donderdag 20 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 117
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  111-120
 >  117 
NIEUWSBRIEF 117

Nieuwsbrief emancipatie.nl - nummer 117 (18 juni t/m 5 juli 2003)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.    


SUMMERTIME
 • Vanaf vandaag doet de redactie het een tijd kalm aan. Van half juli tot half augustus wordt de site niet geactualiseerd. Onze volgende nieuwsbrief verschijnt eind augustus.


NIEUWS

 • Psychische nood speelt geen rol bij tippelvergunning (Rotterdams Dagblad, 5 juli 2003, tijdelijke link). Hoe een vrouw er mentaal of fysiek aan toe is, doet er niet toe bij de afgifte van een tippelvergunning. Aan de vergunning is slechts een aantal algemene voorwaarden verbonden. Dat laat het college weten op vragen van de PvdA over de zwakbegaafde vrouw op de tippelzone aan de Keileweg.
 • Man vaker vermoord dan vrouw (NRC-Handelsblad, 5 juli 2003). In geruchtmakende moordzaken is het slachtoffer meestal een vrouw die in een bos van het leven wordt beroofd (zoals deze week de zogeheten DNA-moord in Emmen). De statistische werkelijkheid is radicaal anders. Zeven van de tien slachtoffers zijn mannen, en vrouwen worden meestal binnenshuis vermoord.
 • Frank Boogaard: Brussel strijdt tegen blote borsten (Algemeen Dagblad, 5 juli 2003). Aparte wetgeving moet een einde maken aan seksueel prikkelende afbeeldingen in reclame, (televisie)films en gedrukte media. Dat vindt de Griekse EU-Commissaris Anna Diamantopoulou (Sociale Zaken).
 • Máxima helpt de allochtone vrouw (Algemeen Dagblad, 4 juli 2003). Prinses Máxima gaat nog meer taken vervullen op het gebied van integratie. De prinses wordt lid van een onafhankelijke commissie die de deelname van allochtone vrouwen aan maatschappelijke activiteiten gaat stimuleren.
 • Quinty Danko: ''Met quota's krijg je niet de beste vrouwen'' (Intermediair, 3 juli 2003). Larry Weinbach veranderde Unisys in vijf jaar van een mannenbolwerk in één van de meest vrouwvriendelijke bedrijven van Amerika.
 • Commissie gaat participatie van allochtone vrouwen stimuleren (Ministerie van SZW, 3 juli 2003). Een onafhankelijke commissie onder voorzitterschap van oud-Kamerlid Paul Rosenmöller gaat de deelname van allochtone vrouwen aan alle facetten van de Nederlandse samenleving stimuleren. Het gaat hierbij zowel om maatschappelijke participatie als om arbeidsdeelname.
 • Wim Verseput: Finse regering werkt aan beteugeling prostitutie (Nederlands Dagblad, 3 juli 2003). Wie in Finland gebruik maakt van de diensten van prostituees kan straks waarwchijnlijk strafrechtelijk worden vervolgd. Aan een wetsontwerp daartoe wordt gewerkt door de sinds mei fungerende nieuwe regering.
 • President Bush blijft vaag over verbod homohuwelijk (Nederlands Dagblad, 3 juli 2003). De Amerikaanse president Bush vindt het nog niet nodig zich uit te spreken over een grondwettelijk verbod op het homohuwelijk.
 • Frank Kools: Abortusstrijd in VS via de kentekenplaat (Trouw, 3 juli 2003, tijdelijke link). Al dertig jaar is abortus het meest beladen onderwerp in de Amerikaanse samenleving. Na wél of niet een abortuspil, de vraag of je de ingang van een kliniek mag blokkeren, en of je artsen kunt verbieden om met patiënten over abortus te spreken, is een van de laatste, grote strijdpunten of je een 'pro-leven'-tekst op de nummerplaat van je auto mag zetten.
 • Kind bij promotie aan VU ongewenst (NRC-Handelsblad, 3 juli 2003). Kinderen onder de acht jaar zijn met ingang van het komend academisch jaar niet meer welkom bij officiële plechtigheden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU).
 • Leefbaar Rotterdam wil af van positieve discriminatie (Rotterdams Dagblad, 3 juli 2003, tijdelijke link). Leefbaar Rotterdam wil dat de zin 'bij gelijke geschiktheid hebben allochtonen en/of vrouwen de voorkeur' uit de personeeladvertenties van de gemeente Rotterdam wordt geschrapt. De partij vindt positieve discriminatie van bepaalde bevolkingsgroepen niet meer kunnen.
 • Annelieke Dijkstra en Katja Meertens: Kan kinderopvang niet goedkoper? (AD, 3 juli 2003). De grootste last zit hem echter in het personeel van een kinderdagverblijf, zo'n 80% van de uitgaven. FNV: ,,Niet omdat die meiden nu zo veel verdienen. Ze ontvangen tussen de 1600 en 1970 euro bruto per maand en dat is niet veel voor zo'n verantwoordelijke baan.
 • Frank Kools: Abortusstrijd in VS via de kentekenplaat (Trouw, 3 juli 2003). Al 30 jaar is abortus het meest beladen onderwerp in de Amerikaanse samenleving. Eén van de laatste, grote strijdpunten is nu of je een 'pro-leven'-tekst op de nummerplaat van je auto mag zetten.
