maandag 17 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 097
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  091-100
 >  097 
Nieuws van emancipatie.nl
Nummer 097 (31 oktober t/m 11 november 2002)
Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek.


SITE

Nieuw op emancipatie.nl, onder 'Emancipatie algemeen' :

 • Emancipatie : een introductie
  Onder de titel Emancipatie: een introductie brengt emancipatie.nl de komende periode een reeks artikelen met beknopte informatie over actuele emancipatie-issues.
  Bedoeld voor nieuwkomers op emancipatiegebied: scholieren en studenten, professionals in maatschappelijke en ambtelijke organisaties,.en voor alle anderen die een (eerste) indruk van emancipatie­kwesties willen krijgen.
  En ook bedoeld voor wie het geheugen wil opfrissen, of voor wie wil nagaan of men op alle thema’s nog voldoende ‘bij de tijd’ is.
  De bijdragen gaan in op: wat is hier uit emancipatie-oogpunt de actuele ‘kwestie’? Om welke vragen en knelpunten, feiten en cijfers gaat het precies? Hoe speelden die vragen in het nabije verleden? En: welke trends voor de toekomst worden inmiddels zichtbaar? Met zoeksuggesties en websites waar meer informatie te vinden is.


NIEUWS
 • Kabinet wil 422 miljoen uittrekken voor spaarloon (Telegraaf, 11 november 2002)
 • Kabinet wil 422 miljoen uittrekken voor spaarloon (Trouw, 11 november 2002, tijdelijke link). Te financieren door de arbeidskorting (een belastingaftrek voor werkenden) minder te verhogen en een potje van 82 miljoen, dat bedoeld was voor een regeling van verlofsparen.
 • Gedeeltelijk behoud spaarloon, brief dd. 11 november 2002 van de ministers van Financien en SZW aan de Tweede Kamer. Het spaarloon blijft behouden maar wordt wel beperkt van 788 naar 470 euro per jaar.
 • Kabinet biedt extra ruimte Melkertbanen (Trouw, 11 november 2002). Het kabinet is in het kader van een sociaal akkoord bereid 10000 reguliere banen extra te scheppen om de bezuiniging op de Melkertbanen te verzachten.
 • Mannen- en vrouwenberoepen 2001 (CBS webmagazine, 11 november 2002). Anno 2001 zijn er nog steeds duidelijke mannen- en vrouwenberoepen. Er zijn sinds 1996 weinig verschuivingen. Typische mannenberoepen: bouw, techniek en vervoer. Beroepen waar veel vrouwen werken liggen in de verzorgende en administratieve sfeer.
 • Teveel respect nekt moslimhomo (Trouw, 10 november 2002, tijdelijke link)
 • België | Suzanne Cautaert: Het is tijd voor een ernstig preventiebeleid (Divazine, D-files, november 2002). Er komt weer een Vrouwendag aan en die gaat nog maar eens over geweld. Vrouwen en kinderen zijn immers nog altijd op grote schaal het slachtoffer van fysiek en seksueel geweld, verkrachting en misbruik. Dat gebeurt in verre, oorlogvoerende landen, maar net zo goed in onze Vlaamse achtertuin.
 • Freek Staps: Vrouwen flirten met knuffelmerk (NRC-Handelsblad. 9 november 2002). Meisjesspeelgoed 'Hello Kitty' kreeg last van de economische dip. De oplossing? De fabrikant besloot zich te richten op volwassen vrouwen. Zij hebben geld en maken van het kindericoon weer een trend. Zie ook:
 • Ruud van Heese/Esther Lammers: Grondwet aanpassen mag van PvdA-kandidaten (Trouw, 9 november 2002). Wouter Bos: Vraag is of de overheid niet meer bemoeienis moet hebben met de inhoud van lesprogramma's. ,,Bijvoorbeeld bij vaderlandse geschiedenis, of waar het gaat om lesstof die de emancipatie van de vrouw en de verhouding tussen man en vrouw betreft.
