woensdag 27 oktober 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 November 2002
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2002
 >  NOVEMBER 2002 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF NOVEMBER 2002


zaterdag 30 november 2002

Nieuws

 • Kathy Davis: Sekse en 'ras' als life style. Gelijkheid, lichamelijkheid en plastische chirurgie. Vertaling: Roeline Knottnerus. (LOVER 2002, nr. 4, december). Ooit had plastische chirurgie van doen met het normaliseren van 'abnormale' lichaamsdelen. De laatste jaren echter ziet Kathy Davis een ander verhaal rond het snijden in gezonde lichamen ontstaan: het zou een middel zijn om de essentiële gelijkheid tussen mensen vorm te geven, en sekse- en etnische verschillen te overstijgen. In deze bewerkte voorpublicatie uit haar nieuwe boek Dubious equalities and embodied differences, dat in januari 2003 zal verschijnen, legt Davis enkele gevaren van dit nieuwe gelijkheidsdiscours bloot.
 • Kees de Hoog: Geëmancipeerde jonge allochtone vrouw in het voordeel (Gelderlander, 30 november 2002). Dat westerse jonge mannen geen geëmancipeerde, allochtone vrouw als partner zouden willen, is 'apekool'
 • Daar zit je dan in je goeie goed en je pumps (De Journalist, 29 november 2002). Het moet 'wel heel raar lopen' als Cisca Dresselhuys op het Tijdschriftengala niet tot Hoofdredacteur van het jaar wordt uitgeroepen.
 • Maaike Severijnen en Jacqueline Wesselius: Wij zijn beiden een instituut (De Journalist, 29 november 2002). OPZIJ en VIVA vieren beiden 30-jarig jubileum. Dubbelinterview met de hoofdredactrices Cisca Dresselhuys en Marije de Jong.
 • Duale gemeenteraad vergrijst en is nog steeds overwegend mannelijk (VNG-Magazine, 29 november 2002). Het aandeel vrouwen in de raad is licht gestegen, maar voldoet bij lange na nog niet aan de streefcijfers van het ministerie van BZK. Relatief weinig vrouwen blijken bij de verkiezingen van 2002 te zijn herkozen. Omdat veel mannelijke raadsleden de raad hebben verlaten voor een wethouderspost, kreeg een aantal vrouwen via deze weg alsnog een raadszetel. Zie verder:
 • Antwoorden op Kamervragen bij begrotingsbehandeling VWS, toegezonden aan de Tweede Kamer door minister en staatssecretaris VWS, 27 november 2002. Zie o.m. antwoorden op vragen inzake huiselijk geweld in allochtone kring, vrouwenbesnijdenis en opvang van prostituees.

Servicepagina > Tijdschriftenrek:
vrijdag 29 november 2002

Nieuws:

 • Antwoorden op Kamervragen inzake Beleidsbrief emancipatie- en familiezaken, brief dd. 29 november 2002 van Staatssecretaris Phoa aan de Tweede Kamer, ten behoeve van het Algemeen Overleg over de Beleidsbrief emancipatie- en familiezaken op 4 december 2002..
 • Maria Hendriks en Yvonne Doorduyn: Tekort aan crèches lijkt voorbij (De Volkskrant, 29 november 2002, tijdelijke link). Het tekort aan plaatsen in de kinderopvang heeft z'n langste tijd gehad. Alleen in Vinex-wijken en in forensenplaatsen moet nog flink worden bijgebouwd.
 • Toch 550 miljoen voor het spaarloon (Het Parool, 28 november 2002).
 • De radicalisering van Neelie (Parool, 27 november 2002, column van John Jansen van Galen). ''Ik ben de laatste jaren geradicaliseerd,'' bekende ze. ''Zo'n vijftig jaar heb ik in een mannenwereld geopereerd en daarbij het stoerebinkengedrag gepropageerd: niet zeuren, meiden, brutaal zijn, dan kom je er wel. Maar nu is het mooi geweest, want zo kan het niet.donderdag 28 november 2002

Nieuws:

 • Monic Slingeland: Veel stellen hebben meer ouders dan kinderen (Trouw, 28 november 2002). Gunhild Hagestad: ,,Tweederde van de oudere mannen is getrouwd, maar tweederde van de oudere vrouwen is ongehuwd''. Met een gemeen lachje: ,,Mannen laten zich graag gebruiken voor recycling''.
 • Vrouwen winnen ISOC-awards (Planetmulitmedia, 27 november 2002). De 4 ISOC-awards voor vernieuwende en belangwekkende prestaties met internet gingen dit jaar naar vrouwen: Lousewies van der Laan van het Europarlement, Lombox in Utrecht, kunstenares Rosanne van Klaveren en het tot voor kort door Jacqueline Tammenons Bakker geleide Gigaport.

Boekenkast online:

 • Annelies de Vries: Pionierswerk op De Born (LOVER 2002, nr 4, rubriek Schatten uit het archief). Van 1933 tot 1994 werkten vrouwen op cursuscentrum De Born aan hun eigen ontwikkeling en aan die van de maatschappij. Ze kwamen in eerste instantie uit de SDAP en de Partij van de Arbeid, maar vanaf de jaren zeventig ook uit andere kringen. Voor duizenden vrouwen heeft De Born veel betekend, zowel op privé- als werkterrein. Ruim 11 meters archief in het IIAV – vol cursusprogramma’s, bouwtekeningen en foto’s – getuigen daarvan.woensdag 27 november 2002

Nieuws:

 • Kwaliteit hulpverlening na seksueel geweld soms bedroevend (persbericht Rugers NISSO groep, 28 november 2002). De aandacht voor specifieke groepen slachtoffers van seksueel geweld, zoals mannen, allochtone vrouwen, en verstandelijk gehandicapten, blijkt overal bedroevend: in nog geen 8% van de instellingen is er een beleid voor deze  drie groepen. Het stimuleringsbeleid van de overheid, met name gericht op het ontwikkelen van aanbod voor deze specifieke groepen seksueel geweldslachtoffers, heeft op dit punt onvoldoende vruchten afgeworpen.   
 • Huiselijk geweld onder Surinamers, Antillianen en Arubanen, Turken, Marokkanen (WODC, 26 november 2002). 24% is slachtoffer van huiselijk geweld (tegen 45% in het onderzoek onder autochtonen). De onderzoekers menen dat sprake is van onderrapportage, 24% is ondergrens. Verder: over slachtofferschap van seksueel geweld wordt door allochtonen nauwelijks gesproken. Het huiselijk geweld is intenser dan onder autochtonen. Bij allochtonen worden vrouwen en meisjes iets vaker slachtoffer van huiselijk geweld (54%) dan mannen en jongens (46%). Bij huiselijk geweld met een zeer hoge intensiteit zijn zijn vrouwen echter ver in de meerderheid (net als in het autochtone onderzoek).
 • Meer huwelijken, meer partnerschappen (CBS, 27 november 2002). In 2002 naar verwacht 87.000 huwelijken tegen 82.000 in 2001. Het aantal huwelijken tussen personen van hetzelfde geslacht daalt van 2.400 in 2001 naar 1.900 in 2002.
 • De Geus niet blij met weigering zondagswerk (Volkskrant, 27 november 2002). De Eerste Kamer heeft het initiatiefwetsvoorstel Bussemaker-Van Dijke aangenomen. De Geus verwacht dat werkgevers die tegen het voorstel zijn vaak zullen weigeren.
 • Wilco Dekker, Gert-Jan van Teeffelen: Werkgevers snijden in bonussen en pensioenen (Volkskrant, 27 november 2002). Ook in vaste kostenvergoedingen wordt het mes gezet. Zo daalden de vergoedingen voor bijvoorbeeld mobiele telefoons en kinderopvang tussen juli vorig jaar en juli dit jaar al met gemiddeld 2%.
 • Aidsepidemie treft vrouwen evenredig (Volkskrant, 27 november 2002). Wereldwijd zijn onder de ruim 52 miljoen AIDS-patienten evenveel vrouwen als mannen. 'In Afrika is dat al 58 procent. Het aanschijn van aids is het aanschijn van jonge vrouwen aan het worden.'
 • Aids wordt ziekte van vrouwen (AD, 27 november 2002). Voor het eerst in de geschiedenis is de helft van de patienten vrouw.
 • Emancipatie ... en gelijke kansen (Friesch Dagblad, 26 november 2002, hoofdartikel). Over vooruitgang en zorgen. Curieus is de vraag die de onderzoekers stellen: het is de vraag of de streefdoelen wel aansluiten bij wat vrouwen en mannen wíllen. Dat geldt in het bijzonder de vraag of vrouwen wel zo veel willen werken als ‘het beleid’ beoogt.
 • Wereldvrouwenmars trekt door Drenthe (Dagblad van het Noorden, 26 november 2002). De Wereldvrouwenmars tegen armoede en geweld trekt donderdag door Drenthe met een videodocumentaire over deze wereldwijde solidariteitsbeweging die in 2000 in Quebec begon.
 • De Geus schetst contouren nieuwe levensloopregeling (website regering.nl, 26 november 2002). De regeling moet meer ruimte bieden voor de combinatie van werk en zorg.dinsdag 26 november 2002