 • Vrouwenopvang in nood. ''Slachtoffers'' moeten zelf maar zien waar ze terecht kunnen (Rotterdams Dagblad, 2 juli 2003). De instellingen voor vrouwenopvang in Nederland kunnen de toestroom niet aan. Jaarlijks komen 17.500 vragen om onderdak, terwijl slechts 3500 plaatsen beschikbaar zijn in de 35 instellingen. Hoe groot het werkelijke gebrek aan capaciteit is, blijft onduidelijk. Veel vrouwen melden zich uit pure nood bij verschillende instanties aan, waardoor ze dubbel worden geteld.
 • Chaos bij aanmelding voor vrouwenopvang (Trouw, 2 juli 2003). Het is volstrekt onduidelijk hoe groot het plaatsgebrek is in de vrouwenopvang. De grote getallen die eerder circuleerden, zijn het gevolg van dubbeltellingen, blijkt uit een rapport van het Trimbos-instituut. ,,Het ligt niet voor de hand zwaar te investeren in meer plaatsen.''
 • Philip Bueters: Technische meisjes ? Die willen de PC slopen (Rotterdams Dagblad, 2 juli 2003, tijdelijke link). Ook al zit de it-markt in een dal, IBM blijft op zoek naar nieuw talent. Omdat er nog steeds te weinig meiden de techniek ingaan, organiseert de computergigant een zomerkamp voor meiden van twaalf tot veertien jaar. Favoriet onderdeel: een pc slopen.
 • Abortusschip brengt discussie in Polen op gang (Eindhovens Dagblad, 2 juli 2003). Wanda Nowicka, directrice van de Poolse Federatie voor Vrouwen en Familieplanning: 'Ik denk dat het een zeer zinvolle actie is. Abortus is de laatste week een echt discussieonderwerp in Polen geworden en politici houden zich er weer meer bezig.'
 • Erik Huisman: Baan kwijt geraakt, liefde onder druk (Haagsche Courant, 2 juli 2003). Iteke Weeda: Werkloosheid raakt nog steeds vooral mannen, maar het betekent voor hen nu wel iets anders dan in de jaren '50 en '60 van de vorige eeuw. Toen was de man kostwinner en hing zijn status in de liefde vooral af van zijn werk. Niet zelden gaven destijds vrouwen hun deeltijdbaantje op als hun man werkloos werd. Om hun relatie te redden. En vroeger kon een man zonder werk een huwelijk wel vergeten.
 • Kinderopvang vraagt sociale partners ouders te ontlasten (persbericht CNV, 2 juli 2003). Werkgevers en werknemers in de branche Kinderopvang hebben hun centrale organisaties de dag voor het Voorjaarsoverleg met het Kabinet (3 juli) opgeroepen de kinderopvang financieel toegankelijk te houden. De kinderopvang staat zwaar onder druk nu in een aantal branches CAO-afspraken uitblijven, waarin de kostendeling tussen de werkgevers van beide ouders is geregeld.
 • Geluk van de huisvrouw (Spits!, 2 juli 2003). In Museum Het Schielandshuis zijn vanaf zondag de ontwikkelingen in het huishouden te zien en de invloed van de reclame hierop in de tentoonstelling 'Het geluk van de huisvrouw'.
 • Arjan Paans en Kees Wessels: Zedencijfers het topje van de ijsberg. ''Een aantrekkelijke vrouw loopt niet meer risico verkracht te worden'' (Algemeen Dagblad, 2 juli 2003). Dat Rotterdam onveilig was, bewezen de cijfers vorig jaar al. Nu blijkt de Maasstad ook nog eens het hoogste aantal verkrachtingen te tellen. Maar relatief gezien vonden in het Limburgse Gulpen-Wittem meer aanrandingen plaats.
 • Abortusboot krijgt zegen Kamer (Nederlands Dagblad, 1 juli 2003). Een Kamermeerderheid van PvdA, VVD, SP, GroenLinks en D66 ondersteunt de reis van Women on Waves naar Polen. Volgens de partijen voert de abortusboot geen illegale abortussen uit en richt ze zich slechts op voorlichting en overtijdbehandeling via medicijnen.
 • Nell Westerlaken: Slachtoffers vrouwenhandel kunnen bijna nergens terecht (De Volkskrant, 1 juli 2003, tijdelijke link). De opvangmogelijkheden voor slachtoffers van vrouwenhandel die aangifte doen tegen hun pooier of handelaar, schieten ernstig tekort. Niet alleen kampen vrouwenopvangcentra met een tekort aan bedden, het ontbreekt vaak aan deskundigheid om deze groep te kunnen helpen.
 • Verslaafde, mogelijk niet-toerekeningsvatbare prostituee. Antwoord dd. 1 juli 2003 van minister Hoogervorst (VWS) op vragen van TK-lid Arib (PvdA). Er zijn verschillende mogelijkheden om situaties als deze aan te pakken, zoals gedwongen opname of in diverse opvangcentra. Dit behoort tot de verantwoordelijkheid van de centrumgemeenten.
 • Centrale Raad van Beroep, uitspraak 30 juni 2003: Directe discriminatie vrouwen; bij berekening wachttijd WAO mag niet de periode van zwangerschaps- en bevallingsverlof worden meegeteld (Rechtspraak.nl).
 • Ministerraad stemt in met geactualiseerd plan van aanpak herintredende vrouwen (Ministerie van SZW, persbericht 30 juni 2003).  In 2003 en 2004 worden in totaal 25 regionale convenanten gesloten om herintredende vrouwen aan het werk te helpen. In de convenanten staan afspraken over de aantallen vrouwen en de manier waarop zij aan het werk worden geholpen door de betrokken regionale partijen zoals gemeenten, Centra voor Werk en Inkomen, brancheverenigingen en werkgevers.[...] Uiteindelijk doel is dat eind 2005 50.000 herintredende vrouwen weer aan de slag zijn.
