woensdag 27 oktober 2021 Home Zoek Contact Veel gestelde vragen Sitemap Print deze pagina  
 
 
 
Actueel
Nieuw op de site
Dossiers
Focus
Den Haag
Emancipatie algemeen
Varia
Servicepagina
Onze andere sites
 
 April tot en met augustus 2000
 
 Naar de vorige pagina
 
 
 >  NIEUW OP DE SITE  >  ARCHIEF  >  JAAR 2000 EN EERDER
 >  APRIL TOT EN ME... 
NIEUW OP DE SITE - ARCHIEF APRIL TOT EN MET AUGUSTUS 2000

31 augustus 2000

30 augustus 2000
 • In de rubriek Nieuws:
  • Maaike van Houten: Er is meer dan zorg voor kinderen. Kamerlid Ineke van Gent, GroenLinks (site Trouw, slot van de serie over parlementariërs en emancipatie / 29 augustus 2000). Eerdere artikelen: klik hier.
 • In de rubriek Buitenland / Verenigde Staten:
  • Feminist Majority Foundation online
   • The name Feminist Majority is a consciousness-raiser, inspired by a Newsweek/Gallup public opinion poll that showed the majority of women (56%) in the United States self-identified as feminists. Most polls since then reveal that this majority continues with over two-thirds of young women self-identifying as feminists. Most men, especially young men, view themselves as supporters of the women's rights movement.

   • What is a Feminist Anyway? Our definition of feminism is simple yet broad: the policy, practice or advocacy of political, economic, and social equality for women. A feminist is any person -- woman or man, girl or boy -- who advocates feminism. The Feminist Majority Foundation views feminism as a global movement dedicated to equality and seeks to eliminate discrimination of all kinds -- sex, race, sexual orientation, age, religion, national origin, disability, and marital status. And, like feminists since the late 19th Century, we advocate non-violence and work to eliminate social and economic injustice.

29 augustus 2000
 • In de rubriek Het leven zoals het is (nou ja, de rechterkant van onze openingspagina):
Sylvia's alive and well ! Nicole Hollander's cartoon verschijnt dagelijks op de site van Women's E-news. Wijlen Feministische uitgeverij Sara bracht in de jaren tachtig een aantal bundels uit, daarna waren we afhankelijk van het toeval. En voor ons goede fatsoen kijken we natuurlijk ook dagelijks op de homepage van Women's E-news.
 • in de rubriek Buitenland / Verenigde Staten dus ook:
  • Women's Enews is a project of the Women, Policy and Media Program of NOW Legal Defense and Education Fund. [...] The goal of Women's Enews is to provide a professional news service to the public and the media, policy makers and opinion shapers, covering the news about issues of importance to women. Our reporters and editors adhere to the highest journalistic standards. Our stories probe policy and politics, business and culture, from the perspectives of women's interests and priorities. Through our news coverage, we bring new voices to the dialogue on public policy and practices. We also provide to our members a database of experts on a wide variety of topics of importance to women, ranging from child care to Medicare, which we call WE-Sources.

28 augustus 2000
 • In de rubriek Nieuws:
 • In de rubriek Emancipatiebeleid / links:

  • Www.nrc.nl/Den Haag : de internetgids voor politiek Den Haag. Met de rubrieken Aktueel (kort Haags nieuws), Documenten (links naar brieven, nota's, etc.), Haagse taal (afkortingen, begrippen, jargon), Personen (bewindslieden, Kamerleden, e.a.), Geschiedenis (verkiezingen, kabinetsformaties), Www (links naar tientallen websites), Dossiers (achtergronden bij aktuele thema's), De Stemming (de mening van lezers gepeild), Boeken (boekenlijst, recensies), Instanties (instellingen, adviesraden), Staatsinrichting (het Nederlands staatsbestel), Kaart (de politieke kaart van Den Haag).
 • In de rubriek Forum / Meerjarennota Emancipatiebeleid:

27 augustus 2000
 • In de rubrieken Nieuws en Forum / Meerjarennota emancipatiebeleid

