woensdag 19 januari 2022 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 083
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  NIEUWSBRIEF  >  081-090
 >  083 

Nieuws van emancipatie.nl
Nummer 083 (11 t/m 17 juni 2002)

Alle nieuwe links van de afgelopen periode, gesorteerd op rubriek


NIEUWS

 • Minister Borst: doorgaan met borstkankeronderzoek (persbericht VWS, 17 juni 2002). Ook wil zij het vervolgtraject (diagnostiek en behandeling) verbeteren.
 • Predikant wil niet worden vergeleken met imams (De Volkskrant, 17 juni 2002). Ook in orthodox-christelijke godshuizen zou de vrouw op de nederigheid van haar positie worden gewezen.
 • Monique de Heer en Henriette Lakmaker: Het geduld van de school is op (Trouw, 17 juni 2002). De leerkracht moet praten als Brugman om islamitische ouders zo ver te krijgen dat zij hun dochter mee op schoolkamp laten gaan. Een ander islamitisch meisje mag wel zwemmen, maar alleen met hoofddoek én panty's.Scholen hebben veel toegegeven. Daaraan komt nu een eind. 
 • Karel Berkhout: Goed nieuws voor vrolijke weduwe (NRC-Handelsblad, 15 juni 2002). In het nieuwe erfrecht (per 1 januari 2003) gaat de weduwe of weduwnaar er aanzienlijk op vooruit: de langstlevende krijgt de nalatenschap en de kinderen moeten wachten. Pech dus voor kinderen met een moeder die dol is op cruisevakanties.
 • Het kind en het badwater (Trouw, hoofdredactioneel commentaar, 15 juni 2002)
 • Wybo Algra: Praktijk IVF niet zo somber (Trouw, 15 juni 2002). Psychologe C. Vërhaak: Stellen gaan vaak heel goed om met teleurstellingen. 
 • Kwalteit van creches ondermaats (NRC-Handelsblad,15 juni 2002). Vooral de nieuwe crèches, die veelal door particulieren opgericht zijn, presteren kwalitatief onder de maat.
 • Kwaliteit van kinderopvang teruggelopen. (De Volkskrant, 15 juni 2002). In 1995 was de gemiddelde score van de verblijven beter: toen werd geen enkele crèche van lage kwaliteit gevonden; nu waren er drie. 
 • Reeuwijk zoekt ontbijtouders voor kinderen. (De Volkskrant, 15 juni 2002)
 • Marjolein Hurkmans: Kind maakt vader los in veertigplusser (De Telegraaf, 15 juni 2002). Een op de tien baby's heeft vader op leeftijd.
 • CDA, LPF en VVD willen radicale imams uitzetten (De Volkskrant, 15 juni 2002). Imams die oproepen tot de jihad en zeggen dat moslimmannen hun vrouwen mogen slaan, moeten het land worden uitgezet.
 • LPF, CDA en VVD botsen bij lastenverlichting (De Volkskrant, 15 juni 2002). De VVD heeft niets met het CDA-plan om dat via gezinskortingen te doen. De VVD'er Zalm wil geen nieuwe kortingen invoeren, maar gebruikmaken van de bestaande aftrekposten.De LPF lijkt sinds gisteren de kant van de VVD te kiezen.
 • In formatiegeschil over gezinskorting (NCR-Handelsblad, 15 juni 2002).De VVD heeft ernstig bezwaar tegen een plan van het CDA om gezinnen en lagere inkomensgroepen via een uitkering door de Belastingdienst compensatie te bieden voor hogere ziektekosten.
 • Aantal vrouwen met uitkering daalt in Nederland minder snel door hoog ziekteverzuim (persbericht SZW 14 juni 2002). In het rapport 'Benefit dependency ratios by gender’ van onderzoekinstituut Ecorys-NEI wordt voor 10 landen het aantal 'sociale zekerheidsuitkeringen vergeleken met het aantal voltijdbanen. Nederland: de verhouding tussen vrouwen met een socialezekerheidsuitkering en werkende vrouwen is verbeterd van 61,3 procent (1994) tot 50,2 procent (1999). De ratio bij mannen zag een vooruitgang van 34,3 naar 22,2 procent. Voor vrouwen bestond ca. 60% van de uitkeringen uit een ziekte- of arbeidsongeschiktheidsuitkering.
