woensdag 27 oktober 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 September 2000
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2000 EN EERDER
 >  SEPTEMBER 2000 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF SEPTEMBER 2000

30 september 2000

 • In de rubriek Nieuws:
 • In de rubriek Kamerstukken:
  • Op 19 september opende de Tweede Kamer in samenwerking met de SDU een nieuwe database, Parlando. Dit is een samenvoeging van de oude rubriek Recente documenten (waarin de elektronische bestanden van voornamelijk inkomende stukken in de meest simpele vorm - ASCII - werden opgeslagen) en de direct op de EK en TK betrekking hebbende onderdelen van de al bekende database www.overheid.nl. De winst voor de bezoeker zit zowel in de combinatie van beide databases als in de toegevoegde functies: er kan nu ook gezocht worden op (TK-)commissie en documenten die niet gedrukt worden als dossierstuk worden nu ook elektronisch opgeslagen en opzoekbaar gemaakt. Deze niet-dossierstukken geven vaak nuttige informatie. Daarom hebben we in de rubriek Kamerstukken nu ook overzichten opgenomen van deze stukken, voor zover behandeld door de Vaste Commissie SZW.
  • Verder zijn alle dossiers weer bijgewerkt t/m 30 september. Dossiers met nieuwe informatie zijn duidelijk gemarkeerd, dus ... makkelijker kunnen we het niet maken. Zie het overzicht.

29 september 2000


28 september 2000

 • In de rubriek Nieuws:
 • In de rubriek Klein vuil:
 • In de rubriek Emancipatiebeleid / Kamervragen:
  • 0012: Antwoord van 22 september 2000 van Minister Vermeend van SZW op vragen van de TK-leden Verburg en Biesheuvel (beiden CDA) over opheffing bordeelverbod en vrees voor toename vrouwenhandel
  • 1755: Antwoord van 1 september 2000 van Minister Vermeend van SZW op vragen van TK-lid Bussemaker (PvdA) over herintredende vrouwen boven de 40
 • In de rubriek Dossiers:

27 september 2000


26 september 2000


25 september 2000

 • In de rubriek Nieuws: 
 • In de rubriek Forum / Meerjarennota emancipatiebeleid nemen we ook de reacties op de begrotingsbrief Emancipatiebeleid 2001 op, die immers gepresenteerd is als Het jaar 2001 van het Meerjarenbeleidsplan emancipatie:
  • een gezamenlijke reactie op de Begrotingsbrief Emancipatiebeleid 2001 van:
   • Clara Wichmann Instituut
   • E-QUALITY, Experts in gender en etniciteit (coördinatie)
   • Forum, Instituut voor Multiculturele Ontwikkeling
   • Instituut voor Publiek en Politiek, IPP
   • Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging, IIAV
   • Komitée Zelfstandig Verblijfsrecht Migrantenvrouwen
   • Landelijk Overleg directeuren Emancipatiebureaus
   • Landelijk Bureau ter bestrijding van Rassendiscriminatie, LBR
   • Landelijke Federatie Chinese Vrouwenvereniging i.o.
   • Marokkaanse Vrouwen Vereniging Nederland, MVVN
   • Nederlandse Vrouwen Raad, NVR
   • Passage, christelijk-maatschappelijke vrouwenbeweging
   • Stichting Vluchtelingen-Organisaties Nederland, VON
   • Stichting TransAct, Nederlands centrum seksespecifieke zorgvernieuwing en bestrijding seksueel geweld
   • Stichting Inspraak Orgaan Turken in Nederland, IOT
   • TIYE International

24 september 2000


21 september 2000


20 september 2000


19 september 2000

 • In de rubriek Forum / Meerjarennota Emancipatiebeleid:
  • de Raad voor het Openbaar Bestuur sprak in zijn vergadering van 25 augustus over het concept-advies over de Meerjarennota Emancipatiebeleid, aldus de nieuwspagina van de Rob-site
 • In dossier 011 (Homohuwelijk):
  • video: korte verklaring staatssecretaris Cohen over het homohuwelijk in 20 kbps of 80 kbps  (site Justitie, begroting 2001)