26 augustus 2000
 • In de rubriek Nieuws:
 • In de rubriek Buitenland / België:
  • Fem-Training-Net heeft als doelstelling een internationaal netwerk uit te bouwen op het gebied van opleiding, onderwijs en gelijke kansen voor meisjes en vrouwen. Het is een onderdeel van het Leonardo da Vinci programma.
 • In de rubriek Buitenland / Spanje:
  • Dona Gratis - Donagratis es un espacio destinado a recaudar fondos para la financiación de proyectos concretos de ONG que necesiten de recursos, a través de los ingresos por publicidad de las empresas anunciantes . Las empresas patrocinadoras insertan su publicidad y aportan una cantidad fija de dinero por cada visita diaria a la página de Donagratis.
 • In de rubriek Landelijke sites A-Z:
  • Antenna vertegenwoordigt in Nederland de Association for Progressive Communications (APC), een wereldwijd platform van host-organisaties met ledenen partners in meer dan 75 landen met meer dan 35.000 maatschappelijke organisaties actief op het gebied van milieu, ontwikkelingssamenwerking, arbeid, mensenrechten, vluchtelingen, vrede, gezondheid, vrouwen e.d. Antenna is de thuisbasis van het Nederlande Vrouwen.net en onderhoudt o.a. een index met links naar informatie over vrouwen: Antenna's Vrouwenindex.
 • In dossier 007 (Nieuwsbrieven):
  • Men Suck - mailinglist. Nostalgie voor de oudere feministe: zo zou het geweest zijn als we in de jaren zeventig al internet hadden. Maar beter laat dan nooit. En de webms is nog maar 18. Wat opvoeding niet vermag. Aanmelding via de site. Engels.
  • Ms.Mail - de nieuwsbrief van het Amerikaanse Opzij. Aanmelding via de openingspagina van de site. Engels.
  • FNV-berichtenservice. De Federatie Nederlandse Vakbeweging (FNV) heeft een berichtenservice die u in staat stelt heel precies te selecteren uit welke 60 rubrieken u vakbondsnieuws wilt ontvangen. Te gretig alles ingevuld ? Dan kan de berichtenstroom zonder moeite worden ingedamd. Nederlands.
  • De Nieuwsbrief IIAV is een uitgave van het Internationaal Informatiecentrum en Archief voor de Vrouwenbeweging. Verschijnt onregelmatig en wordt gratis toegezonden aan relaties en klanten van het IIAV. Aanvragen: bij de Communicatie & PR afdeling via nummer 020 - 665 13 18, of per e-mail: pr@iiav.nl.
  • MAILange is de elektronische nieuwsbrief van het Landelijk Steunpunt voor Emancipatie in het HBO. Mailange verschijnt regelmatig, ongeveer twee keer per maand. Het blad is er voor iedereen die dat wil, docenten, studenten, onderwijsondersteuners. Het is vrijblijvend, gratis en op een heel eenvoudige manier te verkrijgen. Aanmelding: een bericht aan lse@bhh.han.nl met als onderwerp: subscribe mailange. U kunt zich ook on-line opgeven: invulformulier. Nederlands.

25 augustus 2000

24 augustus 2000

24 augustus 2000

23 augustus 2000

22 augustus 2000

20 augustus 2000
 • In de rubriek Emancipatiebeleid / Kamerstukken is een pagina toegevoegd over de stukken m.b.t. de Raad Werkgelegenheid en Sociaal Beleid (v/h de Sociale Raad) van de Europese Unie, voor zover relevant voor het EU-anti-discriminatiedossier. Op basis hiervan is ook dossier 003 bijgewerkt.

19 augustus 2000

18 augustus 2000

17 augustus 2000

16 augustus 2000

15 augustus 2000

13 augustus 2000

12 augustus 2000

11 augustus 2000

Bericht 18 juli 2000:

De redactie hervat haar werk medio augustus. De eerstvolgende nieuwsbrief verschijnt rond 20 augustus.


18 juli 2000

 • Nou vooruit dan, omdat de site een maand stilligt: via de rubriek In voorbereiding alvast een kijkje in de komende rubriek Sites op onderwerp. Nog niet helemaal zoals het wezen moet, maar bruikbaar genoeg.

17 juli 2000

 • In de rubriek Forum / meerjarennota emancipatiebeleid:
 • In dossier 003 (EU-anti-discriminatiedossier) is de informatie over de procedure in het Europees Parlement geactualiseerd.

15 juli 2000


13 juli 2000


12 juli 2000

 • In de rubriek Emancipatiebeleid een recente Kamervraag:

  en wat achterstallig onderhoud in de rubriek beantwoorde Kamervragen:

  • 1323: Antwoord van 29 mei 2000 van Minister Hermans van OCenW op vragen van het TK-lid Van der Hoeven (CDA) over compensatie van zwangerschapsverlof en vakantie

  • 1280: Antwoord van 17 mei van Minister Van Aartsen van Buitenlandse Zaken (c.s.) op vragen van de TK-leden Arib en Bussemaker (PvdA), Schimmel (D66), Weekers (VVD), Van Gent en Rabbae (GroenLinks) en Visser-Van Doorn (CDA) over de positie van vrouwen in Marokko

  • 1228: Antwoord van 9 mei 2000 van Minister Herfkens van Ontwikkelingssamenwerking (c.s) op vragen van TK-lid Bussemaker (PvdA) van 30 maart over vrouwenbesnijdenis

 • In de rubriek Nieuws een oud - maar nog lang niet verouderd - persbericht van de KUN:
 • In de rubriek Bibliotheek / subrubriek Recht:

11 juli 2000


10 juli 2000


9 juli 2000

 • In de rubriek Emancipatiebeleid / Kamerstukken:
  • TK 27185: wetsvoorstel en (blanco) verslag TK inzake het laten vervallen van de bijzondere verjaringstermijn in de Wet gelijke behandeling van mannen en vrouwen

8 juli 2000


6 juli 2000


3 juli 2000


2 juli 2000

 • In de rubriek Landelijke sites A-Z, subrubriek In blijde verwachting een nieuwe site in opbouw:
 • In de rubriek Forum / meerjarennota emancipatiebeleid / commentaren:
 • Idem, subriek reacties:

1 juli 2000

 • In de rubriek Nieuws:
  • Anina Pennders: Liever de wortel dan de zweep. Staatssecretaris Annelies Verstand over het emancipatiebeleid en haar ongeloof in een strafrechtelijke aanpak van discriminatie (Mr., magazine voor juristen, juli/augustus 2000)30 juni 2000

29 juni 2000
28 juni 2000
 • In de rubriek Forum / meerjarennota emancipatiebeleid:
  • Het Landelijk Bureau Leeftijdsdiscriminatie (LBL) publiceert zijn commentaar op de Meerjarennota: Commentaar LBL d.d. 28 juni 2000
 • In de rubriek In voorbereiding / internationale sites:

27 juni 2000
26 juni 2000
25 juni 2000
 • Eén van de meest bezochte pagina's van deze site is dossier 003 over gelijke behandeling en bestrijding van discriminatie op basis van artikel 13 EG-Verdrag . Reden genoeg om een open mailinglijst rond dit onderwerp te starten. Verdere informatie.

24 juni 2000
23 juni 2000
22 juni 2000
20 juni 2000
19 juni 2000
18 juni 2000
17 juni 2000
16 juni 2000
15 juni 2000
14 juni 2000
13 juni 2000
12 juni 2000
11 juni 2000
 • In de rubriek Emancipatiebeleid / Adviezen en onderzoek / AIV:
  • Adviesaanvraag aan Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV) over integratie genderbeleid in het ontwikkelingsbeleid. Ongedateerd, vermoedelijk medio 1999. Per abuis is een verkeerde kop geplaatst.
 • In de rubriek Landelijke sites A-Z:

  • Besturen.net

   • Databank Vrouwen in besturen - U zoekt bestuurders Man/Vrouw? Besturen is een kunst. Een goed bestuur bestaat uit mensen die deze kunst verstaan. Punt is echter: waar vind je die? Natuurlijk in uw eigen netwerken. Het is ook zinvol via andere kanalen de talenten aan te boren van een grote groep die zich graag voor een bestuur wil inzetten: vrouwen!

 • In de rubriek In voorbereiding / plaatselijke sites:

  • Databank Vrouwen in besturen Gelderland: Emancipatiebureau Gelderland heeft met haar project Vrouwen in besturen als doel: het bevorderen van de deelname van vrouwen aan besturen van maatschappelijke organisaties en adviescommissies. Maatschappelijke organisaties en adviescommissies zijn belangrijke pijlers in onze democratie, naast de politieke krachtenvelden. Daarom is het van belang dat vrouwen in toenemende mate participeren in de maatschappelijke besluitvorming.
  • Vrouwen in waterschapsbesturen. Pagina over waterschapsverkiezingen 1998 in Gelderland..
   Voor vijf waterschappen in het zuiden van Gelderland zijn van 25 oktober tot 11 november 1999 verkiezingen. Water is belangrijk voor iedereen.
   Daarom vindt Emancipatiebureau Gelderland dat waterschapsbesturen een afspiegeling moeten zijn van de maatschappij. Dit is helaas niet het geval. Slechts 7 % van alle waterschapsbestuurders in het Gelders Rivierengebied is vrouw.


10 juni 2000
8 juni 2000
 • In de rubriek Nieuws:
 • In de rubriek Forum / meerjarennota emancipatiebeleid:
  • Veel aandacht voor de meerjarennota bij de Eerste Kamer-behandeling van de SZW-begroting voor 2000. Zie daarvoor de zojuist gepubliceerde Handelingen Eerste Kamer van 16 mei.

   Het belangrijkste vindt u in het eerste deel:
   • bijdrage mevrouw Jaarsma (PvdA), pp. 28-1316 t/m 28-1319
   en in het tweede deel:
   • antwoord staatssecretaris Verstand, pp. 28-1332 t/m 28-1335 (met interventies mevrouw Jaarsma (PvdA) en de heer Veling (RPF/GPV)
   • bijdrage mevrouw Jaarsma (PvdA), pp. 28-1342 t/m 28-1343
   • antwoord staatssecretaris Verstand, p. 28-1345 (met interventie mevrouw Jaarsma (PvdA).
 • In dossier 10 (Beijing + 5):
  • In het kader van Beijing+5 maakte het netwerk oneworld een campagnesite over vrouwenrechten

7 juni 2000
5 juni 2000
 • In de rubriek Bibliotheek / subrubriek Filosofie:
  • SWIP - The Society for Women in Philosophy was started in 1972 to promote and support women in philosophy. SWIP holds divisional meetings, meetings in conjunction with the meetings of the American Philosophical Association, and it publishes newsletters.
 • Idem / subrubriek Wetenschap & vrouwenstudies:
  • Magda Michielsens: Vrouwenstudies in Vlaanderen en Nederland. Oorspronkelijk verschenen in Uitgelezen, 1995, nr. 4. In deze tekst beschrijft Magda Michielsens het ontstaan van Vrouwenstudies in België en Nederland, en de verhouding van Vrouwenstudies met andere wetenschappelijke disciplines.
 • In de rubriek In voorbereiding / internationale sites:
  • TAP - The Ada Project - named in honor of Ada Lovelace - is a clearinghouse for information and resources related to women in computing.