 • Marc Peeperkorn: Aantal subsidies drastisch gekort (De Volkskrant, 30 juni 2003, tijdelijke link). Minister Hoogervorst van Volksgezondheid wil het aantal organisaties in de zorg-, sport- en welzijnssector dat subsidie krijgt, fors uitdunnen. Ruim driehonderd instellingen krijgen vandaag te horen dat verlenging van hun subsidie vanaf 2004 onzeker is. [...] De lijst met organisaties waarop Hoogervorst zijn oog heeft laten vallen, is zeer divers. Daarop o.a. de Rutgers Stichting en de Stichting tegen Vrouwenhandel.
 • Rutte: Bijstandsmoeder dwingen werk te zoeken (Trouw, 30 juni 2003, tijdelijke link). VVD-staatssecretaris Mark Rutte hoopt met steun van oppositiepartij PvdA alsnog bijstandsmoeders met kinderen onder de vijf jaar te kunnen verplichten werk te zoeken. Van coalitiegenoot CDA krijgt hij hiervoor geen steun. ,,Het standpunt van het CDA is zo ideologisch dat je er met elkaar niet uitkomt'', aldus Rutte.
 • Andries de Jong: Meer moeders van vijftig met kinderen thuis (CBS-Webmagazine, 30 juni 2003). Het aantal oudere moeders (50-plus) met nog thuiswonende kinderen zal de komende jaren sterk toenemen. Op dit moment telt ons land 300 duizend paren met thuiswonende kinderen en een moeder van 50 jaar of ouder. Hun aantal zal in 2020 toenemen tot een kleine 600 duizend.
 • Elaine de Boer: ''Pensioenleeftijd moet voor ieder 65 jaar blijven'' (De Volkskrant, 28 juni 2003, tijdelijke link). FNV-voorzitter Lodewijk de Waal overziet de consequenties voor hemzelf en zijn omgeving van de kabinetsplannen om de vergrijzing op te vangen. ''Ik vind het een prachtige gedachte dat iedereen langer doorwerkt. Maar wel op basis van vrijwilligheid''.
 • Hof VS schrapt verbod homoseks (NRC-Handelsblad, 27 juni 2003). Het hoogste gerechtshof in de Verenigde Staten heeft een streep gehaald door het verbod op homoseksualiteit dat in Texas en drie andere staten gold. Het Supreme Court heeft tegelijk een ruimer recht op privacy geformuleerd voor niet-commerciële, vrijwillige seks tussen volwassenen.
 • Homo-uitspraak Hof splijt VS (Het Parool, 27 juni 2003). Legalisering van het homohuwelijk is in de Verenigde Staten het volgende streven van de homobeweging na de historische uitspraak van het Hooggerechtshof in Washington. Conservatieve groeperingen echter zijn in alle staten.
 • Diederik van Hoogstraten: Sodomie in VS voortaan toegestaan (De Volkskrant, 27 juni 2003). De Texaanse wet die homoseks verbiedt, is in strijd met de Amerikaanse grondwet, zo bepaalde het Hooggerechtshof donderdag. Sodomiewetten in twaalf andere staten zijn hiermee eveneens nietig verklaard.
 • Schip Women on Waves vaart uit (Reformatorisch Dagblad, 27 juni 2003). Het schip van de Nederlandse organisatie Women on Waves is donderdagmiddag de Poolse haven Wladyslawowo uitgevaren. Het ging naar internationale wateren en keerde in de avond terug. Een woordvoerster van de organisatie wilde om veiligheidsredenen niet kwijt of er tijdens de vaart Poolse vrouwen aan boord waren. In internationale wateren zou de organisatie de abortuspil kunnen verstrekken aan vrouwen die zestien dagen over tijd zijn. Bij terugkeer kwam opnieuw de douane aan boord.
 • Koert van der Velde: Incest als ''een poging tot liefde'' (Trouw, 27 juni 2003, tijdelijke link). De aanhang van de Duitse gezinstherapeut Bert Hellinger groeit in Nederland; zijn boeken verkopen hier goed en steeds meer therapeuten nemen zijn ''methode'' over. Hellinger (78), ex-missionaris en nu spiritueel therapeut, heeft omstreden opvattingen over onder andere incest. Dat is volgens hem vaak ''een poging tot liefde, een poging om het evenwicht in een gezin te herstellen''. [...] Anneke Tol van Stichting hulpverlening seksueel misbruik vindt Hellingers ideeën over incest ''walgelijk''.
 • Koert van der Velde: Therapie / Meisje helpt ouders en laat zich misbruiken (Trouw, 27 juni 2003, tijdelijke link). ''Doe je ogen dicht. Verbeeld je dat je ouders voor je staan. Kijk hen in de ogen. Kniel voor hen en zeg: dank u wel.'' Zo sprak, aldus het Duitse weekblad Der Spiegel, therapeut-goeroe Bert Hellinger een cliënt toe, vorig jaar tijdens een drukbezochte publieke sessie. Voor iemand buigen is een teken van eerbied en onderdanigheid, en dat is wat slachtoffers van incest en andere ouderlijke slechtheid moeten tonen.
 • Brief van 27 juni 2003 van Minister VWS aan Tweede Kamer over subsidiebeleid VWS
 • Actie tegen instroom vrouwen WAO (Spits!, 26 juni 2003). Minister De Geus (SZW) gaat actie ondernemen tegen de grote instroom van jonge vrouwen zonder kinderen in de WAO. Op aandrang van de Tweede Kamer, die vindt dat er lang genoeg is gepraat over het probleem en er eindelijk eens iets moet gebeuren, komt hij op Prinsjesdag met plannen.
 • Bijna helft internetters is vrouw (Haagsche Courant, 26 juni 2003). Het aantal internettende vrouwen in Nederland blijft toenemen. In mei was 44,2 %van de websurfers vrouw, een jaar eerder was dat 42,2. Nederland staat in Europa op de 3e plaats na Zweden en het Verenigd Koninkrijk
 • Eringa wil geld van Leeuwarden (Nederlands Dagblad, 26 juni 2003). Nu haar ontslag als trouwambtenaar ongeldig is verklaard, wil Eringa schadevergoeding. Ze heeft twee jaar haar werk niet kunnen doen.
 • Women on Waves krijgt boete (De Telegraaf, 26 juni 2003). De Nederlandse organisatie Women on Waves heeft woensdag een boete gekregen van de Poolse havenautoriteiten. De organisatie wordt bestraft omdat de 'abortusboot' afgelopen zondag zonder toestemming de haven van Wladyslawowo is binnengegaan.
 • Minister De Geus: extra aandacht voor integratie allochtone vrouwen (Ministerie van SZW, persbericht 26 juni 2003). Minister De Geus wil de komende tijd als verantwoordelijk bewindspersoon voor emancipatiezaken meer aandacht voor de integratie van allochtone meisjes en vrouwen.
 • Mannen worden er beter van. En vrouwen ook ! Aanbevelingen (mannenwordenerbetervan.nl, 26 juni 2003). Resultaten van de gelijknamige interactieve discussie, georganiseerd door het Ministerie van SZW.
 • [Op 25 juni gingen wij van start met de nieuwe inrichting van onze website over het VN-Vrouwenverdrag: vrouwenverdrag.nl.]
 • Nederlandse, Duitse en Belgische vrouwen hebben ander modebeeld (MKBnet-nieuws, 25 juni 2003). De modebeleving van Nederlandse vrouwen is anders dan die van Duitse en Belgische. Bij casualkleding kiest de Nederlandse vrouw voor `je zelf zijn` boven waarden als modieus, sportief of nonchalant.
 • Trouwambtenaar had niet ontslagen mogen worden (Reformatorisch Dagblad, 25 juni 2003). Trouwambtenaar N. Eringa had niet ontslagen mogen worden door de gemeente Leeuwarden. Dat heeft de rechtbank in Leeuwarden dinsdag beslist. Het contract van Eringa werd in september 2001 verbroken omdat zij weigerde homohuwelijken te sluiten. Eringa weigerde homo’s te trouwen wegens haar geloofsovertuiging. De rechtbank deed echter geen principiële uitspraak. Zij concludeert dat het ontslag niet volgens de regels is verlopen. Het vijfjarig contract had niet verbroken mogen worden.
 • Instroom vrouwen in de WAO. Antwoord dd. 25 juni 2003 van minister de Geus (SZW) aan de Tweede Kamer. De cijfers zoals door NOVA gepresenteerd zijn correct: vrouwen onder de 30 jaar lopen 2x zoveel kans in de WAO terecht te komen dan mannen.
 • De gemeente Leeeuwarden ... en bestuurlijke volwassenheid (hoofdartikel Friesch Dagblad, 25 juni 2003). De gemeente moest gisteren vernemen dat Eringa tot 1 januari 2005 trouwambtenaar is; de beëindiging van haar contract per 1 september 2001 was onterecht. De trouwambtenaar kan door deze uitspraak vandaag weer aan het werk.
 • Sylvia Marmelstein: ''Klachten van vrouwen krijgen eerder predikaat psychisch'' (Haagsche Courant, 25 juni 2003). Jonge vrouwen stromen in groten getale de WAO in. Volgens uitkeringsinstelling UWV zijn van elke drie WAO'ers onder de 30 jaar er twee vrouw. Dat komt deels doordat bedrijfsartsen vrouwen sneller afkeuren voor werk.
 • Scholier heeft gekke trekjes (Brabants Dagblad, 24 juni 2003). Tom ter Bogt, onderzoeker van het Trimbos-instituut, in onderzoek naar het welbevinden van Nederlandse jongeren: Vooral tienermeisjes hebben het zwaar. Meer dan de helft van de scholieres van rond de 16 vindt zichzelf te dik: een cultureel gekleurde waarneming: We ontdekten dat meisjes van Surinaamse en Antilliaanse afkomst vaak dikker zijn dan Nederlandse meisjes, maar dat niet als een probleem zien.
 • Jongeren geven hun eigen leven het cijfer acht (Haagsche Courant, 24 juni 2003). Jongeren zijn goed te spreken over de kwaliteit van hun leven. Toch: meer dan de helft meerdere keren per week last van slaapproblemen, hoofdpijn, zenuwachtigheid of een slecht humeur. Meisjes hebben vaker gezondheidsklachten en een negatiever lichaambeeld van zichzelf dan jongens.
 • Lager opgeleiden hebben meer problemen (persbericht Trimbos-instituut, 23 juni 2003). Het onderzoek: Psychische gezondheid, risicogedrag en welbevinden van Nederlandse scholieren; over de hele lijn hebben meisjes meer problemen dan jongens.
 • Veel zwangeren weigeren HIV-test (Haagsche Courant, 23 juni 2003). 14% weigerde in de regio Amsterdam, vooral Nederlandse, Turkse en Marokkaanse vrouwen.Vrouwen afkomstig uit een gebied met een hoog HIV-risico, zoals ten zuiden van de Sahara, lieten zich wel testen.
 • Nederlandse abortusboot tergt Polen. Gestapo, roepen betogers (Rotterdams Dagblad, 23 juni 2003). Een Nederlandse abortusboot van de vrouwenorganisatie 'Women on Waves' verhit de gemoederen in het overwegend rooms-katholieke Polen. Het schip meerde gistermiddag na enig oponthoud af in de Poolse havenplaats Wladyslawowo. Op de kade stond een groepje betogers dat vaartuig en wachtende sympathisanten met eieren en rode verfbommetjes bekogelde.