 • Dorien Pels: Zedenzaken: Verzinsel bedekt ander probleem (Trouw, 9 november 2002).Staps, o.m. lid van de Landelijke expertisegroep bijzondere zedenzaken:,,Het is een extreme roep om aandacht''. Mensen verzinnen verhalen, terwijl er wél echt iets aan de hand is. ,,Een meisje dat haar leraar ten onrechte aanwijst als verkrachter. Na verder vragen blijkt dat ze jarenlang wordt misbruikt door haar eigen vader. In eerste instantie is dat te dichtbij en te beangstigend om tegen ons zeggen, maar ze wil wel hulp.''
 • Paul-Kleis Jager: Al-Iman houdt vrouwen juist uit isolement (Trouw, 8 november 2002). Over het gescheiden onderwijs voor meisjes en jongens, de hoofddoekplicht voor niet-moslimjuffen en incest als niet-bespreekbaar thema: 'dat is  islamitisch niet verantwoord'.
 • < Ellen de Visser: Misbruik wordt niet meer steevast geloofd (Volkskrant, 8 november 2002). Over verkrachting kan een slachtoffer niet liegen. Dat was lange tijd de houding van politie en justitie. Nu zijn ze alert op de kenmerken van een valse aangifte.
 • Vrouwen in de politiek: vanzelfsprekend ! (Persbericht VrouwenAlliantie, Tiye en Nederlandse Vrouwen Raad, 7 november 2002). O ja ? Lees:
 • Janny Groen: Vrouw haakt af na druk SGP (De Volkskrant, 8 november 2002, tijdelijke link). Het Clara Wichmann Instituut kan geen gereformeerde vrouwen vinden die bereid zijn mee te werken aan een proefproces om het mannenbolwerk van de SGP open te breken. Een bij de SGP-jongeren actieve vrouw die had gereageerd op een oproep van het instituutis door het bestuur van de politieke partij zo onder druk gezet dat ze is afgehaakt.
 • Proefprocessenfonds zoekt opnieuw naar (ex-)SGP-vrouwen: eerdere kandidate afgehaakt (Clara Wichmann Instituut, bericht op site, 7 november 2002).
 • Baas belastingdienst beste manager (Haagsche Courant, 7 november 2002). Jenny Thunnissen, directeur-generaal van de belastingdienst, werd Overheidmanager van het jaar 2002 vanwege haar 'stijl van leidinggeven aan een groot en complex bedrijf' en het 'doordacht communiceren gebaseerd op een heldere visie'.
 • TK-vragen Naima Azough (GroenLinks) over behoud inloophuis moslimmeiden (GroenLinks, 7 november 2002). N.a.v. een artikel in de Haagsche Courant van 1 november 2002.
 • Loonverschil man-vrouw verschilt per bedrijfstak (persbericht FNV, 7 november 2002). Vrouwen die werken in de detailhandel zijn beter af dan hun collega's in de zorg. Dat is een van de conclusies uit het onderzoek naar beloningsverschillen dat de FNV vandaag op de FNV Vrouwenconferentie presenteert.
 • Ministers / Lijstje met 'topvrouwen. Organisaties verzamelen namen van vrouwen die minister kunnen worden (Trouw, 7 november 2002, tijdelijke link). De Nederlandse vrouwenorganisaties gaan een lijst opstellen met ministeriabele vrouwen in Nederland. Ze willen zo ijveren voor meer vrouwen in de Tweede Kamer én het kabinet, na de verkiezingen van 22 januari.
 • Tiener begint eerder met seks (Volkskrant, 7 november 2002). Jongens hebben op alle vlakken meer seksuele ervaring dan meisjes. Een kwart van de 14-jarige jongens heeft al seks gehad. Voor meisjes in dezelfde leeftijdsgroep ligt dat op 18 procent. Meisjes hebben wel veel vaker (15 procent) ervaring met gedwongen seks dan jongens (4 procent). Zie ook:
 • Nederland telt twaalf miljardairs (Managers-online, 7 november 2002). Het aantal vrouwen is verdubbeld van drie naar zes. Nina Brink (86) , Sylvia Tóth (129) en Madeleine Pauw (304) krijgen dit jaar gezelschap van Charlene Heineken (2), Wil de Wit (385) en Monique van Riemsdijk (427).