4 juni 2000
 • In de rubriek Forum / meerjarennota Emancipatiebeleid twee nog ontbrekende adviesaanvragen:
 • In de rubriek In voorbereiding / buitenlandse sites / USA:
  • Men Suck - voor de rijpere heterofeministe.
  • Lesbian.org - promoting lesbian visibility on the Internet.
 • En voor de mannen die daar onrustig van worden beginnen we met een geruststellende site in de rubriek Landelijke sites A-Z:
  • Mars en Venus in zorg - We verwachten van anderen dat ze meer op onszelf lijken, we verlangen dat ze willen wat wij willen en voelen wat wij voelen. Hoe ga je om met zorg? Of je nu man of vrouw bent overal wordt je met zorg geconfronteerd. Wat vind je van zorg? Wat vind je zorg? Heb je het gevoel dat je zorg ook nog moet doen of hou je er van om dingen met zorg te doen? Kan je je laten verzorgen of wil je zelf vooral zorgen? Kan je je ideeën daarover duidelijk maken in je leefomgeving?
   Spelenderwijs willen we met dit project duidelijk maken wat zorg voor ons betekent en wat wij daarvoor over hebben. Met deze site willen we verhalen vertellen. We geven literatuur en discussieplatforms. Daarnaast is er een mannenpraatweekend op 27 mei, weekends als kleine feestelijke evenementen die tot reacties uitdagen, een relatieweekend in oktober en een congres op 18 november a.s.
   Deze site is onderdeel van het traject Mannen en Zorg in de 21ste Eeuw van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid/ Directie Coördinatie Emancipatiebeleid.
  • BOinK - Belangenvereniging van Ouders in de Kinderopvang. Waarom BOinK? Het is dé vraag voor ouders: welke opvang is het beste voor ons kind en welke kinderopvang past het beste bij onze situatie? Kiezen wij voor oma als oppas, brengen wij ons kind naar de peuterspeelzaal, nemen wij een au pair in huis of toch maar liever naar de crèche? De keuze hangt samen met allerlei factoren. Bijvoorbeeld u vindt het belangrijk dat uw kind in contact komt met andere kinderen en kiest ervoor om uw kind voor de peuterspeelzaal op te geven. Of u zoekt opvang die goed aansluit bij uw werktijden.
   Om uw keuze te kunnen maken is het natuurlijk prettig om eerst een overzicht te hebben van welke opvangmogelijkheden er in Nederland bestaan. BOinK biedt onafhankelijke informatie voor ouders die meer willen weten. BOinK is een platform voor de ouders in alle vormen van kinderopvang, gastouderopvang en peuterspeelzalen. Op landelijk niveau vertegenwoordigt BOinK de ouders in beleids- en overlegorganen om invloed uit te oefenen of de wet- en regelgeving, financiering en kwaliteitsontwikkeling.
   Daarnaast ondersteunt BOinK oudercommissies, dit zijn de leden van BOinK Inmiddels zijn zo'n 1500 oudercommissies lid van BOinK. Oudercommissies kunnen bij BOinK terecht met allerlei vragen over bijvoorbeeld medezeggenschap en klachtrecht.
  • Het Raduga-ensemble, het enige kamerorkest in Nederland dat geheel uit vrouwen bestaat.
 • In de rubrieken Landelijke sites A-Z en In voorbereiding / plaatselijke sites:
  • Xantippe Unlimited : een sfeervolle literaire boekhandel met vrouwenboeken als specialisme. Het algemene assortiment is divers en speciaal met duidelijke accenten op literatuur, kunstboeken (vrouwen), reisgidsen, kookboeken, detectives, kinderboeken, boeken over gezondheid, zwangerschap, moederschap, scheiden, werk. Opvallend zijn de ansichten; de bontjes en doorzichtige inktplastieken, of de kaarten met geestige, vaak feministische teksten. Het specialisme vrouwenboeken beslaat een flink gedeelte van de collectie. De hele bovenverdieping is ingeruimd voor de studies. Op de begane grond zijn de meer praktische, en maatschappelijke boeken te vinden plus natuurlijk het uitgebreide ‘rayon’ lesbische boeken (fictie en non-fictie).
   De activiteiten van Xantippe Unlimited: regelmatig boekpresentaties en signeersessies van bekende en onbekendere schrijfsters en schrijvers (zie ook de activiteitenpagina).