Nieuws:

 • Nieuwsbrief 098 van emancipatie.nl (12 t/m 26 november 2002)
 • Vrouwen schamen zich voor seksueel geweld (Rotterdams Dagblad, 26 november 2002, tijdelijke link). Een flink aantal vrouwen schaamt zich zelfs en zegt 'van de trap gevallen', als iemand vraagt naar de verwondingen. De politie presenteerde gisteren in Dordrecht het initiatief 'The Stairs' om huiselijk geweld tegen vrouwen onder de aandacht te brengen.
 • Huiselijk geweld begint op de trap (Spitsnet, 26 november 2002, tijdeljke link). Wethouder Kamsteeg (l) en districtschef van de politie Zuid-Holland Zuid Gerda Dijksman geven het startsein voor de actie 'The Stairs'. Een op de vijf vrouwen 'valt van de trap', een veel gehoord excuus dat mishandelde vrouwen gebruiken om hun verwondingen te verklaren
 • Charlotte Huisman: Maak inburgering oudkomer verplicht (Utrechts Nieuwsblad, 26 november 2002). Alleen dan krijg je de groep op les die het moeilijkst te bereiken is en de taal- en maatschappijoriëntatiecursus het hardst nodig heeft, namelijk de Marokkaanse en Turkse vrouwen in de traditionele gezinnen.
 • Koopavond voelt soms grimmig aan (Haagsche Courant, 26 november 2002). Op koopavond winkelen? Liever niet, zegt Lilian Callender van de VVD. Ik begrijp die verkoopsters best. Als vrouw loop je na negenen niet graag door de stad.
 • Positie vrouwen in de WAO, brief van Minister de Geus (SZW) dd. 26 november 2002 aan de Tweede Kamer.Werkgevers moeten meer kennis opdoen over de manier waarop zij zieke vrouwelijke werknemers, m.n. allochtone vrouwen, beter kunnen begeleiden en reïntegreren. De Geus gaat ook de positie van vrouwen in een nieuw WAO-stelsel in kaart brengen.
 • De Geus lanceert plan voor levensloopregeling (Spitsnet, 26 november 2002, tijdelijke link). Werknemers kunnen maximaal 10%t van hun brutojaarloon sparen om op een later tijdstip verlof op te nemen voor bijvoorbeeld ouderschap, zorg, studie of een 'sabbatical'. Maximaal spaarbedrag: 2,5 maal het jaarloon.
 • Vrouw piept politie op na bedreiging (Parool, 26 november 2002). Vrouwen die door hun (ex-)partner worden bedreigd, kunnen in Rotterdam worden uitgerust met een mobiele telefoon waarmee met eén druk op de knop de politie wordt gealarmeerd. Aan de proef Aware, die gisteren in Rotterdam werd gepresenteerd, doen twintig vrouwen een half jaar mee.
 • Britse politici en schrijfsters tegen Miss World (Volkskrant, 26 november 2002). Labour-parlementslid en ex-actrice Glenda Jackson, Muriel Gray en Germaine Greer willen dat de verkiezing, van Nigeria verplaatst naar Londen, niet door gaat.
 • Gedragscode in zwang bij bedrijven (Volkskrant, 26 november 2002). Zeventien van de vierentwintig hoofdfondsen van de Amsterdamse beurs hebben voor hun werknemers inmiddels regels opgesteld over duurzaam ondernemen. Heineken heeft bijvoorbeeld regels opgesteld over het alcohol op het werk, corruptie, mensenrechten en seksuele intimidatie.
 • Taaie opvattingen (Trouw, 26 november 2002, hoofdartikel). Het was geen échte verrassing, de vorige week verschenen Emancipatiemonitor 2002. Overduidelijk bleek wat iedereen kan waarnemen: de emancipatie stagneert.
 • Meer vrouwen in het management (Webmagazine CBS, 25 november 2002). In 2001 was 26% van alle managers vrouw, 2x zoveel als in 1992. In het bedrijfsleven zijn weinig vrouwelijke managers te vinden. Hun aandeel in de non-profitsector en de gezondheidssector is juist relatief hoog.
 • Slechte werksfeer hangt samen met RSI (Webmaganzine CBS, 25 november 2002). Hoe jonger, hoe meer klachten. Daarnaast melden vrouwen vaker RSI-klachten dan mannen.
 • D66 wil uithuwelijken bemoeilijken (Volkskrant, 24 november 2002). D66 in uitwerking Verkiezingsmanifest: de minimumleeftijd waarop in Nederland wonende Turken en Marokkanen huwelijkspartners uit hun land mogen laten overkomen, moet omhoog van 18 naar 21 jaar. Verder: actief bestrijden van besnijdenis van migrantenvrouwen actief en verplichting inburgering van imams die voor 2002 naar Nederland zijn gekomen.
 • Kindersekstoersime. Brief van Minister Donner dd. 20 november 2002 aan de TK ter aanbieding van een rapport Kindersekstoerisme (vanuit Nederland): onderzoek naar bestaande en (mogelijk) nieuwe reisbestemmingen.

