woensdag 19 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 106
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  101-110
 >  106 
Nieuws van emancipatie.nl
Nummer 106 (27 februari t/m 18 maart 2003)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek. 
  


NIEUWS

 • Turkse mannen uit het theehuis (Twentsche Courant, 18 maart 2003). Turkse mannen kunnen hun borst natmaken. Hun vrouwen zijn van plan hen uit het theehuis te halen. ‘Als ze daarvoor de tijd hebben, kunnen ze zich ook meer bemoeien met het onderwijs van hun kinderen’, stelden Turkse vrouwen zondag in Haaksbergen.
 • Te weinig bekend over seksualiteit van kinderen (AD, 18 maart 2003). Hulpverleners, onderwijzers en de Kinderbescherming weten te weinig van de normale seksuele ontwikkeling van kinderen. Hierdoor kan slecht worden beoordeeld of een kind ongewone belangstelling heeft voor seks, wat kan wijzen op misbruik.
 • Ingrid Sikking: Seks wordt met de jaren beter (AD, 18 maart 2003). Bij mannen bedrijft 91% van de zestigers nog de liefde en 79% van de zeventigers. Bij de vrouwen is dit 81% en 75%.
 • Gelijke beloning. Antwoord dd. 17 maart 2003 van staatssecretaris Phoa (SZW) inzake rechtvaardiging van beloningsverschillen zoals geconstateerd in het rapport Gelijke beloning naar sekse, ras en arbeidsduur op ondernemingsniveau.
 • Sekse in de groei: te weinig bekend over seksualiteitsbeleving van kinderen  (persbericht Rutgers Nisso Groep, 17 maart 2003). Zowel in gezins- als in groter maatschappelijk verband komt kennisgebrek tot uiting via de onduidelijkheid en onzekerheid waarmee wordt omgegaan met seksualiteit van kinderen en jeugdigen. Meer kennis is o.m.nodig over de normale seksuele ontwikkeling, met ook aandacht voor verschillen tussen jongens en  meisjes, autochtone en allochtone kinderen.
 • Bezuinigingen op het homo-emancipatiebeleid. Antwoord dd. 17 maart 2003 van staatssecretaris Ross van Dorp (VWS) op vragen van het TK-lid Van der Laan. Ook de subsidies van het Ministerie van VWS in de beleidsnota Homo-emancipatiebeleid zullen worden meegenomen in het traject om de subsidiestromen van VWS te heroverwegen en te stroomlijnen.
 • Wie doen er aan e-shoppen? (CBS Webmagazine, 17 maart 2003). Of mensen elektronisch winkelen hangt vooral samen met leeftijd, geslacht en inkomen. Er wordt in huishoudens met een hoog inkomen en een jonge mannelijke kostwinner het meest melding gemaakt van elektronisch winkelen. Elektronisch winkelen komt minder vaak voor naarmate de leeftijd van de kostwinner hoger ligt.
 • Gerard Reijn: Gratis porno op televisie onstuitbaar (De Volkskrant, 15 maart 2003, tijdelijke link). Gratis porno rukt op de Nederlandse tv snel op. Vanavond begint Veronica met zijn programma 7 Lives exposed, een variant op Big Brother waarin de deelnemers vooral seks bedrijven. Dat is nog niets vergeleken met de plannen van Digitenne, een maatschappij van commerciële én publieke omroepen, die midden april komt met een 24-uurs pornokanaal in het standaardpakket.
 • Senaat VS draait abortus ten dele terug. Overwinning voor Bush (NRC-Handelsblad, 14 maart 2003). De Amerikaanse Senaat heeft het recht op abortus gedeeltelijk teruggedraaid. Het is aannemelijk dat het Huis van Afgevaardigden akkoord gaat. President Bush heeft zijn steun al toegezegd. De aanneming van het wetsvoorstel is een overwinning voor president Bush en de christelijk-conservatieve coalitie waar hij op steunt. In die kring wordt al jaren geijverd tegen wat men noemt partial birth abortion, een vorm van late abortus (na de derde maand) waarbij een foetus moet worden gedood voor complete afdrijving mogelijk is.
 • EU | Equal opportunities: EU research suggests further progress needs to be made (European Commission, 14 March 2003). Some thirty years since European legislation to secure equal rights for men and women was passed, research presented today by the Commission shows that, despite making strides forward in the workplace, women continue to earn less, occupy less interesting jobs, and shoulder the burden of domestic responsibilities. In order to support the Commission's drive to improve equality between the sexes further research is required. This should help shape gender mainstreaming strategies, which ensure that promoting gender equality is integral to all new policies at EU and national level.
 • Samenhang Wet Studiefinanciering en Algemene Bijstandswet. Vragen dd. 13 maart 2003 van de TK-leden Bakker en van der Ham (D66) aan minister van der Hoeven (OCW). De partnertoeslag in de WSF is per 2003 vervallen, maar partner of kinderen hebben geen recht op bijstand.
 • Slechte hulp bij zwangerschap na verkrachting (AD, 13 maart 2003). NISSO-onderzoek: Vrouwen die zwanger worden door een verkrachting, krijgen nauwelijks hulp. De hulpverleners weet niet hoe ze met deze slachtoffers moeten omgaan.
 • Kabinet: Hirsi Ali mag zeggen wat ze wil (AD, 13 maart 2003). Het kabinet veroordeelt de actie van 21 ambassadeurs van de Organisatie van Islamitische Landen tegen VVD-Kamerlid Ayaan Hirsi Ali.
 • Erik de Vos: Apartheid voor topvrouwen (website Intermediair, 13 maart 2003, alleen samenvatting). Een apart managementprogramma voor vrouwelijke topmanagers: het Centre for Creative Leaderschip (CCL), één van de grootste Amerikaanse onderwijsinstituten op het gebied van leiderschap, start dit voorjaar in Brussel met een vijfdaagse opleiding voor vrouwen die nu nog net onder de top zitten.
 • Kim van Keken: Vrouwendisco tussen de moordenaars (De Volkskrant, 13 maart 2003, tijdelijke link). Bijna vijftig illegale vrouwen verblijven in een partytent op de binnenplaats van de gevangenis in Scheveningen. Ze maken vaasjes voor 64 eurocent per uur. Met uitzicht op Milosevic en ''andere' moordenaars. En hun toekomst is onzeker.
 • Ca. 20.000 vrouwen zwanger door seksueel geweld (Reformatorisch Dagblad, 13 maart 2003).
 • Onmacht hulpverlening bij zwangerschap na seksueel misbruik (Rutgers Nisso Groep, persbericht via ANP Perssupport, 13 maart 2003). Naar schatting 20.000 vrouwen tussen de 15 en 45 jaar in Nederland zijn zwanger (geweest) of zullen het nog worden als gevolg van gedwongen seksueel contact. Uit onderzoek van de Rutgers Nisso Groep, landelijk kenniscentrum seksualiteit, blijkt dat hulpverleners onvoldoende in staat zijn om hen te helpen het aangedane, ernstige en langdurige leed te verwerken.