 • Yvonne Wiggers: Phoa (LPF) valt door de mand bij Kamerdebuut (AD, 7 november 2002). Het eerste optreden van staatssecretaris Phoa (Emancipatie) is een klein drama geworden. De Tweede Kamer ergerde zich groen en geel aan zijn oppervlakkige antwoorden. Aan het eind van het overleg bood Phoa zijn excuses aan.
 • Tweede Kamer verbijsterd over optreden Phoa (Spitsnet, 7 november 2002). De parlementariers waren na twee discussies over emancipatie met de bewindsman duidelijk in hun oordeel: Phoa bakte er weinig van.
 • SP: sluit sommige islamitische scholen (Zwolse Courant, 6 november 2002). Lazrak (SP) noemde bij de Justitiebegroting in dit verband een Amsterdamse basisschool die volgens recent onderzoek van de onderwijsinspectie niet volgens de regels te werk gaat. Jongens en meisjes krijgen er gescheiden onderwijs. Mannen en vrouwen mogen elkaar geen hand geven. ,,Het is de Taliban in Amsterdam.''
 • Vrouwen vaker een vaste baan dan mannen (FNV, 6 november 2002). Vrouwen lopen inzake vast dienstverband hun achterstand op mannen in en gaan hen zelfs voorbij: 82,4% van de vrouwen heeft een vaste baan tegenover 81,5% van de mannen. Vrouwen verlaten sneller en vaker het onderwijs met een diploma. Werkende vrouwen zijn over het algemeen hoger opgeleid dan hun manlijke collega's. Het aandeel vrouwen in middelbare, hogere en wetenschappelijke beroepen - in 1987 nog 18 procent - ligt nu op 34 procent. In 2001 was 5% van de vrouwelijke beroepsbevolking werkloos, van de mannen 2,5 procent. De werkloosheid van allochtone vrouwen is eveneens gedaald en ligt nu op 7 procent. Voor de allochtone mannen is dit 6 procent.
 • Erkenning voor opvang jonge gedwongen prostituees (Friesch Dagblad, 6 november 2002). Asja, de opvang voor jonge prostituees in Leeuwarden, heeft de Tegen haar Wil-trofee gewonnen.
 • Harmen v.d. Werf en Hans van Soest: Eerste Kamer steunt wet weigeren werk op zondag (Provinciale Zeeuwse Courant, 6 november 2002). Het CDA zal het initiatief-wetsvoorstel Bussemaker-Van Dijke eind deze maand aan een meerderheid helpen in de Eerste Kamer.
 • Eerste Kamer akkoord met EG-richtlijn arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd (persbericht ministerie van Justitie, 5 november 2002). In het wetsvoorstel is het non-discriminatiebeginsel tussen werknemers met een tijdelijke en vaste arbeidsovereenkomst uitgewerkt.
 • Shell kiest voor een gezonde volcontinu. Vijf dagen aaneen werken in de ochtend, middag of nacht verleden tijd (Rotterdams Dagblad, 5 november 2002, tijdelijke link)
 • Sylvia Marmelstein: Kinderopvang voor alle werkende moeders (Rotterdams Dagblad, 5 november 2002, tijdelijke link)
 • Perry Feenstra: Nederland loopt achter in kinderopvang (Trouw, 5 november 2002, tijdelijke link).
 • Hirsi Ali op plaats 16 bij VVD (NRC-Handelsblad, 5 november 2002, tijdelijke link)
 • Kustaw Bessems: Hirsi Ali: Alle Kamerleden passen in één partij (Trouw, 2 november 2002, tijdelijke link). PvdA'ers reageren te gevoelig op haar overstap naar de VVD, vindt kandidaat-kamerlid Ayaan Hirsi Ali. Haar gaat het om het algemeen belang: de opkomst voor zijn van een sterk extreem-rechts. ,,Nu ik Nederland op afstand zie, passen alle 150 kamerleden in één partij.''
 • Antwoord Staatssecretaris Phoa op vragen van TK-lid Bussemaker (PvdA) over borstvoeding op het werk (Ministerie van SZW, vragen 8 oktober, antwoorden 4 november 2002)
 • Marlies Mielekamp: Joan en Kathleen Ferrier: Surinaamse zussen aan de top (Bijeen, november 2002)