Emancipatie.pagina.nl:

 • Dakovda is het enige bedrijf in Nederland welke de Tussenschoolse opvang (overblijven) op een professionele wijze volledig uit handen neemt van de school en/of de oudderraad. Dit d.m.v. planning, begeleiding, opleidingen en cursussen.maandag 25 november 2002

Emancipatie Algemeen:

Nieuws:

 • Meer meldingen van geweld in huis (Parool 25 november 2002). Het aantal aangiften van huiselijk geweld is in Amsterdam gestegen van 386 vorig jaar tot 511 in de eerste drie kwartalen van 2002. Vorig jaar werden 263 daders aangehouden, tegenover 421 tot en met september dit jaar.
 • Monique van Oostrum: Homo nog steeds meest gebruikte scheldwoord (Haagsche Courant, 25 november 2002). Homo-jongeren demonstreren tegen het niet vervolgen van de imam die homoseksualiteit een ziekte noemt. Vandaag is het 'Oh-wat-zijn-we-ziekdag'.
 • Miss en sharia (Volkskrant, 25 november 2002, hoofdartikel)
 • Nienke Ledegang: Vrouwen in de politiek: kan ik dit wel? (Trouw, 25 november 2002). Politiek is het afgelopen jaar weer vooral een mannenzaak geworden. De enige vrouwelijke lijstrekker Femke Halsema verandert daar maar weinig aan. Er blijft veel tactiek nodig om vrouwen naar het Binnenhof te krijgen
 • Subsidie vrouwenvakscholen stopgezet , brief van minister de Geus (SZW) dd. 22 november 2002 aan de Tweede Kamer over de actuele situatie bij vrouwenvakscholen. Zij hebben niet voldaan aan de eisen die SZW had gesteld aan financiering. Ook hebben ze niet aannemelijk kunnen maken dat ze na 1 januari 2003 niet op eigen benen kunnen staan. De bevoorschotting wordt stopgezet en eerdere voorschotten worden teruggvorderd. 

Actueel > Agenda:
zaterdag 23 november 2002

Nieuws:

 • Emancipatie (NRC-Handelsblad, 23 november 2002, hoofdartikel). Een kwart eeuw emancipatie heeft zijn vruchten afgeworpen. Dit is eerder te danken aan maatschappelijke ontwikkelingen dan aan actief overheidsbeleid via voorkeursbehandeling of subsidies. De rol van de overheid is voorwaardenscheppend en op dat punt kan er nog wel wat verbeteren.
 • Jacqueline Storm: Ik vind mezelf helemaal geen bitch (AD, 23 november 2002). Jerney Kaagman, van directie- secretaresse via sexy zangeres tot directeur van Conamus: Het is, de goeden daargelaten, nu eenmaal nog altijd zo dat een vrouw met een mening door mannen wordt gezien als een wijf met haar op de tanden. Terwijl een man die zich profileert, goed bezig is.''
 • Jan Hoedeman: Groen Linksers hopen op de bonuspunten van Femke (Volkskrant, 23 november 2002).  Eerste-Kamerlid Jos van der Lans. 'Halsema is intellectueler dan Rosenmöller, maar dat is vandaag de dag ook geen pre meer. Wat wel goed werkt, is dat ze vrouw is.'
 • Janny Groen: Bijbel is niet concreet over vrouw in de politiek (Volkskrant, 23 november 2002). 'Daar gaan we weer', verzuchten de SGP-jongeren. Hanneke: 'Kennelijk vindt heel Nederland dit van eminent belang, maar bij SGP-jongeren, bij familie en vrienden leeft het thema niet.' Meta: 'Door al die aandacht, ga je je natuurlijk afvragen wat je zelf van het SGP-standpunt vindt. Voor mij is het van secundair belang. Als vrouw heb ik in de partij genoeg inbreng. Op mijn manier, meer op de achtergrond, kan ik meepraten en meedenken.'
 • Kees Broere: Miss-verkiezing stuit op ramadan (Volkskrant, 23 november 2002). De dames in badpak zijn gestuit op tradities en de ramadan. Na de verkiezing van Obosanjo (1999) voerde de een na de andere noordelijke deelstaat een vergaande sharia in. Dat leidde onder meer tot de veroordeling van dood-door-steniging van Amina Lawal, de 31-jarige vrouw met een buitenechtelijk kind. Die zaak zelf leidde weer tot protesten en oproepen om de miss-verkiezingen te boycotten.
 • Armoede onder huishoudens in Nederland neemt nog steeds af (Volkskrant, 23 november 2002). Vooral onder allochtone huishoudens is de armoede de laatste jaren afgenomen.
 • Moslimprotest tegen miss World in Nigeria (NRC-Handelsblad, 22 november 2002). Volgens moslimgroepen bevordert de schoonheidswedstrijd seksuele ontrouw en onbetamelijkheid. Al eerder zorgden de miss-verkiezingen voor heibel. Missen uit ondermeer Kenia, Zuid-Afrika en Denemarken boycotten het evenement omdat de 31-jarige Nigeriaanse Amina Lawal door een islamitische rechtbank tot de dood door steniging is veroordeeld wegens overspel.
 • Armoedebericht 2002 (SCP, 21 november 2002). Vrouwen hebben vaker een laag inkomen dan mannen, onafhankelijk van het huishoudentype waartoe zij behoren. Dit verschijnsel doet zich vooral voor in de leeftijdsgroepen 25-44 jaar en 65 jaar en ouder. Het aandeel alleenstaande vrouwen ouder dan 65 jaar met een laag inkomen daalde in de periode 1990-2000.
 • Roos Kuiper: Bye bye baby-burnout (Intermediair, 21 november 2002). Slaap- en tijdgebrek, grijze haren, laf eten én een schuldgevoel. Dat is het lot van tweeverdieners die hun kind als een project beschouwen. Ontaarde'ouders hebben daar geen last van: de baby kijkt mee naar Power Rangers en als de oppas ziek is, droppen ze hun kroost in de dierentuin.vrijdag 22 november 2002

Nieuws:

 • Edwin Feldmann: Vrouwen verslaan mannen bij online games (Webwereld, 22 november 2002). Spelletjes op internet worden vooral gespeeld door werkende vrouwen van een jaar of 34 die RTL 4 kijken en de Libelle lezen.
 • Mannenpil laat nog tijd op zich wachten (Spitsnet, 22 november 2002). Het duurt nog zeker vijf tot zeven jaar voor een anticonceptiepil voor mannen beschikbaar komt.
 • Vrouwen zitten in de val (Brabants Dagblad, 22 november 2002). Petra Verdonk, onderzoekster vrouwenstudies geneeskunde: Vrouwen zitten in de val. Als ze de mannelijke gedragingen niet overnemen, zijn ze voor zichzelf en hun omgeving sukkels. Gaan ze er wel in mee, dan gaat het ten koste van hun gezondheid.
 • Angelique Smulders: Meer weerstand tegen werkende vrouwen (Haagsche Courant, 21 november 2002). De schwung lijkt er een beetje uit voor wat betreft de emancipatie van vrouwen. De overheid roept al jaren dat vrouwen economisch op eigen benen moeten staan. Daar slaagt maar een bescheiden percentage in. Ook zouden mannen meer voor de kinderen moeten zorgen. Al te veel schot zit daar ook niet in.
 • Huidig naamrecht nog steeds in strijd met VN-Vrouwenverdrag (Clara Wichmann Instituut, persbericht 21 november 2002)
 • Hans Marijnissen: Na 40 jaar toch een woongroep (Trouw, 21 november 2002). Het groepswonen door ouderen is al iets dat twintig jaar bestaat, maar er dient zich nu een geheel nieuwe groep aan, aldus K. van Rossum van de LVGO. Opvallend is dat het juist vrouwen zijn die de kar trekken..
 • Rene Appel: Kletspraat wordt in Den Haag lulverhaal (Brabants Dagblad, 19 november 2002). De term ónparlementair taalgebruik lijkt achterhaald. Eberhard onlangs tegen Wijnschenk: Dikke lul, fuck you. Om de zaak wat betreft de verdeling over mannen en vrouwen een beetje gelijk te trekken is nu nog het wachten op de parlementariër die een idee van een opponent betitelt als een kutvoorstel.