 • Hans van Maanen: Dubieus: Darwins wespentaille (Het Parool, 13 maart, dossier wetenschap). Waarom zijn meisjes zo mooi? Om ze aantrekkelijk te maken voor mannen, natuurlijk. Maar waar letten mannen op, en waarom letten ze daarop?
 • Martin van der Laan: Menselijk: kinderen uit niemandsland (Trouw, 13 maart 2003). Antropologen ontdekten in de 19de eeuw een bizarre geslachtsverhouding onder jonge Inuit (eskimo's): rond hun twaalfde waren er ongeveer 170 jongens op 100 meisjes, terwijl de balans bij de geboorte nog in evenwicht was. En tegen de huwbare leeftijd liepen mannen en vrouwen in aantal ook weer met elkaar in de pas. Werden hier jonge meisjes vermoord?
 • Brochure moet taboe voor homo-moslims doorbreken (Trouw, 13 maart 2003). De brochure 'Jij en Jongens' is bedoeld voor moslimmannen die tussen twee culturen worstelen met hun homoseksualiteit.
 • Canadees Kirsch president Strafhof (Volkskrant, 12 maart 2003). Met twee vrouwen als vice-president: Akua Kuenyehia uit Ghana en Elizabeth Odio Benito uit Costa Rica.
 • Verenigd Koninkrijk | Verplicht stropdas dragen is discriminerend. Ambtenaar mag van rechter dasloos werken (Zibb.nl, 12 maart 2003). Een Britse ambtenaar hoeft onder werktijd geen stropdas meer te dragen. Een rechtbank in het Noord-Engelse Manchester was het eens met de klacht van de 32-jarige Matthew Thompson over discriminatie. De ambtenaar vond het niet eerlijk dat hij met pak en stropdas op zijn werk bij een arbeidsbureau moest verschijnen, terwijl zijn vrouwelijke collega's zelfs in T-shirt mochten komen.
 • De nieuwe editie van IIAV International News - maart 2003 - is online te lezen.
 • News We Can Use, update March 12, 2003.
 • Stewardessen ongelijk beloond (Algemeen Dagblad, 12 maart 2003). Dertien oudere cabinemedewerksters van de KLM proberen hun salarisachterstand terug te vorderen bij huhn werkgever. De luchtvaartmaatschappij heeft hun te weinig ervaringsjaren gegeven, vindt ook de Commissie gelijke behandeling.
 • Veel CAO`s bevatten levensloopbestendige afspraken (Ministerie van SZW, persbericht 12 maart 2003). In veel CAO’s staan één of meerdere afspraken waardoor werknemers hun werk makkelijker kunnen combineren met zorgtaken, scholing en vrije tijd, zogenaamde ‘levensloopbestendige’ afspraken. Zo staan in 85 procent van de CAO’s afspraken die het combineren van werken en zorg makkelijker maken, bijvoorbeeld over ouderschapsverlof, zorgverlof of kinderopvang. In 96 procent van de CAO’s zijn afspraken gemaakt over scholing en 98 procent kent afspraken over leeftijdsbewust personeelsbeleid.
 • Vrouwenbond start actie voor behoud vrouwenwerk in FNV (FNV, bericht 10 maart 2003). De FNV moet bezuinigen en één van de posten die daarbij in beeld komt, is de jaarlijkse subsidie van € 225.000 aan de Vrouwenbond. Het is op zich logisch dat ook de Vrouwenbond een bijdrage moet leveren aan de bezuinigingsoperatie. De Vrouwenbond heeft daarom een levensvatbaar plan gepresenteerd aan de vakcentrale, waarmee een derde van het subsidiebedrag wordt bespaard.
 • Vrouwen verder in de armoede door uitvoeringspraktijk Sociale Diensten (Persbericht Landelijk Steunpunt Vrouwen en de Bijstand en de FNV Vrouwenbond, 10 maart 2003). Ten geleide van het 8-maart-pamflet ''Bijstand Bijvoorbeeld''.
 • Tijd voor vrouwelijke Commissaris (BNDeStem, 11 maart 2003). Het is de hoogste tijd dat er weer een vrouwelijke Commissaris van de Koningin komt, vinden de commissarissen van de Koningin, allemaal mannen. Ze willen vrouwen niet voortrekken, maar vinden dat er bij gelijke geschiktheid voor een vrouw moet worden gekozen. In de provincie Noord-Brabant komt dit jaar een plaats vrij.
 • Ongelijke beloning bij luchtvaartmaatschappij (Commissie gelijke behandeling, persbericht 11 maart 2003). Stand-by stewardessen zijn in het verleden ongelijk beloond, zo oordeelde  de Commissie Gelijke Behandeling (CGB) op 7 maart 2003. Werkneemsters van een luchtvaartmaatschappij verzochten de Commissie te onderzoeken of zij in de jaren 70 en 80 te laag zijn beloond in vergelijking met vaste krachten. Tijdens het onderzoek van de Commissie kwam vast te staan dat vrouwen voor 1 januari 1977 geen vast dienstverband konden krijgen bij deze luchtvaartmaatschappij. Werkneemsters kregen zogenaamde stand-by contracten. Toen vrouwen vanaf de jaren 80 wel een vast contract konden krijgen, werden de jaren als stand-by niet of nauwelijks meegeteld als ervaringsjaren voor de hoogte van de beloning.
  • De oordelen van de Commissie gelijke behandeling in de gelijk-loonzaken van de KLM-stewardessen staan inmiddels online. Zie de jurisprudentie-database van de Commissie, zoek op de zaken 2003-23 tot en met 2003-35 of haal die bijeen met de zoektermen 2003 / geslacht / functiewaardering.
 • Onderzoek naar en actie tegen huiselijk geweld (persbericht Provincie Groningen, 10 maart 2003). Door Thuisfront is in samenwerking met vele andere partijen een nieuwe werkwijze gestart waarin politie en hulpverlening samen een probleemoplossende aanpak realiseren. Deze aanpak is vandaag gestart in Noord-West Groningen.
 • Delft | Uitreiking Delftse Roos 2003: Waardering voor inzet vanuit solidariteit en betrokkenheid (PvdA Delft, 10 maart 2003). Zaterdag 8 maart vond in Filmhuis Lumen de eerste uitreiking van de Delftse Roos plaats. Na een nominatie- en stemronde werden alle tien genomineerde vrouwen in het zonnetje gezet.
 • Giti Entezami winnares eerste Aurora Award (Persbericht VON, 10 maart 2003). Zaterdag 8 maart werd tijdens een feestelijk programma in Tivoli te Utrecht de winnaar bekend gemaakt van de Aurora-Award, een prijs waarmee Vluchtelingen-Organisaties Nederland de aandacht wil vestigen op initiatieven die de participatiekansen van vluchtelingenvrouwen vergroten. De jury, onder voorzitterschap van Farah Karimi, kende de prijs toe aan fotograaf Giti Entezami, als blijk van waardering voor haar werk, waaruit een engagement spreekt met het lot van vluchtelingen en allochtonen in Nederland, maar ook vanwege haar ''voorbeeldfunctie''.
 • In Netwerkstad behoefte aan power-feminisme (Twentse Courant, 10 maart 2003). Hengelo telt geen enkele vrouwelijke wethouder, de Netwerkstad heeft er welgeteld één. Ook met het aantal leidinggevende vrouwen binnen de gemeentelijke diensten is het bedroevend gesteld, bleek bij de viering van Internationale Vrouwendag in Hengelo.
