woensdag 19 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 109
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  101-110
 >  109 
Nieuws van emancipatie.nl
Nummer 109 (3 t/m 8 april 2003)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek. 
  
NIEUWS

 • Roelien Wierstra: Wein, Weib und Gesang. Het IIAV viert 8 maart ! (IIAV.nl, 8 april 2003)
 • News We Can Use, update April 8, 2003 
 • Maria Hendriks: Basiswet kinderopvang uitgesteld tot januari 2005 (De Volkskrant, 8 april 2003). De invoering van de Basiswet Kinderopvang is door het kabinet opnieuw een jaar uitgesteld, nu tot 1 januari 2005. De ondernemers in de kinderopvang zijn boos dat ze na vijf jaar overleggen nog langer in onzekerheid zitten.
 • Afke Balk-Karssenberg: Dankbare ongehuwde moeders (Nederlands Dagblad, 8 april 2003). Hoe gaan mensen tegenwoordig in orthodox-christelijke kring om met meisjes die zwanger raken zonder dat ze getrouwd zijn ? Direct betrokkenen vertellen over hun ervaringen - de meesten op verzoek onder een schuilnaam.
 • Gijs Herderschee: Aftrap in het gevecht om het ambtenarenpensioen (Volkskrant, 8 april 2003). ABP zit in grote financiŽle problemen. Premie omhoog? Prepensioen afschaffen? Veringa (OCW) acht een ruil mogelijk waarbij het deel van het pensioen dat door de AOW wordt gedekt, wordt verlaagd en het nabestaandenpensioen wordt geschrapt. Maar dat heeft ook bezwaren, weet Sjerps (VNG): ''Vrouwen leven leven langer en hebben vaak kleinere pensioenen. Als hun man, gepensioneerd ambtenaar, overlijdt, zou ook het inkomen grotendeels wegvallen.''
 • GertJan van Wijk: Blunder bij intrekken subsidie (Amersfoortse Courant, 8 april 2003). B en W van Leusden blijken geblunderd te hebben bij het intrekken van de emancipatiesubsidie aan het Vrouwencentrum in Leusden. Ze hebben er de gemeenteraad noch het centrum zelf over geÔnformeerd.
 • John Volkers: Nederlanders geven steeds meer geld uit aan sport (Volkskrant, 8 april 2003). Rapportage Sport van het SCP: Het percentage sporters onder de bevolking steeg in twintig jaar, van 1979 tot 1999, van 53 naar 65%. Vooral vrouwen gingen meer aan sport doen: plus 16%.
 • Crisismaatregel tegen huiselijk geweld (Ministerie van Justitie, persbericht 7 april 2003). In Nederland bestaat voldoende draagvlak voor een crisismaatregel waarmee de pleger van gezinsgeweld het huis uit kan worden geplaatst. Politie, Openbaar Ministerie, rechterlijke macht, reclassering en andere partners die betrokken zijn bij de aanpak van geweld achter de voordeur, geloven dat een dergelijke maatregel effectief kan zijn. Voorwaarde is dat tegelijkertijd goede hulpverlening wordt geboden en dat de ketenpartners goed samenwerken. Vandaag zond minister Donner van Justitie dit onderzoek naar de Tweede Kamer:
  • Dr. Katinka LŁnnemann en mr. Annuska Overgaag: De pleger het huis uit. Knelpunten bij crisisinterventie en juridische mogelijkheden tot uithuisplaatsing van plegers van geweld binnenshuis. Verwey-Jonker Instituut, januari 2003.
 • Helft van de werknemers werkt meer dan 40 uur (Nu.nl, 7 april 2003). Uit een opiniepeiling van Monsterboard.nl is gebleken dat bijna de helft van de werknemers in Nederland meer dan 40 uur per week werkt. Een op de tien werkt zelfs meer dan 50 uur per week. Aan de peiling werkten 4000 werknemers mee.
 • Rapportage Sport (persbericht Sociaal en Cultureel Planbureau, 7 april 2003). De sportdeelname onder vrouwen ligt inmiddels hoger dan onder mannen. Wel nemen mannen vaker deel aan team- en wedstrijdsporten. En: Twee maal zoveel mannen als vrouwen zijn als vrijwilliger actief in de sport. De besturen van Nederlandse sportverenigingen bestaan voor 74% uit mannen; 1% is allochtoon.