 • CDA en VVD willen verder (Spitsnet, 4 november 2002). De nieuwe partijvoorzitter Van Bijsterveldt (oud-voorzitter van het CDA-Vrouwenberaad) riep Balkenende op in een volgend kabinet meer vrouwen op te nemen.
 • Werken tot AOW wordt zeldzaam (FNV, 4 november 2002). Rapport 'Hoe lang nog?': Mannen verwachten over het algemeen langer door te werken dan vrouwen. Mannen zowel als vrouwen met een volledige baan of grote deeltijdbaan die blijven werken gaan terug in uren. Mensen met een kleine deeltijdbaan - minder dan twintig uur - blijven hetzelfde aantal uren werken.
 • VNO-NCW kennen Diversity Award toe aan Delta Lloyd (persbericht VNO-NCW, 31 oktober 2002). Uit het jury-rapport: Uitgangspunt bij Delta Lloyd is mannen én vrouwen op authentieke wijze te laten samenwerken, waardoor het bedrijfsresultaat wordt verbeterd. Met maatregelen als thuiswerken en kinderopvang, bewustwording en werkconferenties, en onderzoek naar belemmeringen in de doorstroom van vrouwen.
 • Hélène van Beek: Allochtone jongeren vaak depressief (Haagsche Courant, 2 november 2002). Allochtone jongeren, vooral meisjes, zijn dikwijls depressief of angstig, hebben suïcidale neigingen of ernstige gedragsproblemen. Al deze problemen worden versterkt door jarenlange discriminatie waaraan ze worden blootgesteld.
 • Lucinda Sterk: Gratis pakjes voor bijstandsvrouwen (Haagsche Courant, 2 november 2002). Bijstandsvrouwen die naar een sollicitatiegesprek gaan, hebben vaak geen geld voor nette kleding. Twee vrouwen in Rotterdam hebben daar wat op gevonden. Een winkel die kleding weggeeft. Wie in een trainingspak verschijnt, maakt geen goede eerste indruk.
 • Weerstand in VVD tegen komst Hirsi (NRC-Handelsblad, 2 november 2002). Twee oudere Kamerleden van de VVD zijn in woede ontstoken toen ze hoorden dat PvdA'er Ayaan Hirsi Ali een hoge plaats op de VVD-kandidatenlijst voor de Tweede-Kamerverkiezingen is beloofd. Volgens bronnen in de VVD-top trokken deze critici een vergelijking met het voormalige Kamerlid De Milliano die in 1998 als Haagse outsider hoog binnenkwam in de CDA-fractie en reeds na enkele maanden met ruzie vertrok.
 • Cees Banning en Margriet Oostveen: Jong, fris en vrij (NRC-Handelsblad, 2 november 2002).  De eerste buit is binnen: Ayaan Hirsi Ali gaat van de PvdA naar de VVD. Na de verkiezingsnederlaag van mei proberen beide partijen om het hardst hun fractie te vernieuwen. Hoe doen zij dat? En wat is nieuw? Hoe de liberalen en sociaal-democraten weer naar elkaar toegroeien.
 • Kustaw Bessems: Hirsi Ali: alle Kamerleden passen in één partij (Trouw, 2 november 2002). PvdA'ers reageren te gevoelig op haar overstap naar de VVD, vindt kandidaat-kamerlid Ayaan Hirsi Ali. Haar gaat het om het algemeen belang: de opkomst voor zijn van een sterk extreem-rechts. ,,Nu ik Nederland op afstand zie, passen alle 150 kamerleden in één partij.''
 • Onvrede in VVD over Hirsi Ali (Trouw, 2 november 2002). In de VVD-fractie is gisteren zuinig gereageerd op het bericht dat partijleider Zalm de overstap van PvdA'er Hirsi Ali heeft beloond met de belofte van een verkiesbare plaats op de kandidatenlijst.
 • Thea van Beek: Gelauwerde El Hantali zit even zonder inloophuis(Haagsche Courant, 1 november 2002). Saïda el Hantali, zelf ooit seksueel misbruikt, richtte enkele jaren geleden een inloophuis voor Marokkaanse meiden op. Die konden daar praten over dingen die thuis taboe zijn. Voor haar werk kreeg ze dit jaar al twee prijzen. Maar het inloophuis zit zonder huisvesting.
 • Artsenopleiding moet efficienter (Bericht ministerie van VWS, 30 oktober 2002). Zie ook:

Ayaan Hirsi Ali

Pers

 • Politieke transfer (NRC-Handelsblad, hoofdredactioneel commentaar 1 november 2002)
 • Ayaan Hirsi Ali laat PvdA in verwarring achter (NRC-Handelsblad, 1 november 2002)
 • Ruud van Heese: Geschokte PvdA: Wij wilden Hirsi Ali niet aan gevaar blootstellen (Trouw, 1 november 2002, tijdelijke link).
 • Binnenhalen Hirsi Ali is meesterzet van Zalm (Het Parool, 1 november 2002, tijdelijke link).
 • Patrick Meershoek: Cisca Dresselhuys van Opzij koppelde Hirsi Ali aan VVD (Het Parool, 1 november 2002, tijdelijke link). De overstap van Ayaan Hirsi Ali van de PvdA naar de VVD is de politieke transfer van het jaar en de naam van de spelersmakelaar is Cisca Dresselhuys. Het was de hoofdredactrice van Opzij die de Somalische politicologe een maand geleden in contact bracht met Gerrit Zalm, met wie zij een vriendschappelijke relatie onderhoudt sinds de VVD-leider langs haar Feministische Meetlat een voldoende scoorde.
 • Voormalig medewerkster geselt PvdA (Het Parool, 1 november 2002, tijdelijke link). De PvdA bevindt zich in een 'wurggreep waarin multiculti's en moslimconservatieven haar vasthouden'. Pas wanneer de partij slaagt zich daaruit te bevrijden, kan de PvdA 'een zinnige bijdrage' leveren aan het integratievraagstuk.
 • PvdA schrikt van overstap Hirsi Ali naar VVD (De Volkskrant, 1 november 2002, tijdelijke link). In de Partij van de Arbeid wordt verbijsterd en met ongeloof gereageerd op de overstap van de bedreigde Somalische politicologe Ayaan Hirsi Ali naar de VVD. Donderdag maakte Hirsi Ali vanuit haar schuiladres in de Verenigde Staten bekend dat ze zich voor de VVD kandidaat stelt voor de komende Tweede-Kamerverkiezingen.
 • Hirsi Ali kandidaat voor VVD (Algemeen Dagblad, 1 november 2002, tijdelijke link).
 • Koole geschokt door overstap Hirsi Ali (Het Parool, 31 oktober 2002, tijdelijke link).
 • Hirsi Ali kandidaat voor VVD (De Telegraaf, 31 oktober 2002, tijdelijke link). Ayaan Hirsi Ali, de Somalische politicologe die met de dood werd bedreigd na uitlatingen over de emancipatie van moslimvrouwen, maakt de overstap van PvdA naar VVD en komt voor de liberalen op de lijst voor de Tweede Kamer.