 • Brandweer gaat vrouwelijke spuitgasten werven (Communicatieonline, 10 maart 2003). De brandweer begint half maart met een landelijke campagne om meer vrouwelijke werknemers te krijgen. De initiatiefnemers willen dat de brandweerkorpsen op de lange termijn voor een kwart tot eenderde bestaan uit vrouwen. Op dit moment is slechts 3,3 procent van de brandweermensen vrouw.
 • 108 Paleizen voor de Koninginnen van de nacht (Archimed, 10 maart 2003). In een bomvolle Kunsthal zijn op de internationale vrouwendag (zaterdag 8 maart) de prijswinnaars van de prijsvraag 'Paleis voor de Koninginnen van de Nacht' bekend gemaakt. De opgave voor een Eroscentrum of Rosse buurt in Rotterdam waarin ook ruimte was voor straatprostitutie leek moeilijk, maar leverde desondanks 108 inzendingen op
 • Aandacht voor vrouwendag (Apeldoornse Courant, 10 maart 2003). Voor de Ommer Vrouwen Raad (OVR) was de viering van de Internationale Vrouwendag tevens een afsluiting van de activiteiten. Door gebrek aan bestuursleden houdt de OVR op te bestaan.
 • Vrouwen willen zichzelf kunnen zijn (Apeldoornse Courant, 10 maart 2003). ‘Als vrouw mogen zijn wie je bent‘ was het thema van de internationale vrouwendag, die zaterdag in buurthuis Maasstraat centraal stond. Kennelijk sprak het thema vrouwen uit verschillende culturen aan.
 • OudersOnline maakt doorstart (Adformatie, 10 maart 2003).  Het ministerie van VWS vond de boekhouding onvoldoende transparant en noemde het bedrijf ‘niet levensvatbaar’. De Stichting Kinderpostzegels deed een gift van 16.000 euro om de site tot 1 juli 2003 in de lucht te houden.. Deskundigen die betaald worden door de internetsite, geven in de vraagbaak antwoord op opvoedkundige vragen van ouders.
 • Winnend paleis voor prostitutie is warm, intiem en discoachtig (Rotterdams Dagblad, 10 maart 2003, tijdelijke link). De vrouwen zitten er achter de ramen, tippelen er op straat of ontvangen hun klanten in een club. Alle vormen van prostitutie hebben er hun eigen plek en zijn niet door dikke muren en streng bewaakte deuren van elkaar gescheiden. De klant kan ontspannen het hele circuit afleggen en op z'n gemak zijn keuze bepalen. Het is er gezellig, warm en intiem. ,,Het straalt entertainment uit. Het is een beetje discoachtig,'' zegt Ronald Hoogeveen, samen met collega-architect Jasper Jeagers ontwerper van het Red Light Platform.
 • Eén op de tien niet-westerse allochtonen werkloos (CBS Webmagazine, 10 maart 2003). Net als in 2001 zijn niet-westerse allochtonen drie maal zo vaak werkloos als autochtonen. Anders dan bij autochtonen zijn niet-westerse mannen en vrouwen even vaak werkloos.
 • Hirsi Ali: ''Moslima's zijn dupe van overdreven tolerantie'' (Rotterdams Dagblad, 10 maart 2003, tijdelijke link).  ,,Mishandelde moslimvrouwen zijn de dupe geworden van overdreven tolerantie in Nederland. Gebrek aan vrijheid werd gebagatelliseerd. Er wordt te gemakkelijk gezegd: ach, dat slaan is onderdeel van hun cultuur.''
 • Hirsi Ali roept op tot een derde feministische golf (Trouw, 10 maart 2003, tijdelijke link). ,,Ik heb een droom. Het is 8 maart, internationale vrouwendag. De Dam in Amsterdam stroomt vol gesluierde vrouwen. Dan luidt burgemeester Cohen een bel. En al die vrouwen doen tegelijk hun hoofddoek af.'' Het VVD-kamerlid Ayaan Hirsi Ali opende zaterdag het traditionele Opzij-debat. Dit debat, zaterdag in Amsterdam, moet het begin worden van de derde feministische golf, stelde Hirsi Ali. Moslimvrouwen zijn aan de beurt hun vrijheid te bevechten.
 • Lidy Nicolasen: Hirsi Ali wil derde feministische golf binnen het gezin (Volkskrant,10 maart 2003). Zij riep hiertoe op tijdens een Opzij-lezing ter gelegenheid van internationale vrouwendag. Huiselijk geweld en beknotting van vrouwen door religies moeten centraal staan. Het publiek, vooral vrouwen van de tweede feministische golf, omarmde haar plan.
 • Janny Groen en Iñaki Oñorbe Genovesi: Jahjah legt intens onbehagen Marokkaanse jongeren bloot (Volkskrant, 10 maart 2003). Hieruit: Veel moslima's twijfelen aan het emancipatoire karakter van de AEL. Vrijdagavond in De Balie vroeg een jonge Marokkaanse hem hoe hij emancipatie rijmt met het gegeven dat de sharia bepaalt dat de getuigenissen van vrouwen maar voor de helft tellen en dat vrouwen ook maar half zoveel kunnen erven als hun broers. Jahjah: 'Mannen zijn verplicht hun gezin te onderhouden. Als een vrouw werkt mag ze alles zelf houden. In dat opzicht discrimineert de sharia de man.'
 • Frankrijk | Pieter van de Blink: Vrouwen marcheren tegen anarchie in voorsteden (Trouw 10 maart 2003). 'Geen hoeren, geen slavinnen', aan duidelijkheid liet de leuze niets te wensen over. Zaterdag, internationale vrouwendag, arriveerde de protestmars in Parijs tegen de terreur van de 'grote broers', de jongens die hen terroriseren.
 • Els Jacobs: Spiritueel huishouden: opgewekt poetsen tegen het kwaad (Trouw, 10 maart 2003). Het huishouden als goddelijke missie. 'Ter zegening van het gezin', want rommel in huis is 'het krachtigste wapen van het Kwaad'. Ontelbare vrouwen leggen zich dankzij internet - www.flylady.net - toe op religieus geïnspireerd huishouden. Hun mannen juichen. ,,Ons aanrecht blinkt.''
 • Leiden | De gekaapte emancipatieprijs, vernoemd naar Pieternel Rol, is zaterdag 8 maart uitgereikt aan vakbondsvrouw Hennie Jansen.
 • Mala Kishoendajal: Het idee dat je niets waard bent. Zelfmoordpogingen onder Hindostaanse meijes (Bijeen, maart 2003, korte samenvatting). Bij het opgroeien in twee culturen blijken het vooral allochtone meisjes en vrouwen te zijn die psychisch in de knel komen te zitten. Dat blijkt onder meer uit de cijfers over zelfmoord en pogingen daartoe onder deze groep. Met name bij Hindostaanse meisjes is de emotionele nood hoog.
 • Ayaan Hirsi Ali: Derde emancipatiegolf voor moslima's (NRC-Handelsblad, 8 maart 2003, tekst inmiddels op site VVD). Aan sommige groepen in ons land zijn de voorafgaande emancipatiegolven voorbijgegaan. Zij zouden nu speciale aandacht moeten krijgen.
 • Emancipatieprijs 2002 voor Olijfjeproject Stichting Triton (persbericht Den Helder, 8 maart 2003). Het Olijfjeproject is een meisjesproject dat is opgezet vanuit het Triton Activeringscentrum. Het project richt zich op meiden van 14 tot 23 jaar die voortijdig de school verlaten hebben of werkloos zijn.