 • Radicale imams preken martelaarschap (De Volkskrant, 14 juni 2002). ''Vrouwen mogen naar de moskee en boodschappen doen. Voor de rest moeten ze beseffen dat ze thuis werk te verrichten hebben. Imam Jneid Fawaz van de Haagse As Soenah-moskee is stellig. Vrouwen moeten zo min mogelijk naar buiten. Daar komen alleen maar problemen van.
 • Edwin Kreulen: Kinderopvang/kwaliteit creches gedaald (Trouw, 14 juni 2002). De komst van de particuliere opvang brengt niet veel goeds.
 • Nieuwe leden Raad voor Cultuur (persbericht Ministerie Algemene Zaken dd. 14 juni 2002). Van de negen nieuwe leden zijn er vijf vrouw.
 • John Jansen van Galen (column): Marokkaanse billenknijpertjes (Het Parool, 13 juni 2002). Hou  Ayaan Hirsi Ali in de gaten. Ze is politicologe, van Somalische herkomst en werkzaam op het wetenschappelijk bureau van de Partij van de Arbeid. En ze kan - à la Fortuyn - een debat op scherp zetten. Debiteert iemand weer de al plichtmatige loftuitingen voor Marokkaanse 'buurtvaders', dan zegt Hirsi dat hun initiatief prima is mits zij eerst hun taak als gewone vaders goed vervullen. Dus: ''Hun vrouw niet slaan en hun dochters naar school laten gaan.''
 • Afghanen kiezen staatshoofd (NRC-Handelsblad, 13 juni 2002). Er is ook een vrouwelijke kandidaat: de 35-jarige Massaouda Jalal, werkzaam bij de VN-voedselorganisatie WFP in Kabul. Met  188 handtekeningen kon zij zich kandidaat stellen.
 • Ruim half miljoen allochtonen te arm voor bruid (De Volkskrant, 13 juni 2002). Ruim 600.000 allochtonen tussen 18 en 65 jaar verdienen te weinig om te voldoen aan de inkomenseis waartoe CDA, LPF en VVD hebben besloten. Ook een half miljoen autochtone Nederlanders zullen bruid of bruidegom niet uit het buitenland kunnen halen.
 • Joegoslavie-tribunaal bevestigt verkrachting als soort genocide (De Volkskrant, 13 juni 2002). 'Met hun uitspraak bevestigen de beroepsrechters een historische uitspraak van het Rwanda-Tribunaal. Dat heeft vastgesteld dat verkrachtingen kunnen worden geclassificeerd als genocide als ze worden begaan met de bedoeling een etnische, raciale of godsdienstige groep geheel of gedeeltelijk te vernietigen'. 
 • Vrijspraak in de zaak van bloedwraak (De Telegraaf, 13 juni 2002). Gerechtshof in Arnhem over doden in Zevenaar: geen bloedwraak maar zelfverdediging. 
 • TK-vragen van Mariët Hamer (PvdA) aan de Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen over de discriminatie van vrouwelijke wetenschappers in Europa (Ingezonden 13 juni 2002). Deze vragen hebben betrekking op:
  • het rapport National policies on women and science in Europe (volledige tekst o.a. in het Engels; zie ook Nederlandse samenvatting). De Helsinki-groep voor vrouwen en wetenschap deed voor de Europese Unie in 30 landen onderzoek naar seksediscriminatie in de wetenschap  Nederland staat samen met Ierland en Denemarken in de achterhoede. En ook: hoe dichter bij de top, hoe lager het aandeel vrouwen. ''Gelijke kansen voor mannen en vrouwen moet een belangrijk criterium worden bij de verdeling van de 17,5 miljard aan onderzoeksgelden in het kader van het Zesde Kaderprogramma (2003-2006), zo beveelt de Helsinki-Groep aan, die 6 en 7 juni 2002 in Madrid bijeen kwam.
  • Zie ook: EU-rapport over seksediscriminatie (UT Nieuws, 13 juni 2002).
 • Steven Adolf: Complimenten voor intimidatie (NRC-Handelsblad, 12 juni 2002). In Spanje is voor het eerst een politicus veroordeeld wegens seksuele intimteiten. Niet het slachtoffer maar de politicus krijgt steun.
 • Herman Rosenberg: PvdA: Haagse VVD maakt stemming tegen islam (Haagsche Courant, 12 juni 2002). Kool (PvdA): De VVD voert campagne tegen de islam en verpakt dat in een pleidooi voor emancipatie van allochtone vrouwen. In feite stemmingsmakerij.  Bozbey (GroenLinks): Een onzin-verhaal. Kijk maar eens hoe veel allochtone vrouwen gebruik maken van de Haagse parken.
