woensdag 19 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 107
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  101-110
 >  107 
Nieuws van emancipatie.nl
Nummer 107 (19 t/m 25 maart 2003)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek. 
  
NIEUWS

 • Nederlander heeft zes uur vrije tijd per dag (Rotterdams Dagblad, 25 maart 2003, tijdelijke link). Nederlanders van twaalf jaar en ouder hebben gemiddeld bijna zes uur vrije tijd per dag, aldus het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS baseert zich op zijn onderzoek naar de leefsituatie van 5700 Nederlanders in 2001. Mannen hebben overigens een kwartiertje meer vrij dan vrouwen.
 • Verenigd Koninkrijk | New Regulations for Parental Leave and Flexible Work (Flexibility.co.uk). The Employment Act 2002 introduced new employment legislation designed to help working parents. From 6 April 2003 parents with young and disabled children will have more new options for leave - including paid paternity leave and leave for adoptive parents - new arrangements for financial support, and a right to request flexible work to facilitate childcare.
 • Hardere aanpak huiselijk geweld (Trouw, 25 maart 2003). Op 1 april treedt de Aanwijzing Huiselijk Geweld van het Openbaar Ministerie (OM) in werking. Justitie en politie gaan huiselijk geweld harder en intensiever aanpakken, met het doel het geweld te stoppen en herhaling te voorkomen.
 • Geen gesleutel aan het lijf van de Nederlandse vrouw (De Telegraaf, 25 maart 2003). De Nederlandse vrouw laat niet aan zich sleutelen. Botoxinjecties, liposuctie, facelifting, borstvergrotingen en andere mogelijkheden op plastisch chirurgisch gebied zijn vooralsnog niet aan de dames besteed.
 • Doe mee aan de Grootste Les Ooit, want onderwijs voor meisjes is een wereldzaak ! (Plan Nederland, Novib en Aob, persbericht 24 maart 2003).
 • Saskia Keuzenkamp (red), Mariëlle Cloïn, Wil Portegijs, Vic Veldheer: Beter voor de dag. Evaluatie van de stimuleringsmaatregel Dagindeling (SCP-Onderzoeksrapport 2003, nr. 2, maart 2003). Dit rapport evalueert de stimuleringsmaatregel Dagindeling. Er wordt bekeken wat de bijdrage van de experimenten is geweest in de dagindelingsproblematiek, of de experimenten worden voortgezet en in welke mate de resultaten in het beleid zijn geïntegreerd.
 • Phoa: daadkrachtig vervolg op experimenten dagindeling noodzakelijk (Ministerie van SZW, persbericht 24 maart 2003). Demissionair staatssecretaris Khee Liang Phoa van Emancipatie en Familiezaken pleit voor een daadkrachtig vervolg op de experimenten die zijn gehouden in het kader van de Stimuleringsmaatregel Dagindeling. De experimenten om het combineren van werk en privé te vergemakkelijken, blijken succesvol te zijn. Er is een groot aantal concrete oplossingen uit de experimenten voortgekomen. Van de 140 experimenten worden er 84 zelfstandig voortgezet, opgenomen in beleid of worden de resultaten door andere organisaties overgenomen.
 • Stimuleringsmaatregel dagindeling. Brief dd. 24 maart 2003 van staatssecretaris Phoa (SZW) aan de Tweede Kamer. ''Ik zie met belangstelling tegemoet hoe het nieuwe kainet omgaat met de adviezen van de stuurgroep Dagindeling en toekomstige activiteiten stimuleert.''
 • Ruimte voor ritme. Eindadvies van de stuurgroep Dagindeling, 24 maart 2003.
 • Op 24 maart 2003 maakte Staatssecretaris Phoa  de resultaten en conclusies bekend van vier jaar dagindeling. De ''oogst'' is groot: 140 experimenten hebben tal van creatieve en innovatieve oplossingen opgeleverd om het combineren van werk en privé te vergemakkelijken.
 • Sabine Kraus: Verbod niqaab laat dé vraag onbeantwoord (E-Quality.nl, tekst van een op 24 maart 2003 in De Volkskrant verschenen artikel)
 • Grootste wens van vrouwen is meer tijd (MKB Nieuwsbrief, 24 maart 2003).  Marketeers die zich richten op vrouwelijke doelgroepen moeten hen vooral tijdsbesparing bieden. Uit het rapport `Women explored' van Reclamebureau Bulldog Drummond en Radar Communications: volgens de onderzoekers zijn er vier typen vrouwen, waar marketeers rekening mee moeten houden: Explorers, Achievers, Builders en Masters.
 • Zes uur vrije tijd per dag (CBS Webmagazine, 24 maart 2003). Uiteindelijk blijven voor mannen per dag zes uur vrije tijd over en voor vrouwen vijf uur en drie kwartier. Mannen wijden meer tijd aan betaalde arbeid en onderhoudswerk, vrouwen besteden meer tijd aan huishoudelijke verplichtingen en verzorging van anderen.