Verklaring

Verder lezen

 • Kabinet zet spaarloon in als wisselgeld. Hoogervorst waarschuwt voor weer nieuwe tegenvallers (Trouw, 31 oktober 2002, tijdelijke link). Het demissionaire kabinet legt het lot van het spaarloon in handen van werknemers- en werkgeversorganisaties. In de ogen van minister Hoogervorst (VVD, financiën) kan het overeind houden van dit belastingvoordeeltje - al dan niet in afgeslankte vorm - sociale partners mogelijk bewegen de lonen te matigen. Het spaarloon belooft daarmee één van de belangrijkste onderdelen te worden van het komende 'najaarsoverleg', dat mogelijk al volgende week wordt gehouden.
 • VNO-NCW kent Diversity-Award toe (Communicatie-online, 31 oktober 2002). De prijs is bedoeld voor het bedrijf dat het meest werk maakt van diversiteitsbeleid, d.w.z zich richt op meer evenwicht tussen mannen en vrouwen in managemenfuncties.
 • Wijziging Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang. Brief dd. 31 oktober 2002 van Staatssecretaris Phoa (SZW) aan de Tweede Kamer ter aanbieding van:
  • Circulaire dd. 3 juli 2002 van voormalig VWS-Staatssecretaris Vliegenthart over 2003 (instandhoudingsbijdrage,  extra plaatsen, extra middelen, beperking administratieve lasten)
  • Besluit dd. 8 oktober 2002 tot wijziging Regeling uitbreiding kinderopvang en buitenschoolse opvang. 

FOCUS > EMANCIPATIE AGENDA 2003

In de rubriek Emancipatie Agenda 2003


NIEUWSARCHIEF
 • Staatssecretaris C. van der Knaap: Pleitbezorgers van een evenwichtige organisatie (ministerie van Defensie, 18 oktober 2002). Persoonlijk heb ik niet veel met het begrip emancipatie of “gender” zoals het tegenwoordig heet. Voor mij is de gelijke behandeling van mannen en vrouwen een gegeven, een vanzelfsprekendheid die ook in het beleid en in de organisatie van defensie terug te vinden moet zijn.
 • Alex Baumans: Stoer strijken (Divazine, 1 oktober 2002). Strijken is niet langer alleen voor watjes, ook 'echte mannen' kunnen nu zonder schroom toegeven dat ze de strijk doen. Tenminste, als het op de juiste manier gebeurt. Op de top van een berg, bijvoorbeeld, of op waterski's, of op de zuidpool. Extreme ironing verhoudt zich namelijk tot gewoon strijken zoals skipping tot touwtje springen.
 • Verworven partnerrechten. Tien jaar later (Zij aan zij, jubileumnummer, 2002, nr. 7). Nederland staat wereldwijd bekend als een van de tolerantste landen ten opzichte van same-sex love. Amsterdam is homohoofdstad van de wereld. We hebben Gay Pride en Roze Zaterdag. Op het Europees Homo Scorebord krijgt Nederland een acht, en ons land is daarmee het enige dat ruim voldoende scoort wat betreft de wetgeving ter bescherming van homo’s. Het is dus goed toeven in lesboland.Maar daarvoor heeft er heel wat moeten gebeuren. Een overzicht van de belangrijkste juridische veranderingen in de afgelopen tien jaar.
 • Sandra Janssens: ZIJ-straten: nieuwe vrouwenwandeling door Brugge (Divazine, 19 maart 2002). Op 8 maart, Internationale Vrouwendag, werd de tweede ZIJ-straten wandeling van Brugge ingewandeld. Divazine was erbij, keek ernaar en zag dat het goed was… samen met de honderd andere geïnteresseerde vrouwen en mannen.