3 juni 2000
 • Maandag 5 juni begint in New York de conferentie Beijing+5, de evaluatie van de Vierde Wereldconferentie (Beijing, 1995). Zie ons nieuwe dossier 010.
 • In de rubriek Emancipatiebeleid / Kamerstukken zijn alle dossiers weer bijgewerkt t/m 3 juni.
 • In de rubriek Landelijk A-Z:
  • Boekgrrls - Ben je een vrouw die van lezen houdt? Vind je het leuk om met andere vrouwen over boeken te discussiëren? Dan is de Boekgrrls-mailinglist vast iets voor jou.
   Levendige discussies over boeken, tijdschriften, (kranten)artikelen en alles wat verder lezenswaardig is of de deelnemers bezighoudt. Af en toe een diepe discussie over 'echte' literatuur schuwen de boekgrrls evenmin. Rode draad door de discussies is het 'boek van de maand' van de leeslijst. Eens per half jaar stellen we titels voor deze leeslijst voor. Dan wordt er gestemd en wordt de definitieve lijst vastgesteld.
   Geen tijd voor, of zin in een mailinglist, maar wel graag op de hoogte blijven van wat hier op de site gebeurd? Of behoor je misschien tot de mannen, die niet mee mogen doen op de mailingslist, maar wel geïnteresseerd zijn in wat de grrls lezen en denken? Abonneer je dan op de Boekgrrls' Nieuwsmail.
  • Ouders Online - Het eerste elektrische blad voor ouders en toekomstige ouders.
  • Axis, bureau voor de kunsten v/m - Axis is een organisatie die zich concentreert op het initiëren en ontwikkelen van projecten op het gebied van kunst en gender. Axis richt zich onder meer op de wisselwerking tussen de recente theorievorming op dit gebied en de kunsten. Een belangrijk thema binnen de programmering is de rol van (sekse-)identiteit in de hedendaagse kunst en de massamedia. Axis is actief op het gebied van beeldende kunst (waaronder nieuwe media), podiumkunst, literatuur, muziek en massamedia. Axis organiseert projecten als tentoonstellingen, film- en videoprogramma's, symposia, publicaties en lezingen.
  • Vaderschap. Uit het colofon: Deze site gaat over vaderschap. Het moet het gat vullen dat de gangbare publicaties laten vallen door zich hoofdzakelijk op de moeder te richten. Puur moeder-gerichte pagina's zul je hier dus niet aantreffen, maar het is niet bedoeld als 'anti-moederschap' site. Ik heb geen tijd/inspiratie/zin om de hele site zelf te vullen, dus ik hoop op inzendingen van geïnteresseerde lezers (of lezeressen). Daarom heb ik de site voorlopig vooral ingericht om te inspireren. De invulling moet in de loop van de tijd komen.
  • FOS ' TEN - Landelijk steunpunt voor Surinaamse vrouwen vanaf 50 jaar. FOS'TEN is een organisatie van enthousiaste, actieve Surinaamse vrijwilligsters uit alle geledingen van de maatschappij, die betrokken zijn bij de problematiek van alle oudere Surinaamse vrouwen.
 • In de rubrieken Landelijk A-Z en In voorbereiding / plaatselijke sites:
  • Savannah Bay - boekhandel. Een oase van boeken in hartje Utrecht. In boekhandel Savannah Bay vind je een uitgebreid en diepgaand assortiment: veel vrouwenstudies, spiritualiteit, psychologie, literaire fictie en detectives. Veel van deze boeken vind je niet of nauwelijks in de reguliere boekhandel. Savannah Bay vormt een bron van informatie voor alles wat er op vrouwengebied gaande is: Naast boeken hebben we agenda's, brochures, affiches, een goedgevulde folderbak en een prikbord. En als de info die je wenst niet beschikbaar is, zoeken we het graag voor je uit!
   Boekhandel Savannah Bay is een unieke winkel, genoemd naar een toneelstuk van de Franse schrijfster Marguerite Duras. We zijn de oudste vrouwenboekwinkel van Nederland en dus van oudsher gespecialiseerd in boeken/tijdschriften voor en over vrouwen. Maar inmiddels zijn we ook zeker voor mannen interessant!
 • In de rubriek In voorbereiding / plaatselijke sites:
  • BVC - de Stichting Buitenlandse Vrouwen Centrum Utrecht (BVC) is een koepelorganisatie voor zes autonome zelforganisaties van Mediterrane migrantenvrouwen: vrouwen die zich in het kader van migratie in Utrecht hebben gevestigd, maar oorspronkelijk van Turkse-, Marokkaanse-, Griekse-, Italiaanse-, Spaanse- en voormalig Yugoslavische origine zijn. Deze zes autonome zelforganisaties vormen de basis van het BVC. Het bestuur van de stichting wordt gevormd door zes bestuursleden, op voordracht van bovengenoemde organisaties. Dit bestuur is onafhankelijk en de bestuursleden hebben geen verplichting tot last en ruggespraak met de organisaties die hen hebben voorgedragen, maar er wordt vanuit gegaan dat zij wel handelen in de geest van de organisaties. Het BVC is participant binnen het Multicultureel Emancipatie Centrum (MEC) in Utrecht.
  • MEC - De Stichting Multicultureel Emancipatie Centrum (MEC) heeft als doelstelling de samenwerking tussen Utrechtse vrouwenorganisaties met verschillende achtergronden te bevorderen. In het MEC participeren het Buitenlands Vrouwen Centrum en de Vrouwenbibliotheek Utrecht.
   Het MEC realiseert haar doelstelling door het organiseren van interculturele activiteiten , het ontwikkelen en ondersteunen van netwerken op het gebied van emancipatie en het verlenen van huisvesting en advies aan vrouwenorganisaties.
  • Sitara is de eerst zelfstandige Hindostaanse vrouwenorganisatie in Amsterdam en omstreken, die zich specifiek richt op de ontwikkeling van de Hindostaanse meisjes en/of vrouwen met behoud van hun identiteit en geloof(Hindoe, Moslim, Christen enz.). Bovendien krijgt U volop de kans zich te vormen en te ontplooien. Sitara is bestemd voor alle Hindostaanse meisjes en of vrouwen die zich in een vertrouwde en sfeervolle omgeving wensen te orienteren op het gebied van scholing, beroep, hobby en culturele aspecten. Naast individuele begeleiding, geeft Sitara tevens adviezen aan andere instellingen over het oprichten van vrouwencentra, culturele vraagstukken enz. Sitara onderscheidt haar activiteiten in educatief en sociaal- cultureel opzicht. Educatie geeft de mogelijkheid om uw kennis te vergroten en aan de hand van thema's wordt geprobeerdhet accent te leggen op sociaal- culturele achtergronden.
  • Vrouwenbibliotheek Utrecht (VBU) wil zoveel mogelijk vrouwen en organisaties van dienst zijn en verzamelt daarom informatie op het terrein van emancipatie in de breedste zin van het woord. Vrouwenbibliotheek Utrecht (VBU) is een centraal punt voor vrouweninformatie in de stad en de provincie Utrecht. De VBU verzamelt informatie en documentatie over de rol en de positie van vrouwen in onze samenleving en wereldwijd. De aandacht gaat uit naar de invloed van sekse, etniciteit, klasse, religie, sexuele orientatie en handicap op de positie van vrouwen. Het materiaal berust zoveel mogelijk op de visie van vrouwen en is emanciperend en maatschappijkritisch.
 • In de rubriek Nieuw nieuws / oud nieuws:

2 juni 2000
1 juni 2000
 • In de rubriek Landelijke sites A-Z:
  • Kleur in 't Werk is een stichting met als doelstelling de emancipatie van allochtone vrouwen te bevorderen teneinde hun maatschappelijke en economische positie te verbeteren. Met het emancipatieproject wil Kleur in ‘t Werk vanuit een andere optiek aandacht besteden aan de emancipatie van met name Turkse en Marokkaanse vrouwen. Het project is bedoeld om de diversiteit onder de vrouwen in kaart te brengen en hun streven naar zelfontplooiing en participatie te bevorderen. Het hoofddoel van het project is de vrouwen zelf aan het woord te laten en aan te geven hoe met name Turkse en Marokkaanse vrouwen zelf hun emancipatie definiëren en vormgeven.
 • In de bibliotheek voortaan ook links naar sites met bibliografische gegevens, dus dan natuurlijk een link naar het IIAV en om te beginnen 2 links in de subrubriek Filosofie (met dank aan Carola Kruiswijk):
  • NOEMA: The Collaborative Bibliography of Women in Philosophy. This bibliography is a project in collaborative scholarship with a database now containing over 16,000 records representing the work of over 5,000 women. You are invited to participate in building a first-rate, comprehensive, and continuously up-dated bibliography of works by women in aesthetics, epistemology, ethics, logic, metaphysics, history of philosophy and philosophy of mind, of science, of art, and of many other subjects.
  • Northern Arizona University - Lots of options for finding articles and essays on women and Philosophy.


31 mei 2000

 • In de rubriek Landelijke sites A-Z:
  • CDA-Vrouwenberaad - Het CDA Vrouwenberaad (CDAV) is in 1980 opgericht vanuit de behoefte en de noodzaak om de vrouwen in het CDA zichtbaar te maken en hun een gelijkwaardige plaats te geven. Het CDAV heeft aan deze opdracht sinds 1980 onafgebroken en actief gewerkt door het nastreven van een aantal doelstellingen en het uitvoeren van daaruit voortvloeiende taken.
   Doelstellingen/taken van het CDAV
   • het bevorderen van politieke bewustwording van vrouwen
   • het streven naar een gelijkwaardige plaats voor vrouwen door evenwichtige vertegenwoordiging in alle geledingen van het CDA: participatie en integratie
   • in het algemeen het leveren van een aandeel in het politieke CDA-beleid op alle terreinen en niveaus.
   • in het bijzonder het signaleren en het op de politieke agenda plaatsen van onderwerpen en terreinen waarop voor vrouwen achterstand bestaat of dreigt te bestaan.
 • In de rubriek Nieuw nieuws / oud nieuws:

30 mei 2000


29 mei 2000


28 mei 2000

 • In de rubriek Landelijke sites A-Z:

  • Meiden.pagina.nl - Sinds kort is meidenstartpagina online, de startpagina voor meiden,als een volle dochter van startpagina.nl, de drukst bezochte site van Nederland. Nu hebben ook meiden op internet hun eigen plek,die ze kunnen gebruiken als startpunt voor het surfen, maar ook om elkaar te ontmoeten en met elkaar te kletsen.
   Meidenpagina is het startpunt voor meiden tussen de 12 en 18 jaar, alle leuke, gekke en handige links in één oogopslag bij elkaar! Praktisch gerubriceerd, compleet met zoekmachine en de mogelijkheid eigen favoriete links toe te voegen. Ook met een eigen meidenforum, Girls corner, only for girls! Meiden.pagina.nl, de ideale startpagina voor meiden met de meest uitgebreide zoekinformatie op het Internet, van uitgaan en stappen, van muziek en makeup tot huiswerk en school, van hunks tot huisdieren. Maar ook eigen opgezette meidenclubs en een top tien van homepagina's van meiden. Deze laatste zijn zeker een bezoekwaard. Meiden, doe mee en stuur ook je eigen homepagina in!