 • Meer niet-westerse allochtonen in het hoger onderwijs (CBS Webmagazine, 24 maart 2003). Periode 1995-2001: Het aandeel Turken en Marokkanen is verdubbeld tot 8%. Het aandeel Surinamers steeg van 7 naar 12%.
 • Mobiele telefoon bevordert cultuuromslag, emancipatie en migratie (MKB-net, 22 maart 2003). Cyberfeministe Sadie Plant  signaleert dat de mobiele telefoon bevrijdend kan werken voor vrouwen in bijvoorbeeld het Midden-Oosten en dat het artikel bijdraagt aan de versoepeling van de strikte en formele omgangsvormen in een land als Japan.
 • Marleen Teugels: De strijd der seksen woedt onverminderd voort op de kieslijsten (Standaard, 22 maart 2003). Bericht uit België: Voor het eerst staan evenveel vrouwen als mannen op de kieslijsten. Maar dat garandeert niet dat er ook evenveel vrouwen verkozen worden. ,,Meer dan ooit maakt de kiezer het verschil'', beklemtonen de onderzoekster Petra Meier en de CD&V-senator Sabine de Bethune .
 • Daling aantal klachten over discriminatie (Haagsche Courant, 21 maart 2003). Vandaag verschijnt het Jaarverslag Vereniging anti-discriminatiebureaus. Vooral in de steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag kwamen bij de meldpunten minder klachten binnen dan in 2001.
 • Roc mag dragen van nikaab verbieden (Trouw, 21 maart 2003, tijdelijke link). Het regionaal opleidingscentrum (roc) in Amsterdam mag de nikaab of gezichtssluier verbieden. Volgens de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) is de maatregel niet in strijd met de wet op de gelijke behandeling.
 • Margreet Vermeulen: Scholen mogen dragen van gezichtssluier verbieden (De Volkskrant, 21 maart 2003). Het ROC Amsterdam mag de gezichtssluier verbieden. Dat is het oordeel van de Commissie Gelijke Behandeling. Een dergelijk verbod is volgens de commissie niet in strijd met de Wet op de Gelijke Behandeling. Drie jaar geleden vond de commissie een verbod op de gezichtssluier nog onwettig.
 • Zonder schroom biljarten in het café (Twentsche Courant, 20 maart 2003). Als veel mannen naar voetbal kijken, pakken de drie vrouwen van De Letterbak hun keu. Eens in de twee weken spelen ze op woensdagavond carambole. Met succes. Schroom om in het café te spelen hebben ze niet meer.
 • Marieke Jansz: Jongens zoeken nog geluk niet in vrouwenberoepen (Algemeen Dagblad, 20 maart 2003). Bij de lerarenopleiding voor het basisonderwijs (Pabo) aan de Haagse Hogeschool zouden ze ''ontzettend graag'' meer jongens zien. De school is met 103 mannen op een totaal van 891 leerlingen een echt vrouwenbolwerk.
 • School mag gezichtssluier verbieden (Trouw, 20 maart 2003, tijdelijke link).
 • Verbod op gezichtsbedekking ROC van Amsterdam toegestaan (ROC, persbericht via ANP Pers Support, 20 maart 2003). Reactie op het oordeel van de Cgb.
 • Gezichtssluier mag worden verboden door ROC (Commissie gelijke behandeling, persbericht 20 maart 2003). Twee deelnemers van het ROC te Amsterdam verzochten de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) om een spoedoordeel. Hun school verbood het dragen van een Nikaab (gezichtssluier). De Commissie oordeelde vandaag dat het ROC hiermee niet in strijd handelt met de gelijkebehandelingswetgeving.
 • Bianca Stigter: Complimenten voor het niet huilen. Beschroomde en alledaagse verfilming van roman over Viriginia Woolf  (NRC-Handelsblad, 19 maart 2003)
 • Emancipatieprijs voor Marie-Therese Clauwens (Kliknieuws, 19 maart 2003). Ze is o.m. betrokken bij het Platform Minima, Wereldgebedsdag en de Kankerkbestrijding. Tijdens de Vrouwendag kreeg Marie-Thérèse vorige week de Emancipatieprijs van Veghel.
 • Loes Kraaijo: Opzij voor gamende girls (Algemeen Dagblad, 19 maart 2003). Tot hun achtste jaar vinden meisjes gamen net zo leuk als jongens. Daarna neemt hun interesse voor het spelen van computerspelletjes dramatisch af. Tijd voor een emancipatiegolf onder de spelletjesmakers.


NIEUWSARCHIEF (berichten van voor 19 maart 2003)


SERVICEPAGINA

Vacatures:


FOCUS

Onze vrouw in New York

 • Onze vrouw in New York, Margit van der Steen, publiceert begin april een uitgebreid verslag van de door haar bijgewoonde vergadering van de Commission on the Status of Women. Voorlopig alleen nog even een updatevan 14 maart

AKTUEEL 

In ons Tijdschriftenrek:

Agenda:


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.