 • Geen enkele vrouw in provinciebestuur (Eindhovens Dagblad, 7 april 2003). Het nieuwe college van Gedeputeerde Staten (GS) treedt op 24 april zeer waarschijnlijk aan zonder vrouwelijke gedeputeerde. Dat is voor het eerst sinds vele jaren.
 • CDA mikt op alternatieven embryonaal stamonderzoek (Spits!, 7 april 2003). CDA-rapport Humane Biologie: handhaving van het verbod op klonen. Het is tegen het advies van de Gezondheidsraad om zwangere vrouwen massaal te laten screenen op het Downsyndroom ('mongooltje'). Het CDA is niet tegen een vrijwillige test, maar voelt niets voor een ,,bevolkingsonderzoek''.  
 • CDA en PvdA gaan driftig op vrouwenjacht (Rotterdams Dagblad, 4 april 2003). Nog twee weken, voorspelden de informateurs deze week. Dan moet de inhoud van het regeerakkoord vaststaan. Daarna kunnen CDA en PvdA gaan onderhandelen over de verdeling van de ministersposten. De ogen zijn vooral gericht op vrouwelijke kandidaten.
 • Nieuwe internetsite helpt bij realiseren gelijke kansen vrouwen en mannen  (Ministerie van SZW, persbericht 4 april 2003). Bedrijven en instellingen die vrouwen en mannen gelijke kansen willen geven in hun loopbaan, kunnen vanaf deze week voor informatie terecht op de internetsite www.mixed-equal.nl. De site is onderdeel van het Equalproject ''Mixed - naar een betere m/v-balans op het werk'' van staatssecretaris Phoa van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.
 • Tynke Landsmeer: Mag een coach mee onder de douche? (De Volkskrant, 4 april 2003). Seksuele intimidatie in de sport is een taboe. De drempel om aangifte te doen is bovendien veel te hoog, vooral wegens de angst voor negatieve publiciteit. Dat zijn de belangrijkste conclusies van het symposium van NOC*NSF ter gelegenheid van het 5-jarig jubileum van de poule vertrouwenspersonen en adviseurs binnen de sportkoepel.
 • Frederik van Lookeren Campagne: Koffie basis sociale leven (Haagsche Courant, 3 april 2003). Wout en Clara van Hoof voerden vele projecten uit in o.m. EthiopiŽ. Hoewel Wout de officiŽle aanstelling had, is een van de succesvolste projecten opgezet door Clara: meisjes maken kunst van bananenbladeren, met grote orders uit Europa.
 • Peter van Lierop: Schrijnend portret van Ierse vrouwenhaat (Utrechts Nieuwsblad, 3 april 2003). In1996 werd in Ierland het laatste internaat gesloten van de Zusters van de Heilige Magdalena. In de jaren zestig, de tijd dat Peter Mullans film The Magdalene Sisters speelt, bestonden er nog tientallen van zulke tehuizen. Wie daar als meisje naar binnen ging, mocht gevoeglijk alle hoop laten varen.
 • Minder baby's door neergang economie (AD, 3 april 2003). Mensen stellen niet alleen de aankoop van luxe goederen, maar ook het krijgen van kinderen uit. Het aantal geboorten - in topjaar 2000 nog 207.000 - zal de komende jaren sterk dalen tot onder de 180.000 (cijfers CBS).
 • Martin van der Laan: Menselijk | Met geweld verheffen wij ons tot man (Trouw, 3 april 2003, tijdelijke link). De mens is geen slaaf van zijn genen, maar evenmin de regisseur van zijn eigen gedrag. Het is een spel van twee factoren: zonder omgeving komt de erfelijke code niet tot leven.
 • Drentse vrouwen gaan massaal de lucht in (Enova, persbericht 3 april 2003). Op 12 april a.s. tijdens de Drentse Vrouwendag in De Voorhof te Westerbork, gaat www.vrouwenpleindrenthe.nl de lucht in.
 • Kap de bureaucratie rond de kinderopvang (D66, persbericht 3 april 2003). De door D66 voorgestelde Wet Basisvoorziening Kinderopvang, die ouders zelf de touwtjes in handen geeft in de kinderopvang, wordt door het demissionaire kabinet op de lange baan geschoven. D66 wil van minister De Geus de garantie dat van uitstel geen afstel komt.


