt grotendeels voor rekening van de vrouwelijke werknemers. Zo wordt bijvoorbeeld driekwart van de parttime banen in Nederland door vrouwen ingenomen.
 • Gerard Beverdam: Samenleven gaat niet zonder groepsvorming (Nederlands Dagblad, 1 september 2003). Een beetje ruimte geven aan elkaar. Dat is alles wat prof. mr. Jenny Goldschmidt vraagt van de Nederlandse samenleving. Negen jaar was ze voorzitter van de Commissie Gelijke Behandeling; vanaf de installatie. Nu stopt ze. ,,Het is nooit het goede moment om weg te gaan. Spanningen over gelijke behandeling blijven er en zullen de komende jaren waarschijnlijk verder toenemen.''
 • Mensen gaan in de zorg veel meer zelf betalen (Trouw, 1 september 2003, tijdelijke link). Echtparen die een reageerbuisbevruchting (in vitro fertilisatie) wensen, moeten de eerste behandeling voortaan zelf betalen. De tweede en derde behandeling zullen via het ziekenfonds worden vergoed.


NIEUWSARCHIEF (berichten van voor 1 september 2003)
 • Recept morning-after pil online verkrijgbaar. ''Vanaf de website van de Stichting Anticonceptie Nederland is het vanaf heden mogelijk een gratis recept voor de morningafterpil te downloaden. Wij zijn van mening dat snelle toegang tot de morningafterpil -óók in de weekends- mogelijk moet zijn. Want: iedere vertraging van het innemen van de morningafter pil verdubbelt de kans op een ongeplande zwangerschap!! Bovendien vinden we dat in navolging van de ons omringende landen, waar de morningafter pil zonder recept verkrijgbaar is, Nederland snel dit voorbeeld moet volgen. Meer over de argumenten en achtergronden op www.anticonceptie-online.nl/recept.htm''.
 • Anticonceptiepleister alternatief voor pil (Nu.nl, 31 augustus 2003). Vrouwen die de pil slikken, hebben vanaf maandag een nieuw alternatief. Dan brengt farmaceutisch bedrijf Janssen-Cilag de anticonceptiepleister op de markt. De pleister moet eenmaal per week op de huid worden geplakt.
 • Elaine de Boer: Eerste IVF-poging niet vergoed (De Volkskrant, 30 augustus 2003). De eerste IVF-behandeling moeten mensen in het ziekenfonds voortaan zelf betalen. Aan vrouwen boven de 21 jaar wordt de pil niet langer vergoed.
 • Bart Jungmann: Pff, natuurlijk wil gezin een manager (De Volkskrant, 30 augustus 2003). Als het gezin inderdaad een onderneming is, zoals Mariangeles Nogueras met grote hartstocht beweert, dan zijn er kennelijk nogal wat directies die de zaak boven het hoofd groeit. Maar hulp is in aantocht: vrijdag is in Amsterdam de eerste lichting gezinsmanagers klaargestoomd.
 • Begroting ontziet IVF-behandeling (Het Parool, 30 augustus 2003). Het kabinet is het gisteravond eens geworden over een bezuinigingspakket van 2,1 miljard euro op de begroting van volksgezondheid. [...] Het volledig schrappen van de vergoeding voor reageerbuisbevruchting (IVF) is van de baan. Volgens ingewijden zal de eerste behandeling niet meer worden vergoed, maar de tweede en derde behandeling wel.
 • Pil hoort in ziekenfondspakket thuis. Persbericht RNG en StiSAN, 21 augustus 2003 (RNG.nl). De Stichting Samenwerkende Abortusklinieken Nederland (StiSAN) en de Rutgers Nisso Groep (RNG) te Utrecht zijn sinds 18 augustus jl. door diverse media gevraagd om te reageren op de berichten in de landelijke pers over verwijdering van de pil uit het basisziekenfondspakket. Zowel StiSAN als de RNG hebben met verbazing kennis genomen van dit voornemen van het huidige kabinet Balkenende.
 • Symposium 25 jaar vrouwelijke officieren op de KMA: geaccepteerd en geïntegreerd?! (Ministerie van Defensie, 21 augustus 2003). Toespraak van de staatssecretaris van Defensie C. van der Knaap ter gelegenheid van het symposium “25 jaar vrouwelijke officieren KMA: geaccepteerd en geïntegreerd?!” Breda, 21 augustus 2003.
 • Aanbiedingsbrief van minister De Geus bij twee rapporten over geweld tegen vrouwen in de Europese Unie (Ministerie van SW, 14 augustus 2003).


ONZE ANDERE SITES

emancipatie.pagina.nl:

gelijkebehandeling.nl:


SERVICEPAGINA

Discussies:

Oproepen:


AKTUEEL 

Tijdschriftenrek:

Agenda:


DOSSIERS

Onze eigen dossiers > dossier 003 (Amina Lawal):

 • Obiozo Mirjam Ukpabi: ''Als ik iets verkeerds zeg, ga ik eraan'' (De Groene, 2 augustus 2003). De Nigeriaanse Amina Lawal is wegens overspel veroordeeld tot dood door steniging. In augustus dient haar hoger beroep. De solidariteitsbrieven per e-mail werken averechts. Een ontmoeting met Lawal en haar advocate in de hoofdstad Abuja.


DEN HAAG

Parlement > Agenda:

 • Tweede Kamer | Op donderdag 4 september 2003 zouden de vaste commissies voor Justitie en SZW met minister Donner van Justitie en minister De Geus van SZW een Algemeen Overleg over de opheffing van het algemeen bordeelverbod en de bestrijding van mensenhandel voeren. Dat is tot nader order uitgesteld.


VARIA

Signalement:


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief emancipatie.nl'' of ''stop abonnement nieuwsbrief emancipatie.nl''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.