 • Dat mannen hun  vrouwen thuis houden slaat echt nergens op (Haagsche Courant, 12 juni 2002). Maddoe, voorzitter van de Moslimraad: Als je door de Schilderswijk loopt zie je overal vrouwen buiten. Te breien, te handwerken, te kijken naar spelende kinderen.
 • Uitzetprocedures scherper (Trouw, 12 juni 2002.) Wie een partner uit het buitenland haalt moet 21 jaar zijn (nu 18) en zo'n 1500 euro per maand bruto verdienen, oftewel 130 procent van het minimumloon verdienen (nu 100 procent) en ook diens verplichte inburgeringscursus betalen. Als die met succes wordt afgerond, krijgt de overkomende partner een verblijfsvergunning en wordt de helft van het cursusgeld (6600 euro) terugbetaald. Verder: ,,Hoe ouder de kinderen, hoe scherper de toelatingseisen''.
 • Immigratie wordt fors moeilijker (De Volkskrant, 12 juni 2002). CDA, LPF en VVD hebben dinsdag een akkoord bereikt over een strenger immigratie- en asielbeleid. Voor minder vermogenden wordt het onmogelijk een partner te laten overkomen uit een niet-westers land. Er komt een speciale organisatie die uitgeprocedeerde asielzoekers gaat uitzetten. Illegaliteit wordt een strafbaar feit.
 • Houding VVD bij embryowet verdriet CDA (De Volkskrant, 12 juni 2002). De Eerste Kamer stemde bij meerderheid in met de nieuwe Embryowet: bij eenvoudig Koninklijk Besluit kan het verbod om embryo's te kweken voor medische doeleinden worden opgeheven. 
 • Bloot zonder functie slipte er bij OPZIJ even tussendoor (De Volkskrant, 12 juni 2002).
 • OPZIJ krijgt klachten over naakt in advertentie (De Volkskrant, 12 juni 2002)
 • Onvolledige AOW-opbouw vrouwen van grensarbeiders gecompenseerd (persbericht SZW, 12 juni 2002).Staatssecretaris Hoogervorst heeft een daartoe strekkend wetsvoorstel bij de Tweede Kamer ingediend. De regeling zal gelden - met terugwerkende kracht - vanaf 1 januari 2002.
 • Instantie voor vaststelling en inning van kinderalimentatie en vereenvoudiging berekening kinderalimentatie (persbericht SZW, 12 juni 2002). Staatssecretaris Verstand heeft het rapport van de interdepartementale commissie alimentatiebeleid aan de TK aangeboden. Aanbeveling: er moet één instantie komen die op verzoek van (een van) de ouders kinderalimentatie kan vaststellen en innen, en zonodig ook beslag kan leggen. Het volgend kabinet zal hierover een standpunt formuleren.
 • CDA morrelt aan Embryowet (Trouw, 11 juni 2002)
 • Ellen Visser: NCRV erkent smaad incestdocumentaire (De Volkskrant, 11 juni 2002)
 • Mannen maken betere kunst (Trouw, 11 juni 2002). Kunstwerken van vrouwen zijn 20% goedkoper dan die van mannen. Mannen maken betere kunst? Of vrouwen worden gediscrimineerd?  Promovendus Merijn Rengers: de waarheid ligt ergens in het midden.
 • Max van Dinther: Boeren vernieuwen tegen de verdrukking in (De Volkskrant, 11 juni 2002). 40% van de Nederlandse boeren is bezig met vernieuwing. Vaak is die op gang gebracht door de boerin.
 • VVD: allochtone vrouw in Den Haag moet naar buiten (De Volkskrant, 11 juni 2002). 80% van de vrouwen in de (merendeels allochtone) Schilderswijk heeft gebrek aan vitamine D, door te weinig zonlicht. Islamitische kledingtradities spelen een rol, en ook de kleur van de huid. 
 • Op gelijke voet (juni 2002) verschenen.

ARCHIEF VAN DE RUBRIEK NIEUWS


FOCUS > Kabinetsformatie 2002

SERVICEPAGINA

 

ARCHIEF VAN DE NIEUWSBRIEVEN


ABONNEMENTEN OP DEZE NIEUWSBRIEF

 • Inschrijven / opzeggen door vanaf het aan of af te melden mailadres een mailtje te zenden aan redactie@emancipatie.nl met de tekst begin abonnement nieuwsbrief of stop abonnement nieuwsbrief