 • Rechtbank wil abortuszaak niet heropenen (Nederlands Dagblad, 23 juni 2003). De federale districtsrechtbank van Dallas (Texas) heeft een verzoek afgewezen tot heropening van de rechtszaak die in 1973 leidde tot de legalisering van abortus in de Verenigde Staten.
 • Runa Hellinga: Polen aborteert er op los ondanks wet (Brabants Dagblad, 23 juni 2003). De komst van de abortusboot heeft de gemoederen in het overwegend katholieke Polen danig verhit. President Kwasniewski noemt het zelfs 'iets volstrekt negatiefs'. Maar hoe streng de abortuswetgeving ook is, er worden jaarlijkse op grote schaal abortussen uitgevoerd in Polen, door erkende artsen.
 • Kinderdagverblijven. Antwoord dd. 23 juni 2003 van minister de Geus (SZW) op vragen van de TK over het dalend aantal inschrijving op kinderdagverblijven. Hieruit: de werkgeversbijdragen dalen niet. Het aantal CAO-afspraken over kinderopvang neemt nog steeds toe. Wel is het lastig bestaande afspraken te handhaven of uit te breiden.
 • Hulp voor jonge getuigen thuisgeweld (Friesch Dagblad, 23 juni 2003). De stichting Blijf van m’n Lijf gaat samen met Asja kinderen helpen die getuige zijn geweest van huiselijk geweld. De cursus werd eerder in Groningen gehouden en is bedoeld om kinderen te laten praten over hun ervaringen. Doel is te zorgen dat de kinderen weerbaarder worden en minder snel in een isolement terechtkomen.
 • Paul Berkhout: Nooit met lege handen de trap oplopen (Gelderlander, 23 juni 2003). Veertig jaar na de 2e feministische golf is een vrouw aan de top nog altijd een bezienswaardigheid. Dinette Bekhuis, algemeen directeur van uitzendorganisatie Unique Nederland, is 34 jaar jong en vrouw. Die combinatie maakt dat het uitzonderlijk is, beseft Dinette Bekhuis. Het is voor iedere jonge vrouw onderwerp van gesprek, zegt ze. Maar een kind staat in deze fase van mijn leven niet op mijn prioriteitenlijstje.
 • Brief Minister De Geus van SZW van 23 juni 2003 over een aangehouden motie-Halsema (28963, nr. 9), waarin wordt gevraagd om te onderzoeken of de werkingssfeer van de Wet aanpassing arbeidsduur (Waa) kan worden verruimd met de 360.000 bedrijven met minder dan 10 werknemers. De Geus: in december komt er een kabinetsstandpunt inzake de evaluatie van de Waa; daarin zal deze vraag worden meegenomen (Ministerie van SZW, 23 juni 2003).
 • Oprichten in deeltijd (CBS Webmagazine, 23 juni 2003). In 2002 zijn bijna 40 duizend reguliere bedrijven opgericht en 12 duizend deeltijdbedrijven (bedrijven waarin niemand vijftien uur of meer per week werkt).
 • Pieter van den Blink: Hoofddoekje staat centraal in Franse strijd tegen radicalisme (Trouw, 23 juni 2003). Franse moslima's die gesluierd naar school komen zijn binnenkort in overtreding. Het ziet ernaar uit dat de regering-Raffarin een verbod op het dragen van hoofddoekjes in scholen gaat uitvaardigen. 'Elk uiterlijk teken van religie' moet uit de klas verdwijnen, ook keppeltjes en kruizen, maar het hoofddoekje is de ware inzet.
 • Arts stuurt makkelijker vrouw in WAO. Brancheorganisatie: bedrijfsartsen denken traditioneel (Algemeen Dagblad, 23 juni 2003). Bedrijfsartsen doen bij vrouwen minder moeite dan bij mannen om ze uit de WAO te houden. Volgens voorzitter M. A-Tsjak van de Vereniging van Bedrijfsartsen denken de artsen te veel vanuit het traditionele rolpatroon dat werk voor mannen belangrijker is dan voor vrouwen.
 • Mobiele kliniek abortusboot verzegeld (De Telegraaf, 23 juni 2003). De mobiele kliniek aan boord van de abortusboot in de Poolse havenstad Wladyslawowo is maandag verzegeld. Dat gebeurde na een inspectie van het Openbaar Ministerie op het schip van de organisatie Women on Waves. Dat heeft een woordvoerster maandag gezegd.
 • Abortusboot / Links en rechts Polen zien komst activistes als welkome afleiding (Trouw, 23 juni 2003). Alsof de vrouwen van de ''Langenort'' hun provocerende actie kracht wilden bijzetten, voer het abortusschip gisteren de haven van Wladyslawowo binnen tijdens de jaarlijkse mis voor zeelieden. Plaatselijke vissers dreigden al dagen van tevoren de haven te blokkeren om het uitdelen van abortuspillen aan boord van de ''Langenort'' onmogelijk te maken.
 • Ophef bij aankomst abortusboot (De Volkskrant, 23 juni 2003). De Nederlandse 'abortusboot' van Women on Waves ligt sinds zondagmiddag afgemeerd op een veilige plek in de Poolse havenplaats Wladyslawowo. Het schip werd bij binnenkomst vanaf de kade bekogeld met eieren en verfbommetjes, maar volgens een van de initiatiefnemers, gynaecologe Gunilla Kleiverda, zijn de lokale autoriteiten de varende vrouwenkliniek zeer terwille.