DEN HAAG

Departementen > Justitie > Kamervragen:


SERVICEPAGINA

Boekenkast online:


ONZE ANDERE SITES


Emancipatie.pagina.nl > Emancipatiebureaus en
Emancipatie-lokaal.pagina.nl > Rotterdam:

Gelijkebehandeling.nl:

 • Inmiddels is de definitieve tekst bekend van de nieuwe Europese richtlijn 2002/73/EG, waarmee een eerdere richtlijn uit 1976 over gelijke behandeling van mannen en vrouwen in het arbeidsproces is gemoderniseerd. Zie de betreffende pagina op onze site gelijkebehandeling.nl

AKTUEEL 

Tijdschriftenrek:

Actueel > Agenda:

 • Gelijke beloning | woensdag 6 november 2002, 13.00 - 14.00 uur: Algemeen overleg van de Vaste TK-commissie voor SZW met staatssecretaris Phoa van SZW over de tweede voortgangsrapportage gelijke beloning (TK 27099, nr. 6). Zie de agenda, ons dossier op gelijkebehandeling.nl en kijk nog eens naar onze stelling van de week (6 mei 2002).
 • Black Magic Women Festival 2002 (Amsterdam Zuid Oost, 7-17 november 2002).
 • maandag 11 november: in België organissert het Vrouwen Overleg Komitee in Leuven de 31ste Vrouwendag georganiseerd. Thema: Vrouwen en Geweld. Een dag boordevol debatten, werkwinkels, dans en muziek uit alle continenten, informatiestands... op drie locaties in hartje Leuven, een straatbreedte van elkaar verwijderd. Het centrale thema is dit jaar geweld, en daaronder vallen zowel partnergeweld als oorlogsgeweld. Een oud, maar actueel thema: één op vijf vrouwen in Belgiê heeft immers af te rekenen met partnergeweld en in oorlogsomstandigheden worden vrouwen en meisjes geconfronteerd met specifiek, seksueel geweld. Hoog tijd dus om geweld bovenaan de politieke agenda te plaatsen. Voor meer informatie en het volledige programma: bezoek www.vrouwendag.be
 • 25 - 29 november 2002: Vrouwen uit het Zuiden leggen Nederlands beleid langs de meetlat. HOM organiseert dialoog over recht op gezondheid voor vrouwen (Persbericht HOM, Humanistisch Overleg Mensenrechten, 4 november 2002).  
 • dinsdag 26 november: Studiebijeenkomst ''De gekozen achternaam (Utrecht). Sinds 1998 kunnen ouders kiezen welke achternaam hun kinderen krijgen: die van de vader of de moeder. Het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatiecentrum (WODC) van het ministerie van Justitie organiseert op dinsdag 26 november 2002 in samenwerking met het Clara Wichmann Instituut (CLWI) een studiemiddag over dit naamrecht. Aanleiding is het zojuist verschenen onderzoek over de betekenis van de nieuwe wetgeving. Plaats van handeling is het Polman’s Huis te Utrecht.
 • maandag 10 december, Amsterdam: Uitreiking Clara Meijer-Wichmann Penning (Amsterdam). Rebecca Gomperts en Gunilla Kleiverda - drijfveren achter de abortusboot van Women on Waves - ontvangen op dinsdag 10 december (de dag van de rechten van de mens) in Amsterdam de Clara Meijer-Wichmann Penning. Deze penning wordt door de Liga voor de Rechten van de Mens jaarlijks uitgereikt aan personen die zich inzetten voor de mensenrechten en daarvoor erkenning verdienen.
 • Voor de Conferentie Emancipatie en Internet (organisatie: IIAV, E-Quality en Steo) hebben we een nieuwe datum gevonden: donderdag 30 januari 2003.


ARCHIEF VAN DE NIEUWSBRIEVEN


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF


 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst begin abonnement nieuwsbrief of stop abonnement nieuwsbrief
 • Deze nieuwsbrief wordt ook wekelijks toegezonden aan de Feminisme-lijst. Abonnees van die lijst kunnen zich niet apart afmelden voor deze nieuwsbrief.