zaterdag 5 december 2020 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 December 2002
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2002
 >  DECEMBER 2002 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF DECEMBER 2002

maandag 16 december 2002

Nieuws:

 • Joke Schrijvers: Cora Vreede (1909-2002). Feministisch antropologe (NRC-Handelsblad, 16 december 2002).
 • Zelfmoord vaker bij jonge man (NRC-Handelsblad, 16 december 2002). Jaarlijks overlijden bijna drie keer zoveel mannen als vrouwen onder de vijftig aan niet-natuurlijke doodsoorzaken zoals zelfdoding en verkeersongevallen.
 • Bert Hesselink: Het krimpende ambtenarenkorps (Haagsche Courant, 16 december 2002). Hoe vullen departementen de personele bezuinigingen in? Bij VWS wordt de directie Sociaal Beleid (DSB), die sociale uitsluiting en discriminatie moet voorkomen en tegengaan, gehalveerd. Het doel van deze directie was de afgelopen jaren om de sociale stabiliteit in de Nederlandse multiculturele samenleving te bewaken en te bevorderen.
 • Werkgroep gepromoveerde vrouwelijke huisartsen opgericht (Care4Cure, 16 december 2002). 60% van de gepromoveerde vrouwelijke huisartsen wil wel hoogleraar worden. De Vereniging van Nederlandse vrouwelijke artsen en het Nederlands huisartsengenootschap proberen het aandeel van vrouwen in wetenschap en beleid te vergroten.
 • Niet-westerse allochtonen verkleinen achterstand op de arbeidsmarkt (CBS-magazine, 16 december 2002). Relatief weinig Turkse en Marokkaanse vrouwen werken. Ondanks de toegenomen arbeidsdeelname van vrouwen hebben mannen nog altijd vaker een baan. Dit geldt zowel voor autochtonen als voor allochtonen. De tweede generatie niet-westerse vrouwen doet het veel beter op de arbeidsmarkt dan de eerste: bijna 50% had in 2001 een betaalde baan. Zij doen hiermee niet onder voor hun mannelijke leeftijdgenoten van niet-westerse herkomst.
 • Vaker zelfdoding onder jongere mannen (persbericht CBS, 16 december 2002). Het aantal vrouwen dat op relatief jonge leeftijd overlijdt, is lager dan het aantal mannen omdat vrouwen minder vaak door een niet-natuurlijke doodsoorzaak om het leven komen. Het aantal vrouwen dat overlijdt door zelfdoding is op jongere leeftijd minder dan de helft van het aantal mannen. Ook verongelukken veel minder vrouwen in het verkeer. Verder overlijden minder vrouwen op jongere leeftijd aan ziekten, behalve ingeval van (borst)kanker.
 • Daphne van Dijk: Gered door de stofzuiger (Telegraaf, 14 december 2002). Historicus Pieter Stokvis spreekt in zijn boek Huishouden, huwelijk, gezin. Huiselijk leven in de twintigste eeuw  van een culturele revolutie in Nederland.
 • Corrie Gerritsma: Strijd der seksen in cyberspace (HCCnet,13 december 2002, column). Mannen kunnen beter surfen dan vrouwen. Tenminste, zo schatten ze zichzelf in, blijkt uit een onderzoek van AltaVista. 80% van de ondervraagde mannen is er van overtuigd dat zij betere websurfers zijn dan vrouwen. Ook al bestaan daarvoor geen bewijzen, integendeel zelfs.
 • Rinze Boersma: Besteed deel kinderbijslag aan opvoeding (NRC-Handelsblad, 13 december 2002, opinie)
 • Moeder heeft meeste kans op WAO (Financiele Telegraaf, 13 december 2002). Het moederschap draagt bij tot een verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid, zo blijkt uit CBS-cijfers.
 • Groepen met hoog salaris snel in de WAO (Parool, 13 december 2002). Vrouwen, ouderen, veelverdieners en mensen van Turkse of Marokkaanse afkomst lopen een groter risico om in de WAO te belanden. Ook kinderen dragen bij tot een verhoogde kans op arbeidsongeschiktheid.
 • Groeiend gat tussen vraag en aanbod geschoold personeel (Accountingweb, 12 december 2002). Korte samenvatting van het rapport Volle vijvers, lege netten, onderscheidend personeelsbeleid in een veranderende arbeidsmarkt door Deloitte & Touche Human Capital Group over trends en ontwikkelingen in de arbeidsmarkt. De piek in gezinsstichting ligt nu in de periode tussen 30 en 40 jaar. De sabbatical blijkt in deze fase populair: rond de 83.000 mensen overwegen een sabbatical, met name vrouwen rond de 35zondag 15 december 2002

Nieuws:

 • Women on Waves heeft in een persbericht verklaard dat de organisatie in de loop van 2003 nieuwe reizen met de abortusboot zal maken (bericht 15 december 2002)
 • Aanpak allochtone crimineel anders (AD, 14 december 2002). Criminaliteit onder allochtonen is veel minder te wijten aan cultuurverschillen dan tot nu toe wordt aangenomen. De aanpak, waarbij de nadruk ligt op het bijbrengen van Nederlandse normen en waarden, is daardoor onjuist.
  • Noot redactie: het blijkt alleen om criminele jongens te gaan.
 • Instromers in de WAO (CBS, 13 december 2002). De instroom van vrouwen ligt boven het gemiddelde. Ook ouderen, personen met een hoog loon en personen van Turkse of Marokkaanse herkomst hebben een grotere kans om arbeidsongeschikt te worden. Bedrijfstakken met een bovengemiddeld WAO-risico zijn: schoonmaakbedrijven, sociale werkplaatsen, verpleeg- en bejaardentehuizen en uitzendbureaus.
 • Aantal werklozen groeit snel (Volkskrant, 12 december 2002). Vooral onder jonge mannen en vrouwen (15-25 jaar) is de stijging groot: bij mannen 14.000 ten opzichte van een jaar eerder, onder vrouwen 5000. Alleen onder personen van 55 jaar en ouder is het aantal WW-uitkeringen gedaald: bij mannen met 4000 naar 42.000 en onder vrouwen met 1.000 tot 18.000.

Servicepagina > boekenkast online:

Aktueel > Agenda:

 • woensdag 18 december 2002:  FEM.DOC in Den Haag, De Blauwe Aanslag - Een documentaire waarin twee generaties feministen elkaar en zichzelf tegenkomen. De geschiedenis en het elan van feminisme: waar gaat dat heen? (bericht 15 december 2002)

Emancipatie.pagina.nl:

 • The United Women's Orchestra. Een Europees vrouwelijk jazz-orkest dat zich sinds 1994 heeft ontwikkeld tot een hechte muzikale eenheid. De meeste leden zijn beroepsmusici afkomstig uit Nederland, Duitsland, Nieuw Zeeland en Engeland.

Focus >Verkiezingen 2003>Vrouwelijke kandidaten:

 • Geactualiseerd per 15 december 2002zaterdag 14 december 2002

Fatsoen moet je doen:

 • De waarden en normen van Trouw. Dit dagblad geeft bezoekers van zijn site gelegenheid te reageren op artikelen. ''Alle reacties worden voor publicatie door de internetredactie van Trouw beoordeeld. Wij behouden ons het recht voor reacties te weigeren of in te korten zonder opgaaf van redenen''. Men zag kennelijk geen probleem in het plaatsen van een reactie op dit artikel, die besloot met het volgende: ''[...] Zouden de dames Albayrak en Hirsi Ali dan toch uit zijn op wat anders? Zouden zij de moslimvrouw toch willen ontdoen van hun hoofddoek en van hun geloof in de Schepper? Zouden zij de moslimvrouw willen transformeren in datgene wat ze zelf zijn, namelijk een stelletje hoeren?''

Emancipatie.pagina.nl en emancipatie-lokaal.pagina.nl:
vrijdag 13 december 2002

Nieuws:

 • Cisca Dresselhuys hoofdredacteur van het jaar, zo blijkt uit een persbericht van de Nederlandse Uitgeversbond (Nieuwsbank, 13 december 2002).
 • Kamer kritisch over spreekrecht voor slachtoffers (Volkskrant, 13 december 2002). Er bestaat grote interesse voor versterking van de rol van het slachtoffer in de rechtszaal, maar alle politieke partijen hebben zorgen over de uitwerking van het spreekrecht.
 • Kardinaal Law afgetreden wegens seksschandaal (Volkskrant, 13 december 2002). Law (71) is in opspraak gekomen door zijn medeverantwoordelijkheid voor het seksschandaal in zijn bisdom.
 • Zestien partijen doen in alle kieskringen mee (Volkskrant, 13 december 2002).
 • Consultatiebureau gaat met twee maten meten (Trouw, 13 december 2002). Consultatiebureaus en schoolartsen gaan werken met aparte groeigrafieken voor Turkse en Marokkaanse kinderen. Prof. P. Verloove, hoofd Jeugd bij TNO. ,,Een tamelijk klein Turks kind lijkt op Nederlandse groeicurven vaak té klein. Allochtone kinderen worden hierdoor soms onnodig doorverwezen naar een specialist.''
 • Australisch bordeel naar de beurs (AD, 13 december 2002). Helemaal uniek is de beursnotering van Daily Planet niet in de seksindustrie. Sinds 1999 heeft het Duitse eroticabedrijf Beate Uhse een notering aan de effectenbeurs in Frankfurt. Playboy is ook op beurs vertegenwoordigd.