18 september 2000


17 september 2000

 • In dossier 003 (artikel 13 EG-Verdrag, het EU-antidiscriminatiedossier):
  • Goedkeuring Verslag Swiebel: Eerste horde naar richtlijn gelijke behandeling op werkplek genomen (site PvdA, persbericht 14 september 2000). Vandaag heeft de commissie burgerrechten, justitie en binnenlandse zaken het adviesrapport van Joke Swiebel (PvdA) goedgekeurd, dat bijdraagt tot de standpuntbepaling van het Europees Parlement over de ontwerprichtlijn gelijke behandeling op de werkplek. Deze richtlijn is een uitwerking van het anti-discriminatieartikel 13 uit het Verdrag van Amsterdam en beoogt discriminatie op grond van godsdienst of overtuiging, leeftijd, handicap en seksuele gerichtheid tegen te gaan. Eerder dit jaar is al een EU-richtlijn tegen rassendiscriminatie gepasseerd. Beide richtlijnen zijn belangrijke aanvullingen op de sinds lang bestaande bepalingen voor de gelijke behandeling van mannen en vrouwen. Zie voor nadere informatie op deze site: dossier 003.

16 september 2000


15 september 2000


14 september 2000


13 september 2000

 • In de rubriek Nieuws:
  • SCP: groei vooral dankzij vrouwen. De krachtige economische groei en de toename van het aantal banen in de jaren negentig in Nederland is niet zozeer te danken aan het poldermodel, maar aan de opmars van vrouwen op de arbeidsmarkt.Dit schrijft het Sociaal en Cultureel Planbureau in het Sociaal en Cultureel Rapport 2000, dat vandaag aan premier Kok is aangeboden. Het tweejaarlijkse vuistdikke rapport is dit keer grotendeels gewijd aan vergelijkingen tussen Nederland en andere moderne verzorgingsstaten. (Site NRC Handelsblad, 13 september 2000).

12 september 2000


11 september 2000


10 september 2000


9 september 2000
7 september 2000
6 september 2000
4 september 2000
 • In de rubriek Nieuws:
  • Cinemien is geen sektarisch clubje (site Het Parool, 4 september 2000).
  • Zwanger via de dokter  Eén op de vijf vrouwen die voor de eerste maal zwanger willen worden, raadpleegt de dokter omdat de zwangerschap uitblijft. Van de vrouwen die al één kind hebben, stapt één op de tien naar de dokter omdat het niet lukt opnieuw zwanger te raken. Deze percentages gelden voor de vrouwen die zijn geboren in de jaren 1945-1979 (site CBS, Webmagazine, september 2000).
  • in Agenda: aankondiging van een informatiemiddag van Wereldvrouwenmars 2000 Utrecht op 1 oktober a.s.
 • De rubriek Emancipatiebeleid / Kamerstukken / wetsvoorstel 27185 (wijziging Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen i.v.m. het laten vervallen van de bijzondere verjaringstermijn):

2 en 3 september 2000
 • In de rubriek Buitenland / Verenigde Staten:
  • National Council for Research on Women - The National Council for Research on Women, founded in 1981, is a working alliance of 92 women's research and policy centers, more than 3,000 affiliates and a network of over 200 international centers. NCRW's mission is to enhance the connections among research, policy analysis, advocacy, and innovative programming on behalf of women and girls.
  • The Purple Berets is a grassroots, in-your-face, women's rights group dedicated to gaining equal justice for women. We work as advocates for women who are victims of sexual assault and domestic violence and we do direct action political organizing to make system-wide change to give women acces to justice.

1 september 2000
 • In het groen (openingspagina): een nieuw rubriekje Klein vuil met om te beginnen: