donderdag 20 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 103
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  101-110
 >  103 
Nieuws van emancipatie.nl
Nummer 103 (6 t/m 11 februari 2003)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.
  

NIEUWS
 • Partnerschap en homohuwelijk erkend in hele EU (Reformatorisch Dagblad, 11 februari 2003). Geregistreerde partnerschappen, samenlevingscontracten en ook homohuwelijken moeten in heel de EU erkenning krijgen. Dat vindt een kleine meerderheid van het Europees Parlement, dat op dit terrein volledige inspraak heeft. Daardoor zou een getrouwd homopaar bij verhuizing naar bijvoorbeeld Italië of Griekenland gewoon een verblijfsvergunning moeten krijgen, ook als een van de partners geen vaste baan heeft.
 • Seada Nourhussen en Merijn Rengers: Afgestudeerden worden nu maar huisvrouw (Volkskrant, 11 februari 2003). Door de stijgende werkloosheid hebben afgestudeerden een deeltijdbaantje onder hun niveau, of gaan helemaal niet aan het werk. 'In een recessie is het beroep huisvrouw opeens veel populairder.' En anders maar vrijwilligerswerk
 • Sybilla Klaus: Kindersekstoerisme: 45-plusser gunt zichzelf zwak moment (Trouw, 11 februari 2003). Ongestraft en spotgoedkoop: seks met kinderen. Gambia is in Afrika nu wat ooit Thailand was in Azië.
 • Looptijd WW gestegen (CBS-webmagazine, 10 februari 2003). In de periode 1992-2001 is de gemiddelde looptijd van een WW-uitkering gestegen van negen naar dertien maanden. Verder: Hoe ouder, hoe langer in de WW. En: de looptijd voor mannen en vrouwen is vrijwel gelijk.
 • Kabinetsstandpunt alimentatiebeleid. Brief van minister de Geus (SZW) dd. 10 februari 2003 aan de Tweede Kamer. Een nieuw kinderalimentatiestel zal wettelijk worden geregeld. Een voorstel daartoe zal in de loop van 2003 worden ingediend.
 • Onderzoek naar handel in vrouwen (Haagsche Courant, 8 februari 2003). Politie Haaglanden en het Openbaar Ministerie (OM) voeren in het circuit van de Haagse raamprostitutie een groot onderzoek uit naar vrouwenhandel. Een speciaal team zal de slachtoffers horen.
 • Grote gezinnen meer in problemen (NRC-Handelsblad, 8 februari 2003). Zestig procent van de gezinnen met vier of meer kinderen kan niet rondkomen van het inkomen. Bij grote gezinnen met hogere inkomens is dat veertig procent. Dat heeft het Nibud (Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting) gisteren bekendgemaakt. Het Nibud hield het onderzoek onder 262 'grote' gezinnen. Volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek heeft 6 procent van de Nederlandse gezinnen vier of meer kinderen.
 • Grote gezinnen komen nauwelijks rond. Extra kinderbijslag is onvoldoende om de kosten te compenseren (Rotterdams Dagblad, 8 februari 2003, tijdelijke link).
 • Wim Bossema: Besnijden moet worden bestraft (Volkskrant, 8 februari 2003, tijdelijke link). Zero tolerance' voor vrouwenbesnijdenis, eisten vertegenwoordigers van 30 Afrikaanse landen deze week in de Ethiopische hoofdstad Addis Abeba. In het gastland vordert de strijd tegen de verminking van meisjes traag. Vaak is het al een hele vooruitgang als alleen de clitoris wordt verwijderd, zegt Abebech Alemneh, directrice van de Nationale Commissie voor Traditionele Gebruiken van Ethiopië.
 • Bart Dirks: Vrouwen zijn soms té voorzichtig met geld (Volkskrant, 8 februari 2003, tijdelijke link). Interview met Marjan Sax. Ze richtte met haar erfenis in 1983 Mama Cash op, en neemt nu afscheid. Twintig jaar geleden was het ondenkbaar, maar nu geven ontwikkelingsorganisaties hun geld bij voorkeur aan vrouwen. Dan heb je veel meer kans dat het goed wordt besteed.
 • CDA vernieuwt kandidatenlijst Eerste Kamerfractie (Trouw, 8 februari 2003, ANP-bericht, link vervalt snel). Yvonne Timmerman-Buck wordt lijsttrekster. Tineke Lodders vertrekt.
 • Dorine Steenbergen: Kinderen en vrouwen eerst bij Uitgeverij DWZ (De Gelderlander, 7 februari 2003). DWZ is een nieuwe literaire uitgeverij, uitsluitend voor (beginnende) vrouwelijke auteurs, die wil inspringen op het gat dat in de uitgeversmarkt is ontstaan na het verdwijnen van (feministische) vrouwenuitgeverijen als Sara, Furie en Vita. Het eerste boek verschijnt op 8 maart, de internationale vrouwendag.
 • Breed draagvlak voor opheffing bordeelverbod (persbericht ministerraad, 7 februari 2003). Het kabinet ziet geen reden om de wet voor de opheffing van het bordeelverbod aan te passen. Uit een evaluatie blijkt dat er een breed draagvlak is voor de opheffing. Knelpunten in de uitvoering zullen worden aangepakt.
 • Ahmet Olgun: Import bruiden even hoog (NRC-Handelsblad, 7 februari 2003). Rechtssociologe Betty de Hart in het proefschrift Vreemdelingenrecht beter afstemmen op internationalisering:  Maatregelen om huwelijken met buitenlanders te bemoeilijken leiden niet tot vermindering van de 'huwelijksmigratie'. De regels treffen bovendien meer autochtone Nederlanders dan wordt gedacht: in 40% van de gevallen gaat het om Nederlanders met een buitenlandse geliefde.
 • COC Nederland vraagt het komende kabinet: Handhaven politieke en ambtelijke coördinatie homo/lesbisch beleid (COC.nl, 7 februari 2003). In een brief aan de kabinetsinformateurs Donner en Leijnse heeft het COC een pleidooi gehouden om ook in de komende kabinetsperiode de politieke en ambtelijke coördinatie van het homo/lesbisch beleid te handhaven.
 • ''Schrap abortus uit Wetboek van Strafrecht'' (Reformatorisch Dagblad, 7 februari 2003). Abortus is een medische handeling. Schrap abortus uit het Wetboek van Strafrecht, net als in Canada. Dat schrijft directeur Margreet de Boer van het Clara Wichmann Instituut namens zestien vrouwen- en gezondheidsorganisaties gisteren in een brief aan de kabinetsinformateurs.
 • Sluier taboe op vrijwel alle scholen (Het Parool, 7 februari 2003).
 • Amsterdamse scholen stellen sluierverbod in (De Telegraaf, 7 februari 2001). Vrijwel alle middelbare scholen in Amsterdam hebben donderdag ingestemd met een verbod op het dragen van een gezichtssluier. Eerder besloot het Regionaal Opleidingen Centrum (ROC) al scholieren met een chador te weren. De scholen vinden dat de sluier een goede communicatie in de klas in de weg staat.
 • Zero tolerance voor vrouwenbesnijdenis (Trouw, 6 februari 2003, ANP-bericht, tijdelijke link). 30 Afrikaanse landen hebben donderdag afgesproken dat er een eind moet komen aan vrouwenbesnijdenis. 6 februari zal voortaan de internationale dag zal zijn van 'zero tolerance' voor genitale verminking.
 • Verlof voor stervensbegeleiding in bouw-CAO (Haagsche Courant, 6 februari 2003). M.n. in de bouw rukken CAO-regelingen op om zorg en arbeid optimaal te kunnen combineren.
 • Oscar van Oorschot: De advocatuur en de cijfertjes (Friesch Dagblad, 6 februari 2003). Het beroep van advocaat is overigens een vrij ‘vrouwelijk’ beroep: 36 procent van de advocaten is vrouw, een percentage dat elk jaar groeit. Ook bij de topkantoren: bij bijvoorbeeld het kantoor Houthoff Buruma werken 132 mannelijke advocaten en 111 vrouwelijke advocaten, bijna de helft.
 • Seksuele gezondheidszorg bedreigd. Gezondheids- en vrouwenorganisaties willen evaluatie abortuswet aangrijpen voor verbeteringen (Clara Wichmann Instituut, 6 februari 2003). Betreft:
  • Brief aan de kabinetsinformateurs over seksuele gezondheidszorg en evaluatie abortuswet (Clara Wichmann Instituut, 6 februari 2003). De brief werd ondertekend door het Clara Wichmann Instituut mede namens: Abortuscomité Wij vrouwen Eisen, Amsterdams Centrum voor Seksuele Gezondheid (MR70/Rutgershuis), Coordination Office of Women's Global Network for Reproductive Rights (WGNRR), HealthNet International, Institute of Social Studies, MA Population and Development, Nederlands Genootschap van Abortusartsen (NGvA), Nederlandse Vereniging voor Seksuologie (NVVS), Raad Jongeren en Bevolking (RJB), Rutgers Nisso Groep Utrecht, Stichting Anticonceptie Nederland (SAN), Stichting Projecten Rusland in Ontwikkeling (PRO), Stichting Samenwerkende Abortusklinieken Nederland (StiSan), Vereniging van Nederlandse Vrouwelijke Artsen (VNVA), Werkgroep Maternal Health and Family Planning van de Nederlandse Vereniging voor Obstetrie en Gynaecologie (NVOG) en Women on Waves.
 • Meisjes die drinken zijn suïcidaler dan jongens (Reformatorisch Dagblad, 6 februari 2003).  Meisjes en jonge vrouwen die alcohol en drugs gebruiken neigen eerder tot zelfmoord dan jongens. Zij kunnen ook eerder aan verdovende middelen verslaafd raken.