 • Poland: ''Abortion boat'' stirres up controversy (Indymedia.nl, 22 june, 2003). The Women On Waves ship, carrying a mobile abortion clinic, finally was allowed to enter a Polish harbour. The ship wich sails under dutch flag was welcomed by pro and contra demonstrators and is getting a lot of media attention in Poland.
 • Margreet Fogteloo: Kind van de rekening (De Groene Amsterdammer, 21 juni 2003). Kinderopvang blijft een probleem. Eerst waren er te weinig plekken, nu dreigt het aanbod groter te worden dan de vraag. Het draait alleen om geld, niet om emancipatie.
 • Steeds meer jonge vrouwen in de WAO (Novatv.nl, 21 juni 2003). Het aantal WAO'ers stijgt in Nederland. En uit onderzoek van NOVA blijkt nu dat vooral het aandeel jonge mensen fors toeneemt, voornamelijk vrouwen.
 • Jan Hunin: Nederlandse abortusboot ergert het Roomse Polen (Het Parool, 21 juni 2003). Na Ierland en Malta te hebben opgeschikt met hun abortusboot Aurora, zijn de Nederlandse Women on Waves nu onderweg naar het zo mogelijk nog katholiekere Polen. Ze verwachten morgen aan te komen in de haven van Wladyslawowo. Om tot actie over te gaan zullen ze de Poolse territoriale wateren weer verlaten: het land heeft een van de strengste abortuswetgevingen van Europa.
 • Mopperen op de zomervakantie. Kritiek van Onderwijsinspectie en werkende ouders (NRC-Handelsblad, 21 juni 2003). Volgende week begint in het basisonderwijs in het noorden van het land de zomervakantie. De Onderwijsinspectie heeft bedenkingen over zes weken vrij. Voor werkende ouders begint een jaarlijkse worsteling.
 • Margreet Fogteloo: Kind van de rekening (De Groene Amsterdammer, 21 juni 2003). Kinderopvang blijft een probleem. Eerst waren er te weinig plekken, nu dreigt het aanbod groter te worden dan de vraag. Het draait alleen om geld, niet om emancipatie.
 • Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA): verminderen deeltijdartsen onzinnig en contraproductief (Persbericht via ANP Pers Support, 20 juni 2003). De VNVA vindt het idee van minister Hoogervorst van Volksgezondheid, Welzijn en Sport dat het verminderen van deeltijdartsen een bijdrage zou leveren aan het oplossen van het artsentekort, onzinnig en zelfs contraproductief.
 • Mensenhandel in alle gevallen strafbaar (Ministerie van Justitie, persbericht Ministerraad, 20 juni 2003). De ministerraad heeft ingestemd met het voorstel van minister Donner van Justitie om de strafbaarstelling van mensensmokkel en mensenhandel uit te breiden. Het wetsvoorstel betreft in hoofdzaak de uitbreiding van de strafbaarstelling van mensensmokkel tot de gehele Europese Unie en de landen die zijn toegetreden tot het VN Protocol mensensmokkel. Tevens wordt de definitie van mensenhandel uitgebreid tot andere vormen van uitbuiting dan seksuele uitbuiting.
 • Abortusboot onderweg naar Polen voor ''anticonceptie'' (De Volkskrant, 20 juni 2003). Na een eerste bezoek aan Ierland in 2001 is de ''abortusboot'' van Women on Waves nu onderweg naar het katholieke Polen. De varende vrouwenkliniek wordt zaterdag verwacht in de haven van het Poolse Wladyslawowo en blijft twee weken.
  • De Volkskrant corrigeerde op 21 juni 2003 de mededeling in dit bericht dat Women on Waves in 2001 niet zou zijn uitgenodigd door Ierse organisaties. De ''abortusboot'' was onder meer gevraagd door de Cork Women's Right to Choose. Zie over de Ierse campagne overigens ook ons dossier 028.
 • ''Er wordt heel wat geslagen in relaties'' (Nederlands Dagblad, 20 juni 2003). Het aantal aangiften van huiselijk geweld stijgt fors in Amsterdam. ''Het taboe is eraf en nu blijkt dat er heel wat wordt afgeslagen in relaties'', zei Joop van Riessen, plaatsvervangend korpschef van de politie in Amsterdam-Amstelland, donderdag op het symposium ''Tien jaar moord en doodslag''.
 • Jan Willem Veenhof: Abortusboot koerst nu oostwaarts, naar Polen (Nederlands Dagblad, 20 juni 2003). Na twee jaar gaan de trossen weer los. De abortusboot van de vrouwenorganisatie Women on Waves (WoW) biedt vanaf vandaag Poolse vrouwen twee weken lang de gelegenheid ongewenste zwangerschappen af te breken.
 • KNMG-Studentenplatform oneens met uitspraken Minister Hoogervorst (KNMG.nl, 20 juni 2003). Het platform is ernstig bezorgd na de uitspraken van Minister Hoogervorst van VWS (woensdag tijdens een overleg in de Kamer) om huisartsen niet langer in deeltijd te laten werken. Dit zal het artsentekort nog verder vergroten, zo meent het studentenplatform. Het vindt bovendien dat de minister voorbij gaat aan de complexiteit van het probleem.
 • De Volkskrant corrigeerde de mededeling in het bericht Abortusboot onderweg naar Polen voor ''anticonceptie'' (20 juni 2003), dat Women on Waves in 2001 niet was uitgenodigd door Ierse organisaties. De ''abortusboot'' was onder meer gevraagd door de Cork Women's Right to Choose. Zie over de Ierse campagne overigens ook ons dossier 028.