 • In dossier 003 (Europese anti-discriminatiemaatregelen):

 • In de rubriek In voorbereiding / plaatselijke sites:
  • Surinaams Vrouwenhuis Prefoeroe - geëxploiteerd door SVOR, Surinaams Vrouwen Overleg Rijnmond, een overkoepelende organisatie van Surinaamse Vrouwenverenigingen, groepen, individuen, die zich voor de emancipatie van Surinaamse vrouwen wil inzetten.
 • In de rubriek Landelijke sites A-Z en in de rubriek In voorbereiding / plaatselijke sites:

27 mei 2000

 • Veel berichten rond de inaugurele rede op 26 mei van Liesbet van Zoonen bij de aanvaarding van de Opzij-wisselleerstoel. Leeropdracht is Power and strategy: gender and multimedia, door de oude media niet onbegrijpelijk vertaald als: vrouwen en internet. Daarom een nieuw dossier, nummer 009:
 • In de rubriek Landelijke sites A-Z een e-zine met een redactie van vrouwen:
  • Slash/Bitch. Uit het redactioneel: Internet is zo gek nog niet. Het geeft me bijvoorbeeld eindelijk de kans om samen met wat anderen een tijdschrift te beginnen. Niet afhankelijk van financiers, alleen van een welwillende redactie, een internet-techneut en een vormgever. Laat ik nou massa's leuke vrouwen kennen die ook nog wat te melden hebben en in zijn voor een nieuw initiatief. De dames komen (bijna) allemaal uit de culturele sector. Het ligt dan ook voor de hand dat Slash Bitch een e-zine voor kunst en cultuur is geworden. Ieder nummer schrijven we vanuit een ander thema. We beginnen met Hollandse Juffers, omdat de redactie uit allemaal vrouwen bestaat. Het thema is verder het enige verbindende element van de artikelen.
   In de voetsporen van het tijdschrift Forum is voor ons de persoonlijkheid van de verschillende auteurs het eerste en laatste criterium. Eens in de drie maanden verschijnt er een nieuwe Slash Bitch op het net. Dat is geen optimaal gebruik van het dagelijks te wijzigen net, maar er moet ook gewerkt en geleefd worden
 • De Omgevallen Dossierkast is - zoals hij het zelf formuleert - het product van de idioterie van (tot nu toe) slechts één persoon: Wessel Zweers, in het dagelijks leven webmaster bij Sdu Uitgevers, een uitgeverij die gespecialiseerd is in overheidsinformatie. Onderdeel van de site is het Dossier M/V, een persoonlijke verzameling knipsels uit kranten en tijdschriften.

25 mei 2000


24 mei 2000

 • In de rubrieken Internationaal en Landelijk A-Z:
  • Women on Waves - Nederlandse stichting die voorbereiding treft voor het in de vaart brengen van een abortusboot, een vrouwenkliniek aan boord van een Nederlands schip, de Sea Change. In nauwe samenwerking met plaatselijke organisaties zal de Sea Change een drijvend podium zijn voor het beschikbaar stellen en propageren van reproductieve gezondheidszorg, met inbegrip van veilige en legale abortus buiten de territoriale wateren. Dit is bedoeld voor vrouwen in landen waar veilige abortus moeilijk te verkrijgen is of zelfs verboden. Het schip zal varen naar landen in verschillende werelddelen en zal daar zorgen voor opleiding, cursussen, informatie, voorbehoedmiddelen en abortus.
 • In de rubriek Buitenland / België:
  • Zorra (Zien, Opsporen, Reageren op Reclame en Advertenties) is een meldpunt voor reacties in verband met de representatie van vrouwen en mannen, vrouwelijkheid en mannelijkheid in reclames, advertenties en andere media-producten in Vlaanderen. 
   ZORRA is de Media Watch-ster voor gender-kwesties in het straatbeeld, in de brievenbussen, krantenkiosken en op het televisiescherm
   ZORRA is een doorgeefluik. Wat door het publiek aan ZORRA wordt gemeld, wordt doorgegeven aan de media- en reclamemakers. Aan hen om met de reacties rekening te houden.
 • In dossier 003 (Europees anti-discriminatiepakket):

13 - 23 mei 2000

In deze dagen is de site niet bijgewerkt. Voor zover te achterhalen zijn of worden berichten uit die periode alsnog opgenomen.


12 mei 2000


11 mei 2000


10 mei 2000


9 mei 2000


8 mei 2000


7 mei 2000

 • In dossier 008 (Emancipatiesubsidies rijksoverheid: eerlijk verdeeld ?)