NIEUWSARCHIEF
 • Margreet Vermeulen: Kinderen met een lege agenda zijn pas sneu (De Volkskrant, 5 februari 2003, tijdelijke link). Druk, druk, druk is géén probleem. Integendeel. Kinderen met een vol programma in hun vrije tijd zijn tevredener dan kinderen die in hun vrije tijd weinig ondernemen. Niet-ingeburgerde allochtone meisjes zijn het meest ontevreden over hun vrije tijd.
 • Joke van Kampen: Geen seks, geen probleem (De Groene, 1 februari 2003). Abortus zal voorlopig legaal blijven in de Verenigde Staten, maar aan alle randen wordt geknabbeld. Onder George Bush wordt het steeds moeilijker om een abortus te krijgen. De rechten van de foetus gaan steeds vaker voor die van vrouwen.
 • Lidy Nicolasen: Een zaal vol moslima's is ''kippenhok'' vol ergernissen (De Volkskrant, 4 februari 2003, tijdelijke link). Moslima's die een hoofddoek dragen, een gezichtssluier of niets van dat alles verketteren elkaar onderling. 'Waar zijn de imams die alle geweld tegen vrouwen afkeuren', roept de meest kritische. Als een Nederlandse dame van middelbare leeftijd eindelijk de microfoon krijgt en alle moslima's aanraadt hun eigen mannen eerst te emanciperen, barst er iets in de bomvolle zaal van de Rode Hoed in Amsterdam. Het is in één klap gedaan met het gezapige vraag-antwoord op het podium en het geduld van de zaal. Onrust en ergernis krijgen een uitweg.
 • Het verdeelde kind, literatuuronderzoek Omgang na Scheiding door Ed Spruijt, Helga Kormos, Christine Burggraaf en Anneke Steenweg i.o.v. Raad voor de Kinderbescherming (Universiteit Utrecht, 3 februari 2003). Zie ook:
 • Milou van Rossum: In reisbureau slaat jurk de vleugels uit (De Volkskrant, 3 februari 2003, tijdelijke link). Verbeeld je ideale vrouw, vroeg het Centraal Museum in Utrecht aan mode-ontwerpers en -fotografen. Het resultaat is te zien in winkeletalages in de stad en in het museum zelf. Fotomodellen tussen decoupeerzagen. Maar ook: een trampoline en een doodskist.
 • Europese Unie: 3e jaarlijkse werkprogramma van de communautaire raamstrategie inzake de gelijkheid van vrouwen en mannen. Mededeling dd. 3 februari 2003 van de Europese Commissie aan het Parlement en de Raad. Het gaat om: gendermainstreaming, alsmede om specifieke acties voor de benadeelde sekse.
 • Peter van der Heiden: Vrouwen moeten Catshuis veroveren (NRC-Handelsblad, opiniepagina, 1 februari 2003). Anna de Waal werd 50 jaar geleden als eerste vrouwelijke bewindspersoon aangesteld. Sindsdien zijn vrouwen mondjesmaat uitgenodigd deel uit te maken van het landsbestuur. Maar een kabinet dat zegt het contact met de burgers te willen herstellen moet alle burgers representeren, niet alleen de mannelijke helft.
 • Tanya van der Spek en Anna Tijsseling: Stemwijzer. De partijen en homo-emancipatie (Zij aan zij, 2003, nummer 1). Bijna hadden we een homo als premier.Maar het kabinet is gevallen en Nederland telt weer veel zwevende kiezers.Om tegengewicht te bieden, zet Zij aan Zijuiteen welke partijen zich het meest inzetten voor homo-emancipatie.
 • Rede van Hedy d'Ancona bij de ontvangst van de Aletta Jacobsprijs (Rijksuniversiteit Groningen, 6 maart 2002)
 • Hedy d'Ancona krijgt Aletta Jacobsprijs 2002 (Rijksuniversiteit Groningen, persbericht 16 oktober 2001)