 • Op donderdag 19 juni 2003 is de interactieve website vrouwenpensioen.nl online gegaan. Dit initiatief, van de FNV Vrouwenbond, E-Quality en de Vrouwen Alliantie, informeert bezoekers over pensioenen en hun eigen persoonlijke situatie.
 • IGK: resultaat emancipatiebeleid nog onvoldoende (Defensiekrant bldz. 2, 19 juni 2003). Minister Kamp (Defensie) zal streefpercentages voor vrouwen in hogere functies vaststellen. De streefpercentages voor vrouwen in de krijgsmacht worden nader gedifferentieerd.
 • De echte leider is een dienaar (Friesch Dagblad, 19 juni 2003). Het bedrijfsleven en de kerken in Nederland hebben behoefte aan nieuw christelijk leiderschap. Diana van der Stelt, directeur economische zaken bij het ministerie van Landbouw: ,,Vrouwen worden de kerk uitgeduwd. Ze gaan studeren en gaan hun talenten benutten buiten de christelijke wereld. Dan is de kerk hen kwijt, want dat koffiezetten en stofzuigen in de kerk geloven ze dan verder ook wel.’’ Vrouwen moeten hun plaats weten: ,,Niet aan het aanrecht, maar aan de voeten van Jezus.’’
 • Al bijna 400.000 werklozen (Parool, 19 juni 2003). Aanvankelijk leden vrouwen het minst onder de stijgende werkloosheid, maar inmiddels hebben de vrouwelijke werknemers deze achterstand ingelopen.
 • Verbond van Verzekeraars: ''Overlevingstafel Collectief 2003. Het hoe en waarom''. Het verbond heeft een nieuwe ''overlevingstafel'' opgesteld. Deze wordt door pensioenverzekeraars gebruikt om bij het vaststellen van premies en voorzieningen een zo goed mogelijke inschatting te maken van het toekomstig verloop van de grondslag sterfte. Voor de grondslag sterfte moeten de sterftekansen worden geschat voor een zeer lange toekomstige periode. Meer informatie vindt u in deze brochure.
 • Christel Kohlmann: Langer werken betekent minder tijd voor zorg (Trouw, 19 juni 2003). Voorzitter Jacques Schraven van VNO-CNW wil dat er langer wordt gewerkt. Dat bedreigt de zorgtaken die vooral vrouwen vervullen, want én arbeid én zorg is moeilijk te combineren. Tijd vooi een beter afgesteld arbeid- en zorgbeleid.
 • Minister wil alleen nog voltijds artsen (De Volkskrant, 19 juni 2003). Minister Hoogervorst van Volksgezondheid moedigt huisartsen aan langer te gaan werken. Hij onderzoekt of een lagere praktijkvergoeding deeltijdartsen kan prikkelen tot het accepteren van een volledige werkweek.
 • De Geus: geen extra geld voor kinderopvang (Brabants Dagblad, 18 juni 2003). Werkgeversorganisaties en vakbonden moeten samen 'aan de CAO-tafel' afspraken maken over financiering van de opvang, vindt de bewindsman. Het nieuwe kabinet heeft al 100 miljoen euro heeft uitgetrokken voor de kinderopvang boven op de 700 miljoen euro die er al naar toe gaat.
 • Kinderopvang: Zweden kent als enige een volwassen model (Haagsche Courant, 18 juni 2003). Voor steeds meer ouders wordt kinderopvang te duur omdat bedrijven minder bijdragen aan de kosten. Aan Zweden, het walhalla wat betreft kinderopvang, kan Nederland niet tippen. Maar in menig ander Europees land is de kinderopvang slechter geregeld dan in Nederland. Bijzonder hoogleraar Plantenga: De verantwoordelijkheid moet je niet bij werkgevers leggen. Die vinden de kosten te hoog en de organisatie ervan te veel gedoe.
 • Jan Hoedeman: Timmerman zit als eerste vrouw senaat voor (Volkskrant, 18 juni 2003). Yvonne Timmerman-Buck is dinsdag met nipte meerderheid na twee stemrondes gekozen tot voorzitter van de Eerste Kamer. Met drie stemmen verschil versloeg zij de PvdA'er Jurgens die onverwacht sterk werd gesteund. Voor het eerst is een vrouw voorzitter van de senaat.
 • Vijf vragen aan Aart Jan de Geus, minister van SZW (Regering.nl, 18 juni 2003). De Geus: Het is zeker een voordeel dat de minister nu over het onderwerp emancipatie gaat.
 • ''Roe'' morrelt aan abortusbesluit VS (Nederlands Dagblad, 18 juni 2003). ''Jane Roe'' heeft deze week de districtsrechtbank in Dallas (Texas) verzocht een proces in werking te zetten om de legalisering van abortus uit 1973 te vernietigen.
 • Geen werkweek van veertig uur (Trouw, 18 juni 2003, tijdelijke link). Tussen 1975 en nu nam de vrije tijd van de Nederlander af, zo meldde het Sociaal en Cultureel Planbureau deze week. Vrouwen zijn meer gaan werken en mannen niet of nauwelijks minder. En wellicht belangrijker: het aantal Nederlanders dat zorg- en arbeidstaken moet combineren is in die tijd gegroeid van 14 naar 34 procent.
 • Yvonne Timmerman-Buck voorzitter senaat (NRC-Handelsblad, 18 juni 2003). De CDA'er Yvonne Timmerman-Buck (46) is gisteren met een kleine meerderheid tot voorzitter van de Eerste Kamer gekozen. Het is de eerste keer in de geschiedenis dat een vrouw voorzitter wordt van de senaat.