Nieuwsarchief:

 • Gawie Keyser: De feminisering van een macho (De Groene Amsterdammer, 16 november 2002). Lang was acteur en regisseur Clint Eastwood de ultieme actieheld. Maar zijn werk gaat dieper. Het legt een conflict bloot tussen sociaal bewustzijn en individualisme in de moderne maatschappij. Dat blijkt eens te meer in zijn nieuwste film, Blood Work.

Actueel>Agenda:

 • woensdag 4 december, 14.00 - 17.00 uur: Algemeen Overleg Vaste Kamercommissie met Staatssecretaris Phoa (SZW) over de Beleidsbrief emancipatie- en familiezaken 2003 (hoofdstuk 1 en hoofdstukken 2 en 3). Ook de schriftelijke antwoorden op de vragen inzake de Convenanten Herintredende Vrouwen en de aanbevelingen AVEM zullen hierbij worden betrokken.  

 
donderdag 21 november 2002
 • Carine Neefjes: Overblijfmoeders moeten zelf weer naar school (Rotterdams Dagblad, 21 november 2002, tijdelijke link). 500 vrouwen volgen een opleiding voor 'overblijfmoeder', die overblijvende kinderen op school professioneel begeleiden. Wat moet een overblijfmoeder leren? Wat vinden de ouders ervan? ,,Ze kijken op je neer, maar intussen eisen ze van alles.''
 • Vaccin tegen baarmoederhalskanker effectief (Telegraaf, 21 november 2002). Inenting heeft alleen zin bij meisjes en vrouwen die nog niet seksueel actief zijn. HPV wordt namelijk overgedragen door geslachtsgemeenschap.
 • Vaccin tegen baarmoederhalskanker (Haagsche Courant, 21 november 2002). Uit de eerste testen blijkt dat het vaccin tegen baarmoederhalskanker honderd procent effectief is.
 • Vaccin tegen baarmoederhalskanker over vijf jaar (Gezondheidsnieuws, 21 november 2002)
 • Antwoorden op Kamervragen over de Sociale Nota 2003. Zie o.a. vraag 5 (werkloosheidscijfers), 12 ( herintreedsters), 18-19 (arbeid en zorg).
 • Antwoorden op Kamervragen over de SZW-begroting 2003. Coordinatie Emancipatiebeleid: vragen 142-149. Zie voorts o.a.: vraag 23-25 (levensloop) ,39 (alimentatie),62 (streefcijfers per doelgroep), 108 (herintreders) en 132 (Ouderschapsverlof
 • Huidskleur is nooit een issue geweest, vrouw-zijn wel (Haagsche Courant, 21 november 2002). Een zwarte vrouw die succes heeft als ondernemer is een witte raaf. Een Surinaamse dame die met haar ingenieursbureau een plek verovert in de mannenwereld van de technische dienstverlening, moet wel iets extra's hebben. Grace Boldewijn, directrice van BoCari Engineering in Breda, is Zwarte Zakenvrouw 2002.
 • Forse groei van vrouwen in de opvang (Twentse Courant, 21 november 2002). Seksuele delicten bij vrouwen gebeurden in een kwart van de gevallen net zo vaak op het werk en school als in een horecagelegeheid. Mishandeling van vrouwen gebeurt vaker op straat (33 procent) of binnen huiselijke kring (24 procent).
 • Vrouwen leven steeds ongezonder (NRC-Handelsblad, 21 november 2002). Reden: vrouwen zijn in de afgelopen decennia de leefstijl van mannen (roken en alcoholgebruik) gaan overnemen. Daardoor sterven nu meer vrouwen aan ziekten die het gevolg zijn van roken, zoals longkanker, borstkanker, dikkedarm- en endeldarmkanker.
 • Burger leeft niet gezond (AD, 21 november 2002). Vrouwen hebben de laatste decennia massaal ongzond gedrag van mannen overgenomen.
 • Noël van Bemmel: Gemiddelde levensverwachting stagneert (De Volkskrant, 21 november 2002, tijdelijke link). De levensverwachting van Nederlandse mannen stijgt minder snel dan elders in Europa, terwijl die van vrouwen stagneert en inmiddels onder het Europese gemiddelde is gezakt. Dat komt voornamelijk door ongezond gedrag.
 • Gezondheid op koers? Volksgezondheid Toekomstverkenning 2002, rapport van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, 21 november 2002. Sinds 1980 is de levensverwachting in Nederland voor mannen met 3,1 en voor vrouwen met 1,4 jaar toe genomen. Deze toename is vooral te danken aan een afname van de sterfte aan coronaire hartziekten en beroerte. De bijkomende levensjaren worden hoofdzakelijk in goede gezondheid doorgebracht.
 • Helene van Beek: Nederlandse vrouw zweert vaker de pil af (Gelderlander, 21 november 2002). Stichting Farmaceutische Kengetallen (SFK): In de eerste helft van 2002 is het gebruik van de anticonceptiepil ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar met 2 procent gedaald. Derde-generatiepillen worden het meest gemeden.

