woensdag 28 oktober 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 September 2002
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2002
 >  SEPTEMBER 2002 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF SEPTEMBER 2002

14 september 2002
 • Nieuws:
  • Loek Mulder: Publiciteit kan verkrachters juist afschrikken (Algemeen Dagblad, 14 september 2002). Aandacht van media voor zedenzaken kan potentiële daders juist weerhouden van het plegen van delicten. Als de nadruk in de berichtgeving maar ligt op de pakkans van de criminelen. Dat zegt hoogleraar Y. Buruma van de universiteit in Nijmegen
  • Ellen de Bruin: Stoppen met pil stille trend (NRC-Handelsblad, 14 september 2002). Het gebruik van de anticonceptiepil is voor het eerst sinds jaren gedaald. De trend dat steeds meer vrouwen steeds langer de pil slikken is daarmee doorbroken.
  • Gunilla Kleiverda: Zinloze evaluatie abortuswet (Medisch Contact, 13 september 2002). Binnenkort wordt waarschijnlijk de Wet afbreking zwangerschap geëvalueerd. Het regeerakkoord suggereert dat deze wet bijdraagt aan goede kwaliteit van zorg. De twintig jaar oude wet wordt echter gekenmerkt door overregulering en zorginhoudelijke betutteling.
  • Frank Notten: Vrouwen schaars in bonden (AD, 13 september 2002).  Van de bestuursleden van de Nederlandse sportbonden is slechts 9% vrouw. Meer dan de helft van de besturen van deze bonden bestaat zelfs geheel uit mannen.
  • Frans Boogaard: Europa schendt mensenrechten (AD, 13 september 2002). In Europa klinkt geregeld ernstige kritiek op de schending van de mensenrechten in de rest van de wereld, maar Europese landen gaan zelf ook niet vrijuit. Dat blijkt uit een rapport van de Nederlandse Europarlementariër Joke Swiebel (PvdA).
  • Nederlandse vrouw slecht betaald (Salesonline, 13 september 2002, naar bron Financieel Dagblad)
 • In Focus > Levensloop:
  • CNV-levensloopplan gaat verder waar verlofnip ophoudt ( persbericht CNV, 3 september 2002). Voorzitter Doekle Terpstra: Goed levensloopbeleid omvat ook mogelijkheden voor een betere combinatie van arbeid en zorg, vermogensopbouw, kinderopvang, ruimte voor een sabbatical, zelfontplooiing.”
 • In Focus > Kabinetsformatie 2002:
  • Samenstelling kabinet Balkenende: op 14 ministers één vrouw (7 %). Bij de 14 staatssecretarissen is het iets beter (4 vrouwen, 29 %).  Gemiddeld: 18 % vrouwen.
 • Op emancipatie.pagina.nl:12 september 2002

 • Nieuws:
  • Paul Smits: Hoeren maken politie razend (Rotterdams Dagblad, 12 september 2002). Vrouwen uit Oosteuropa tot illegale praktijken gedwongen.
  • Mensenhandelaar vaak vrijuit (De Gelderlander, 12 september 2002).Door een gebrekkige en moeizame internationale samenwerking blijven criminelen die vrouwen naar landen van de Europese Unie brengen en hen daar tot prostitutie dwingen veelal buiten schot.
  • Gijsbert Spierenburg: Nergens zitten zoveel vrouwen thuis als hier (Haagsche Courant, 12 september 2002). Expert Jos van Hezewijk: we moeten waken voor al te veel vrouwen ineens in functies op het niveau van een raad van bestuur in het bedrijfsleven. Dat zou een enorme wanorde geven. Een soort LPF-effect. 
  • Nienke Ledegang: Geen topvrouwen? Beter zoeken! (Trouw, 12 september 2002) . De Noorse overheid dreigt met een quotumwet.
  • Tafeltje dekje op basisschool (De Telegraaf, 12 september 2002). De Vereniging van Openbaar Onderwijs start in Almere een proef met een warme lunch. In Belgie, Duitsland en Frankrijk gebeurt dat al veel langer.
 • In Nieuwsarchief:
  • Transportbranche moet openstaan voor vrouwen en allochtonen (MKB-net, 10 september 2002) De branchevereniging VTL voorziet een tekort en onderkent dat voor werving van vrouwen ne allochtonen een andere aanpak nodig is. Ze brengt daarover eerdaags een brochure uit.
  • Kraamzorg in Nederland. TNO-onderzoek aangeboden door de minister van VWS aan de Tweede Kamer,9 september 2002. Uit de conclusies: allochtone vrouwen zijn onvoldoende bekend met het Nederlandse systeem van kraamzorg, er is sprake van onder-consumptie, ook bij vrouwen die langer in Nederland wonen. Bij de knelpunten in het gebruik van kraamzorg treden culturele verschillen meer naar voren dan taalverschillen.11 september 2002
 10 september 2002  
9 september 2002
 • Nieuws:
 • Varia > Audio-video:
 • In Focus, Levensloop:
  • Campagne alfabetisering autochtone nederlanders van start (Ministerie van OCW, 9 september 2002).
   • Nadere informatie (Ministerie van OCW, 9 september 2002). 1,3 miljoen autochtone Nederlanders zijn analfabeet of functioneel analfabeet. Functioneel analfabeet ben je als je een beetje kunt lezen, schrijven en rekenen, maar niet genoeg om volledig mee te komen in de maatschappij.
 • Aktueel > Agenda:
  • vrijdag 11 en zaterdag 12 oktober 2002: Congres Culturele bagage. Geschiedenis en overdracht in perspectief (Utrecht). Het Historisch Platform, de Vereniging voor Vrouwengeschiedenis (VVG) en de Stichting Vrouwengeschiedenis van de Vroegmoderne Tijd (SVVT) stellen met het congres Culturele bagage het proces van 'herinneren' aan de orde. Hierbij staat de rol van sekse en etniciteit centraal. In lezingen, debatten en werkgroepen zal onderzocht worden hoe gemeenschappelijk onze collectieve herinneringen zijn. Ook zullen er vragen worden gesteld bij de diversiteit van 'ons' cultureel erfgoed. Wat de één als pronkstuk uit zijn of haar culturele bagage beschouwt, kan voor de ander immers problematische kanten hebben, zoals bijvoorbeeld bleek uit recente discussies over de omgang met het slavernijverleden en de VOC-herdenking.
 • Varia > Oproepen:
  • Geld nodig voor proefproces tegen SGP. Het Proefprocessenfonds Clara Wichmann bereidt een procedure voor tegen het uitsluiten van vrouwen van het volwaardig lidmaatschap van de Staatkundig Gereformeerde Partij (SGP).8 september 20027 september 2002

 • Nieuws:
 • Nieuwsarchief en Varia > audio-video:
  • Hans Andringa: SGP schendt vrouwenrechten (Radio Nederland Wereldomroep, 3 december 2001). Met geluidsopname, o.a. van speech SGP-Kamerlid Van der Staay en D66-staatssecretaris Verstand.
 • Den Haag, onder ministeries:
 • Emancipatie.pagina.nl:
  • Iswazwat.nl - De WAZ staat voor Wet Arbeid en Zorg. Hierin staan diverse verlofregelingen om arbeid- en zorgtaken te combineren. De WAZ is op 1 december 2001 in werking getreden en bestaat uit nieuwe en vernieuwde verlofregelingen. Op deze site kun je je vragen over en ervaringen met de Wet Arbeid en Zorg delen met anderen. IsWazWat.nl is een initiatief van E-Quality, expertisecentrum voor gender en etniciteit.


[ Pagina: <<< 1 2 3 4  >>>]