 • Women all over Europe say No to war against Iraq and call for a halt to militarisation (European Womens Lobby, 8 March 2003). Ms Lydia la Rivière-Zijdel, President of the European Women's Lobby the largest coalition of women’s organisations representing over 3000 women’s NGOs in Europe, speaking to commemorate International Women’s Day, stated that women in Europe are “deeply concerned that violence against women and girls in conflict and post-conflict situations is extreme, systematic, and widespread; modern warfare disproportionately affects civilian populations, especially women and children, whose voices are disempowered and silenced in a culture of militarisation.”
 • Belgische vrouwen hoger opgeleid dan mannen (Gazet van Antwerpen, 8 maart 2003). In België zijn meer vrouwen dan mannen hoger opgeleid, maar hun werkzaamheidsgraad en lonen liggen lager. Ze werken ook vaker deeltijds en oefenen minder vaak een zelfstandig beroep uit. De levensverwachting van vrouwen, die gezonder leven, ligt tevens hoger. Dat blijkt uit gegevens van Eurostat die het Nationaal Instituut voor de Statistiek (NIS) zaterdag heeft gepubliceerd.
 • Daphne van Dijk: Waarom zij zeurt en hij liegt (Telegraaf, 8 maart 2003). Britse communicatiedeskundigen Allan en Barbara Pease leggen in hun nieuwste boek ''Waarom mannen liegen en vrouwen altijd schoenen kopen'' uit waarom mannen en vrouwen elkaar niet altijd begrijpen.
 • Kustaw Bessems en Hélene Butijn: AEL wil sharia via democratie invoeren (Trouw, 8 maart 2003). Abou Jahjah wil islamitische wetten invoeren in Europa. Hij veroordeelt de dreigende steniging van overspelige vrouwen in Nigeria. ,,Want daar genieten burgers nog niet alle islamitische rechten.'' Hij wijst er verder op dat een ontrouwe vrouw volgens islamitisch recht niet zómaar mag worden gestenigd. ,,Vier getuigen moeten de daad met eigen ogen hebben gezien. Dat soort waarborgen wordt vaak vergeten. Het beeld van islamitische wetten is gebaseerd op de excessen.''
 • Vanaf 8 maart 2003, Internationale Vrouwendag, zal  www.vrouwendomein.info te bezoeken zijn.Deze portalsite van vrouwenorganisaties in Utrecht is bestemd voor iedereen die belangstelling heeft voor emancipatie en multiculturalisatie.
 • Technika 10 | Vorig jaar hebben wij voor onze Technika 10-vrouwen een speurtocht op onze site gezet in het kader van 8 maart. Dit bleek een groot succes te zijn. Daarom doen we dat dit jaar weer. Vanaf 8 maart is gedurende een half jaar een speurtocht op onze website te vinden onder www.technika10.nl/speurtocht, die vrouwen langs verschillende voor vrouwen interessante sites zal leiden. De speurtocht kent drie niveaus: voor beginners op het internet, voor gemiddelde gebruikers en voor gevorderden.
 • FNV: aantal vrouwelijke leden groeit met 2.200 (FNV-bericht, 8 maart 2003). Het aantal vrouwelijke leden van de FNV is in 2002 gegroeid met 2.200. Het totale aantal vrouwen onder FNV-leden komt daarmee op ruim 350.000. Het percentage vrouwen loopt op van 28,7 naar 29,1. Dat blijkt uit de 8 maart-enquête die de FNV net als voorgaande jaren bekendmaakt op internationale vrouwendag.
 • Floor de Booys: Medicijnen slechter voor vrouw (Haagsche Courant, 8 maart 2003). De farmaceutische industrie sluit vrouwen vrijwel standaard uit van testen naar de effecten van nieuwe medicijnen. Uit onderzoek blijkt dat vrouwen daardoor meer last hebben van bijwerkingen van geneesmiddelen. De bijwerkingen die vrouwen krijgen van het innemen van uitsluitend op mannen geteste medicijnen, lopen uiteen van misselijkheid en overgewicht tot (dodelijke) hartritmestoornissen.
 • Floor de Booys: ''Vrouwen zijn een moeilijke onderzoeksgroep'' (Haagsche Courant, 8 maart 2003).Gezonde, blanke mannen tussen de 18 en 55 jaar zijn voor de farmacie de ideale proefpersonen. Vrouwen worden vaak van onderzoek naar geneesmiddelen uitgesloten. Zij slikken dus medicijnen die zijn getest op mannen, waarvan onvoldoende duidelijk is welke bijwerkingen deze op vrouwen hebben. Volgens deskundigen loopt deze groep daardoor onnodige gezondheidsrisico's.
 • Bos wil gelijke beloning vrouwen afdwingen (De Volkskrant, ANP-bericht, 8 maart 2003, tijdelijke link). PvdA-leider Bos wil maatregelen om af te dwingen dat vrouwen ook in de praktijk hetzelfde loon ontvangen als mannen wanneer ze hetzelfde werk verrichten. Hij heeft daartoe zaterdag, internationale vrouwendag, voorstellen gepresenteerd. Bos wil in de kabinetsformatie afspraken maken met het CDA. Zij plan bevat ook andere voorstellen om de vrouwenemancipatie te bevorderen.
 • Wouter Bos: Vrouwenemancipatie is nog niet voltooid (PvdA.nl, 8 maart 2003). Vandaag, zaterdag 8 maart, internationale vrouwendag, presenteert PvdA-fractieleider Wouter Bos voorstellen om de emancipatie van vrouwen te bevorderen. De PvdA kent een rijke traditie in de strijd om meer rechten voor vrouwen, maar ook anno 2003 is de vrouwenemancipatie nog lang niet voltooid. De PvdA presenteert daarom enkele concrete voorstellen. In de formatie van het kabinet van CDA en PvdA moeten hierover knopen worden doorgehakt.
 • Janny Groen: ''Ik moet de niqaab op, omdat u een man bent'' (De Volkskrant, 8 maart 2003, tijdelijke link). De gezichtssluier is geen gril maar een uiting van religieuze overtuiging, zo betoogden twee leerlingen van het ROC Amsterdam vrijdag voor de Commissie Gelijke Behandeling.
 • Gezichtssluier ook op schoolfeest taboe (Algemeen Dagblad, 8 maart 2003). Het conflict tussen de Amsterdamse onderwijsinstelling ROC en twee leerlingen die per se een gezichtssluier willen dragen, spitst zich toe op de vraag in welke ruimten van de school het verbod geldt.
 • Werknemers mogen werk op zondag weigeren (De Telegraaf, 8 maart 2003). Werknemers krijgen meer zeggenschap over hun werktijden en bovendien de mogelijkheid om werken op zondag te weigeren. Het kabinet bekrachtigde vrijdag een initiatiefwet van de Tweede-Kamerleden Bussemaker (PvdA) en Van Dijke (ChristenUnie).
 • Vrouwen zwaaien de scepter (Haagsche Courant, 8 maart 2003). Zaterdag 8 maart is wereldwijd internationale Vrouwendag. Voor de hoofdredactie van de Haagsche/Goudsche Courant vormt deze dag aanleiding voor een experiment. De inhoud van de Haagsche/Goudsche Courant wordt voor een etmaal bepaald door uitsluitend vrouwelijke collega’s. Zij beslissen welke onderwerpen in de krant worden behandeld, op welke manier nieuws wordt behandeld, welke foto's daarbij worden geplaatst en welke verhalen in de krant en op deze website komen. De hoofdredactie gaf daarvoor 24 uur de ‘macht’ uit handen.
 • Deuren open voor doelgroepen. Participatie van vrouwen, allochtonen, gehandicapten en ouderen (TNO Arbeid, nieuwsbericht 7 maart 2003). Vrouwen, allochtonen, ouderen en arbeidsgehandicapten, vier heel verschillende groepen die één ding gemeen hebben: een geringe participatie op de arbeidsmarkt. De overheid, sociale partners en individuele arbeidsorganisaties onderkennen het belang van het bevorderen van de participatie van doelgroepen op de arbeidsmarkt. Een aantal organisaties voert een succesvol beleid om hier wat aan te doen: zij openen hun deuren voor deze doelgroepen. Waarom doen zij dit, en wat maakt hun activiteiten succesvol?
 • Vaker zelfmoord bij siliconenborsten (NRC-Handelsblad, 7 maart 2003). Bij vrouwen die om schoonheidsredenen een borstimplantaat laten plaatsen komt driemaal zo vaak zelfmoord voor als bij leeftijdgenotes zonder implantaten. Ook de sterfte aan longkanker is hoger onder vrouwen met vergrote borsten. Dit blijkt uit onderzoek van Nederlandse en Zweede epidemiologen.
 • ''Sluierverbod leidt tot discriminatie'' (Rotterdams Dagblad, 7 maart 2003, tijdelijke link). Hoofd, handen en lichaam zijn geheel bedekt als Aicha Hni en Ouafa Kabir de zittingszaal van de Commissie Gelijke Behandeling in Utrecht betreden. Hun zwarte gezichtssluier biedt zelfs geen blik op de ogen. Maar zodra de camera's de zaal hebben verlaten, gaan de sluiers omhoog. Een geluk voor commissievoorzitter Goldschmidt. Zij is doof en afhankelijk van liplezen.
 • Ministerraad: meer zeggenschap over werktijden voor werknemers (Ministerie van Algemene Zaken, persbericht Ministerraad, 7 maart 2003). De ministerraad heeft besloten tot bekrachtiging van een door beide Kamers aanvaard wetsvoorstel van de Tweede-Kamerleden Bussemaker (PvdA) en Van Dijke (CU). Werknemers krijgen in de toekomst meer zeggenschap over hun arbeidstijden.
 • Start campagne werving beroepsbrandweervrouwen (Ontwikkelpartnerschap, persbericht via ANP-Perssupport, 7 maart 2003).
 • Leerlingen doen sluier voor gezicht nu al vaak af (Trouw, ANP-bericht, 7 maart 2003, tijdelijke link). De twee leerlingen die een gezichtsbedekkende sluier willen dragen op het Regionale Opleidingen Centrum (ROC) in Amsterdam, doen dat kledingstuk nu al vaak af tijdens lessen, examens en hun stage. Dat bleek vrijdag in Utrecht tijdens een zitting van de Commissie Gelijke Behandeling, waar zij de zaak hadden voorgedragen. Wel willen de leerlingen bijvoorbeeld op de gangen de sluier kunnen dragen. Het ROC wil de sluier helemaal verbieden voor alle plekken in de onderwijsgebouwen.
 • Haagsche Courant: Vrouwen maken de krant van zaterdag 8 maart (HC, 7 maart 2003).
  • De hoofdredacteur a.i.: ''Niemand  hoeft bang te zijn voor een feministisch pamflet of zo''. Een hele opluchting !
 • Banengroei bij zorg en overheid, krimp in bedrijfsleven (persbericht CNS, 7 maart 2003). Het aantal banen bij zorg en overheid (inclusief onderwijs) in het vierde wartaal 2002 met 103.000 gestegen. Het daalde in het bedrijfsleven met 60.000. Het aantal banen voor vrouwen is nog met 1,5% gestegen, dankzij de stevige groei van werkgelegenheid in zorg en onderwijs.
 • Situatie Afghaanse vrouwen nog steeds slecht (Trouw, 6 maart 2003). VN-rapport: Veel beperkingen voor vrouwen die onder het Talibanregime werden ingevoerd, gelden nog steeds in grote delen van het land. Vooral in de landelijke gebieden hebben vrouwen nog op grote schaal te lijden onder intimidatie en geweld. 
 • Jaarboek ICT en samenleving 2003: oude en nieuwe ongelijkheden in gebruik ICT (SCP, 6 maart 2003). In 2001 kan 59% van de mensen van 18 jaar en ouder thuis internetten tegen 21% in 1998. Achterstanden zijn er nog steeds in huishoudens met een laag inkomen, (alleenstaande) vrouwen, 65-plussers, mensen met een laag opleidingsniveau en allochtonen. De verschillen tussen jongeren en ouderen werden tussen 1998 en 2001 zelfs groter.
 • Haags dagblad wordt zaterdag vrouwenkrant (Haarlems Dagblad, 6 maart 2003). De mannelijke hoofdredactie van de Haagsche Courant en de Goudsche Courant geeft op 8 maart - Internationale Vrouwendag - voor één keer de 'macht' uit handen. De inhoud van de krant wordt dan geheel bepaald door de vrouwelijke redacteuren.
 • De Geus: geen presentatie banen in de prostitutie door Centra voor Werk en Inkomen (Ministerie van SZW, persbericht 6 maart 2003).  
 • Wybo Algra: Mantelzorg / Altijd in touw voor de zieke in huis (Trouw, 6 maart 2003, tijdelijke link). Mirjam (17) en Iris (15) hebben hun krantenwijk opgezegd. In plaats daarvan gaan ze thuis het huishouden doen, tegen betaling. Het is slechts één van de manieren waarop het gezin Ringoir het hoofd boven water probeert te houden nadat moeder Netty tot tweemaal toe een beroerte heeft gehad.
 • Sybilla Claus: Nigeria / ''Eén steniging en het houdt nooit meer op'' (Trouw, 6 maart 2003, tijdelijke link). Amina Lawal wordt over een halfjaar gestenigd. Dat de ongehuwde Lawal een kind had gebaard, was genoeg bewijs voor een islamitisch hof in het noorden van Nigeria om haar voor overspel te veroordelen. Advocate Hauwa Ibrahim vecht het vonnis aan.
 • Progress made in appointing women to management and policy jobs in the European Commission (European Commission, Press release, 6 March 2003). Progress in tackling the under-representation of women in policy and management jobs in the European Commission has been sustained over the last three years. All the targets have been met and some even surpassed. New targets will be set for 2003. The Commission's aim is to double the representation of women in senior management posts (A1 and A2) by the end of its mandate.
 • Wereldvrouwendag: Van Ardenne op de bres voor reproductieve en seksuele rechten (Ministerie van Buitenlandse Zaken, persbericht 6 maart 2003). Staatssecretaris voor ontwikkelingssamenwerking Agnes van Ardenne gaat vrijdag 7 maart a.s. met de in Nederland geaccrediteerde ambassadeurs spreken over de kwetsbare positie van vrouwen en reproductieve rechten in de wereld. Dit t.g.v. de viering van internationale Wereldvrouwendag op 8 maart.
 • Leiden is ontzet | Gemeentelijke Pieternel Rol Emancipatieprijs gekaapt (vrouwendag@xs4all.nl). De gemeente Leiden heeft het er in 2003 flink bij laten zitten op het gebied van emancipatie. De viering van Internationale Vrouwendag 8 maart dreigde niet door te gaan - door laksheid. En als symbool van deze niksigheid wordt de Leidse Pieternel Rol-prijs voor emancipatie op 8 maart dit jaar niet door de gemeente uitgereikt. De jury van de prijs heeft haar taken eind 2002 neergelegd, en de verantwoordelijke wethouder Mohamed Rabbae heeft de handschoen niet opgepakt. Een aantal Leidse vrouwen én mannen laat het hier niet bij zitten. Wij vinden dat feminisme en emancipatie ook in 2003 op de politieke enmaatschappelijke agenda horen te staan. De Leidse emancipatieprijs, uitgereikt op Internationale Vrouwendag, hoort daarbij. Daarom is de Pieternel Rol-prijs gekaapt en zal zij op zaterdag 8 maart als altijd worden uitgereikt aan een Leidenaar die zich bijzonder heeft ingezet voor de emancipatie in de Sleutelstad.
 • België | D-File: Allochtone en autochtone vrouwen: dezelfde strijd? (Divazine, maart 2003). De laatste tijd treden ook meer en meer allochtone vrouwen op de voorgrond. Ter gelegenheid van de Internationale Vrouwendag wil Divazine graag dieper ingaan op de verschillen en de gelijkenissen van de emancipatiestrijd van autochtone en allochtone vrouwen.
 • TBS voor verkrachters helpt weinig. Vragen dd. 5 maart 2003 van TK-lid Griffith(VVD) aan de minister van Justitie.
 • Karin Hoekveen: IDEA: Laagdrempelig Activiteitencentrum. Vrouwenorganisaties werken samen (Stadsblad Utrecht, 5 maart 2003)
 • Opheffen expertcommissie Sekse en etniciteit in de gezondheidszorg. Antwoord staatssecretaris Ross van Dorp (VWS) dd. 5 maart 2003 op vragen van de TK-leden Bakker (D 66), Tonkens (GroenLinks), Arib (PvdA), Kant (SP) en Van Miltenburg (VVD). Het beschikbare budget wordt tot april 2005 ondergebracht bij ZonMw.
 • Vrouwen en gelijke kansen in Europa : Commissie keurt jaarverslag goed, Diamantopoulou zegt dat gelijkheidswetgeving alleen niet voldoende is (Europese Commissie, persbericht 5 maart 2003).
 • Betreft: Women and equal opportunities in Europe : Commission adopts annual report (05/03/2003). The Commission today adopted the 7th annual report on equal opportunities in the EU which presents the main achievements in gender equality in 2002.
 • European Commission | Anna Diamantopoulou European Commissioner responsible for Employment and Social Affairs Women's rights : a daily struggle Messages for the International Women's Day Brussels, 5 March, 2003 (Europese Commissie, persbericht 5 maart 2003).
 • Sigrid Deters: Nederlandse vrouw in Saudi-Arabië (Radio Nederland Wereldomroep, 5 maart 2003). Vrouwen zijn er verplicht in het openbaar hun lichaam te bedekken. Autorijden is voor hen verboden en zij mogen zich niet zonder begeleiding van een man verplaatsen. Het zijn enkele van de vele regels die de bewegingsvrijheid van vrouwen in Saudi-Arabië beperken. Expat Lidy Groen woont er nu ruim zes jaar en vertelt hoe zij met deze regels omgaat.
 • De Volkskrant heeft vandaag een apart katern: ''De stand van het land - de vrouw. Apart houden, kopen of bietsen, want er staat vrijwel niets van online, behalve Achterstand inkomen is hardnekkig (De Volkskrant, 5 maart 2003, tijdelijke link).
  • Interessant zijn ook de 18 miniportretjes van ''Hemelbestormers'': 3 twintigers, 13 dertigers, en 2 vrouwen van 40. Zouden vrouwen van boven de 40 al in de hemel leven ? Of zijn zij geen doelgroep van de Volkskrant-marketeers ?
 • Regeringsstandpunt t.a.v. het onderzoek ''Geslachtsnaamwijziging na incest'' van het Clara Wichmann Instituut c.s. (Ministerie van Justitie, 4 maart 2003). De Minister van Justitie kondigt diverse verbeteringen in de huidige procedure aan.
 • Presentatie “Vrouwennet Fryslân” (Equa, persbericht 4 maart 2003). De Friese vrouwenorganisaties gaan het Internet op. Vrouwennet Fryslân, de gezamenlijke website van de vrouwenorganisaties in Fryslân gaat op 8 maart (na 15.00 uur) online.
 • Zedenalmanak totaal herzien (website ministerie van Justitie, 4 maart 2003). De almanak is bestemd voor iedereen die professioneel bij deze problematiek betrokken is: de politie, het openbaar ministerie, de advocatuur en de hulpverlening aan slachtoffers.
 • Nederland moet zich sterk maken voor een non-discriminatieartikel in Europese Grondwet  (COC Nederland, persbericht 4 maart 2003). COC Nederland maakt zich grote zorgen over het ontbreken van aandacht voor fundamentele rechten met betrekking tot non-discriminatie in de voorstellen van de Europese Conventie voor een nieuwe Europese Grondwet. Er is een reëel gevaar voor verslechtering.
 • SCP: Overheidshulp nodig voor afgematte mantelzorgers (De Volkskrant, 4 maart 2003, tijdelijke link). In 2001 zorgden 3,7 miljoen Nederlanders voor hulpbehoevende vrienden of familieleden. De inzet van die mantelzorgers voorkomt een omvangrijk beroep op de hulpverlening. Maar het werk is zwaar en brengt hoge kosten met zich mee. Tussen de 150- en 200 duizend mantelzorgers dreigen te bezwijken onder de last die ze op zich hebben genomen. Een kwart miljoen Nederlanders komt in financiële problemen.
 • ''Mantelzorgers bezwijken onder zware lasten'' (Haagsche Courant, 4 maart 2003). Zo'n 150.000 tot 200.000 mensen die een partner, verwant of kennis verzorgen, dreigen te bezwijken onder de zware werklast. Ze hebben grote emotionele problemen en hun eigen gezondheid komt in gevaar. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal Cultureel Planbureau.
 • Presentatie “Vrouwennet Fryslân” (Equa, persbericht 4 maart 2003). De Friese vrouwenorganisaties gaan het Internet op. Vrouwennet Fryslân, de gezamenlijke website van de vrouwenorganisaties in Fryslân gaat op 8 maart (na 15.00 uur) online.
 • Radio Nederland Wereldomroep | Op 4 maart staat het Engelstalige radioprogramma Amsterdam Forum in het teken van Vrouwendag. Voor meer informatie, klik hier of luister online .
 • Aanpak borstkanker schiet tekort (Haagsche Courant, 4 maart 2003). Dr E. Rutgers van het Antoni van Leeuwenhoekziekenhuis stelt dat de strijd tegen borstkanker veel effectiever moet worden gevoerd. Onder meer de slechte organisatie van de gezondheidszorg leidt jaarlijks tot veel onnodig leed.
 • VNO-NCW: Kabinet schuift rekening succes kinderopvang door naar ondernemers (VNO-NCW, persbericht 4 maart 2003). Werkgevers dreigen honderden miljoenen euro's extra te moeten betalen aan kinderopvang als het demissionaire kabinet een wijziging in de nieuwe wet Basisvoorziening Kinderopvang doorzet. Nu spreken werkgevers en werknemers in CAO's gezamenlijk af wat de werkgever bijdraagt. Het kabinet wil daar in de nieuwe wet een verplichte bijdrage van maken. Het thans grote draagvlak voor een goede kinderopvang onder ondernemers zal daardoor sterk afnemen.
 • Abortus bij erfelijke aanleg voor borst- of eierstokkanker. Antwoord staatssecretaris Ross van Dorp (VWS) dd. 3 maart 2003 op vragen van TK-lid Ormel (CDA). Aanwezigheid van een BRCA-mutatie bij het ongeboren kind vormt op zichzelf geen reden om de aanwezigheid van een noodsituatie te veronderstellen. Dat zich overigens in een hoogst uitzonderlijk individueel geval een noodsituatie kan voordoen, is niet uit te sluiten.