 
woensdag 20 november 2002

Nieuws:

Emancipatiemonitor 2002

 • Emancipatie van de vrouw op schema (NRC-Handelsblad, 20 november 2002). Mannen, en instituties als scholen, banken en overheden, kunnen het tempo waarin vrouwen emanciperen echter niet bijbenen. Dit blijkt uit de Emancipatiemonitor 2002 van het SCP.
 • Aantal werkende vrouwen stagneert (Volkskrant, 20 november 2002). De grote groei van het aantal vrouwen met betaald werk is voorbij. 'Het is de vraag of de Nederlandse vrouw wel zoveel meer wil werken dan ze nu doet', schrijven de onderzoekers in de SCP-publicatie Emancipatiemonitor 2002.
 • Marjan Agerbeek: Emancipatie blijft achter. Jonge moeders willen niet meer van huis na negatieve verhalen over kinderopvang (Trouw, 20 november 2002, tijdelijke link). De emancipatie van de Nederlandse vrouw gaat minder snel dan het vorige kabinet voor ogen had. Op sommige terreinen is zelfs sprake van teruggang: werkende moeders met jonge kinderen in de kinderopvang kunnen op minder instemming rekenen. Dat blijkt uit onderzoek van het Sociaal en Cultureel Planbureau.
 • Emancipatieproces vordert gestaag. SCP publiceert Emancipatiemonitor 2002 (SCP.nl, persbericht 20 november 2002). Zie ook beschrijving en hele publicatie. U kunt het rapport ook meteen bestellen.
 • Ambassadeursnetwerk tweede editie (persbericht Opportunity in bedrijf op Nieuwsbank, 20 november 2002). De ministeries van Economische Zaken en Sociale Zaken en Werkgelegenheid besloten dit jaar wederom veertien topondernemers en - bestuurders uit te nodigen om het belang van meer evenwicht in de hoogste regionen van het bedrijfsleven en non-profit sector voor het voetlicht te brengen. Dit is bekend gemaakt op de Opportunitydag, 20 november 2002.. Zie ook Ambassadeursnetwerk  met informatie over doelen, taken en functies. 
 • Rinskje Koelewijn: Een wasdroger en een man in huis kosten tijd (NRC-Handelsbald, 20 november 2002). Vrouwen kunnen het minder druk krijgen als ze meer huishuishoudelijke apparatuur gebruiken, zegt het kabinet. Maar een wasdroger kost juist tijd.
 • Dick van Eijk: Van huisvrouwenland naar deeltijdbaantjesland (NRC-Handelsblad, 20 november 2002). Vrouwen gaan steeds meer werken. Daarmee voldoen ze aan de emancipatiedoelstellingen van het kabinet. Maar ze besteden nog altijd veel te veel tijd aan het huishouden.
 • Allochtonen in Nederland 2002 (persbericht CBS, 20 november 2002). De situatie van de niet-westerse allochtonen in Nederland verschilt op een aantal punten met die van de autochtonen. Jongens gaan vaker dan meisjes zonder diploma of startkwalificatie van school. Bij niet-westerse scholieren is dit verschil tussen jongens en meisjes groter dan bij autochtone.
 • 30 jaar hart voor vrouwen (Spitsnet, 20 november 2002). Drie decennia lang neemt het feministisch maandblad Opzij het op voor vrouwen.
 • Karel Bagijn: Tippelzone heeft toekomst (AD, 20 novemer 2002). De Amsterdamse gemeenteraad wil de tippelzone aan de Theemsweg in het westelijk havengebied sluiten. Fout, vindt gemeenteambtenaar Thijs van den Berg, We zijn hier helemaal gefocust op de veiligheid van de meisjes.dinsdag 19 november 2002