NIEUWSARCHIEF (berichten van voor 18 juni 2003)

 • Niets tegen die mensen, maar ik wil ze niet trouwen (Het Volk, 17 juni 2003).De Berchemse VLD-districtsburgemeester weigert homo- en lesbiennehuwelijken te sluiten, tenzij het écht moet. Als er twee mannen of twee vrouwen in Berchem (België) willen trouwen, draagt hij zijn bevoegdheid als ambtenaar van burgerlijke stand over.
 • Aanpak geweld via project (Zwolsche Courant, 17 juni 2003). Een nieuw provinciaal project ‘Geweld tegen vrouwen, een aanpak voor het platteland‘. Huiselijk geweld moet sneller worden gesignaleerd, en er moet een netwerkstructuur komen om huiselijk geweld op de agenda te krijgen.
 • Prof dr P.Th. van Laar: Zonder vrouwenemancipatie geen inburgering (Rotterdams Dagblad. 17 juni 2003, opinie). Gelet op het maatschappelijk belang van inburgering doet de overheid er verstandig aan om in het integratiebeleid zich in sterkere mate dan voorheen te richten op vrouwen.
 • Sylvia Marmelstein: 40-urige werkweek nadelig voor vrouw (Brabants Dagblad, 17 juni 2003). Nu het economisch minder goed gaat willen werkgevers dat werknemers weer 40 uur per week gaan werken. Ook willen ze minder betalen aan kinderopvang. Dat gaat ten koste van het aantal werkende vrouwen, waarschuwt de FNV.
 • Meerderheid werkgevers hanteert al veertig-urige werkweek. Benchmark van Personeelsnet relativeert discussie over langere werkweek (Personeelsnet, 17 juni 2003). Een meerderheid van 72% van alle werknemers werkt bij organisaties die een werkweek hebben van 38 uur of meer. Daarvan werkt 18% bij organisaties waar de gemiddelde werkduur in de praktijk zelfs meer is dan 40 uur per week.
 • Bart Jungman: Nederland werkt én slaapt meer dan in '95 (De Volkskrant, 17 juni 2003). De Nederlander is tussen 1995 en 2000 meer gaan werken en meer gaan slapen. Vooral vrouwen gingen meer werken: het aantal vrouwen met een baan nam in deze periode fors toe, van 36 procent naar 47 procent. Dit blijkt uit het rapport ''De meerkeuzemaatschappij'' van het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP), dat vandaag verschijnt.
 • Maria Hendriks: Kinderopvang dubt niet over dip (De Volkskrant, 17 juni 2003). Nadat de metaal-CAO was afgesloten, haalden twaalf ouders hun kind van de crèche. Dat gaf wel even een schok bij opvangorganisatie Catalpa, maar het bleef bij die twaalf opzeggingen. 'Al vragen we ons wel af wat er na de vakantie gebeurt', aldus directeur Wim Horsthuis.
 • Gezamenlijke aanpak huiselijk geweld in Den Bosch (Reformatorisch Dagblad, 17 juni 2003). Veertien instellingen en organisaties in Den Bosch hebben besloten gezamenlijk het huiselijk geweld te gaan aanpakken. Vrijdag tekenen ze een convenant ’s Hertogenbosch zegt nee tegen huiselijk geweld. Daarin staan afspraken om zowel de slachtoffers als de daders de meest adequate hulp te bieden.
 • Marcel Wiegman: Geen snoeimes in welzijnsclubs (Het Parool, 17 juni 2003). De Amsterdamse gemeenteraad zal volgend jaar niet bezuinigen op de subsidies van maatschappelijke organisaties in de stad. Dat zijn de coalitiepartijen PvdA, VVD en CDA overeengekomen. Zij vinden dat er eerst duidelijke criteria moeten komen waaraan organisaties moeten voldoen om geld van de gemeente te krijgen. Pas daarna willen zij het mes zetten in de subsidies.
 • Jutta Chorus: ''Ontspannen zit niet in mijn systeem''. Werkende vrouwen kampen met onbestemde klachten over gezondheid (NRC-Handelsblad, 17 juni 2003). Zomaar een vrouw met drie kinderen en een baan van drieënhalve dag. Haar efficiënt ingedeelde leven zorgt voor gezondheidsproblemen die zich niet duidelijk laten benoemen. En voor twijfels: 'Ben ik wel fit genoeg om de volgende klap op te vangen?'
 • Dick van Eijk: Land van twee snelheden (NRC-Handelsblad, 17 juni 2003). De meeste Nederlanders kunnen uit de voeten met de huidige openingstijden van winkels en andere diensten, blijkt uit een vandaag verschenen onderzoek. Maar jonge, hard werkende hogeropgeleiden in de grote steden willen nog meer flexibiliteit.
 • Weinig behoefte aan verruiming winkeltijden. Alleen yuppen willen meer (NRC-Handelsblad, 17 juni 2003). Het overgrote deel van de bevolking heeft geen behoefte aan verdere verruiming van openingstijden van winkels en andere voorzieningen. Bij jongeren en hoger opgeleiden bestaat die behoefte wél.
 • CNV: Kinderopvang desnoods wettelijk regelen (CNV.nl, 16 juni 2003). “Als werkgevers weigeren mee te betalen aan de kinderopvang, moet dit desnoods wettelijk geregeld worden”, aldus CNV-bestuurder Rienk van Splunder.
 • Discussie over 36 uur keert regelmatig terug (Rotterdams Dagblad, 16 juni 2003, tijdelijke link). In de herfst van 1982 boetseerde voorzitter Chris van Veen van werkgeversorganisatie VNO samen met de toenmalige premier Ruud Lubbers en Wim Kok, in die tijd voorzitter van het vakverbond FNV, het befaamde Akkoord van Wassenaar, dat uiteindelijk de aanzet gaf tot de 36-urige werkweek
 • Claudia Gaspard: Geneesmiddelen werken anders bij vrouwen dan bij mannen (Divazine, 24 september 2002). Vrouwen en mannen hebben een verschillende hormonenhuishouding. Het lichaamsvet is anders verdeeld. Vrouwen breken trager alcohol af (omdat zij over minder van het enzym alcohol dehydrogenase beschikken)... Toch blijft de geneeskunde patiënten sekseneutraal benaderen. Vorige week echter vond in Wenen de eerste internationale conferentie plaats rond het thema Gender and Health.
 • Onderzoeksrapport Versterking van de positie van de vrouw en versterking van genderdeskundigheid in conflictpreventie, -oplossing en postconflict-situaties
 • Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Verstand bij dit rapport (Ministerie van SZW, 4 juli 2002).


ONZE ANDERE SITES

emancipatie.pagina.nl:


SERVICEPAGINA

Oproepen:

Boekenkast online:


AKTUEEL 

In ons Tijdschriftenrek :

Agenda:


FOCUS

Onze vrouw in New York:


DOSSIERS

Dossiers van derden > Vrouweninfo.nl:

 • Nieuw dossier ''Oorlog en vrede'': ga naar vrouweninfo.nl en klik rechtsboven op betreffende link.


VARIA

Audio-video:


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.