 • Yvette Turlings: Trokosi: vrouwen van de god. Moderne slavernij in Ghana (Radio Nederland Wereldomroep, 3 maart 2003). Westerse vrouwen lijken de strijd om gelijke rechten te hebben gewonnen. Maar in sommige landen worden vrouwen nog altijd beschouwd als tweederangs burgers. In Ghana zijn zelfs nog slavinnen. Deze trokosi slijten hun leven in gevangenschap als straf voor de misdaad van een familielid. Mensenrechtenorganisatie International Needs Ghana zet zich in voor hun bevrijding.
 • Europese Unie | Women and the future Treaty. High level conference tomorrow in Brussels (European Commision, press release 3 March 2003). Over de conferentie ''Gender Equality and Europe's Future'' (Brussels, 4 March 2003)
 • Verenigde Naties | De Commission on the Status of Women vergadert van 3-14 maart 2003. Thema's zijn: ''vrouwen en media'' en ''geweld tegen vrouwen''. Verdere informatie.
 • Waar komen buitenlandse partners vandaan? (CBS-webmagazine, 3 maart 2003). Vann de ruim 20.000 imigraties naar Nederland ging het in totaal om 5.7000 mannen en 14.7000 vrouwen. In 30% van de gevallen betrof het  Turken of Marokkanen.. Nederlandse mannen haalden ruim 2600 bruiden uit het buitenland, met name uit Rusland, Polen, Thailand en de Filippijnen.
 • Nederlandse man strijkt of wast zelden(Haagsche Courant, 3 maart 2003). Onderzoek van het bureau NFO/Trendbox: 2/3 van de Nederlandse mannen heeft nog nooit kleding gestreken. Ruim de helft van de mannen weet amper hoe een wasmachine werkt. 
 • Jacqueline van Ginneken: Onderneemster met passie en geld (De Gelderlander, 3 maart 2003). Ze erfde 2,5 miljoen gulden van haar vader. Met dat vermogen richtte Marjan Sax met vier vrouwen Mama Cash op, een financieringsfonds voor vrouwen. Na twintig jaar vindt Sax het tijd voor een frisse wind.
 • Kees de Hoog: Emancipatie dreigt in het slop te raken (De Gelderlander, 28 februari 2003). Als Balkenende en Bos de emancipatie en het gezinsbeleid serieus nemen, kunnen ze maar beter naar de VVD kijken. Op het eerste gezicht lijkt het goed te gaan met de emancipatie van vrouwen in Nederland. In de laatste emancipatiemonitor van het Sociaal en Cultureel Planbureau wordt vermeld dat Nederlandse vrouwen, op de Scandinavische landen na, de hoogste arbeidsdeelname van Europa hebben. Toch blijft het de vraag of de emancipatie in Nederland wel geslaagd is.
 • Halma, de Graaf, Leemhuis: Deeltijddokters zijn halve dokters (Medisch Contact, 28 februari 2003). Parttime werken van specialisten is nadelig voor patiënt en collega. De tendens om korter te werken is niet te stuiten. Werken in deeltijd heeft echter nadelige gevolgen voor de kwaliteit van zorg en voor de samenhang in een specialistenmaatschap. Kritische geluiden zijn - ten onrechte - niet welkom.
 • Dodelijk mooi. Fatale vrouwen in het Groninger Museum (Radio Nederland Wereldomroep, 28 februari 2003). Tekst Yvette Turlings. Audio (Real) Marjolein Stoop (9:30)
 • Elma Drayer: Het Hooglied: De geheime verzorgster van het haremmeisje (Trouw, 28 februari 2003). De 80-jarige Nelleke Stoop-Van Paridon promoveerde begin februari op een nieuwe én sluitende interpretatie van het Hooglied: haremmeisje kiest voor haar geliefde herder, en laat zo koning Salomon een blauwtje lopen.
 • Toppers uit bedrijfsleven in actie voor meer vrouwelijke collega's (Metro, 28 februari 2003). [Link verwijst naar volledige editie; zoek op ''Cerfontaine'']. Het aandeel van vrouwen in topfuncties moet veel hoger worden dan de huidige dertien procent. Demissionair staatssecretaris Khee Liang Phoa (LPF) van Emancipatie- en Familiezaken heeft negentien topfunctionarissen uit het bedrijfsleven bereid gevonden zich daar sterk voor te maken.
 • Prostitutie in Turkse theehuizen (Het Parool, 28 februari 2003). In Turkse theehuizen in Eindhoven werken vele tientallen buitenlandse vrouwen onder dwang als prostituee. De theehuizen zijn volgens een woordvoerder van de politie bovendien een dekmantel voor allerlei andere maffia-achtige praktijken.
 • Peter de Graaf: Theehuizen centra van prostitutie (De Volkskrant, 28 februari 2003, tijdelijke link). De Eindhovense politie heeft deze week massaal invallen gedaan in Turkse theehuizen waar vrouwen uit Oost-Europa en Afrika werden gedwongen tot prostitutie. In tien theehuizen werden negentien vrouwen 'bevrijd'. De politie heeft nog vijftien theehuizen en andere ontmoetingscentra voor Turken op het oog die zich schuldig maken aan illegale prostitutie.
 • Phoa wil meer mannen aan het aanrecht (De Telegraaf, 27 februari 2003). Op de valreep doet hij toch nog van zich spreken, LPF-staatssecretaris Phoa, gespecialiseerd in emancipatie. Donderdag gaf hij het startsein voor de campagne Mannen in de hoofdrol, die er in moet resulteren dat het klassieke rollenpatroon tussen mannen en vrouwen wordt doorbroken.
 • Staatssecretaris Phoa: Nieuwe afspraken zorg nodig (persbericht SZW, 27 februari 2003). Mannen vinden dat ze thuis meer taken moeten verrichten. Toch gebeurt dat niet. Oude gewoonten zijn hardnekkig. De campagne Mannen in de Hoofdrol wil bereiken dat mannen en vrouwen met elkaar in gesprek komen over hun taakverdeling.
 • Negentig procent Nederlanderswil thuis gelijkwaardige verdeling mannen en vrouwen (Ministerie van SZW, persbericht 27 februari 2003). Toch doen mannen nog steeds vooral kleine huishoudelijke klussen, terwijl vrouwen de zorg voor de kinderen en het huishouden hebben. Mensen maken vaak wel afspraken over een gelijkwaardiger taakverdeling, maar ze komen die bijna nooit na. Het is daarom hoog tijd dat mannen en vrouwen echt met elkaar in gesprek komen over hun rolverdeling thuis.
 • Hof  van Justitie van de Europese Gemeenschappen, prejudiciële beslissing 27 februari 2003 in de Duitse zaak Busch vs. Klinikum Neustadt: een werkneemster die vóór het einde van haar ouderschapsverlof met instemming van haar werkgever het werk wil hervatten, is niet verplicht om haar zwangerschap op te geven aan haar werkgever, wanneer zij wegens bepaalde wettelijke arbeidsverboden haar functie niet ten volle kan vervullen; een werkgever kan zijn instemming met de werkhervatting door een werkneemster vóór het einde van een ouderschapsverlof niet herroepen op grond van dwaling omtrent de zwangerschap van de betrokkene.


NIEUWSARCHIEF (berichten van voor 27 februari 2003)

 • Steven Adolf: Vrouw nog ''half wezen'' in Marokko (NRC-Handelsblad, 24 februari 2003). In Marokko wordt een nieuwe poging gedaan om het islamitisch familierecht te hervormen. Maar de machtige militante islam is tegen.
 • Elsbeth Etty: Verward blond haar en een leren jack (NRC-Handelsblad, 12 mei 1997). Het tweemaandelijkse tijdschrift Surplus bestaat tien jaar, lang genoeg om niet meer zeker te weten waarom het ook alweer werd opgericht. Het is een vrouwentijdschrift waarin boeken van vrouwen door vrouwen worden gerecenseerd. Vermoedelijk vonden de oprichtsters in 1987 dat er zowel in dag- en weekbladen als in literaire tijdschriften te weinig aandacht was voor vrouwelijke auteurs en daar hadden ze nog gelijk in ook.

SERVICEPAGINA

Boekenkast online:

 • Garssen, Joop e.a. (red): Samenleven. Nieuwe feiten over relaties en gezinnen. Voorburg/Heerlen, CBS, 2001. Samenwonen, trouwen, kinderen krijgen en scheiden worden in een historische en internationale context geplaatst. Naast een presentatie van de meest recente cijfers wordt ook ingegaan op de vraag of de ontwikkelingen slechts tot variaties op he, tzelfde thema leiden, dan wel tot een wezenlijk anders ingerichte samenleving.

Vacatures:


ONZE ANDERE SITES

Emancipatie.pagina.nl:

 • Homo-lesbisch webportaal
 • Feminenza is een nieuw internationaal netwerk voor vrouwen, een spirituele beweging, welke zich richt op de persoonlijke ontwikkeling die onvermoede capaciteiten, kwaliteiten, wijsheden en inzichten tot bloei kan brengen die van nature bij de vrouw horen.

Emancipatie-lokaal.pagina.nl:


FOCUS

Focus > Internationale Vrouwendag:

Onze vrouw in New York

 • Berichten uit New York (website E-Quality). Verslaglegging van Ines Orobio de Castro.
 • Onze vrouw in New York, Margit van der Steen, stuurde haar updates van 12 maart en 13 maart over de vergadering van de Commission on the Status of Women: over een resolutie over vrouwen en meisjes in Afghanistan en nachtelijke vergaderingen.
 • Onze vrouw in New York, Margit van der Steen, stuurde haar update van 10 maart over de vergadering van de Commission on the Status of Women: moet er weer een Wereldvrouwenconferentie komen ?   
 • Nederland kent een bijzondere traditie. Ieder jaar neemt een ''vrouwenvertegenwoordiger'' deel aan de regeringsdelegatie die naar de Algemene Vergadering van de Verenigde Naties gaat. In 2003 vervult Margit van der Steen deze functie. In ''Onze vrouw in New York'' bericht ze over haar wederwaardigheden.

AKTUEEL 

In ons Tijdschriftenrek:

Agenda:

 • Tweede Kamer | Woensdag 12 maart 2003: Leden van de vaste Commissie voor Buitenlandse Zaken ontvangen vanaf 12.00 uur mevrouw Ibrahim, lid van de World Population Foundation. Tevens is zij de advocate van Amina Lawal, de Nigeriaanse vrouw die is veroordeeld tot dood door steniging omdat zij overspel heeft gepleegd (Troelstrazaal).
 • dinsdag 18 maart 2003: Symposium Ruimte voor vrouwen - perspectief voor WP vrouwen bij Wageningen UR. Doel van de middag is tot concrete aanbevelingen te komen voor het beleid van Wageningen UR teneinde de positie van vrouwen kwantitatief en kwalitatief te verbeteren.  Met o.a. Anneke van Doorne-Huiskes, Mineke Bosch en Margaret Zijlstra. Plaats: WICC, Wageningen. Tijd: 14.00 uur - 17.30 uur
 • dinsdag 18 maart 2003, 20.00 uur. Tumult, Lutherse kerk, Hamburgerstraat 9, Utrecht: Terug in de kast, homoseksualiteit en religie . Onder leiding van Dik Binnendijk, debatteren Gert Hekma Rob Tielman Christiaan Ravensbergen Ali Eddaoudi, Nur Mohamed. Inleiding door Judith Schuyf, adviseur Kenniscentrum homo-emancipatiebeleid Schorerstichting.
 • donderdag 20 maart, Amsterdam, 15.00 - 16.30 uur: Ronduit actueel: Vrouwen in topfuncties. Debat over individuele carriere-strategieen en positieve discriminatie. Met o.a. Evelien Tonkens (GroenLinks). Locatie: Binnengasthuisterrein Amsterdam, BG 135
 • vrijdag 21 maart 2003, 20.30 uur, Grote zaal De Balie Amsterdam : Frank en vrouw. 'Frank en vrouw' geeft een variatie aan visies op het zelfbeschikkingsrecht van vrouwen. Jacobine Geel praat met regisseuse Manijeh Hekmat en de Somalische Isnino Ahmed Musse, activiste tegen vrouwenbesnijdenis. Verder debatteren mee: Ayfer ErgŸn, maakster van de film over eremoorden in Pakistan en Rebecca Gompert, oprichtster van Women on Waves en de Nederlandse abortusboot.
 • Vrijdag 21 en zaterdag 22 maart 2003: Symposium HomoActief ! voor iedereen die zich actief inzet voor homo's en lesbo's (Utrecht)
 • Vrijdag 21 maart 2003: Onderweg naar morgen. Mogelijkheden en meerwaarde van diversiteit. Een symposium van Brabant Bekent Kleur (Universiteit van Tilburg)
 • dinsdag 1 april, 20.00 uur in De Rode Hoed, Keizersgracht 102 te Amsterdam.Hoe verleidelijk is emancipatie? Hoe verkoop je het ? Bedrijfsimago's en emancipatie. Informatieve bijeenkomst met discussie onder leiding van Clairy Polak (Nova).
 • Donderdag 24 april 2003: Tussenbijeenkomst Mannen worden er beter van. En vrouwen ook! (Rotterdam, Van Nellefabriek). Workshops over : Je werk of je leven! Keuzevrijheid? | Participatie, de waarde van werk | Veiligheid en Gelijkwaardigheid | Nieuwe Nederlanders.


EMANCIPATIE ALGEMEEN

Prijzen en lezingen:

Biografische berichten:


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst ''begin abonnement nieuwsbrief'' of ''stop abonnement nieuwsbrief''.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.