ONZE ANDERE SITES

Emancipatie-lokaal.pagina.nl en emancipatie.pagina.nl :


FOCUS

Focus > Internationale Vrouwendag 2003:

 • Haarlem - Het thema voor de Internationale Vrouwendag op zaterdag 8 maart 2003 is Wereldvrouwen.


EMANCIPATIE ALGEMEEN
 • Een nieuwe rubriek ''Prijzen en lezingen'', waarin we gegevens verzamelen over - meestal naar bekende vrouwen vernoemde - prijzen en lezingen met een emancipatoire doelstelling. Zo kunnen we ook beter aandacht besteden aan oproepen om kandidaten voor prijzen voor te dragen (pagina Voordrachten). In dat verband:
  • Op vrijdag 2 mei 2003 wordt de Raden Adjeng Kartini Prijs uitgereikt aan een organisatie of persoon die zich heeft onderscheiden door initiatieven die bijdragen aan emancipatie, belangenbehartiging en positieverbetering van allochtone vrouwen en meisjes in Den Haag. Deze jaarlijkse prijs, die voor de derde maal wordt uitgereikt, is ingesteld door de gemeente Den Haag en bestaat uit een geldbedrag van € 2250,-. Voordrachten voor 24 februari 2003. Meer gegevens.

ARCHIEF VAN DE NIEUWSBRIEVEN


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst begin abonnement nieuwsbrief of stop abonnement nieuwsbrief.
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.