woensdag 27 oktober 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 Oktober 2000
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2000 EN EERDER
 >  OKTOBER 2000 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF OKTOBER 2000

31 oktober 2000


30 oktober 2000


29 oktober 2000


28 oktober 2000


27 oktober 2000


26 oktober 2000


25 oktober 2000


24 oktober 2000


23 oktober 2000


22 oktober 2000


21 oktober 2000


20 oktober 2000

 • In de rubriek Forum / Meerjarennota Emancipatiebeleid:
  • De site van de Raad voor Maarschappelijke Ontwikkeling meldt nog niets over het uitbrengen van een advies over de Meerjarennota (constatering 20 oktober 2000), maar de SDU adverteert daar al wel mee: Van discriminatie naar diversiteit: kanttekeningen bij de emancipatienota (ISBN 90 120 9081 4, prijs f 15,50, te bestellen via www.sdu.nl of per fax via 070-378 9783).

19 oktober 2000


18 oktober 2000


17 oktober 2000

 • In de rubriek Nieuws:
 • In de rubriek Emancipatiebeleid / Kameragenda:
  • ipv woensdag 22 nu donderdag 30 november, 14.00 tot ca. 19.00 uur (Troelstrazaal): Algemeen Overleg van de Vaste TK-Commissie SZW met Staatssecretaris Verstand over de begrotingsbrief Emancipatiebeleid 2001. Bij dit overleg kan betrokken worden:
   • de brief van 7 september 2000 inzake de Nederlandstalige versie derde rapport VN-Vrouwenverdrag (SOZA-00-755); zie ook ons dossier 013
   • de brief van 2 oktober 2000 inzake de hoofdlijnen van het EQUAL-programma in de periode 2000-2006 (26 642 nr.11)
 • In dossier 003 (artikel 13 EG-Verdrag / anti-discriminatiepakket)
  • Donderdag 12 oktober vond in de Tweede Kamer een Algemeen Overleg plaats  van de Algemene Commissie voor Europese Zaken en de Vaste Commissies voor SZW en Financiën,  o.a. over de geannoteerde agenda van de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid van dinsdag 17 oktober 2000, waar het artikel 13-dossier aan de orde komt.
 • In de rubriek Andere sites / Nederland van A-Z:
  • Hindustaans Vrouwen Netwerk - Om de betere banen te krijgen moet de vrouw in het algemeen twee keer zo hard als de man werken. De hindustaanse vrouw moet zich daarentegen als allochtoon dubbel zo hard bewijzen als de Nederlandse vrouw.
   Voor de versterking van de eigen positie op de arbeidsmarkt is contact met anderen nodig om nuttige informatie en ervaringen uit te wisselen.
   Om aan bovengenoemde behoefte te voldoen is op 23 juni 1998 een start gemaakt met het opzetten van een Hindustaanse Vrouwsen Netwerk (HVN).
 • In de rubriek Agenda:
  • 2 november: startschot voor Meer van Anders, bureau beeldvorming en diversiteit in de publieke omroep tijdens een middag vol discussie, workshops en debat over beeldvorming op radio en tv.

16 oktober 2000

 • In de rubriek Nieuws:
 • In de rubriek In voorbereiding / Internationale sites:
  • Virtual International Women's University. Between 15 July and 15 October 2000 the International Women's University (ifu) offered 900 female students from all over the world the opportunity to participate in a postgraduate research and study program. ifu's first semester offered interdisciplinary academic work in six project areas: body, city, information, migration, water, work. The virtual ifu (vifu) is preparing, supporting and extending the ifu on the internet.

15 oktober 2000


14 oktober 2000


13 oktober 2000


12 oktober 2000

 • In de rubriek Nieuws:
 • In de rubriek Forum / Meerjarennota Emancipatiebeleid: 
 • In de rubriek Andere sites:
  • Tegen Haar Wil - Telefonische hulpdienst voor vrouwen en meisjes die te maken hebben (gehad) met seksueel geweld, seksueel misbruik, incest of stalking.
   • Seksueel misbruik is:
    wanneer je handelingen met een seksuele bedoeling tegen je zin hebt moeten ondergaan of hebt moeten uitvoeren.
   • Stalking is:
    wanneer je opzettelijk gevolgd wordt en lastig gevallen door iemand, zodanig dat je leven er door ontwricht wordt.
   • Telefonische hulpdienst voor wie...
    Word of werd je lastig gevallen, aangerand, verkracht, seksueel misbruikt door bijvoorbeeld je broer, je vader, je tante of een onbekende of je hulpverlener of je lerares of een collega of ...
    Word je hinderlijk gevolgd, belaagd, gestalkt door je ex-vriend, ex-partner of vrienden van hen of door een onbekende ...
   • Bel 0592 - 34 74 44. Praten helpt, ook als het je lang geleden overkomen is. Je hoeft je naam niet te zeggen en ook niet waar je vandaan belt

11 oktober 200

 • Herstelde links:
  • Mama Cash, Stichting is een onafhankelijk financieringsfonds voor vrouwen: Wij richten ons op verandering en verbetering van de positie van vrouwen, wereldwijd. Mama Cash streeft naar een rechtvaardige wereld waar respect bestaat voor elkaar en voor het milieu, waar zorg is voor wie dat nodig heeft, en waar anders zijn dan anderen geaccepteerd is. Mama Cash geeft financiële steun aan bedrijven en projecten van vrouwen die dat ideaal gestalte geven. Idealen hebben geld nodig: giro 528.

11 oktober 2000


10 oktober 2000

 • In de rubriek Nieuws:
  • Fieke van der Lecq: Tijd is geld (Redactioneel Economisch-Statistische Berichten, 6 oktober 2000)
  • Herintreedsters kunnen personeelskrapte helpen oplossen. Nederland telt nog zo`n 240.000 herintreedsters die een deeltijdbaan zoeken. Maar de 200.000 vacatures bestaan voor het grootste deel uit fulltime-banen. Dat bleek op 10 oktober bij de presentatie van een FNV-onderzoek. Volledige tekst. Samenvatting. Speaking notes Kitty Roozemond  (site FNV, 10 oktober 2000)
  • Nog te veel belemmeringen voor herintredende vrouwen. Toespraak van Staatssecretaris Verstand bij het in ontvangst nemen van een rapport van de FNV over dit probleem (ANP Pers Support, 10 oktober 2000)

9 oktober 2000


8 oktober 2000


7 oktober 2000

 • In dossier 012 (In memoriam's):
  • Ruiter, Nellien de (1926-2000). Een in memoriam door Wies van Moorsel in Opzij, oktober 2000.

6 oktober 2000


5 oktober 2000


4 oktober 2000

 • In de rubriek Nieuws:
 • Structuur openingspagina:
  • Sinds de opening van de site - 7 maanden geleden, op 8 maart 2000 - zijn in de rubriek Nieuws op de openingspagina meer dan 300 links opgenomen. Daardoor neemt de laadtijd toe: reden om het nieuws t/m augustus 2000 in een aparte pagina onder te brengen.

3 oktober 2000


2 oktober 2000


1 oktober 2000