NIEUWSARCHIEF (berichten van voor 3 april 2003)

 • Hulpverlening aan mishandelde allochtone meisjes. Antwoord dd. 2 april 2003 van staatssecretaris Ross van Dorp (VWS) op vragen van TK-lid Tonkens (GroenLinks). De hulpvraag onder deze groep is niet explosief gestegen. De bureaus Jeugdzorg en de vrouwenopvangorgansaties gaan na hoe de opvang het best kan worden geregeld. Een specifieke subsidieregeling ligt niet in de rede.
 • Gebrek aan opvangmogelijkheden voor allochtone vrouwen. Antwoord dd. 2 april 2003 van staatssecretaris Ross van Dorp (VWS) op vragen van TK-leden Dittrich en van der Ham (D66). Instelling van een specifiek steunpunt voor jonge allochtone slachtoffers van huiselijk geweld is niet wenselijk; er zijn al de nodige meld- en informatiepunten. Het onderzoek naar de instroom van allochtone vrouwen (verwacht: 1 juli 2003) zal aanknopingspunten geven voor nader beleid.
 • Provincie verwaarloost emancipatie (Friesch Dagblad, 2 april 2003). De provincie Frysl‚n faalt als het gaat om emancipatie. De afgelopen zes jaar heeft ze steeds minder aandacht voor emancipatie gekregen. Het voornemen om bij alle nieuwe plannen aan vrouwenbelangen te denken, heeft nauwelijks effect gehad.
 • Emancipatiebeleid opgenomen in nieuw welzijnsplan (persbericht Gedeputeerde Staten Fryslan, 2 april 2003). De provincie Frysl‚n gaat haar emancipatiebeleid verder onderzoeken en uitwerken in het Sociale Beleidskader. Aanleiding is de …valuatie Emancipatiebeleid Frysl‚n 1996- 2002.
 • Aanbiedingsbrief van staatssecretaris Phoa van SZW aan de Tweede Kamer (Ministerie van SZW, OfficiŽle publicaties, 1 april 2003) ten geleide van:
 • Werken met SGP kan best (Provinciale Zeeuwse Courant, 28 maart 2003). De SGP wordt door de PvdA niet beschouwd als een natuurlijke bondgenoot. Hun standpunten over de actieve deelname van vrouwen aan politiek zijn volledig tegengesteld. Toch waren het juist de dames in de Zeeuwse PvdA die de deur naar de SGP voor deelname aan het college van Gedeputeerde Staten openhielden.
 • Christl Visser: Emancipatie en Turkish Delight (Haagsche Courant, 10 maart 2003). Tegenwoordig mag er worden gelachen op emancipatiebijeenkomsten. Een roze tuinbroek draagt niemand meer, maar de ferme taal van vroeger is gebleven. ''Strijdbaar zijn! Samen sterk!''.


ONZE ANDERE SITES

Emancipatie.pagina.nl:

 • Femke van Zeijl, journaliste - artikelen en opiniestukken, o.a. over prostitutie en vrouwenhandel. En het complete archief van haar linksrubriek Op Site in Opzij.
 • Seksuele intimidatie in de sport (NOC*NSF, sport.nl)
 • mixed-equal.nl, samenwerkingsproject van de Directie CoŲrdinatie Emancipatiebeleid (Ministerie van SZW)en zeven expert-organisaties, gericht op bedrijven en organisaties. Daarbinnen gaat het om vrouwelijke werknemers Ťn om leidinggevenden en personeelsfunctionarissen.

gelijkebehandeling.nl:


AKTUEEL 

In ons
Tijdschriftenrek:

Agenda:


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF
 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.