Nieuwsarchief:
donderdag 12 december 2002

Nieuws:

 • Astrid Feiter: Tweede Kamer: subsidiestop emancipatie.nl van de baan (bericht 12 december 2002)
 • Betere zorg kind bij scheiding (NRC-Handelsblad, 12 december 2002). Voorstel CDA om in de wet te regelen dat ouders eerst de zorgtaken verdelen voor zij gaan scheiden krijgt volle steun in de Tweede Kamer. Zie ook:
  • Esther Rosenberg en Frederiek Weede: Eerst de zorg regelen, dan scheiden. Bij scheidingen komen geld en huis op de eerste plaats. Dat moet veranderen, vindt de Kamer. Eerst de zorg voor het kind regelen, dan pas scheiden.
 • Relaties, 2002 nr 10 van Index (publikatie CBS). Cijfers en analyses over: Het heilzame huwelijk, verweduwing, echtscheiding, echtscheidingsrisico's, homo-paren, uitstelouders, en het geluk van borstvoeding.
 • Jonge-moedercentrum Donna is veilige haven (Twents Dagblad, 12 december 2002). Donna, initiatief van de Overleggroep Meidenwerk (1995), is een basis geworden, van waaruit de gebruikers (14- tot 25-jarige moeders) zich kunnen oriënteren op scholing en werk. 
 • Subsidie voor De Sprong (besluit GS nr 18). De provincie Groningen subsidieert het projectplan vrouwenplein Groningen. Doel van het project is het opzetten van een digitale infrastructuur voor vrouwenorganisaties/netwerken in de provincie om de (emancipatie) doelstellingen verder te ontwikkelen.
 • Moslima wenst emancipatie mét Koran (Trouw, 12 december 2002). Moslima's willen Al-Kaida noch Ayaan Hirsi Ali, Taliban noch emancipatie buiten de islam. Zij zoeken het in een terugkeer naar de bronnen en in besef dat zijzelf deelnemer zijn.
 • Minimumloon voor 13- en 14-jarigen (AD, 12 december 2002). De rechter heeft beslist dat de Nederlandse Staat binnen anderhalf jaar een wettelijk minimumloon moet instellen voor jongeren van 13 en 14 jaar.
  Minister de Geus (SZW) gaat in beroep.
 • Bonden winnen rechtszaak minimumjeugdloon (persbericht FNV, 11 december 2002). Jongeren van 13 en 14 jaar die werken hebben recht op een minimumloon. Die uitspraak deed de Rechtbank in Den Haag vandaag in een zaak die is aangespannen door de vakcentrale FNV en de CNV Jongerenorganisatie.
 • Kind gaat voor bij scheiding (AD, 12 december 2002). Tweede Kamer: ouders die gaan scheiden, moeten verplicht op schrift vastleggen hoe zij na de echtscheiding voor hun kinderen zorgen

Den Haag > Ministeries > Justitie:
woensdag 11 december 2002

Nieuws:
dinsdag 10 december 2002

Nieuws:

 • Werkgelegenheid groeit in de zorg en daalt in bedrijfsleven (persbericht CBS, 10 december 2002). In het derde kwartaal van 2002 is het aantal banen van werknemers 63.000 hoger dan in het derde kwartaal van 2001. De banengroei vertraagt weliswaar, maar is geconcentreerd bij vrouwen: het aantal banen van vrouwen stijgt nog altijd sneller dan het aantal banen van mannen: 1,6% tegen 0,2%.
 • Doorstart vrouwenvakscholen, brief van Minister de Geus (SZW) dd. 10 december 2002 aan de Tweede Kamer n.a.v. motie-Bussemaker. Het ministerie van SZW is betrokken bij het onderzoek naar een doorstart. Ik ben bereid mee te werken aan het totstandkomen van een oplossing.
 • Sigrid Stamkot: Van der Linde misselijk van Ratelband (Spitsnet, 10 december 2002). Jongste lijsttrekster tot nu toe wil inperking seksreclames.
 • Esther Lammers: Welles-nietes over sociaal gezicht CDA (Trouw. 10 december 2002). Dubbel-interview met Saskia Noorman-den Uyl (PvdA) en Gerda Verburg (CDA). De jongste plannen van het kabinet voor een nieuwe Bijstandswet waarbij iedereen op straffe van een korting wordt verplicht te gaan werken: ,,Die wet is spijkerhard'', zegt Noorman-Den Uyl. Verburg: Het CDA wil vasthouden aan het beleid dat er geen sollicitatieplicht geldt voor bijstandsmoeders met kinderen onder de vijf jaar en voor ouderen zolang ze toch geen kans op werk hebben.
 • Gelukkige dakloze zit binnen te niksen (Volkskrant, 10 december 2002). De capaciteit in de opvang schiet tekort, mede doordat steeds vaker gezinnen op straat komen te staan. Steeds meer vrouwen en kinderen zwerven op straat.
 • Verslag Algemeen Overleg op 6 november 2002 van Vaste TK-Commissie SZW met staatssecretaris Phoa over kabinetsreactie op advies commissie AVEM en over de convenanten herintredende vrouwen (TK 27223, nr. 30, vastgesteld op 3 december 2002)
 • Toespraak Staatssecretaris Agnes van Ardenne (Ontwikkelingssamenwerking) bij de opening van de tentoonstelling   Portretten van wilskracht  over vrouwen in Afghanistan, 6 december 2002.


[ Pagina: <<< 1 2 3 4 5  >>>]