3 mei 2000

 • In de rubriek Forum/meerjarennota emancipatiebeleid/adviesorganen:
  • In de rubriek Nieuws Rob (bijgewerkt op 18 april 2000) staat onder punt 2 een korte samenvatting van de Rob-vergadering van donderdag 13 april. Daaruit: Ook was binnen gekomen een adviesaanvraag van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid over de nieuwe nota Emancipatiebeleid. De Raad vond de nota en de vraagstelling weinig vernieuwend en wilde met name de meer algemeen culturele aspecten van de politieke besluitvorming aan de orde stellen in de relatie tot de betrokkenheid van vrouwen.
 • In de rubriek Forum/Meerjarennota emancipatiebeleid/pers:
 • In de rubriek Landelijke sites van A-Z:
  • Borstvoeding. Een gezamenlijke site van de Stichting Zorg voor Borstvoeding, Borstvoedingsorganisatie LLL, de Vereniging Borstvoeding Natuurlijk en de Nederlandse Vereniging van Lactatiedeskundigen.
 • In de rubriek Nieuw nieuws / oud nieuws:

2 mei 2000


1 mei 200030 april 2000


29 april 2000


27 april 2000


26 april 2000


25 april 2000


24 april 2000

 • In de rubriek Landelijke sites A-Z:
  • Stichting Milieukwartet, centrum vrouwen en milieu, wil vrouwen activeren, stimuleren en ondersteunen in het werken aan een duurzame samenleving. Dit doet zij door jaarlijks trainingen, cursussen en studiedagen voor vrouwen te organiseren. Deze activiteiten zijn gericht op milieu, duurzaamheid en leefbaarheid. Alle trainingen zijn gericht op de praktijk en bedoeld voor vrouwen die hun betrokkenheid bij de thema's milieu en duurzaamheid willen omzetten in het actief werken aan een duurzame samenleving.
 • In de rubriek Nieuws:
  • Schrijfster Hélène Wagenaar-Nolthenius overleden (ANP-bericht, 23 april 2000). Link inmiddels vervallen.
  • Mannenbladen medeschuldig aan hoog zelfmoordcijfer (ANP-bericht, 19 april 2000). Link inmiddels vervallen.

23 april 2000

 • Een nieuwe rubriek: 
  • Bibliotheek. Overal op de site staan links naar boeken, rapporten en artikelen die volledig of in samenvatting online staan en het leek ons goed die maar eens bijeen te zetten. En dat leverde een langere lijst op dan we verwacht hadden. Dat wordt dus een blijvertje.
 • In de rubriek Plaatselijke sites / Utrecht: 
  • Entre Femmes:  een netwerk voor vrouwelijke ondernemers, bestaand uit bedrijven gevestigd in de provincie Utrecht.

21 en 22 april 2000
 • In de rubriek Emancipatiebeleid / Adviezen en onderzoek:
Adviesraad Internationale Vraagstukken (AIV)
(laatste check: 21 april 2000) Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT)
(laatste check: 21 april 2000)
 • Halfslachtige wetenschap. Onderbenutting van vrouwelijk potentieel als existentieel probleem voor academia. Advies nr. 43 van de Adviesraad voor het Wetenschaps- en Technologiebeleid (AWT). Januari 2000. Persbericht, 27-1-2000.  Samenvatting.  Integrale adviestekst in PDF-formaat.

Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) Emancipatieraad. Opgeheven per 1 mei 1997.
 •  Een aantal adviezen en rapporten staan nog online bij E-Quality.

Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI)
(laatste check: 22 april 2000)

Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv)
(laatste check: 21 april 2000)
 • Advies van 2 augustus 1999 aan de staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport inzake de stimulering kinderopvang. Samenvatting. Volledige tekst.

Raad voor Maatschappelijke Ontwikkeling (RMO)
(laatste check: 22 april 2000)

Raad voor de volkgezondheid en zorg (Rvz)
(laatste check: 22 april 2000)

Sociaal en Cultureel Planbureau
(laatste check: 21 april 2000) Sociaal-Economische Raad (SER)
(laatste check: 21 april 2000) Wetenschappelijke Raad voor het Regeringsbeleid (WRR)
(laatste check: 21 april 2000)
RAPPORTEN AAN DE REGERING

VOORSTUDIES

WERKDOCUMENTEN


20 april 2000

 • in de rubriek Emancipatiebeleid/Nieuws:
 • in de rubriek Emancipatiebeleid/TK-vragen:
  • nog niet gedrukt: Antwoord van 18 april 2000 van Staatssecretaris Verstand-Bogaert van SZW, mede namens Staatssecretaris Hoogervorst van SZW, op vragen van het TK-lid Bussemaker (PvdA)  over Europees- en internationaalrechtelijke aspecten van meetellen van zwangerschap en bevalling voor het wachtjaar van de WAO

  • 1076:  Antwoord van 11 april 2000 van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, mede namens de ministers van Justitie en voor Grote Steden- en Integratiebeleid op vragen van het TK-lid Dittrich (D66)over besnijdenis van meisjes in Nederland.

  • 930: Antwoord van 20 maart van de Minister van VWS, mede namens de Ministers van BZK en Justitie op vragen van TK-lid Van der Vlies (SGP) van 14 februari 2000 over de IVF-behandeling van lesbische paren


19 april 2000


18 april 2000


17 april 2000


16 april 2000


13 april 2000


12 april 2000


11 april 2000

 • Een aktualisering van de informatie over het Europese pakket maatregelen tegen discriminatie. Zie dossier 003.

tussen 1 en 10 april 2000