Nieuws:

 • Huiselijk geweld schaadt kinderen zeer (De Volkskrant, 19 november 2002). Enkele tienduizenden kinderen zijn getuige van geweld tegen (meestal) hun moeder, zo wordt geschat. Zij ondervinden daarvan vaak veel meer schade dan tot nu toe is aangenomen.
 • Phoa danst bij uitreiking emancipatieprijs (Spitsnet, 19 november 2002)
 • Mark Langeslag: Viswijven en vrouwengekakel (AD, 19 november 2002). Vrouwen dringen mannenbolwerk radiodeejays binnen. Isabelle Brinkman: Ik weet dat de programmaleiding zich heeft afgevraagd of dat wel kon: vier uur lang vrouwengekakel op de zender''.
 • Martine Boelsma: Bij OPZIJ denk ik aan klagende vrouwen (AD, 19 november 2002). Feministisch maandblad Opzij bestaat 30 jaar en viert dat met een themanummer over dertigers. ,,Een moeilijke leeftijd'', zegt hoofdredactrice Cisca Dresselhuys. Een rondgang langs een leeftijdsgroep.
 • OPZIJ viert dertigste verjaardag (Utrechts Nieuwsblad, 19 november 2002) 30 jaar: ,,Vooral voor vrouwen is het een moeilijke leeftijd: de keuze voor wel of geen kinderen dringt zich op, voor een carrière of geen carrière, voor een fulltime baan of deeltijdwerk.'' Adus de 'bijna dubbel zo oude hoofdredacteur'.
 • Stijging aantal vrouwen in opvangcentra (Trouw, 19 november 2002, tijdelijke link). Ruim 32.000 vrouwen hebben zich in 2001 gemeld bij vrouwenopvangcentra. Dat zijn er 5000 meer dan het jaar daarvoor. Het aantal bij de politie geregistreerde mishandelingen is de laatste tien jaar verdubbeld tot 44.000.
 • Traumabehandeling kinderen (Haarlems Dagblad, 19 november 2002). Hulp voor vergeten groep in Blijf-huizen: de kinderen die getuige waren van seksueel geweld.
 • Aanval CU en SGP op koopzondagen (Reformatorisch Dagblad, 19 november 2002).
 • Claudia Gaspard: Moeder aan de haard of Frauenministerium? (Divazine, 19 november 2002). Een klap in het gezicht: die kreeg een sociaal-democratische SPÖ-kandidate toen ze een zestigjarig rechtsradicaal heethoofd had aangemaand om niet langer de vrouwen lastig te vallen aan haar verkiezingsstandje op het marktplein van Klagenfurt. Maar elke stem telt, zelfs die van een vrouw, liet een christen-democratisch ÖVP-kandidaat zich vorige maand ontvallen aan een worstenkraam in Wenen.
 • Verkommerden en verloederden, onderzoek van het Trimbosinstituut en het het Research voor Beleid, in opdracht van VWS, 19 november 2002. In Nederland leven tussen de 23.000 en 43.000 verkommerde en verloederde mensen. Dak- en thuisloosheid is meest voorkomende kenmerk, vooral bij mannen. Ruim 1/3 heeft psychische of psychiatrische stoornissen, het gaat hier vooral om vrouwen en mensen ouder dan 56 jaar. Zie ook:
 • Gelijke beloning, antwoorden Staatssecretaris Phoa (SZW) dd. 19 november 2002 op vragen gesteld tijdens het Algemeen Overleg gelijke beloning van 6 november 2002.maandag 18 november 2002

Nieuws:

Actueel > Agenda:
zondag 17 november 2002

Emancipatie algemeen > Biografische berichten:

Varia > Audio-video:

 • Dappere vrouwen. Over het spanningsveld tussen pioniers, politici en feminisme (Teleac, Jota, nr. 56, uitzending 3 november 2002). Met link naar deze video-opname (10 minuten).

Emancipatie.pagina.nl:

 • Deurknop.nl - Project ter informatie en ondersteuning van slachtoffers van seksueel geweld en hun omgeving. Bedoeld ter informatie en ondersteuning van slachtoffers van seksueel geweld: Wij geven informatie over wat seksueel geweld precies inhoudt en wij proberen via verhalen van slachtoffers, een forum en contactpersonen slachtoffers en hun omgeving te steunen met het verwerken van wat er is gebeurd.


[ Pagina: 1 2 3 4  >>>]